ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဆင္ခံ ျမင္းခံ ဆင္းတုေတာ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျခင္းဆင္ခံ ျမင္းခံ ဆင္းတုေတာ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျခင္း

ဘုရားအားလံုး ဆင္၊ ျမင္း စသည့္ သတၱ၀ါတို႕ကို စီးၿပီး ခရီးသြားျခင္းမရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆင္ခံ ၊ ျမင္းခံ ဘုရားရုပ္ထုမ်ားထုလုပ္ၾကတာလဲမသိပါ။ အျပစ္ရွိ ၊ မရွိ။")

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ ပါရမီျဖည့္စဥ္ကာလအတြင္းမွာ ဆင္ေရာ ျမင္းပါ ျဖစ္ခဲ့တယ္။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ ဆင္ျဖစ္ခဲ့စဥ္က ဘုရင္လုပ္သူက သူရဲ႕ မဂၤလာဆင္ေတာ္အျဖစ္ လာေရာဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။ ဆင္ေတာ္ဟာ နန္းေတာ္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းေကာင္းေန ေကာင္းေကာင္းစားရေပမယ့္ ေတာထဲမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ မိခင္ မ်က္မျမင္ ဆင္မႀကီးအတြက္ စိတ္မေအးႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မစားမေသာက္ပဲေနလိုက္တယ္။

ဘုရင္ကေမးေတာ့ မိခင္အတြက္ ပူေနရလို႔ သူ႔မွာ မစားႏုိင္မေသာက္ျဖစ္ေနပါတယ္ အစခ်ီၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ကို ေျပာျပခဲ့တယ္။ ဒါနဲ႔ ဘုရင္က ေတာထဲကို ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီး ဆင္သားအမိ ေနတဲ့ေတာစပ္မွာ ဆင္သားအမိကို ျပဳစုလုပ္ေကၽြးဖို႔ ရြာတည္ရြာ တည္ၿပီးေတာ့ ရြာသားေတြကို ဆင္သားအမိကို ျပဳစုလုပ္ေကၽြးရမယ္လို႔ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။

မိဘေက်းဇူးကို မသိတတ္တဲ့ သားသမီးေတြ မိဘေက်းဇူးကို လ်စ္လ်ဴရႈ႕ထားတဲ့ သားသမီးေတြ မိဘေက်းဇူးကို ေမ့ေနၾကတဲ့ သားသမီးေတြ ဒီအေၾကာင္းအရာကို ဖတ္ရႈ႕ၿပီးေတာ့ မိဘမ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးကို ျပန္လည္သတိရလို႔ ျပန္လည္ဆပ္ႏုိင္ၾကပါေစ။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ဆင္ျဖစ္တဲ့ဘ၀ေတြတိုင္းမွာ အတုယူစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပဲတယ္။ ေက်းဇူးကို သိတတ္တာ မိဘကို ျပဳစုလုပ္ေကၽြးတာ လံု႔လ၀ိရီယရွိၿပီး သူရသတၱိနဲ႔ ျပည့္စံုတာ အမ်ားႀကီး အမ်ားႀကီးပါပဲ။

တစ္ခုေသာ ဘ၀မွာေတာ့ ဘုရင္ရဲ႕ မဂၤလာျမင္းေတာ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ မဂၤလာျမင္းေတာ္ရွိတဲ့ တုိင္းျပည္ကုိ အျခားေသာ တုိင္းျပည္ခုႏွစ္ခုက စစ္လာတုိက္တယ္။ ဘုရင္က ရန္သူကို ဘယ္လိုတြန္လွန္ရမလဲဆုိတာ သူရဲ႕ အမတ္ေတြနဲ႔ တုိင္ပင္တယ္။

အမတ္ေတြက ဒီရန္ကို တြန္လွန္ႏိုင္မယ့္ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ရွိတယ္ဆုိတာ ဘုရင္ကို ေလွ်ာက္တင္လိုက္ၾကတယ္။ ဘုရင္က သူရဲေကာင္းကို ေခၚေတြ႔တယ္။ ရန္သူကို တြန္လွန္ႏုိင္မလားလို႔ ေမးတယ္။

သူရဲေကာင္းက မဂၤလာျမင္းေတာ္ကိုသာ သူ႔ကုိ ေပးစီးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူတစ္ေယာက္ထဲနဲ႔ ဒီရန္သူအားလံုးကို တြန္လွန္ႏိုင္ပါတယ္လုိ႔ ေလွ်ာက္တင္ခဲ့တယ္။ ဒါနဲ႔ ဘုရင္က မဂၤလာျမင္းေတာ္ကို စီးခြင့္ေပးလိုက္တယ္။

သူရဲေကာင္းဟာ မဂၤလာျမင္းေတာ္ကို စီးၿပီး ရန္သူဗုိလ္ထုကို ထိုးေဖာက္ၿပီးေတာ့ ၇န္သူဘုရင္ ငါးေယာက္ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေျခာက္ေယာက္ေျမာက္ဘုရင္ကို ဖမ္းစီးလာစဥ္မွာ ရန္သူပစ္လိုက္တဲ့ ျမားဟာ မဂၤလာျမင္းေတာ္ကို ထိမွန္သြားခဲ့တယ္။

သူရဲေကာင္းဟာ ရန္သူဘုရင္ ေျခာက္ေယာက္တိတိကို ဖမ္းၿပီးသြားၿပီ။ တစ္ေယာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ဒါနဲ႔ မဂၤလာျမင္းေတာ္ကို လွဲခ်ၿပီးေတာ့ ခ်ပ္၀တ္ေတြခၽြတ္ၿပီးေတာ့ ဒီျပင္ အျခားေသာ ျမင္းတစ္ေကာင္ကို ခ်ပ္၀တ္ ၀တ္ေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္။ ဒါကို မဂၤလာျမင္းေတာ္က ျမင္လိုက္တယ္။

“အခု ခ်ပ္၀တ္ ၀တ္ေပးေနတဲ့ ျမင္းဟာ ရန္သူဗိုလ္ထုကို ထြင္းေဖာက္ၿပီး ေျပးႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ သူရဲေကာင္းလဲ ေသရလိမ့္မယ္။ ငါ ျမားမွန္ခံၿပီး အပင္ပန္းခံၿပီးေတာ့ ရန္သူဘုရင္ ေျခာက္ေယာက္ကုိ ဖမ္းထား၇တာေတြလဲ အလကားျဖစ္ကုန္လိမ့္မယ္။ ငါလုပ္တဲ့ အလုပ္လဲ မပ်က္စီးရေအာင္ အရည္အခ်င္းရိွတဲ့ သူရဲေကာင္းလဲ မေသရေအာင္ ငါအားတင္းၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ ဘုရင္ကို ဖမ္းရမယ္”လို႔ ႀကံစည္ၿပီးေတာ့ သူရဲေကာင္းကို ေခၚၿပီးေတာ့ “ငါ့ကို ခ်ပ္၀တ္ျပန္၀တ္ေပးပါ။ က်န္တဲ့ ရန္သူဘုရင္ကို ဖမ္းေပးႏုိင္တဲ့ စြမ္းအား ငါ့မွာ ရွိပါေသးတယ္”လို႔ ေျပာၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ ရန္သူဘုရင္ကုိ ဖမ္းဖုိ႔ ျမားဒဏ္ရာႀကီးနဲ႔ သူရဲေကာင္းကို အကူအညီေပးခဲ့တယ္။

သူရဲ႕တိုင္းသူျပည္သားေတြအတြက္ မဂၤလာျမင္းေတာ္ဟာ သူရဲ႕ အစြမ္းအစ လုပ္ႏုိင္စြမ္းအားေတြကို မခၽြန္မခ်န္နဲ႔ အလုပ္လုပ္သြားခဲ့တယ္။

မဂၤလာျမင္းေတာ္ဟာ ျမားဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေသအံ့ဆဲဆဲ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ သတိလက္လြတ္မျဖစ္ပဲနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ ဘုရင္ကို သူရဲေကာင္းကို ဆုလာဘတ္မ်ားခ်ီးျမွင့္ဖုိ႔ သူ႔အတြက္ ခ်ီးျမွင့္မယ့္ ဆုလာဘ္မ်ားကိုလဲ သူရဲေကာင္းကိုပဲ ခ်ီးျမွင့္ဖုိ႔ ရန္သူဘုရင္ေတြကို မသတ္ပဲနဲ႔ သစၥာေရတုိက္ၿပီးေတာ့ ျပန္လႊတ္ေပးဖုိ႔ စတဲ့ မွာသင့္တာေတြကို မွာၿပီးမွ ေသဆံုးသြားခဲ့တယ္။

ဘာေတြကို အတုယူရမယ္ဆုိတာ ဦးဇင္း မေျပာေတာ့ပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလလဲ ကုိယ့္ဘာသာစဥ္စားၾကည့္ၾကေပါ့။ ကိုယ့္ဘာသာ ေတြးလု႔ိရတဲ့ အေျဖက သိပ္ၾကည္ႏူးဖို႔ေကာင္းပါတယ္။

ဘုရားရွင္ဟာ ဒီလိုဒီလိုေတြ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီးမွ အခုလို ဘုရားဘ၀ကို ေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုတာ လူသားေတြသိေစခ်င္လုိ႔ အထူးသျဖင့္ ဆင္ဘ၀ ျမင္းဘ၀က ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ လံု႔လ၀ီ၇ိယ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိမႈ ကိုယ္က်ိဳးကို စြန္႔လႊတ္ႏုိင္မႈကို ေနာက္လာ ေနာက္သားေတြကို သိေစခ်င္လုိ႔ ေက်ာက္ဆစ္ဆရာ ပန္းပုဆရာေတြက ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ပူေပါင္းၿပီးေတာ့ ဆင္ခံ ျမင္းခံ ဆင္းတုေတာ္ေတြကို ထုလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။

ဒီေနရာမွာ “အေလာင္ေတာ္ ေခြးဘ၀လဲ ေရာက္ခဲ့တာပဲ။ ေခြးဘ၀က ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြကိုလည္း ပံုေဖာ္တဲ့အေနနဲ႔ ေခြးခံဆင္းေတာ္ကို ထုလုပ္ၾကပါလား” လို႔ ေျပာစရာတစ္ခုျဖစ္လာတယ္။

အႏုပညာရပ္တစ္ခု ဖန္တီးတဲ့အခါမွာ မ်က္စိပသာဒျဖစ္ဖို႔ အမ်ားမကဲ့ရဲ႕ခံရဖို႔ လည္း လိုေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခြးခံဆင္းတုေတာ္ကို မထုလုပ္ၾကတာျဖစ္တယ္။

ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ က်န္းမာေရးေကာင္းရင္ တိရိစၦာန္ကို မစီးေကာင္းေပမယ့္ က်န္းမာေရးမေကာင္းရင္ေတာ့ တိရိစၦာန္အထီးကိုေတာ့ စီးေကာင္းတယ္လုိ႔ ဘုရားရွင္က ခြင့္ျပဳထားခဲ့တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ဘက္က လွည့္ေတြးေတြး အျပစ္မရွိပါဘူး။

ကိုယ္တုိင္က ဘုရားရွင္ကို အျပစ္တင္လိုေဇာေတြ မ်ားေနရင္ေတာ့ ဘယ္လိုေျဖရွင္းခ်က္ေပးလဲ ေျပလည္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။

သူမ်ားေတြကေတာ့ မသိဘူး။ ဦးဇင္းကေတာ့ ဆင္ခံ ျမင္းခံ ဆင္းတုေတာ္ေတြကို ျမင္တိုင္း ဆင္ဘ၀ ျမင္ဘ၀က အေလာင္းေတာ္ရဲ႕ ဥာဏ္ပညာ ဇြဲလံု႔လ ၀ိရိယေတြကို ျမင္ေယာင္လာၿပီး ဘုရားရွင္ကုိ ဆထက္တစ္ပိုး ပိုလို႔ပိုလို႔ ၾကည္ညိဳလာမိပါတယ္။

by ရေနာင္းဌာနီ ဘ၀ျမွင့္တင္ေရးေက်ာင္း

http://ranonghtarnischool.blogspot.com

Views: 106

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Mgaye is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 9
Star is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
joy clark updated their profile
Aug 7
joy clark posted a blog post
Aug 7

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service