ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဗုဒၶဝင္ ပန္းခ်ီမ်ား 佛傳記精美繪畫 Exquisite painting of Buddha biography

1、သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ ေနာင္ေလးသေခၤ်နဲ႔ ကမာၻတစ္သိန္းၾကာေသာအခါ တရားအလံုးစံုကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္သိေတာ္မူေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ရွင္ ေဂါတမျမတ္ဗုဒၶျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဒီပကၤရာဘုရား ဗ်ာဒိတ္စကား ေပးေတာ္မူပံု။

善慧隱士(蘇彌陀隱士)在喜樂城以身做路供養燃燈佛,燃燈佛預言善慧隱士將在4阿僧祗10萬大劫之後,成為正等正自覺者,名為喬達摩佛陀,手捧蓮花的是他的妻子。

Sumeda and Sumitta receiving a prophetic declaration.

2、某一夜,皇后摩訶摩耶夫人做了一個夢,夢見一隻白象進入自己的身體,其實是菩薩已經入胎了.

Queen Mahamaya’s dream

3、菩薩出生了,走了七步,他一手指天一手指地,說道:天上地下,唯我獨尊! The birth of the Bodhisatta.

4、修行者卡拉德維拉為菩薩看相,當他看完菩薩的相之後,修行者先是高興然後又哭了,凈飯王問他原因,修行者說他高興是因為太子會成為正等正覺者,他哭是因為自己沒有福分聽到覺者說法了,自己將菩薩成佛之前死去並會投生到天界。

Kaladevila the hermit being shown the newborn Bodhisatta

5、凈飯王帶著太子參加農耕節,太子自己走到一棵樹下開始打坐,並進入了初禪。

The Bodhisatta entering the attainments under the rose-apple tree

6、菩薩抱起被叔父斛飯王之子 提婆達多 射中的白鵝.The Bodhisatta picking up the goose wounded by Devadatta.

7、凈飯王聘請國內最高明的武術專家以及精通兵法的將領來傳授太子的武術以及行軍用兵之道,太子膂力強勁,穎悟的天資加上刻苦的鍛鍊,幾年功夫,悉達多就已經精通了武藝!

The Bodhisatta displaying his archery skill

8、အေလာင္းေတာ္ မင္းသား၏ ျမင္းအတတ္ ကၽြမ္းက်င္ပံုကို ျပသစဥ္

菩薩馴服烈馬

Taming the wild stallion

9、 အေလာင္းေတာ္သိဒၶတၳမင္းသားေလး သက္ေတာ္ တဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေျမာက္ေသာအခါ ဘဒၵကၪၥနာ ယေသာဓရာ မင္းသမီးႏွင့္ လက္ထပ္ မဂၤလာပြဲ ဆင္ႏြဲ၍ ထီးနန္းကို ဆက္ခံပံု။

菩薩和表妹耶輪陀羅成婚

The wedding ceremony of the Bodhisatta Prince and the Princess Yasodhara

10、အေလာင္းေတာ္သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ဥယ်ာဥ္သို႔လာစဥ္ သူအို၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္း နိမိတ္ၾကီး(၄)ပါးကို ေတြ႔ျမင္၍ သံေဝဂရပံု။

菩薩有一次出遊遇到的四大示相:病、死、老 和 修行;修道者對他說:「世事無常,只有出家人可以得到解脫。」     菩薩有意尋找解脫於生老病死的方法;

The Four Omens- the Old Man, the Sick Man, the Dead Man and the Recluse (Bhikkhu)

11、菩薩人生被生、老、病、死、憂傷、苦惱所束縛,家庭生活是一掙扎不休的火坑,作為一個在家人,想要究競圓滿,清凈無染地修習梵行是非常困難的;望向妻子和兒子最後一眼,菩薩毅然出家了。

The Bodhisatta’s last look at his son before going forth into homelessness .

12、菩薩穿過阿那姆河,然後在岸上作了短暫的休息。在這裡,他剃除了鬚髮,脫掉華麗的衣服和首飾,把這些交給車匿帶回王宮,自己披上苦行僧簡樸的袈裟,開始了貧窮的修行生活。

Renunciation of the head hair

13、 頻毗莎羅王遇到正在修習苦行的菩薩,一番交談之後恭敬地對菩薩說:「尊者,我堅信您一定會成佛。尊者,我在此請求,當你成就正等正覺之後,請首先來我的國家教化眾生吧!」

Encounter with King Bimbisara

14、ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ေတာထြက္လာၿပီေနာက္ ထုိေခတ္အခ်ိန္အခါက ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့ အာရဠရေသ့ၾကီးထံ                ေလာကီစ်ာန္ သမာပတ္ခုႏွစ္ပါးကုိ မပင္မပန္းဘဲ သင္ယူတတ္ေျမာက္ပံု 

菩薩來到苦行僧阿羅羅.迦羅摩仙人居住的地方修習梵行,菩薩 學習到四禪八定中的第七種定:無所有處定。

Learning the seven attainments from the hermit of the Kalama lineage

15 、ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္  ဥဒကရေသ့ၾကီၤးထံမွ ေလာကီ အဘိညာဥ္ ရွစ္ပါးကုိ မပင္မပန္းဘဲ သင္ယူတတ္ေျမာက္ပံု 

學習四禪八定中的第八種定:非想非非想處定;外道老師優陀伽羅摩子請菩薩做其學生的導師,引導大眾,以此來表示對他的尊敬,菩薩仍然感覺到,他所追求的最高真理還沒有實現,於是選擇離開了!

Learning the eight attainment

016、在古代印度一般人認為,要想得到解脫,就必須修習極端苦行。因此,苦行僧喬達摩,以超人的毅力,精進修習各種嚴厲的苦行達六年之久,苛刻的苦行使他瘦得象—尊骨架。

Practicing dukkaracariya (austere asceticism)

017、ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္. ေျမအျပင္ကုိ အိပ္ယာျပဳလ်က္ ဟိမဝႏၲာေတာင္ကုိ ေခါင္းအံုးျပဳကာ. လက္ေတာ္ေျခေတာ္မ်ား           သမုဒၵရာေလးစင္းလံုးသုိ႔ ျဖန္႔က်က္ထားလ်က္ အိပ္စက္ရသည္ဟု အိမ္မက္ျမင္မက္ေတာ္မူပံု

菩薩成道之前五大預示夢之一:頭枕雪山,手達兩海

A Magnificent Dream

018 、ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ ခ်က္ေတာ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာျမက္ပင္တစ္မ်ဳိးသည္ အထက္ဘဝဂ္ထိတက္သြားပံု၊။ အရပ္ေလးမ်က္နာမွ ပ်ံသန္းလာေသာ ညဳိ၊နီ၊ ေရႊေရာင္ငွက္မ်ားသည္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေရွ႕ေတာ္၌ျဖဴဆြတ္သြားပံု၊။ ကိုယ္လံုးျဖဴျပီး ဦးေခါင္းမဲးေသာပိုးရြမ်ား ဒူေခါင္းအထိတက္လာာကပံု။ မစင္အညစ္အေၾကးမ်ား ရွိရာကို ေလွ်ာက္လွမ္းရေသာလည္း အညစ္အေၾကးမ်ား လူးလည္းေပက်ံမူမရွိပံု ထိုသို႔ေသာအိမ္မက္ ျမင္မက္ေတာ္မူပံု။

菩薩成道之前五大預示夢之:腹生蔓藤、諸鳥化白、眾蛆(象徵眾生)環繞、涉糞山不染;

The dreams

019 、成道前接受牧羊女的乳粥供養

Offering of milk-rice by Sujata, the wealthy man’s daughter

020 、戰勝天魔王的諸魔軍;佛陀在偈中提到過十大魔軍的名字—第1軍:愛欲;第2軍:不樂;第3軍:饑渴;第4軍:渴愛;第5軍:昏沉;第6軍:恐懼;第7軍:懷疑;第8軍:惡毒頑固;第9軍:名聞利養;第10軍:自贊貶他;那時佛陀還未成道,沒有什麼超凡能力,他以凡人之軀面對這些魔軍時的態度是:『我揮不退之戰旗,我說惜命為可恥,寧可戰死於沙場,不願失敗而苟活』;據說當時佛陀吃過乳粥之後,就揚手將缽盂棄在河中,意味著若不成道,這就是他吃的最後一餐(SN.3:2);經典里也記載有很多後來的 阿羅漢 在證果之前,都有這種『不成道寧可死』的心態和做法;雷迪長老 的著述里有提到這種心態實際上就是四神足之一:欲神足 的體現。

Vanquishing (Victory over) Prince Mara

021 、菩薩獲得一切知智而成為佛陀!

他如實覺悟到:這是苦,這是苦的集結,這是苦的熄滅,這是滅苦之道;如此認識,如此覺悟,他的意識從色慾、生欲、無知等煩惱中得以解脫。解脫之後,他明了:「已獲解脫。」並且意識到:「輪迴已斷,聖身已證,所作皆辦,更無後生。」

Attaining Buddhahood (Enlightenment)

022 、無視天魔王三個女兒的誘惑; (EON注:據說當時這三位他化自在天的天女,變化出所有年齡段有可能對男性形成誘惑的女性形態,用盡所有的方式試圖打動佛陀。天魔所在的他化自在天是欲界天最高等的一層,經典裡有提到,和慾界天的天女相比,凡俗世界一國之中最美的女子都會顯得像獼猴一樣難看。後來有位老婆羅門叫瑪甘迪,想把他美麗的女兒嫁給佛陀時,佛陀就提到這件事,說即使是當時那樣的天女我都不再動心,何況你的女兒(參見後圖))

Victory over Mara’s three daughters

023 、兩位商人供養米糕 ,他們是此世間最早的歸依者,當時世尊手裡還沒有容器受食,而歷代諸佛都不以手直接接東西吃,所以圖里佛陀有點不收的意思,隨後四大天王各帶了一個缽獻給世尊,相傳世尊將4缽化合為一然後受食;

Offering of rice cakes by two merchants

024、優婆訶的雲遊外道看見了他,即走了過來,說道:「同修道友,你的五官光彩照人,膚色純潔。你是跟誰出的家?誰是你的老師?你信奉哪一種法?」

佛陀回答道:「我自無師,亦無等者,於此世間,乃至天人,無有諍者,實乃羅漢,為無上師,獨證圓覺,清涼安隱。」

「同修道友,你認為你是阿羅漢?究意得道者?」優婆訶問道。

「我就是這樣的滅盡煩惱者,戰勝了一切惡境。因此,優婆訶,我叫征服者。」佛陀答道。

「也許如此,同修者。」優婆訶唐突地說道,一邊點頭,一邊拐到路旁的一條小路,走遠了

Encounter with Upakatakka 

025 、向鹿野苑五比庫初次傳法,他們分別是婆羅門種姓的憍陳如、跋堤、跋波、摩訶男和阿示說。

Delivering the Dhammacakka Sermon to the five disciples

026 、大富長者之子耶舍和他的一家遇見佛陀

Wealthy man’s son Yasa and his family meeting the Buddha

027 、派遣僧團前往各地弘法 ,「諸比庫,我已從世間或出世間的桎梏中得到了解脫,你們也從世間或出世間的束縛中得到了解脫。諸比庫,去吧,為了大眾的善益和福祉,出於對世界的慈悲,為了人天的善益和福祉。諸比庫,不要兩人同去,在事理方面,傳授善於始、善於中,善於末的佛法,宣揚梵行。」

「有一些眾生,眼中只有一點點塵土,他們聞法後,灰塵將散落。明了佛法。」

Dispatching of the Sangha on missionary works .

028、 佛陀來到優樓頻螺迦葉居住之地,徵得他的許可後,便在毒蛇棲息的事火房裡過夜。佛陀顯示神通,征服了蛇王。

Venerable Uruvelakassapa admonishing the serpent king in the tinder shed

029 、渡化優樓頻螺迦葉 ,在以後的幾次事件中,佛陀迫不得已,曾多次化現神通,勸化此苦修者,但是,他仍然執著於他的信條,認為自己是阿羅漢,不承認佛陀是阿羅漢。直到最後,佛陀才使他信服,皈依三寶。

The ordination of Uruvelak

030 、納迪迦葉 和 伽亞迦葉 看到從上游留下的鬚髮;優樓頻螺迦葉 是他們的兄長,這3位迦葉是當時一個外道修行團的首領,老大優樓頻螺迦葉皈依世尊之後,剃除鬚髮,讓鬚髮隨溪流而下,他的2個迦葉弟弟看到鬚髮之後,趕緊去探望哥哥,然後也都隨哥哥皈依了世尊;

The brothers Nadikassapa and Gayakassapa find plaits of hair floating down from upstream

031 、佛陀會見頻毗莎羅王,成道以後,在眾多阿羅漢大弟子的陪同下,從伽耶出發,一路來到王都王舍城,佛陀到來的喜訊一下子傳遍了整座城市,人們交口稱讚佛陀是無與倫比的宗教導師。一聽說佛陀已來到自己的王國,頻毗莎羅王率領文武百官及臣民百姓一道前往迎接。

Encounter with King Bimbisara

032 、還未出家的 舍利弗長老 遇到 阿示說尊者 ,舍利弗尊者就是這時候聽到那首有名的偈 「諸法因緣生,緣謝法還滅,我師大沙門,常作如是說 」,證悟初果 。

Meeting of Assaji Thera and the future Sariputta Thera

033 、凈飯王,佛陀的父親,邀請佛陀回皇宮接受供養,當時他表示不同意佛陀進行托缽

King Suddhona, the Buddha’s father, inviting The Buddha to the palace after expressing disapproval of setting out on the alms round

034 、耶蘇陀羅聽說佛陀來了,她命令宮女們給她穿上黃色的衣袍。佛陀剛剛坐下,她就緊緊抓住他的雙腳,把臉緊貼在腳背上,恭恭敬敬地禮拜了佛陀。

QueenYasodhara paying obeisance to The Buddha

035 、耶蘇陀羅指著佛陀,對羅睺羅說:「那位面呈金色,貌似梵王,兩萬僧眾拱圍著的那位出家人就是你的父親,他有巨大的財富,你去向他索要你的世襲財產,兒子應該是父親財產的所有者。』」

QueenYasodhara pointing out The Buddha to her son and telling him to ask The Buddha for inheritance

036 、天真的羅睺羅來到佛陀跟前,正如他母親吩咐的那樣,向佛陀索要他的繼承財產。佛陀如此思維:「羅睺羅要財產,這與世俗同流,會有許許多多的麻煩。我就把我在菩提樹下所得的七寶給他吧,使他成為出世之法的擁有者。」隨後把舍利弗叫到跟前,剃度羅睺羅出家。這樣,羅睺羅加入了僧團,當時只有七歲。

Prince Rahula asking for his inheritance

037 、剃度釋迦族的6位王子和理髮師——伍巴離, 即誦出《律藏》的那位長老

Ordination of the six princes and Upali, the barber

038 、အနာထပိဏ္သူေ႒းသည္ ေဇတမင္းသား၏ ေဇတဝန္ဥယ်ာဥ္ကို ေရႊဒဂၤါးျပားမ်ား ေျမျပင္အျပည့္ခင္းကာ ဝယ္ယူျပီး ေဇတဝန္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္၍ ဘုရားရွင္ကို လွဴဒါန္းခဲ့ပံု။

大富豪 給獨孤長者 以金幣覆蓋地面的方式購下園林獻給世尊作為寺院 ,即 給孤獨園;

The wealthy Anathapindaka purchasing land for a monastery

039、向卡帕里 和 科里亞 的村民宣講有關和平的法;中間那條河叫 羅西尼,同時灌溉河岸兩邊的田地,這2族村民為了河水幾乎要起流血衝突的時候,佛陀制止了他們;佛陀後來輪流在兩個村子住留,各有不少民眾皈依;

Preaching a sermon on peace to the townspeople of Kapali and Koliya

040、一個富豪帶著他的人來質疑教義

Wealthy man and (his) people come to challenge doctrines

041 、အေတာင္တစ္ရာျမင့္ေသာ တိုင္ထိပ္တြင္ တင္ထားေသာ ရာဇျဂိဳဟ္သူေ႒း၏ စႏၵကူးသပိတ္ႏွင့္ ဆြမ္းကို တိတၳိမ်ားႏွင့္ အျခားမည္သူမွ် မယူႏိုင္ဘဲရွိရာတြင္ အရွင္ပိေ႑ာလမေထရ္က တန္ခိုးျဖင့္ ယူေဆာင္၍ ဘုရားရွင္ကို ကပ္လွဴရာ “ ေနာက္ေနာင္ တန္ခိုး မျပၾကရန္”      ဝိနည္း သိကၡာပုဒ္ ပညတ္ျပီး တားျမစ္ေတာ္မူခဲ့ပံု။

賓度拉 尊者 用神通取得王舍城一個富豪的沉香木缽盂;那個富人設置了一個活動:把一個沉香木缽盂放在一個高杆之上,挑戰任何當時的修行者,看誰有能力把它拿下來,賓度拉尊者在目健連尊者的建議下,用神通浮空上去把它取了下來;佛陀責備他濫用神通,那個沉香木缽盂後來被交給僧團研磨成沉香木粉膏。

Veverable Pindola obtaining the sandalwood alms-bowl of the wealthy man of Rajagaha

042 、婆羅門 瑪甘迪 夫婦 想把他們的女兒許配給佛陀

Brahmin Magandhi and wife offering their daughter to The Buddha

043 瑪甘迪 王后 命令一群醉漢去辱罵佛陀;這位 瑪甘迪 小姐據說非常漂亮,無數貴族富人追求都不放在眼裡,她的父母本來想把她許配給佛陀,佛陀為他們說法之後,她的父母證悟 阿那含果,並且隨佛陀出家不久後證悟 阿拉罕果,但是佛陀的拒絕讓這位 瑪甘迪 小姐深感恥辱,後來她成了 高沙比 國王的第3個王后,一直找機會報復佛陀和他的信眾。

Queen Magandhi ordering the drunkards to hurl vituperations at The Buddha

044 、ဘုရားရွင္သည္ တရားေဟာေတာ္မူေနစဥ္ စိဥၥမာနမိန္းမယုတ္၏ “သူ၏ကိုယ္ဝန္သည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရေသာကိုယ္ဝန္ျဖစ္၏”ဟု အရွက္တကြဲ စြပ္စြဲမႈကို ခံရပံု။ 

女遊方行者 欣卡瑪納卡 誹謗佛陀;一個外道團體因為佛陀削弱了他們的供養,所以讓這位女子來毀壞佛陀的名聲,這位女子故意讓別人看到她晚上往寺院的方向走,早上從寺院的方向回來,然後幾個月後,用木頭綁在肚子上裝作懷孕的樣子,在佛陀對大眾說法的時候跑去指責佛陀不負責任,後來帝釋天讓一頭耗子咬斷了她綁木頭的繩子讓她露陷,據說她被趕出寺院門的時候,就墮入地獄;這女子前世也曾經對菩薩做過類似的事。

The female wandering ascetic Cincamanaka accusing The Buddha

045 、遊方沙門抬著一個女遊方沙門 孫陀利 的屍體在村子裡遊行,散布對佛陀的謠言;他們先讓這位女外道被人看到經常出入寺院,然後把她謀害之後,對眾人說這是僧團對她行了欲邪行之後又殺了她;佛陀讓比庫在被辱罵的時候回答「說謊之人墮地獄,說'此惡事非我為者'亦然,二者命終於來世,將如惡徒同下場',並預言這謠言最多持續7日,後來果然謠言7日平息。

Heretics parade in town with he body of the female wandering ascetic Sundhari and hurling accusations (at The Buddha)

046 、菩提王子用白色帛布鋪地,邀請佛陀前往他的住所;菩提王子用白帛布鋪地邀請佛陀進他的宮殿應供,三次請佛陀踏上帛布而入,佛陀都靜默不動,阿難達尊者 於是告訴王子,如來不踏帛布之道,讓他撤去帛布;王子供養後,問佛陀要多久才能證道,佛陀回答只要具備5種精勤:有信、不病、不奸詐、有勤、有慧,就可能在7年之內實現。

Bodhi Prince inviting The Buddha to his abode across a walkway of white cloth

047 、 佛陀和一名強大的曠野夜叉 阿拉瓦卡 的對話;世尊當時在曠野中這名夜叉的住處里,這名夜叉剛開始企圖直接用暴力驅逐世尊,但是發現用最強大的法寶都無法傷害世尊,於是他問世尊如何才能解脫痛苦、什麼樣才是最好的生活、什麼是最好的寶物、如何才能在死亡的時候不憂愁等等問題,世尊為他說法,他皈依為優婆塞。

The conversion of the ogre Alavaka

048 、外道師匠指摘佛陀,學子卻讚嘆佛陀

The Buddha being reproved by the teacher but lauded by the pupil

049 、渡化 盎古利馬喇;這個名字直譯是『用手指串成的項環』;當時佛陀使用了一種空間能力,讓對方無論如何也追不上自己,於是盎古利馬喇 大喊讓佛陀停下,佛陀回答『我已經停下了,現在是你該停下(指對方所行的業)';盎古利馬喇 本來也是高等種姓出身,教育良好,但是受外道影響,認為要殺滿1000個人,用犧牲者的指頭串成項環,這樣可以升天,當時他已經殺了999人,造成當地巨大的恐慌,國王都派軍隊來抓他,他再也找不到其他人殺,即將對他自己母親(可能是圖里遠方那位)下手的時候,佛陀及時出現渡化了他,後來他成功證悟阿羅漢果。

The conversion of (the bandit) Angulimala

050、 當被詢問有關一位民眾的父親死後歸宿的問題時,佛陀打破一個黃油罐子和一個陶土罐子,藉此來進行說法;

051 、民眾想阻止 普庫薩提 國王去找佛陀 ;這圖可能反映的是佛音尊者對這事的注釋版本,當時 普庫薩提 國王 是和頻毗莎羅王同時代的一個國王(塔卡希拉國),兩國國王通過商旅往來而交情日深,雖然從未謀面,普庫薩提國王有一次送了極其昂貴的禮物給 賓比薩拉王,頻毗莎羅王感到實在沒有能對等的東西回贈,於是他把佛陀的教法銘刻在黃金碟片上送給 普庫薩提王,普庫薩提王讀了之後,頓時失去對王位的興趣,自行落髮,步行192由旬去王舍城找佛陀(圖里可能是他的民眾在試圖挽留他);佛陀當時在 沙瓦提城,不在王舍城,他用天眼知道這事後,就主動步行去找普庫薩提,並為他說法;普庫薩提後來被一頭瘋牛頂死,死時已經是 阿那含聖者。

052、 阿庫薩巴拉多亞 質疑佛陀 ;這位婆羅門有個兄弟因為其妻子崇敬佛陀而心生不滿,跑去和佛陀辯論,問佛陀『殺什麼可以得安穩和無憂,佛陀回答『殺嗔恨可以得安穩無憂』,他的兄弟因此敬服皈依,出家為僧;這位 阿庫薩巴拉多亞 婆羅門因而感到非常憤怒,就跑去辱罵佛陀,也被佛陀勸服皈依;他的2個弟弟因為兄長出家也憤怒地跑來辱罵佛陀,同樣為佛陀所折服,皈依出家,這4兄弟後來都證得 阿拉罕果;僧團後來在議論這件奇妙的事情時,佛陀告訴他們,因為佛陀具有忍辱之力,所以在罪惡之群里無有罪惡,能以真諦作為眾人的皈依。

053 、買花侍女 庫竹答拉 和 王后 沙瑪瓦提;庫竹答拉是負責給當時 高沙比 國王的王后 沙瑪瓦提 買花的侍女,她總是拿了8個金幣卻只買4個金幣的花,貪污掉一半,後來遇到佛陀說法,當場證悟初果,第一件事就是買足8個金幣的花,然後坦白自己之前的錯誤,圖中描繪的應該就是這一幕;王后 沙瑪瓦提 為此觸動,讓她每天去聽佛陀說法,回來給自己複述,庫竹答拉複述的經文收集為現在的《如是語經》,而沙瑪瓦提王后就是後來著名的修慈心第一的女弟子,慈心之力強到國王因誤解而射向她的毒箭都被反彈回去,國王也因這件奇事而皈依佛陀。

054 、佛陀的姨母 苟達彌 請求成立比庫尼僧團,並受戒成為一名比庫尼;左上圖是 阿難達 尊者代她求佛陀允許女眾出家,佛陀考慮到女眾出家會影響正法在這個世界駐留的時間而連續拒絕了3次,阿難達 尊者 提及 苟達彌 對佛陀早年的養育之恩而再三請求,佛陀終於答應,但為比庫尼設置了『八敬法』以儘量削弱此事的負面影響;右下圖是 苟達彌 受戒 的情形,她並不以一般比庫尼受具戒的方式來出家,而只是答應接受『八敬法』,後來有比庫尼質疑她的受戒方式,佛陀說她能接受『八敬法』就是受具戒。

055 、အလွမာန္တတ္ေသာ ေခမာမိဖုရားကို ဘုရားရ်င္က တန္ခိုးျဖင့္ ဖန္ဆင္းျပကာ တရားျပေတာ္မူပံု။

向 柯瑪 王后 說法 ;柯瑪 王后 是 佛陀女弟子中的2位上首之一,稱為『智慧第一』,相當於男弟子中 舍利弗 尊者 的地位;圖中應該是她第一次聽佛說法的情形,柯瑪王后之前非常為自己的美麗而自負,佛陀知道她的心念,所以用神通變出一位比她美得多的女子在身後搖扇,柯瑪深感不如的時候,佛陀讓她看到這位女子迅速從年輕貌美變到中年,再到老年、衰朽、死亡(圖里右邊3位女子應該是表示一個時間次第過程),柯瑪王后因此受到極大的觸動,佛陀趁機向她說法,她在第一段說法結束的時候,證得初果,第二段說法結束的時候,直接證到 阿拉罕果,並且隨後出家成為比庫尼。她這樣迅速地證果,是因為宿世以來已經累積了極強的波羅密,91劫前她就曾經是當時的 維巴西 佛的弟子,這一劫前3位佛陀在世的時候,她也曾經服務過僧團,她過去世也曾經做過菩薩的妻子,那一世菩薩和她兩人修'死隨念'的境界都很高。

056 、帕達卡莉 來到佛陀面前;這位 帕達卡莉 是 沙瓦提 城一位大富商的女兒,年青的時候和家裡一位男僕私奔生子,在她生第二個孩子的時候,遇到一場暴風雨,她丈夫在砍樹給她搭棚子的時候被毒蛇咬死,第二天她帶孩子們渡河的時候,剛生下來的孩子被老鷹叼走,第一個孩子則被河水沖走,她悲痛地回到娘家沙瓦提城裡,又得知她父母一家也在那場暴風雨里被倒塌的房子全部壓死,短期內連續的巨大打擊讓她頓時瘋掉,扯碎了自己的衣裳到處哭喊;當時佛陀正在沙瓦提城給孤獨園裡說法,他讓眾人不要阻攔 帕達卡莉,讓她跑到自己面前來,然後一句話就讓她恢復了神智,並且告訴她『多生以來你因為失去親人而流過的淚水比四大洋的海水還多,所以親人子女都不會是人生的依賴,你為何還在放逸』,帕達卡莉當場證悟初果,後來出家精進,在一次休息前用針撥滅油燈的瞬間證悟 阿羅漢果,她是女弟子裡『持律第一』,相當於男弟子裡 伍巴離 尊者 的地位。

057 、吉莎·苟達彌 來到佛陀面前 ;吉莎·苟達彌 婚前貧窮,難得一位富人看上了她,和她成婚,但是她一直得不到夫家的認同,直到她生下了一個男孩,夫家終於因此接納了她,所以她非常重視這個兒子,這個兒子不幸因病去世的時候,吉莎·苟達彌感到無法接受,一直執著地要向人們討藥想復活兒子,最後她去請求佛陀,佛陀說只要她能拿到『沒有死過人的家庭所擁有的一點芥菜籽』,就可以用它治好兒子,吉莎·苟達彌 跑遍全城也找不到這樣的家庭,最後她終於領悟到佛陀想要她知道的道理,回到佛陀那裡,佛陀問她找到芥菜籽了嗎,她回答『芥菜籽的事情已經解決了,請允我出家受戒』,佛陀於是對她說法,讓她證悟了初果;吉莎·苟達彌 後來出家精進,證悟了 阿羅漢果。

058、教助耕者 ;佛陀成道第11年的時候,在王舍城南山托缽時發生的事情,當時耕者 波羅多波瑟 在組織大規模的耕犁作業,世尊前往托缽的時候,他們正在田間用餐,於是他們對世尊說,我們要這麼辛勤耕犁才能得到東西吃,你也應該這樣勞動才能得到收穫,世尊用偈回答說我也在耕犁播種(圖裡的姿勢):智慧就是我的軛和犁,正念是我的鋤頭和鞭,這樣的耕耘,聖諦就是我的收成,不死的甘露會是成果,耕者 波羅多波瑟 因而折服,用銅缽盛粥要供養世尊,但世尊因為這次供養是先頌偈才得到,所以依諸佛慣例不能接受這樣的供養,並預言這粥已經變得有毒,他讓對方把這粥倒在無生物的水裡,入水的時候出現這粥有毒的跡象,耕者 波羅多波瑟 因而感到恐懼,皈依世尊而出家,後來證得 阿羅漢果。

059、路遇清掃工 蘇尼塔;蘇尼塔 是王舍城一個拾花業家族的成員,他當時正在從事極其困苦和低賤的街道清掃工作,佛陀觀到他有成就阿拉罕的潛質,於是在一個清晨他正在掃地的時候特地前去見他,他看到佛陀的時候敬畏得無地自容,佛陀問他要不要出家成為一名比庫,他狂喜地答應了,佛陀帶他回到寺院,給了他一個禪修的業處,他依此證悟了阿羅漢果,從此許許多多的人和神都來敬拜他;他此生的低賤是因為過去世曾經對一位辟支佛說過不敬的話。

060、沙瑪內拉 蘇帕卡 和一具屍體一起被丟棄在墓地里 ;蘇帕卡 在巴利文里是『賤民』的意思,因為他是一名墓地工作者的兒子,古印度一般從事這類『不凈』行業的都是低等種姓,他出生4個月的時候,父親就突然去世了,他被叔叔收養,在他7歲大的時候,因為和叔叔的孩子爭吵,所以他叔叔把他和一具屍體捆在一起丟在墓地里,想讓豺狗把他們一起吃掉;午夜豺狗群出現,他嚇得大哭,佛陀觀到他有成就 阿拉罕果 的潛質,於是設法營救了他(圖里似乎是派遣一隊比庫去救他,另外個記載是直接對他放了一道光,讓他得到力量自己掙脫了綁縛,然後來到佛陀的住所,那時他證得了初果);他媽媽後來去找他,找不到,就去問佛陀,佛陀先把 蘇帕卡 隱身在一邊,然後對他媽媽說法,他媽媽因此證得初果,而 蘇帕卡 同時證得阿羅漢果;蘇帕卡的前一世是一位 精通 吠陀 的婆羅門,也是生活在這個時代,就在不久前,當時佛陀預見到他很快就要過世,所以前去見他,蘇帕卡的前世向佛陀撒花為座表示尊敬,佛陀對他說法之後從空中離開,他過世之後就轉生為這一生7歲證果的蘇帕卡。

061 、အရွင္အာနႏၵာသည္ ဇာတ္နိမ့္ အမ်ိဳးသမီးထံမွ ေရအလွဴခံယူေတာ္မူပံု။

阿難達 尊者 向一位低等種姓的女子托缽要水;這圖可能反映的是北傳經典里記載的『摩登伽女』的故事,南傳經典里個人暫時未讀到類似記錄;這位女子據說名叫波吉蒂,阿難達 尊者當時不在乎對方種姓卑微,依然向她托缽,她被阿難的風采迷住,用了各種方法想要誘惑他,包括讓她的外道母親使用幻術迷惑阿難達尊者,佛陀後來告訴她阿難達是位修行者,她也必須出家修行才能和他般配,她修行之後覺悟到自己的愚痴,主動放棄了之前的想法。

062 、坎達多納 尊者 不善宿業的果報;坎達多納 尊者 前世曾經是一位地居天,當時他看到有兩位比庫親密無間,所以想試探他們的友誼,於是當其中一位比庫暫時離開另一位比庫進到一處林子裡去的時候,他變成一位女子,衣冠不整地從那個林子裡出來,讓另一位比庫誤認為他那位朋友戒行不凈,這一不善業的果報讓 坎達多納 尊者 此生 出家托缽的時候,總會讓別人看到他身後有一名女子像他女友一樣在跟著他(如圖所示,她其實只是一個幻影),而他自己卻什麼也看不到,這個現象給他帶來了巨大的非議和煩惱(圖右邊的幾個人就在紛紛議論),後來 高沙喇國 的國王 巴謝那地 聽說之後,親自前來測試,證實那女子只是一種業報造成的幻影,於是他發心供養 坎達多納 尊者,讓他不必再承受外出托缽帶來的麻煩,坎達多納 尊者也因此得以專注精進,證悟了 阿羅漢果,從那之後,那個女子的幻影就不再出現了。

063 、ႏြားေပ်ာက္ ရွာေနေသာ ပုဏၰားၾကီးကို တရားျပေတာ္မူပံု။

佛陀和一位正在尋找丟失牛隻的老婆羅門;這可能是出自北傳《賢愚經》(非南傳同名經)的典故,這位老婆羅門家境貧寒,終日受惡妻辱罵,所生的7個女兒嫁出去後又不斷回家討這討那增加負擔(印度人嫁女兒要支付沉重的嫁妝,否則女兒在夫家沒地位),他那日借了頭牛耕地,又不慎丟失,所以深感自己怎麼如此不幸,找牛的時候看到佛陀平靜地坐在樹下,覺得佛陀才是最快樂的人,佛陀讀到他的心念,就邀請他出家,並且為他說法,他當場證悟了 阿羅漢果;這位老婆羅門過去生也受過佛陀的恩典,當時佛陀是一個國王,他是一個因為無心之失而連續闖禍的倒霉人,佛陀的前世則幫他一一排解。

064 、盎古利馬喇 尊者 被村民責打;盎古利馬喇 尊者 被佛陀渡化出家之後,始終堅持4種被允許的苦行:樹下住、穿糞掃衣、僅持三衣、托缽乞食,尤其是堅持親自托缽乞食這一點,對一個惡名昭彰,甚至需要一名國王帶著大批軍隊來圍剿的前殺人魔王而言,是非常艱苦難得的,他也因此很難討到東西吃,但是依然堅持,圖里反映的應該就是他經常遇到的一幕:被認得他的人責罵追打;有一次他在 沙瓦提城 被打得頭破血流,佛陀告訴他『讓你承受現在這痛苦的業,本來會讓你在地獄裡被折磨無數年』。

065 、高沙喇國王 巴謝那地 的瑪麗卡 王后,她原來只是個製作花環的平民女子,因為布施佛陀而當生得到成為王后的機緣,後來成為僧團的著名施主之一;

066 介紹暫缺

067 、當時一位富家公子出家後,他的父母因為後繼無人,怕財產被充公,所以要求他和前妻生育一個後代做繼承人,那時候佛陀還沒有正式制定有關欲邪行的波羅夷戒,這位比庫就應父母要求和前妻如此行事,而遭到眾人非議,佛陀從此制定了相關的戒律。

068 無說明

069 、無說明

070 、佛陀和遊方沙門 巴西雅·達圖卡瑞亞。巴西雅 原來是一名商人,出海經商7次都平安,第8次遇到海難,他趴在一塊木頭上漂流到 蘇帕拉卡 這個地方,身上衣服全部爛光了,於是他用樹皮做了一件外套,在當地乞食,這種打扮和舉止讓當地人把他當成了一名修行者,而給與了極大的尊敬,他也逐漸因此誤認為自己已經是個 阿羅漢 了;一位天神因為有一世和他是同梵行者,所以建議他去找佛陀以便得到真正的利益,在那位天神的幫助下,他一夜之間就來到當時佛陀所在的 沙瓦提 城,見到佛陀的時候他情緒太過激動地請求佛陀為他說法,佛陀為了讓他平靜下來,就說『這是托缽的時間,不是說法的時間』,拒絕了他2次,巴西雅平靜下來,回答說人生太過無常,不知道何時就會死,所以堅持讓佛陀立刻教他,佛陀知道他的命運,於是當場對他說法,他即刻證悟阿羅漢果(佛陀認他是從聽法到證果速度最快的人之一),在佛陀離開之後,他就被一頭母牛頂死(它受一名女性夜叉附體);他和上面第051圖的 普庫薩提 國王 一樣,前世都是 迦葉佛教法時期的人,當時有7個修行者到山上去,決意不證道就死也不下來,其中一位證悟 阿羅漢果,一位證悟 阿那含果 轉生梵天界(就是上面提到那位天神),其他5位都餓死了,其中2位就轉生為 巴西雅 和 普庫薩提 國王,他們都是被同一頭受女性夜叉附體的母牛頂死,這是他們從前一起做過的一個惡業的果報:那時他們一起找一位女子取樂,為了不想付錢就把她害了,那名女子死前發願要化作女夜叉復仇;因為 巴西雅 在過去世中從未布施過衣缽給比庫,導致他今生的福報不足以支撐到獲得衣缽而從佛陀受戒出家,所以佛陀雖然知道他已證阿羅漢果,最後卻並沒有對他說出那句著名的『善來,比庫』,不過佛陀依然讓其他比庫為他造塔供養)

071、佛陀教了一首偈子給一位被自己孩子趕出家門的老婆羅門;這位老婆羅門辛苦養育了7個孩子,每個孩子他都幫他們成家立業,後來他老了卻被所有孩子逐出家門,佛陀教他一首偈,讓他等7個孩子都在眾人中時,當眾背誦,這首偈主要是提到辛苦養大七個孩子,結果還不如手中手杖,起碼可以引路驅狗,他的孩子們聽了之後深感慚愧,於是就接父親回家供養;那位老婆羅門感恩世尊幫他,將世尊請到家裡供養,世尊對他說法,讓他證悟了初果,後來他隨世尊出家,證悟阿羅漢果。

072 、佛陀親自照護生病的比庫;當時有位比庫得了痢疾,躺在自己的屎尿里無人照看,因為他被認為是對僧團沒有貢獻的,而且估計味道也太重(如圖遠處有位比庫就掩鼻),世尊讓 阿難達 尊者取水來並親自為這名病比庫清洗,之後他集合僧團說『你們出家再無父母,如果不相互看護,誰會來看護?對於病者,應如同看護佛陀一樣看護他』,並且為此制定了一條戒律:比庫有病者如果僧團無故不安排看護,犯『惡作』。

073、當時 摩訶迦葉 尊者有個弟子已經出家並證得第4禪那,但是因為對一個金匠親戚家裡的東西起了貪著,又還俗了,後來在俗世淪為小偷並被逮捕,即將被處決之前,他遵照 摩訶迦葉 尊者 的指示,收攝心念,專注所緣,並且進入了禪那,執行者被他入定時的姿態所觸動,於是向國王報告,國王也下令釋放了他。佛陀知道之後說他『以前既脫離了系縛,卻又回頭重新惹上所有的系縛』,後來他又重新回到僧團,精進修行,證悟 阿羅漢果。

074、 一名身為奴隸的女子向一個外道沙門質疑『恆河晨沐』的意義;這位女子應該是 般娜,她是 給孤獨長者家一位女僕的女兒,聽《獅吼經》後證得初果 須陀罕;她的工作是去恆河裡打水,當時婆羅門教徒普遍相信在恆河裡進行晨沐能洗掉身上的罪業(即便是現在,相當多的印度民眾也依然如此相信),當時已經身為初果聖者的她就對河裡那位婆羅門說,這種迷信是不懂得業報的表現,如果在河裡沐浴就可以洗掉罪業,那麼水裡的青蛙水蛇那些水生動物是不是都要上天堂呢?一切殺人放火的罪犯,洗澡過後會不會都變成好人呢?如果河水能洗掉罪業,那麼善業是不是也會被洗掉呢?那位婆羅門幡然醒悟,皈依了佛教,說『曾詡梵天子,今真婆羅門;三明真知俱,真正清凈人』;給孤獨長者後來解除了 般娜 的奴隸身份,於是她出家為比庫尼,最終證得 阿羅漢果。

075 空缺

076、大講堂的施主 維沙卡 和 她的公公;這位 維沙卡女士號稱是『布施第一』的女弟子,說她是『大講堂的施主』是因為著名的『鹿母講堂』就是她興建布施的,有一次她去寺院裡聽法,把一個珍貴的首飾遺失在寺院裡,她把這視為一個作布施的提示,決定賣掉這個首飾換成如法資具布施給僧團,但是沒人能買得起,於是她自己掏錢回購,然後用這筆資金興建了『鹿母講堂』布施給僧團(Vin.4:161),可能是因為居住條件太好,有些比庫住在這裡的時候變得比較放逸,汲汲營營於一些世俗雜事,目健連尊者 在佛陀的建議下,用腳趾令整個講堂發生了一場地震來警醒他們;圖中是她的公公 彌伽羅,那時候她的公公還是外道的信徒,對佛陀的僧團持排斥態度,當時他正在用金質容器吃一種蜂蜜米粥,見到一位比庫前來托缽,卻佯裝不見,於是 維沙卡 對這位比庫說『我公公正在吃不乾淨的東西』, 她的公公因此惱怒地要趕走她,後來眾人都裁定是她的公公 彌伽羅 不對,彌伽羅 於是又想挽留 維沙卡,維沙卡 提出要請佛陀到家中來供養作為留下的條件,佛陀前來應供說法的時候,她的公公躲在簾幕後面聽,當場證得 初果須陀罕,從此他說要敬 維沙卡 如同母親一般。


077 、ဘုရားရွင္က သုမန သူေ႒းသမီး ေမးေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖဆို၍ တရားေဟာေတာ္မူပံု။

佛陀和長者之女 蘇瑪納;經典里有好多個同名的 蘇瑪納,這位應該是前 高沙喇國王 的女兒,現任 巴謝那地王 的姐妹,她有一次帶著500位侍女和500輛戰車前來訪問佛陀,求問佛陀:兩位在信念、道德和智慧方面都相當的弟子,一個有布施,一個沒布施,他們之間是否會有區別,佛陀回答說他們無論生在天上或是人間,有布施者在壽命、外貌、榮耀、快樂和權力方面,都要勝過無布施者,這種區別會一直持續到他們證悟 阿羅漢果 為止。注釋里說,她之所以會這麼問,是因為她看到了王宮裡2個嬰兒的談話:一個是王子,一個是宮女的兒子,二者的床鋪高低豪華度都懸殊很大,但他們前世都同是比庫,而王子記得自己的前世,知道另外一個嬰兒之所以今生地位比他差,是因為沒有聽從自己的勸告,所以正在對另外一個嬰兒說法。這位 蘇瑪納 的過去生曾經把乳粥藏在茉莉花團中,放進當時的 維巴西佛 的缽盂里,用這種方式得到了那次供佛活動中首供者的榮耀和功德,她當時依此發願生生世世都身帶茉莉花香,並且都叫『蘇瑪納』(茉莉花、幸福者),她那生也很快得到果報,成為一名將軍的妻子;蘇瑪納侍候她祖母到過世之後,就和 巴謝那地王 一起來見佛陀,在那次開示中,她證得 阿羅漢果 並且出家,她從前證得 初果須陀罕 時,只有7歲。

078 、蘇芭 長老尼和一名年輕的追求者;經典里同樣有好多位 蘇芭,這位應該是 蘇芭·吉瓦康巴瓦尼卡,她屬於王舍城一個有名的婆羅門家族的成員,據說容貌非常嬌美,所以被稱為『蘇芭(巴利文意為:凈美 )』;她看到了感官欲樂的過患,所以出家為比庫尼,有一次她正要去午休的時候,一名浪蕩公子看到了她,被她的美貌所折服,於是不停地追求她,她反覆向對方宣講愛欲的過患也不聽,最後她問對方最喜歡她哪裡,對方回答說最迷戀她美麗的眼睛,於是她毫不執著地把眼睛挖下來遞給對方,浪蕩公子被震懾住了,並且請求她的原諒。後來她去見佛陀,佛陀讓她的眼睛復原,並且給了她一個禪修的業處,她依此精進修行,最後證得 阿羅漢果。

079、可敬的納拉卡 大長老 和 可敬的寂靜行;納拉卡 是當年佛陀剛出生時為他看相的那位 阿斯陀 仙人(也就是前面圖里出現過的 卡拉德維拉)的外甥,阿斯陀為佛陀看相之後,知道自己等不到聽佛陀說法,就讓外甥趕緊出家,等待佛陀;在佛陀證道並且第一次為五比庫說法之後的7天,納拉卡 就前來請教佛陀,納拉卡受教之後,就回到他原來修行的地方,靠在一塊金色的岩石上達7個月之久,以實踐上述行法的最高形式,最終證得阿羅漢果;他對這種行法的追求可以追溯到過去世 蓮花勝佛的時期。

080 、က႑လုလင္ လွဴဒါန္းေသာ သရက္ျဖဴပင္ကို ဘုရားရွင္က စိုက္ပ်ိဳးေစပံု။

康達,種下白芒果樹;佛陀在禁止比庫隨意展示神通後,外道都以為佛陀自己肯定也不會再使用神通,於是一個個都放心吹噓說自己比佛陀神通大得多,而實際上這種禁制是只針對佛弟子而言的,諸佛並不受此制約,為了平息外道造成的這種局面,佛陀應 頻毗莎羅王的邀請,預言說將在『7日之後城門口的一顆芒果樹下』展示神通,並且還罕見地同意國王宣傳此事,讓眾人都來參觀,外道聽說之後,趕緊僱人把城門附近的芒果樹全部砍光;7日之後,佛陀在城裡托缽,有一位名叫 康達 的宮廷園林長供養了一顆芒果給佛陀,佛陀吃完就讓他把果核種在城門口,那個果核當眾迅速長成一株巨大的芒果樹,佛陀就在樹下展示了傳說中的『雙神變』,而後前往『三十三天』為諸天說法。

081 、在外道準備對梵天進行犧牲祭祀的時候,向他們開示這種獻祭的邪惡性;那個時代的婆羅門教傳統普遍迷信殺生祭祀的效力,而且極其注重儀軌細節這些形式上的東西;因為佛陀當時被公認具有觀知遠古歷史的能力,所以有許多婆羅門教徒就來請教古代婆羅門祭祀的方式,佛陀告訴他們古代真正的那些婆羅門,祭祀的時候是不殺生的,後來有些婆羅門艷羨世俗的享受,才逐漸編撰出這些繁雜儀軌,吸引統治者為此投資並從中獲取名聞利養,當歷史上為了祭祀而第一次出現殺生時,諸天都驚呼祭法的敗壞;作為被祭祀的對像,有一位梵天神就曾經親口對一位做殺生祭祀的婆羅門老婦說『此非梵天食』;長部第5經《究羅檀頭經》里記載,當時有一個很有名的老婆羅門叫 究羅檀頭,聚集了數千頭的牛羊要舉行一場巨型的犧牲祭祀,但是他不知道已經失傳的『三種犧牲之祭儀及十六祭法』,於是跑去請教佛陀,佛陀有一個過去生就是主持這種失傳祭典的宮廷顧問婆羅門,所以他很詳細地描述了這種古代的祭祀方式,根本不是通過殺生,而是通過參加祭祀的統治者、婆羅門、貴族和百姓自身嚴格的道德規範來達成祭儀的要求,受教的婆羅門紛紛意識到這樣才是真正圓滿的大犧牲祭,進而他們追問佛陀是否有比這更高更圓滿的儀法,佛陀回答布施有戒德者、乃至皈依、持戒、禪修、證得諸沙門果,是會比這種祭祀帶來更多果報和功德的法。

082 、မီးကို ရွိခိုးပူေဇာ္ေနၾကေသာ ပုဏၰားတို႔အား ဘုရားရွင္က အက်ိဳးမဲ့ အလုပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း တရားေဟာေတာ္မူပံု။

婆羅門教祭祀中的『火祭』或稱『天啟祭』,分別祭祀3種目標:家主火、供養火、祖先祭火(看圖里分設3個容器,3分食材等等),祭祀儀軌非常複雜,人員分工也很細緻,主要是通過往火里投放各種祭祀品來實現,投動植物的是『供養祭』,投酒的是『蘇摩祭』,並且認為儀式動作要分毫無差才能得到比較好的效果,稍微偏差就可能降低效力或是導致災禍(圖里右邊那人貌似在查儀軌細節做法),圖里主要是獻果蔬和酒,所以可能是『初穗祭』或是『四月祭』,或是某種『蘇摩祭』;針對當時的這類現象,佛陀勸示說『在林中火祭百年,不如頃刻之間供養修行的人,如是供養,勝過百年的火祭(法句經偈107)』,『婆羅門,即使僅是頃刻之間頂禮聖者,也比整年地供奉大大小小的祭祀犧牲,要來得好。

083 暫無說明

084 、 諾酤羅母 在 安慰重病中的 諾酤羅父, 諾酤羅母當時安慰諾酤羅父說不需要掛心自己,她擅長紡織可以獨立照顧家庭,即使諾酤羅父不幸過世,她也不會再嫁,因為她已經證悟了初果,一生都會和他在世時一樣,持守梵行,諾酤羅父因而心情寬慰,不久就病癒了,佛陀知道之後讚嘆他能有這樣好的一位伴侶。

085 、舍利弗 尊者 和他的母親;舍利弗尊者雖然是智慧第一的佛弟子,一生幫助無數人和天神證果,但是他自己的親身母親卻怎麼也不肯相信他,舍利弗尊者在進入涅槃前的7天,預知到這是一個渡化自己母親的機會,於是向佛陀辭行之後就回到自己的家裡,那時候他的物質身體就如期地迅速虛弱下去,四大天王、帝釋天王和大梵天王知道之後就依次前來探望禮敬他,舍利弗尊者的母親是一位虔誠的婆羅門教徒,非常崇敬這些天神,她見到自己日夜敬拜的天神居然對自己的兒子致以如此的敬意,感到無比的喜悅,同時也意識到兒子的老師自然更加偉大,舍利弗尊者抓住這個機會對他的母親說法,讓他的母親證得了初果(如圖的場景);舍利弗尊者進入涅槃之前的物質身體狀況和佛陀極其相似,他進入涅槃的方式也和佛陀幾乎相同:依次從初禪上升到最高級的禪定狀態,然後再依次倒退回初禪,再從初禪依次上升到第4禪,從第4禪狀態進入涅槃,顯示了他對禪定狀態完美而精準的控制,按他自己的話說,他對各種禪定狀態的掌握,就如同從衣櫃里隨意挑選衣裳穿一樣輕鬆;佛陀在接過這位上首弟子的舍利時,說『就是這位比庫,在八萬四千世界中,除了我以外,智慧無與倫比。

086、《小部·天宮事經》的第45經記載的事情,有4位 艾西迦國,賓那卡迦市 的女子,遇見一位比庫在托缽,於是她們分別以一束青睡蓮花、一束青蓮花、一束白根帶葉的紅蓮花、一串象牙色的茉莉花環敬獻給這位比庫,她們的果報是往生『三十三天』,各擁有一座美麗的天宮,4座天宮彼此相連,稱『四女神天宮』,摩訶目健連尊者 稱她們『汝之容色照十方,恰如曉天之明星』;圖里可能是佛陀在向其他比庫解釋受花比庫的事。

087、 阿難達 尊者,當時是世尊成道第12年,在一位婆羅門的邀請下,到 比蘭若村 過 雨安居 的時候,天魔干擾了那地方居民的心智,讓他們忘記了對世尊的邀請,當地的農作物同時受到一種病菌的侵襲,整個地區陷入饑荒;那時有一位馬商帶著500匹馬在 比蘭若村 過雨季,他布施給托缽艱難的每位比庫少量馬麥,阿難達 尊者就把這少量馬麥研磨之後供養佛陀,佛陀毫不介意地吃了,而且吃了3個月,他讚嘆能如此以信念戰勝飢苦的比庫,說『未來之人將會因此輕蔑粳米飯』。摩訶目健連尊者當時建議用神通翻轉地面,以便取食當地地殼以下的一種蜂蜜狀的可食之物,又建議把比庫傳送到富庶的 北古盧洲 去托缽,佛陀制止了這些使用神通的方式;佛陀之所以會經歷食馬麥的業報,是因為他在一次過去生中,生為一名貴族的時候,對當時的 弗沙佛 不敬,那時他看到比庫們在吃一些好東西,就斥責他們,說他們應該吃馬麥。

088、佛陀和象王 帕里雷亞卡 ;這裡描繪的是佛陀成道之後第9個雨安居時的事情,當時世尊住在 高沙比城,那裡的比庫因為一個戒律的細節問題發生了爭執,逐漸分成了兩派(一派支持教導 戒律 的比庫師長,一派支持教導 經法 的比庫師長),情緒高到連佛陀本人的勸說都不聽,佛陀從這事情看到了將來僧團的分裂,於是他選擇離開這些比庫,來到 帕里雷 森林,獨自一人在林中渡過了 這年的雨安居,在這期間,就是圖中的這位 象王 帕里雷亞卡(這名字的字根有點 『帕里雷 森林之靈』 的意思)在取食供養佛陀,佛陀當時說它是一位真正的好朋友,並且說偈『不得堅固之友情,彼正生不得賢友,如王國土被征服,棄位獨行如龍象』(偈328、329、330),意思是若得不到真正的友情,寧可保持獨行;高沙比城 那些爭執不休的比庫後來遭到當地居士的抵制,無法得到供養,最後回到佛陀面前認錯。

089 、頻毗莎羅王的腳底被割傷;他的兒子 未生怨王子 受到 提婆達多 的蠱惑,要行刺頻毗莎羅王 的時候被發現並逮捕,但是 頻毗莎羅王不但沒有懲罰 未生怨王子,反而把王位讓給了他,未生怨王子又在 提婆達多 的慫恿下要對 頻毗莎羅王斬草除根 以穩固王位,方式是把他關在牢房裡餓死,因為頻毗莎羅王當時已經證得初果 須陀罕,所以他在牢里來回經行禪修,很長時間都不死,未生怨王子於是又派理髮師去把他的雙足給廢掉,據說要求是割開,灌入鹽巴和醋,然後用火炭燒炙,這事那些理髮師都做不下去,而 頻毗莎羅王 居然能毫無怨恨地讓他們動手(他在過去生里有一次穿著靴子踐踏一座舍利塔的庭院(而非赤足示敬),作為一名 須陀罕 聖者,他可能已經知道這是他的果報);頻毗莎羅王過世之後 轉生為 四天王中 多聞天王 手下的一名將軍,名叫 闍尼沙,後來還拜訪過佛陀,提到自己期望能繼續證到第二果 斯陀罕)

090 、馴服狂象 奈拉吉里;提婆達多企圖謀害佛陀的事情曝光之後,很多比庫都雲集到佛陀的居所周圍警戒護衛,佛陀卻遣散了他們,告訴他們佛陀是不可能因暴力而失去生命的;那時,王舍城有一頭著名的殺人狂象叫 奈拉吉里,提婆達多 用升遷和加薪收買了馴象師,讓他們在佛陀入城托缽的時候把這頭殺人巨象放出來,當這頭兇狠的狂象沖向世尊的時候,大家都嚇得四散驚逃,世尊則泰然自若,他向這頭狂象發出的強烈慈心讓它頃刻間清醒了過來,最後馴服地跪倒在世尊面前,世尊用偈對它說『行事醉狂與放逸,放逸不得入善趣;依循此見而行事,你將轉生於善趣』,從此這頭專業訓象師都難以馴服的狂象就變得溫順起來,當時它甚至還自己走回了象廊;佛陀在過去生的時候,就很多次展現了這種和不同種類的動物有效溝通的特殊能力,這可能源於他多生以來修習的 波羅密(經典里記載有很多他和動物之間有效互動的情形,包括他年輕時馴服烈馬,上面圖里森林象王主動供養他的例子);而他在前一生身為 兜率天神 的時候,就是在慈心禪那狀態中過世的,這意味著他這一生五蘊的主旋律之一就是對眾生強烈的慈悲。

091、教示 提婆達多 派來的刺客;提婆達多當時派了好幾撥的刺客去行刺佛陀,而且從刺殺到滅口安排得極其縝密,他先派1名刺客直接行刺佛陀本人(這是位皇家弓箭手,未生怨王子 委派給 提婆達多 使用的),然後又派2名刺客埋伏在第一個刺客歸路中,滅口第一個刺客,同樣,又再安排4名刺客同法滅口上2個刺客,這樣環環相扣,最後一批刺客達到16名;當第一個刺客接近佛陀的時候,恐懼感讓他僵立住無法動彈,早已知曉的佛陀讓他不要害怕,並為他說法,這名刺客坦白了自己的罪行並且皈依了佛陀,佛陀讓他取其它路返回,讓他免於被其他刺客滅口,就這樣,佛陀依次把 提婆達多 派出的所有刺客都渡化並且安全遣回,圖里這撥應該是第2撥的2名刺客。

092、提婆達多 企圖推下巨石謀害佛陀 ;提婆達多 派人刺殺佛陀失敗之後,就決定親自動手,他看到世尊在 靈鷲山 的山陰處來回經行的時候,從山上推下了一塊巨石(注釋里說提婆達多 有5匹大象的力氣),這時有2個石錐從山體上刺出,把巨石卡住,但是石屑依然滑落下去,蹭到了佛陀的腳趾,佛陀抬頭平靜地對他說『迷途者,你已經造下了極重的不善業』。這種業是五逆罪之一,它的業報導致 提婆達多 即使已經證得禪定和神通,下一生也依然會轉生在地獄中,通常情形下,已經證得禪定的人,如果在臨終時維持禪定狀態,是會轉生在和該禪定相應的梵天界;佛陀實際上在 提婆達多 加入僧團時就已經預知了他此生將會做出的行為,因為 提婆達多 好多世以來都在和佛陀作對,但是佛陀出於憐憫還是接納他加入了僧團,儘管 提婆達多 犯下惡業導致他將在地獄中受苦到這一劫結束,但是他此生的修行成果,會令他將來成為一名 辟支佛,名叫 阿提薩拉。

093 、三十位 巴達瓦吉 兄弟 和佛陀 ;如果按照律藏的記載,30 巴達瓦吉 兄弟當時應該已經是比庫了(而非圖裡的世俗人打扮),他們當時都修習苦行,在一次雨安居前想從遠方趕來和在 沙瓦提城 的佛陀一起住,但是時間來不及,只好在離佛陀8由旬的路途中過雨安居,雨安居之後他們滿身濕漉漉地來拜見佛陀,佛陀因此制定了有關『迦希那衣』的戒律,允許在雨安居結束後的一個月內,安排其中的一天來製作僧袍,所有的製作程序,包括接受布料、裁剪、縫製、染色、晾乾,以及在僧團當中進行分配與隨喜,都必須在一天之內完成,當天所製作的僧袍就稱為『迦希那衣』;

094、 未生怨 國王 來見佛陀;在長部第2經《沙門果經》中記載,未生怨國王(在 頻毗莎羅王 過世之後,他已經繼位成為 摩羯陀國 的國王)在宮廷醫師 耆婆 的推薦下,前往拜訪當時正住在 耆婆醫師 的芒果園中的佛陀,未生怨王因為參與過謀害佛陀的事情,所以一直不敢去見佛陀,這次拜訪他出動了500頭乘騎象,大量人員持炬照明,即便是這樣,當他接近佛陀住處時,依然感到巨大的恐懼,當時佛陀身邊有1250個比庫,未生怨王認為這麼多人同在一個住處,不可能會如此安靜,他甚至因此懷疑這是一次謀害他的陰謀(如圖描繪的場景);當他親眼見到佛陀和一同靜坐的比庫時,感慨地說期望他的兒子也能獲得這樣的安詳寂靜(他因為謀害了父王,所以害怕他鐘愛的兒子也會這樣對待自己,於是有點期望他兒子出家(DA.i.153).,很遺憾,他在位32年之後,還是死在自己兒子手裡),那次會面佛陀向他詳細解釋了出家修行能在當生所得到的果報,這個問題他問了當時許多外道的導師都無法得到滿意的答覆;佛陀後來提到,如果不是已經犯下殺父的業,那次會面他就能證得初果 須陀罕;儘管如此,他依然從此成了佛陀最虔誠的追隨者之一,據說從他父親去世的那一天起,他就沒法睡好覺,和佛陀見面之後,他終於能睡得安穩了。

095 、ဘုရားရွင္ကို ဆြမ္းပင့္ဖိတ္ရာ လက္ခံခြင့္ျပဳမႈကို ရရွိေသာေၾကာင့္ အမၺပါလီ ျပည့္တန္ဆာမသည္ မာန္တတ္ကာ မင္းသားမ်ား၏ ယာဥ္ကိုပင္ မေရွာင္ဘဲ အန္တု ေမာင္းႏွင္ေနပံု။

安芭帕莉,韋沙離城的城花,和 利察維族 的王子們;「城花」這個是古印度的一種特色職業,象徵一座城市的女神,工作是為貴族提供風塵性質的服務,據說韋沙離整個城都因為她的存在而變得非常繁榮;安芭帕莉 嬰兒時期被發現於一顆芒果樹下,所以她的名字有「芒果」的意思,長大之後她的姿容極其端麗,為了避免因爭奪她而起衝突,貴族們於是達成協議讓她當了『城花』,她的魅力大到佛陀在她來訪之前,還要特地警告比庫們要注意保持正念,不要被她迷住(DA.ii.545);她在佛陀即將進入涅盤前,經過 韋沙離城 的時候,專程驅車前去拜訪佛陀,在聽講之後,邀請佛陀次日到她的家裡應供,佛陀默許了,在她離開時,利察維族 的王子們正好前來拜見佛陀,她當時因為能夠獲權供養佛陀而自豪到沒有給他們讓路,兩車交錯的時候,王子們想要以重金換取供養佛陀的權利,安芭帕莉說即使把韋沙離整個城給她,她也不換(如圖中的拒絕手勢)。鄰國的 頻毗莎羅王 和她發生過一段感情,生了一個兒子叫 維瑪拉·坎達納,後來他出家成為一名出色的比庫,安芭帕莉 晚年聽了她兒子的說法,也出家修行,證得 阿羅漢果(ThigA.206-7);她此生之所以淪為風塵職業,是因為過去生她曾作為 沙彌尼,和比庫尼們一起敬拜舍利塔的時候,一位阿羅漢長老尼不慎留下一滴口水在地上,當時她雖然不知道是誰的口水,但是冒出一句不敬的話『哪個游女在這吐的口水?

096 、 佛陀和 諾酤羅父;諾酤羅父 和 諾酤羅母 被佛陀稱為是在家弟子中最出色的一對夫妻典範,在諾酤羅父第一次遇見佛陀的時候,就頂禮他的雙足,稱他為『親愛的兒子』,問他為什麼這麼久了還不來探望他們,因為諾酤羅父記得一些前世的事情,佛陀在過去生有500世都是他的兒子,佛陀當時為他們夫妻倆說法,讓他們都證得了初果 須陀罕;諾酤羅夫妻有一次請教佛陀,他們來生如何還能再相遇並且再做夫妻,佛陀回答說彼此忠誠、慈愛,有正信、持戒、布施、培養智慧,來生就還能在一起,『如法住於此世間,同持戒與伍波薩,逝後喜生於天界,同受豐盛之悅樂』(AN 4:54)。英文原文是說圖里那位是 諾酤羅父,但是個人從衣著類型 和 頂禮的地點 推測這位應該是 巴謝那地 國王,那次是他和佛陀最後一次會面,巴謝那地王當時和佛陀一樣都八十歲了,他說他和佛陀同齡,同是剎帝利,同是高沙喇人(佛陀故鄉 伽毗羅衛城 實際上是從屬於 高沙喇國 的一個屬國),但是作為國王,他對人心的把握卻遠不如佛陀,比如他在會議上講話時,經常被手下打斷,而佛陀說法時,聽眾連清嗓子的聲音都沒有,他因此對佛陀致以最高的敬意(M.89))

097 、勸阻 維都達巴(毗琉璃) 和他的軍隊;毗琉璃 是 釋迦族一個宮女和高沙喇國王 巴謝那地 的兒子,因為當時巴謝那地王想要娶一名釋迦族的公主,於是釋迦族用宮女偽裝成公主嫁給了他,所以當 毗琉璃 王子16歲拜訪娘家釋迦族的時候,由於血統低賤,他坐過的座位被用牛奶來洗,這種巨大的歧視行為讓他發誓一定要復仇;巴謝那地王發現這事之後,一時廢掉了 毗琉璃 母女的地位,後來在佛陀的建議下又恢復了;毗琉璃20歲時,趁巴謝那地王當時出遊,篡奪了王權,巴謝那地王死在逃往 摩羯陀國 求援的路上,而 毗琉璃 很快發兵攻打釋迦族復仇,佛陀精確預知了此事,於是來到兩國交界處,在大軍面前孤身一人,頂著烈日暴曬坐在釋迦族境內的一顆無法遮蔭的枯樹下(如圖中情形),當 毗琉璃王 問他為什麼不坐在高沙喇國境內的茂盛大樹下時,佛陀回答『親族之蔭勝他族』,毗琉璃王會意並退兵;毗琉璃王此後又出兵2次,都遇到佛陀坐在同一顆枯樹下,於是又都退兵,佛陀因為這事而承受的暴曬,讓他留下了延續一生的頭痛;毗琉璃王第4次出兵的時候,佛陀知道釋迦族的業報(在過去世中曾經做過集體向河裡投毒的事情)無法避免,就不再試圖挽救;兩軍交戰時,釋迦族人雖然全副武裝,但是無人願意殺生,於是落敗,全族人幾乎都被屠殺,但是因為堅定持戒,全部往生天界,佛陀預言毗琉璃王7日之後就要死亡,7日之後毗琉璃王的軍隊駐紮在一個乾枯的河床上過夜,河水突發,全軍覆沒,從此 高沙喇國 的國土併入 摩羯陀國。佛陀在有一次和外道討論『身業』更重還是『意業』更重時,有提到一個例子說:得『心自在』者,摧毀一座城市只在一閃念之間(M.56),所以即使佛陀只是一個人坐在那裡,毗琉璃王仇恨再大,帶著整個軍隊也是不敢硬闖的;當時的傳統也是如果軍隊行軍途中遇到沙門,一般是要退兵。

098 、佛陀進入涅盤前,臥於紗羅雙樹下的場景,當時佛陀身上披的是居士 福貴 供養的『柔絹金色衣』,福貴原先是外道 阿羅羅迦羅摩 的信徒,他見到佛陀和僧團在靜坐,深為那種寧靜所觸動,佛陀為 他 描述了禪定的境界之後,他就皈依為佛陀的在家信徒,佛陀即將入涅槃前的膚色極其光輝明亮,據說讓這件金色衣披在身上時都顯得失色;當佛陀以『獅子臥』的姿勢右側臥於紗羅雙樹下時,紗羅雙樹在非開花時期開花並散落,空中的天神也同時散花奏樂供養,佛陀卻說這些都不是適宜的供養方式,他強調持戒正直、依法禪修,才是對他最高的尊敬和供養;當地的 末羅族 人聞訊之後紛紛趕來拜見,因為人數太多,阿難達尊者 安排他們以家庭為單位,一團一團地集體禮敬)

099 、佛陀最後渡化的人:遊方沙門 蘇跋達;這一幕發生在上圖接受大批 末羅族 集體禮敬時,佛陀的身體已經非常疲憊;蘇跋達 當時還是外道行者,他聽說佛陀即將入涅槃,連續求見3次都被 阿難達尊者 拒絕,怕佛陀再受外道煩擾,佛陀讀知 蘇跋達 的心念,讓 阿難達尊者 不要再阻攔他;蘇跋達 請教佛陀:世間有那麼多的教派和導師,他們到底知道不知道真理呢?佛陀回答說『在任何行法和戒律中,有8正道者,才有真正的沙門果,依8正道而行,這世間將不空缺 阿拉罕』,蘇跋達聽佛說法之後立刻請求皈依出家,那時外道要加入僧團都要先考察4個月,佛陀破例當場接受 蘇跋達 成為比庫,蘇跋達出家後不久就證得 阿拉罕果;佛陀進入涅槃前最後一句留言,是:『Vayadhamma(壞滅之法)sankhara(造作聚合) appamadena(不放逸) sampadetha(去完成吧)』:所有的造作聚合,都具有即將壞滅的特質,即由不放逸地努力,去完成(解脫)吧。

100 、婆羅門 多納 分配佛陀的舍利;當時為了佛陀舍利的供養權,各方勢力差點又起衝突,多納 婆羅門勸說眾人依佛陀的教導而忍辱無爭,於是眾人推選他用陶瓶平分佛陀舍利為8份:1)摩羯陀國 的 未生怨王;2)韋沙離城 的 利察維族;3)伽毗羅衛城 的 釋迦族;4)遮羅頗 的 跋離族;5)羅摩伽 的 拘利族;6)毗留提 的婆羅門;7)波婆 的 末羅族;8)佛陀涅槃所在地 庫西納伽羅 的 末羅族;各方領回建舍利塔供養;此外,多納 婆羅門自己留下分舍利用的陶瓶,建『瓶塔』供養,畢缽梨瓦那 的 莫利耶族 也派遣使者趕來,遲到了一步,只得到剩餘的灰燼,於是建『灰塔』供養;在凡俗世界之外,龍王和諸天也得到了一些佛牙舍利,其中一顆佛牙舍利據說供養在『三十三天』)

101 、第一次經典結集;世尊進入涅槃7天時,消息傳到當時正在半路的 摩訶迦葉尊者 和隨行的五百比庫,其中有一個年老才出家的比庫 須跋陀羅 反而慶幸地說『這下終於沒人制約我們,想怎麼樣就可以怎麼樣了』,於是 摩訶迦葉尊者 深感儘快結集經法和戒律,以免肆意歪曲者得勢的必要性;當時僧團決定在 王舍城 過雨安居時進行第一次結集,由 未生怨王 負責供養,參加者是由 摩訶迦葉尊者 精選的499位 阿羅漢 和 阿難達尊者,除了參加者外,其他比庫不得進入王舍城過雨安居,阿難達尊者在舉行結集前的一夜徹夜禪修,終於趕在結集前證得 阿羅漢果,所以正式結集時是整500位阿羅漢,這次結集因此又稱為『五百羅漢結集』,會間由 摩訶迦葉尊者 擔任 詢問者,伍巴離尊者 誦答出 律藏,阿難達尊者 誦答 出 經藏)

/p>

/p>

102 、派遣 索納 長老 和 烏塔拉 長老 前往弘法;圖中的場景發生在第3次經典結集之後,中間那位貴族應該就是 阿首咖王;索納長老 和 烏塔拉長老 此去的目的地是 金地國,據說這就是 下緬甸的海岸一帶(或是印度大陸東南角某地),當時那裡有一名女性的海神,每當國王有子嗣出生,就把孩子吞噬掉,兩位長老抵達的時候,恰好有一個王子出生,因此他們一開始還被視為是食人海神的同夥,後來兩位長老用神通驅退了那個食人海神,並且通過念誦《梵網經》,在那個國家周邊豎立了一道防護結界;當時有6萬民眾皈依佛教,貴族出身的3500位年輕男子和1500位年輕女子出家,從那時候起,王室出生的所有王子都取名為『索努塔拉』(就是兩位長老的名字連起來))

103 、派遣比庫前往九大地區傳法;同樣是發生在第3次經典結集之後,記載中的9大地區就包括上圖中的『金地國(今 下緬甸或印度東南角)』和『楞伽島(今 斯里蘭卡)』)

104 將菩提樹種交給 僧珈米塔;在馬欣德長老前往 斯里蘭卡 弘法之後,當地的女眾也很想加入僧團,包括當時 斯里蘭卡國王 的王后 阿努拉,於是 僧珈米塔 長老尼 也被派往 斯里蘭卡 去開啟當地的 比庫尼 傳承;僧珈米塔 是 阿首咖王 的女兒,阿首咖王一開始還不太情願自己的女兒越洋遠涉他國去弘法,後來在 僧珈米塔 本人的堅持下,終於同意了;僧珈米塔 當時還帶去了菩提樹的幼苗(如圖所示),據說就是直接分櫱於 菩提伽耶 那株佛陀坐於其下得以證道的菩提樹,幼苗被種植在 阿努盧塔普拉城 的『大寺』中(從前是 斯里蘭卡國王 的宮廷園林,後來供養給僧團作為道場,是上座部佛教在斯里蘭卡的主要根據地),據說至今還生長在那裡).

105 、卡西 長老 為 帕庫薩提 王子 賜福

106 、阿首伽 國王 豎立石碑;阿首咖王 是孔雀王朝的第3任統治者,第一個真正意義上統一了印度大陸的帝王,他登基時為佛陀進入涅槃後第218年,阿首伽王起初是打算繼續擴張版圖,但是受到攻打 卡琳伽國 時所造成的大屠殺場面的刺激,放棄了這種流血衝突的方式;在皈依佛教之後,他轉而推行一種非暴力的政策;當時由於君王信仰佛教,於是大量外道為了各種好處也混入了佛教,導致教義和戒律一片混亂,為了凈化僧團,阿首伽王 懇請 馬欣德 尊者 的老師 帝沙長老 出來主持局面,據說當時 阿首伽王 跪在河裡,伸出右手迎接 帝沙長老的船,而碰觸帝王的右臂,在那時是即刻處死的重罪,阿首伽王 喝止了皇家侍衛,於是帝沙長老持起他的右手,作為接受他成為自己弟子的標誌,阿首伽王 請求 帝沙長老 展示一個神通以證明自己,帝沙長老 當場在他面前引發了一場地震; 歷史上的第3次經典結集就是在 阿首咖王 的護持下,由 帝沙長老 主持完成,在那次結集中,三藏經典正式定型為今天的形式;阿首伽王 皈依佛教後,陸續在各地篆刻了記錄自己征戰歷程和佛法教義的碑文,成為印度最早的文字資料,使得從那個時代開始,有可能對印度諸王朝的存在時間進行大致地估算。正是在 阿首咖王 統治下的孔雀帝國將佛陀的教法傳播到了東亞和東南亞,讓整個亞洲的歷史都受到了深遠的影響。

107 、第四次經典結集;這次結集發生於公元前29年,由當時的一位 阿羅漢摩訶拉奎塔 主持,地點是在 斯里蘭卡 一個叫 阿路卡勒納 的山洞中,這次結集的特色是:將三藏典籍以文字的形式記錄下來,之前都是以傳承者記憶和口誦的形式流傳(這也是為什麼三藏原文里有許多高度重複的段落,目的是為了便於記誦);當時斯里蘭卡內亂和饑荒嚴重,而能記誦全部三藏典籍的比庫越來越少,為避免經典失傳,所以結集之後,將經典刻錄在貝葉上,流傳後世。

108 、第五次經典結集;這次結集發生於公元1871年,由3位 阿羅漢大長老:賈伽拉比文薩、納瑞達比答雅、蘇曼伽拉薩彌 住持,2400位比庫參與,地點是在 緬甸 的 曼德勒,整個結集為期5個月,特色是,結集內容被鐫刻在729塊厚12.7厘米、長167.64厘米、寬106.68厘米的大理石板上(如圖),並建為一座佛塔,成為『世界上最大的書』。

※ 佛陀傳完

 

Views: 769

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service