ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ေကာဝိဒ (မဇၩိမဂုဏ္ရည္)၏ တရားေတာ္မ်ား

Dr. Ashin Kaw Win Da

 

မဇၩိမဂုဏ္ရည္ မဟာစည္ သာသန့ရိပ္သာ ပဓာန နာယက ဆရာေတာ္
ေဒါက္တာ ေကာဝိဒ
BA (Buddhism)

MBA (Buddhist studies, Magadha University, India)

Ph.D (Sanskrit University, India)

ဓမၼကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ ကမၼဌာနာစရိယ

မဟာစည္နယ္လွည္႔ ဓမၼၼကထိက

သာႆနတကၠသီလ ဓမၼာစရိယ

 

မဇၩိမဂုဏ္ရည္လမ္း၊ ၁၀-ေတာင္၊ ၁၁ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ဖုန္း - ၀၁-၅၄၇၁၃၂၊  ၀၉-၅၀၂၂၉၈၆


ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား


Dhamma Talk Video

 

click here for တရားေတာ္ အသစ္မ်ား

 

 

 

ဘယ္သူအဓိကလဲတရားေတာ္(၁) ၁၄-၁၁-၂၀၀၇

ဘယ္သူအဓိကလဲတရားေတာ္(၂) ၁၄-၁၁-၂၀၀၇

ဘယ္သူအဓိကလဲတရားေတာ္(၃) ၁၄-၁၁-၂၀၀၇

 

 

ငါလည္းတေန႕တရားေတာ္(၁) ၃-၁၂-၂၀၀၇

ငါလည္းတေန႕တရားေတာ္(၂) ၃-၁၂-၂၀၀၇

 

 

တကယ္ယုံရဲ႕လားတရာေတာ္(၁) ၂၀-၁၂-၂၀၀၇

တကယ္ယုံရဲ႕လားတရာေတာ္(၂) ၂၀-၁၂-၂၀၀၇

 

 

မႏိုင္ခ်င္ပါနဲ႕တရားေတာ္ ၂၂-၁၂-၂၀၀၇

 

ဘာနဲ႕ပူေဇာ္ၾကမလဲတရားေတာ္(၁) ၂၅-၁၀-၂၀၀၇

ဘာနဲ႕ပူေဇာ္ၾကမလဲတရားေတာ္(၂) ၂၅-၁၀-၂၀၀၇

 

 

အရိပ္ပမာတရားေတာ္(၁) ၇-၁-၂၀၀၈

အရိပ္ပမာတရားေတာ္(၂) ၇-၁-၂၀၀၈

 

 

 

စိတ္ဆိုတဲ့စိတ္တရားေတာ္(၁) ၁၂-၁-၂၀၀၈

စိတ္ဆိုတဲ့စိတ္တရားေတာ္(၂) ၁၂-၁-၂၀၀၈

 

 

****dhamma talks uploaded and published on 21 Oct 2009****


ဘုန္းကံရွိသူတို႕၏ ဌာေန (၁) ၃၀-၃-၂၀၀၈

ဘုန္းကံရွိသူတို႕၏ ဌာေန (၂) ၃၀-၃-၂၀၀၈

 

ျမန္ေလ ေကာင္းေလ(၁) ၂၄-၂-၂၀၀၈
ျမန္ေလ ေကာင္းေလ(၂) ၂၄-၂-၂၀၀၈

 


ဆန္မွာလား ဆုန္မွာလား(၁)  ၁-၁၁-၂၀၀၇

ဆန္မွာလား ဆုန္မွာလား(၂)  ၁-၁၁-၂၀၀၇

 

တန္ဖိုးႀကီးမား ေျခလွမ္းမ်ား အလုပ္ေပးတရား ၂၉-၁၂-၂၀၀၅ နံနက္

 

 

ေသာကေျဖေဆး တရားေတာ္(၁) ၈-၁၁-၂၀၀၇

ေသာကေျဖေဆး တရားေတာ္(၂) ၈-၁၁-၂၀၀၇
 

ရန္သူအစစ္ဘယ္မွာလဲ(၁) ၂-၁၁-၂၀၀၇
ရန္သူအစစ္ဘယ္မွာလဲ(၂) ၂-၁၁-၂၀၀၇


 

****dhamma talks uploaded and published on 19 Sep 2010****

DVD 01

 

၁။ အေမြခံထိုက္သူျဖစ္ပါေစ - ၁

၂။ အေမြခံထိုက္သူျဖစ္ပါေစ - ၂

၃။ အေမြခံထိုက္သူျဖစ္ပါေစ - ၃

၄။ တို႕အားလုံးရဲ႕ဆရာ

၅။ တကယ္ဝမ္ေျမာက္ႏိုင္ၿပီလား - ၁

၆။ တကယ္ဝမ္ေျမာက္ႏိုင္ၿပီလား - ၂

၇။ ေတာရွင္းတရားေတာ္ - ၁

၈။ ေတာရွင္းတရားေတာ္ - ၂

၉။ အခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ - ၁

၁၀။ အခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ - ၂

၁၁။ ေနာက္ဆုံးစကား - ၁

၁၂။ ေနာက္ဆုံးစကား - ၂

၁၃။ အခြင့္အေရး - ၁

၁၄။ အခြင့္အေရး - ၂

၁၅။ ခ်မ္းသာလမ္းညႊန္ - ၁

၁၆။ ခ်မ္းသာလမ္းညႊန္ - ၂

၁၇။ လည္လမ္းႏွင့္ လြတ္လမ္း - ၁

၁၈။ လည္လမ္းႏွင့္ လြတ္လမ္း - ၂

၁၉။ မႏိုင္ခ်င္ပါနဲ႔ မရႈံးခ်င္ပါနဲ႕

 

 

DVD 02

 

၁။ ဘုရားႀကိဳက္ေအာင္ ပူေဇာ္ပါ - ၁

၂။ ဘုရားႀကိဳက္ေအာင္ ပူေဇာ္ပါ - ၂

၃။ အေမအိုရဲ႕ ဓမၼေအာင္လံ - ၁

၄။ အေမအိုရဲ႕ ဓမၼေအာင္လံ - ၂

၅။ ေနာင္တဆယ္ဆင့္ လြတ္ေအာင္က်င့္ - ၁

၆။ ေနာင္တဆယ္ဆင့္ လြတ္ေအာင္က်င့္ - ၂

၇။ ေနာင္တဆယ္ဆင့္ လြတ္ေအာင္က်င့္ - ၃

၈။ ေနာင္တဆယ္ဆင့္ လြတ္ေအာင္က်င့္ - ၄

၉။ အျမတ္ေလးပါး - ၁

၁၀။ အျမတ္ေလးပါး - ၂

၁၁။ သူေတာ္ေကာင္းတို႕ရဲ႕ မူငါးခ်က္ - ၁

၁၂။ သူေတာ္ေကာင္းတို႕ရဲ႕ မူငါးခ်က္ - ၂

၁၃။ မေမ့အပ္သူမ်ား - ၁

၁၄။ မေမ့အပ္သူမ်ား - ၂

၁၅။ ငါသည္႕တေန႕- ၁

၁၆။ ငါသည္႕တေန႕- ၂

၁၇။ အေၾကာင္းသုံးျဖာ ညီညြတ္ပါေစ - ၁

၁၈။ အေၾကာင္းသုံးျဖာ ညီညြတ္ပါေစ - ၂

၁၉။ မေမ့ပါနဲ႕ - ၁

၂၀။ မေမ့ပါနဲ႕ - ၂

၂၁။ သတိပ႒ာန္ စြမ္းရည္

 

 

DVD 03

 

၁။ အဆိုးဆုံးေရာဂါ ကုစားပါ

၂။ ဆန္မွာလား စုန္မွာလား - ၁

၃။ ဆန္မွာလား စုန္မွာလား - ၂

၄။ ျမင္တတ္ပါေစ - ၁

၅။ ျမင္တတ္ပါေစ - ၂

၆။ သူစိမ္းေတြမွ မဟုတ္ဘဲ - ၁

၇။ သူစိမ္းေတြမွ မဟုတ္ဘဲ - ၂

၈။ ရန္သူအစစ္ ဘယ္မွာလဲ - ၁

၉။ ရန္သူအစစ္ ဘယ္မွာလဲ - ၂

၁၀။ အာဇာနည္ ႏွလုံးသားပိုင္ရွင္ - ၁

၁၁။ အာဇာနည္ ႏွလုံးသားပိုင္ရွင္ - ၂

၁၂။ အတုနဲ႕ေပ်ာ္ေနသလား အစစ္နဲ႕ ေပ်ာ္ေနသလား - ၁

၁၃။ အတုနဲ႕ေပ်ာ္ေနသလား အစစ္နဲ႕ ေပ်ာ္ေနသလား - ၂

၁၄။ ဘာေတြျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလဲ - ၁

၁၅။ ဘာေတြျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလဲ - ၂

၁၆။ တကယ္ယုံရဲ႕လား

၁၇။ ဘယ္သူ အဓိကလဲ - ၁

၁၈။ ဘယ္သူ အဓိကလဲ - ၂

၁၉။ ေလာကဓံေျဖေဆး - ၁

၂၀။ ေလာကဓံေျဖေဆး - ၂

 

 

DVD 04

 

၁။ လႈတတ္ပါေစ - ၁

၂။ လႈတတ္ပါေစ - ၂

၃။ ခ်စ္စရာ တိရိစာၦန္ ကေလးမ်ား - ၁

၄။ ခ်စ္စရာ တိရိစာၦန္ ကေလးမ်ား - ၂

၅။ ဂုဏ္အစစ္ကို ရေအာင္ရွာ - ၁

၆။ ဂုဏ္အစစ္ကို ရေအာင္ရွာ - ၂

၇။ စြမ္းအားထက္တဲ့ စာက်က္သံ - ၁

၈။ စြမ္းအားထက္တဲ့ စာက်က္သံ - ၂

၉။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းပါေစ - ၁

၁၀။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းပါေစ - ၂

၁၁။ ဘုန္ကံရွိသူတို႕ဌာေန - ၁

၁၂။ ဘုန္ကံရွိသူတို႕ဌာေန - ၂

၁၃။ ဝမ္းေျမာက္ပါေတာ့ ကုသိုလ္ရွင္ - ၁

၁၄။ ဝမ္းေျမာက္ပါေတာ့ ကုသိုလ္ရွင္ - ၂

၁၅။ ေရႊႏႈတ္ဖ်ားက ေရႊစကား - ၁

၁၆။ ေရႊႏႈတ္ဖ်ားက ေရႊစကား - ၂

၁၇။ သီလ တရားေတာ္ - ၁

၁၈။ သီလ တရားေတာ္ - ၂

၁၉။ သီလ တရားေတာ္ - ၃

၂၀။ သူေတာ္ေကာင္းတို႕၏ ဂုဏ္ရည္ - ၁

၂၁။ သူေတာ္ေကာင္းတို႕၏ ဂုဏ္ရည္ - ၂

 

 

 

DVD 05

 

 

၁။ ျမင္တတ္ ၾကားတတ္ပါေစ  ၃၁-၁၀-၂၀၀၉

၂။ ဘယ္လိုျပန္ၾကမလဲ  ၅-၁၁-၂၀၀၉

၃။ မွတ္တိုင္တစ္ခု စိုက္ထူႏိုင္ၿပီ  ၁၅-၁၁-၂၀၀၉

၄။ ေသမင္းႏွင့္ စစ္ခင္းခဲ့စဥ္က (၁)  ၂၄-၁၁-၂၀၀၉

၅။ ေသမင္းႏွင့္ စစ္ခင္းခဲ့စဥ္က (၂)  ၂၅-၁၁-၂၀၀၉

၆။ ကိုယ့္မွတ္တိုင္ ကိုယ္စစ္  ၂၈-၁၁-၂၀၀၉

၇။ ေနဖို႕လည္းျပင္၊ ေသဖို႔လည္းျပင္  ၁-၁၂-၂၀၀၉

၈။ မဟာဓမၼပါလဇတ္  ၅-၁၂-၂၀၀၉

၉။ သတၱိစြမ္းအား  ၆-၁၂-၂၀၀၉

 

 

 

****dhamma talks uploaded and published on 6 Feb 2011****

 

DVD 07

 

၁။ ျမင္တတ္ ၾကားတတ္ပါေစ  ၃၁-၁၀-၂၀၀၉

၂။ ဘယ္လိုျပန္ၾကမလဲ  ၅-၁၁-၂၀၀၉

၃။ မွတ္တိုင္တစ္ခု စိုက္ႏိုင္ၿပီ  ၁၅-၁၁-၂၀၀၉

၄။ ေသမင္းႏွင့္ စစ္ခင္းခဲံစဥ္က (၁)  ၂၄-၁၁-၂၀၀၉

၅။ ေသမင္းႏွင့္ စစ္ခင္းခဲံစဥ္က (၂)  ၂၅-၁၁-၂၀၀၉

၆။ ကိုယ့္မွတ္တိုင္ ကိုယ္စစ္  ၂၈-၁၁-၂၀၀၉

၇။ ေနဖို႕လဲျပင္ ေသဖို႕လဲျပင္  ၁-၁၂-၂၀၀၉

၈။ မဟာဓမၼပါလဇာတ္ တရားေတာ္  ၅-၁၂-၂၀၀၉

၉။ သတၱိစြမ္းအား  ၆-၁၂-၂၀၀၉

 

 

DVD 08

 

၁။ ဓမၼစြမ္းအား  ၂၄-၁၂-၂၀၀၉

၂။ ေျပးေနတာလား ရပ္ေနတာလား  ၂၆-၁၂-၂၀၀၉

၃။ ေသရဲၿပီလား  ၂၉-၁၂-၂၀၀၉

၄။ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္  ၅-၁-၂၀၁၀

၅။ အေကာင္းဆုံးအလုပ္  ၉-၁-၂၀၁၀

၆။ ျမင့္ၿပီးရင္ ျမတ္ပါေစ  ၁၅-၁-၂၀၁၀

၇။ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္စစ္ (ပ)  ၂၂-၁-၂၀၁၀

၈။ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္စစ္ (ဒု)  ၂၂-၁-၂၀၁၀

၉။ ညီမွ်ျခင္းျဖစ္ၿပီလား  ၂၄-၁-၂၀၁၀

၁၀။ ျမင့္ရာကေန ျမတ္ပါေစ  ၇-၂-၂၀၁၀

 

 

 

 

 

DVD 09

 

၁။ ျမင့္ျမတ္စိတ္ထား ပိုင္ရွင္မ်ား  ၆-၂-၂၀၁၀

၂။ တဏွာကင္းတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ(ပ)  ၁၉-၂-၂၀၁၀

၃။ တဏွာကင္းတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ(ဒု)  ၁၃-၃-၂၀၁၀

၄။ ဓမၼႏွင့္ ဘဝ (၁)  ၁၃-၃-၂၀၁၀

၅။ ဓမၼႏွင့္ ဘဝ (၂)  ၁၃-၃-၂၀၁၀

၆။ ဘဝထဲက ဓမၼ  ၅-၄-၂၀၁၀

၇။ အတူတူပဲ ရပါတယ္  ၁၀-၄-၂၀၁၀

 

 

DVD 10

 

၁။ တရားဘာေၾကာင့္ အားထုတ္မယ္  ၈-၁၀-၂၀၁၀

၂။ ကိုယ္ႏွင့္လိုက္တာ ကိုယ္ယူပါ  ၉-၁၀-၂၀၁၀

၃။ ရုပ္ နာမ္ ဆင္ျခသ္ နိဗၺာန္ဝင္(၁)  ၁၀-၁၀-၂၀၁၀

၄။ ရုပ္ နာမ္ ဆင္ျခသ္ နိဗၺာန္ဝင္(၂)  ၁၀-၁၀-၂၀၁၀

 

 

DVD 11

 

၁။ သတိပ႒ာန္အက်ဳိး ခ်စ္ျမတ္ႏိုး (၁) ၁၁-၁၀-၂၀၁၀

၂။ သတိပ႒ာန္အက်ဳိး ခ်စ္ျမတ္ႏိုး (၂) ၁၂-၁၀-၂၀၁၀

၃။ သတိပ႒ာန္အက်ဳိး ခ်စ္ျမတ္ႏိုး (၃) ၁၃-၁၀-၂၀၁၀

၄။ သတိပ႒ာန္အက်ဳိး ခ်စ္ျမတ္ႏိုး (၄) ၁၄-၁၀-၂၀၁၀

၅။ သတိပ႒ာန္အက်ဳိး ခ်စ္ျမတ္ႏိုး

၆။ သတိပ႒ာန္အက်ဳိး ခ်စ္ျမတ္ႏိုး

၇။ သတိပ႒ာန္အက်ဳိး ခ်စ္ျမတ္ႏိုး

 

 

DVD 12

 

၁။ အခ်ိန္ေကာင္း  ၁၁-၁၁-၂၀၁၀  ေစ်းခ်ိဳေတာ္၊ မႏ ၱေလး

၂။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းေတြ ဆက္ပါေစ  ၁၄-၁၁-၂၀၁၀  ေညာင္ဦးေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္

၃။ ဘဝထဲမွာ ဓမၼေတြပါ  ၂၂-၁၁-၂၀၁၀  ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕

၄။ ကိုယ္ႏွင္လိုက္တာ ကိုယ္တြဲပါ  ၂၃-၁၁-၂၀၁၀  ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕

 

၁။ ဘဝထဲမွာ ဓမၼတြဲပါ

၂။ ကိုယ္ႏွင့္လိုက္တာ ကိုယ္တြဲပါ

၃။။ အတြဲလဲမွန္ ဇြဲလဲသန္

၄။ သူမလာခင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္

၅။ အညွာခိုင္ဖို႕ လိုပါတယ္

၆။

 

 

****************************************

 

 

DVD အမွတ္စဥ္ (၉)


၀၀၁. တရားဘာေၾကာင္႔အားထုတ္မယ္ (၀၈-၁၀-၂၀၁၀ - ကံျမင္႔)
၀၀၂. ကိုယ္နဲ႔လိုက္တာ ကိုယ္ယူပါ (၀၉-၁၀-၂၀၁၀ - ကံျမင္႔)
၀၀၃. ရုပ္နာမ္ဆင္ျခင္ နိဗၺာန္၀င္ (၁၀-၁၀-၂၀၁၀ - ကံျမင္႔)
၀၀၄. သတိပ႒ာန္အက်ဳိး ခ်စ္ျမတ္ႏိုး(၁) (၁၁-၁၀-၂၀၁၀ - ကံျမင္႔)
၀၀၅. သတိပ႒ာန္အက်ဳိး ခ်စ္ျမတ္ႏိုး(၂) (၁၂-၁၀-၂၀၁၀ - ကံျမင္႔)
၀၀၆. သတိပ႒ာန္အက်ဳိး ခ်စ္ျမတ္ႏိုး(၃) (၁၃-၁၀-၂၀၁၀ - ကံျမင္႔)
၀၀၇. သတိပ႒ာန္အက်ဳိး ခ်စ္ျမတ္ႏိုး(၄) (၁၄-၁၀-၂၀၁၀ - ကံျမင္႔)
 


DVD အမွတ္စဥ္ (၁၀)


၀၀၁. ဘ၀ထဲမွာ ဓမၼတြဲပါ (၂၂-၁၁-၂၀၁၀ - ေက်ာက္ဆည္)
၀၀၂. ကိုယ္နဲ႔လိုက္တာ ကိုယ္တြဲပါ (၂၃-၁၁-၂၀၁၀ - ေက်ာက္ဆည္)
၀၀၃. အခ်ိန္ေကာင္း (၁၁.၁၁.၂၀၁၀ - မႏၱေလး )
၀၀၄. ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြဆက္ပါေစ (၁၄-၁၁-၂၀၁၀ - ရန္ကုန္)
 


DVD အမွတ္စဥ္ (၁၁)


၀၀၁. ၀ိပႆနာအက်ဳိး ခ်စ္ျမတ္ႏိုး (၁) (ေျမာက္ဥကၠလာ)
၀၀၂. ၀ိပႆနာအက်ဳိး ခ်စ္ျမတ္ႏိုး (၂) (ေျမာက္ဥကၠလာ)
၀၀၃. အတြဲလဲမွန္၊ ဇြဲလဲသန္ (၁) (ဘားအံ)
၀၀၄. အတြဲလဲမွန္၊ ဇြဲလဲသန္ (၂) (ဘားအံ)
၀၀၅. အခါမလင္႔ (မဟာစည္ သာသနာ႔ရိပ္သာ )
၀၀၆. မိတ္ေဆြေကာာင္း (ကမာရြတ္)
 


DVD အမွတ္စဥ္ (၁၂)


၀၀၁. ပရိတ္၊ ပ႒ာန္းေဒသနာႏွင္႔ သတိ၊ အခ်ိန္တိုင္း သၾကၤန္က်ေနသည္
 


DVD အမွတ္စဥ္ (၁၃)


၀၀၁. ေရွးေရွးတုန္းကမဂၤလာ (၁) (မတၱရာ)
၀၀၂. ေရွးေရွးတုန္းကမဂၤလာ (၂) (မတၱရာ)
၀၀၃. ေရွးေရွးတုန္းကမဂၤလာ (၃) (မတၱရာ)
၀၀၄. ေရွးေရွးတုန္းကမဂၤလာ (၄) (မတၱရာ)
၀၀၅. ေရွးေရွးတုန္းကမဂၤလာ (၅) (မတၱရာ)
၀၀၆. ေရွးေရွးတုန္းကမဂၤလာ (၆) (မတၱရာ)
 


DVD အမွတ္စဥ္ (၁၄)


၀၀၁. အေကာင္းဆံုးအေဖၚ (၁၇-၀၂-၂၀၁၁ - သာမည)
၀၀၂. အေဖၚေကာင္း (၁၇-၀၁-၂၀၁၁ - ၄၆လမ္း၊ ရန္ကုန္)
၀၀၃. အမွီေကာင္းေလးရွာထားပါ (၁၄-၀၅-၂၀၁၁ - ဗဟန္း)
၀၀၄. ဘ၀ႏွင္႔ဓမၼ (၀၆-၀၄-၂၀၁၁ - ဗဟန္း)

 


အမွတ္စဥ္(၁၅)
"အရွက္မွန္၊ အေၾကာက္မွန္"

 


၁။ ေအာင္ျမင္ၾကီးပြါး ေသာ့ခ်က္မ်ား (၄-၉-၂၀၁၁၊ သကၤန္းကြၽန္း)
၂။ သူ႕လိုေတြးပါ (၁၉-၉-၂၀၁၁၊ မႏၲေလး)
၃။ အရွက္မွန္၊ အေၾကာက္မွန္ (၂၀-၉-၂၀၁၁၊ မႏၲေလး)
၄။ အမွီေကာင္းေလးရွာထားပါ (၂၀-၉-၂၀၁၁၊ မႏၲေလး)
၅။ ထၾက၊ထၾက (၂၁-၉-၂၀၁၁၊ မႏၲေလး)

 


 

 


အမွတ္စဥ္(၁၆)
"သူ႕လိုေတြးပါ"

 

 


၁။ ငါလဲတစ္ေန႕ (၅-၁၁-၂၀၁၁၊ ေက်ာက္ဆည္)
၂။ မိဘဂုဏ္ရည္(၁) (၆-၁၁-၂၀၁၁၊ ေက်ာက္ဆည္)
၃။ မိဘဂုဏ္ရည္(၂) (၇-၁၁-၂၀၁၁၊ ေက်ာက္ဆည္)
၄။ ဩကာသရွင္းတမ္းႏွင့္ သီလယူ ရွင္းတမ္း (၁၄-၁၁-၂၀၁၁၊ လသာ)
၅။ သူ႕လိုေတြးပါ (၂၇-၁၀-၂၀၁၁၊ လိႈင္)

 

 

အမွတ္စဥ္ (၁၇)


၁။ ခြဲၾကရတဲ့အခါ  (၃၀.၅.၂၀၁၁- ဘားအံ)
၂။ ကထိန္အလွူေတာ္ မဂၤလာ  (၂၀.၁၁.၂၀၁၁- မႏ ၱေလး)
၃။ ခ်မ္းသာရွင္းတမ္း  (၂၉.၁၁.၂၀၁၁-မႏ ၱေလး)
၄။ ဓါတ္ခံ  (၁၀.၁.၂၀၁၂-ရန္ကုန္)
၅။ ခ်စ္သက္ေသေတြ ထူနိုင္ပါေစ (၁၄.၁.၂၀၁၂-ပဲခူး)အမွတ္စဥ္ (၁၈)


၁။ သူ့လို အေတြး (၂၃.၃.၂၀၁၂-ေမွာ္ဘီ)
၂။ ေျဖေဆး (၄.၄.၂၀၁၂-ေမွာ္ဘီ)
၃။ မဂၤလာအေပါင္းနဲ့ ျပည့္စံုၾကပါေစ (၂၀.၄.၂၀၁၂- စမ္းေခ်ာင္း)

http://www.dhammadownload.com မွ ထပ္ဆင့္ ဓမၼဒါနျပဳ မွ်ေဝပါသည္။

Views: 7324

Reply to This

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service