ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

လူတုိင္းအတြက္ပ႒ာန္း(ႀကိဳက္ရာေရြးလမ္းႏွစ္သြယ္)-၁

လူတုိင္းအတြက္ပ႒ာန္း= မဂၢပစၥည္း

ႀကိဳက္ရာေရြး လမ္းနွစ္သြယ္(၁)

“မဂၢ”ဆုိတဲ့ပါဠိစကားကုိ တုိက္႐ုိက္ျမန္မာျပန္မယ္ဆုိရင္ “လမ္းခရီး”လုိ႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္၊ “မဂၢစၥည္း”ဆုိတာလဲ ခရီးလမ္း ေၾကာင္း အျဖစ္ နဲ႔ ေက်းဇူးျပဳေပးတတ္တဲ့ အေၾကာင္းတရားပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

ပကတိလူတုိ႔ သြားလာရာလမ္းခရီးမ်ားဟာ အတက္လမ္း၊ အဆင္းလမ္း၊ ေကာင္းရာသြားတဲ့လမ္း၊ မေကာင္းရာသြားတဲ့လမ္း ဆုိတာေတြရွိသလုိ တရားလမ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ “မဂၢ”မွာလဲ အထက္ သုဂတိဘုံကုိ ေရာက္ေစတဲ့ အတက္လမ္း၊ ေအာက္ျဖစ္တဲ့ အပါယ္ ေလးဘုံတုိ႔ကုိ ေရာက္ေစတဲ့ အဆင္းလမ္းဆုိတာရွိပါတယ္။

 

ျခားနားတာကေတာ့ ပကတိလမ္းေတြမွာ ကုန္းေၾကာင္း လမ္း၊ ေရေၾကာင္းလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္းဆုိၿပီး သုံးမ်ဳိး သုံးစား ရွိေပမယ့္ မဂၢလမ္းမွာေတာ့ အဲဒီလုိသုံးမ်ဳိးသုံးစား ခြဲျခားျပတာ တုိက္႐ုိက္အားျဖင့္ မေတြ႕ရပါဘူး။ သံသရာခရီးဆုိတာ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္တုိ႔ ၾကားဖူးနား၀ ရွိထားၿပီးျဖစ္တဲ့ အတုိင္း စိတ္ခ်လက္ခ် တည္ၿငိမ္ ခုိင္မာတဲ့ ေထာက္ရာ တည္ရာရယ္လုိ႔ မရႏုိင္တဲ့အတြက္ သမုဒၵရာ ေရအလ်ဥ္နဲ႔ တူတယ္လုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶ ကုိယ္တုိင္က ခုိင္းႏႈိင္း သတ္မွတ္ထား ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သံသရာခရီးသြားတုိ႔ရဲ႕ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းကုိလဲ “ေရလမ္းေၾကာင္း”အျဖစ္နဲ႔သာ တင္စား သုံးႏႈန္းပါတယ္။


ေရေၾကာင္းလမ္းမွာ အစုန္လမ္း၊ အဆန္လမ္းရယ္လုိ႔ရွိသလုိ သံသရာခရီးသည္တုိ႔ရဲ႕ ဓမၼလမ္းမွာလဲ အသိမွား အျမင္မွား ဦးေဆာင္တဲ့ ေရစုန္လမ္းနဲ႔ အသိမွန္အျမင္မွန္ဦးေဆာင္တဲ့ ေရဆန္ လမ္းရယ္လုိ႔  ႏွစ္မ်ဳိးခြဲ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္တုိင္ကလဲ သမၼာဒိ႒ိဦးေဆာင္တဲ့ မဇၩိမပဋိပဒါ လမ္းစဥ္ကုိ “ပဋိ ေသာတဂါမႎ = ေရဆန္လမ္း”လုိ႔ သုံးႏႈန္းပါတယ္။


ဓမၼလမ္းေၾကာင္းဟာ ေရေၾကာင္းလမ္းသာျဖစ္လုိ႔ ဒီလမ္းမွာ သြားလာအသုံးျပဳတဲ့ အဂၤါရပ္ အစိတ္ အပုိင္း(မဂၢင္)ေတြကုိလဲ ေရလမ္း သုံး ယာဥ္မ်ားျဖစ္တဲ့ ေလွ,ေဖာင္,သေဘၤာတုိ႔နဲ႔ တင္စား ေျပာဆုိ ေလ့ရွိတာကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္း ၾကားဖူးနား၀ရွိၾကၿပီးသားပါ။ ““ေရႊေဖာင္မဂၢင္၊ သေဘၤာယာဥ္ႏွင့္၊ ကယ္တင္ေဆာင္ယူ၊ ပုိ႔ေတာ္မူသည္”” စတဲ့ ဘုရားရွင္ ဂုဏ္ေတာ္ျပ လကၤာမွာ ပါသလုိမ်ဳိးေပါ့။


အ႒ကထာဆရာကလဲ မဂၢပစၥည္းကို ကူးတုိ႔ သေဘၤာနဲ႔ပဲ ခုိင္းႏိႈင္းဖြင့္ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိႆယျပန္တဲ့ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးကလဲ -

“မဂၢပစၥေယာ= ထုိဤမွာသုိ႔၊ ေဆာင္ယူပုိ႔သည့္၊ ကူးတုိ႔ မေသြ၊ သေဟတုကတ္၊ သဟဇာတ္အား၊ ဆယ့္သုံး ပါးတြင္၊ ျဖဴစင္မည္းညစ္၊ ဤအျဖစ္မွ၊ ျပစ္လွစ္ဆူလွယ္၊ ထုတ္ဆယ္ ေဆာင္ယူ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းဟူေသာ မဂၢသတ္ၱိ ထူးျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း လကၡဏာရွိေသာ သဟိတ္မွာယွဥ္ မဂၢင္ဆယ့္ ႏွစ္ပါး ပစၥည္းတရား၎” လုိ႔ ျပန္ဆုိပါ တယ္။


ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုတုိ႔အေနနဲ႔ “မဂၢင္”လုိ႔ ဆုိလုိက္ရင္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းေကာင္းတဲ့လမ္း အျဖစ္နဲ႔သာ အသိမ်ားၾကၿပီး အေရအတြက္ အားျဖင့္လဲ “မဂၢင္ရွစ္ပါး”လုိ႔သာ အသိမ်ားၾကပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ အထက္မွာ ေျပာခဲ့သလုိပဲ ေကာင္းတဲ့လမ္း၊ မေကာင္း တဲ့လမ္း စသည္ျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိး ကြဲျပားတဲ့အတြက္ မဂၢင္ေတြမွာလဲ ေကာင္း ရာေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးတဲ့ ကုသုိလ္မဂၢင္ဆုိတာရွိသလုိ မေကာင္းရာေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးတဲ့ အကုသိုလ္ မဂၢင္ ဆုိတာလဲ ရွိပါတယ္။ ကုသိုလ္ မဂၢင္ေတြကုိ သမၼာဒိ႒ိဆုိတဲ့ အျမင္မွန္၊ အသိမွန္၊ အယူမွန္(ပညာ) တရားက ဦးေဆာင္တဲ့အတြက္ သမၼာမဂၢလုိ႔ ပဓာနနည္းနဲ႔ ေခၚႏုိင္ပါတယ္။ အကုသိုလ္မဂၢင္ေတြ ကေတာ့ အျမင္မွား၊ အသိမွား၊ အယူအဆမွားဆုိတဲ့ မိစၦာဒိ႒ိ(ဒိ႒ိ)က ဦးေဆာင္ တဲ့အတြက္ မိစၦာမဂၢလုိ႔ ေခၚရမွာေပါ့။


သမၼာလမ္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ ကုသိုလ္မဂၢင္ေတြကေတာ့ -

(၁) သမၼာဒိ႒ိ = ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့အသိအျမင္ အယူအဆ၊

(၂) သမၼာသကၤပၸ = ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ အေတြးအႀကံ၊

(၃) သမၼာ၀ါစာ = ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ အေျပာအဆုိ၊

(၄) သမၼာကမၼႏၲ = ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ အလုပ္၊

(၅) သမၼာအာဇီ၀ = ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့  အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ (စီးပြားရွာမႈ)၊

(၆) သမၼာ၀ါယာမ = ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ အားထုတ္မႈ၊

(၇) သမၼာသတိ = ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ သတိ၊

(၈) သမၼာသမာဓိ = ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့  တည္ၾကည္မႈ ဆုိတဲ့ မဂၢင္ရွစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။

ဒါက ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္း သိထားတဲ့ မဂၢင္ရွစ္ပါးပါပဲ။

မိစၦာလမ္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ အကုသုိလ္မဂၢင္ေတြက -

(၁) မိစၦာဒိ႒ိ = မွားယြင္းတဲ့ အသိအျမင္ အယူအဆ၊

(၂) မိစၦာသကၤပၸ = မွားယြင္းတဲ့ အေတြးအႀကံ၊

(၃) မိစၦာ၀ါယာမ = မွားယြင္းတဲ့ အားထုတ္မႈ၊

(၄) မိစၦာသမာဓိ = မွားယြင္းတဲ့ တည္ၿငိမ္မႈတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။


ကုသုိလ္မဂၢင္(၈)ပါး၊ အကုသုိလ္မဂၢင္(၄) ေပါင္း မဂၢင္ (၁၂) ပါး ရွိပါတယ္။ လမ္းႏွစ္မ်ဳိးလုံးမွာပါေနတဲ့ သကၤပၸ၊ ၀ါယာမ၊ သမာဓိတုိ႔ကုိ တစ္ေပါင္း တည္းျပဳၿပီးေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မဂၢင္(၉) ပါးရွိပါတယ္။  သမၼာမဂၢင္ေတြနဲ႔ သြားတဲ့လမ္းကုိ အတက္လမ္း၊ သုဂတိနိဗၺာန္လမ္း၊ အဆန္လမ္းလုိ႔ ေခၚဆုိ သတ္မွတ္ ပါတယ္၊ မိစၦာ မဂၢင္ေတြနဲ႔ သြားတဲ့ လမ္းကုိေတာ့ အဆင္းလမ္း၊ ဒုဂၢတိအပါယ္လမ္း၊ အစုန္လမ္းလုိ႔ ေခၚဆုိသတ္မွတ္ပါတယ္။ နိႆယျပန္တဲ့ ဆရာေတာ္ ကေတာ့ သမၼာမဂၢင္ေတြက ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္ျမင္ျမတ္ၿပီး အျပစ္ ကင္းတဲ့အတြက္ ျဖဴစင္တဲ့လမ္း၊ မိစၦာမဂၢင္ေတြက ဆုိးညစ္ ယုတ္မာၿပီး အျပစ္ေခ်းေညႇာ္ေတြ ထူေျပာတဲ့အတြက္ အမည္းလမ္းလုိ႔ သတ္မွတ္ေခၚဆုိပါတယ္။


ပုထုဇဥ္တုိ႔ရဲ႕ သံသရာခရီးလမ္းဆုိတာကေတာ့ တိက်တဲ့ ဦးတည္ခ်က္ရယ္လုိ႔ အခုိင္အမာမရွိၾကတဲ့အတြက္ ျဖဴစင္တဲ့ လမ္းနဲ႔ မည္းညစ္တဲ့လမ္းတုိ႔မွာ တက္ခ်ည္ ဆင္းခ်ည္း၊ ကူးခ်ည္ သန္းခ်ည္၊ စုန္ခ်ည္ ဆန္ခ်ည္ သြားလာေနၾက ရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္လဲ နိႆယ ျပန္တဲ့ ဆရာေတာ္က “ျဖဴစင္မည္းညစ္၊ ဤအျဖစ္မွ၊ ျပန္လစ္ ဆူလွယ္” လုိ႔ ဆုိလုိက္ တာပါ။


ဒီလမ္းႏွစ္သြယ္ကုိ အေသအခ်ာသတိထား ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ၿပီး သုဂတိဘုံဘ၀က စလုိ႔ နိဗၺာန္အထိ ဆုိက္ေရာက္ေစတဲ့ သမၼမဂၢကုိ သမၼာဒိ႒ိဆုိတဲ့ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ အေတြးအျမင္ အယူအဆက ဦးေဆာင္တယ္၊ ဆုိး၀ါးမွားယြင္းခဲ့ၿပီး အပါယ္ဒုဂၢတိကုိ ဆုိက္ေရာက္ေစ တဲ့ မိစၦာမဂၢကုိ မိစၦာဒိ႒ိဆုိတဲ့ မွား ယြင္းယုတ္ညံ့တဲ့ အေတြးအျမင္အယူအဆက ဦးေဆာင္ေနတာကုိ သတိျပဳမိၾကပါလိမ့္မယ္။


(ဒီေနရာမွာ အဘိဓမၼာသုံးေ၀ါဟာရ ေခၚဆုိသတ္မွတ္ပုံကုိ နည္းနည္းေလး ၾကားညႇပ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အမ်ားနားလည္ အသုံး ျပဳေနတဲ့ “အျမင္ အယူအဆ”ဆုိတဲ့ ျမန္မာစကားကို အဘိဓမၼာ ေ၀ါဟာရအားျဖင့္ “ဒိ႒ိ”လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ အျမင္ ေကာင္းတဲ့အယူအဆပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မေကာင္းတဲ့ အျမင္ မေကာင္းတဲ့ အယူအဆပဲျဖစ္ျဖစ္ “ဒိ႒ိ”ခ်ည္းပါပဲ။ ဒီႏွစ္မ်ဳိးကုိ ကြဲျပားဖုိ႔အတြက္ ေရွ႕မွာ သမၼာ(ေကာင္းမြန္မွန္ကန္)ဆုိတဲ့ ၀ိေသသနပုဒ္နဲ႔ မိစၦာ (ဆုိး၀ါး မွားယြင္း) ဆုိတဲ့ ၀ိေသသနပုဒ္မ်ားနဲ႔ တြဲသုံးရပါတယ္။

 

ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနနဲ႔ေတာ့ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္တဲ့ အျမင္အယူ အဆကုိ “သမၼာဒိ႒ိ”လို႔ ေခၚဆုိသုံးစြဲၿပီး ဆုိး၀ါးမွားယြင္းတဲ့ အျမင္နဲ႔ အယူအဆကုိေတာ့ ဘာ၀ိေသသနမွ မတြဲပဲ “ဒိ႒ိ”လို႔သာ အသုံးမ်ားေနၾကပါတယ္။ ဒါကုိ ၾကားညႇပ္ၿပီး ရွင္းျပေနရတာကေတာ့ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားမွာ “ဒိ႒ိ”ဆုိတဲ့ ပါဠိစကားကုိ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားမွာ “အသိၪာဏ္၊ပညာ” ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ဳိး နဲ႔သုံးထားတာ ေတြ႔တတ္လို႔ပါ။ ကုိယ္က ဒိ႒ိဆုိတာ “အယူမွား၊ အျမင္မွားႀကီး”လို႔သာ နားလည္ထားတဲ့အတြက္ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္၊ (မိမိ ကိုယ္တုိင္ စာသင္ခါစက ႀကဳံေတြ႕ရဖူး လုိ႔ပါ)၊ “ဒိ႒ိ”ဆုိတာ အမွန္ျမင္ အမွားျမင္ ႏွစ္ခုလုံးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ “အျမင္”ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္လာေတာ့မွ ဒီသံသယကင္း သြားပါတယ္။)


မိမိခံယူထားတဲ့ “အျမင္ အယူအဆ”အတုိင္း က်င့္ႀကံအား ထုတ္ေနျခင္းဟာ ျဖဴစင္ရာကေန မည္းညစ္ရာကုိ ေရာက္ေအာင္၊ မည္းညစ္ရာ ကေန ျဖဴစင္ရာေရာက္ေအာင္ ထုတ္ေဆာင္ၿပီး ထြက္ခြါသြားေနၾကတာပဲျဖစ္လုိ႔ “ျဖဴစင္မည္းညစ္၊ ဤအျဖစ္မွ၊ ျပန္လစ္ဆူလွယ္၊ ထုတ္ဆယ္ေဆာင္ယူ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း ဟူေသာ မဂၢသတ္ၱိထူးျဖင့္”လုိ႔ နိႆယျပန္လုိက္တာပါ။


လမ္းစဥ္တစ္ခုအတုိင္း လုိက္နာက်င့္သုံးတယ္ဆုိတာ ပထမ ဆုံး အေတြးအျမင္ အယူအဆတစ္ခုကုိ လက္ခံလုိက္တယ္ (ဒိ႒ိ)။ ၿပီးေတာ့ ဒီအျမင္ အယူအဆကုိ ပုံေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ႀကံစည္စဥ္းစား တယ္(သကၤပၸ)။ ၿပီးေတာ့ ကံသုံးမ်ဳိးနဲ႔ ပုံေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တယ္ (၀ါယာမ)။ၿပီးေတာ့ ဒီလမ္းစဥ္ အေပၚမွာ စိတ္ကုိ စူးစုိက္ခ်ထား တယ္(သမာဓိ) ဆုိၿပီး အၾကမ္းဖ်ဥ္းေတာ့ လုိက္နာမႈအဆင့္ေလးဆင့္ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လုိအေျဖမွန္နဲ႔ ဘယ္လုိေကာင္း က်ဳိးမွ မျဖစ္ထြန္းတဲ့ မိစၦာမဂၢမွာ ဒီအဆင့္ေလးဆင့္သာ ေဆာင္ရြက္စရာရွိတဲ့အတြက္ ဒီမဂၢင္ေလးမ်ဳိးပဲရွိပါတယ္။


အေျဖမွန္ထြက္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိးအဆက္ဆက္ျဖစ္ေစ တတ္တဲ့ သမ္ၼာမဂ္ၢ ေခၚ နိဗၺာန္ဆီ ဦးတည္တဲ့ လမ္းစဥ္ဆုိတာကေတာ့ သဗၺညဳ ဘုရားရွင္တုိ႔သာ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိတဲ့ လမ္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလမ္းစဥ္မွာေတာ့ မိစၦာမဂၢထက္ပုိၿပီး စနစ္က်တဲ့ အေသးစိပ္ ေဆာင္ရြက္ေလ့က်င့္စရာေတြ ပါ၀င္ေနတဲ့ အတြက္ မဂၢင္တရားေပါင္း ရွစ္ပါးအထိ ပါ၀င္တာကုိ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေတြ႕ျမင္က်င့္သုံးခဲ့ၿပီး တပည့္တုိ႔ကုိလဲ ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ပါတယ္။


ဒီသမၼာမဂၢင္ရွစ္ပါးမွာ က်င့္သုံးမႈ(သိကၡာ)ပုိင္းအေနနဲ႔ သုံးပုိင္း သုံးအုပ္စုကြဲျပားပါတယ္။ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ အသိအျမင္ (သမၼာဒိ႒ိ)နဲ႔ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္တဲ့ ေတြးေတာႀကံစည္မႈ (သမၼာ သကၤပၸ)တုိ႔က သိျမင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ က်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္လုိ႔ ပညာ သိကၡာမဂၢင္ (၂)ပါးလုိ႔ ေခၚပါတယ္။


ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ ေျပာဆုိမႈ(သမၼာ၀ါစာ)၊ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ(သမၼာကမၼႏၲ)၊ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ စီပြားရွာေဖြ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမႈ (သမၼာအာဇီ၀)တုိ႔ကေတာ့ ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္း ဆုိင္ရာ က်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္လုိ႔ သီလသိက္ၡာ မဂၢင္(၃)လုိ႔ ေခၚပါတယ္။


ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ ေျပာဆုိမႈ(သမၼာ၀ါယာမ)၊ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္တဲ့ သတိထားမႈ(သမၼာသတိ)၊ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ တည္ၾကည္မႈ (သမၼာသမာဓိ) တုိ႔ကေတာ့ စိတ္ဓာတ္တည္ၿငိမ္ ခုိင္မာေရးဆုိင္ရာ က်င့္စဥ္မ်ား ျဖစ္လု႔ိ သမာဓိသိကၡာမဂၢင္(၃)ပါးလို႔ ေခၚပါ တယ္။


မဂၢင္ရွစ္ပါးကုိ အခုေဟာထားတဲ့ အစဥ္အတုိင္း ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ပညာသိကၡာ၊ သီလသိကၡာ၊ သမာဓိသိကၡာဆုိၿပီး အစဥ္အတုိင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါက ေဟာေတာ္မူတဲ့ ေဒသနာအစဥ္ (ေဒသနာကၠမ) ျဖစ္ပါတယ္။ သာ၀ကတုိ႔ က်င့္သုံးရမည့္ အစီအစဥ္ (ပဋိပတ္ၱိကၠမ) အရဆုိရင္ေတာ့ သီလသိကၡာ က စၿပီးက်င့္ရမွာပါ။


“သီလပရိဘာ၀ိေတာ သမာဓိ မဟပၹေလာ ေဟာတိ မဟာနိသံေသာ = သီလကုိ အေျခခံၿပီး ပြားမ်ားတဲ့ သမာဓိ သိကၡာ သာလွ်င္ အက်ဳိးအာနိသင္ စြမ္းရည္ထက္ျမက္တယ္”


“သမာဓိ ပရိဘာ၀ိတာ ပညာ မဟပၹလာ ေဟာတိ မဟာ နိသံသာ = သမာဓိကုိ အေျခခံၿပီး ပြားမ်ားတဲ့ ပညာသိကၡာသာလွ်င္ အက်ဳိးအာနိသင္ စြမ္းရည္ထက္ျမက္တယ္” ဆုိတဲ့ ညႊန္ျပခ်က္ အတုိင္းေပါ့။


က်င့္စဥ္အရ သီလမဂ္ၢင္ကစၿပီး က်င့္ရမွာျဖစ္ပါလ်က္ ေဟာစဥ္မွာ ဘာေၾကာင့္ ပညာမဂၢင္ကစၿပီး ေဟာေတာ္မူရတာလဲ။ ဒါလဲ ေတြးမယ္ ဆုိ ေတြးစရာ၊ ေမးမယ္ဆုိ ေမးစရာပါ။


ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒႆနပညာရွင္မ်ား အဓိပၸာယ္ေကာက္ ယူရွင္းျပတာကေတာ့ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ အသိပညာ တစ္ခုရရွိ ေရးမွာ အဂၤလိပ္အကၡရာနဲ႔ ဆုိရင္ (L) သေဘာမ်ဳိး၊ ျမန္မာ အကၡရာနဲ႔ ဆုိရင္ေတာ့ (လ) ဆုိတဲ့ အက္ၡရာသေဘာမ်ဳိးရွိတယ္ လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ဒီအကၡရာေတြကုိ ေရးသားတဲ့အခါ ပထမဆုံးေအာက္ေျခကေန အထက္ကုိတက္သြားတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခထိ ျပန္ဆင္းတယ္၊ ၿပီးေတာ့မွ အထက္ကုိ ျပန္တက္ၿပီး အဆုံးသတ္ ထားတယ္ဆုိတာကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။


သိကၡာသုံးပါးကို က်င့္သုံးရာမွာလဲ ဒီသေဘာမ်ဳိးနဲ႔ အလား တူပါတယ္။ ပထမဆုံး ပညာသိကၡာကုိ ေအာက္ေျခက စၿပီး သင္ယူသိ (ပရိယတ္ၱိ)အျဖစ္နဲ႔ အထက္ကုိ (နားလည္သေဘာ ေပါက္သည့္ တုိင္ေအာင္) ေလ့လာသင္ယူရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ လက္ေတြ႕က်င့္ သုံးမႈ (ပဋိပတ္ၱိ)အလုပ္ ကုိ ေအာက္ေျခ ကပဲ ျပန္စၿပီး က်င့္သုံးရ တယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အသိၪာဏ္အဆင့္ဆင့္ တုိးတက္ လာတဲ့ အခါ မဂ္ၪာဏ္ဖုိလ္ၪာဏ္ဆုိတဲ့ အထြတ္ အထိပ္ ပဋိေ၀ဓ အဆင့္ကုိ တက္ေရာက္သြားတာပါ။ သီလသိကၡာရဲ႕ ေရွ႕မွာလဲ ပညာသိကၡာက ပရိယတ္ၱိပညာအေနနဲ႔ ရွိရမွာျဖစ္သလုိ အဆုံးမွာေတာ့ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ပဋိေ၀ဓပညာနဲ႔ ဆုံးရပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္ ပညာသိကၡာကုိ အစဦးဆုံးထားၿပီး ေဟာေတာ္မူတယ္လို႔ သေဘာေပါက္ၾကည္ညဳိမိပါတယ္။

အ႒ကထာဆရာေတာ္တုိ႔ကလဲ -

သမၼာဒိ႒ိ(အျမင္မွန္မႈ)က မဂ္ရဲ႕ေရွ႕အဖို႔ျဖစ္တဲ့ ၀ိပႆနာ ၪာဏ္အခိုက္မွာပင္ အ၀ိဇၨာအမိုက္ေမွာင္ကို ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္း၊ ကိေလသာရန္သူပုန္တို႔ကို သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ေဘးကင္း ရန္ကြာ ခ်မ္းသာရာနိဗၺာန္ကို ေရာက္ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ နိဗၺာန္ကို ရေရာက္ဖို႔ က်င့္သံုးတဲ့ေယာဂီပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား အေနနဲ႔ အလင္းေရာင္ သဖြယ္၊ ဓားလက္နက္သဖြယ္ကိုင္ေဆာင္ထားရမယ့္ တရားလဲ ျဖစ္တယ္၊ နိဗၺာန္ရေရာက္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ႀကီးမား တဲ့ ေက်းဇူး ကိုလဲ ျပဳတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္ကို ေရွးဦးစြာ ျမတ္စြာ ဘုရား ရွင္ေဟာေတာ္မူပါတယ္။

သမၼာဒိ႒ိရဲ႕ေနာက္မွာ သမၼာသကၤပၸကို ေဟာေတာ္မူတာ ကေတာ့ -

ေရႊပန္းတိမ္သည္ဟာ ေရႊအတုအစစ္ကို သိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရႊဒဂၤါးကိုလက္ျဖင့္ ပတ္ပတ္ လည္လွည့္ၿပီး ၾကည့္ရသလို ေယာဂါ ၀စရပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားအေနနဲ႔လဲ မဂ္ရဲ႕ေရွးအဖို႔မွာ ၀ိတက္နဲ႔ၾကံဆၿပီး ၀ိပႆနာပညာ (၀ိပႆနာသမၼာ ဒိ႒ိ)နဲ႔ ၾကည့္႐ႈရတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ သမၼာသကၤပၸဟာ သမၼာဒိ႒ိကို သင့္ေလ်ာ္ႀကီးမားတဲ့ ေက်းဇူး ကို ျပဳေပး တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼာဒိ႒ိရဲ႕ အျခားမဲ့မွာ သမၼာ သကၤပၸကို ေဟာေတာ္မူတယ္။


စကားေျပာေတာ့မယ္ဆိုရင္ မေျပာမီ ၾကံစည္စဥ္းစားၿပီးမွ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼာသကၤပၸ (စဥ္းစား ၾကံစည္မႈ)ဟာ သမၼာဒိ႒ိကို ေက်းဇူးျပဳေပးသလို သမၼာ၀ါစာကိုလဲ ေက်းဇူးျပဳ ေပးတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼာသကၤပၸရဲ႕ ေနာက္မွာ သမၼာ၀ါစာ ကို ေဟာေတာ္ မူတယ္။


အလုပ္တစ္ခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ ေရွးဦးစြာေျပာဆိုတိုင္ပင္ စီစဥ္ၿပီးမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼာ၀ါစာရဲ႕ ေနာက္မွာ သမၼာကမၼႏၲကို ေဟာေတာ္မူတယ္။


သမၼာ၀ါစာျဖင့္ ၀စီဒုစ႐ိုက္တရားေလးပါးကင္းစင္သူ၊ သမၼာကမၼႏၲျဖင့္ ကာယဒုစ႐ိုက္တရားသံုးပါး ကင္းစင္သူျဖစ္ၿပီး ၀စီသုစ႐ိုက္ ကာယသုစ႐ိုက္တို႔နဲ႔ ျပည့္စံုသူမ်ားသာ ေကာင္းမြန္မွန္ ကန္တဲ့ အသက္ေမြးမႈလွ်င္ ရွစ္ခုေျမာက္ရွိတဲ့ အာဇီ၀႒မက သီလကို ျပည့္စံုေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼာ၀ါစာ သမၼာကမၼႏၲမဂၢင္တို႔ရဲ႕ အျခားမဲ့မွာ သမၼာအာဇီ၀ကို ေဟာေတာ္မူပါတယ္။


အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ စင္ၾကယ္တဲ့ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားဟာ “ငါဟာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ စင္ၾကယ္ အျပစ္ကင္းသူ ျဖစ္တယ္”ဆိုကာ မွ်နဲ႔ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္ၿပီး ေမ့ေလ်ာ့ေပါ့တန္သူ မျဖစ္သင့္ဘူး၊ ဣရိယာပုထ္တုိင္းမွာ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ အကုသုိလ္ေတြကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ေရး၊ မျဖစ္ေသးတဲ့ အကုသုိလ္ တရား ေတြျဖစ္မလာေရး၊ မျဖစ္ေသးတဲ့ကုသိုလ္တရားေတြျဖစ္ေပၚေရး၊ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ ကုသုိလ္ တရားမ်ား တုိးပြားေစေရးဆုိတဲ့ သမၼပၸဒါန္၀ီရိယ ကုိ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ရမည္ဆုိတာကုိ သိေစဖုိ႔အတြက္ သမၼာအာဇီ၀ရဲ႕ အျခားမဲ့မွာ သမၼာ ၀ါယာမကုိ ေဟာေတာ္မူတယ္။


သမၼပၸဓာန္၀ီရိယကုိ ျပည့္စုံေအာင္ အားထုတ္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ ကာယ,ေ၀ဒနာ,စိတၱ,ဓမၼဆုိတဲ့ သတိတည္ရာ ေလးမ်ဳိးလုံးမွာ သတိကုိ တည္ေနေအာင္ ေဆာက္တည္ရမယ္လုိ႔ သိေစလုိတဲ့အတြက္ သမၼာ ၀ါယာမရဲ႕အျခားမဲ့မွာ သမၼာသတိကုိ ေဟာေတာ္မူတယ္။


သမၼာသတိနဲ႔ျပည့္စံုသူမ်ားသာ သဒၶါစတဲ့ ဣေႁႏၵတို႔ရဲ႕ ကိစၥမ်ားလဲ ၿပီးျပည့္စံုၿပီး စိတ္ကိုလိုအပ္တဲ့ အာ႐ံုတစ္ခုတည္း အေပၚမွာ စူးစိုက္ တည္ေနေအာင္ ေကာင္းစြာထားႏိုင္တဲ့အတြက္ သမၼာသတိရဲ႕ အျခားမဲ့မွာ သမၼာသမာဓိကို ေဟာေတာ္မူတယ္လို႔ ဖြင့္ျပပါတယ္။(ဒီ ၁၊႒-၂၁၈၊ မဟာလိသုတ္အ႒ကထာ)


ဘယ္သတၲဝါမဆို သဗၺညဳဘုရားရွင္တို႔ထုတ္ေဖာ္ေတြ႔ရွိၿပီး ေဟာညႊန္ထားတဲ့ ‘ဒုကၡၿငိမ္းေၾကာင္းလမ္းစဥ္ စစ္စစ္ျဖစ္တဲ့ မဂၢင္ရွစ္ပါး (မဂၢပစၥည္း)ကို စနစ္တက်ပြားမ်ား အားထုတ္မႈ မျပဳႏိုင္ ေသးသမွ် ဘဝကို ကံ(ကမၼပစၥည္း)ရဲ႕ လက္ထဲမွာပဲ ‘၀’ ကြက္ၿပီး ပံု အပ္ထားရတာပါ၊ ၀ ကြက္ၿပီးပံု အပ္ထားရတယ္လို႔ ဆိုရတာ ကေတာ့ ‘ဝ’လံုးဟာ ဘယ္ဘက္ကမွထြက္ေပါက္မပါဘဲ ဝိုင္းဝိုင္း လည္ပတ္မိေအာင္ ပိတ္ေနသလို သတၲဝါမ်ားဟာလဲ သံသရာထဲမွာ ထြက္ေပါက္မရွိဘဲ ပိတ္မိေနတဲ့သေဘာျဖစ္ေနလို႔ပါ။


ကံရဲ႕လက္ထဲမွာ “ဝ” ကြက္ၿပီးအပ္ထားရတဲ့ကာလဟာ ဘဝ ေပါင္းဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္လို႔ ဘယ္သူမွ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ လို႔ေရာ ခန္႔မွန္းလို႔ေရာ မရႏိုင္ပါဘူး၊ ကံစီမံတာကို ခံ၊ ကံျပဳသမွ် ႏုရၿပီး တစ္ခါတစ္ေလ ေကာင္းတဲ့ကံကို ျပဳမိလို႔ သုဂတိဘံုဆိုတဲ့ ျဖဴတဲ့  ဘံုဘဝေတြ ကိုလဲ ေရာက္တတ္ ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကံဆိုတာ ခိုင္ၿမဲတည္ၿငိမ္တဲ့ သေဘာမဟုတ္တဲ့အတိုင္း စိတ္ေကာင္းစိတ္ မွန္ ေလးေပၚလို႔ ေကာင္းတဲ့ကံကိုျပဳရာကေန အေျခအေနဆိုး၊ ပတ္ဝန္း က်င္ဆိုး၊ ဆရာသမားဆိုး၊ အေပါင္းအသင္းဆိုးတို႔နဲ႔ ေပါင္းမိၿပီ စိတ္ဆိုးစိတ္ယုတ္ ေတြျဖစ္လာေတာ့ ဆိုးရြားမွားယြင္းတဲ့ ကံေတြ ျပဳလုပ္မိတဲ့အတြက္ ျဖဴစင္တဲ့ သုဂတိ ဘံုဘဝကေန မည္းညစ္တဲ့ ဒုဂၢတိ ဘံုဘဝေတြကို ေရာက္သြားၾကရျပန္ပါတယ္။


ဒီသေဘာနဲ႔ ကံရဲ႕လက္ထဲမွာေန၊ ကံစီမံသမွ် ခံ၊ ကံရဲ႕ အေမြခံျဖစ္ေနရတဲ့ ဘဝမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနရသမွ် ဘဝဟာေထာက္ရာ တည္ရာ အစစ္အမွန္ အခိုင္အမာကို မရႏိုင္ပါဘူး၊ နစ္ခ်ည္ ေပၚခ်ည္၊ စုန္ခ်ည္ ဆန္ခ်ည္ျဖစ္ေနရပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လဲ သံသရာ ခရီးကို ေရယာဥ္ေၾကာေမ်ာေနရတာနဲ႔ အတူတူပဲလို႔ ဘုရားရွင္က ေထာက္ျပ မိန္႔ဆိုခဲ့တာပါ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ ၾကားဖူး နားဝရွိၿပီး ေျပာဆိုေနၾကတဲ့ “သံသရာေရယာဥ္ေၾကာ”ဆိုတာ ဒီသေဘာကို ညႊန္းတာပါ။


ဆရာသမားေကာင္း မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားနဲ႔ ေပါင္းသင္း ခြင့္ႀကံဳလို႔ သံသရာရဲ႕ သေဘာကို နားလည္ခြင့္ရ သူမ်ားကေတာ့ ေရစုန္ေမ်ာေနရတဲ့အျဖစ္ကို ညည္းေငြ႔ၿပီး ေထာက္တည္ရာမရႏိုင္တဲ့ ေရအလွ်ဥ္ကေန ေထာက္တည္ရာအခိုင္အမာရရွိတဲ့ ၾကည္ကုန္း (ေျမျပင္)နဲ႔ ပမာတူတဲ့ နိဗၺာန္ကိုဦးတည္တဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို ျပဳခြင့္ရၾကသူအခ်ိဳ႕သာ ပါရမီဓာတ္ေကာင္းရွိၿပီး သာသနာေတာ္နဲ႔ ႀကံဳခြင့္ႀကိဳက္ ခြင့္ရၾကပါတယ္၊ ႀကံဳ႐ံုနဲ႔မၿပီးပါဘူး၊ ႀကိဳက္လဲႀကိဳက္ရ မွာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ “သာသနာဆိုတာ ႀကံဳႀကိဳက္ခဲတယ္”လို႔ ဆိုၾက တာပါ။


သာသနာေတာ္နဲ႔ ႀကံဳႀကိဳက္ၿပီး ျမတ္ဗုဒၶေတြ႔ရွိေဟာညႊန္ေတာ္မူတဲ့ သမၼာမဂၢင္ရွစ္ပါးကို အျပည့္အဝက်င့္သံုးလို႔ အနည္းဆံုး တစ္မဂ္တစ္ဖိုလ္ေလာက္ ရတဲ့ အဆင့္ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ သတၲဝါကို ကံလက္ထဲကေန ဥာဏ္ကလက္လႊဲ ယူလိုက္ပါၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီအဆင့္ (ေသာတာပန္အဆင့္)ေရာက္ သူမ်ားကို ကံက ထင္သလို ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး၊ ဥာဏ္က ဖြင့္ေပး လိုက္ၿပီးျဖစ္လို႔  ကံဟာ “ဝ”လံုးလို ပတ္ပတ္လည္ဝိုင္းၿပီး ပိတ္ထား လို႔လဲ မရေတာ့ပါဘူး၊ သူရဲ႕အခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကလဲ အေတာ္ႀကီး ေလွ်ာ့ပါးသြားပါၿပီ။ ေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္ကိုကံက မည္းညစ္တဲ့ ဘဝ(အပါယ္ေလးဘံု) ဆီဆြဲေခၚခြင့္ မရွိေတာ့ဘူး၊ သုဂတိလူ႔ဘံုမွာ ေတာင္ နိမ့္က်တဲ့ ေက်းကြ်န္တို႔၊ အေစခံတို႔၊ ဒြန္းစ႑ားတို႔ဆိုတဲ့ ဘဝမ်ိဳးထဲ ဆြဲမခ်ႏိုင္ေတာ့ ပါဘူး၊ ျမင့္ျမတ္တဲ့ အမ်ိဳးအႏြယ္နဲ႔ ျမင့္ ျမတ္တဲ့ ဘံုဘဝေတြမွာပဲ အလြန္ဆံုး(၇)ဘဝအထိသာ စီမံခြင့္ရွိပါ ေတာ့တယ္။

 

ေမတၱာမ်ားျဖင့္

 

ဓမၼေဘရီအရွင္ဝီရိယ(ေတာင္စြန္း)

Views: 117

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

သူတစ္ပါးအတြက္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္
ကိုယ့္အတြက္ သင္ခန္းစာ။

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

ukkmaung posted a discussion
15 hours ago
Candima is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
15 hours ago
ukkmaung posted a blog post
18 hours ago
ukkmaung posted a blog post
Monday

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service