ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

Share 'ျဗဟၼဝိဟာရ(အဇူဇာ) ဆရာေတာ္ အရွင္ဧသက၏ ပ႒ာန္းပို႔ခ်မႈမ်ား'

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service