ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔


ယေန႔ (၂၇.၄.၂၀၁၀) ကဆုန္လျပည့္ေန႔ကို ဗုဒၶေန႔အျဖစ္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္မ်ား ဘုရားရွင္ကို သတိရ ေအာက္ေမ့ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား၊ ဆုေတာင္းပူေဇာ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာ၊
ထိုင္း၊ ကေမၺၺာဒီးယား၊ သီရီလကၤာ၊ စင္ကာပူူႏိုင္သံတို႔တြင္ ဤေန႔ကို အမ်ားျပည္သူ အနားယူ
ရံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ "ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔"ဟု ေခၚသနည္း။?


“ဗ်ာ ဖြါး ပြင့္ျပန္၊ နိဗၺာန္စံ၊ မွတ္ရန္ ကဆုန္လ” ဟူသည္ႏွင့္အညီ ဤ ကဆုန္လျပည့္ေန႔သည္


၁။ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္က ဤသုေမဓါ ရွင္ရေသ့သည္ ေနာင္ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းလြန္ျပီးေနာက္ ေဂါတမအမည္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူေသာေန႔သည္လည္း ဤေန႔(ကဆုန္လျပည့္ေန႔) ပင္ျဖစ္ပါသည္။ (ဗ်ာ)


၂။ လုမၺိနီအမည္ရွိေသာ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္၀ယ္ ဖခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒန၊ မယ္ေတာ္ မာယာေဒ၀ီတို႔မွ ဖြါးျမင္ေတာ္မူေသာေန႔ သည္လည္း ဤေန႔(ကဆုန္လျပည့္ေန႔) ပင္ျဖစ္ပါသည္။ (ဖြါး)


၃။ အိႏၵိယ မဇၥ်ိမေဒသ ဗုဒၶဂယာေဒသ၌ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ ေရႊပလႅင္ထက္တြင္ မာရ္(၅)ပါးကို ေအာင္ေတာ္မူ၍ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာေန႔သည္လည္း ဤေန႔(ကဆုန္လျပည့္ေန႔) ပင္ျဖစ္ပါသည္။ (ပြင့္ျပန္)


၄။ ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္(၈၀)၊ ၀ါေတာ္(၄၅)၀ါ၌ မလႅာမင္းတို႔၏ ကုသိနာရံု အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္၀ယ္ ေနာက္ဆံုး ပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံေတာ္မူေသာေန သည္လည္း ဤေန႔(ကဆုန္လျပည့္ေန႔) ပင္ျဖစ္ပါသည္။ (နိဗၺာန္စံ)


ထို႔ေၾကာင့္ ဤေန႔ကို အေလးအျမတ္ထားကာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းက သတိရ ေအာက္ေမ့ျပီး ဘုရားရွင္ကို ပူေဇာ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔၌ ဤေန႔တြင္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူရာ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ ေရႊပလႅင္ကို ရည္မွန္း၍ ေဗာဓိေညာင္ပင္ႏွင့္ ဘုရားရွင္ကို ေရသြန္းေလာင္း ပူေဇာ္ေလ့ ရွိပါသည္။ အျခားေသာ ေထရ၀ါဒ ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ မဟာယာနႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ တရုတ္၊ ထိုင္၀မ္၊ ကိုးရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္မူ ဘုရားရွင္ ဖြါးေတာ္မူရာေန႔ကို
ရည္မွန္း၍ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကေလးကို ေရသြန္းေလာင္း ပူေဇာ္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။


Vesak day ဟုေခၚၾကျခင္းမွာ ကဆုန္လကို ပါဠိဘာသာအားျဖင္း ‘၀ိသာခ မာသ’ ဟုေခၚ၏။ မာသ သည္ လဟုအဓိပၸါယ္ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေနရာ၌ ‘၀ိသာခ’ (Visakha) ကိုသာ ယူရေပမည္။ ပါဠိနာမည္ျဖင့္ ေခၚမည္ဆိုလွ်င္ Visakha day ဟုေခၚဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္မူ Visakha day ဟု ေခၚဆိုျခင္းထက္ ေ၀သာခ Vesakဟူေသာ သကၠတ အမည္ျဖင့္ွ Vesak day ဟူေသာ နာမည္သည္သာ ပို၍ အသံုးတြင္က်ယ္ကာ လူတိုင္းနားလည္ သိရွိေနပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ဤကား ကမၻာတစ္လႊားရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား က်င္းပၾကျခင္း၊ ဘုရားရွင္ကို ပူေဇာ္ၾကျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။တကၠသိုလ္ ေမာင္ကိုရင္အဂၤလိပ္လိုၾကည့္ရန္ ႏွိပ္ပါ။ VISAKHA%20PUJA%20DAY.pdf5月12日

Vesak Day ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန့

今天是「Vesak Day」,新加坡放假一天。
昨晚十一點多回家,新民路及週邊街道嚴重塞車,附近的停車場也都爆滿。普覺禪寺外擠滿了禮佛的群眾,大家三跪九叩,緩緩的向寺廟前進。
Vesak Day一般被翻譯為「衛塞節」,在北傳佛教的國家被稱為「浴佛節」或「佛誕日」。
「衛塞」是出自梵文的「visa kha」,意思為月圓日之祭典,佛教徒在這一天同時紀念佛陀的誕生、成道和涅槃。
西元一九五○年,世界佛教徒聯誼會在斯里蘭卡的首都可倫坡舉行第一次大會,會中議決佛陀誕生於公元前六二三年,成道於公元前五八八年,涅槃於公元前五四三年。
南傳佛教認為佛陀降生、成道、涅槃都是在西曆五月的月圓日,所以將此三個節日在五月的第一個月圓日一起慶祝,稱為「衛塞節」。南傳佛教國家,如斯里蘭卡、泰國、緬甸等將這個節日視為最重要的慶典。
今年五月的第一個月圓日是五月十二日,農曆四月十五日。
在北傳佛教國家和地區如中國、日本、台灣、香港等是在農曆四月初八慶祝佛誕日。
傳說佛陀誕生時,天降香花、九龍吐水為之沐浴,所以在這一天會用花草做一個花亭,亭中放置悉達多太子像,以香湯、水、甘茶、五色水等,從太子像頂灌浴。此種法會在中國唐、宋時期便已開始盛行。
其實,在印度一般寺廟每天都會「浴佛」,這是因為印度氣候炎熱,必須每日淋水。在《南海寄歸內法傳》卷四、《大宋僧史略》卷上都有記載「浴佛」原本不僅止於佛陀誕生日,但是沿至今日卻形成一年一度的儀式。
對於佛陀成道日,北傳佛教是在十二月初八慶祝,寺院於此日以米及果物煮粥供佛,稱為「臘八粥」〈農曆十二月謂之臘月〉。
對於佛陀的涅槃日,一般北傳佛教國家是以農曆二月十五為佛滅日,但都不慶祝,只是誦經紀念。
我不信佛,但是對於佛教的歷史、傳說、藝術與建築極有興趣。
最棒的是,「衛塞節」在新加坡是國定假日,這不禁令人讚嘆佛法果然無邊啊!

阿彌陀佛~~~

Views: 127

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Sobotka posted discussions
13 hours ago
Sobotka is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
13 hours ago
Lucy Blair posted a blog post
Monday
Zin Ko Win is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Jan 8

Members

© 2022   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service