ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ရဟန္းဘ၀ ေဘးေလး၀

    ရဟန္းဘ၀ ေဘးေလး၀
ျမတ္ဗုဒၶက ရဟန္းေတာ္ေတြကုိေခၚျပီးဆုံးမပါတယ္။ ခ်စ္သားတုိ႔ေရ.. ေရသုိ႔ သက္ဆင္းေသာသူ ေလးပါးေသာေဘးကုိ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့-
(၁) လွိဳင္းတံပုိးေဘး၊ [Fear of waves]
(၂)မိေက်ာင္းေဘး၊(Fear of crocodiles]
(၃)၀ဲေဘး၊[Fear of whirlpools]
(၄)ငါးမန္းေဘး [Fear of sharks] တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထုိနည္းတူစြာပါပဲ၊ သာသနာ႔ေဘာင္မွာ ရဟန္းျပဳေသာအခ်ိဳ႔ေသာပုဂၢိဳလ္တုိ႔လဲ ဤေဘးေလးပါးကုိ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။
 
       (၁) ခ်စ္သားတုိ႔- လွိဳင္းတံပုိးေဘးဟူသည္ တခ်ိဳ႔က သဒၶါတရားျဖင့္ရဟန္းျပဳလာၾကတယ္။ သာသနာ့ေဘာင္ေရာက္ေတာ့ ရဟန္းအခ်ိဳ႔က” င့ါအရွင္ သင္သည္ ဤသို႔ေရွ႔သုိ႔တက္ရမယ္၊ ဤသို႔တေစာင္းၾကည့္ရမယ္၊ ဤသို႔ေကြးရမယ္၊ ဤသို႔ဆန္႔ရမယ္၊ ဤသို႔ဒုကုဋ္ သပိတ္သကၤန္းကုိ ေဆာင္ရမည္”ဟုေျပာဆုိၾကပါတယ္။  သာသနာ့ေဘာင္၀င္လာေသာရဟန္းသည္ သူက ငါ့တုိ့ထက္ငယ္တာကုိ ငါ့လာျပီးဆုံးမရမလား၊ ငါလူ႔ဘ၀တုန္းက ငါကသာ ဆုံးမခဲ့ရတာပါ၊ အခုေတာ့ ကုိယ့္ထက္ငယ္တဲ့သူကလဲ ဆုံးမေနတယ္၊ ဘာျဖစ္တယ္၊ ညာျဖစ္တယ္ဆုိျပီ ရဟန္းသိကၡာကုိစြန္႔ျပီးလူထြက္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ေသာသေဘာကုိပင္ လွိဳင္းတံပုိးေဘးဟု ငါဘုရားေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ [လွိဳင္းတံပုိးေဘးဟူသည္ ျပင္းထန္ေသာ အမ်က္ေဒါသ၏အမည္ျဖစ္ပါတယ္။]
ဒီေနရာမွာ စကားစပ္တာနဲ႔ ရဟန္းအမ်ိဳးအစားငါးမ်ိဳးရွိေၾကာင္းကို အက်ဥ္းမွ် တစ္ခါတည္းေဖာ္ျပခ်င္ပါေသးတယ္။
 
(i)           သဒၶါပဗၺဇိတ [Enter monkhood because of faith]- ဘုရားတရားသံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာသုံးပါးအေပၚမွာ ယုံၾကည္မူျဖင့္ သာသနာ့ေဘာင္သို႔၀င္ေရာက္လာေသာရဟန္းကုိ သဒၶါပဗၺဇိတရဟန္းဟုေခၚပါတယ္။
 
(ii)          ပညာပဗၺဇိတ[Enter monkhood due to wisdom]- ျမတ္ဗုဒၶစာေပေတြကုိ ေလ့လာရရင္သိပ္ေကာင္းမွာပဲစသည့္ျဖင့္ပညာျဖင့္ဆင္ျခင္းစဥ္းစားျပီးသာသနာ့
ေဘာင္သုိ႔၀င္ေရာက္လာေသာရဟန္းကုိ ပညာပဗၺဇိတရဟန္းဟုေခၚပါတယ္။
 
(iii)         ဘယပဗၺဇိတ[Enter monkhood because of fear]- လူ႔ဘ၀မွာစား၀တ္ေနရအဆင္မေျပမူတုိ႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္မ်ားစြာကုိက်ဴးလြန္ျပီး ေထာင္ေဘးမွလြတ္ေစခ်င္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္းစသည့္ျဖင့္ အဲဒီေဘးရန္ေတြကုိေက်ာ္ျဖတ္ နုိင္ရန္ဆုိတဲ့စိတ္ကူးနဲ့သာသနာ့ေဘာင္ကုိ၀င္ေရာက္လာေသာရဟန္းကုိ ဘယပဗၺဇိတရဟန္းဟုေခၚပါတယ္။
 
(iv)         မိရုိဖလာပဗၺဇိတ[Enter monkhood due to tradition]- ငါ့မိသားစုမွာ ဘယ္သူကရဟန္း၀တ္တယ္၊ ငါလဲရဟန္း၀တ္ရင္ေကာင္းမယ္၊ မိရုိဖလားအဆက္ျပတ္သြားလို႔မျဖစ္ဘူးစသည့္ျဖင့္သာသနာ့ေဘာင္ကုိ၀င္ေရာက္လာသူကုိ မိရုိဖလာပဗၺဇိတရဟန္းဟုေခၚပါတယ္။
 
(v)          ဒုလႅဘပဗၺဇိတ[Enter monkhood because he wishes to attain what is difficult to attain]- ရဟန္းဘ၀ကရခဲတယ္၊ ရဟန္းေလးေတာ့ ျပဳဦးမွ၊ ရခဲေသာရဟန္းဘ၀မွာ ရခဲေသာျမတ္ဗုဒၶစာေပေတြကုိေလ့လာဦးမွဆုိျပီး သာသနာ့ေဘာင္ကုိ၀င္ေရာက္လာသူကုိ ဒုလႅဘပဗၺဇိတရဟန္းဟုေခၚပါတယ္။
 
           (၂)ရဟန္းတို႔-မိေက်ာင္းေဘးဟူသည္ တခ်ိဳ႔က သဒၶါတရားနဲ႔ရဟန္း၀တ္လာတယ္၊ သာသနာ့ေဘာင္ေရာက္ေတာ့ ရဟန္းမိတ္ေဆြမ်ားက “ဒီအစာကုိ စားရမယ္၊ ဒီအစာကိုမစားရပါ၊ ဒီဟာကုိ သုံးေဆာင္ပါ၊ ဟုိဟာကုိေတာ့မသုံးေဆာင္ပါနွင့္၊ ဒီဟာကုိလ်က္ပါ၊ ဟုိဟာကုိေတာ့ မလ်က္ပါနွင့္၊ ဒီဟာကုိေသာက္ပါ၊ဟုိဟာကိုေတာ့မေသာက္ပါနွင့္၊ အပ္တာကုိပဲစားပါ၊ မအပ္တာေတြကိုမစားပါနွင့္၊ မနက္စာနွင့္ေန႔ခင္းစာကိုပဲစားပါ၊ ညစာကုိေတာ့မစားပါနွင့္စသည့္ျဖင့္ေျပာၾကားပါတယ္။ သာသနာ့ေဘာင္ေရာက္လာေသာသူသည္ ငါတုိ႔လူ႔ဘ၀တုန္းက စားခ်င္တဲ့အခ်ိန္စားတယ္၊ ေသာက္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ေသာက္တယ္၊ ငါတုိ႔လုပ္ခ်င္တုိင္းမွမလုပ္ရတာဆုိျပီ ရဟန္းဘ၀ကုိစြန္႔ျပီး လူထြက္ပါတယ္။ ထုိသို႔ေသာသေဘာကုိပင္ မိေက်ာင္းေဘးဟု ငါဘုရားေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ [မိေက်ာင္းေဘးဟူသည္ ၀မ္းေရးကုိ ေၾကာင့္ၾကစုိက္ျခင္း၏အျဖစ္ျဖစ္ပါတယ္]
 

         (၃)ရဟန္းတုိ႔-၀ဲေဘးဟူသည္ တခ်ိဳ႔ကသဒၶါတရားနဲ႔ရဟန္း၀တ္လာၾကတယ္။ သာသနာ့ေဘာင္ေရာက္ျပီးေတာ့ နံနက္္ပုိင္းသကၤန္းျပင္၀တ္ျပီး ဆြမ္းခံသြားတယ္၊ နုတ္ကုိလည္းမေစာင့္စည္း၊ ဣေျႏၵကုိလည္းမေစာင့္စည္းဘဲျမိဳ႔ရြာကုိ ၀င္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ဆြမ္းခံသြားစဥ္ ကာမဂုဏ္ငါးပါးခံစားေနေသာ သူေဌးသူၾကြယ္မ်ားကိုျမင္ေသာအခါ ငါ့တုိ႔လူဘ၀တုန္းကခံစား,စံစားရတယ္၊ အခုေတာ့ မခံစားရဘူး၊ မစံစားရဘူးဆုိျပီး၊ ခံစား, စံစားခ်င္ေသာစိတ္ျဖင့္ ရဟန္းဘ၀ကုိစြန္႔ျပီးလူထြက္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ေသာသေဘာကုိပင္ ၀ဲေဘးဟု ငါဘုရားေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ [၀ဲေဘးဟူသည္ ငါးပါးကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တုိ႔၏အမည္ျဖစ္ပါတယ္။]
 
          (၄)ရဟန္းတို႔- ငါးမန္းေဘးဟူသည္ တခ်ိဳ႔က သဒၶါတရားျဖင့္ သကၤန္း၀တ္လာၾကတယ္။ သာသနာ့ေဘာင္ေရာက္ျပီးေတာ့ နံနက္ပိုင္း သကၤန္းကုိျပင္၀တ္တယ္၊ ဆြမ္းခံသြားပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ နုတ္ကိုလည္းမေစာင့္စည္း၊ ဣေျႏၵကုိလည္းမေစာင့္စည္းဘဲ ျမိဳ႔ရြာအနွံ့သြားပါတယ္၊ ထုိသုိ႔သြားေနစဥ္ လွပေခ်ာေမာေသာ အမ်ိဳးသမီးကုိျမင္တယ္၊ ထုိသူ၏စိတ္ကုိ ရာဂစိတ္က ဖ်က္ဆီးပါတယ္၊ ထုိသုိ႔ေသာရာဂစိတ္ျဖစ္မူေၾကာင့္ ရဟန္းဘ၀ကုိစြန္႔ျပီး လူထြက္ပါတယ္။ ထုိသို႔သေဘာကုိပင္ ငါးမန္းေဘးဟု ငါဘုရားေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ [ငါးမန္းေဘးဟူသည္ အမ်ိဳးသမီး၏အမည္ျဖစ္ပါတယ္။]
 
ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေသာတရားေတာ္ကုိအနွစ္ခ်ဳပ္မယ္ဆုိရင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ သည္းခံနုိင္ျခင္းမရွိျခင္း၊အမ်က္ေဒါသတည္းဟူေသာ လွိဳင္းတံပုိးေဘးေၾကာင့္လည္း လူထြက္သြားနုိင္ပါတယ္။ အစားအစာတည္းဟူေသာ မိေက်ာင္းေဘးေၾကာင့္လည္း လူထြက္သြားနုိင္ပါတယ္။  ကာမဂုဏ္ငါးပါးတည္းဟူေသာ ၀ဲေဘးေၾကာင့္လည္း လူထြက္သြားနုိင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးကုိတပ္မက္စြဲလမ္းျခင္းတည္းဟူေသာ ငါးမန္းေဘးေၾကာင့္လည္း လူထြက္သြားနုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ငါးမန္းေဘးေၾကာင့္ လူထြက္သြားရေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး၏အေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာျပလိုက္ပါဦးမယ္.။
 
တစ္ခါတုန္းက ရဟန္းငယ္ေလးတစ္ပါးဟာ ကာလဒီဃ၀ါပိဒြါရလို့ အမည္ရတဲ့ေက်ာင္းကုိ စာသင္ဖုိ့သြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာခ်မေထရ္က စာသင္ခြင့္မေပးပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို့လဲဆုိေတာ့ ရဟန္းငယ္ရဲ့ အနာဂတ္ကုိ အဘိညာဥ္နဲ့ၾကည့္လုိက္ ေတာ့ အမ်ိဳးသမီး အႏၱရယ္ကုိ ၾကိဳျမင္ေနလို့ပါ။ ဒါေပမယ့္ ရဟန္းငယ္က ေနာက္ကေန တစ္ေကာက္ေကာက္လိုက္ျပီး စာသင္ေပးဖုိ့ပဲ ပူဆာေနတာနဲ့ စာခ်မေထရ္က- ဒါျဖင့္ရင္လဲ ေကာင္းျပီး၊ သင္ဒီရြာထဲကုိ မသြားပါဘူးလို့ ကတိေပးနုိင္ရင္ သင္ေပးမယ္ လိုဆုိေတာ့ ရဟန္းငယ္ကလဲ ခ်က္ခ်င္းကတိေပးလိုက္ပါတယ္။
 
        ဒီလိုနဲ့ စာေတြသင္ျဖစ္ရင္း စာတတ္သြားတယ္ပဲဆုိပါေတာ့။ စာတတ္ျပီ စာသင္မူ့ျပီးဆုံးျပီဆုိေတာ့ မိမိရဲ့ မူလဇာတိကုိ ျပန္ရေတာ့မွာပါ၊ မျပန္ခင္ ရဟန္းငယ္က ဘယ္လုိစဥ္းစားသလဲဆိုေတာ့- ငါ့ရဲ့ဆရာက ရြာထဲမသြားရဘူးလို့ ကတိေတာင္းထားတယ္၊ မသြားပါနဲ့ေျပာထားကာမွ စိတ္ထဲက ပုိသြားခ်င္ေနတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ငါဟာစာသင္မူ့ ျပီးဆုံးသြားျပီဆိုေတာ့ ကတိဖ်က္မယ္ဆုိ ဖ်က္လို့ရျပီ၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာင္းသိရေအာင္ ရြာထဲ၀င္ၾကည့္ဦးမွ လို့စဥ္းစားပါသတဲ့၊ ဆြမ္းခံခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ သကၤန္းရုံ သပိတ္လြယ္ျပီး ရြာထဲဆြမ္းခံၾကြပါတယ္။
 
        ဒီလုိနဲ့ဆြမ္းခံရင္း ရြာလယ္ေလာက္ေရာက္ေတာ့ ရဟန္းငယ္နဲ့သက္တူရြယ္တူ ဒကာမငယ္ေလးတစ္ေယာက္ ၀ါေရြေရာင္ အ၀တ္ကေလး၀တ္ျပီး ဆြမ္းေလာင္းပါတယ္၊ ဆြမ္းေလာင္းေနရင္း အမွတ္တမဲ့ ရဟန္းငယ္နဲ့ ဒကာမ ငယ္ေလးမ်က္လုံးခ်င္းဆုံသြားပါတယ္။ မ်က္လုံးခ်င္းဆုံခုိက္မွာပဲ သူတုိ့နွစ္ဦး ဘာျဖစ္သြားၾကတယ္ဆုိတာ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး မေျပာဘဲနဲ့ သိလုိက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရဟန္းငယ္ေလးကေတာ့- ရဟန္းဆုိတဲ့ သတိေလး ျပန္၀န္လာျပီး အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးဆီ ေရာက္ေနတဲ့အၾကည့္ကုိ ျပန္ရုပ္သိမ္းျပီး မ်က္လွြာေလးခ်၊ ဣေၿႏၵျပန္ထိန္းျပီး ေရွ့ဆက္ၾကြသြားပါတယ္။ ဣေျႏၵမထိန္းနုိင္သူကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးပါပဲ။ ရဟန္းငယ္ေလး ေရွ့ဆက္ၾကြသြားေပးမယ့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးရဲ့ မ်က္လုံးထဲမွာေတာ့ ရဟန္းငယ္ေလးရဲ့ ပုံရိပ္က လုံး၀မထြက္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆြမ္းေလာင္းတဲ့ ခြက္နဲ့ဇြန္းကုိသိမ္းျပီး ခုတင္ေပၚမွာ ေခြေခြေလး သြားအိပ္ေနပါေတာ့တယ္။ လူက ခုတင္ေပၚမွာဆုိေပးမယ့္ စိတ္ကေတာ့ ရြာထိပ္ေရာက္ေလာက္ျပီးျဖစ္တဲ့ ရဟန္းငယ္ေလးဆီမွာပါပဲ။ သမီးရဲ့ျဖစ္စဥ္ကုိ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ မိခင္က ေကာငး္ေကာင္းရိပ္မိပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သမီးဆီသြားျပီး- သမီးရယ္ ဘာျဖစ္တာလဲ ေပါ့ ၊ မိန္းမသားျခင္းျဖစ္လိုလား မသိပါဘူး၊ သမီးကလဲ- အေမရယ္၊ သမီး အဲဒီရဟန္းငယ္ေလးကိုမွ မရရင္ေသရပါလိမ့္မယ္ လို့ေျပာပါသတဲ့။
 
ဒီေတာ့ မိခင္ျဖစ္သူလဲ သမီးရဲ့အသက္ေတာ့ မေသေစရဘူးဆုိျပီး ရြာထိပ္ေရာက္ေလာက္ျပီးျဖစ္တဲ့ ရဟန္းငယ္ေလးဆီကုိ အေျပးလုိက္သြားပါတယ္၊ ရြာထိတံခါး၀မွာပဲ ရဟန္းငယ္ေလးကုိမီပါတယ္၊ ရဟန္းငယ္ေလးကုိ ေတြ ့တာနဲ့- အရွင္ဘုရား၊ အိမ္ျပန္ၾကြျပီး ဆြမ္းခံၾကြပါဦးဘုရား လို့ ေလွ်ာက္ပါတယ္၊ ရဟန္းငယ္ကလည္း- ဆြမ္းျပည့္စုံပါျပီ လို့ျပန္ေျပာတယ္၊ အဲဒီအခါက်ေတာ့ မိခင္ျဖစ္သူက-အရွင္ဘုရားရယ္၊ တပည့္ေတာ္ အမွန္အတုိငး္ပဲ ေလွ်ာက္ပါရေစတာ့ဘုရား၊ အရွင္ဘုရားကုိ တပည့္ေတာ္မသမီးက ျမင္ျမင္ခ်င္း သံေယာဇဥ္ျဖစ္ျပီး အိပ္ရာထဲမွာလဲျပီး က်န္ခဲ့ပါတယ္ဘုရား၊ ျပီးေတာ့ တပည့္ေတာ္တုိ့မွာသားသမီးဆိုလိ့ု ဒီသမီးေလးတစ္ေယာက္ထဲပဲရွိပါတယ္၊ အရွင္ဘုရားကိုလဲ တပည့္ေတာ္တုိ့က သားၾကီးအရာထားပါ့မယ္ဘုရား၊ အရွင္ဘုရား လူထြက္ခဲ့ရင္ လူ ့ဘ၀မွာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ့အသက္ေမြးနုိင္ဖုိ့ ထုိက္သင့္တဲ့ ေငြေၾကးလဲ ရွိပါတယ္ဘုရား လုိ့ေလွ်ာက္ပါတယ္။ ရဟန္းငယ္ကလဲ စိတ္မေကာင္းတဲ့ဟန္နဲ့ပဲ ျပန္ေျပာပါတယ္။ - ဒကာမၾကီးရယ္၊ ဦးဇငး္လဲ အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္ ဒကာမၾကီးသမီးကုိ ျမင္ျမင္ခ်င္း သံေယာဇဥ္ျဖစ္မိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဦးဇင္းက လူ ့ဘ၀နဲပတ္သက္တဲ့ ပလိေဗာဓအားလုံးကုိျဖတ္ခဲ့ပါျပီ၊ ဒါေၾကာင့္ တစ္ျခားသင့္ေတာ္ရာ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ကုိသာ စဥ္းစားပါေတာ့ လုိ့ ေျပာျပီး ေရွ့ဆက္ၾကြသြာပါေတာ့တယ္။
 
   မိခင္ျဖစ္သူလဲ အိမ္ျပန္လာခဲ့ျပီး သမီးျဖစ္သူကုိ ရဟန္းငယ္ေျပာခဲ့အတုိင္း ျပန္ေျပာျပျပီး- သမီးရယ္၊ ထပါဥိး၊ စားစရာေသာက္စရာေတြလဲစားပါဦး၊ သမီးနွစ္သက္ရာ တစ္ျခားေယာက်္ားတစ္ေယာက္ကုိေျပာပါ၊ အဲဒီေယာက်္ားကုိ အေမတုိ့ေတာင္းေပးပါမယ္ လို့ ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆုိပါတယ္၊ မိခင္ရဲ့ စကားသံၾကားရေတာ့ သမီးျဖစ္သူက- အေမရယ္၊ သမီးမ်က္လုံးထဲမွာ ကုိယ္ေတာ္ေလးပဲ ျမင္ေနပါတယ္ လုိ့ျပန္ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုနဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးဟာ ရဟန္းငယ္ေလးကုိ စြဲလမ္းျပီး မစားနုိင္မေသာက္နုိင္နဲ့(၇)ရက္ေျမာက္တဲ့ေနမွာပဲ အသည္းကြဲျပီး ေသဆုံးသြားပါေတာ့တယ္၊ ျပီးေတာ့ အမ်ိဳးမသီးငယ္ေလးရဲ့ အ၀တ္ေတြကုိ ၾကြလာတဲ့ သံဃာေတြကုိ ခြဲေ၀လွဴလိုက္ပါတယ္၊ အဲဒီအသုဘမွာ မေထရ္ၾကီးတစ္ပါးလဲပါတာဆုိေေတာ့ သူလဲ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးရဲ့ ၀ါေရြေရာင္အ၀တ္ပုိင္းေလးကုိ ေ၀စုအျဖစ္ ရခဲ့ပါတယ္။
 
         တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ပါပဲ၊ မေထရ္ၾကီး ေက်ာင္းျပန္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ ရဟန္းငယ္ေလးကလဲ အဲဒီအနားမွာရွိတဲ့ေစတီကုိ၀င္ဖူးျပီး မေထရ္ၾကီးေက်ာငး္မွာ ေခတၱခဏ ၀င္ေရာက္တည္းခုိေနခ်ိန္ပါ၊ မေထရ္ၾကီးက ေက်ာင္းျပန္ေရာက္ေတာ့ ရဟန္းငယ္ေလးကုိ- ဦးဇင္းေလးရယ္၊ တပည့္ေတာ္ကုိ ဒီအ၀တ္ကေလးနဲ့ ေရစစ္လုပ္ေပးပါလို့ မိန့္ပါတယ္။ ရဟန္းငယ္ေလးဟာ ၀ါေရြေရာင္အ၀တ္ပုိင္းေလးကုိ ျမင္လိုက္တယ္ဆုိရင္ပဲ အဲဒီအေရာင္ေလးက အခုအခ်ိန္အထိ မ်က္လုံးထဲက မထြက္ေသးတာဆုိေတာ့ တုန္တုန္ယင္ယင္နဲ့ပဲ- ဆရာေတာ္ဘုရား ဒီအ၀တ္စကေလးက ဘယ္ကရလာတာလဲဘုရား လို့ ေလွ်ာက္ၾကည့္မိပါတယ္၊ အဲဒီေတာ့မေထရ္ၾကီးက-ဒီအ၀တ္စကေလးအေၾကာင္းေတာ့ ေျပာကုိမေျပာခ်င္ပါဘူးကြယ္၊ ဒကာမေလးတစ္ေယာက္က ကုိယ္ေတာ္ေလးတစ္ပါးကုိ ဆြမ္းေလာင္းရင္ သံေယာဇဥ္ ျဖစ္မိပါသတဲ့၊ အဲဒါ အဲဒီကုိယ္ေတာ္ေလးကုိ မရလုိ့ အသည္းကြဲျပီး ေသသြားပါသတဲ့ကြယ္၊ အဲဒီအ၀တ္စကေလးက သူ ့ရဲ့အ၀တ္စကေလးပါပဲလုိ့ ေျပာျပလုိက္ပါတယ္။ မေထရ္ၾကီးရဲ့ စကားၾကားလိုက္ရေတာ့ ရဟန္းငယ္ေလးက- ဒီေလာက္လွတဲ့ ဒကာမေလးနဲ့ မေပါင္းဖက္လိုက္ရေလျခင္း လုိ့ ေတြးျပီး အ၀တ္စကေလးကုိ ကုိင္ရင္း အဲဒီေနရာမွာတင္ အသည္းကြဲပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားပါသတဲ့။
 
ဒီေနရာမွာအထူးေျပာခ်င္တာက ရဟန္းဘ၀မွာ အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့ေသာေဘးေလး၀ေၾကာင့္သာ ပ်က္စီးရတာ မ်ားတာပါ။ အထက္ပါဇာတ္လမ္းေလးကိုဖတ္ျပီး အခ်စ္၏အစြမ္းေၾကာင့္ လူထြက္တာေတာင္မဟုတ္ဘူး၊ အသက္ပါဆုံးရုံးသြားရပါတယ္။ သီဟုိဠ္၀တၳဳေတာ္ေတြမွာေတာ့ လူထြက္သြားတဲ့ဇာတ္လမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ပါေလ ရလာတဲ့ရဟန္းဘ၀မွာ ေဘးေလး၀ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္နုိင္ရင္ ျမဲသြားမွာေတာ့ေသခ်ာပါတယ္။ မေက်ာ္ျဖတ္နုိင္ရင္ေတာ့လည္း လဲက်သြားရုံပါပဲ..။ ဒီေတာ့ ရဟန္းဘက္မွလဲအထူးဂရုစုိက္စရာလုိသလဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘက္မွလဲ သတိထားလိုက္မိဖို႔ပါ။ ရဟန္းဆိုတာက ဒကာ/မ ကုိမွီျပီးအသက္ေမြးရတာဆိုေတာ့ မျဖစ္မေနဆက္ႏြယ္ေနရတာပါပဲ။ အဓိကကေတာ့ မိဘအရြယ္ရွိသူကုိ မိဘလိုသေဘာထား၊ အမအရြယ္ရွိသူကုိ အမရြယ္သေဘာထား၊ ညီမအရြယ္ရွိသူကုိညီမလိုသေဘာထားျပီးဆက္ဆံသြားဖုိ႔ပါပဲေလ။ ရဟန္းဘ၀ ေဘးေလး၀ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္နုိင္ၾကပါေစဟုပင္ဆုေတာင္းရင္အဆုံးသတ္လုိက္ရပါတယ္။
[သူေတာ္စိတ္ျမတ္၊ အျငိမ္းဓာတ္၊လႊမ္းပတ္ကမၻာတည္ပါေစ။
ေမတၱာစိတ္ျမတ္၊အေအးဓာတ္၊လႊမ္းပတ္ကမၻာျခဳံပါေစ။
သတၱ၀ါမွန္သမွ်၊ေဘးမခ၊ေအးျမခ်မ္းသာရွိပါေစ။
သတၱ၀ါမွန္သေရြ႔၊တရားေတြ႔၊ခ်မ္းေျမ႔သာယာရွိပါေစ။]
လျပည့္၀န္း[သာစည္]
က်မ္းကုိး။        ။ စာတုမသုတ္၊ ဘိကၡဳ၀ဂ္၊ မဇၥ်ိမနိကာယ္။
                    ။Dhamma Padetha Volume I, Mahasi Nayaka Sayadaw Ashin Kundalabhivamsa]
                    ။သီဟုိဠ္ေခတ္ စံေတာ္၀င္အရိယာမ်ား (ဓမၼာစရိယ ဦးေဌးလွိဳင္)

Views: 85

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Mgaye is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 9
Star is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
joy clark updated their profile
Aug 7
joy clark posted a blog post
Aug 7

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service