ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ကုသုိလ္၊ ပညာ၊ ဥစၥာ တစ္ခုခုရပါေစ

ကုသုိလ္၊ ပညာ၊ ဥစၥာ တစ္ခုခုရပါေစ

 

စကၡဳအျမင္အာ႐ုံ မခ်ဳိ႕ယြင္းေသာ လူမွန္သမွ် ေနထြက္သည္ကုိလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ျမင္ဖူးၾကသည္။ ေနဝင္သြားသည္ကုိလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ျမင္ဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ေနတစ္ႀကိမ္ ထြက္ေပၚ လာသည္ကုိျမင္တုိင္း ဤတစ္ေန႔ကုိအ႐ႈံးျဖင့္ ကုန္လြန္စိမ့္မည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အျမတ္ျဖင့္ ကုန္လြန္စိမ့္မည္ဟု ေတြးေတာဖူးၾကပါသည္လား။ ဒီလုိမွမဟုတ္၍ ေနတစ္ႀကိမ္ဝင္သြားသည္ကုိ ျမင္ရတုိင္း ဒီကေန႔ျဖင့္ ငါကားျမတ္ေလၿပီ။ ဒီကေန႔ျဖင့္ ငါကား႐ႈံးေလၿပီဟူ၍မ်ား ေတြးေတာဖူး ၾကပါသည္လား။

 

 စင္စစ္ ကြ်န္ေတာ္အပါအဝင္ လူသားအားလုံးတုိ႔သည္ ေနထြက္မွေနဝင္ “ဃရာဝါ သ သမၺႏၶ” ဟု ကိစၥျမားေျမာင္ လူတုိ႔ေဘာင္၏ အေရးကိစၥမ်ားထဲ၌သာ ျမဳပ္ခ်ည္တစ္ခါေပၚ ခ်ည္တစ္လွည့္ျဖင့္ က်င္လည္ကူးခပ္ေနၾကေလရာ တစ္ခါတစ္ရံ ေသဝပါးနီးေရာက္မွ ငါကားမွားျခင္းမက မွားေလၿပီ ဟူ၍ ညည္းတြားတတ္ၾကသူက မ်ားပါသည္။

 

အကယ္၍မ်ား ေဆာင္းပါးအစမွာ ေဖာ္ျပထားသလုိ တစ္ေန႔ခ်င္းတစ္ရက္ခ်င္း၏ အ႐ႈံးအျမတ္ မွတ္တမ္း ကေလးကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် သိရွိမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ ခဲ့ၾကမည္ဆုိလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အတြက္ ေနာင္တတရားမ်ား ကင္းစင္၍ စိတ္ႏွလုံးတံုးတံုးခ်ကာ ေသမင္းကုိေသာ္လည္း အန္တု ရင္ဆုိင္ ႏုိင္လိမ့္မည္ကား မုခ်မလြဲပင္။ ေရွးပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔က လူတစ္ေယာက္၏ တစ္ေန႔တာ အ႐ႈံးအျမတ္ကုိ ကုသုိလ္၊ ပညာ၊ ဥစၥာရျခင္း မရျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ပုိင္းျဖတ္၍ တြက္ခ်က္တတ္ၾကပါသည္။

 

ဆုိပါစုိ႔။ တစ္ေန႔တာကုန္ဆုံး၍ အိပ္ရာကုိ ေက်ာခ်ၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းသုိ႔မေရာက္မီ ငါသည္ ဒီတစ္ေန႔တာအတြက္ ဥစၥာေကာ ရခဲ့ပါရဲ႕လားဟု တစ္ေန႔အတြင္း သမၼာအာဇီဝမွ်တစြာ မိမိေခြ်းႏွဲစာ အဘယ္မွ်ရႏုိင္ခဲ့သည္ကုိေတြး၍ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာ ရရွိခဲ့ေသာဥစၥာ ပစၥည္းအနည္းငယ္မွ်ရွိခဲ့လွ်င္ ထုိတစ္ေန႔အတြက္ မိမိျမတ္ခဲ့ၿပီဟု ႏွလုံးသြင္း၍ စိတ္လက္ခ်မ္းသာစြာ ညဥ့္ကုိကုန္လြန္သင့္ပါသည္။

 

ထုိ႔အတူပင္ ယေန႔မူ ဥစၥာဟူ၍ဆုိေလာက္ေအာင္ မရေခ်။ သုိ႔ေသာ္ ေလာကီ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းပညာ၊ ေလာကုတၱရာ သံသရာကုိ ကူးေျမာက္ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ အသိတရား ပညာကုိမူကား ရခဲ့ေခ်ၿပီဟု စိတ္ဝယ္ပုိင္ပုိင္ သိႏုိင္ခဲ့လွ်င္မူ ယေန႔ကား ငါျမတ္ေလၿပီဟုေတြး၍ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေမာက်လ်က္ ညဥ့္ကုိ ကုန္လြန္သင့္ျပန္ပါသည္။

 

ဒီနည္းအတုိင္းပါပင္ “ငါကားယေန႔ ေကာင္းေသာစကားကုိဆုိ၏။ ေကာင္းေသာ မွန္ေသာ အလုပ္ကုိ လုပ္၏။ ေကာင္းေသာ အၾကံႏွင့္ယွဥ္ကာ ေမတၱာကုိ ျဖစ္ေစလ်က္ ဒါနကုိလည္းျပဳ၏။ သီလကုိလည္း ေဆာက္တည္၏။ ဘာဝနာကုိလည္း အျမဲမျပတ္ႀကိဳးစား အားထုတ္၏။ မိမိသူတစ္ပါး ခ်မ္းသာေၾကာင္းကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီဟု ျပဳခဲ့ေသာကုသုိလ္ကုိ ဆင္ျခင္လ်က္ ဤယေန႔ကား ငါ့အဖုိ႔ ျမတ္ေလၿပီဟု ႏွလုံးစိတ္ဝမ္းေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ ထုိညဥ့္ကုိ ကုန္လြန္ေစသင့္၏ဟု ေရွးပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔က ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ေလသည္။

 

ယခုေကာင္းမွ ေနာင္ေကာင္းမည္။ ေနာင္ေကာင္းပါမွ ေနာင္ေႏွာင္းဘဝခ်မ္းသာရ၏။ ယခု မေကာင္းလွ်င္ ေနာင္လည္းမေကာင္းသျဖင့္ ေနာင္ေႏွာင္းဘဝ ဆင္းရဲရ၏ဟူလုိ။ ဤေနရာ၌ ဥစၥာဟူသည္ကား တရားသျဖင့္ေရာ မတရားသျဖင့္ပါ ရွာလွ်င္ရႏုိင္၏။ သုိ႔ေသာ္ ေရ၊ မီး၊ မင္း၊ ခုိးသူ၊ အေမြခံသားဆိုး သမီးဆုိးဟူေသာ ရန္သူမ်ဳိးငါးပါးႏွင့္ ဆက္ဆံရသျဖင့္ ပ်က္စီးလြယ္၏။ ကုသုိလ္တရားကား ကုိယ္ပုိင္ကုိယ္ဆုိင္ ဥစၥာျဖစ္၍ မည္သုိ႔ေသာရန္သူမွ် မဖ်က္ဆီးႏုိင္ေခ်။

 

အထူးသျဖင့္ ဝိပႆနာတရားကုိ က်င့္ၾကံအားထုတ္၍ ရလာေသာမဂ္ဖုိလ္ ကုသုိလ္ဟူသည္ကား သံသရာဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ကင္းရာအမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္သုိ႔ အတားအဆီး အပိတ္အပင္မရွိ ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ေသာ သတၱိထူး ရွိေပသည္။ ကုသုိလ္ဆုိရာ၌ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္သျဖင့္ ရေသာ ကုသုိလ္ရွိသလုိ သူတစ္ထူး ျပဳေသာကုသုိလ္ကုိ ဝမ္းေျမာက္သျဖင့္ရအပ္ေသာ ကုသုိလ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိ၏။

 

ဤေနရာ၌ ထင္ရွားေအာင္ျပရလွ်င္ ေရွးအခါ တံငါရြာ တစ္ရြာ၌ တံငါအလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းသူ ႏွစ္ဦးရွိရာ တစ္ခုေသာဝါတြင္းကာလ ဥပုသ္ေန႔၌ တစ္ဦးေသာ တံငါသည္သည္ “ငါကား သူ႔အသက္သတ္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးရသျဖင့္ အကုသုိလ္ကံသည္ ငါ့ကုိဖိစီး၏။ ယေန႔တစ္ရက္မွ် ဥပုသ္သီလ၌ ေဆာက္တည္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ကုိ ျပဳအံ့” ဟု ေက်ာင္းသုိ႔သြား၍ ဥပုသ္ေစာင့္၏။

 

တစ္ဦးေသာ တံငါသည္မွာမူ “ငါကားသူ႔အသက္ သတ္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးရ၏။ တစ္ေန႔စာကုိပင္ အလ်ဥ္မီေအာင္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ေန႔တစ္ရက္မွ်ပင္ ဥပုသ္ေစာင့္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ငါ့အက်ဳိးေပးကံကား ည့ံဖ်င္းလြန္းေပစြ” ဟု မိမိကုိယ္မိမိ အျပစ္တင္လ်က္ ငါရွာသာထြက္ရ၏။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔စိတ္ကား ငါးဖမ္းရာတြင္မရွိ။ ေက်ာင္း၌ ဥပုသ္ေစာင့္ေနေသာ ဘဝတူတံငါသည္ ထံ၌သာ ေရာက္၍ ၾကည္ႏူးဝမ္းေျမာက္စိတ္ျဖင့္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၌ စိတ္ၫြတ္၍ေနေလ၏။

 

ေက်ာင္း၌ ဥပုသ္ေစာင့္ေနေသာ တံငါသည္မူ တရား၌လည္း စိတ္မေရာက္ႏုိင္။ သီလလည္း ေကာင္းစြာမေဆာက္ တည္ျဖစ္လ်က္ ဘဝတူတံငါသည္ျဖင့္ ဒီအခ်ိန္ဆုိလွ်င္ ငါးအေျမာက္အျမား ဖမ္းဆီးရမိ၍ ေနေလာက္ၿပီဟု ေတြးကာ ငါျဖင့္ယေန႔ဥပုသ္ေစာင့္မိတာ မွားေလၿပီဟု အကုသုိလ္၌ စိတ္ၫြတ္၍ ေနေလေတာ့သည္။ ဇာတ္ေပါင္းေသာ္ ဥပုသ္ေစာင့္ေသာ တံငါသည္သည္ ငရဲသုိ႔က်၍ ငါးဖမ္းေသာတံ ငါသည္မူကား နတ္ျပည္သုိ႔ လားေရာက္ရ၏ဟူလုိ။

 

ဤပုံျပင္ကုိ သတိရမိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တစ္ခါက နံနက္ေစာေစာ ေရေသာက္ခ်င္သျဖင့္ လမ္းေဘးေရအုိးစင္ တစ္ခုသုိ႔ဝင္၍ ေရေသာက္မည္ျပဳရာ ေရအုိးစင္ကုိ အက်အန တံခါးလုပ္၍ ေသာ့ခတ္ထားသည္ကုိ ျမင္ေသာေၾကာင့္ အံ့အားသင့္သြားရ၏။ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ျမင္သျဖင့္ ပုိင္ရွင္က ကပ်ာကယာေသာ့လာ ဖြင့္ေပးရင္း “ညဘက္ကုိ ေသာ့ခတ္မထားရင္ မနက္ဆုိ ေရအုိးေတြလည္း ႐ုိက္ခြဲပစ္ခ်င္ပစ္ခဲ့တယ္။

 

ေသာက္ေရခြက္ကုိလည္း ယူခ်င္ယူသြားတယ္။ အဖုံးကုိလည္း လႊင့္ပစ္ခဲ့လို႔မၾကာ မၾကာ အသစ္ ျပန္လဲရတာနဲ႔ ခုလုိလုပ္ထားရပါတယ္” ဟုဆုိ၏။ ဘယ္ဘက္ကပဲၾကည့္ၾကည့္ ေသာက္ေရအလွဴ ဆုိသည္ကား ခရီးသြားခရီးလာ ေရဆာငတ္မြတ္ၾကသူေတြအတြက္ တတန္တက ကုသုိလ္ယူရျခင္း ျဖစ္ရာ ေရကုိေသာက္ၿပီး ေရအုိးခြဲသြားသူတုိ႔ကုိ ဘယ္လုိမွနားမလည္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ရသလုိ ထုိအကုသုိလ္ အက်ဳိးေပးေၾကာင့္ ထုိသူတုိ႔သည္ သံသရာတြင္ အဘယ္မွ်နစ္မြန္း ဒုကၡေရာက္ၾကရ ဦးမည္ကုိ ေတြး႐ုံႏွင့္ပင္ ၾကက္သီးထေလာက္၏။

 

ကြ်န္ေတာ့္သား ရန္ကုန္ကုိအလည္သြားခုိက္ ေတြ႔ခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံျခားသူမူကား လက္ထဲမွာ ကုိင္ထားေသာ ပလတ္စတစ္အိတ္ထဲမွအာ လူးေၾကာ္ကုိ ႏႈိက္ကာႏႈိက္ကာစားရင္း ေဘးမွ Guideႏွင့္ သိခ်င္သမွ်ကုိ ေမးစမ္း၏။ အေတာ္သြား၍ အားလူေၾကာ္ကုန္ေသာအခါ အိတ္ခြံ ကုိပစ္ရန္ အမႈိက္ပုံးရွာ၏။ အမႈိက္ပုံးရွာ၍ မေတြ႕လွ်င္ ေဘးမွပါလာေသာ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီး Guideက ထုိအိတ္ခြံအား သူ႔ကုိေပးရန္ေတာင္း၏။

 

သူမက ေခါင္းခါျပၿပီး ထုိအိတ္ခြံကုိ ေသခ်ာက်နစြာေခါက္ၿပီး သူမ၏ေဘး လြယ္အိတ္ထဲသုိ႔ထည့္ၿပီး ယူသြားသည္ဟု ဆုိေလသည္။ အင္မတန္အတုယူအားက်စရာ ေကာင္းပါသည္။ ေကာင္းေသာ အတုကုိယူ၍ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ ျပဳမူေနထုိင္ဖုိ႔ အသိတရားရျခင္းသည္ ပညာရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လူမ်ဳိးသည္ အင္မတန္ႀကီးပြားခ်င္၏။ တုိးတက္ခ်င္၏။ သူမ်ားတကာ တုိင္းျပည္ေတြ ႀကီးပြားတုိးတက္ေနသည္ကုိျမင္လွ်င္ အလြန္သြားရည္က်၏။

 

သုိ႔ေသာ္ ထုိလူမ်ဳိးတုိ႔ ျပဳမူေနထုိင္က်င့္သုံးေသာ စည္း ကမ္းမ်ားကုိမူ ေကာင္းသည္၊ ေတာ္သည္ဟု သိေသာ္လည္း လုိက္နာက်င့္သုံးလုိစိတ္ကား အလွ်င္း မရွိေခ်။ ဆုိင္ကယ္စီးလွ်င္ ဦးထုပ ေဆာင္းမွ အႏၱရာယ္ကင္းမည္သိလ်က္ စီမံခ်က္ႏွင့္ဖမ္းစဥ္ ခဏသာ ဦးထုပ္ေဆာင္း ၏။ ေနာက္ေန႔ ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ မေဆာင္း ေတာ့ေခ်။

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ရန္ပုံေငြလုိေသာ အခါသုိ႔တည္းမဟုတ္ တုိင္းျပည္အခြန္ဘ႑ာ လုိေသာအခါ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ၿပီး လမ္းစုံလမ္းခြ ေနရာေကာင္းေကာင္းမွ ေစာင့္၍ ဖမ္းဆီးဒဏ္ေငြ႐ုိက္ျခင္းျဖင့္ ရန္ပုံေငြႏွင့္တကြ တုိင္းျပည္ဘ႑ာလည္း အေတာ္ပင္ ေလာက္ေလာက္ လားလားရတတ္၏။ ဤနည္းကားမဆုိးေခ်။ အစုိးရလည္း အေဝဖန္ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္၍ အခြန္မ်ားမ်ားရသျဖင့္ ေန႔စဥ္ဆုိသလုိပင္လုပ္လွ်င္ အေတာ္ဟန္က်ႏုိင္၏။

 

အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ ကုိယ္ကစည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ပရမ္းပတာလုပ္သမွ်ေသာ အမႈကိစၥဟူသမွ်သည္ ကုိယ့္ အတြက္ေရာ ကုိယ့္လူမ်ဳိး ကုိယ့္တုိင္းျပည္ပါ အက်ဳိးဆုတ္ယုတ္ ေစသည္ဟုသိ၍ ဆင္ျခင္ႏုိင္ ၾကလွ်င္ အသိဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ဟု ဆုိရန္ရွိေသာေၾကာင့္ ထုိတစ္ေန႔ ဆင္ျခင္ႏုိင္လွ်င္ ထုိတစ္ေန႔အတြက္ပညာျဖင့္ ေနသူ၊ ျမတ္သူ ျဖစ္ႏုိင္၍ ထုိတစ္ေန႔အတြက္ ျမတ္၏ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။

 

ထုိ႔အတူပင္ သူတစ္ပါးျပဳေသာ ကုသုိလ္ကုိ ကုိယ္ကမဖ်က္ဆီးဘဲ ထုိကဲ့သုိ႔ကုသုိလ္ျပဳႏုိင္ သူ၏လုပ္ငန္းကိစၥ၌ ကုိယ္ကဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖင့္ သာဓုေခၚႏုိင္လွ်င္ ထုိတစ္ေန႔အတြက္ ကုသုိလ္ျပဳသူနည္းတူ ကုိယ္လည္းကုသုိလ္ ရႏုိင္သျဖင့္ ျမတ္ေသာသူ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဆုိခဲ့သလုိပင္ သမၼာအာဇီဝက်ေသာ ရွာေဖြရလာေသာ ဥစၥာေငြေၾကးကုိ နည္းသည္မ်ားသည္ သေဘာမထားဘဲ အလုိေလာဘကုိ သိမ္းလ်က္ရသမွ်ႏွင့္ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲတတ္လွ်င္ လူမခ်မ္းသာေသာ္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာသျဖင့္ ဥစၥာရသည္ပင္ မည္ပါ၏။

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ကုသုိလ္၊ ပညာ၊ ဥစၥာ တစ္ခုခုရေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေနထုိင္ျခင္းျဖင့္ သံသရာေကာင္းေအာင္ သာမက လက္ရွိမိမိအပါအဝင္ လူမ်ဳိးႏွင့္တုိင္းျပည္ပါ ေကာင္းလာႏုိင္သည္ ဟု အရွည္ကုိေမွ်ာ္ေတြး၍ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္သြားၾကပါဟု တုိက္တြန္းလုိရင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

Written by:    ဘစံေကာက္

Views: 136

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service