ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

Ukkmaung's Blog – October 2013 Archive (30)

ထူးျခားေသာ စကားလက္ေဆာင္

ထူးျခားေသာ စကားလက္ေဆာင္…


Continue

Added by ukkmaung on October 31, 2013 at 2:29pm — No Comments

မဇၨပါနာစ သံယေမာ၊ ေသရည္ေသာက္စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း မဂၤလာ

( ၂၀ )မဇၨပါနာစ သံယေမာ၊ ေသရည္ေသာက္စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း မဂၤလာ

ေသရည္ေသာက္စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါး…

Continue

Added by ukkmaung on October 30, 2013 at 1:30pm — No Comments

အရာရာတိုင္းဟာ “၀င္ေလ ထြက္ေလ”

အရာရာတိုင္းဟာ “၀င္ေလ ထြက္ေလ”


“၀င္ေလ ထြက္ေလ”ဆိုတာ…
Continue

Added by ukkmaung on October 29, 2013 at 9:27am — No Comments

တူေသာ္လည္း မတူသူ

တူေသာ္လည္း မတူသူ


အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ မဟာေထရ္ျမတ္သည္ အရွင္သာရိပုတၱရာမဟာေထရ္ျမတ္ ကုိ ဤသို႔ ေမးျမန္းေတာ္ မူ၏-''ငါ့ရွင္ သာရိပုၾတာ -ကိေလသာ…
Continue

Added by ukkmaung on October 28, 2013 at 8:56am — No Comments

ကာမဂုဏ္အာရံုႏွင့္ ေသမင္း ၾကိဳးကြင္းမွ ရံုးထြက္လာခဲ့သူ

 

ကာမဂုဏ္အာရံုႏွင့္   ေသမင္း ၾကိဳးကြင္းမွ ရံုးထြက္လာခဲ့သူ

 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္က ေ၀သာလီျမိဳ ့မွာ အမ်ိဳးေကာင္းသမီး တစ္ဦးရွိခဲ့ပါတယ္...။ သီဟ စစ္သူၾကီးရဲ ့ တူမပါ..။ သီဟ စစ္သူၾကီးက ဒီတူမေလးကို တုန္ေနေအာင္ ခ်စ္လို ့ သူ ့နာမည္အတိုင္း...သီဟာလို ့…

Continue

Added by ukkmaung on October 27, 2013 at 5:00pm — No Comments

ပါပါ ဝိရတီစ၊ မေကာင္းမႈကို စိတ္ျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း မဂၤလာ

( ၁၉ ) ပါပါ ဝိရတီစ၊ မေကာင္းမႈကို စိတ္ျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း မဂၤလာ

မေကာင္းမႈကို စိတ္ျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါး ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

 

ေရွးသေရာအခါ ဗာရာဏသီျပည္၀ယ္ ဒိသာပါေမာကၡ…

Continue

Added by ukkmaung on October 26, 2013 at 5:30pm — No Comments

တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္း

တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္း

လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိတုိ႔၏ တစ္ေန႔တာ အခ်ိန္မ်ားကုိ စာဖတ္ျခင္း၊ စာေရးျခင္း၊ တရားနာျခင္း၊ တရားေဟာျခင္း၊ စာသင္ျခင္း၊ စာခ်ျခင္းမ်ားျဖင့္ ကုန္သြားတတ္သည့္ အခါမ်ား ရွိတတ္၏။ အထူးသျဖင့္…

Continue

Added by ukkmaung on October 25, 2013 at 1:37pm — No Comments

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း 

= ၾကက္တစ္အုပ္ကို ေဘးရန္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ေသာ္လည္း ဖယ္ရွားတန္ ဖယ္ရွားရလိမ့္မည္။= အမ်ားအက်ိဳးရွိမည္ဆိုလွ်င္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုေသာ္လည္း မုန္းခ်င္မုန္းပါေစေတာ့၊…

Continue

Added by ukkmaung on October 24, 2013 at 1:10pm — No Comments

ခ်ီးမြမ္းလွ်င္ ေဘး၊ ကဲ့ရဲ႕လွ်င္ ေဆး

ခ်ီးမြမ္းလွ်င္ ေဘး၊ ကဲ့ရဲ႕လွ်င္ ေဆး

"ျပစ္တင္ခံရမႈေၾကာင့္၊ စိတ္လည္းမပ်က္ အမ်က္လည္းမထြက္ပါႏွင့္ ေျဖရွင္းပါ။ ဂုဏ္တင္ခံရမႈေၾကာင့္လည္း၊ စိတ္မတက္ၾကြပါႏွင့္…
Continue

Added by ukkmaung on October 23, 2013 at 12:49pm — No Comments

“ ေဒါသရန္ျငိဳး ေျဖေဖ်ာက္နည္း ”

ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ ေဒါသရန္ျငိဳး ေျဖေဖ်ာက္နည္းျမတ္ဗုဒၶဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရားေတာ္မ်ားအရ တဦးတေယာက္အား အမ်က္ေဒါသထြက္၍ ရန္ျငိဳးမ်ားရွိခဲ့ပါလွ်င္ ထိုရန္ျငိဳးေဒါသတရားတိုု႔ကို တားဆီးႏိုင္ေသာတရားမွာ

ေမတၱာဓာတ္သာျဖစ္သည္ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ေမတၱာဘာဝနာကို စနစ္တက်…

Continue

Added by ukkmaung on October 22, 2013 at 8:33am — No Comments

ပါပါ အာရတီစ၊ မေကာင္းမႈကို ကိုယ္ႏႈတ္ျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း မဂၤလာ

( ၁၈ )ပါပါ အာရတီစ၊ မေကာင္းမႈကို ကိုယ္ႏႈတ္ျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း မဂၤလာ

မေကာင္းမႈကို ကိုယ္ႏႈတ္ျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာမဂၤလာ ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္-ႀကီးပြားျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ရပ္…

Continue

Added by ukkmaung on October 21, 2013 at 9:00am — No Comments

ေကာင္းေသာစိတ္ႏွင့္မေကာင္းေသာစိတ္

ေကာင္းေသာစိတ္ႏွင့္မေကာင္းေ…
Continue

Added by ukkmaung on October 20, 2013 at 4:40pm — No Comments

သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ ပ၀ါရဏာေန႔

 သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ ပ၀ါရဏာေန႔

ပ၀ါရဏာဆိုတာ မိမိ၏…
Continue

Added by ukkmaung on October 19, 2013 at 5:24pm — No Comments

ေရဥပမာတရားေတာ္

ေရဥပမာတရားေတာ္…
Continue

Added by ukkmaung on October 18, 2013 at 10:56am — No Comments

ရုပ္ကိုျပဳျပင္တဲ့ အေၾကာင္းတရား

ရုပ္ကိုျပဳျပင္တဲ့ အေၾကာင္းတရား…

Continue

Added by ukkmaung on October 17, 2013 at 2:21pm — No Comments

ရယ္ဖြယ္အထူး ဤသုံးဦး

“ရယ္ဖြယ္အထူး ဤသုံးဦး”
  • မိမိကုိယ္ကုိ, အလုိရွိရာ,…
Continue

Added by ukkmaung on October 16, 2013 at 12:44pm — No Comments

အနဝဇၨာနိ ကမၼာနိ၊ အျပစ္မရွိေသာ ေကာင္းမႈကို ျပဳျခင္းမဂၤလာ

( ၁၇ ) အနဝဇၨာနိ ကမၼာနိ၊ အျပစ္မရွိေသာ ေကာင္းမႈကို ျပဳျခင္းမဂၤလာ( ၁၇ ) အနဝဇၨာနိ ကမၼာနိ၊ အျပစ္မရွိေသာ ေကာင္းမႈကို…

Continue

Added by ukkmaung on October 15, 2013 at 5:00pm — No Comments

အက်ိဳးေပးေသာ ေစတနာဒါန။

အက်ိဳးေပးေသာ ေစတနာဒါန

စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းလွဴဒါန္းမွဳကို “ဒါန” ဟုေခၚ၏။

ဤဒါနသည္ ေစတနာဒါန၊ ၀တၳဳဒါနဟု၂ မ်ိဳးရွိ၏။ ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ေက်ာင္း စေသာ လွဴဖြယ္၀တၳဳမ်ားသည္ “၀တၳဳဒါန”…

Continue

Added by ukkmaung on October 14, 2013 at 11:15am — No Comments

ရင့္မွ မွည့္ႏိုင္သည္

ရင့္မွ မွည့္ႏိုင္သည္…
Continue

Added by ukkmaung on October 13, 2013 at 10:10pm — No Comments

မရဏာႏုႆတိ ဘာ၀နာ

မရဏာႏုႆတိ ဘာ၀နာငါသည္ အမွန္ဧကန္မုခ်ေသရမည္ ... အခ်ိန္ပိုင္းသာလိုေတာ့သည္ .....။

ငါႏွင့္ရြယ္တူ ... ငါ့ေအာက္လူ ... ႀကီးသူေသၾက မ်ားလွၿပီ .....။…

Continue

Added by ukkmaung on October 11, 2013 at 9:00am — No Comments

Monthly Archives

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1999

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Mgaye is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 9
Star is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
joy clark updated their profile
Aug 7
joy clark posted a blog post
Aug 7

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service