ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

မုၿဒာအေႀကာင္း သိေကာင္းစရာ ( ၂)

( နမ -နေမာ- ရွိခိုးရိုေသမွဳ႕ကို၊ ကရ - ၿပဳေတာ္မူဟန္ )


အထက္က ပုံကေတာ႔ နမကၠာရ မုၿဒာ ရုပ္ပြားေတာ္ သေကၤတ ပါ၊ဘုရားရွင္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ သတၱ၀ါအားလုံးအတြက္ ၿဖစ္ဟန္တူပါတယ္၊

( တိဏ -ၿမက္ရွစ္ ဆုတ္ကို၊ ဟတၳ- လက္ေတာ္မွ ႀကဲၿဖန္႔ေတာ္မူဟန္ )


တိဏ ဟတၳ ရုပ္ပြားေတာ္ကို ကိုးကြယ္သူသည္ အႀကံအစည္ မွန္သမ်ွ ေအာင္ၿမင္နုိင္ၿခင္း၊ ဆုထူး လာဘ္ထူး ရရွိၿခင္၊ စီးစိမ္ တိုးတက္မ်ားၿပားနိုင္ၿခင္၊ ကံေကာင္းးၿခင္း၊ ရာထူး ႒ာနႏၱရ အသစ္အသစ္ကို ရရွိတတ္ၿခင္း၊ တန္ခုိး သိဒၶိထူးကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ၿခင္း၊

ေနရာ ထိုင္စရာ အိမ္ ေက်ာင္း ဇရပ္ စေသာ အေဆာက္အဦးေကာင္းတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ရတတ္ၿခင္း၊ လယ္ယာ ကိုင္းက်ြန္း ၿဖစ္ထြန္းေအာင္ၿမင္ၿခင္း၊ သီးႏွံစပါး ေပါမ်ားႀကြယ္၀ ၿခင္း စေသာ ေလာကီ အက်ိဳးထူးတို႔ကို ခံစားရသည္ ဟု မဟာယာန တႏၱရ က်မ္းမ်ားက ဖြင္႔ဆိုေပသည္၊၀ိတကၠ မုၿဒာ ရုပ္ပြားေတာ္ကို ထုလုပ္ စီရင္ကိုးကြယ္သူသည္ အႀကံအစည္ ထုိးထြင္းေအာင္ၿမင္ၿခင္း၊ စိတ္ကူးဥာဏ္ ဆန္းသစ္ တီထြင္နုိင္ၿခင္း၊ အဘိဓမၼာ သေဘာတရားတို႔ကို ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိၿမင္နိုင္ၿခင္း၊ ဗဟုႆုတ ေပါမ်ားႀကြယ္၀ၿခင္း၊ ဥာဏ္ပညာ ထက္ၿမက္ၿခင္း၊ သမာဓိဥာဏ္ ရင္႔သန္လြယ္ၿခင္း၊ ထူးၿခား ဆန္းၿပားေသာ အယူ၀ါဒမ်ားကို သိၿမင္လြယ္ နားလည္လြယ္ၿခင္း၊ တီထြင္ ဆန္းသစ္သမ်ွ ေအာင္ၿမင္ေပါက္ေရာက္ၿခင္း၊ ၿဖစ္ေပသည္၊

ထူးၿခားခ်က္ကား ဤ ရုပ္ပြားေတာ္ ရွိေသာ ေနရာ အရပ္ေဒသ မ်ားတြင္ ပညာရွိသူေတာ္စင္မ်ား ေပၚေပါက္ ထြန္းကားတတ္သည္ ဟု ပဋိမာ သိကၡာ၀လိ က်မ္းက ဆိုေပသည္၊

( ပတၱ- သပိတ္ေတာ္ ကို၊ ဟတၳ- လက္ေတာ္၌ပိုက္ထားေတာ္မူဟန္ )


ပတၱ ဟတၳ မုၿဒာ ရုပ္ပြားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္သူသည္ စားေသာက္စရာ ေပါမ်ားႀကြယ္၀ ၿခင္း၊ စီးစိမ္ဥစၥာကုံလုံ ၿပည္႔၀ၿခင္း၊ ဆုေတာင္းၿပည္႔ၿခင္း၊ အင္အား ႀကီးမားၿခင္၊ တန္ခိုးအာနုေဘာ္ ႀကီးမား ထက္ၿမက္ၿခင္း၊ အလိုဆႏၵ ၿပည္႔၀နိုင္ၿခင္၊ မေကာင္းေသာ ၿဂိဳလ္စီး ၿဂိဳလ္နင္း တို႔မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာၿခင္း၊ စေသာ အက်ိဳးထူးတို႔ကို ရရွိနိုင္ေပသည္၊

ဘူဖႆ မုၿဒာ ေၿမကို သက္ေသညႊန္းဟန္ ( ဘူမိဖႆ ဟူ၍လည္း ရွိပါသည္၊ ဘူမိ ေၿမႀကီးကို ၊ ဖႆ - ထိေတြ႔၍ သက္ေသတည္ေတာ္မူဟန္၊


ၿမန္မာတို႔ ႀကားဖူးေသာ ဇာတ္လမ္း၌ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ဘုရားၿဖစ္ကာနီး မာနတ္ လာေရာက္ ေႏွာက္ယွက္ေလေသာအခါ

ဤ အပရာဇိတ ပလႅင္ကား ငါဘုရားကိုယ္တိုင္ ေလးသေခ်ၤ ႏွင္႔ ကမၻာ တစ္သိန္း ပါရမီ ၿဖည္႔ဆည္းၿပီးမွ ရရွိၿခင္း ၿဖစ္ေပတယ္၊ သင္မာနတ္နွင္႔ လုံး၀ မဆိုင္၊ ငါဘုရား သည္သုေမဓာ ရေသ႔ဘ၀မွ စ၍ ေ၀ႆႏၱရာ မင္းဘ၀တိုင္ေအာင္ ဒါန ပါရမီ ကို ၿဖည္႔ဆည္းခဲ႔ၿပီး ဤေၿမႀကီးေပၚမွာ ေရစက္ခ် သက္ေသညြန္းခဲ႔သည္၊

ယခုု အခ်ိန္၀ယ္ သက္၇ွိသတၱ၀ါေတြကို ငါဘုရား မတိုင္တည္လိုေပ၊ သက္မဲ႔ ၿဖစ္ေသာ ဤ ကမၻာေၿမႀကီးသည္ မသိေလေရာ႔သလား- ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီး လက္ေတာ္ၿဖင္႔ မဟာ ပထ၀ီ ေၿမႀကီးကို ညြန္ၿပေတာ္မူရာ မဟာပထ၀ီ ေၿမႀကီးသည္ အုိးထိန္းစက္သဖြယ္ သြက္သြက္ခါေအာင္ တုန္လွဳပ္သၿဖင္႔ မာနတ္စစ္တပ္လဲ လန္႔ၿဖန္႔ကာ ထြက္ေၿပးေသာ ဟူ၏၊


ထုိ႔ေႀကာင္႔ပင္ ယခု အခါ၀ယ္ အလွဴဒါန ၿပဳၿပီး ေရစက္ခ် အမွ်ေ၀ရာ၌ ေၿမေပၚသို႔ သြန္းေလာင္းၿခင္း တနည္းအားၿဖင္႔ သက္ေသထားၿခင္း ၿဖစ္ေပသည္။ ေမးစရာကား ေရစက္မခ်ရင္ေကာ ဒါန မေၿမာက္ဘူးလား ဟု ေမးခဲ႔ေသာ္ ေၿမာက္ပါသည္၊ ေရစက္ခ်ၿခင္းကား သက္ေသ တည္ၿခင္း သက္သက္သာ ၿဖစ္ေပသည္၊ အကယ္၍ အခဲအခဲ တစုံတရာ ႀကံဳေတြ႕ရခ်ိန္၀ယ္ ေၿဖရွင္းဖို႔အတြက္ သက္ေသၿပဳ သစၥာ ဆိုက ေၿပေပ်ာက္နိုင္ေသာေႀကာင္႔ ၿပဳလုပ္သင္႔ပါသည္၊ဒါကေတာ႔ အဥၨလီကရ - လက္အုပ္ခ်ီဟန္ မုၿဒာ

စ်ာန မုၿဒာ- စ်ာန္သမာပတ္ ၀င္စားေနေတာ္မူဟန္၊ ( ဓ်ာန မုၿဒာ ၊ သမာဓိ မုၿဒာ ဟူ၍လည္း ေခၚဆိုေနႀကေပသည္၊

လက္ႏွဖက္ယွက္ကာ လက္မ ထိပ္ႏွစ္ခု ထိထားေသာ ရုပ္ပုံေတာ္၊လလိတ မုၿဒာ- တင္႔တယ္ စံပယ္ဟန္၊


ဘယ္ေၿခကို တင္ပလႅင္ခ်ိတ္ၿပီး ညာေၿခကို ေအာက္သို႔ တြဲေလာင္းခ်ထားေသာေႀကာင္႔ အထူးအားၿဖင္႔ ခုံအၿမင္႔မွာ

ထိုင္ေသာအခါ သီတင္းသုံးဟန္ ၿဖစ္ပါသည္၊ လလိတ ပုံေတာ္ကို ရွာေဖြေသာ္လည္း မေတြ႔ရေသးပါ၊

အၿခားေသာ မုၿဒာ အမ်ိဳးေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ ဟု ပဋိမာသိကၡာ၀လိ က်မ္းက ဆိုေပသည္၊
အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ကို အသြား အေသာကမင္း ေကာင္းမွဳ႔ေတာ္ၿဖစ္ေသာ အလိုေတာ္ေပါက္ ဘုရား အတြင္းက ေရွးခတ္ အႏုပညာ လက္ရာေလးကို သေဘာက်လို႔ မွတ္တမ္းတင္ ထားတာပါ၊

ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရားကို ေရာက္ဖူးသူ တိုင္း က စိမ္းၿမ ႀကည္လင္ေနတဲ႔ ေရၿပင္က်ယ္ႀကီးမွာ ေအးၿမ သန္႔ရွင္း လတ္ဆတ္တဲ႔ သဘာ၀ ေလေအးေအးေလးေတြ ရွဴရွိဳက္ရင္း သြားခဲ႔ရသမွ် ခရီး ရဲ႕ ပင္ပန္းမွဳ႕ေတြကို ေၿဖေဖ်ာက္ေပးတယ္ ဆိုၿပီး လြမ္းတတ္ႀကပါတယ္၊ ဇင္ေယာ္ငွက္ေလးေတြရဲ႕ အစာ စားဖို႔ လုိက္လံ ေနတဲ႔ ၿမင္ကြင္းေလးေတြကလဲ ေမ႔လို႔ မရနိုင္ပါဘူး။ အံံ႕ႀသစရာက ဘုရားကို အသြားမွာ သူတို႔အတြက္ အစာ ၀ယ္လာတတ္ႀကတယ္ ဆိုတာ သိလို႔ လိုက္လာႀကေပမယ္႔ အၿပန္ခရီးမွာေတာ႔ လွည္႔ေတာင္ မႀကည္႔ႀကေတာ႔ပါ၊
ဆိုရုိးေလးေတာ႔ ရွိသား သူေသ ကိုယ္စား ကိုယ္ေသ သူစား ဆိုလား - ဆိုလိုတာက အင္းသူ အင္းသားေတြေသရင္ တခ်ိဳ႕က အင္းထဲမွာပဲ အေလာင္းကို ေက်ာက္ခဲဆြဲၿပီး ၿမွဳပ္ႀကတယ္၊ အေလာင္းကို အင္းထဲက ငါးေတြက စားမွာေပါ႔။ ၿပီးေနာက္ အဲဒီ ငါးေတြကိုပဲ လူေတြက ၿပန္စားေနႀကတာေလ ။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္လ်က္ -

Views: 495

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

သူတစ္ပါးအတြက္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္
ကိုယ့္အတြက္ သင္ခန္းစာ။

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

ukkmaung posted a discussion
15 hours ago
Candima is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
15 hours ago
ukkmaung posted a blog post
18 hours ago
ukkmaung posted a blog post
Monday

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service