ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ကႏၷီကမၼ႒ာန္း ႐ႈမွတ္နည္း (အပိုင္း - ၂)

ကႏၷီကမၼ႒ာန္း ႐ႈမွတ္နည္း (အပိုင္း - ၂)

 

သဗၺတၳက ကမၼ႒ာန္း

အာနာပါနအဆင့္ေလးဆင့္အားထုတ္မႈ မစတင္မီ ေအာက္ပါ ကမၼ႒ာန္းမ်ားကို စတင္အားထုတ္ရသည္။ ယင္းကမၼ႒ာန္းမ်ားကို အလံုးစံုေသာ ကမၼ႒ာန္းတို႔ႏွင့္တြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာကမၼ႒ာန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သဗၺတၳကကမၼ႒ာန္းဟု ေခၚသည္။ ၎တို႔မွာ

၁။ ဗုဒၶါႏုႆတိ ဘာ၀နာ

၂။ ေမတၱာဘာ၀နာ

၃။ အသုဘဘာ၀နာ

၄။ မရဏာႏုႆတိ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

စာအုပ္မေရးခင္က ဤသဗၺတၳကကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ပံုမ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္တင္ျပဖို႔ရန္ စိတ္ကူးထားခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ေဖာ္ျပလတၱံ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဓိကဦးစားေပး တင္ျပလိုေသာေၾကာင့္ အားထုတ္ပံုမွ်ကိုသာ တင္ျပသြားပါမည္။

ဗုဒၶါႏုႆတိဘာ၀နာပြားမ်ားပံု

ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားတြင္ အဓိကအထူးျခားဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ သမထ၊ ၀ိပႆနာအားထုတ္ရႈမွတ္ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို စနစ္တက်အားထုတ္မႈအပိုင္းမွာ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားတြင္သာ ေတြ႕ရႏိုင္ေသာအရာမ်ား ျဖစ္ပါ၏။ ဗုဒၶျမတ္စြာေဟာၾကားေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ သမထ၊ ၀ိပႆနာလမ္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြ႕သြားသူမ်ား မ်ားစြာရွိပါ၏။ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အလြန္ျမန္ဆန္ေသာ ယေန႔ကမၻာတြင္ သမထ၊ ၀ိပႆနာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေလာကလူသားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအသံုးက်လာေနၿပီျဖစ္၏။ အားထုတ္ဖူးသူတိုင္းက ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ က်င့္စဥ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာကို ေလးစားၾက၏။ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾက၏။ ေက်းဇူးတင္သင့္သူကို ေက်းဇူးတင္ျခင္း၊ ေလးစားသင့္သူကို ေလးစားျခင္း၊ ကိုးကြယ္အားထားသင့္သူကို ကိုးကြယ္အားထားျခင္းမွာ ျမင့္ျမတ္ေသာလူသား၏ အႏွစ္သာရျပယုဂ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ဗုဒၶါႏုႆတိဘာ၀နာကို ပြားမ်ာျခင္းမွာ ထိုအႏွစ္သာရကို ထင္ဟပ္ျပလိုက္ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္၏။

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ပို၍ထူးျခားေသာအရာတစ္ခုမွာ ကိုးကြယ္အားထားသင့္သူကို စနစ္တက် တစိုက္မတ္မတ္ စူးစိုက္၍ ၾကည္ညိဳပြားမ်ားလိုက္လွ်င္ ေလးစားၾကည္ညိဳမႈတို႔ျဖင့္ ျပည့္လွ်မ္းလာေသာ စိတ္အစဥ္သည္ တည္ၾကည္မႈသို႔ ဦးတည္သြား၏။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ အျမင္အာရံုတို႔ တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အေတြးအျမင္မ်ား ထက္ျမတ္လာ၏။ ထိုထက္ျမတ္လာေသာအေတြးအျမင္သည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ လြတ္ေျမာက္မႈသို႔ ဦးတည္သြားတတ္ပါ၏။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဗုဒၶါႏုႆတိဘာ၀နာကို စတင္အားထုတ္မႈပိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ အားထုတ္ရာ၌ ေနာက္တြင္ အာနာပါနကို အားထုတ္လတၱံ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာနာပါနႏွင့္တြဲ၍ ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားက အားထုတ္ေစခဲ့သည္။

အားထုတ္ပံုအက်ဥ္းမွာ မိမိ၏ ထြက္ေလ၊ ၀င္ေလကို ပုံမွန္ေလးအတိုင္းျဖစ္ေအာင္ အရင္အားထုတ္ၿပီး “၀င္ေလ အရဟံ၊ ၀င္ေလ အရဟံ”ဟု စိတ္က သိမွတ္အာရံုျပဳ၍ ရႈမွတ္ရမည္။ ထြက္ေလကိုကား သိရံုသာ သိထားရမည္။ ပါးစပ္က ထုတ္ေဖာ္၍ ရႈမွတ္စရာ မလိုအပ္ေခ်။ စိတ္က သိေပးေနရံုသာ ျဖစ္ပါသည္။

ေမတၱာဘာ၀နာ ပြားမ်ားပံု

လူသည္ တစ္ဦးတည္း တစ္ေယာက္တည္း အသက္ရွင္ ရပ္တည္၍မရ။ လူအမ်ားႏွင့္ ကိုင္းကၽြန္းမွီ ကၽြန္းကိုင္းမွီအေနအားျဖင့္ ရပ္တည္ေနရ၏။ မိမိကိုယ္တိုင္က ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အေႏွာက္အယွက္၊ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ႏိုင္သလို ပတ္၀န္းက်င္ကလည္း မိမိအတြက္ အေႏွာက္အယွက္၊ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ႏိုင္၏။ ျမင့္ျမတ္သူတို႔၏သေဘာသဘာ၀အားျဖင့္ဆုိရင္လွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္ကို ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အဆိပ္အေတာက္မျဖစ္ဖို႔ လို၏။ မိမိက ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အဆိပ္အေတာက္မျဖစ္လွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္ကလည္း မိမိအေပၚ၌ အဆိပ္အေတာက္မျဖစ္ေစေတာ့ေပ။ ေတာၾကီးမ်က္မည္းထဲ၌ သူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ ရိုင္းစိုင္းသတ္ျဖတ္တတ္ေသာ က်ားစေသာ သတၱ၀ါမ်ား မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္မွာ ဤသေဘာပင္ ျဖစ္ပါ၏။ မိမိန႔ဲပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေကာင္းရာမြန္ရာျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားျခင္းသည္ ျမင့္ျမတ္သူတို႔၏အလုပ္ျဖစ္ပါ၏။ ပတ္၀န္းက်င္ဟူသည္မွာ မိမိေပးသေလာက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္တတ္ေသာသေဘာရွိပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚမွာ ကိုယ္ကေကာင္းလွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္ကလည္း မိမိအေပၚ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ၿပီး ေနေပ်ာ္ေသာ ဘ၀တစ္ခုကို ပိုင္ဆုိင္ရတတ္ပါသည္။

တရားအဆင့္ဆင့္ ျမင့္တက္လိုေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္လည္း ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ေကာင္းဖို႔လိုအပ္၏။ ေမတၱာထားတတ္ဖို႔ လိုအပ္၏။ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ မိမိက ေမတၱာထားလွ်င္ မိမိေရာ ပတ္၀န္းက်င္ပါ ေအးျမေသာသေဘာကို ခံစားရတတ္သည္။ တရားဘာ၀နာအလုပ္ဟူသည္ မိမိကိုယ္တိုင္နဲ႔ေလာက ေအးခ်မ္းရာေအးခ်မ္းေၾကာင္းကို ရွာရေသာအလုပ္ျဖစ္ရာ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ေဒါသအာဃာတမ်ား ထားေနလွ်င္ တရားအဆင့္ မည္သို႔မွ် မတတ္ႏိုင္ေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ေမတၱာထားရျခင္းမွာ တရားအားထုတ္မႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာ၏။

အားထုတ္ပံုမွာ အထက္ပါအတိုင္း ထြက္ေလ၊ ၀င္ေလအေပၚမွာ သတိကပ္ၿပီး “က်န္းမာၾကပါေစ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစ”ဟု စိတ္မွ ေမတၱာဓာတ္မ်ား ပို႔လႊတ္ေပးေနရံုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကအတြင္းရွိရွိသမွ်ေသာ သတၱ၀ါအားလံုးအေပၚမွာ မိမိေမတၱာ ေရာက္ရွိႏိုင္သမွ် မိမိလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းလာပါလိမ့္မည္။ ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမႈမ်ားကို ခံစားလာရေပလိမ့္မည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာကလည္း ဥပကၠိေလသသုတ္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္သူအား ခ်မ္းသာျခင္းျဖစ္၏။ ခ်မ္းသာျခင္းရွိသူအား စိတ္တည္ၿငိမ္ျခင္းျဖစ္၏။ စိတ္တည္ၿငိမ္သူအား ပညာတရားတို႔ တိုးပြား၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူထားသည္။ (က်မ္းညႊန္း)

အသုဘဘာ၀နာ ပြားမ်ားပံု

အမွားျမင္မွ အမွန္ျမင္သို႔ေရာက္ေအာင္ အားထုတ္ရျခင္းကို တရားအားထုတ္ျခင္းဟု ဆိုရ၏။ ေလာက၌ သတၱ၀ါတို႔မွာ အမွားကို အမွန္ထင္ေနၾက၏။ အသုဘျဖစ္ေသာ မိမိ၏ခႏၶာကို သုဘဟု ထင္မွတ္မွားေနၾက၏။ သုဘဟု မွားမွားယြင္းယြင္း ယူဆထားေသာေၾကာင့္ အမွားသံသရာမွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾက။ အမွားကို အမွန္ဟု ထင္ေနေသာေၾကာင့္ တကယ့္အမွန္ကို အားထုတ္ရွာေဖြလိုစိတ္မ်ား မရွိျဖစ္ေနၾကရ၏။ မိမိတို႔ ခႏၶာ၏ မတင့္တယ္ျခင္း အသုဘအျဖစ္ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္လွ်င္ ေရွ႕ဆက္လက္၍ ၀ိပႆနာအဆင့္မ်ား တိုးတက္ရရွိႏိုင္ေလသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အသုဘဘာ၀နာကို အာနာပါနအဆင့္မ်ား အားမထုတ္မီ ထည့္သြင္းရႈမွတ္ခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အားထုတ္ပံုမွာ ထံုးစံအတိုင္း ထြက္ေလ၊ ၀င္ေလ၌ သတိကပ္ရႈမွတ္ၿပီး “အသုဘပါတကား၊ အပုပ္ေကာင္ၾကီးပါတကား”ဟု စိတ္မွ ရြတ္ဆိုၿပီး အားထုတ္ရႈမွတ္ရမည္။

မရဏာႏုႆတိ ပြားမ်ားပံု

ေလာကလူသားတို႔ မေကာင္းေသာအကုသိုလ္အမႈမ်ားကို မေၾကာက္မရြံ႕ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကျခင္းမွာ ေသျခင္းတရားကို မဆင္ျခင္မိ၍ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေသျခင္းတရားကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္လွ်င္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မာန္မာနမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာတတ္ပါသည္။ ေသျခင္းတရားသည္ သတၱ၀ါကို တုန္လႈပ္မႈအေပးႏိုင္ဆံုးေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ေသျခင္းတရားကို နက္နက္နဲနဲ ဆင္ျခင္မိလွ်င္ တရားအားထုတ္လိုစိတ္မ်ား တဖြားဖြား ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အာနာပါနအဆင့္မ်ား အားမထုတ္မီ မရဏာႏုႆတိကို ဆင္ျခင္ရႈမွတ္ပြားမ်ားသင့္ပါသည္။ အားထုတ္ပုံမွာ မိမိ၏ ထြက္ေလ၊ ၀င္ေလ၌ သတိကပ္ၿပီး “ေသရအံုးမွာပါတကား၊ ေသရအံုးမွာပါတကား”ဟု စိတ္မွ ဆင္ျခင္ၿပီး အားထုတ္ရႈမွတ္ရပါမည္။

အားထုတ္မႈမစခင္ သိမွတ္ဖြယ္

ယေန႔ကမၻာတြင္ ရုပ္၀တၳဳမ်ားတိုးတက္မႈေအာက္၌ လူသားသည္ မရႈႏိုင္ မကယ္ႏိုင္ စိတ္ဓာတ္ေတြ ယိုယြင္းလာေနသည္။ ေအးၿငိမ္းရာ နည္းလမ္းကိုရွာရင္း နည္းသစ္အေတြးသစ္တို႔ အလယ္တြင္ ခ်ာခ်ာလည္ေနၾကရ၏။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈကို လိုခ်င္ပါသည္ဆိုေသာ္လည္း ဟိုဟာေကာင္းႏိုးႏိုး၊ သည္ဟာေကာင္းႏိုးႏိုး ျဖစ္ေနရျပန္၏။ ရုပ္၀တၳဳေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ ေရာဂါကို ရုပ္၀တၳဳျဖင့္ ရွာၾကံကုသေနၾကရ၏။ ေရဆာ၍ သမုဒၵရာေရေသာက္လွ်င္ မ၀ႏိုင္ဘဲ ဆက္ကာဆက္ကာ ေသာက္သျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ရံုသာရွိမည္ဟု မစဥ္းစားမိ။ စဥ္းစားေသာ္လည္း အားကိုးေထာက္တည္စရာ မရ။ ဒုကၡပင္လယ္ ေ၀ေနၾကရ၏။ လမ္းစမွ်ပင္ မေတြ႕။ ဤသို႔ျဖင့္ လူသားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပ်ာက္ဆံုးေန၏။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပ်ာက္ဆံုးသျဖင့္ ဗ်ာမ်ားေနၾကရ၏။ ဗ်ာမ်ားေနသျဖင့္ စိတ္တည္ၿငိမ္ဖို႔ မလြယ္။ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈရဖို႔အတြက္ ဗုဒၶျမတ္စြာက နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လမ္းညႊန္ျပသေတာ္မူခဲ့၏။

ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ သူ ေပးထားခဲ့ေသာနည္းတို႔အနက္ သမထ၊ ၀ိပႆနာအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ အမွန္တရားကို သိျမင္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္းကို အထူးအေလးေပးခဲ့သည္။ သမထ၊ ၀ိပႆနာအားထုတ္ရာတြင္ ဣရိယာပုထ္ေလးပါး တစ္ပါးပါးျဖင့္ အားထုတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ “ထိုင္”ဣရိယာပုထ္ျဖင့္ အားထုတ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးဟု ဆရာျမတ္တို႔ ညႊန္ၾကားၾကသည္။ ဣရိယာပုထ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ၀ိ၀႗ပါရဂူက်မ္း၊ သႏၲိေကနိဒါန္းတြင္ပါရွိေသာ စကားရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပလိုပါသည္။ အဆိုပါ နိဒါန္းတြင္ က်မ္းျပဳဆရာအရွင္၀ိေဗာဓာလကၤာရက အာနာပါနကမၼ႒ာန္း၊ ဒုတိယအဆင့္ကို တင္ပလႅင္ေခြအားထုတ္စဥ္ မီးခိုးအသြင္အစဥ္မျပတ္ တန္း၍ထြက္သြားေသာ အခုိးနိမိတ္မ်ား ရရွိခဲ့၏။ ထိုသို႔အားထုတ္ရင္း ေညာင္း၍ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ အားထုတ္ရာ ထို႔ထက္ အားေကာင္းေသာ အခိုးနိမိတ္မ်ားရရွိခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တင္ပလႅင္ေခြ ဣရိယာပုထ္ထက္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္၍ အားထုတ္ျခင္းက တရားပိုတိုးတက္ေနသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုတရားအေတြ႕အၾကံဳကို ကႏၷီေရႊသိမ္ေတာ္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားအား ေလွ်ာက္ထားရာ “အေလ့အထလည္း ပဓာနတစ္ခု ျဖစ္တတ္ပါ၏၊ ေနာက္အားရွိက ေရွ႕အားလည္း ၾကီးတတ္ပါ၏၊ ေရွ႕အား ေနာက္အား ပစၥည္းဆက္သြယ္၍ သြားၾကသည္၊ အေလ့အထလည္း ရွိေပ၏၊ ၾကည့္ပါလား…..အခါတစ္ပါး မေထရ္ၾကီးတစ္ပါး တရားခြင္၀င္ခါနီး ဖုန္ခါေသာအေလ့အထရွိ၏၊ တစ္ေန႔ေသာအခါ ဖုန္မခါဘဲ တရားခြင္၀င္ၿပီး တရားအားထုတ္မိ၍ တရားမတတ္ႏိုင္ဘဲ လမ္းေခ်ာ္ေန၏၊ သို႔ျဖစ္၍ အင္း…ငါ ဘာမ်ားလိုေနပါလိမ့္ စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းရွာစဥ္းစားရာ ဖုန္မခါဘဲ တရားခြင္၀င္မိသည္ကို သတိရ၏၊ ဖုန္ခါၿပီး တရားျပန္အားထုတ္ေသာအခါ ေရွးကကဲ့သို႔ အားထုတ္၍ ေကာင္းသည္ဟု ဆို၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဓမၼ၀တ္၊ ဓမၼဓေလ့မဟုတ္ေသာ္လည္း ေလာက၀တ္၊ ေလာကဓေလ့ အေလ့အထ အမူအရာ လုပ္ေနက် ကိုင္ေနက်မ်ားကို လုပ္လွ်င္ ထက္သန္ေသာ လ်င္ျမန္ေသာ အက်ိဳးေပၚေပါက္တတ္သည္”ဟု ဆရာေတာ္က အမိန္႔ရွိေတာ္မူလိုက္၏။

ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ စကားမွ မွတ္သားစရာမ်ား မ်ားစြာရပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ မည္သည့္ဣရိယာပုထ္ျဖစ္ေစ ႏွစ္သက္သလို အားထုတ္ႏိုင္သည္။ မိမိအေလ့အလာမ်ားေသာ ဣရိယာပုထ္မွာ မိမိအတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ မိမိေန႔စဥ္ျပဳေနက် ေလာက၀တ္ သို႔မဟုတ္ အေလ့အထမ်ားကို စြန္႔စရာမလိုျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။ တရားအားထုတ္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕က ေနရာေရြးတတ္၏၊ အားထုတ္ေနက်ေနရာျဖစ္မွ အားထုတ္၍ အဆင္ေျပ၏။ ေရြးၿပီးေသာေနရာတြင္လည္း ေရွးက နံရံဘက္လွည့္ၿပီး အားထုတ္ေနက်ျဖစ္လွ်င္ နံရံဘက္လွည့္အားထုတ္ရမွ အားထုတ္၍ အဆင္ေျပ၏။

ေနရာႏွင့္ပတ္သတ္၍ သတိပ႒ာန္ပါဠိေတာ္တြင္ ေတာ၊ သစ္ပင္ရင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္ကို သြားရမည္ဟု ဆိုထားသည္။ အဓိကအားျဖင့္ တရားအားထုတ္မႈကို အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ နည္းေသာေနရာဟု ယူႏိုင္ပါသည္။ ထိုေနရာမ်ိဳးမရခဲ့လွ်င္ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးနည္းနဲ႔ အေကာင္းဆံုးေနရာကို ေရြးၾကရေပလိမ့္မည္။ ထိုင္ရာတြင္လည္း ထံုးစံအတိုင္း အမ်ိဳးသားမ်ား တင္ပလႅင္ေခြ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိန္းမထိုင္ က်ံဳ႕က်ံဳ႕ထိုင္ ထိုင္ရမည္။ ခါးကို ေျဖာင့္ေျဖာင့္ထားၿပီး ဘယ္လက္အေပၚတြင္ ညာလက္ကို တင္ထားရမည္။ လက္မထိပ္ႏွစ္ခုကို ထိထားလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ မည္သို႔မည္ပံု ထိုင္ရမည္ဟု တရားေသ သက္မွတ္ထားျခင္းမ်ိဳး မရွိဟု ဆိုရပါမည္။ သင့္ေတာ္သလို ၾကာၾကာထိုင္ႏိုင္မည့္ ဣရိယာပုထ္ျဖစ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါသည္။

ကႏၷီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက မ်က္စိမွိတ္ထားရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ေျမဇင္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက မ်က္စိမွိတ္ရံုမွ်မက လက္ကိုင္ပ၀ါစေသာ အ၀တ္ပိုင္းတစ္ခုခုျဖင့္ မ်က္လံုးႏွစ္ဖက္ကို စီးထားရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ စာေရးသူတို႔ အားထုတ္စဥ္ကလည္း မ်က္စိႏွစ္ဖက္ကို လက္ကိုင္ပ၀ါ စီးၿပီး အားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က “ဘုရားရွင္က အဲ့ဒီလို တစ္ခါမွ ညြန္ၾကားတာ တစ္ခါမွ မေတြ႕ဖူးပါဘူး”ဟု ဆိုတတ္ၾကသည္။

လက္ေတြ႕အားထုတ္ၾကည့္ေသာအခါတြင္ သတိထားၾကည့္မိသည္။ လက္ကိုင္ပ၀ါစီးမထားလွ်င္ အနီးပတ္၀န္းက်င္မွ အသံၾကားလွ်င္ အလြယ္တကူ မ်က္စိဖြင့္ၾကည့္ခ်င္ေနတတ္သည္။ ထူးဆန္းေသာ အသံျဖစ္လွ်င္ကား ဖြင့္မၾကည့္ဘဲ မေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ပ၀ါစီးထားလွ်င္ကား ရုတ္တရက္ ဖြင့္ၾကည့္ဖို႔ မလြယ္ကူေပ။ ထို႔ထက္ အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းတစ္ခု ရွိပါသည္။ ကႏၷီနည္းက အလင္းနိမိတ္ရေအာင္ အားထုတ္ရေသာ နည္းျဖစ္ရာ လက္ကိုင္ပ၀ါစီးထားလွ်င္ ျပင္ပအလင္း ၀င္ေရာက္မႈ မရွိသျဖင့္ နိမိတ္ႏွင့္ျပင္ပအလင္းကို ခဲြျခားႏိုင္ပါသည္။ လက္ေတြ႕အားထုတ္ေသာအခါတြင္လည္း အလြန္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမဇင္းေတာရဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက လက္ကိုင္ပ၀ါစီးၿပီး အားထုတ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အာနာပါန သမထလမ္းစဥ္တြင္ စုစုေပါင္း အပိုင္း (၅)ပိုင္း ပါ၀င္သည္။ ပထမ (၄)ပိုင္းမွာ အာနာပါနသမထက်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး (၅)ခုေျမာက္အပိုင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ရႈမွတ္ျခင္းဟူေသာ ၀ိပႆနာလမ္းစဥ္ျဖစ္၏။ ယင္း အပိုင္း (၅)ပိုင္းကို အားထုတ္ပံုႏွင့္တကြ အစဥ္အတိုင္း ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

အရွင္ကုသလသာမိ (ေပ်ာ္ဘြယ္)

Views: 118

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

သူတစ္ပါးအတြက္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္
ကိုယ့္အတြက္ သင္ခန္းစာ။

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service