ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

သဒၶါ ႏွင့္ ပညာ

သဒၶါ ႏွင့္ ပညာ

 

အရာ၀တၳဳ ၂-ခု အသံုးျပဳရသည့္အရာမွန္သမွ် တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ညီမွ်ဖုိ႔ ဟန္ခ်က္ညီဖုိ႔ လုိအပ္သည္။
ေျခေထာက္ ၂-ေခ်ာင္း၊ ၀ဲႏွင့္ ယာ၊ လင္ႏွင့္ မယား၊ လွ်ာႏွင့္ သြား၊ အမည္းႏွင့္ အျဖဴ၊ အေမွာင္ႏွင့္ အလင္း၊ အသြားႏွင့္ အျပန္၊ အေပးႏွင့္ အယူ၊ အ၀င္ႏွင့္ အထြက္၊ အေရာင္းႏွင့္ အ၀ယ္၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စားသံုးမႈ၊ အထက္ႏွင့္ ေအာက္၊ အသိႏွင့္ အက်င့္၊ ၀ိဇၨာႏွင့္ စရဏ၊ ၀ီရိယႏွင့္ သမာဓိ၊ သဒၶါႏွင့္ ပညာ စသည့္ မည္သည့္အရာ တြင္ မဆုိ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ညီမွ်မွ လြယ္ကူသည့္ရလဒ္၊ ျပည့္စံုသည့္ အက်ိဳး ရႏုိင္ေပ မည္။

 

တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မညီမွ်လွ်င္ လြယ္ကူျပည့္စံုသည့္ အက်ိဳးမရႏုိင္။ ေဖာ္ျပပါ စံုတြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ေျခေထာက္ ၂-ေခ်ာင္းမွာပင္ အတုိ အရွည္၊ အေႏွး အျမန္၊ အႀကီး အေသး စသည္ မညီမွ်လွ်င္ ရပ္တည္မႈ၊ ခရီးေရာက္မႈ၊ ျမင္ရမႈ စသည့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ရေပမည္။ အျခားေသာ သက္မဲ႔စံုတြဲ သက္ရွိစံုတြဲ မည္သည့္စံုတြဲမွာမဆုိ မညီမွ်လွ်င္ အစြန္း ေရာက္လွ်င္ ထုိက္တန္သည့္ ဆုိးက်ိဳး ရင္ဆုိင္ရမည္။ ညီမွ်လွ်င္ ထုိက္တန္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည္။


ဤအရာ၌ သဒၶါ ပညာ စံုတြဲကုိသာ ညႊန္ျပလိုပါသည္။ သဒၶါကဲ၍ ပညာနည္းလွ်င္ ဆင္ျခင္တံုတရား လက္ကို္င္မထားဘဲ ေတြ႕သမွ် ၾကည့္ညိဳမိတတ္သည္။ အတု အေယာင္ျဖစ္ေသာ ဘုိးေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ ဆရာ၊ ရဟန္း၊ သူေတာ္စင္ စေသာ မၾကည္ညဳိသင့္သည္မ်ားကုိ ၾကည္ညိဳမိျခင္းေၾကာင့္ သမီးဆံုးရႈံးျခင္း၊ မယားဆံုးရႈံးျခင္း၊ လင္ဆံုးရႈံးျခင္း၊ ပစၥည္းဆံုးရႈံးျခင္း၊ အရွက္တကြဲ က်ဳိးနည္းျဖစ္ျခင္း၊ ပူေဆြးေသာက ေရာက္ရျခင္း စေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။


ရဟန္းခံရာ၌ပင္ ရဟန္းေလာင္း၏အရည္အေသြး အေျခအေနမွန္ကုိ မစိစစ္ဘဲ ရဟန္း ဒါယကာျဖစ္လုိေသာ သဒၶါတရားတစ္ခုကုိ ဦးစားေပး၍ ရဟန္းခံေပးတတ္ၾကသည္။ ေတြ႕သမွ်လူကုိ ဘုန္းႀကီးလုပ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းတတ္ၾကသည္။


ရဟန္းေလာင္း၏ အရည္အေသြးမျပည့္၀မႈေၾကာင့္ သာသနာေတာ္၌ ညံ့ဖ်င္းေသာ ရဟန္း၊ လံု႔လ၀ီရိယ မရွိေသာ ရဟန္း၊ ဆုိးသြမ္းေသာ ရဟန္း၊ သာသနာဖ်က္ ရဟန္း စသည္ ေပါမ်ားခဲ႔ရသည္။ အဆိပ္ပင္ ေရေလာင္းသကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ရသည္။

 

ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္ စသည္ မည္သည့္ကုသုိလ္မ်ိဳး၌မဆုိ အရွည္ေမွ်ာ္၍ ျပဳလုပ္မွ ကုသုိလ္လည္းရမည္၊ အက်ိဳးလည္း မ်ားမည္၊ အလွဴဒါနအရာ၌
၁။ ကုသုိလ္ရရံု လွဴေသာ အလွဴဒါန၊
၂။ ကုသိုလ္လဲရ အက်ိဳးလည္းမ်ားေသာ အလွဴဒါန ဟူ၍ ၂-မ်ိဳးခြဲျခားသင့္သည္။


အလဇၨီ ဒုႆီလကုိပင္ အလွဴခံအမွတ္ျဖင့္ လွဴလွ်င္ ကုသုိလ္ေတာ့ ရႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အလြန္အကၽြံ ပံုလွဴျခင္းေၾကာင့္ သာသနာအတြက္ အက်ိဳးမမ်ားႏုိင္ပါ။ မေကာင္းမႈ လုပ္ဖုိ႔ အားေပးသလုိပင္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ မီးေလာင္ရာေလပင့္ ဆုိသလုိ အလဇၨီ၊ ဒုႆီလမ်ား လာဘ္လာဘေပါမ်ားလွ်င္ မိမိအတြက္ေရာ သာသနာအတြက္ပါ ပုိ၍ပင္ အႏ ၱရာယ္ႀကီးပါသည္။


ငွက္ေပ်ာ၊ ၀ါး၊ က်ဴပင္တုိ႔၏ အသီးသည္ မိမိအပင္ကုိပင္ ျပန္၍ သတ္သကဲ႔သုိ႔ လည္း ေကာင္း၊ အႆတုိရ္ျမင္းမ၏ ကုိယ္၀န္သည္ မိခင္ကုိပင္ သတ္သကဲ႔သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ညံ့ဖ်င္းေသာ ေယာက္်ား၏ လာဘ၊ သကၠာရ၊ သိေလာက သည္ မိမိကုိယ္ကုိပင္ ျပန္ သတ္တတ္သည္။


ဤသည္တုိ႔မွာ ၀ိ-၄၊ ၃၄၆၊သံ-၁၊ ၁၅၆၊ ၄၃၆၊ အံ-၁၊ ၃၈၅၊ ေနတၱိ-၁၀၉ တုိ႔၌ ေဒ၀ဒတ္ ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားသည္။ “သဒၶါလြန္ေတာ့ တဏွာ ကၽြန္ ျဖစ္ရသည္” ဟူေသာ စကားပံုမ်ားသည္လည္း ပညာနည္း၍ သဒၶါကဲသူမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။


ဤသာဓကမ်ားအရ သဒၶါကဲ၍ ပညာနည္းလွ်င္ အက်ိဳးမဲ႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သဒၶါတရား အားေကာင္းသည့္ သာသနာျပဳလုိသူမ်ား သတိထားရမည့္အရာ ျဖစ္ပါသည္။ သာသနာျပဳလုိပါလ်က္ သာသနာဖ်က္ရာ ေရာက္ေနတတ္သည္။


သဒၶါနည္း၍ ပညာကဲလွ်င္ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲတတ္သည္။ ေဆးေၾကာင့္ျဖစ္ ေသာ ေရာဂါသည္ ကုသလုိ႔ မရသကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္တတ္သည္။
ဒါနေၾကာင့္ သံသရာရွည္သည္။
စိတ္ထားတတ္လွ်င္ ျမတ္သည္။
လွဴစရာ မလုိ၊ ရိပ္သာသြား တရားထုိင္စရာ မလုိ။
အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ေနရင္ၿပီးတာပဲ။
စိတ္ကုိ စိတ္အတုိင္းထား၊ လုပ္သမွ် ဒုကၡ စသည္ျဖင့္ ေျပာတတ္သူမ်ားသည္ သဒၶါနည္း၍ ပညာကဲသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

 

 သဒၶါနည္း၍ ပညာကဲသူသည္ သဒၶါနည္း ျခင္းေၾကာင့္ သူမ်ားအျပစ္ကုိသာ ရႈျမင္ေနတတ္သည္။ အရာရာမွာ သင့္တင့္ေအာင္ မရႈျမင္တတ္၊ ျဖည့္မၾကည့္တတ္၊ မၾကည္ညိဳတတ္။
လူမုိက္၏ အတတ္ပညာသည္ -
လူမိုက္အား အက်ိဳးမဲ႔ရန္အတြက္သာ ျဖစ္သည္။
ကုသုိလ္အဖုိ႔အစုကုိ ဖ်က္ဆီးတတ္သည္။
ပညာဦးထိပ္ကုိ ျပတ္၍ က်ေစတတ္သည္။
ဟူေသာ ဓမၼပဒ ဂါထာ ၇၂-စကားသည္လည္း သဒၶါနည္း၍ ပညာကဲသူကုိ ရည္ညႊန္း ျခင္းျဖစ္သည္။

 


သဒၶါပညာညီမွ်လွ်င္ကား အရာရာကုိ သင့္တင့္ေအာင္ ရႈျမင္တတ္သည္။ သူတစ္ပါး၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္စြက္၍ ရႈျမင္သည္။ ေတြးေခၚတတ္သည္။ စဥ္းစားတတ္သည္။ သူတစ္ပါးက ကုိယ့္ကုိ လာေရာက္ၿပီး ဆဲေရးတုိင္းထြာေနသည္ကုိပင္
သူ႔ခမ်ာ မခံႏုိင္လြန္းလုိ႔၊ စိတ္ဆုိးလြန္းလုိ႔ ဆဲတာျဖစ္မည္။
သူ႔ဘက္က အလြန္မဟုတ္၊ ငါ့ဘက္ကသာ လြန္တာျဖစ္မည္။
ငါ ၀ဋ္ေကၽြးရွိလုိ႔ အဆဲခံရသည္။ ငါ၏အျပစ္ ၀ဋ္ေကၽြးေက်ပါေစ။

ျပဳသူ အသစ္၊ ျဖစ္သူ အေဟာင္းေပၚမွာ အကုသုိလ္အသစ္ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ ငါထိန္းသိမ္းမည္ စသည္ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ ေတြးေခၚရႈျမင္သည္။ အရႈံးမေပၚသည့္အျပင္ အျမတ္ပင္ ထြက္ႏုိင္သည္။


သာသနာျပဳလုိေသာ ဒါယကာတစ္ေယာက္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါး


ေရွးအခါက သာသနာအတြက္ ေကာင္းေစလုိေသာ ဒါယကာတစ္ေယာက္သည္ ဆရာေတာ္ႀကီး တစ္ပါးအား ေလွ်ာက္ထားဖူးေလသည္. “ဆရာေတာ္ဘုရား၊ သာသနာ ေတာ္၌ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ရဟန္းသာမေဏမ်ားသာ ရွိေစခ်င္သည္၊ အက်င့္သိကၡာမေကာင္းသည့္ ရဟန္းသာမေဏမ်ား သာသနာေတာ္မွာ မရွိလွ်င္ ေကာင္းမွာပဲ” ဟု ေလွ်ာက္ထားေလသည္။


ထုိအခါ ဆရာေတာ္ႀကီးက “ဒါယကာ၊ သစ္ပင္တစ္ပင္မွာ အကာႏွင့္ အႏွစ္ ဘယ္ဟာ က လုိရင္းျဖစ္သနည္း” ဟု ေမးရာ “ အႏွစ္က လုိရင္းပါ ဘုရား” ဟု ေျဖသည္။ “အႏွစ္က လုိရင္းျဖစ္၍ လုိရင္းမဟုတ္ေသာ အကာမ်ားကုိ ဖယ္ပစ္လုိက္ရင္ မေကာင္းဘူးလား” ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးက ေမးရာ


ဒါယကာက “အကာဟာ လုိရင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အႏွစ္အတြက္ အကာအကြယ္ ျဖစ္ေစရန္ အကာလည္း လုိအပ္ပါသည္။ အကာ မရွိလွ်င္ အႏွစ္ပ်က္စီးသြားႏုိင္သည္” ဟု ေလွ်ာက္ထားရာ

 

ဆရာေတာ္ႀကီးက “ ဒါယကာ၊ အကာႏွင့္တူေသာ အက်င့္မေကာင္းသည့္ပုဂၢဳိလ္မ်ား ေၾကာင့္ အက်င့္ေကာင္းသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပုိ၍ ဂုဏ္တက္ရပါသည္။ လုိရင္း မဟုတ္ ေသာ္လည္း အကာ လုိအပ္ပါသည္”ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးက မိန္႔ေတာ္မူမွ သာသနာ အတြက္ ေကာင္းေစလုိေသာ ဒါယကာလည္း သေဘာေပါက္သြားသည္။


အက်င့္ မေကာင္းသူမ်ားအေပၚ အျပစ္မျမင္ေတာ့၊ အက်င့္မေကာင္းသူမ်ား ျမင္တုိင္း အက်င့္ ေကာင္းသူမ်ားကုိ ပုိ၍ ၾကည္ညိဳခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ အက်င့္မေကာင္းသူမ်ားလည္း အက်င့္ေကာင္း သူမ်ားကုိ ၾကည္ညိဳေစဖုိ႔ အေၾကာင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ ႀကီး၏ သဒၶါ ပညာ ညီမွ်ေအာင္ ရႈျမင္ႏုိင္မႈကား အံ့ၾသေလာက္ပါေပသည္။


စာရႈသူမ်ားလည္း အရာခပ္သိမ္း၌ သဒၶါ ပညာ ညီမွ်ေအာင္ လက္ကုိင္ထား၍ ရႈျမင္ ၾကပါ ဟု တုိက္တြန္းရင္း ဤေဆာင္းပါးကုိ အဆံုးသတ္အပ္ပါသတည္း။

 

ဆရာေတာ္ ဦးတိေလာကာဘီဝံသ (အင္းစိန္ ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္)
၁၃၆၆ ခု၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၃ ရက္ (၂၂၊ ၃၊၂၀၀၅) အဂၤါေန႔


မွတ္ခ်က္- ထည့္သြင္းေသာ စာေစာင္အမည္ မမွတ္မိ၍ မေဖာ္ျပႏုိင္၊ေပးပုိ႔ေသာ ရက္စြဲသာ မွတ္မိေတာ့သည္။

Views: 77

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Village Talkies is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
20 hours ago
Phyllis K. Michael updated their profile
Jun 7
Phyllis K. Michael is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Jun 7
Hannah Carter updated their profile
Jun 3

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service