ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္) ေရႊျပည္သာ၏ ဓမၼၾသ၀ါဒမ်ား

ဤတရားေတာ္မ်ားအား လွဴဒါန္းမ်ွေ၀ေသာ ကိုေဇာ္၀င္း၊ မျမတ္ျမတ္ေမာ္၊ သမီး႐ိုစီ၀င္းမိသားစု (Sydney) အား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

အေခြ(၁) ၀ိပႆနာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ နိဗၺာန္သံုးမ်ဳိး
၂။ သူေတာ္စဥ္တို.စိတ္ထား
၃။ ေၾကာက္ရင္လြဲ ရဲရင္မင္းျဖစ္
၄။ အနာထပိဏ္က်တဲ့မ်က္ရည္
၅။ စုန္လမ္းဆန္လမ္း
၆။ တရားရွူနည္း၊တရားစစ္နည္း
၇။ ေမတၱာအစြမ္းအ့ံမခမ္း(၁)
၈။ ေမတၱာအစြမ္းအ့ံမခမ္း(၂)

အေခြ(၂) ေသာတာပန္တည္ေရး (၁၃)ရက္အထူးတရားစခန္း တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္အမွတ္(၁)   အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၂။ တရားေတာ္အမွတ္(၂)   အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)

၃။ တရားေတာ္အမွတ္(၃)   အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၄။ တရားေတာ္အမွတ္(၄)   အပုိင္း(၁)
အပုိင္း(၂)

၅။ တရားေတာ္အမွတ္(၅)   အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)

၆။ တရားေတာ္အမွတ္(၆)   အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)

၇။ တရားေတာ္အမွတ္(၇)   အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၈။ တရားေတာ္အမွတ္(၈)   အပုိင္း(၁)
အပုိင္း(၂)

၉။ တရားေတာ္အမွတ္(၉)   အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)

၁၀။ တရားေတာ္အမွတ္(၁၀) အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၁၁။ တရားေတာ္အမွတ္(၁၁) အပုိင္း(၁)
အပုိင္း(၂)

၁၂။ တရားေတာ္အမွတ္(၁၂) အပုိင္း(၁) အပုိင္း(၂)
၁၃။ တရားေတာ္အမွတ္(၁၃) အပုိင္း(၁)
အပုိင္း(၂)

အေခြ(၃) သစၥာေလးပါးအက်ယ္ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္ အပုိင္း(၁)
၂။ တရားေတာ္ အပုိင္း(၂)
၃။ တရားေတာ္ အပုိင္း(၃)
၄။ တရားေတာ္ အပုိင္း(၄)
၅။ တရားေတာ္ အပုိင္း(၅)
၆။ တရားေတာ္ အပုိင္း(၆)
၇။ တရားေတာ္ အပုိင္း(၇)

အေခြ(၄) ၀ိပႆနာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ပါရမီထိုက္သည့္ဒါန (၁)
၂။ ပါရမီထိုက္သည့္ဒါန (၂)
၃။ ဖန္ဆင္းရွင္သံုးမ်ိဳး
၄။ အပါယ္တံခါးပိတ္တရားေတာ္
၅။ မိခင္ႏွင့္တူေသာအရာ
၆။ ျပံဳးေသ၊မဲ့ေသ
၇။ ဗုဒၶအလိုက်ဒါနျပဳနည္း
၈။ အားကိုးရန္အမွန္ (၁)
၉။ အားကိုးရန္အမွန္ (၂)
၁၀။ သရဏဂံုအက်ဳိးသြား
၁၁။ အေသျမတ္ခ်င္ေသနည္းသင္
၁၂။ ဘာသာတန္ဖိုး

အေခြ(၅) ၀ိပႆနာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ သရဏဂံုသံုးပါး
၂။ အျဖစ္မွန္(၅)မ်ိဳး
၃။ ေထရာ၀ါဒအႏွစ္ခ်ဳပ္
၄။ ေလာကုတၱရာစာေမးပြဲ
၅။ မဂ္တားဖိုလ္တားအႏၱရာယ္မ်ား(၁)
၆။ မဂ္တားဖိုလ္တားအႏၱရာယ္မ်ား(၂)
၇။ ပထမနိဗၺာန္
၈။ အဆိုးဆံုးအဆိပ္
၉။ အ႐ႈံးမ႐ွိေသာဒႆန
၁၀။ ဂုဏ္ေတာ္အစြမ္း
၁၁။ ဗုဒၶအလိုက်
၁၂။ ကုသိုလ္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း(၁)
၁၃။ ကုသိုလ္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း(၂)
၁၄။ ရတနာ့ဂုဏ္ရည္
၁၅။ အပါယ္ၾသဂဆြဲခ်မည့္သူ
၁၆။ အတြင္းရန္သူ
၁၇။ အဇၥ်တၲတိုက္ပြဲ
၁၈။ ေ၀ဒနာခ်င္းတူတာေတာင္

အေခြ(၆) သညာသိ၊ပညာသိ အထူး(၁၀)ညတရားပြဲ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ေဘးႀကီးေလးပါးတရားေတာ္
၂။ ေမာင္ကာလေသာတာပန္တည္ပုံ
၃။ မဂ္ဖိုလ္ရျခင္း၊မရျခင္းႏွင့္ ပညတ္ပရမတ္ခြဲျခင္း
၄။ အာရုံေျခာက္ပါး
၅။ ရုပ္ဓါတ္(၈)ပါးတရားေတာ္
၆။ ခႏၶာငါးပါးတရားေတာ္
၇။ သညာသိႏွင့္ပညာသိ
၈။ ပါရမီထိုက္သၫ့္ဒါန
၉။ ဆရာေကာင္းကိုရွာေဖြျခင္း
၁၀။ သုသိမတရားခိုးခန္း

အေခြ(၇) ၀ိပႆနာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ဓမၼအေမြ
၂။ ေထရာ၀ါဒမွတ္ေက်ာက္
၃။ မိဘေက်းဇူးဆပ္ဖူးျပီလား
၄။ မီး႐ိုးဖလာဗုဒၶဘာသာႏွင့္တကယ့္ဗုဒၶဘာသာ
၅။ မ်က္ရည္မက်ခင္သိေစခ်င္
၆။ ပါရမီထိုက္ေသာဒါန
၇။ ဖန္ဆင္း႐ွင္(၃)ဦး
၈။ ရတနာ႔ဂုဏ္ရည္
၉။ သင္လူသားျဖစ္ျပီလား
၁၀။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အတြက္အေျခခံ(၂)ခ်က္
၁၁။ အ႐ႈံးမ႐ွိေသာဒႆန
၁၂။ ၀စီေဗဒထိတိုင္း႐ွ
၁၃။ ေလးမ်ိဳးသံုးလီ
၁၄။ အသာစံျခင္း၊အနာခံျခင္း
၁၅။ ကာလဒါနတရားေတာ္
၁၆။ ၉၁ကမၻာက၀ဋ္(၁)
၁၇။ ၉၁ကမၻာက၀ဋ္(၂)
၁၈။ ဗုဒၶေဟာၾကားၾကီးပြားေရးတရား

အေခြ(၈) သုဒၶ၀ိပႆနာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁)
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂)
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၃)
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၄)
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၅)
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၆)
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၇)
၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၈)
၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၉)
၁၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀)
၁၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၁)
၁၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၂)
၁၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၃)
၁၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၄)
၁၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၅)
၁၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၆)
၁၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၇)
၁၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၈)
၁၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၉)
၂၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၀)
၂၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၁)
၂၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၂)
၂၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၃)
၂၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၄)

အေခြ(၉) ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ဓမၼအေမြ
၂။ အ႐ႈံးမရွိေသာဒႆန
၃။ ဒကာေကာင္းႏွင့္ဆရာေကာင္း(၁)
၄။ ဒကာေကာင္းႏွင့္ဆရာေကာင္း(၂)
၅။ မိတ္ေဆြႏွင့္ရန္သူ
၆။ အသာစံျခင္းႏွင့္အနာခံျခင္း
၇။ ေမတၱာႏွင့္စီးပြားရွာျခင္း
၈။ ေလာဘကုန္လွ်င္နိဗၺာန္၀င္
၉။ ဘာသာတန္ဖိုး
၁၀။ မိခင္ႏွင့္တူေသာအရာ
၁၁။ လူအစစ္ႏွင့္လူအတု
၁၂။ အေမးဘာသာျခား၊ အေျဖေဂါတမဘုရား
၁၃။ ေသာတာပန္တည္ေစမည္
၁၄။ ရဟႏၱာကိုမၾကည္ညိဳသူမ်ား
၁၅။ ကာလဒါန
၁၆။ လိုခ်င္လွ်င္ဆင္းရဲသည္
၁၇။ သတၱိသုံးမ်ိဳး

  ေမတၱရွင္၏ တရားစာအုပ္မ်ား

၁။မ်က္ရည္မက်ခင္သိေစခ်င္  

၂။ယံုမွတ္လုိ့ပုံအပ္မိသူမ်ားေၾကာင္း အတြဲ-၁

၃။ယံုမွတ္လုိ့ပုံအပ္မိသူမ်ားေၾကာင္း အတြဲ-၂

၄။သရဏဂုံအစြမ္းအံ့မခန္း

၅။သီလအစြမ္းအံ့မခန္း

၆။စာရိတၱသတၱိ

၇။မဂ္တားဖုိလ္တားအႏၱရယ္မ်ား

၈။အတြင္းရန္သူ

၉။မိဘေမတၱာရသ စာစုမ်ား

၁၀။ၿမန္မာတုိ့၏အသက္

၁၁။အရုွံးမရွိေသာဒႆန

၁၂။မိရုိးဖလာဗုဒၶႏွင့္ တကယ့္ဗုဒၶ (အိတ္ေဆာင္)

၁၃။တကယ့္ဗုဒၶႏွင့္သစၥာေလးပါး

၁၄။လူငယ္မ်ားအတြက္ဂႏၻီရဝိပႆနာအတြဲ(၁-၂)

၁၅။ေက်ာင္းအမနတ္သမီးအလွၾကီး(အိတ္ေဆာင္)

၁၆။ပါရမီထုိက္ေသာဒါနႏွင့္မထုိက္ေသာဒါန

၁၇။အေသၿမတ္ခ်င္ေသနည္းသင္

၁၈။ေမတၱာၿဖင့္စီပြါးရွာၿခင္း

၁၉။သညာသိႏွင့္ ပညာသိ (ပထမပိုင္း)

၂၀။သညာသိႏွင့္ ပညာသိ (ဒုတိယပိုင္း)

၂၁။မဂ္ဖိုလ္ရမည့္သမာဓိအဆင့္ဆင့္

၂၂။လူငယ္မ်ားအတြက္ဂႏၻီရဝိပႆနာအတြဲ(၅-၆)

၂၃။ကုိးဆယ္ႏွစ္ကမၻာကငုိခဲ့သူမ်ား

၂၄။ဘဝႏွင့္ရင္းရေသာအေတြးအၿမင္မ်ားအတြဲ-၁

၂၅။ဆရာေကာင္းကုိရွာေဖြၿခင္း

၂၆။စုန္လမ္းႏွင့္ဆန္လမ္း

၂၇။လူငယ္မ်ားအတြက္ဂႏၻီရဝိပႆနာအတြဲ(၃-၄)

၂၈။ဘဝႏွင့္ရင္းရေသာအေတြးအၿမင္မ်ားအတြဲ-၂

 

ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)

 

 

Views: 1112

Reply to This

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

သူတစ္ပါးအတြက္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္
ကိုယ့္အတြက္ သင္ခန္းစာ။

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

ukkmaung posted a blog post
21 hours ago
ukkmaung posted photos
Nov 30
Abiola Bawauh is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Nov 29
Mya Kye Mone Soe is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Nov 23

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2019   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service