ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ေရွးေခတ္ျမန္မာ

ေရွးေခတ္ျမန္မာ

ေရွးေခတ္က ျမန္မာနိဳင္ငံ၌ ရပ္ရြာနယ္ပယ္တုိင္း၀ယ္ သီလသိကၡာႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား ရွိခဲ့ၾက၏။ ထုိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ကေလးမ်ားကုိ ပညာသင္ေပးေတာ္မူၾက၍ ယဥ္ေက်းလိမၼာေအာင္လည္း ဆုံးမေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းမွထြက္၍ လူရြယ္လူလတ္ပုိင္း ေရာက္ေနသူကုိပင္ အေသာက္အစားကစားမႈတုိ႔ေၾကာင့္ စာရိတၱပ်က္ေနသည္ဟု ၾကားလ်င္သူ၏ မိဘႏွင့္အတူေခၚယူဆုံးမေတာ္မူနိဳင္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရွးေရွးမင္းမ်ား လက္ထက္၌ ျမန္မာနိဳင္ငံ၀ယ္ စာေရးစာဖတ္တတ္သူေပါမ်ား၍ စာရိတၱ ပ်က္သူလည္း နည္းပါးခဲ့ေလသည္။
အဂၤလန္ႏွင့္ေ၀လနိဳင္ငံမ်ား၌ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ မင္းႀကီးျဖစ္ေသာ မစၥတာ ပက္တာဆင္သည္ ျမန္မာနိဳင္ငံ၌ရာဇ၀တ္ နည္းပါးေအာင္ ေရးသားထားေသာ စာတမ္း၀ယ္ ေအာက္ပါအေၾကာင္း အရာမ်ားကုိ ထည့္သြင္း၍ေရးသားထားေလသည္။

၁။ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေကာင္းလွေသာ ရာဇ၀တ္ေဘးႀကီးမွ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိေသာ လက္နက္အင္အားသည္ ဗုဒၶဘာသာႀကီးပင္ျဖစ္သည္။
၂။ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္သည္ အမွားအမွန္ကုိ ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပထားေပသည္။
၃။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမွန္သမွ် ထုိတရားေတာ္ႀကီးကုိ ေသခ်ာစြာ သင္ယူခဲ့ၾကေလသည္။
၄။ ျမန္မာလုလင္ပ်ဳိကေလးမ်ားသည္ ထုိတရားေတာ္ႀကီးကုိ ငယ္ရြယ္စဥ္ကစ၍ သင္ယူခဲ့ၾကသည္။
၅။ ရပ္သူရြာသားမ်ားသည္ ႏႈိးေဆာ္ျခင္း ပညတ္ျခင္းမရွိပါဘဲလ်က္ တရားေတာ္ကုိ က်ဳိးႏြံရုိေသၾကသည္။
၆။ အခ်ဳိ႕ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ သြားလာေနထုိင္ၾကသျဖင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ၾသဇာသည္ ေရွးကေလာက္ မစူးရွေတာ့ ေၾကာင္းကိုၾကားသိရသည္။
၇။ ထုိကဲ့သုိ႔ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား လူအခ်ဳိ႕က အရုိအေသကင္းမဲ့ၾကသျဖင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္သည္ မွန္ကန္ေသာတရား ဟုတ္ပါ၏ေလာဟု သံသယျဖစ္ၾကသည္ ရွိေသာ္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔ အတြက္ အလြန္ဆုိး၀ါးေသာ ေဘးႀကီးဟု ဆုိရေပလိမ့္မည္။
၈။ ဤကမၻာ၌ ဘာသားတရားသည္ အားအေပါင္းတုိ႔တြင္ အႀကီးဆုံးေသာ အားျဖစ္ေပသည္။
၉။ ယခုအခ်ိန္အခါ၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက စည္းလုံးညီညြတ္စြာျဖင့္ ရာဇ၀တ္လြန္က်ဴျခင္း၏ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေဟာျပေတာ္မူလွ်င္ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ တႏွစ္အတြင္း၌ ရပ္တန္႔ပါလိမ့္မည္။
၁၀။ ဘာသာတရား၏ တန္ခုိးသတၱိသည္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚ၌ အထူးႀကီးပါေပ၏။ ဤျမန္မာျပည္တြင္ကား သာ၍ႀကီးပါေပသည္။ ဤကား နိဳင္ငံျခားသားျဖစ္ေသာ ေထာင္မင္းႀကီးတေယာက္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေကာင္းေသာ မွန္လည္းမွန္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္တည္း။ ဤထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္အညီ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျပန္၍ စာရိတၱေကာင္းေအာင္ ရပ္ရြာနယ္ပယ္အေပၚ၌ ေမတၱာ ကရုဏာထားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေက်ာင္းတေက်ာင္းကား ရပ္ရြာတုိင္းမွာ အမွန္ရွိထုိက္ပါသည္။
လုိက္နာရန္ သံေပါက္လကၤာ
အိပ္ရာ ၀င္ေသာ္ သတိရလုိ႔ ဗုဒၶ ဓမၼ သံဃရယ္။
ကိုးကြယ္ပါတယ္ စိတ္မွာ ညြတ္လုိ႔ ႏႈပါ တြတ္တြတ္ ရြတ္ရတယ္။
အိပ္ရာထျပန္ တဖန္ထပ္၍ မွန္မွန္မျပတ္ ရြတ္ပါ့ကြယ္
ေဘးအႏၲရယ္ ရန္စြယ္ကင္းလုိ႔ ေကာင္းျခင္း သုခ ရလိမ့္မယ္။
ဗုဒၶေၾကာင္းရာ ေကာင္းစြာ သိမွ ဗုဒၶကုိလည္း ၾကည္ညိဳမည္။
ၾကည္ညိဳသူက ေဟာညြန္ျပမွ စိတ္ကႏွစ္ၿခိဳက္ လုိက္ၾကသည္။
ဂုဏ္ေတာ္တန္တန္ မွန္မွန္ရလုိ႔ ခဏခဏ ရြတ္သင့္သည္။
အက်ဳိးႏွင့္ကံ ေ၀ဘန္တတ္မွ ကံေကာင္း ကံျမတ္ျပုလိမ့္မည္။
သရဏဂုံ တည္ရုံမွ်ျဖင့္ ဥပါသက ျဖစ္ပါၿပီ။
ကုိယ္က်င့္ သိကၡာ လုံၿခံဳၾကဘုိ႔ ငါးပါးသီလ ပဥၥသီ။
ဒုစရိုတ္ေတြ ေရွာင္ေသြခြဲလုိ႔ သုစရုိတ္လဲ စုံအညီ။
ဆြမ္းပန္း ေရေတာ္ မီးေတာ္ကပ္၍ ေန႔စဥ္မလပ္ ျပဳသင့္သည္။
သိရုံမွ်ႏွယ္ တယ္မေကာင္းဘူ႕၊ လူေကာင္းျဖစ္ဘုိ႔ လုိၾကတယ္။
လူေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ဆရာျမတ္သုိ႔ မၾကာကပ္လုိ႔ ေမးပါ့ကြယ္။
ေမးေသာ္ ေျဖရန္ ဆရာေကာင္းလဲ တရြာတေက်ာင္း ရွိသင့္တယ္။
တရားစစ္မွန္ က်င့္ႀကံၾကမွ ခ်မ္းသာသုခ ရနိဳင္မည္။
တရားတုေတြ က်င့္ေနၾကလုိ႔ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ရသည္။
ယခုတဖန္ အမွန္လမ္းသုိ႔ အျမန္လွမ္းဘုိ႔ ခ်ိန္ေတာ္ၿပီ။
သုိ႔မွ တုိင္းျပည္ ဘာသာေရးေၾကာင့္ သာယေအးေဆး ရွိလိမ့္မည္။
(မွတ္ခ်က္) အမရပူရၿမိဳ႕ မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဗုဒၶဘာသာသာ သင္ခန္းစာ (အမွတ္-၂၆-က်မ္းစာ)မွ အားလုံးေသာ အမိေျမ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔အတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ႏွလုံးသားကုိ ထုတ္ေဖၚျပသလုိက္ရပါသည္။
အရွင္နာယကာလကၤာရ

Views: 139

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

သူတစ္ပါးအတြက္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္
ကိုယ့္အတြက္ သင္ခန္းစာ။

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

ukkmaung posted a discussion
15 hours ago
Candima is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
15 hours ago
ukkmaung posted a blog post
18 hours ago
ukkmaung posted a blog post
Monday

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service