ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

စိတ္အလွျပင္ပါ

စိတ္အလွျပင္ပါ


စိတ္ဆိုတာ ကုသိုလ္စိတ္ပဲျဖစ္ေစ၊ အကုသိုလ္စိတ္ပဲျဖစ္ေစ၊ အျခားစိတ္ပဲျဖစ္ေစ အေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္လို႔ ျဖစ္ၾကတဲ့အခါမွာ တစ္စိတ္ျပီးမွ တစ္စိတ္ ျဖစ္ရိုးရွိတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ ႏွစ္စိတ္ျပိဳင္ျပီးမျဖစ္ၾကဘူး။

“ဒကာ ဒကာမမ်ား စိတ္အလွျပင္နည္း”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

လူဒကာ ဒကာမမ်ား ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ား အာရံုျပဳလို႔ ဘုရားရွင္အား ပန္း ေရခ်မ္း ဆြမ္း ဆီမီး စသည္ ဆက္ကပ္လႉဒါန္းပူေဇာ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းကန္ ဘုရားသြားျပီး ဘုရား ေဝယ်ာဝစၥ၊  သံဃာ ေဝယ်ာဝစၥ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သီလ ေဆာက္တည္ျခင္း၊ ဘုရားရွိခိုးျခင္း၊ ေမတၱာပြားမ်ားျခင္း၊ တရားအားထုတ္ျခင္း၊ ဘာသာေရး စာေပမ်ားၾကည့္ရႈမွန္သားျခင္း  စသည့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ မ်ားကို တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုဆိုသလို ျပဳလုပ္အားထုတ္ ေနရမယ္။

ဒီလိုျပဳလုပ္ေနရင္ စိတ္အစဥ္မွာ ကုသိုလ္ စိတ္ေတြပဲ တစ္စိတ္ျပီး တစ္စိတ္  ဆက္ခါဆက္ခါ ျဖစ္ေနေတာ့ အကုသိုလ္ စိတ္အညစ္အေၾကးေတြ မဝင္နိုင္ဘဲ စိတ္ဟာ ျဖဴစင္လွပေနမယ္ မဟုတ္လား။ 
(မွန္ပါဘုရား။) 
ဒကာ-ဒကာမမ်ား ခုေျပာခဲ့တဲ့နည္းနဲ႔စိတ္ကို အလွျပင္ ေစခ်င္ပါတယ္။

“သံဃာေတာ္မ်ား စိတ္အလွျပင္နည္း”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားမွာဆိုရင္ စာေပက်မ္းဂန္ေတြကို အျမဲမျပတ္  ၾကည့္ရႈေလ့လာေနမယ္၊ သင္အံ ပို႔ခ်ေနမယ္၊ ေရးသားေနမယ္၊ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းေနမယ္၊ ေမတၱာပြားမ်ားေနမယ္၊ ဘုရားအာရံုျပဳေနမယ္၊ တရားေဟာ တရားျပေနမယ္ဆိုရင္  ကုသိုလ္စိတ္အစဥ္ေတြပဲ မျပတ္ ္ျဖစ္ေနလို႔ အကုသိုလ္စိတ္အညစ္အေၾကးေတြ ကင္းေဝးေနျပီး စိတ္ဟာ ျဖဴစင္လွပ ေနတာေပါ့။   ဒီနည္းျဖင့္ စိတ္ကိုအလွျပင္ရမယ္။

ေနာက္တစ္ခါ စိတ္ကိုညစ္ေပေစတတ္တဲ့  မေကာင္းတဲ့အာရံုေတြနဲ႔ မိမိစိတ္ကေလး  မၾကံဳရ မေတြ႕ရေအာင္ ေဝးေဝးက  ေရွာင္ရွားျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မလႊဲသာလို႔ ဒီအာရံုေတြနဲ႔ ပက္ပင္း ေတြ႕ၾကံဳျပန္ေသာ္လဲပဲ  ဒီအာရံုေတြေၾကာင့္ေတာ့ ေလာဘ ေဒါသ စတဲ့ စိတ္ အညစ္အေၾကးေတြ မျဖစ္ေစရဘူးလို႔  မိမိစိတ္ကို ၾကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရင္ဆိုင္ေတြ႕လာလို႔ မိမိမွာေလာဘ ေဒါသစတဲ့  စိတ္အညစ္အေၾကးေတြ ျဖစ္လာျပီဆိုရင္လဲ  အဲဒီ အာရံုေတြကိို လံုးဝ ႏွလံုး မသြင္းေတာ့ဘဲ ဘုရား တရား သံဃာတို႔ကို အာရံုျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊  ဒါန သီလ ဘာဝနာ ေဝယ်ာဝစၥစတဲ့ 
အာရံုေတြအေပၚသို႔ျဖစ္ေစ၊ မိမိရဲ႕စိတ္ကို တင္းတင္းရင္းရင္း ေျပာင္းလႊဲ တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ  စိတ္ကိုျပဳျပင္ေပးရမယ္။

ဒီအခါ မိမိရဲ႕ စိတ္အစဥ္မွာာ အကုသိုလ္  အညစ္အေၾကးေတြ ျဖစ္ေပေၚ မလာေတာ့ဘဲ  သန္႔ရွင္း ျဖဴစင္တဲ့ ကုသိုလ္စိတ္ေတြခ်ည္း ျဖစ္လာေတာ့ စိတ္ဟာ လွပတင့္တယ္လာတယ္။  ဒီလိုနည္း ေတြနဲ႔လဲ စိတ္ကို အလွျပင္ရတယ္။

“အဆင့္ျမင့္ဆံုးနည္းျဖင့္ စိတ္အလွျပင္လိုလွ်င္”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဒီထက္အဆင့္ျမင့္တဲ့နည္းနဲ႕ စိတ္အလွ ျပင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခုေယာဂီတို႔ ရႈမွတ္ပြားမ်ား ေနတဲ့  ဝိပႆနာ ရႈနည္းျဖင့္ ရႈမွတ္ျပီးလဲ စိတ္ကို အလွျပင္ႏိုင္တယ္။  ဒီနည္းကေတာ့ အထက္တန္း အက်ဆံုး အထိေရာက္ဆံုး စိတ္အလွျပင္နည္းပါပဲ။

ခုေျပာတဲ့ဝိပႆနာဆိုတာဟာ  ရုပ္လို႔ေခၚတဲ့ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ နာမ္လို႔ေခၚတဲ့စိတ္မွာ  ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သေဘာတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အတိုင္း၊  ရွိေနတဲ့သေဘာကိုအရွိအတိုင္း သတိဦးစီးတဲ့စိတ္နဲ႔
ေစာင့္ၾကည့္ေနတာကို ေခၚတယ္။ 

သတိနဲ႔ေစာင့္ၾကည့္ ေစာင့္ရႈပါမ်ားလာေတာ့ အရႈခံရုပ္နဲ႔ အရႈခံနာမ္ အာရံုေပၚမွာ  စိတ္ဟာ တည္ျငိမ္ျပီးလာတယ္။ 

အဲဒီေတာ့ အရႈခံ ရုပ္သဘာဝ၊ နာမ္သဘာဝတို႔ကို အရွိအတိုင္း သိျမင္လာတယ္။ အဲဒီအသိဟာ အမွန္သိ သမၼာဒိ႒ိလို႔ေခၚတယ္။

ဒီသမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္လာေတာ့ အမွားကိုသိမႈနဲ႔ အမွန္ကိုမသိမႈအဝိဇၹာ၊ ဒီအဝိဇၹာကို အေျခခံျပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သကၠာယဒီ႒ိနဲ႔ တဏွာေလာဘ စတဲ့ကိေလသာ အညစ္အေၾကးေတြ ကင္းေပ်ာက္ သြားပါတယ္။ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းတဲ့  ရႈမွတ္စိတ္အစဥ္ေတြဟာ မိနစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊  နာရီေပါင္းမ်ားစြာ၊ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေနလို႔  စိတ္ကေလးဟာ လွပလို႔ေနပါေတာ့တယ္။ ဒီထက္တိုးတက္ၾကိဳးစားလို႔ မဂ္အသိ၊  ဖိုလ္အသိအထိ ျဖစ္ေပၚရရွိလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့  သူမတူေအာင္ လွပျပီေပါ့။

အထက္တန္းအက်ဆံုး ဒီဝိပႆနာရႈနည္းျဖင့္လဲ  စိတ္ကို အလွျပင္ရတယ္။ ဒီလိုျပင္လိုက္လို႔ စိတ္လွေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕မ်က္ႏွာဟာ ျပံဳးရႊင္ျပီးမေနဘူးလား။ 
(ေနပါတယ္ဘုရား။) 
ျပံဳးရႊင္ေနတဲ့မ်က္ႏွာဟာမလွဘူးလား။ 
(လွပါတယ္ဘုရား။) 
ဒါဟာ စိတ္ကို အလွျပင္လို႔ လွလာတဲ့ ရုပ္အလွေပါ့။

ဒီလိုနဲ႔ စိတ္အလွကို အဓိကထား  ၾကိဳးစားျပဳျပင္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ရုပ္ေရာစိတ္ပါ  လွလို႔မို႔ ခုဘဝမွာလဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရတယ္။ ေနာက္ဘဝက်ေတာ့လဲ လူ႕ျပည္ နတ္ျပည္မွာ  ေရာက္ရလို႔ နတ္လူတို႔၏ အသက္ရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ခ်မ္းသာ ၾကီးျခင္း၊  ခြန္အား ဗလျကီးျခင္း၊ ဥာဏ္ပညာၾကီးျခင္း၊  အေႁခြအရံေပါမ်ားျခင္း၊ ပစၥည္းေပါမ်ားျခင္း 
စတဲ့ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြ ခံစားရလို႔  ခ်မ္းသာျပန္တယ္။ 

ဒီေတာ့ စိတ္အလွျပင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ခုေရာေနာင္ပါ ခ်မ္းသာရတယ္မဟုတ္လား။

ခ်မ္းေျမ႕အရွင္ဣႏၵက (ဒါရုကၡေႏၶာပမ သုတၱန္)

Views: 110

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Mgaye is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 9
Star is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
joy clark updated their profile
Aug 7
joy clark posted a blog post
Aug 7

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service