ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

Share 'ကြန္ပ်ဴတာ ဝင္းဒိုး အလြယ္တင္နည္း'

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service