ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဘုရားရွိခုိးရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္း

ဘုရားရွိခုိးရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္း

ဘုရားရွိခုိးရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမွာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာင္းေသာ
သဘာ၀တရားမ်ား ႏွင့္ မေကာင္းေသာ သဘာ၀တရားမ်ားကုိ ေဟာၾကားေပးခဲ့သည္။ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔က ဆရာအျဖစ္မွတ္ယူသည္။ ဆရာ
အျဖစ္မွတ္ယူကာ ေက်းဇူးတင္သည့္အေနျဖင့္ ရွိခုိးျခင္းျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘု၇ားကုိ ေၾကာက္၍ ရွိခုိးျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရွိမခုိးဘဲ ေနလုိက ေနႏုိင္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရားသာ အဓိကျဖစ္
သည္။ မိမိကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ကာ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔ႏွင့္ ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးသည္။

လြတ္လပ္ေရးရေအာင္လုပ္ေပးေသာ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းမ်ားကုိ
ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားက အုတ္ဂူသုိ႔သြား၍ ေက်းဇူးတင္ အမွတ္ရ ေအာက္ေမ့သည့္အေနျဖင့္ အေလးျပဳၾကသလုိ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ေက်းဇူးတင္သည့္အေနျဖင့္ ရွိခုိးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ရွိခုိးရာတြင္ အႀကိမ္ေရ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါ။ ရွိခုိးျခင္းထက္ ကုိယ္က်င့္သီလကို ဦးစားေပးေသာ ဘာသာျဖစ္သည့္အတြက္ ကုိယ္က်င့္ေကာင္းဖုိ႔သာလုိပါသည္။
ကုိယ္က်င့္တရားမေကာင္းပဲ ၂၄ နာရီပတ္လုံး ရွိခုိးေစကာမူ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သည့္အတြက္
ရွိခုိးျခင္းကုိ ဦးစားမေပးပါ။ သုိ႔ေသာ္ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သလုိ ေက်းဇူးတင္သည့္အေနျဖင့္ ရွိခုိးလုိက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ ခန္႔က ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ကုိ အာရုံၿပဳပီး (၁) ႀကိမ္ သူ႔ရဲ႕တရားေတာ္ကုိ အာရုံျပဳပီး (၁) ႀကိမ္ သူ႔တရားေတာ္ေတြကို မေပ်ာက္ေအာင္ ထိမ္းသိန္းေစာင့္ေရွာက္တဲ့သူေတြရဲ႕ ဂုဏ္ကုိ အာရုံျပဳပီး (၁) ႀကိမ္ စုစုေပါင္း တစ္ခါရွိခုိးျခင္း အမႈျပဳက ဦး (၃) ႀကိမ္ခ်ရပါသည္။

ရွိခုိးရာတြင္ ေျခ၊ လက္၊ နဖူး၊ တေဒါင္ဆစ္၊ ဒူးတုိ႔ကို ၾကမ္းျပင္ထိေစ၍ ရွိခုိးရပါသည္။ ထုိသုိ႔ ၾကမ္းျပင္ကုိ ထိရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရွိခုိးသူ၏ မာန္မာနမ်ား ႏွိမ့္ခ်ေစျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပုသ္ေစာင့္ရျခင္း
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

ဥပုသ္ေစာင့္ရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မေတာ္မတရားလုိခ်င္မႈ ေလာဘ၊
ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ ေဒါသ၊ မုိက္မဲေတြေ၀မႈ ေမာဟ တုိ႔ နည္းပါးေအာင္ လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဆင္းအာရုံ၊ အသံအာရုံ စေသာ ငါးျဖာအာရုံတုိ႔အေပၚမွာ မွီၿပီး မေကာင္းတဲ့ စိတ္ မ၀င္မိေအာင္၊ မျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႀကဳိးစားျခင္းကုိ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္း ဟုေခၚပါသည္။

ဥပုသ္ကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ လျပည့္ေန႔ႏွင့္ လကြယ္ေန႔မ်ားတြင္ ေစာင့္ထိန္းေလ့ရွိပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ မိမိဆႏၵအားေလွ်ာ္စြာ မည္သည့္ေန႔တြင္မဆုိ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ပါသည္။
အတင္းအက်ပ္ လုပ္ကုိ လုပ္ရမယ္ ဆုိေသာ ဖိအားေပးမႈမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာတြင္ မရွိပါ။ ဗုဒၶဘာသာလမ္းစဥ္သည္ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပုသ္ေစာင့္ရာတြင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ ေထြေထြထူးထူးမရွိပါ။ ရွစ္ပါးဥပုသ္သီလ၊ ကုိးပါးဥပုသ္သီလ၊ ဆယ္ပါးဥပုသ္သီလစသည္ျဖင့္ ရွိပါသည္။ မိမိအရြယ္ႏွင့္ မိမိအင္အားႏွင့္ မိမိအခ်ိန္နွင့္ကုိက္ညီေအာင္ ဥပုသ္သီလမ်ား ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ပါသည္။

ပြဲလမ္းသဘင္
၊၊။။။။။။။။။။။။။။။။

ဗုဒၶဘာသာအဓိကပြဲသဘင္မ်ားကုိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက ခ်မွတ္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါ။ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားက ဗုဒၶဘာသာအမွတ္တရေန႔မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး က်င္းပၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ။ ေမလ လျပည့္ေန႔တြင္ (Vesak Festival) ၀ိသာခါ ပြဲသဘင္ကုိ က်င္းပပါသည္။
ထုိပြဲသဘင္သည္ ဘုရားျဖစ္မဲ့သူရဲ႕ ေမြးေန႔၊ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ေရာက္တဲ့ေန႔၊
ဘုရားကြယ္လြန္တဲ့ေန႔တုိ႔ကို ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ
။။။။။။။။။။။။။။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ဘုိ႔ လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းသတ္မွတ္မထားပါ။ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ငါးပါးသီလရွိပါသည္။ ထုိငါးပါးသီလသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုအတြက္သာ မဟုတ္ပါ။ လူသားတုိင္းအတြက္ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ဘုရားကို ၾကားဖူးစရာမလုိပါ။ ျမင္ဖူးစရာမလုိပါ။ ရွိခုိးစရာ မလုိပါ။ ငါးပါးသီလေစာင့္ထိန္းသူ ဘယ္သူမဆုိတရုတ္ျဖစ္ျဖစ္၊ နီဂရုိးျဖစ္ျဖစ္၊ အဂၤလိပ္ျဖစ္ျဖစ္ ၊ မြတ္စလင္ျဖစ္ျဖစ္၊
ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းတဲ့ ဘုံဘ၀ ေရာက္မည္။

ငါးပါးသီလ မေစာင့္ထိန္းသူ ဘယ္သူမဆုိ၊ တရုတ္ျဖစ္ျဖစ္၊ နီဂရုိးျဖစ္ျဖစ္၊ အဂၤလိပ္ျဖစ္ျဖစ္ ၊ မြတ္စလင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ျဖစ္ မေကာင္းတဲ့ ဘုံဘ၀ ေရာက္မည္။

ငါးပါးသီလ
(၁) သူတပါးအသတ္မသတ္ရ။
(၂) သူတပါးဥစၥာ မခုိးရ။
(၃) သူတပါး သားမယား မျပစ္မွားရ။
(၄) လိမ္မေျပာရ။
(၅) အရက္၊ ေဆးေျခာက္စတဲ့ မူးယစ္ေစတတ္တဲ့အရာ၀တၳဳမွန္သမွ် မသုံးစြဲရ။

ဗုဒၶဘုရားျဖစ္ေပၚရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမွာ သဘာ၀တရားကုိ သိဖုိ႔ ႀကဳိးစားရင္း ေနာက္ဆုံးသဘာ၀တရားေတြကို သိလာလုိ႔ သိသူ (ဗုဒၶ) အမည္ရလာတာ။ ဗုဒၶဆုိတာ သိသူလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာတုိ႔၏ အဓိကယုံၾကည့္ခ်က္မွာ ကံ၊ ကံ၏အက်ဳိးကုိ ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထာ၀ရဘုရားသခင္ကုို မယုံၾကည္။

ေမြးခါစကတည္းက မ်က္စိကန္းလာတဲ့ခေလးေလးေတြ၊ နားမၾကားတဲ့ခေလးေတြ၊
ရုပ္မလွတဲ့သူ၊ ရုပ္လွတဲ့သူ၊ ခ်မ္းသာတဲ့သူ၊ ဆင္းရဲတဲ့သူေတြ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိျဖစ္ေနၾကရတာလဲ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအက်ဳိး သဘာ၀ကုိ ေလ့လာလက္ခံယုံၾကည္ေသာ ၀ါဒျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာတြင္ အၾကမ္းအားျဖင့္း ဂုိဏ္းႀကီး ၃ ဂုိဏ္းကြဲျပားေနသည္။
ယင္းတုိ႔မွာ
(၁) ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ
(၂) ဟီနယာနဗုဒၶဘာသာ
(၃) မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ တုိ႔ျဖစ္သည္။
၁။ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ
ထုိ႔ေၾကာင့္ေထရဝါဒသာသနာဆုိသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူထားေသာ
တရားေတာ္ မူရင္းအတုိင္း လက္ခံက်င့္သုံးသည္။ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမျပဳ။
ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာနိဗၺာန္သုိ႔ ရုိးရုိးသာမန္ တပည့္အျဖစ္ျဖင့္ က်င့္သုံး၍လည္း ေရာက္ႏုိင္သည္။ ဘုရားျဖစ္ေအာင္ က်င့္ႀကံ၍လည္း ဘုရားျဖစ္ၿပီး ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာနိဗၺာန္သုိ႔ေရာက္နုိင္သည္။
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကုိ

၁။ ျမန္မာ၊ ၂။ ထုိင္း၊ ၃။ သီရိလကၤာ၊ ၄။ ကေမၺာဒီးယား၊ ၅။ ေလာ-ႏုိင္ငံတုိ႔မွာ ကုိးကြယ္ေနလ်က္ ရွိၾကသည္။
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဟူသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္အတုိင္း မျပဳမျပင္၊ မျဖည့္မစြက္၊ မပယ္မႏႈတ္ဘဲ
လုိက္နာက်င့္သုံး သည့္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ေခၚဆုိျခင္းသာတည္း။

၂။ ဟီနယာနဗုဒၶဘာသာ
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကဲ့သုိ႔ မူရင္းတရား အစစ္အမွန္ေတြကိုလည္း အတိအက် မလုိက္နာႏုိင္ မဟာယာနေတြေလာက္လည္း ျပဳျပင္ျဖည့္စြက္ပယ္ႏႈတ္ဖုိ႔ မလုပ္ခ်င္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကုိ ဟီနယာနဗုဒၶဘာသာဟု ေခၚဆုိသည္။

အခုအခါမွာေတာ့ ၎ဂုိဏ္းတုိ႔သည္ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာဂုိဏ္းက မ်ိဳထားျခင္းကုိ ခံလုိက္ၾကရသည္ျဖစ္၍ မဟာယာနအတြင္းမွာ တိမ္ျမဳပ္ၾကကုန္ၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္ သေလာက္ ျဖစ္သြားၾကပါသည္။

ယင္းဂုိဏ္းတုိ႔အား ဟီနယာန=နိမ့္က်သည့္ယာဥ္ဟူ၍ နာမည္တပ္မႈကုိ မဟာယာနတုိ႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဘီစီ ငါးရာစုခန္႔က စတင္ေပၚ ထြန္းခဲ့သည့္ဂုိဏ္းဟု ဆုိုႏုိင္ပါသည္။

၃။ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ

မဟာယနဂိုဏ္း၏ အဓိကအခ်က္ၾကီးကား ဘုရားေလာင္း၀ါဒပင္ျဖစ္သည္။
လူတိုင္းလူတိုင္း သတၱ၀ါတိုင္းသတၱ၀ါတိုင္း ဘုရားေလာင္းဆုကို ယူရသည္။
ဘုရားေလာင္းျဖစ္ရမည္။ ဘုရားေလာင္းအျဖစ္ႏွင့္ ေလာကကို ကယ္တင္ရမည္။
ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သုိ႔ သြားရမည္။
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္အတုိုင္း မဟုတ္ဘဲ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပုဂၢလ အစရွိ ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္တုိ႔ကုိ ျပဳျပင္ၿပီး တပည့္သာဝကအျဖစ္၊ သီးျခားဘုရား (ဘုရားျဖစ္ကာမတၱ) ပေစၥကအျဖစ္ျဖင့္
နိဗၺာန္ကုိမရႏုိင္ဘဲ သမၼာသမၺဳဒၶအျဖစ္ျဖင့္သာ နိဗၺာန္ကုိ ရႏုိင္သည္ဟူ၍ ယူဆသည့္ ဗုဒၶဘာသာကို မဟာယာနဗုဒၶ ဘာသာဟုုေခၚဆုိ သည္။
ယခု -တိဘက္၊ ဆိကင္၊ ဘူတန္၊ နီေပါ၊ မြန္ဂုိလီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္ အစရွိေသာႏုိင္ငံ - တုိ႔မွာမဟာယာနဗုဒၶဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ေနၾကသည္။

မွတ္ခ်က္။ ေထရ၀ါဒႏွင့္ ဟီနယာန မတူပါ။

ေဒါက္တာအရွင္ဣႏၵက (Dhamma Garden)

Views: 108

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

joy clark updated their profile
Friday
joy clark posted a blog post
Friday
joy clark is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Friday
ဉာဏ်လင်းမြို့ is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Jun 27

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service