ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

Share '《釋迦牟尼佛傳》ဘုရားရွင္ ဗုဒၶဝင္ Sakyamuni Buddha 2016'

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service