ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

Share '”ဘယ္သူ ကဲ႔ရဲ႕ ကဲ့ရဲ႕ ၊ ဘုရားမကဲ့ရဲ႕ေအာင္ေန”'

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service