ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ပိဋကတ္ (၃)ပံု ပါဠိ၊ ျမန္မာ

ပိဋကတ္ (၃)ပံု ပါဠိ၊ ျမန္မာ

  ဆ႒သံဂါယနာ တတိယသႏၷိပါက သုတၱႏ ၱပိဋက အဂုၤတၱရနိကယ္

 သံဂါယနာ အေမးေအျဖ ပဌမအုပ္ (အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ ဧကကနိပါတ္မွ တိကနိပါတ္ အထိ အေမးအေျဖမ်ား ပါဝင္သည္။)

 

 

 ဆ႒သံဂါယနာ ဒုတိယသႏၷိပါက သုတၱႏ ၱပိဋက ဒီဃနိကယ္

 သံဂါယနာ အေမးေအျဖ  (သုတ္သီလကၡန္၊ သုတ္မဟာဝါ ႏွင့္ သုတ္ဝါေထယ် ပါဠိေတာ...

  ပိဋက သုံးပုံ သရုပ္စုံ အဘိဓာန္  (ဓမၼဗိမာန္ စာေပပညာရွင္မ်ား စုေပါင္...

 

 

 

 

(အလိုေတာ္ျပည္႕ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ မွ တရိုတေသ သိမ္းဆည္းထားသည္႕ ဤ ရွားရွားပါးပါး မွန္ကန္ေသာ ဗုဒၶသာသနိက ေျမပုံ ႏွင့္ ပဌဝီက်မ္း စာအုပ္ကိုု Internet ေပၚ တင္ျပရန္ dhammadownload အား လႈဒါန္းလိုက္ပါသည္။)

  ဗုဒၶသာသနိက ေျမပုံေတာ္ခ်ုဳပ္

 

   ဗုဒၶသာသနိက ပဌဝီဝင္က်မ္းႀကီး

 


ပိဋကတ္က်မ္း


ပိဋကတ္က်မ္း

ပိဋကတ္က်မ္းစာမ်ား၏ မူရင္းဘာသာသည္ ပါဠိဘာသာ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၏စကားေတာ္မ်ားကို ဗုဒၶ၀စန၊ ပါဠိ၊ ပါဠိေတာ္၊ ပါ၀စန၊ ပရိယတၱိ၊ အာဂမ၊ သုတၱ-စေသာ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေခၚေ၀ၚၾကေပသည္။ ဗုဒၶစကားေတာ္မ်ား၏ ပရိယာယ္ျဖစ္ေသာ ယင္းေ၀ါဟာရမ်ားတြင္ မည္သည့္ေ၀ါဟာရကို သံုးသည္ျဖစ္ေစ ၾကားရေသာ စာေပတတ္ျမန္မာတို႔က ဗုဒၶ၏စကားေတာ္မ်ားကို ဆိုလိုေၾကာင္း ရုတ္ျခည္းသိၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ႏႈတ္ဖ်ား၌ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ဗုဒၶ၏စကားေတာ္မ်ားကို ပထမသံဂါယနာတင္စဥ္ အခါက ရွင္မဟာကႆပ အမွဴးရွိေသာ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔သည္ သေဘာနီးစပ္ရာတရားတို႔ကို စုစည္း၍နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားခဲ့ၾကေပသည္။

သံဂါယနာတင္ အရွင္ျမတ္တို႔သည္ ဗုဒၶ၏စကားေတာ္မ်ားကို ၀ိမုတၱိဟူေသာ ရသအားျဖင့္ တပါး။

ဓမၼႏွင့္၀ိနယ အားျဖင့္ ႏွစ္ပါး။

ပထမ, မဇၩိမ, ပစၧိမ ဟူေသာ ဗုဒၶ၀စနအားျဖင့္ သံုးပါး။

သုတၱန္, ၀ိနည္း, အဘိဓမၼာ ဟူေသာ ပိဋကတ္အားျဖင့္ သံုးပါး။

ဒီဃ, မဇၩိမ, သံယုတၱ, အဂၤုတၱရ, ခုဒၵက ဟူေသာ နိကာယ္အားျဖင့္ ငါးပါး။

သုတၱ, ေဂယ်, ေ၀ယ်ာကရဏ, ဂါထာ, ဥဒါန, ဣတိ၀ုတၱက, ဇာတက, အဗၻဳတဓမၼ, ေ၀ဒလႅ ဟူေသာ အဂၤါအားျဖင့္ ကိုးပါး။

ဓမၼကၡႏၶာအားျဖင့္ ( ၈၄,၀၀၀ ) ဟူ၍ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားထားခဲ့ၾကကုန္၏။

ဤသို႔လွ်င္ သံဂါယနာတင္ အရွင္ျမတ္တို႔က ဗုဒၶ၏စကားေတာ္မ်ားကို အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ အေရွ႔တိုင္း အေနာက္တိုင္းႏွင့္ ဗုဒၶစာေပကို အေလ့အလာျပဳၾကေသာ ကမၻာေဒသအားလံုးမွာပင္ နိကာယ္ငါးရပ္၊ ပိဋကတ္သံုးသြယ္ျဖင့္သာလွ်င္ ဗုဒၶစာေပကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခား စုစည္းခဲ့ၾကေပသည္။ ဗုဒၶစာေပႏွင့္ မကင္းသူ ဗုဒၶစာေပႏွင့္ ရင္းႏွီးဆက္ဆံေနၾကရသူမ်ားသည္ ယင္းသို႔တြင္က်ယ္ေနေသာ နိကာယ္ငါးရပ္ ပိဋကတ္သံုးသြယ္ က်မ္းဖြဲ႔စည္းပံုကို သိရွိထားသင့္လွေပသည္။

ေရွးဦးစြာ နိကာယ္ငါးရပ္ျဖင့္ က်မ္းခြဲျခားဖြဲ႔စည္းပံုကို ရွင္းလင္းစြာ သိရွိႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

( နိကာယ္ငါးရပ္ ပိဋကတ္သံုးပံုက်မ္း စီစဥ္ပံုဇယား )

 


ဒီဃနိကာယ္ ၃-က်မ္း

***************

  ၁။ သီလကၡႏၶဝဂၢ ပါဠိ

 

  ၂။ မဟာဝဂၢ ပါဠိ ( သုတၱႏၲ )

 

 

  ၃။ ပါထိကဝဂၢ ပါဠိ

 


မဇၩိမနိကာယ္ ၃-က်မ္း

****************

 ၄-၁။ မူလပဏၰာသ ပါ႒ိ

 

 

   ၅-၂။ မဇၩိမပဏၰာသ ပါဠိ

 

 

  ၆-၃။ ဥပရိပဏၰာသ ပါဠိ

 

 

သံယုတၱနိကာယ္ ၅-က်မ္း

******************

 

  ၇-၁။ သဂါထာဝဂၢသံယုတ္ + ၈-၂။ နိဒါနဝဂၢသံယုတ္ ပါဠိ

 

  ၉-၃။ ခႏၶ၀ဂၢသံယုတ္ + ၁၀-၄။ သဠာယတန၀ဂၢသံယုတ္

 

  ၁၁-၅။ မဟာဝဂၢသံယုတ္ ပါဠိ

 

 

အဂၤုတၱရနိကာယ္ ၁၁-က်မ္း

*******************

  ၁၂-၁။ ဧကဂၤုတၱရ + ၁၃-၂။ ဒုကဂၤုတၱရ + ၁၄-၃။ တိကဂၤုတၱရ + ၁၅-၄။ စတုကဂၤ...

 

 

   ၁၆-၅။ ပၪ ၥကနိပါတပါဠိ + ၁၇-၆။ ဆကၠနိပါတပါဠိ + ၁၈-၇။ သတၱကနိပါတပါဠိ

 

 

  ၁၉-၈။ အ႒ကနိပါတပါဠိ + ၂၀-၉။ နဝကနိပါတပါဠိ + ၂၁-၁၀။ ဒသကနိပါတပါဠိ + ၂၂-၁၁။ ဧကာဒသကနိပါတပါဠိ

 

 


 

 

 

 

 


ခုဒၵကနိကာယ္ တစိတ္ ၁၅-က်မ္း

***********************

  ၂၃-၁။ ခုဒၵကပါဌ + ၂၄-၂။ ဓမၼပဒ + ၂၅-၃။ ဥဒါန + ၂၆-၄။ ဣတိဝုတၱက + ၂၇-၅...

 

 

 

  ၂၈-၆။ ဝိမာနဝတၳဳ + ၂၉-၇။ ေပတဝတၳဳ + ၃၀-၈။ ေထရဂါထာ + ၃၁-၉။ ေထရီဂါထာ ပါဠိ

 

 

 

  ၃၂-၁၀။ ဇာတက (ပထမတြဲ)

 

  ၃၂-၁၀။ ဇာတက ပါဠိ (ဒုတိေယာ ဘာေဂါ)

 

 

  ၃၃-၁၁။ စူဠနိေဒၵသ ပါဠိ

 

 

  ၃၃-၁၁။ မဟာနိေဒၵသ ပါဠိ

 

 

  ၃၄-၁၂။ ပဋိသမ ၻိဒါမဂၢ ပါဠိ

 

 

  ၃၅-၁၃။ အပဒါန ပါဠိ (ပဌေမာ ဘာေဝါ)

 

 

  ၃၅-၁၃။ အပဒါန ပါဠိ (ဒုတိေယာ ဘာေဂါ) ဗုဒၶဝံသပါဠိ၊ စရိယာပိဋကပါဠိ

 

 ခုဒၵကနိကာယ္အ၀င္ ၀ိနည္း ၅-က်မ္း

*************************

  ၃၈-၁။ ပါရာဇိက ပါဠိ

 

 

   ၃၉-၂။ ပါစိတၱိယ ပါဠိ

 

 

 

  ၄၀-၃။ မဟာဝဂၢ ပါဠိ ( ဝိနယ ပိဋိက )

 

  ၄၁-၄။ စူဠဝဂၢ ပါဠိ

 

 

  ၄၂-၅။ ပရိဝါရ ပါဠိ

 


ခုဒၵကနိကာယ္အ၀င္ အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္း

***************************

  ၄၃-၁။ ဓမၼသဂၤဏီ

 

 ၄၄-၂။ ၀ိဘဂၤ

 

  ၄၅-၃။ ဓာတုကထာ +  ၄၆-၄။ ပုဂၢပညတၱိ

 

 

  ၄၇-၅။ ကထာ၀တၳဳ

 

  ၄၈-၆။ ယမက (ပ႒မတြဲ)


  ၄၈-၆။ ယမက (ဒုတိယတြဲ)

 

  ၄၈-၆။ ယမက (တတိယတြဲ)


  ၄၉-၇။ ပ႒ာန (ပ႒မတြဲ) 

 

  ၄၉-၇။ ပ႒ာန (ဒုတိယတြဲ)

 

  ၄၉-၇။ ပ႒ာန (တတိယတြဲ)

 

  ၄၉-၇။ ပ႒ာန (စတုတၳတြဲ)

 

  ၄၉-၇။ ပ႒ာန (ပၪၥမတြဲ)

 

 

 

 

ဤသို႔လွ်င္ နိကာယ္ငါးရပ္၌ က်မ္းေပါင္း ( ၄၉ )က်မ္းရွိသည္။ အထက္ပါ ( ၄၉ )က်မ္းမွာ စတုတၳသံဂါယနာ တင္သည္အထိ အတည္ျပဳထားေသာ ပိဋကတ္သံုးပံု က်မ္းစာရင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ ေလးက်မ္းမွာ ပဥၥမသံဂါယနာ ေက်ာက္ထက္အကၡရာ တင္ေသာအခါက်မွ ပါဠိေတာ္စာရင္း၀င္ ျဖစ္လာေသာက်မ္းမ်ားျဖစ္သည္။

၅၀။ သုတၱသဂၤဟ

  ၅၁။ ေနတၱိ + ၅၂။ ေပဋေကာပေဒသ ပါဠိ

 

 

  ၅၃။ မိလိႏၵပဥႇာ ပါဠိ

 

 

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ ပိဋကတ္သံုးပံု ပါဠိေတာ္ ( ၅၃ ) က်မ္းဟု သတ္မွတ္ၾကပါသည္။

ဤနိကာယ္အားျဖင့္ က်မ္းေရတြက္နည္းတြင္ ပိဋကတ္အားျဖင့္ ခြဲျခားလိုလွ်င္

ဒီဃနိကာယ္ ၃-က်မ္း

မဇၩိမနိကာယ္ ၃-က်မ္း

သံယုတၱနိကာယ္ ၃-က်မ္း

အဂၤုတၱရနိကာယ္ ၁၁-က်မ္း

ဟူေသာ ေရွးနိကာယ္ေလးရပ္ႏွင့္ ခုဒၵကနိကာယ္ တစိတ္ ( ၁၅ ) က်မ္းသည္ သုတၱန္ ပိဋကတ္မည္၏။

ခုဒၵကနိကာယ္အ၀င္ ၀ိနည္း ၅-က်မ္းသည္ ၀ိနည္းပိဋကတ္မည္၏။

ခုဒၵကနိကာယ္အ၀င္ အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္းသည္ အဘိဓမၼာပိဋကတ္မည္၏။ ဤသို႔ခြဲျခားႏိုင္သည္။

ဤသို႔လွ်င္ နိကာယ္ငါးရပ္ႏွင့္ ပိဋကတ္သံုးသြယ္တို႔သည္ အားလံုးစုေပါင္းလိုက္ေသာ္ တရားကိုယ္အားျဖင့္ အထူးမရွိ။ ( ၄၉ ) က်မ္း သို႔မဟုတ္-( ၅၃ ) က်မ္း အတူတူပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလြယ္ျဖင့္ သိရွိႏိုင္ေပသည္။

ဤ ( ၄၉ )က်မ္း တရားစုကိုပင္ ပိဋကတ္တည္းဟူေသာ ျခင္းေတာင္းထဲထည့္လွ်င္ သံုးေတာင္းရသည္။ နိကာယ္တည္းဟူေသာ ဇလားထဲထည့္လွ်င္ ငါးဇလားရသည္ ဟူေသာ သေဘာကဲ့သို႔ မွတ္ရာသည္။

ဤ ( ၄၉ )က်မ္း သို႔မဟုတ္ (၅၃)က်မ္းေသာ ပိဋကတ္စာေပႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က်မ္းအမ်ိဳးအစား ငါးမ်ိဳးကိုလည္း သိရွိထားသင့္ေပသည္။ ၄င္းတို႔မွာ-

၁။ ပါဠိေတာ္

၂။ အ႒ကထာ

၃။ ဋီကာ

၄။ ေယာဇနာ

၅။ ဂဏၭိ က်မ္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုငါးမ်ိဳးတြင္ ပါဠိေတာ္-ဆိုသည္မွာ ဘုရားေဟာႏွင့္ ဘုရားရွင္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ သာ၀ကေဟာ မူရင္းက်မ္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

  ပိဋကတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္က်မ္းမ်ား၏ က်မ္းဦးသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား
 

 


ျမန္မာျပန္ဝိနယ ပိဋက


  ၁။ ပါရာဇိက=ပါရာဇိကက႑=ပါရာဇိကဏ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

 

  ၂။ ပါစိတၱိယ=ပါစိတ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

 

 ၃။ မဟာဝဂၢ=ဝိနည္းမဟာဝါ ျမန္မာျပန္

 

 ၄။ စူဠဝဂၢ = စူဠဝါ ျမန္မာျပန္

 

  ၅။ ပရိဝါရ=ပရိဝါ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

 

 


အဘိဓမၼာ ပိဋက


၁။ ဓမၼသဂၤဏီ

၂။ ဝိဘဂၤ=ဝိဘင္း

၃။ ဓာတုကထာ

၄။ ပုဂၢလပညတိၱ=ပုဂၢလပညတ္

၅။ ကထာဝတၱဳ

၆။ယမက=ယမိုက္

၇။ပ႒ာန=ပ႒ာန္း

 

ဟူေသာ ခုႏွစ္က်မ္း အနက္

 

  ၁။ ဓမၼသဂၤဏီ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

 

  ၂။ ဝိဘဂၤ=ဝိဘင္း ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

 

  ၄။ ပုဂၢလပညတိၱ=ပုဂၢလပညတ္

 

  ၅။ ကထာဝတၱဳ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ (ပ႒မတြဲ)

 

  ၅။ ကထာဝတၱဳ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ (ဒုတိယတြဲ)

 

ျမန္မာျပန္ မ်ားကို သာ ရိုက္ႏွိပ္ၿပီးျဖစ္၏။

 

 

သုတၱႏ ၱပိဋက

 


  ၁။ သီလကၡန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

 

  ၂။ မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

 

  ၃။ ပါထိက၀ဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

 

  ၄။ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

 

  ၅။ မဇၩိမပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

 

  ၆။ ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

 

   ၇။ သံယုတၱနိကာယ္ ပထမတြဲ

 

  ၈။ သံယုတၱနိကာယ္ ဒုတိယတြဲ

 

   ၉။ သံယုတၱနိကာယ္ တတိယတြဲ

 

 

  ၁၀။ အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ပထမတြဲ

 

 

  ၁၁။ အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဒုတိယတြဲ

 

 

  ၁၂။ အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ တတိယတြဲ

 

  ၁၃။ ၀ိမာန၀တၳဳပါဠိေတာ္+ ေပတ၀တၳဳပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

 

  ၁၄။ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

 

  ၁၅။ ေထရာပဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ပထမတြဲ

 

  ၁၆။ ေထရာပဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဒုတိယတြဲ

 

  ၁၇။ ေထရဂါထာပါဠိေတာ္ႏွင့္ ေထရီဂါထာပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

 

၁၈။ ေထရီေထရာဥဒါန္း

 

  ၁၉။ မိလိႏၵပဥာွပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

 

  ၂၀။ ခုဒၵကပါဌ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

************************************************************
၁။ ခုဒၵကပါဒ
၂။ ဓမၼပဒ
၃။ ဥဒါန=ဥဒါန္း

၄။ ဣတိ၀ုတၱက=ဣတိ၀ုတ္

၅။ သုတၱနိပါတ=သုတၱနိပါတ္

၆။ ၀ိမာန၀တၳဳ

၇။ ေပတ၀တၳဳ

၈။ ေထရဂါထာ

၉။ ေထရီဂါထာ

၁၀။ ဇာတက=ငါးရာငါးဆယ္ဇာတ္

၁၁။ နိေဒၵသ=မဟာနိေဒၵသ-စူဠနိေဒၵသ

၁၂။ ပဋိသမၻိဒါမဂၢ= ပဋိသမၻိဒါမဂ္

၁၃။ အပဒါန= အပဒါန္

၁၄။ ဗုဒၶ၀ံသ=ဗုဒၶဝင္
၁၅။ စရိယာပိဋက
၁၆။ မိလိႏၵပဥွာ
၁၇။ ေနတိၱ
၁၈။ ေပဋေကာပေဒသက်မ္း

(မွတ္ခ်က္။  အထက္က္ပါ စာအုပ္မ်ား အလႈရွင္--ကြယ္လြန္သူမိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ၾကေသာဦးေအး+ေဒၚစန္းစန္းလြင္ႏွင့္ ကြယ္လြန္သူညီအကိုျဖစ္သူေမာင္မင္းခ်မ္းေျမ႕တို႕အားရည္စူး၍ သားႀကီးကိုဝင္းထြန္းလင္း+မေအးျမသီတာ(ေခတၱဂ်ပန္)၊ သားငယ္ကိုေအာင္ျပည္႕စုံေအး(ေခတၱစကၤာပူ)မိသားစုမွ လႈဒါန္းပါသည္။

scanning လုပ္အား အလႈရွင္ - ကိုေအာင္ျပည္႕စုံေအး၊ ကို ဝင္းထြန္းဆင့္၊ ကိုထင္ေက်ာ္၊ မရင္ရင္ေအးတို႕မွ ကူညီလုပ္အားဒါနျပဳပါသည္။)

(အလိုေတာ္ျပည္႕ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ မွ တရိုတေသ သိမ္းဆည္းထားသည္႕ ဤ ရွားရွားပါးပါး မွန္ကန္ေသာ ဗုဒၶသာသနိက ေျမပုံ ႏွင့္ ပဌဝီက်မ္း စာအုပ္ကိုု Internet ေပၚ တင္ျပရန္ dhammadownload အား လႈဒါန္းလိုက္ပါသည္။)

  ဗုဒၶသာသနိက ေျမပုံေတာ္ခ်ုဳပ္

 

   ဗုဒၶသာသနိက ပဌဝီဝင္က်မ္းႀကီး

http://www.dhammadownload.com/မွ ထပ္ဆင့္ မွ်ေဝ ဓမၼဒါနျပဳပါသည္။

Views: 778

Reply to This

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

joy clark updated their profile
Friday
joy clark posted a blog post
Friday
joy clark is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Friday
ဉာဏ်လင်းမြို့ is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Jun 27

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service