ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ စန္းရွာျမိဳ႕ မဟာေထရကႆပရိပ္သာ ေျမသန္႔မဂၤလာ ႏွင့္ သိမ္သမုတ္္ပဲြ

ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ စန္းရွာျမိဳ႕ မဟာေထရကႆပရိပ္သာ

ေျမသန္႔မဂၤလာ ႏွင့္ သိမ္သမုတ္္ပဲြ (18.8.2012 ~ 19.8.2012)

တရုတ္ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအသင္း (CMBA) 中緬南傳佛協會

http://www.theravada-taiwan.org

ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ အသိေပး ႏႈိးေဆာ္လႊာ

 

ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ စန္္းရွာျမိဳ႕ မဟာေထရ ကႆပ ရိပ္သာတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ၾကြေရာက္ကာ ေျမသန္႔မဂၤလာႏွင့္ သိမ္သမုတ္ပြဲဆင္ႏြဲက်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ၾကြေရာက္လာမည့္ ဆရာေတာ္မ်ား….

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္

၂။ မေလးရွားႏိုင္ငံ ပီနန္ျမိဳ႕ ဓမၼိကာရာမေက်ာင္း ပီနန္ဆရာေတာ္

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္တိုင္း သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဦးဣဒၶၶိဗလ

၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္တိုင္း သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဦးကု႑လ

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္တိုင္း သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ တြဲဘက္ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဦးနရိႏၵ

၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သရက္ေတာတိုက္ မွန္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးပညာေဇာတ

၇။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိုျမိဳ႕ တိပိဋကေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသာဘိဝံသ

၈။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ျမိဳ႕ ဗုဒၶၶရံသီေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးသီလိ႒

၉။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ သာသနာ့ရံသီ ျမန္မာေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးတိေလာက။

၁၀ ။စင္ကာပူႏိုင္ငံ သာသနာ့ရံသီ ျမန္မာေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဦးစႏၵဝံသ

၁၁။ ကေနဒါႏိုင္ငံတိုရန္တိုျမိဳ႕မဟာဓမၼိကာရာမေက်ာင္းဆရာေတာ္ဦးေကာဝိဒ။

၁၂။ကေနဒါႏိုင္ငံတိုရန္တိုျမိဳ႕မဟာဓမၼိကာရာမေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵသီရိ

၁၃။ ကေနဒါႏိုင္ငံ တိုရန္တိုျမိဳ႕ မဟာဓမၼိကာရာမေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးပညာေဇာတ

၁၄။ ကေနဒါႏိုင္ငံ ဗန္ကူးဗားျမိဳ႕ ဗုဒၶၶရံသီေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးေဃာသက

၁၅။ ကေနဒါႏိုင္ငံ စစ္စကာတြန္ျမိဳ႕ ေမတၱာဝိဟာရီေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးၾသသဓ

၁၆။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ ဝိသုဒၶၶါရံု ဓမၼရံသီေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡ

၁၇။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဗန္ေကာက္ျမိဳ႕ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္ ဆရာေတာ္ ဦးေကာ႑ညာဘိဝံသ

၁၈။ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ နန္းထိုျမိဳ႕ ဖားေအာက္ေတာရေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးေသာပါက

၁၉။ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ နန္းထိုျမိဳ႕ ဖားေအာက္ေတာရေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးၫာဏာစာရ

၂ဝ။ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ က်ံဳးဟိုျမိဳ႕ တရုတ္ျမန္မာေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵဝံသ

၂၁။ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ က်ံဳးဟိုျမိဳ႕ တရုတ္ျမန္မာေက်ာင္း ဦးပညာဒီပ

၂၂။ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ က်ံဳးဟိုျမိဳ႕ တရုတ္ျမန္မာေက်ာင္း ဦးေသာဘိတ

၂၃။ ထိုင္ဝမ္ ႏိုင္ငံ က်ံဳးလိျမိဳ႔  ရတနာဝါသ ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠံသ

၂၄။ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ ရတနာဒီပေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးကုသလ။

၂၅။ၾသစေတးလ်ားနိုင္ငံစစ္ဒနီျမိဳ႕ သာသနာ့ဓဇေက်ာင္း ဦးနႏၵိယ။

၂၆။စကၤာပူႏုိင္ငံ ဓမၼဥယ်ာဥ္ေက်ာင္း ဦးပ႑ဝါစာရ ။

၂၇။ထိုင္ဝမ္ႏုိင္ငံက်ဳံးဟိုျမိဳ႕ တရုတ္ျမန္မာေက်ာင္း အရွင္ေနမိႏၵ။

 

ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား….

(၁၄.၈.၂ဝ၁၂) ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ထိုင္ဝမ္အေရာက္ ၾကြေရာက္လာပါမည္။

( ၁၅.ဂ.၂ဝ၁၂ - ၁၉.ဂ.၂ဝ၁၂ ) အထိ ေအာက္ပါ သာသနာ့ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါမည္။

၁။ (၁၈.၈.၂ဝ၁၂)ရက္ နံနက္ (၉း ၀၀) နာရီ စန္္းရွာျမိဳ႕ မဟာေထရ ကႆပ ရိပ္သာတြင္ ေျမသန္႔မဂၤလာ စတင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၂။ ဆက္လက္၍ က်ံဳးဟို တရုတ္ျမန္မာ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ သံဃာကုန္ ျပန္ၾကြျပီး၊ (၁ဝး၃၀) နာရီတြင္ အားလံုးစုေပါင္း၍ ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္ပါမည္။ (မိမိတို႔္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆြမ္းဟင္း တစ္္ခြက္စီ ယူေဆာင္၍  ကိုယ္တုိုင္ လာေရာက္ လႉဒါန္းနိုင္ပါသည္။ မ်ားမ်ား ခ်က္ျပီး ယူလာလွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။)

၃။ (၁၈.၈.၂ဝ၁၂)ရက္ ည (၇း ၃၀) တြင္ က်ဳံးဟို ေကာ္က်ဳံး ဓမၼာရံုတြင္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္မွ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားဓဓၼမ်ား ခ်ီးျမင့္ပါမည္။

၄။ (၁၉.၈.၂ဝ၁၂) ရက္ နံနက္ (၉း ၀၀) နာရီ စန္္းရွာျမိဳ႕ မဟာေထရ ကႆပ ရိပ္သာတြင္ သိမ္သမုတ္ပြဲ မဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပပါမည္။

၅။ (၁၉.၈.၂ဝ၁၂) ရက္ နံနက္ (၁ဝး ၀၀ မွ ၁၁း ၀၀) နာရီ စန္္းရွာျမိဳ႕ မဟာေထရ ကႆပ ရိပ္သာတြင္ ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္ျပီး၊ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၾကကာ တရားနာယူ၊ ေရစက္ခ်၊ အမွ်ေဝၾကပါမည္။

 

၆။ (၁၉.၈.၂ဝ၁၂) ရက္ ညေန (၅း ၀၀) နာရီ က်ံဳးဟိုျမိဳ႕ ဟြာရွင္က်ဲ ေစ်းလမ္း တေလွ်ာက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သံဃာေတာ္ (၂၅)ပါးတို႕ကို ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလွဴ ပူေဇာ္ၾကပါမည္။ (မိမိတုိ႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ား၊ နဝကမၼမ်ား ပူေဇာ္ ေလာင္းလွဴႏိုင္ပါသည္။

၇။ (၁၉.၈.၂ဝ၁၂) ရက္ ည (၇း ၃၀) တြင္ က်ဳံးဟို ေကာ္က်ဳံး ဓမၼာရံုတြင္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္မွ တရားေဟာ၊ ေရစက္ခ် အမွ်ေဝၾကပါမည္။

၈။ (၂ဝ.၈.၂ဝ၁၂) ရက္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္ ၾကြေရာက္ၾကပါမည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ စန္္းရွာျမိဳ႕ မဟာေထရ ကႆပ ရိပ္သာ ေျမသန္႔မဂၤလာ သိမ္သမုတ္ပြဲသို႔ မည္သူမဆုိ ၾကြေရာက္ ပူေဇာ္ ၾကည္ညိဳႏိုင္ပါသည္။ လိုက္ပါလိုသူမ်ား တရုတ္ျမန္မာ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ တစ္္ဦးလွ်င္NT (၁ဝဝ)ျဖင့္ ၾကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္း ႏိုင္ပါျပီ။ (၁၉.၈.၂ဝ၁၂)ရက္ နံနက္ (၇း ဝဝ)တိတိတြင္ က်ံဳးဟို တရုတ္ျမန္မာ ဘုရားေက်ာင္းေရွ႕၊ ဆဲဗင္း အလဲဗင္းဆိုင္နားမွ စတင္ ထြက္ခြါပါမည္။

Busကားေတာင္ေအာက္မွာရပ္ပါမည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား၁၀မိနစ္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္၍ ေတာင္ေပၚတက္ရ ပါမည္။ အသက္ၾကီးသူမ်ားကိုကားငယ္မ်ားျဖင့္ေတာင္ေပၚသို႔ၾကဳိေပးပါမည္။  မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ Bus ကားႏွင့္လာလိုပါက က်င္အန္းဘူတာမွBus 908 ႏွင့္ 921 Bus ကားစီး၍ တကၠစီကားႏွင့္ေတာင္ေပၚတက္လုိ႔ရပါသည္။ (ေတာင္ေပၚတြင္ကားပါကင္အလြန္က်ဥ္းပါသည္။)ကားငယ္မ်ားၾကိဳပို႔ယာဥ္အလႉ-လႉဒါန္းလိုကလႉဒါန္းနိုင္ပါသည္ အထူးအစီအစဥ္

၁။ (၁၅.၈.၂ဝ၁၂) ရက္ 花蓮 慈濟 ေက်ာင္းသို႕ ၾကြေရာက္ၾကပါမည္။ 

၂။ (၁၆.၈.၂ဝ၁၂) ရက္  高雄 佛光山 ေက်ာင္းသို႕ ၾကြေရာက္ၾကပါမည္။ 

၃။ (၁၇.၈.၂ဝ၁၂) ရက္中和 南山放生寺 ေက်ာင္းတြင္ အေနကဇာတင္၍ သိမ္သမုတ္္ၾကပါမည္။ 

၄။ (၁၇.၈.၂ဝ၁၂) ရက္ ညေနတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သံဃာေတာ္မ်ား စန္္းရွာျမိဳ႕ မဟာေထရ ကႆပ ရိပ္သာသို႔ ၾကြေရာက္၍ သီတင္းသံုးၾကပါမည္။

၆။ စန္းရွာ ရိပ္သာတြင္--အပတ္တိုင္း ေသာၾကာညမွ စ၍ စေန တနဂၤေႏြ တရားစခန္ ဖြင့္ထားပါသည္

   အေသးစိိတ္ထပ္မံအသိေပးပါမည္း

 

တရုတ္ျမန္မာ ဘုရားေက်ာင္း ဗုဒၶဘာသာအသင္း ၊

ျမန္မာျပန္အသင္း၊ တရုတ္ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးအသင္း။ထိုင္ဝမ္၊

大迦葉禪修中心

灑淨安座 暨 結界戒壇 典禮

(2012.08.142012.08.20)

 

日期

時間

進行項目

地點

2012.08.14

下午

恭請諸位上座長老抵達台灣

桃園國際機場

2012.08.15

早上

前往花蓮慈濟精舍

花蓮

2012.08.16

早上

前往高雄佛光山寺

高雄

2012.08.17

早上

南山放生寺進行佛像安座暨結界戒壇

台北

中和

2012.08.18

早上0900

大迦葉禪修中心

灑淨儀式

台北

三峽

上午1030

中緬南傳佛教協會

用午膳

台北

中和

晚上0730

中和國中川堂

開示

台北

中和

2012.08.19

早上0900

大迦葉禪修中心

結界戒壇

台北

三峽

上午1000

大迦葉禪修中心

用午膳

下午0500

華新街沿途應供

中和

華新街

晚上0730

中和國中川堂

開示

台北

中和

2012.08.20

早上

恭送諸位上座長老離開台灣

桃園國際機場

 

 

主辦單位:新北市中緬南傳佛教協會          聯絡人:總幹事  謝子能

住址:新北市中和區忠孝街1225                       0917-684-361

電話:02-2940-2646                                 秘書處  倪煥芳(老五)

                                                         0930-188-098

Views: 110

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Mgaye is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 9
Star is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
joy clark updated their profile
Aug 7
joy clark posted a blog post
Aug 7

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service