ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဂါရဝတရား-ေ႐ွ႕တန္းတင္၍

ဂါရဝတရား-ေ႐ွ႕တန္းတင္၍

ဝါဝင္-ဝါထြက္မွာျဖစ္ေစ၊ အခါႀကီး ရက္ႀကီးမ်ားမွာျဖစ္ေစ၊ ပူေဇာ္သင့္ ပူေဇာ္ထုိက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ တို႔ကို ပူေဇာ္ျခင္း၊ ဂါရဝျပဳျခင္းသည္္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေသာ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ တရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ အေလးအျမတ္ျပဳထိုက္ ဂါရဝျပဳထိုက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔မွာ ဘုရား, တရား, သံဃာ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ မိဘ ဆရာသမားတုိ႔ပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ မိမိထက္ အသက္သိကၡာႀကီးရင့္သူမ်ား၊ သီလ-သမာဓိ-ပညာ ဂုဏ္အားျဖင့္ သာလြန္သူမ်ားကိုလည္း ပူေဇာ္ထိုက္သည္၊ ဂါရဝျပဳထိုက္သည္ သာျဖစ္သည္။

 

ဘာေတြႏွင့္ ပူေဇာ္ရမည္နည္းဟု ေမးလွ်င္ ပစၥည္းဝတၴဳတတ္နိဳင္လွ်င္ ပစၥည္းဝတၴဳမ်ားႏွင့္ ပူေဇာ္ရေပမည္။ ပစၥည္းဝတၴဳ မတတ္နိဳင္လွ်င္လည္း လက္အုပ္ခ်ီမိုး ႐ွိခိုးကန္ေတာ့ျခင္းျဖင့္၄င္း၊ ကာယကံ-ဝစီကံ-မေနာကံေမတၱာတို႔ကို ပို႔ေဝျခင္းျဖင့္၄င္း ပူေဇာ္နိဳင္ေပသည္။ ''ယင္းသို႕ ပူေဇာ္ထိုက္သူတို႔ကို ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ မဂၤလာျဖစ္ေပ၏'' ဟု မဂၤလာတရားေတာ္၌ ေဟာထားေပသည္။
''လူမႈေရးရာ၌ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာသူတို႔သည္ မိမိထက္ အသက္သိကၡာ ႀကီးရင့္သူတို႔ကို၄င္း၊ သီလ-သမာဓိ-ပညာဂုဏ္အားျဖင့္ သာလြန္သူတို႔ကို၄င္း၊ အေလးအျမတ္ ဂါရဝျပဳေလ့႐ိွၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ဤလူျဖစ္ေသာဘဝတြင္လည္း အမ်ား၏ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းကို ခံၾကရသည္၊ ေနာက္ဘဝမ်ား၌ လည္း ဂတိေကာင္း ဘဝေကာင္းကို ရနိဳင္ၾကသည္...''


''ဂုဏဝုဒၶိ ဝယဝုဒၶိ ပုဂၢဳိလ္တို႕ကို ႐ိွခိုးပူေဇာ္ေလ့႐ွိသူသည္ အသက္႐ွည္ျခင္း, အဆင္းလွျခင္း, ခ်မ္းသာႀကီးျခင္း, ဥာဏ္ပညာႀကီးျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ အက်ိဳးထူးတရားတို႔ကို မုခ်ရနိဳင္ေပ၏...''
ဤကား ဗုဒၶညြန္ျပခဲ့သည့္ ဂါရဝျပဳသူတို႕ ရ႐ိွရမည့္အက်ိဳးတရားမ်ားေပတည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ''အရင္းအႏွီးမ်ားစြာ စိုက္ထုတ္နိဳင္မွ အျမတ္မ်ားမ်ားရမည္''ဟု ေနရာတိုင္း၌ ေစ်းတြက္ တြက္တတ္ ၾကသည္။ အရင္းအႏီွးမ်ားစြာ စိုက္ထုတ္ဖြယ္မလိုပဲ အျမတ္အမ်ားႀကီးထြက္ေသာ လုပ္ရပ္တို႔ကိုမူ မ်က္စိ လွ်ံ၍ ေနတတ္ၾကေပသည္။ အထက္ပါ ဗုဒၶျမတ္စြာ ညြန္ျပခဲ့သည့္ အက်ိဳးအျမတ္သည္ အရင္းအႏွီးမ်ားစြာ စိုက္ထုတ္ေနၾကရန္ မလိုပါေခ်။ ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာေသာ ကိုယ္အမူအရာ က်ိဳးႏြံခ်ိဳသာေသာစကား၊ ႏွိမ့္ခ် ေသာ မာန္မာန စိတ္ထားျဖင့္ မိမိလုပ္အားကို အက်ိဳး႐ိွစြာ သံုးသြားပါလွ်င္ အလိုလိုပင္ သွ်ိဳသိဒၶိ-႐ွိမ္းသိဒၶိမ်ား ၿပီးေျမာက္ ရေပမည္။

ဤတြင္ ''ဂုဏဝုဒၶိ ဝယဝုဒၶိ ပုဂၢဳိလ္တို႔ကို ဂါရဝျပဳျခင္းျဖင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အသက္႐ွည္ျခင္းစေသာ အက်ိဳးတရားတို႔ ရ႐ိွနိဳင္သနည္း'' ေမးရန္႐ွိေပသည္။ ေမးသင့္ပါ၏။ ဘဝင္က်ေလာက္ေအာင္လည္း (သိပၸံနည္းက်က်) ႏိႈက္ခြၽတ္ေလ့လာ ၾကည့္သင့္ပါသည္။ အို...စာ႐ႈသူ၊ သင္သည္ မိဘဆရာသမား စသူတို႕ထံ သြားေရာက္၍ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့သည္ဆိုပါစို႕။ သင့္အား မည္သို႔တံု႕ျပန္မည္ ထင္ပါသနည္း။ အနည္းဆုံး ''ဘုန္းႀကီးပါေစ၊ သက္႐ွည္ပါေစ၊ စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါ၍ လိုရာဆႏၵျပည့္ဝပါေစ'' စသည္ျဖင့္ မိဘဆရာသမားတို႔ ေပးေဝေသာ ဝစီကံေမတၱာ-မေနာကံေမတၱာကို ခံယူရေပေတာ့မည္။ ဤတြင္ မိဘဆရာသမားတို႔၏ ေမတၱာေရာင္ျပန္ဟပ္မႈေၾကာင့္ သင့္မွာ ၾကည္လင္႐ႊင္ပ် ခ်မ္းသာျခင္းသုခကို ဒိ႒ ခံစားရေပေတာ့မည္။

လူသားတိုင္း ခ်မ္းသာသုခထက္ ဘာကိုမ်ား ရလိုၾကပါေသးသနည္း။ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာ ႐ိွေနပါလွ်င္ လုပ္လိုရာကိစၥ ၿပိးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရမည္သာျဖစ္သည္။ အဆင္းလွျခင္းဟူရာ၌လည္း အေမေမြးသည့္႐ုပ္ရည္ထက္ ပိုမိုလွလာမည္ ေခ်ာလာမည္ကား မဟုတ္ေခ်။ သို႔ေသာ္ က်က္သေရ႐ိွပုံ၊ က်က္သေရယုတ္ပုံျခင္းကား သိသာျခားနားလွေပသည္။ မိဘဆရာသမား ဘိုးဘြားစသူတို႔အား ႐ိုေသေလးစားမႈ ကင္းသူတို႕အဖို႕ ''ဘုန္းႀကီး၍သက္မ႐ွည္ သက္႐ွည္ေသာ္လည္း ဘုန္းမႀကီး'' ျဖစ္ရ တတ္၏။ မွန္ပါသည္။ ''မိဘဘိုးဘြား၊ သက္ႀကီးအားလွ်င္၊ ျပစ္မွားက်ဴးေထြ၊ မ႐ိုေသက၊ သေရမတက္၊ ဂုဏ္ရည္ပ်က္'' ရခ်ိမ့္မည္သာတည္း။ မိဘဆရာသမား ဘိုးဘြားစသူတို႔ကို အၿမဲတမ္း ႐ိုေသေလးစားမႈ ျပဳေနသူတို႔ကား ဂုဏ္ရည္ဂုဏ္ေသြး တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လ်က္ မက္မေျပဘြယ္ က်က္သေရတို႕ျဖင့္ အၿမဲ  တမ္း ယွက္ေဝလန္းဆန္း၍ အလွပန္းပြင့္ေနရမည္သာတမုံ႕။

အသိ အလိမၼာ ဥာဏ္ပညာ တိုးပြားရန္မွာလည္း မိဘဆရာသမားစသူတို႕၏အဆံုးအမ အညြန္ အျပကို နာခံမွတ္သားမွသာ ပညာပြားနိဳင္ေပသည္။ ဗဟုသုတအသိဥာဏ္ၾကြယ္မွလည္း လူ႔ဘဝတြင္ မည္သို႔ တန္ဘိုး႐ိွစြာ ေနထိုင္ရမည္၊ အသက္႐ွည္ေအာင္ မည္သို႕ေမြးရမည္ကို သိနိဳင္ေလသည္။ ''ငါထင္ရာ ငါ့သေဘာျဖင့္ ငါတေကာေကာသူ''တို႕ကား ''စကားေျခတင္၊ သဘင္မၿပဲ႕၊ ခံတြင္းမဲ့သို႕၊ ခ်ိဳ႕တဲ့ပညာ၊ ညိႈးမ်က္ႏွာ'' ႏွင့္ ဘဝဇာတ္ သိမ္းၾကရမည္မလြဲေပ။ ဤကား ဂါရဝတရားထားသူႏွင့္ မထားသူတို႕ အက်ိဳးအျပစ္ကို အျမြက္မွ်တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ဂါရဝတရားကို ေၾကာခိုင္းလာသူတို႔ကား အေတာ္အတန္ မ်ားလ်က္လာေခ်ၿပီ။ အ႐ိုအေသတန္မႈသည္ ဘာမွမေျပာပေလာက္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း လူမႈဆက္ဆံေရးအပိုင္းကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစေလသည္။

အ႐ိုအေသမဲ့မႈ သိကၡာမဲ့မႈသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေလာက၌ပင္ မၾကာမၾကာ ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ေထရ္ႀကီးဝါႀကီးတို႔အား ေနရာဖယ္ေပးျခင္း၊ ေခ်ငံခ်ိဳသာစြာ ေလွ်ာက္ထားျခင္း စေသာ ႏွစ္လိုဖြယ္ အျပဳအမူ ေလးမ်ားကိုပင္ မျပဳလုပ္ခ်င္ၾကေပ။ တခါက စာေရးသူသည္ ကိစၥတခုျဖင့္ ေက်ာင္းတေက်ာင္းသို႔ ေရာက္႐ိွသြားခဲ့သည္။ ေက်ာင္းခန္းမ႐ိွ ကုလားထိုင္ေပၚတြင္ ကိုယ္ေတာ္တပါးသည္ အဖူးအေမွ်ာ္ ခံမည့္ ဟန္ျဖင့္ ထိုင္ေနပါ၏။
ဝိနည္းထုံးစံအတိုင္း စာေရးသူက ဂါရဝျပဳဖို႔ ေမးၾကည့္ရာ ''သက္ေျခာက္ဆယ္ ဝါတစ္''ဆိုေသာ အတန္းအစားထဲကပင္ျဖစ္၍ ေနေလေတာ့သည္။ မိမိႏွင့္ မတန္ရာေသာ ဟိတ္ဟန္ ထုတ္မႈသည္ ေလာကတြင္ သိကၡာအမဲ့ဆုံးပင္ ျဖစ္ေလသည္။

လူသားကမၻာႀကီးကို ထိန္းေပးထားေသာ တရားႏွစ္ပါး႐ိွေလသည္။ ညစ္ညမ္းယုတ္မာေသာ အမူအက်င့္တို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္မွ ႐ွက္ျခင္း (ဟိရီ) တရားႏွင့္ ေၾကာက္႐ြံ႕ထိတ္လန္႕ျခင္း (ၾသတၱပၸ) တရားတို႕ ျဖစ္ၾကေလသည္။ ဤ ဟိရီ ၾသတၱပၸ တရားတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ လူသားကမၻာႀကီးသည္ ''ဘီလူးစည္း လူ႕စည္း'' ျခားနားမႈ ႐ွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ွင္း႐ွင္းဆိုရေသာ္ လူသားတို႔သႏၲာန္၌ ဤတရားတို႕ မကပ္ေတာ့ဟုဆိုလွ်င္ ေခြးႏြားစေသာ တိရိစၧာန္တို႔ႏွင့္ ျခားနားေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ ယဥ္ေက်းေသာ  လူ႔ေဘာင္ႀကီးကို တည့္တံ႔ခိုင္ၿမဲေအာင္ ဤတရားတို႔က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသျဖင့္ ''ေလာကပါလတရား'' ဟုပင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္း ေလာကပါလတရားတို႕ကို အ႐ိုအေသကင္းမဲ့သူ သိကၡာမဲ့သူတို႔က အရင္း အျမစ္မွေန၍ တူးၿဖိဳပစ္ တတ္ၾကေလသည္။
 
မွန္ပါသည္။ အ႐ိုအေသ(ဂါရဝတရား) ကင္းမဲ့သူတို႔အဘို႕ အ႐ွက္တရား၊ အေၾကာက္တရားသည္ မ႐ိွေတာ့ေခ်၊ ဘာမဆိုလုပ္ရာမွာ ဝန္မေလးသလို၊ မည္သူ႔ ကိုမွ်လည္း ထီမထင္ေတာ့ေပ။ တဖက္သား အက်ိဳးတယုတ္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ မေထေလးစား ပမာမခန္႔ လုပ္ျခင္း၊ ေနာက္ေျပာင္ ေစာ္ကားျခင္းတို႔သည္ အႏွီလူသားတို႕မွ ေမြးဖြားေပးလိုက္ေသာ သားဆိုးမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ဝဇၨီမင္းသားတို႕ကို စံထား၍ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရး(အပရိဟာနိယ)တရားတို႕ကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႕သည္။
ဗုဒၶ။    ။ဘယ္လိုမ်ားၾကားသလဲ အာနႏၵာ-ဝဇၨီမင္းသားတို႕သည္ ဝဇၨီႏိုင္ငံရွိ ႐ိုေသေလးစားထုိက္ေသာ သက္ႀကီး ဝါႀကီး ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ႐ိုေသေလးစားသမႈ ျပဳၾကကုန္သေလာ။
အသွ်င္အာနႏၵာ။       ။႐ိုေသေလးစားသမႈ ျပဳၾကပါသည္။
ဗုဒၶ။    ။ထိုသက္ႀကီး ဝါႀကီးပုဂၢိဳလ္တို႕၏ ဆိုဆံုးမစကားကို ေလးစားနာယူျခင္း၊ လိုက္နာျခင္း ရွိကုန္ၾက သေလာ။
အသွ်င္အာနႏၵာ။        ။ေလးစားနာယူျခင္း လုိက္နာျခင္းရွိၾကပါသည္။
ဗုဒၶ။    ။ဝဇၨီမင္းသားတို႔သည္ ယင္းသို႔ ဂါရဝတရားကို ေရွ႕တန္းတင္၍ ေလးစားလိုက္နာသမွ် ဝဇၨီႏိုင္ငံသည္ ၿပိဳပ်က္သြားမည္ မဟုတ္ေခ်။ တိုးတက္စည္ပင္၍သာ ေနခ်ိမ္႔မည္။
ဤကား....လူသားတို႕ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ ဗုဒၶၫႊန္ၾကားခဲ႔သည့္ ဥပေဒသ ျဖစ္၏။ သာသနာေတာ္အတြက္လည္း ဤသို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ႔သည္၊ ''ငယ္ရြယ္ေသာ သံဃာေတာ္တို႔၏ ဖခင္ႀကီး မ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေထရ္ႀကီးဝါႀကီး သံဃာ့ဦးစီး ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ ဆံုးမကို လံုးဝေလးစားနာယူ ၾကလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပားျခင္း မျဖစ္ႏုိင္။ သာသနာေတာ္သည္ စည္ပင္တိုးပြား၍သာ ေနမည္ ဧကန္တည္း''။

အထက္ပါ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ မိန္႔ၾကားခ်က္တို႔ကို ပဋိေလာမနည္းျဖင့္ ေကာက္ယူလိုက္ပါလွ်င္ ဂါရဝတရားကို ေရွ႕တန္းမတင္ေက်ာခိုင္းလိုက္ပါက ဝဇၨီႏိုင္ငံသည္ ၿပိဳပ်က္ရမည္ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။ ''ေစ့ေစ့ ေတြးက ေရးေရးေပၚ'' ဟူသကဲ႔သို႔ အေလးအနက္ ေတြးၾကည့္လိုက္လွ်င္ သာသနာေတာ္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ ၄င္းဂါရဝတရားသည္ ႀကီးမားေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ ေရွ႕ဆံုးမွေနရာယူထားသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ ေပသည္။ ဟုတ္ေပ၏။ တဦးႏွင့္တဦး၊ ျပည္နယ္တခုႏွင့္တခု ယံုၾကည္အားထားျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ေလးစားျခင္း (ဂါရဝတရား) ကင္းလွ်င္ ေသြးစည္းညီညြတ္ျခင္း၏ အင္းအားကို ရ႐ွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ေသြးစည္း ညီညြတ္ျခင္းမွ ကင္းေသာႏိုင္ငံ(သို႕မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုသည္ ''သူတလူ ငါတမင္း'' ၿပိဳကြဲပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ နိဂံုးကမၸတ္ အဆံုးသတ္ရခ်ိမ္႔မည္ မဟုတ္တံုေလာ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္လွ်င္ သာသနာ ေတာ္ကို ျမတ္ႏိုးလွ်င္ ဂါရဝ တရားကို ေရွ႕တန္းတင္၍ တေလးတစား တန္ဖိုးထားလိုက္နာၾကပါစို႕။  ။

 

အရွင္မေဟာသဓ ပ႑ိတ
၁၃-၁၁-၇ဝ
ဓမၼဗ်ဴဟာ (အတြဲ ၉၊ အမွတ္ ဂ။)

Views: 182

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Mgaye is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 9
Star is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
joy clark updated their profile
Aug 7
joy clark posted a blog post
Aug 7

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service