ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

Gmail မွ ဖုန္းေခၚႏိုင္ၿပီ ႏွင့္ Gmail အသံုးျပဳနည္း (အဆက္)

(၁) ဂ်ီေမးလ္မွ ဖုန္းေခၚႏိုင္ၿပီ၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ အခမဲ့ျဖစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တစ္မိနစ္ ၃၅ ဆင့္က်မည္

တင့္လြင္၊ ရန္ကုန္

ၾသဂုတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၀

အင္တာနက္ Search engine (ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္) ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ကုမၸဏီႏွင့္ လူသံုးအမ်ားဆံုး အခမဲ့ ဂ်ီေမးလ္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ ဂူးဂဲလ္
Google သည္လည္း VOIP စီးပြားေရးနယ္ပယ္ သို႔ယေန႔မွ စတင္၀င္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။
ဂူဂဲလ္ ကုမၸဏီသည္ ယမန္ေန႔မွ စတင္စမ္းသပ္သံုးစြဲေနၿပီး ယေန႔ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ ေၾကညာလိုက္သည့္ ဂူးဂဲလ္၏ ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္တြင္ မိမိ၏ ဂ်ီေမးလ္ အေကာင့္မွ
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ႀကိဳးဖုန္း (landline phone)၊ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားသို႔
ေခၚဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုစတင္လိုက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္ျဖင့္
အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အခမဲ့ေခၚဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး
အျခားႏုိင္ငံ အသီးသီးသို႔ ေခၚဆိုမႈႏႈန္းထားမ်ားကိုမူ ဂူးဂဲလ္၀က္ဆိုက္ https://www.google.com/voice/rates တြင္ၾကည့္ရႈႏို္င္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖုန္းမ်ားသို႔ ေခၚဆိုပါက တစ္မိနစ္ ၃၅ ဆင့္(က်ပ္ ၃၅၀ ၀န္းက်င္) က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ စကၤာပူသို႔ေခၚဆိုလ်င္ ၂ဆင့္(၂၀ က်ပ္၀န္းက်င္)
သာက်သင့္မည္ဟု သိရသည္။

ယခု၀န္ေဆာင္မႈကို သံုးစြဲလိုပါက ေရွးဦးစြာ မိမိဂ်ီေမးလ္ စဖြင့္သည့္အခါ ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္ကို သံုးစြဲလိုျခင္းရိွမရွိ ေမးျမန္းသည္႔ ေမးခြန္းေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို
ေမးခြန္းေမးသည့္ new! make phone call from Gmail အားကလစ္လုပ္ၿပီးေနာက္
ဂ်ီေမးလ္၏ voice and video chat ေဆာ့၀ဲကိုအင္စေတာလ္
လုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အင္စေတာလ္ လုပ္ၿပီးေနာက္တြင္ အင္တာနက္ ဘေရာက္ဆာအား
တႀကိမ္ပိတ္ၿပီး ျပန္ဖြင့္သည္မွ စတင္ကာ သံုးစြဲႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

ယခု ဂ်ီေမးလ္ အင္တာနက္ဖုန္းမွ ရန္ကုန္ရွိဖုန္းသို႔ ေခၚဆိုၾကည့္သည့္အခါ +17607058888 အ၀င္ နံပါတ္ျဖင့့္ ဖုန္းျမည္လာသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း မိမိ၏
ေမးလ္အေကာင့္ထဲတြင္ ေငြမျဖည့္ထားသည့္ အတြက္ ယခုေလာေလာဆယ္ ေျပာဆိုမရေသးဟု
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးကေျပာသည္။

အင္တာနက္ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ႀကိဳးဖုန္း၊ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားဆီသို႔ ေခၚဆိုသည့္ နည္းပညာကို voice over internet protocol VOIP ဟုေခၚဆိုၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္
တစ္စုအတြင္း တရွိန္ထိုးႀကီးထြားလာရာ ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စကၤာပူ
အေျခစိုက္ Pfingo အင္တာနက္ဖုန္းျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ ေခၚဆိုသည့္
၀န္ေဆာင္မႈကို အင္တာနက္ဆိုင္္ အမ်ားစုက ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိၾကသည္။

ႏိုင္ငံအေပၚမူတည္ၿပီး အနည္းဆံုး တစ္မိနစ္ကို က်ပ္ ၅၀မွ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ၅၀၀ အထိေပးရေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ဖုန္းျဖင့္ ျပည္ပသို႔ေခၚဆိုလ်င္ တစ္မိနစ္
အနည္းဆံုး က်ပ္ ၉၀၀မွ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ၄၅၀၀ အထိက်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။ VOIP
စနစ္ဖုန္းေခၚဆိုသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပၚလာၿပီးေနာက္ ျပည္ပသို႔
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ဖုန္းျဖင့္ေခၚဆိုမႈ မရွိသေလာက္ နည္းသြားသည္ဟု
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

Pfingo အင္တာနက္ ဖုန္းစနစ္ကဒ္ျဖည့္သြင္းမႈကို ယခင္က စကၤာပူႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းမွ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ႀကိဳတင္ေငြေပးကဒ္မ်ားအား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္း ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္မ်ားတြင္လည္း
၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ စကၤာပူ ၁၂ ေဒၚလာတန္ Pfingo ကဒ္တစ္ကဒ္ကို က်ပ္ေငြ
၈၇၀၀ ျဖင့္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုအတြင္း အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာျခင္းႏွင့္ အတူ VOIP စနစ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့အႏွံ႔မွ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး
ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ၀င္ေငြသိသာစြာ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ရၿပီး အဆုိပါကုမၸဏီႀကီးမ်ား
ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာႀကံလ်က္ရွိၾကသည္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက မိသားစုရွိရာ အဂၤလန္သို႔ ဖုန္းဆက္သြယ္ရန္ ယခင္ တစ္လလ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀မွ ၁၅၀
ထိသံုးစြဲခဲ့ရေသာ္လည္း အင္တာနက္ႏွင့္ VOIP ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္တြင္ အင္တာနက္
ဆက္သြယ္မႈ အဖိုးအခမွ လြဲ၍ ဖုန္းဆက္သြယ္မႈ အတြက္ တျပားတခ်ပ္္မွ် သံုးစြဲစရာ
မလိုေတာ့ဟုေျပာဆိုသည္။(၂), , , , ဖုန္းေခၚနည္း

Google မွ Gmail အတြင္း အခမဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ထည့္သြင္း

အင္တာနက္ အင္အားၾကီး ကုမၸဏီ Google သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၎၏ Gmail စနစ္အတြင္း ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ထည့္သြင္းခဲ့ရာ ယူအက္စ္
ႏွင့္ ကေနဒါ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဖုန္းမ်ားသို႔ အခမဲ့ ေခၚဆိုႏိုင္ျပီး
က်န္ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလြန္သက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္
ေခၚဆိုႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Gmail အတြင္းရွိ ဗီဒိယို ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ ကဲ့သို႔ပင္ ယခု အသစ္ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို Chat window မွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္နိုင္ျပီး voice cancellation နည္းပညာကို အသံုးျပဳ ထားေသာေၾကာင့္
အသံပဲ့တင္ထပ္ျခင္းကို အနည္းဆံု ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ျပီး ၾကည့္လင္ျပတ္သားစြာ
ေျပာဆိုႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Google မွ Gmail အတြင္း အခမဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းလိုက္ပံု။ Photo:Screenshot by Jessica Dolcourt/CNET

အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကေနဒါ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အခမဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး က်န္ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေခၚဆိုပါက အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ကာ စမ္းသပ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ Gmail
အေကာင့္ တစ္ခုလ်င္ Credit အျဖစ္ 0.10 ေဒၚလာ ထည့္သြင္းေပးထားသည္။

Gmail အတြင္းမွ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ေသာ Dail Pad။ Photo:Screenshot by Jessica Dolcourt/CNET

သို႔ေသာ္ Google၏ ႏိုင္ငံတကာ ဖုန္းေခၚဆိုခ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ သက္သာျပီး Skype ကဲ့သို႔ေသာ အျခား VoIP ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ၎၏သက္သာသည့္ ေခၚဆိုခႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ျပိုင္သြားဖြယ္ရွိသည္။

Google ၏ ႏိုင္ငံတကာ ေခၚဆိုခ ႏႈန္းထားမ်ားကို အျခား VoIP ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္စဥ္။ Photo:Screenshot by Jessica Dolcourt/CNET

Google ၏ ႏိုင္ငံတကာ တယ္လီဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳလိုေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ Google Checkout စနစ္မွတစ္ဆင့္ calling credit မ်ားဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။gmail မွာ phone call မေပၚတဲလူေတြအတြက္

ကဲ gmail မွာ free phone call ထည့္ၾကမယ္ တခ်ဳိ႕ gmail ေတြမွာမရၾကဘူး
ဗ်ာဒါေၾကာင့္ မရတဲ့သူေတြအတြက္ေပါ့ ဒီ phone call ေလးကေတာ့ usa
ႏွဲ canada ႏွဲကေတာ့ free ေပါ့ တျခားႏိုင္ငံေတြၾကေတာ့ 1 minuate ကို us
ေငြ 2 ¢ 29 ¢ 3 ¢ အမ်ိဳးမိ်ဳးေပါ့ us ႏွဲ canada မွာေနတဲ့လူေတြၾကေတာ့ေကာင္း
တာေပါ့ free ဆိုေတာ့ ဘယ္ႏိုင္ငံကိုဘယ္ေလာက္ ¢ ေပးရမွာလဲသိခ်င္ရင္ေတာ့
ဒီမွာသြားၾကည့္ လို့ရပါတယ္။ အလြန္ကိုေကာင္းပါတယ္ ကၽႊန္ေတာ္က usa မွာ
ေနတယ္ဆိုေတာ့ ဟဲဟဲ ဒါဆိုရင္ေတာ့အကိုတို့အမေတာ့ gmail မရိွရင္ေတာ့
ဒီနည္းေလးကိုသုံးလိုက္ေပါ့။ ဒီမွာ install လုပ္ပါ download လုပ္ဖို႔အတြက္
ဆိုရင္ Double click > ႏွိပ္ရပါမယ္။ အားလုံးလဲအဆင္ေျပမယ္လို့
ထင္ပါတယ္ အေသးစိတ္ကိုေတာ
http://forverfriends.ning.com/profiles/blogs/font-stylefontweight-bold
အဲ့မွာၾကည့္လုိပ္ေပါ့...


အားလံုးအဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္...

ကြန္ျပဴတာေလာက...(၃) Gmail Inbox ကို Filter ခြဲထားမယ္

ကိုယ့္ရဲ ့ Gmail Inbox ထဲမွာ mail ေတြရွာရတာအာရံုေနာက္ေနတယ္ဆိိုရင္ Filter ခြဲထားလိုက္ရင္ အဆင္ေၿပသြားမွာပါ။
ကိုယ္ Filter ခြဲခ်င္တဲ ့mail ကိုအရင္ဆံုး Select လုပ္လိုက္ပါ။(Starred (ၾကယ္ပံု)ေဘးက ေလးေထာင့္အကြက္ထဲ မွာ အမွန္ၿခစ္ေလးေပးတာပါ)
ၿပီးရင္ More actions ကိုႏွိပ္ပါ။ အဲဒီထဲက Filter messages like these ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။
Create a Filter ဆိုတဲ ့Box က်လာပါလိမ့္မယ္။
Next Step> ကိုႏွိပ္ပါ။

Skip the Inbox (Archive it)
Apply the label:
စတာေတြကို Select ေပးပါ။ (ေလးေထာင့္အကြက္ထဲ မွာ အမွန္ၿခစ္ေလးေပးတာပါ)
Apply the label: Choose label... မွာ New label... ကိုေရြးေပးပါ။
New label... ဆိုတဲ ့box က်လာပါမယ္။
ကိုယ္ခြဲတဲ ့ Filter ရဲ ့ Name ကိုေရးေပးပါ။
(ဥပမာ။ ။Foreverfriends ကပို ့တဲ ့ေမးလ္ကို Filter ခြဲတယ္ဆိုရင္ Foreverfriends လို ့ေရးပါ။)
ၿပီးရင္ Also apply filter to ? conversations below. ကို Select ေပးလိုက္ပါ။ (ေလးေထာင့္အကြက္ထဲ မွာ အမွန္ၿခစ္ေလးေပးတာပါ)
ၿပီးရင္ေတာ့ Create Filter ကိုႏွိပ္လိုက္ရင္ Filter ခြဲလို ့ၿပီးသြားပါၿပီ။။။


(၄) g-Talk Block


Gtalk ကေန မိမိႏွင့္ အဆင္မေျပသူကို မိမိဘက္က Block သို႔ Remove လုပ္လိုုက္ရင္ မိမိဘက္ကသာ သူ႔ကိုမျမင္ရေတာ့ေပမယ့္ မိမိ Block သို႔ Remove လုပ္လိုုက္တဲ့သူရဲ႔ Gtalk မွာေတာ့ မိမိနာမည္ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ သူ႔ဘက္ Chat
လို႔ရပါေသးတယ္။ ကိုယ့္ဘက္က Block လိုက္တယ္ဆိုေပမယ့္ သူ႔ရဲ႔ Gtalk List မွာ
ရွိေနဦးမွာပါ.။ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ရေအာင္ အၿပီးအပိုင္
သံေယာဇဥ္ျဖတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီနည္းေလးအတိုင္းျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး Gmail ကို ဖြင့္ပါ။ ၿပီးရင္ Contacts ကုိ ရွာၿပီး Click
ႏွိပ္လိုက္ပါ။ အဲ့ဒီအခါ Contacts Box က်လာရင္ မိမိ Delete လုပ္ခ်င္ေသာ
Account ကို ေရြးၿပီး အမွန္ျခစ္ကာ Delete group ကုိ click ႏွိပ္လိုက္ပါ။
တကယ္ဖ်က္မွာလားလို႔ေမးတဲ့ Box က်လာရင္ OK ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ဒါဆို
မိမိမဆက္သြယ္လိုသူကို အၿပီးအပိုင္ သံေယာဇဥ္ျဖတ္လိုက္လို႔ရသြားပါၿပီ။
သူ႔ရဲ႔ Gtalk မွာလည္း မိမိအမည္ မရွိေတာ့သလို သူ႔ Gtalk မွာလည္း ကိုယ့္အမည္
က်န္ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။


(၅) Mail အေဟာင္းမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ ေမးလ္အသစ္မွာ အလြယ္တစ္ကူအပ္နည္း


ေမးလ္အေဟာင္းမွာ မသုံးခ်င္လုိ႔ ေမးလ္အသစ္မွာ တစ္ဦးခ်င္းADDရမွာ စိတ္မရွည္တဲ႔ လူမ်ားအတြက္ အလြယ္တစ္ခု ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပန္ၿပီး ေမးလ္အသစ္မွာ invite လုပ္ရ ေအာင္

1. ေမးလ္ကုိ open ပါ။ contacts ကုိ click ပါ။
2. ေမးလ္ အေပၚထိပ္မွာ import , export, print ဆုိတာေတြ႔ရမွာပါ။ ပထမ export ကုိ click ပါ ။
3. အဲ႕ဒီမွာ မိမိက My contacts ကုိပဲ invite

လုပ္မွာလား ဒါမွမဟုတ္ Most Contacts, Friends, Family, Coworkers Suggested Contacts ၾကဳိက္ႏွစ္သက္ရာကုိ ေရြးပါ။
4. Export ကုိ click ပါ
5. အဲဒီ Export ဖိုင္က "Contacts.csv" အမည္နဲ႔ Desktop ေပၚမွာ save
လုပ္ေပးပါ။ (Firefox) နဲ႔ဆိုရင္ Desktop ေပၚမွာ default အေနနဲ႔ save
ေပးလိမ္႔မယ္။ save ၿပီးရင္ ကိုယ္ထည့္ခ်င္တဲ႔ Gmail အသစ္ကို ဖြင္႔ပါ။
အေပၚကနည္းအတိုင္းပဲ contacts ထဲကို၀င္ၿပီး Import ကိုႏွိပ္၊ ၿပီးရင္ ကိုယ္
save ထားတဲ႔ဖိုင္ေလးကို ေရြးၿပီးေတာ႔ Import လုပ္ေပးလိုက္ပါ။
6. ဒါဆုိရင္ေတာ႕ အားလုံးကုိ ေမးလ္အသစ္မွာ add ၿပီးသြားပါၿပီ။

http://knowledgewar05.blogspot.com/2009/07/mail_29.html မွ


စမ္းၾကည့္ၾကေနာ္(၆) Disable Gmail backup (or) Hacking

Gmail အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Gmail account တစ္ခုမွ တစ္ခုဆီသို႔ Email မ်ားအားလံုးကို တစ္ေစာင္ခ်င္း forward လုပ္စရာမလိုပဲ အားလံုး တစ္ခါတည္း
ေျပာင္းနိုင္ရန္နဲ႔ ကိုယ္႔ Gmail ကို ပိုမို စိတ္ခ်ရေအာင္ Back Up လုပ္နိုင္ရန္ အတြက္ ဆိုၿပီး ဒီေနရာမွာ အေဆြေတာ္ေလးက တင္ေပးၿပီးသားပါ။ အခု အဲဒီ နည္းနဲ႕ ကိုယ္႕ Gmail ကို သူမ်ား လုပ္လုိ႕မရေအာင္ ကာကြယ္နည္းကိုတင္ေပးလိုက္တာပါ။ ကိုအေဆြေတာ္ေလး အျခား လုပ္စရာေတြ လုပ္လုိ႕ရေအာင္ ၀ိုင္းကူေပးလိုက္တာပါ။

ဒီပို႕စ္ကိုလဲ http://sofialay.blogspot.com ကေနပဲ ကူးယူ ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္႔ password သိတဲ႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကိုယ္႔ဆီက Email ေတြကို ကိုယ္မသိပဲ
ျဖစ္ေစ၊ သိၿပီးမွ ျဖစ္ေစ ယူသြားျခင္း ခံလိုက္ရ သူေတြ အတြက္နဲ႔ ကိုယ္႔
Email အခ်င္းခ်င္း Data ေတြေျပာင္းေရႊ႕ရာမွ ရပ္တန္႔ခ်င္သူေတြ အတြက္
ျပန္ေျဖနည္း တစ္ခုပါ။ ကိုယ္ password ေပးဖူးတဲ႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ က ကိုယ္႔ဆီက
Email ေတြကို ပထမ post မွာ ေဖာ္ျပခဲ႔သလို နည္းလမ္းအတိုင္း download ခ်
သြားၿပီ ဆိုပါဆို႔။ အေဟာင္းေတြ ပါသြားတာေတာ့ ဘာမွ မတက္နုိင္ေတာ႔ ပါဘူး။
အေဟာင္းေတြ ပါသြားတာကို တားလို႕မရေပမယ္႔ အသစ္ေတြ သူ႕ဆီမဝင္ေအာင္ တားဖို႔
လိုပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ သိသင္႔တဲ႔ အခ်က္ မ်ား ကို တစ္ပိုင္းခ်င္း
ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။


ပထမ တစ္ခုကေတာ႔ ကိုယ္႔ထဲကေန ထပ္မထြက္နုိင္ေအာင္ အားလံုး ပိတ္ပစ္ဖို႔ပါ။ လုပ္ေဆာင္မႈ အဆင္႔ဆင္႔ကေတာ႔ အရမ္းရိုးရွင္းပါတယ္။

1. Settings ကိုသြားပါ။

2. Forwarding and POP/IMAP tab ကို ဆက္သြားပါ။

3. Forwarding, POP Download နဲ႔ IMAP Access တို႔ အားလံုးကို Disable forwarding, Disable POP နဲ႔ Disable IMAP အသီးသီး ေပးလိုက္ပါ။

4. ၿပီးရင္ Save Changes button ကို click လိုက္ပါ။


အားလံုး ပိတ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားပါလိမ္႔မယ္။ ပိတ္လိုက္တဲ႔ အခ်ိန္က စ ၿပီး
ေနာက္ထပ္ Mail တစ္ေစာင္မွ တစ္ျခားတစ္ေယာက္ဆီ ေရာက္မွာ မဟုတ္ေတာ႔ပါဘူး။
တကယ္လို႔ ကိုယ္ အားလံုး ကို Disable ေပးထားခ်ိန္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေယာက္က
POP3 download နဲ႔ download ခ် ဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္ ဆိုရင္ သူ႔ဖက္မွာ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံု အတိုင္း ေပၚေနပါလမ္႔မယ္။


ဒုတိယ သိရမယ္႔ တစ္ခု ကေတာ႔ ကိုယ္႔ Gmail account password ကို သိတဲ႔
တစ္ေယာက္ေယာက္က ကိုယ္႔ဆီကေန Email ေတြကို POP3 မွာ download ဆြဲေနတယ္
ဆိုရင္ ကိုယ္႔ဆီ ကို ဝင္လာတဲ႔ Email တစ္ေစာင္ဟာ ကိုယ္႔ဆီက download
ဆြဲေနတဲ႔ လူဆီကို ခ်က္ခ်င္း မေရာက္ပါဘူး။ အနည္းဆံုး ၁ နာရီ ကေန အမ်ားဆံုး
၄ နာရီ အတြင္းမွာမွ download ခ် လို႔ရတာပါ။ ဆိုလိုတာက ကိုယ္႔ဆီ ကို
တစ္ေစာင္ အသစ္ဝင္တာနဲ႔ download ဆြဲေနတဲ႔ လူဆီကို လည္း တစ္ေစာင္ အသစ္
ခ်က္ခ်င္း ဝင္တာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ တကယ္လို႔ ကိုယ္႔ဆီကို ဝင္လာတဲ႔ Email
တစ္ေစာင္ကို ဝင္လာၿပီးလို႔မွ တစ္နာရီ မၾကာေသးခင္မွာပဲ delete
ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ download ဆြဲေနတဲ႔ လူဆီကို လံုးဝ ေရာက္သြားမွာ
မဟုတ္ပါဘူး။ download စ မဆြဲခင္ အခ်ိန္တုန္းက ရွိသမွ် Mail အားလံုးကေတာ႔
မိနစ္ပိုင္းအတြင္း အားလံုး ေရာက္မွာပါ။

တတိယတစ္ခု ကေတာ႔ အႏၲရာယ္အမ်ားဆုံး ကိစၥ လို႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္ ကိုယ့္ရဲ့
Mail ကို တျခားလူ တစ္ေယာက္ေယာက္ က POP3 download နဲ႔ ပထမ post မွာ
ေဖာ္ျပခဲ႔သလို လုပ္သြားျပီးျပီ ထားပါေတာ့ အဲဒါဆိုရင္ သူ႕ရဲ့ Mail ထဲမွာ
Compose Mail လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေအာက္မွာျပထားတဲ့ ပုံအတိုင္း From: ဆိုတဲ့
Dropdown ေလးတစ္ခုအပိုေပၚလာလိမ့္မယ္။

ပုံမွန္ ဆိုရင္ Compose Mail လုပ္ရင္ အဲဒီ Dropdown မရွိပါဘူး။ ကိုယ့္
Mail ထဲမွာျပန္ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ပုံမွန္ဆို Email တစ္ခုက
Mail Address တစ္ခုတည္းကိုပဲ ပိုင္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ From: ဆိုတာ ေပၚစရာ
မလိုဘူးေလ။ ေရြးစရာမွ မလိုတာ။ ဒါေပမဲ့ အခုလိုျဖစ္သြားရင္ Email တစ္ခုတည္းက
Mail Address ႏွစ္ခု ပိုင္သလိုျဖစ္သြားပါတယ္။ ကိုယ့္ Mail ကိုလည္း
တစ္ဖက္လူက ပိုင္သြားပါျပီ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီ Dropdown မွာသူ႕ Mail ရယ္ကိုယ့္
Mail ရယ္ ႏွစ္ခု ေပၚေနလိမ့္မယ္။ အဲဒီအထဲက သူကကိုယ့္ရဲ့ Mail ကိုေရြးျပီး
အျခား တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီကို Email ပို႕လိုက္ရင္ လက္ခံ ရရွိတဲ့သူက ကိုယ့္ဆီက
ရတာလို႕ပဲ ထင္သြားမွာပါ။ ဘာလို႕လည္းဆိုေတာ့ လက္ခံရရွိတဲ့သူဆီမွာကိုယ့္
Mail Address သြားေပၚေနမွာကိုး။ ပို႕တာကသူ႕ ထဲကပို႕တာေနာ္။ ကိုယ္ေတာင္
ဘာမွမသိလိုက္ရဘူး။ ကဲကိုယ့္ရဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ Contact ေတြဆီကို ေပါက္ကရ Mail
ေတြေလွ်ာက္ပို႕လိုက္လို႕ကေတာ့ေသျပီ။ ဘယ္ေလာက္ အႏၲရာယ္မ်ားလဲ
စဥ္းစားသာၾကည့္ေပေတာ့။ အဲဒီေတာ့ အေကာင္းဆုံးက ကိုယ့္ရဲ့အေရးၾကီးတဲ့ Mail
ရဲ့ Password ကိုဘယ္သူ႕ကိုမွ မေပးတာအေကာင္းဆုံးပါ။ Password ဆိုတာ Mail
တစ္ခုရဲ့အသက္ပါ။ Password ကို မကာကြယ္ႏိုင္ဘူးဆိုမွေတာ့ Mail
ရဲ့အသက္လည္းေသျပီေပါ့။ အားလုံးပဲ ကိုယ့္ရဲ့ Email Password ေလးေတြကို
လံုလံုျခဳံျခဳံ သိမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။

(၇)G-Talk ကေန မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာသီခ်င္းေတာင္းဆို နားဆင္ႏိုင္ေသာ အြန္လုိင္း ေရဒီယိုအစီအစဥ္...


တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္မႈအစီအစဥ္မ်ား

ျမန္မာေတးသီခ်င္းမ်ားထုတ္လႊင့္မႈ၊ အေနာက္တုိင္းေတးမ်ား ထုတ္လႊင့္မႈ၊
တရားေတာ္မ်ားထုတ္လႊင့္မႈ၊ ဟာသအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ
အစီအစဥ္မ်ားထုတ္လႊင့္ေပးျခင္း


ေတးသီခ်င္းမ်ားနားဆင္ရန္

မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရဒီယိုကို နားဆင္လုိ႕ရပါတယ္။

အိပ္မက္လႈိင္းေရဒီယို အတြက္

မိမိကြန္ပ်ဴတာရွိ Window Media Player တြင္ File Menu> Open URL ဆိုတဲ့ေနရာမွာ
http://energy08.egihosting.com/22109/ (သို႕မဟုတ္) mms://energy08.egihosting.com/22109/
ထည္႕ျပီး နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။
website link ေလးကေတာ့ http://www.eainmathlaing.com/ ပါ။

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ေရဒီယို အတြက္

Window Media Player တြင္ File Menu> Open URL ဆိုတဲ့ေနရာမွာ
http://89.238.146.148/APYTZ ထည္႕ျပီး နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။
website link ေလးကေတာ့ http://www.apytz.net/ ပါ။ တုိက္ရုိက္ကလစ္ႏွိပ္ျပီးလည္း နားေထာင္လုိ႕ရပါတယ္။

MYMC (Myanmar Youth Media Club) ေရဒီယိုအတြက္

Window Media Player တြင္ File Menu> Open URL ဆိုတဲ့ေနရာမွာ
http://216.32.71.182/MYMC (သို႕မဟုတ္) http://www.mymclub.net/radio ဆိုျပီး နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။
website link ေလးကေတာ့ http://www.mymclub.net/main/ ပါ။


ေတးသီခ်င္းမ်ားတုိက္ရုိက္ေတာင္းဆိုရန္


သူတို့က Song Radio ကိုလႊင့္ထားပါတယ္ ဒီအတြက္ သီခ်င္းကို server ထဲမွာ ထည့္ေပးလိုက္တာနဲ႕ နားေထာင္လို့ရပါတယ္။

သီခ်င္းမ်ားေတာင္းဆိုရာတြင္ ဆိုသူအမည္ ၊ သီခ်င္းအမည္ ႏွင့္ Album Name ၊
From ........ To..........(မိမိမွ တစံုတေယာက္သို႕ဆိုျပီး) ဂ်ီေတာ့ထဲကေန
ေဖာ္ျပျပီး ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါတယ္။ မိမိႏွစ္သက္ရာ သီခ်င္းမ်ားမရွိပါက G-talk
ႏွင့္ျဖစ္ေစ G-Mail ႏွင့္ျဖစ္ေစ
ပို႕ျပီး ထုတ္လႊင့္နားဆင္လို႕လည္းရပါေသးတယ္။

အသံုးျပဳပံုကေတာ့ G-talk မွာ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းနာမည္ေတြကို Add သလုိပါပဲ။

(အိပ္မက္လႈိင္းေရဒီယို အတြက္) requestsongs@ourdream4all.co.cc
(အျဖဴေရာင္သံစဥ္ေရဒီယို အတြက္) apytz.dj@apytz.net
MYMC(Myanmar Youth Media Club) ေရဒီယိုအတြက္ mymcradio@mymclub.net

မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ account name ေလးကို invite လုပ္လုိက္ရုံပါပဲ။
သူတို႕ဘက္က ခ်က္ခ်င္းၾကီး accept လုပ္မလာေသးဘူးဆုိရင္ နည္းနည္းေတာ့
သည္းခံေစာင့္ေပးလုိက္ပါ။

ကဲ.....
အပ်င္းေျပ G-talk ကေန မိမိၾကိဳက္ရာသီခ်င္းေတြကို
မိမိနားေထာင္ဖို႕ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ၊
သက္ဆိုင္သူေတြနားေထာင္ႏုိင္ဖို႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ၾကိဳက္ေတာင္းယူ
နားဆင္ႏုိင္ျပီေနာ္။

(၈) Gmail ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား

တစံုတစ္ေယာက္ကကိုယ့္ကို ေမးလ္ပို ့လာတဲ့အခါ ေက်းဇူးတင္စကားေလးေတြ အျခားလက္ေဆာင္စကားေလးေတြ ပါခ်င္သူမ်ားအတြက္
သိသင့္သိထိုက္တဲ့ g mail နဲ ့ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတေလးကို ေမာင္ေစတနာ blog ဒီေနေရာေလးကhttp://mgsaytanar.blogspot.com/2009/04/gmail.html gmail
၏လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ပို ့စ္ကိုကူးယူမွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။
သူငယ္ခ်င္းမ်ားေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါေစ။

အီးေမးလ္နဲ႔ ေတာင္းဆုိထားတဲ့ ကုိေအာင္ၾကည္ျဖဴေရ . . ။ ေမးထားတဲ့
ေမးခြန္းကုိ ေျဖၾကားေပးလုိက္ပါၿပီ။ တစ္ဖက္က email ပုိ႔လာတဲ့အခါ ကုိယ္ဘက္က
လက္ခံရရွိေၾကာင္း၊ ဒါမွ မဟုတ္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားဖုိ႔ Gmail မွာ
လုပ္ထားလုိ႔ရပါတယ္။ ေအာက္ပါ အဆင့္မ်ား အတုိင္း လုပ္ပါ။
(၁) မိမိ၏ Gmail account ကုိ ၀င္ေရာက္ပါ။
(၂) ပံုတြင္ ျပသထားသည့္ setting ကုိ ကလစ္ပါ။

(၃) ၿပီးလွ်င္ General Tab ကုိ ေရြးပါ။ (၄) Vacation responder on ကုိ
ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျမင္ေနရသည့္ အကြက္တြင္ မိမိေရးခ်င္သည့္ စာသားမ်ား ေရးပါ။
(ဥပမာ -ေက်းဇူးတင္စကား၊ အီးေမးေရာက္ရွိေၾကာင္း စာသား)

(၅) ၿပီးလွ်င္ save changes ကုိ ကလစ္ပါ။ (၆) မိမိ ေရးထားသည့္ Subject သည္
ေအာက္တြင္ ျပသထားသည့္ အတုိင္း ေပၚေနလိမ့္မည္။ အကယ္၍ အဆုိပါ ျပဳလုပ္ထားသည့္
အီးေမးလ္မ်ား ျပန္ရုပ္သိမ္းခ်င္လွ်င္ End now ကုိ ကလစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အဆင့္မ်ားအတုိင္း ျပဳလုပ္ပါက သင့္ဆီေပးပုိ႔ေနေသာ အီးေမးလ္တုိင္းကုိ အီးေမးလ္ ျပန္ေနလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆင္ေျပၾကပါေစ။


(၉) Gmail တြင္ ဆုိင္းထုိးမယ္

Gmail တြင္ ဆုိင္းထုိးမယ္
ကုိယ္က သူမ်ားဆီ အီးေမးလ္ ပုိ႔တဲ့အခါ ဆုိင္းထုိးၿပီး ပုိ႔ၾကရတယ္ မဟုတ္လား။ Gmail မွာ ေအာ္တုိဆုိင္း ေရးထားလုိ႔ရတဲ့ Function ပါပါတယ္။ ဥပမာ-


သူငယ္ခ်င္း


ေနေကာင္းလား။ သတိရတယ္ေနာ္။ ငါ့ဆီလဲ စာေရးအံုး။ ေမွ်ာ္ေနမယ္။

ေမာင္ျဖဴ


စသျဖင့္ေပါ့။ အဲဒီလုိ ေမာင္ျဖဴဆုိတဲ့ ဆုိင္းကုိ Gmail မွာ ပံုေသ
ေရးထားလုိ႔ ရပါတယ္။ စိတ္၀င္စားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေအာက္က အတုိင္းေလး
လုပ္လုိက္ပါ။

၁) Gmail အေကာင့္ထဲ ၀င္ပါ။
၂) Setting ကုိ ႏွိပ္ပါ။ General ကုိ ေရြးပါ။

၃) Signature မွာ On ရမယ္။ ၿပီးရင္ မိမိ ထုိးခ်င္တဲ့ ဆုိင္းနာမည္ကုိ ေရး။ ေအာက္ကအတုိင္း။

၄) ၿပီးရင္ Save Changes ။ ၿပီးရင္ Compose Mail ကုိ ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ ေအာက္ကပံုအတုိင္း ျမင္ေနရလိမ့္မယ္။

၅) ဒါဆုိ မိမိက တစ္ပါးသူကုိ အီးေမးလ္ပုိ႔တုိင္း ေပၚေနမွာေပါ့။ အဆင္ေျပပါေစ။

ေမာင္ေစတနာ


(၁၀)connection က်ေနစဥ္ Gmail ဖြင့္နိုင္ေစရန္

အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားConnection က်ေနစဥ္ Gtalk,Gmail
ဖြင့္နုိင္ေစရန္ရည္ရြယ္ကာပို႔ျခင္းျဖစ္သည္.

Gmail ဖြင့္လိုလွ်င္-

-mozilla ကို ဖြင့္ပါ။

-mozilla ထဲက Tools ကိုဖြင့္ပါ။

-Tools ထဲက Options ကိုႏွိပ္ပါ။

-Options ထဲက Advanced ကိုႏွိပ္ပါ။

-Advanced ထဲက settings ကိုႏွိပ္ပါ။

-Settings ထဲက manual poxy ကို ႏွိပ္ပါ။

-manual poxy ေအာက္တြင္ HTTP poxy ေပၚလာလိမ့္မည္။
ေပၚလာလွ်င္HTTP poxy box တြင္

212.93.193.72 ကိုရုိက္လိုက္ပါ။
ေဘးက Post box တြင္

443 ကိုရိုက္ထည့္လိုက္ပါ။

*အားလံုးၿပီးသြားလွ်င္ OK ႏွင့္ထြက္လိုက္ပါ။
ဒါဆို ရင္ Gmail ဖြင့္လို႔ရပါၿပီ။

Gtalk ဖြင္လိုလွ်င္- gtalk settings ထဲ၀င္ၿပီး connection ကိုႏွိပ္ပါ။ ၿပီးရင္
use the following poxy ကိုႏွိပ္
Host box မွာ 212.93.193.72 ကိုရုိက္ထည့္လိုက္ပါ
post box မွာ 443 ကိုရုိက္ထည့္လိုက္ပါ။
ၿပီးရင္ Gtalk ၀င္လို႔ရပ္ၿပီ။

************ သူငယ္ခ်င္းတို႔ CONNECTION က်ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ************

poxy no. ေနရာမွာ 212.93.193.72 ဆိုတာအျပင္... 212.93.193.82
,212.93.193.83, 212.93.193.84, block.appleak.net တို႔ကို အဆင္ေျပသလို႔
အစားသံုးသြားလို႔႔ရပါတယ္။ prot ကေတာ့ 443 ပဲျဖစ္ပါတယ္...

(၁၁) G-mail (account)ကိုဘယ္လုိဖ်က္မလဲ

အလကားရတိုင္း account ေတြအမ်ားၾကီးဖြင့္ျပီး စိတ္ရႈပ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ကိုကို မမ ညီငယ္ ညီမငယ္ မ်ားအတြက္
အသံုး၀င္မယ္ထင္ပါတယ္။

G-mail ကိုဘယ္လုိဖ်က္မလဲ…..
June 9, 2009 at 5:51 pm (သိသင္႔တယ္ထင္တာေလးေတြ...)


အခမဲ႔ရတဲ႔ G-mail ေတြသင္႔မွာမ်ားေနၿပီ..က်ဴခံရတာမ်ားလို႔စိတ္ညစ္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္

ဒါမွမဟုတ္ ကိစၥတစ္ခုခုေၾကာင္႔ ဖ်က္ခ်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဖ်က္ၾကည္႔ရေအာင္…………

-Google Account Settings ဆီကိုသြားပါ။Edit ထဲကိုအရင္သြားလိုက္ေနာ္ ၿပီးရင္.

-Delete a Service ေအာက္က Delete G-mail Service ကို Click ပါ။

ဒီေနရာမွာ Close account and delete all service and info associated with
it ကိုေရြးလည္းရပါတယ္။ဒီီလိုေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုရင္
ဖ်က္ခ်င္တဲ႔အေကာင္႔နဲ႔သက္ဆိုင္သမွ်

i-google ,Google Docs စတာေတြပါ ပါသြားမွာပါ။

-Yes ,I want to permanently delete deletemememetoo@gmail.com and remove from my google account ကိုေရြးပါ။

-New Email Address ေနရာမွာ သင္႔ရဲ႕ အီးေမးလ္ လိပ္စာတစ္ခုခုအသစ္ေရးပါ။

G-mail က Secondary email ကိုသတင္းေပးရာမွာ အသံုးျပဳလို႔ပါ။ ဒီ E-mail က Google အတြက္ သင္႔မူပိုင္ပါပဲ။

-ဖ်က္ျပစ္လိုက္တဲ႔ E-mail ရွိ ၊မရွိ ေစာေစာေလးက ေပးထားခဲ႔တဲ႔ Mail မွတစ္ဆင္႔ျပန္စစ္ၾကည္႔ပါဦး။

-Current Password ေအာက္က G-mail Password ကို၀င္ပါ။

-Remove G-mail ကိုေရြးပါ။

-Account-neroplyegoogle.com မွ Confirmation ကို သင္ေပးခဲ႔တဲ႔ Secondary account မွာ ဖြင္႔ၾကည္႔ပါ။

-Deletion Link ကို၀င္ပါ။

-Password ရိုက္ထည္႔ပါ။ၿပီးရင္ Verify: ေပါ႔။

OK ၿပီေနာ္…..

(၁၂) မလာနဲ႔ေတာ့ ဒီအီးေမးလ္ [သူ ့ဆီကအီးေမးလ္မလာေစခ်င္ပါ]

လာနဲ႔ေတာ့ ဒီအီးေမးလ္
Gtalk ကေန ေတာင္းဆုိထားတဲ့ ကုိေအာင္ၾကည္ျဖဴေရ ... Gmail မွာ ကုိယ္ဆီ မလာေစတဲ့ email ေတြကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း လုပ္ပါေတာ့ဗ်ာ ...။


၁) မိမိ Gmail Account ထဲ ၀င္ပါ။
၂) Setting ကုိ သြားပါ။
၃) Filters ဆုိတာ ရွိပါ။ ေအာက္က ပံုတြင္ ကြင္း၀ုိင္း ျပထားသည့္အတုိင္း ျပဳလုပ္ပါ။

၄) from အကြက္မွာ မိမိ အီးေမးလ္ဆီ ေနာက္ထပ္မလာေစခ်င္တဲ့ email လိပ္စာျဖည့္။
ၿပီးရင္ Next Step ။

၅) ကုိယ္မလာေစခ်င္တဲ့ အီးေမးလ္ ေနာက္ထပ္လာခဲ့ရင္ ေအာ္တုိ delete
ျဖစ္သြားေအာင္ Delete it Box ကုိ အမွန္ျခစ္ေရြး။ ၿပီးရင္ Create Filters
ကုိ ႏွိပ္။

၆) ေအာက္ပံုလုိ ေပၚရင္ အုိေကၿပီ။

ဒါဆုိရင္ မိမိဆီ လာေနတဲ့၊ ေႏွာင့္ယွက္ေနတဲ့ အဆုိပါ အီးေမးလ္လာရင္ Auto Delete လုပ္ၿပီးသာ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ အဆင္ေျပပါေစ။


ေမာင္ေစတနာ


(၁၂)Gmail ရဲ ့ လႈဴိ ့၀ွက္ခ်က္ေတြ


ယေန ့တိုးတက္ေနတဲ့ အိုင္တီ ေခတ္ၾကီးမွာ လူတစ္ေယာက္ - gmail တစ္ခု အေနနဲ ့မရွိမျဖစ္ ရိွၾကမွာပါ ။ Gmail တစ္ခု မရွိရင္ေတာင္ ေခတ္မမွီေတာ့တဲ့ ေခတ္ ျဖစ္ေနပါၿပီ ။ အရင္တုန္းက တစ္ေယာက္နဲ ့တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္ဖို ့address
ေတာင္းတယ္ ။ ph: no. ေတာင္းတယ္ ။ အခု အဲ့လို မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ။ gmail
ရွိလားလို ့ေမးလိုက္တာနဲ ့ လံုေလာက္ပါၿပီ ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီေန ့ေခတ္ အခါ
ၾကီးထဲမွာ လူတိုင္း နီးပါးလိုလုိ gmail အေကာင့္ တစ္ခု ဆီေတာ့ ရွိၾကပါတယ္ ။
အဲ့မွာမွ Gmail ရဲ ့ Tips And Tricks ေတြကို သိတဲ့ သူ နည္းပါတယ္ ။ လူတိုင္း
နီးပါးေလာက္ gmail ရွိၿပီး သူလို ကိုယ္လိုပဲ သံုးေနၾကမွာပါ ။ တကယ္ေတာ့
Google က သူ ့ရဲ့ Product တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ gmail မွာ user အသံုး ျပဳ သူေတြ
လြယ္ကူ ေစရန္အတြက္ အမ်ိဴးမ်ိဴး တီထြင္ၾကံဆၿပီး အသစ္ အသစ္ေသာ Function
ေတြကို ထပ္ေပါင္းထည့္ေပးထားပါတယ္ ။ အဲ့ဒါေတြကိုေတာ့ တစ္ခ်ိဴ ့gmail
အသံုးျပဳသူ user ေတြ အေနနဲ ့သိဦးမွာ မဟုတ္ပါဘူး ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ gmail ရဲ ့
Tips And Tricks ေလးေတြ ကို စုစည္း ၿပီး အခုမွ စၿပီး အသံုးျပဳမဲ့ Beginner
user ေတြ အတြက္ေရာ ၊ လက္ရွိ gmail အသံုးျပဳေနၿပီး လွွ်ိဳ
့၀ွက္ခ်က္ေလးေတြကို မသိေသးတဲ့ သူေတြ အတြက္ပါ တင္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္ ။

  1. လ်င္ျမန္တဲ့ စာပို ့နည္း
  2. email အသစ္ေတြ ေရာက္ေနတာကို ဘယ္လို သိႏိုင္မလဲ
  3. လံုျခံဳေရး ျပည့္၀တဲ့ Connection ကိုသံုးပါ ။
  4. Spam ေတြကို ဖ်က္ဖို ့မလိုပါ ။
  5. + Option
  6. Label မ်ားကို အသံုးခ်ပါ 
  7. မွတ္စုတို Notes မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း 
  8. .........................................
စတဲ့ အခ်က္ 32 ခ်က္ကို တစ္ခုခ်င္း စီ အေသးစိတ္ရွင္းျပထားတဲ့ အတြက္
အသံုးျပဳသူေတြ အေနနဲ ့ gmail ရဲ ့ tips ေလးေတြကို ေသခ်ာ စြာ သိၿပီး မိမိရဲ
့mail box ကို လိုအပ္သလို လွ်င္ျမန္စြာ မိမိစိတ္တိုင္း က်
အသံုးျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မယ္ ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အျမန္ဆံုး ေဒါင္းလုပ္ဆြဲ ၿပီး
ဖတ္ၾကည့္လုိက္ၾကပါဦး  ။

Media Fire

Description

Mega Upload

Description

ZShare

Description

IFile

Description

အဲ.. ဒါေပမဲ့ .. အဲ့ gmail tips 32 ခ်က္ထဲမွာ မပါတဲ့ ေနာက္တစ္ခ်က္ကို ေျပာျပမယ္ဗ် ။ ဘာလဲ ဆိုေတာ့ gmail အေကာင့္မွာ . (dot) ပါတဲ့ သူေတြ ။ ဥပမာ
barnyar.kwikwa@gmail.com ေပ့ါဗ်ာ ။ အဲ့မွာ အလယ္က Dot ေလးကို မထည့္ပဲ နဲ
့လည္း gmail အေကာင့္ကို ၀င္လို့ ရပါတယ္ ဗ်ာ ။ gtalk , gmail က အဲ့ .(dot)
ေလးကို အလုပ္ထည့္မလုပ္ပါဘူး ။ အဲ့ဒါလည္း လူသိနည္းပါတယ္ ။ အဲ့ထဲမွာ မပါတဲ့
ယခုေနာက္ပိုင္း gmail ရဲ ့လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ အသစ္ေတြကုိေတာ့ Gmail ထဲမွ လုပ္ေဆာင္စရာနည္းလမ္းေကာင္ေလးမ်ား ဆိုတဲ့ ပိုစ့္ေလးမွာ ဆက္လက္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ။

ဒါနဲ ့ ... တစ္ခု ေျပာဖို ့ေမ့သြားလို ့ဗ်ာ ။ ဟီးး ဟီးး ။

rar file ျဖည္ဖို ့passowrd က www.mmitd.com ေနာ္ ။

Htet Zaw
htetzaw551990@gmail.com

 


Views: 557

Reply to This

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

သူတစ္ပါးအတြက္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္
ကိုယ့္အတြက္ သင္ခန္းစာ။

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2018   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service