ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ေလာကီ ဝိဇၨာ ပညာရပ္ စာအုပ္မ်ား

ေလ့လာလုိက္စာသူမ်ားအတြက္ တန္ဖုိးရွိတဲ့ရွားပါးစာအုပ္ေတြပါဘဲဗ် တင္ေပးလုိက္ပါျပီး

ေရႊရင္ေက်ာ္ ပေယာဂ ႏွင့္ အဆိပ္လက္ေတြ့ကုထုံက်မ္း
https://my.pcloud.com/publink/show…

ေရႊရင္ေက်ာ္အဘဆရာျကီးဦးျမခင္ ၏ လမ္းညႊန္ကုထုံး
https://my.pcloud.com/publink/show…

ဝိဇၨာသာရက်မ္း (ပထမပုိင္း)အထက္လမ္းစစ္စစ္
https://my.pcloud.com/publink/show…

မေနာစိတၱဳပၸါဒ္ဂုိဏ္ေတာ္ျကီး ၏ မိစၧာပေယာဂကုထုံးက်မ္းနွင့္ထြက္ရပ္ေပါက္လမ္းညႊန္
https://my.pcloud.com/publink/show…

ေရႊရင္ေက်ာ္
https://my.pcloud.com/publink/show…

ပထမံဘုိးဘုိးေအာင္သုိက္က်မ္း
http://www.mediafire.com/…/%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%8…

အိမ္မက္ရေဆးေတာ္ျကီးဆရာရွိန္ကုထုံးက်င့္ထုံးမ်ား
https://my.pcloud.com/publink/show…

နတ္ခရိုနိုမီကြန္က်မ္းး
********************
https://my.pcloud.com/publink/show…

ကုိစည္သူလင္း ၏Pdf မ်ား
1.ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဗုဒၶ၀င္အက်ဥ္းခ်ဳပ္
https://my.pcloud.com/publink/show…
2.၀ိဇၨာဌာေနအလုံျပည္အေျကာင္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
3.ေရႊျကက္ယက္ေျမာင္းျမေက်ာင္းဆရာေတာ္ႏွင့္ထူးျခားဆန္းျကယ္မွဳမ်ား
https://my.pcloud.com/publink/show…
4.သစၥာေတာ္ျပန္တမ္းမဟာဗုဒၶ၀င္ဘုရားရွိခိုးက်မ္း။

https://my.pcloud.com/publink/show…  
5.ေတဇစကၠီဆရာေတာ္ျကီး၏ကမၼဌာန္းရွုနည္း။
https://my.pcloud.com/publink/show…
6.အဘပထမံေအာင္မင္းေခါင္ျကီး၏အဟိန္းမႏၱန္ေတာ္ျကီးမ်ား
https://my.pcloud.com/publink/show…
7.ဆရာေတာ္ျကီးသုးံပါးတရားလမ္းညႊန္ႏွင့္ျသ၀ါဒကထာ
https://my.pcloud.com/publink/show…
8.ဆရာျကီးအရိႏၵမာ၏ဂႏၶရီမွတ္တမ္းအပိုင္း(၁)
https://my.pcloud.com/publink/show…
9.ဂႏၶာရီမွတ္တမ္းအပိုင္း(၂)
https://my.pcloud.com/publink/show…
10.ဂမၻီရႏွင့္ဂႏၶာရီ
https://my.pcloud.com/publink/show…
11.ေရႊေပၚကြ်န္းျဆာေတာ္ျကီး၏ကံပြင့္ကံျမင့္က်င့္စဥ္
https://my.pcloud.com/publink/show…
12.က်င့္စဥ္ေရာင္ျခည္အတြဲ(၁၁)
https://my.pcloud.com/publink/show…
13.ပထ၀ီဇယ်က်င့္စဥ္(၀ိဇၨာမဟိဒိၶဂိုဏ္း)
https://my.pcloud.com/publink/show…
14.မႏၱန္၀ိဇၨာဦးေမာင္ေမာင္၏ပဋိပတ္က်င့္စဥ္လမ္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
15.ေသာတပန္၀ိဇၨာဓိုရ္က်မ္း(ပထမံရုပ္စမႏွင့္အင္း)

https://my.pcloud.com/publink/show…
16.ေလာကီအင္းအဂၤုတၱိဳက်မ္း။

https://my.pcloud.com/publink/show…
17.အင္းပညာေပါင္းခ်ဳပ္(ေခၚ)အင္းဘုရင္က်မ္း။
https://my.pcloud.com/publink/show…
18.အင္းဘိုးေတာ္ေလးကိုခ်မ္းေျမ့၏အင္းက်မ္းမွတ္စု။
https://my.pcloud.com/publink/show…
19.ေယာျဆာျကီးဦးေဘသိန္း၏ပီယသိဒိၶစြယ္စုံက်မ္း။(1)
https://my.pcloud.com/publink/show…
20.ေယာျဆာျကီးပီယအလင္းျပ(2)။
https://my.pcloud.com/publink/show…
21.န၀လဂ္သိဒိၶမင္းဋဳဳေခါင္။
https://my.pcloud.com/publink/show…
22.မနိကာရမဟာပထမံနိဒါန္း။

https://my.pcloud.com/publink/show…
23.မဟာပဌမံဆိုသည္မွာ(ဦးေအာင္)
https://my.pcloud.com/publink/show…
24.အရိယာရူပ၀ိဇၨာဓိုရ္ပညာမိတ္ဆက္။

https://my.pcloud.com/publink/show…
25.အာေရာဂ်သိဒိၶအႏၱရာယ္ကင္းက်မ္းျကီး။
https://my.pcloud.com/publink/show…
26.မူလေစဂိုဏ္းေတာ္မွပညာရပ္တခ်ဳိ့။အဘပြင့္က်မ္း။
https://my.pcloud.com/publink/show…
27.ေနလ၀ိဇၨာသာသနာျပဳအသင္းျကီး၏က်င့္စဥ္။
https://my.pcloud.com/publink/show…
28.ေနလ၀ိဇၨာအသင္းျကီး၏စမပညာနိဒါန္း။
https://my.pcloud.com/publink/show…
29.ဘိုးသုေဘာဂေဆးေတာ္ျကီးဂိုဏ္း။ဆရာရွိန္း။
https://my.pcloud.com/publink/show…
30.အမဆရကုထုးံက်င့္ထုးံ။ျဆာျကီးရွိန္း။
https://my.pcloud.com/publink/show…
31.စမသိုက္မွတ္စု။
https://my.pcloud.com/publink/show…
32.ေရႊရင္ေက်ာ္ျဆာေတာ္ဦး၀ဏၰလကၤာရသိဒ္ၶိ၏ကုထုးံက်မ္းအပိုင္း(၁)
https://my.pcloud.com/publink/show…
33.ေရႊရင္ေက်ာ္ျဆာေတာ္အပိုင္း(၂)ကုထုးံ။
https://my.pcloud.com/publink/show…
34.ေရႊရင္ေက်ာ္အဆင့္စမမ်ား။
https://my.pcloud.com/publink/show…
35.ေရႊရင္ေက်ာ္ဦးဘိုးဟန္ကုထုးံ။
https://my.pcloud.com/publink/show…
36.ေရႊရင္ေက်ာ္ဦးစံသိန္းကုထုးံ။
https://my.pcloud.com/publink/show…
37.ေရႊရင္ေက်ာ္ဦးတင္ဦးကုထုးံ။
https://my.pcloud.com/publink/show…
38.ေရႊရင္ေက်ာ္ဦးေမာင္ေသာ္ကုထုးံ။
https://my.pcloud.com/publink/show…
39.ေရႊရင္ေက်ာ္ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ကုထုးံ။
https://my.pcloud.com/publink/show…
40.ေရႊရင္ေက်ာ္ဦး၀မ္ရွင္းတမ္း။
https://my.pcloud.com/publink/show…
41.ေရႊရင္ေက်ာ္ဦးစိန္လွေမာင္ကုထုးံက်မ္း။

https://my.pcloud.com/publink/show…
42.မေနာမယက်မ္း
https://my.pcloud.com/publink/show…
43.မေနာမယသိဒိၶက်မ္းေကာက္နုက္ခ်က္။
https://my.pcloud.com/publink/show…
44.ျပည္လုးံခ်မ္းသာျဆာေက်ာ္၏မေနာမယိဒိၶပညာ။
https://my.pcloud.com/publink/show…
45.မေနာစိတၱဳပါဒ္အပိုင္း(၁)
https://my.pcloud.com/publink/show…
46.မနအပိုင္း(3)
https://my.pcloud.com/publink/show…
47.မနအပိုင္း(4)
https://my.pcloud.com/publink/show…
48.မနအပိုင္း(5/6/7)
https://my.pcloud.com/publink/show…
49.မနအပိုင္း(2)

https://my.pcloud.com/publink/show…

by ကုိစည္သူလင္း

Views: 3228

Reply to This

Replies to This Discussion

Downမရတော့ဘူးဗျာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ

Downတဲ့သူအရမ်းများလို့တဲ့

Reply to Discussion

RSS

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Charlotte Gale updated their profile
Thursday
Charlotte Gale is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Thursday
tonyrogers1123 posted a blog post
Feb 10
tonyrogers1123 is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Feb 10

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service