ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

“အားကုိးမွားေသာ ေဒၚေပါၾကြယ္”

“အားကုိးမွားေသာ ေဒၚေပါၾကြယ္”

လူတစ္ဦ၏ ဘဝတြင္ အသက္အားျဖင့္ ႀကီးျခင္း၊ တရားအားျဖင့္ ႀကီးျခင္းဟူ၍ ႀကီးျပင္းျခင္း နွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား  ရွိပါသည္။ ထုိနွစ္မ်ိဳးတုိ႔တြင္ အသက္အားျဖင့္ ႀကီးဖုိ႔ကုိ တမင္အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းရန္ မလုိေခ်၊ ႏွစ္သစ္ ကူးတုိင္း အသက္တစ္ႏွစ္ ပုိ၍ ႀကီးလာျမဲ ျဖစ္၏။

စာေရးဆရာတာ္ဝင္ႏြယ္နွင့္အတူ..


တရားအားျဖင့္ ႀကီးဖုိ႔ကုိမူ တမင္အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းရ၏။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာကိစၥတုိ႔ကုိ ျပဳခြင့္ႀကဳံေအာင္ ဖန္တီး၍ ျပဳက်င့္ရ၏။ တုိေတာင္းလွေသာ ဘဝ တစ္သက္တာတြင္ အသိဉာဏ္ ရင့္က်က္ဖုိ႔ စိတ္ေနသေဘာထား ႀကီးမားျမင့္ျမတ္ဖုိ႔ ျပဳခြင့္သာျခင္းသည္ လူ႔အျဖစ္ႏွင့္သာ ဆုိင္ေသာ အထူး အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။
 

လူသည္ တရားအသိ မပါဘဲ သက္တမ္းမွ်သာ ႀကီးလာလွ်င္ အသက္သာ ႀကီး၍ တရား မႀကီးေသာေၾကာင့္ လူ႔တန္ဖုိ႔၊ ဘဝတန္ဖုိး ဆုတ္ယုတ္ လာျမဲ ျဖစ္၏။


အုိမင္းမစြမ္း အရြယ္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ဂရုုိက္မႈကိုလည္းမရ၊ မိမိကုိယ္တုိင္တြင္လည္း အားကုိးဖြယ္ တရားက ရွိမထားလွ်င္ လြန္စြာ အားငယ္ ရတတ္၏။


ထုိအခါမ်ိဳး၌ ေက်ာင္းထဲ အိမ္ထဲတြင္ အထုပ္ပုိးႀကီးတစ္ခု တုိးလာသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရျပီး၊ မိမိ၏ သား၊ ေျမးအရင္း တုိ႔ကပင္ “အဘုိးႀကီး၊ အဘြားႀကီးမ်ား တယ္ရႈပ္တာပဲ”ဟု ေျပာဆုိ အပယ္ခံရသည့္ အေနအထားသုိ႔ပင္ ေရာက္လာ တတ္၏။


ဤကဲ့သုိ႔ အျဖစ္မ်ိဳးကုိ အုိလာ၍ အပယ္ခံရေသာေၾကာင့္ “အုိပယ္ဘဝ”ဟု ေခၚရသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ လူတုိင္း မိမိတုိ႔၏ အုိျခင္းသည္ အလကား ဗလာခ်ည္း တန္ဖုိးမဲ့ ႀကီးျပင္းလားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရဘဲ၊ တရားဓမၼႏွင့္ တြဲဖက္၍ ႀကီးျပင္း လာျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေစရမည္။ ငယ္စဥ္ကပင္ တရားဓမၼကုိ အေဖာ္မြန္ျပဳ၍ ေနတတ္  ထုိင္တတ္၊ သြားတတ္၊ လာတတ္ရမည္။


ထုိအခါ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္၍ အုိလာသည္နွင့္အမွ် ေလးစား ျမတ္ႏုိးဖြယ္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ သိကၡာ တရားတုိ႔ပါ တြဲဖက္၍ ႀကီးလာကာ အုိေလ လွေလ၊ အုိေလ ခံ့ညားထည္ဝါေလ ျဖစ္ရ၏။ မိမိ၏ သား ေျမး စသူတုိ႔ သာမက ပတ္ဝန္းက်င္၏ ေလးစားမႈ၊ ေနရာေပးမႈကုိပါ ခံယူရ၏။


ဤကဲ့သုိ႔ အျဖစ္မ်ိဳးကုိ အုိလာေသာ္လည္း အပယ္ မခံရဘဲ၊ လူ႔တန္ဖုိး၊ ဘဝတန္ဖုိး ၾကြယ္ဝျမဲ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ “အုိႀကြယ္ဘဝ” ဟုေခၚရသည္။


လူတုိင္း တစ္ေန႔ အုိရမည္ျဖစ္၍ “အုိပယ္ႏွင့္ အုိႀကြယ္” ဘဝႏွစ္ခုတြင္ တစ္ခုခုနွင့္ မုခ် ရင္ဆုိင္ရေပမည္။ အခ်ိဳ႔မွာ ငယ္စဥ္က ေမ့ေမ ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့    ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါး ေနခဲ့မိရာ အုိပယ္ဘဝ ေရာက္လာမွ သတိသံေဝဂ ရ၍  အုိၾကြယ္ဘဝသုိ႔ တက္လွမ္း သြားၾကသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။


ဤသဘာဝကုိ တိပိဋကဓရ(ေယာ)ဆရာေတာ္၏ “အားကုိးမွားေသာ ေဒၚေပါၾကြယ္” ဓမၼပုံျပင္ကေလးက ေဖၚ ျပေနပါသည္။

 

အားကုိးမွားေသာ ေဒၚေပါၾကြယ္


ဘုရားရွင္၏ လက္ထက္ေတာ္ ကာလက သဝတၳိျမိဳ႔မွာ သူေဌးသမီး တစ္ေယာက္ဟာ အခ်ိန္တန္ အရြယ္ ေရာက္လုိ႔ အိမ္ေထာင္ရက္သား က်တဲ့အခါ လင္ေယာကၤ်ားေနာက္ လုိက္ပါျပီး ေနရပါသတဲ့။

သူတုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံဟာ သူေဌးမ်ိဳးရုိးက ဆင္းသက္လာသူမ်ားပီပီ အင္မတန္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝၾကသည္။ ေဆြႀကီးမ်ိဳးႀကီး ဥစၥာဓန ႀကီးမားသူမ်ား ဆုိေတာ့ ျမိဳ႔ မ်က္ႏွာဖုံးလုိ႔ ဆုိရမွာပဲ။ မၾကာခင္ ကာလမွာပင္ သားခုႏွစ္ ေယာက္၊ သမီးခုႏွစ္ေယာက္ ထြန္းကားလုိ႔ “ဗဟုပုတၱိကာေသာဏာ” လုိ႔ အမ်ားက အမည္ေပးၾကသတဲ့။


“ဗဟုပုတၱိကာ”ဆုိတာ သားသမီး ေပါမ်ားသူလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ “ေသာဏာ”ဆုိတာကေတာ့ သူ႔နာမည္ ရင္းပါပဲ။  ျမန္မာလုိေခၚမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ သားသမီးေတြ ေပါသလုိ ဥစၥာဓနလည္း ၾကြယ္ဝသူမုိ႔ ေဒၚေပါၾကြယ္လုိ႔ ေခၚရမွာေပါ့။


ေဒၚေပါၾကြယ္ဟာ ဘုရားရွင္ သီးတင္းသုံးေတာ္မူရာ သာဝတၳိျပည္မွာ ေနရေပမယ့္ ကုသိုလ္ေရး စိတ္မဝင္စား ဘူးတဲ့။ မိတ္ေဆြေတြက တုိက္တြန္းတဲ့အခါမွာလည္း---

“ဒါနလုပ္တယ္ ဆုိတာေအ- ဆင္းရဲတဲ့သူေတြ၊ ပစၥည္း မရွိလုိ႔ ပစၥည္းေပါျပီး ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ၾကတာပဲ၊ တုိ႔မွာ ပစၥည္းရွိျပီးသားပဲ၊ မလုိပါဘူး”လုိ႔ ျပန္ေျပာသတဲ့။


ဥပုသ္ေစာင့္ဖုိ႔ေခၚတဲ့အခါ--

“ဥပုသ္ေစာင့္တယ္ ဆုိတာလည္း အကုသိုလ္ေတြ မ်ားေနမွ လုပ္ဖုိ႔လုိတာပါ၊ တုိ႔မွာ အကုသိုလ္မွ မလုပ္ဘဲ၊  ေနာက္ျပီး အားလည္း မအားပါဘူး” လုိ႔ ျငင္းျပန္သတဲ့။


ေနာက္တစ္ခါ တရားအားထုတ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းေတာ့လည္း--

“တရားအားထုတ္တယ္ ဆုိတာ စိတ္အားငယ္ေနတဲ့သူေတြ ခုိကုိးရာမဲ့သူေတြသာ လုပ္ရတာ၊ တုိ႔မွာက ေဆြရွိ မ်ိဳးရွိ ေငြေၾကးေတြ ရွိေတာ့ မပူရေပါင္၊ ျပီးေတာ့ သားသမီးေတြကုိ ခ်စ္လြန္းလုိ႔ သူတုိ႔ကုိ ပစ္ျပီး ဘယ္သြားရက္ မွာလဲ” လို႔ ေျပာသတဲ့။


ဘဝဆုိတာ “အသိမွန္ကန္ အဖုိးတန္”တဲ့။ မွန္ကန္တဲ့ အသိတရား မရွိရင္ေတာ့ အခုိ္င္အမာ မဟုတ္တာကုိပဲ တကယ့္ အားကုိးစရာလုိ႔ ထင္မိေနတတ္ပါတယ္။

အခု ေဒၚေပါၾကြယ္က ဥစၥာဓနနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးေတြကုိ ဘဝရဲ့ အမာခံလုိ႔၊ အားကုိးစရာလုိ႔ ထင္ေနတာကုိး။

အဲဒီလုိ အသက္အရြယ္ အေတာ္အတန္ ရလာတဲ့အခါ သားသမီးေတြက အသီးသီး အိမ္ေထာင္ကုိယ္စီ က်ကုန္ျပီ၊ အဲဒီအခ်ိန္ သူ႔ခင္ပြန္းျဖစ္တဲ့ သူေဌးႀကီးက အနာေရာဂါ တစ္ခုနဲ႔ ဖ်က္ခနဲ ကြယ္လြန္သြားေရာ။


ေဒၚေပါၾကြယ္တစ္ေယာက္ ေဆာက္တည္ရာမရ ျဖစ္လုိက္တာ၊ ေစာေစာတုန္းက ဒီမိသားစု အေဆာက္ အအုံႀကီး ျပိဳက်သြားလိမ့္မယ္လုိ႔ မထင္ခဲ့ ပါဘူး၊ အျမဲတမ္း ရာသက္ပန္ပဲ ဒီအသုိင္းအဝုိင္း၊ ဒီမိသားစုႀကီးဟာ ဒီအတုိင္း တည္ျမဲေနမယ္လုိ႔ သူထင္ခဲ့တာ။


အခုေတာ့ အထင္ႀကီးခဲ့ တာေတြ ျပိဳက်ပ်က္စီး သြားေတာ့ အားငယ္ရ ပူေဆြးရလုိက္တာမ်ား မေျပာပါနဲ႔၊ ေတာ္ေတာ္ႀကီး စိတ္ဆင္းရဲ သြားသတဲ့။  သူေဌးႀကီး ကြယ္လြန္လုိ႔မွ မၾကာခင္ဘဲ သားေတြ၊ သမီးေတြက အေမြခြဲေဝေပးဖို႔ ဝုိင္းျပီး ပူဆာၾက၊ ေတာင္းဆုိ ၾကသတဲ့။


“အေမ၊ အေဖလည္း မရွိေတာ့ဘူး၊ အေမေလည္း အသက္ႀကီးလာျပီ၊ သားတုိ႔ သမီးတုိ႔ ရသင့္ ရထုိက္တာေတြ ခြဲေဝေပးပါ၊ အေမလည္း အေဖမရွိေတာ့ သားတုိ႔ သမီးတုိ႔နဲ႔ လုိက္ေနပါ”  စသည္ျဖင့္ ေခ်ာ့တဲ့လူက ေခ်ာ့၊ ေျခာက္တဲ့လူက ေျခာက္ျပီးေတာ့ အေမြေတာင္းၾကသတဲ့။


အေမြဆုိတာ အင္မတန္ စကားမ်ားတဲ့ ဥစၥာေတြပဲ။ လူကုိ အလြန္ စကားေျပာခုိင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြ၊ တစ္ေယာက္ နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေသြကြဲေအာင္ လည္း ခြဲတတ္တယ္၊ အင္မတန္ ရင္းနွီတဲ့ သားနဲ႔အမိ၊ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အားလုံးကုိ ေသြးကြဲေစတာပါပဲ။


အခုလည္း အေမြေတြက စကားအေျပာခုိင္းလုိ႔ သားေတြ သမီးေတြက အေမြစကား ေျပာလာတဲ့အခါ၊ သားသမီးေတြကုိ  ယုံတဲ့ ေဒၚေပါၾကြယ္ႀကီးက ကုိယ့္အတြက္ေတာင္ ခ်န္မထားေတာ့ဘဲ ပစၥည္းေတြ အားလုံးကုိ အညီအမွ် ခြဲေဝျပီး ေပးပစ္လုိက္ပါသတဲ့။


အေမြေတြ အကုန္ခြဲေဝျပီးတဲအခါ ေနစရာအိမ္ မရွိေတာ့တဲ့ ေဒၚေပါၾကြယ္ဟာ သူ႔သားသမီးေတြ အိမ္ကုိ လုိက္ေနပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ရစရာ မရွိေတာ့တဲ့ အေမအုိႀကီးကုိ ဘယ္သားသမီး ကမွ ၾကာၾကာလက္ခံ မထားခ်င္ဘူးတဲ့ သားေတြက မၾကည္ျဖဴတဲ့ အျပင္ ေခြ်းမေတြက ႏွိပ္စက္သတဲ့။ သမီးေတြက ျငဴစူသလုိ သမက္ေတြကလည္း ဆဲဆုိ ႀကိမ္းေမာင္းၾကသတဲ့။


“သားသမီးယုံ စုံလုံးကန္း”ဆုိသလုိ ေဒၚေပါၾကြယ္တစ္ေယာက္ ေလာကႀကီးမွာ သူမထင္တာေတြ ျဖစ္လာတဲ့ အခါ စိတ္အနာႀကီး နာသတဲ့။

ေလာကမွာ ရုပ္အနာနဲ႔ စိတ္အနာဆုိျပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဲဒီ အထဲမွာ စိတ္အနာက အဆုိးဆုံး၊ အကုရ အခက္ဆုံးပဲ။

ေသာကေတြ၊ ေဒါမနႆေတြက ႏွလုံးသားထဲမွာ ႏွိပ္စက္လုိက္တာ၊ ဘယ္လုိပူေလာင္မွန္းမသိ၊ ေဆာက္တည္ ရာမရွိ  ျဖစ္တတ္တယ္။


စိတ္နာလြန္းရင္ စကားေတာင္ မေျပာႏုိင္ေတာ့ဘူ။ တခ်ိဳ႔ မိဘနဲ႔ သားသမီး၊ ညီအစ္ကုိ ေမာင္နွမ အခ်င္းခ်င္း စိတ္နာလုိ႔ စကားမေျပာၾကဘူးတဲ့။

အဲဒီေတာ့ ဒီစိတ္အနာက အလြန္ဆုိးပါတယ္။ စိတ္အနာလြန္သြားရင္ စိတ္ေရာဂါ ရတတ္ပါတယ္။

 
ရုပ္အနာက ေဆးေတြ႔သြားရင္ ေပ်ာက္လြယ္တတ္တယ္။ စိတ္အနာဆုိတာက ေဆးေတြ႔ရုံ သက္သက္နဲ႔ မေပ်ာက္ပါဘူူး၊ တရားပါ ေတြ႔မွ ေပ်ာက္ပါတယ္။


ျမတ္စြာဘုရား သာသနာဆုိတာ စိတ္နာေပ်ာက္ေအာင္ ကုေပးတဲ့ ေနရာပါပဲ။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမ လမ္းညႊန္ခ်က္ ေတြဟာလည္း စိတ္နာေပ်ာက္ေစတဲ့ လမ္းစဥ္ေတြ ခ်ည္းပါ။ သတၱဝါတုိင္း စိတ္နာ ေပ်ာက္ကင္းမွ ျငိမ္း ေအးၾက ပါတယ္။


အခု ပစၥည္းေတြ အားကုိးခဲ့တဲ့ ေဒၚေပါၾကြယ္၊ သားသမီးေတြကုိ အားကုိးခဲ့တဲ့ ေဒၚေပါၾကြယ္ခမ်ာ အဲဒီဟာ ေတြကုိ အားကုိးလုိ႔ မရေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ မေက်နပ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မေက်နပ္၊ ဘဝကုိ မေက်နပ္ေတာ့ စိတ္နာ ရျပီ။


ဒီ စိတ္အနာ ကုဖုိ႔ဆုိတာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ့ တရားပဲ ရွိတယ္လုိ႔ သိလုိက္ရတာနဲ႔ တစ္ျပိဳင္နက္ သာသနာေတာ္ ဝင္ ဘိကၡဳနီမ အျဖစ္ ခံယူျပီးေတာ့ ႀကိဳးႀကိဳး စားစား တရားရႈမွတ္ပါသတဲ့။


အဲဒီလုိ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ မၾကာခင္မွာဘဲ ဘုရားရွင္ရဲ့ အားေပးမႈနဲ႔ ရဟႏၱာမအျဖစ္ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစျပီး ေဒၚေပါၾကြယ္ တစ္ျဖစ္လဲ ေသာဏာေထရီမႀကီးဟာ ဂုဏ္သတင္းေမႊး ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ျပီးေတာ့ ေနာ္ကဆုံး ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ့ အာရဒၶဝီရိယဧတဒဂ္ ေပးျခင္း ကုိပင္ ခံယူခဲ့ရပါတယ္။


ဘဝမွာ အားကုိးမွားခဲ့တဲ့ ေဒၚေပါၾကြယ္ တစ္ေယာက္ ေလာကရဲ့ ဝုိင္းပယ္ျခင္း ခံရေပမယ့္ သာသနာေတာ္ရဲ့ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ့ တရား အရိပ္ေအာက္တြင္ ေအးခ်မ္း တည္ျငိမ္စြာ ေလွ်ာက္ႏုိင္ခဲ့ပါျပီ။


+   အသက္သိကၡာ၊ ႀကီးစရာ၊ လူမွာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိ။

+   အသက္ႀကီးရုံ၊ အားမစုံ၊ အကုန္ေၾကာက္ရ၏။

+   အက်င့္သိကၡာ၊ ႀကီးမွသာ၊ ထည္ဝါ ခံ့ညား၏။

+   တရားျပည့္ဝ၊ အရိပ္ရ၊ မုခ်ခ်မ္းသာ၏။

 
ေတာ္ဝင္ႏြယ္
ေမတၱာမ်ားျဖင့္

Views: 173

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Mgaye is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 9
Star is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
joy clark updated their profile
Aug 7
joy clark posted a blog post
Aug 7

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service