ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

နာၾကည္းစရာသဲေသာင္မွာ ေက်းဇူးတရားေက်ာက္ထြင္းထား

နာၾကည္းစရာသဲေသာင္မွာ ေက်းဇူးတရားေက်ာက္ထြင္းထား

 

ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္လာ သစၥံကိရဇာတ္၊ ေက်းဇူးကန္းေသာ မင္းသားယုတ္ဇာတ္ႏွင့္ ကားလိပ္ဖြင့္ခ်င္ပါသည္။

            ဗာရဏသီျပည္၌ ျဗဟၼဒတ္မင္းႀကီးစိုးစံစဥ္ မင္းႀကီးတြင္ ဒု႒ကုမာရအမည္ရွိေသာ မင္းသားတစ္ပါးရွိသည္။ တစ္ေန႔ေသာအခါ မင္းသားသည္ အၿခံအရံမ်ားႏွင့္ ေရကစားရန္ ျမစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ျမစ္လယ္၌ ေရကစားေနစဥ္ မိုးႀကီးသဲႀကီးမဲႀကီးရြာသည္။ ထိုစဥ္ အေစအပါး မ်ားက မင္းသားအား ျမစ္လယ္၌ပစ္ထားၿပီး ကမ္းပါးသို႔ ကူးေျပးၾကေလသည္။

 

            ထိုအခ်ိန္က ဘုရားအေလာင္းရေသ့သည္ ျမစ္ေကြ႕တစ္ေနရာတြင္ ေက်ာင္းငယ္ေလးျဖင့္ တရားအားထုတ္ေနသည္။ ရေသ့သည္ မင္းသား၏ ေအာ္သံၾကားသျဖင့္ ျမစ္လယ္သို႔ ကူးသြားကာ ထင္းတံုး၏ အစြန္းတစ္ဖက္ကို မင္းသားအား ကိုင္ေစၿပီး ကမ္းစပ္သို႔ ဆြဲယူလာသည္။ ထင္းတံုးေပၚ၌ ေျမြမ၊ ၾကြက္ႏွင့္ ေက်းသားတို႔လည္း ပါလာသည္။

            ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ရေသ့သည္ ေျမြ၊ ၾကြက္၊ ေက်းသားႏွင့္ မင္းသားတို႔အား မီးလႈံေစသည္။ ထို႔ေနာက္ ေျမြ၊ ၾကြက္ႏွင့္ ေက်းသားတို႔အား အစာအရင္ေကၽြးသည္။ မင္းသားအား ေနာက္မွ အစာေကၽြးေလသည္။ မင္းသားသည္ သူ႕အား ေနာက္ဆံုးမွ အစာေကၽြးသည္ကို မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ မွတ္ထားေလသည္။ မင္းသားသည္ ရေသ့အပၚ၌ နာၾကည္း၍ ေနေလ၏။

 

            မင္းသားသည္ က်န္းမာလာေသာအခါ “အရွင္ဘုရား အကၽြႏ္ုပ္ မင္းျဖစ္ေသာအခါ ၾကြလာေတာ္မူခဲ့ပါ။ ပစၥည္းေလးပါးတို႔ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကိုးကြယ္ပါမည္” ဟု ေလွ်ာက္ထားကာ ေက်ာင္းမွ ထြက္လာခဲ့ေလသည္။

            မ်ားမၾကာမီ မင္းသားသည္ မင္းျဖစ္ေလသည္။

 

            ရေသ့ႀကီးလည္း မင္းသား၏စကားအတိုင္း ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ဆင္စီးကာ လွည့္လည္ေတာ္မူေသာ မင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္း၌ေတြ႕ေလသည္။ မင္းသည္ ရေသ့ကို ေတြ႕ကာ မွတ္မိၿပီး......“ရေသ့ေကာက္သည္ ငါ့ထံ၌ စားေသာက္လို၍ လာေခ်ၿပီ။ ငါ့အေပၚ သူျပဳဖူးေသာ ေက်းဇူးတရားကို အျခားသူမ်ားအား ေျပာမျပမီ ရေသ့ဦးေခါင္းကို ျဖတ္အံ့”” ဟု စိတ္ကူးကာ......

            “ရေသ့အား ေခါင္းျဖတ္သတ္ေလ့” ဟု မင္းမႈထမ္းတို႔အား အမိန္႔ေပးေလသည္။

 

            မင္းမႈထမ္းတို႔က ရေသ့အား ဖမ္းဆီးကာ ရိုက္ႏွက္ၾကသည္။

            ရေသ့သည္.... “ျမစ္ေရထဲမွ ထင္းတံုးကို ကယ္တင္ျခင္းသည္ ျမတ္၏. သူ႕ေက်းဇူးကို မသိတတ္ေသာ ေယက်္ားယုတ္ကို ကယ္တင္ျခင္းသည္ မျမတ္။ ဤသို႔ ပညာရွိမ်ားဆိုခဲ့ေသာစကားသည္ မွန္၏” ဟု ျမည္တမ္းေလသည္။

 

            ၾကားရသူမ်ားက ထူးျခားလွသည္ဆိုကာ အေၾကာင္းစံု ေမးၾကေလသည္။ ရေသ့ႀကီးက ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ေျပာျပေလသည္။ ထိုအခါ ျပည္သူမ်ားက ေက်းဇူးမသိေသာမင္း၊ ေက်းဇူးတရားကို မသိေသာမင္း၊ ထိုမင္းလက္ေအာက္၌ ေနရျခင္းျဖင့္ ငါတို႔အား အဘယ္မွာ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္မည္နည္း။ ထိုမင္းအား ဖမ္းၾကေလာ့” ဟု ဆိုၿပီးလွ်င္ မင္းကို ဆင္ေပၚမွ ဆြဲခ်သတ္ျဖတ္ၾကေလသည္။ ရေသ့ႀကီးအား မင္းအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ၾကေလသည္။

ဇာတ္ေပါင္းေသာ္ ဒု႒ကုမာရမင္းသည္ ေဒ၀ဒတ္ေလာင္းျဖစ္ၿပီး ရေသ့သည္ ေဂါတမဗုဒၶျမတ္စြာအေလာင္းေတာ္ ျဖစ္ေလသည္။

 

ဤဇာတ္ေတာ္က ဘာကိုျပဆိုသလဲ။

ဒု႒ကုမာရမင္းသားသည္ ရေသ့ႀကီးအေပၚ နာၾကည္းရာမွ ကလဲ့စားေခ်ေသာဇာတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးတရားထက္ နာၾကည္းစရာကို အသိအမွတ္ျပဳမိေသာ ေက်းဇူးကန္းသည့္ဇာတ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေလာကမွာ နာၾကည္းစရာမ်ားကို ရင္မွာ ပိုက္ေထြးၿပီး ေတြးေနလွ်င္ တစိမ့္စိမ့္ ေဒါသထြက္ေနေပလိမ့္မည္။ ေဒါသျဖစ္ရာမွ စိတ္ျဖင့္ ကလဲ့စားေခ်။ ႏႈတ္ျဖင့္ကလဲ့စားေခ်။ လက္ျဖင့္ ကလဲ့စားေခ်မိေတာ့သည္။ ရန္ၿငိဳးအာဃာတ တစ္စတစ္စ ႀကီးမားလာေခ်ေတာ့သည္။

 

သူတစ္ပါးက မိမိေပၚ ေကာင္းက်ဳိးျပဳဖူးပါက ကိုယ့္ေပၚျပဳဖူး သူ႕ေက်းဇူးရွိသြားေလၿပီ။ သူ႕ေက်းဇူးကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသင့္သည္။ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အရ ေက်းဇူးျပန္မဆပ္ႏိုင္ေသးပါက ေက်းဇူးတရားကိုေတာ့ သိေနရေပမည္။ ေက်းဇူးတရားကို မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳကာ ထိန္ခ်န္မထားသင့္ေခ်။

 

“အရိပ္ေနေနအခက္ခ်ဳိးခ်ဳိး” အျပဳအမူမ်ဳိးသည္ ေက်းဇူးကန္းသည့္ အျပဳအမူပင္ ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးကန္းသည့္ အျပဳအမူမ်ဳိးမ်ား မျဖစ္သင့္ေခ်။ ေက်းဇူးတရားကို မဆပ္ႏိုင္ေသးသည့္တိုင္ ေက်းဇူးတရားကား မေမ့သင့္ပါေခ်။

 

ဤေနရာတြင္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံမွ ပံုျပင္ေလးတစ္ပုတ္ျဖင့္ တင္ျပလိုေသးသည္။

ေရွးေရွးတုန္းက ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံမွာ အလြန္ခ်စ္ခင္ၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ရွိသည္။ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ၾကေလသည္။ ေမာင္တစ္ ႏွင့္ ေမာင္ႏွစ္ ဆိုပါေတာ့။

 

တစ္ေန႔မွာ ေမာင္တစ္က လက္ေအာက္ငယ္သားတစ္ေယာက္ကို ဆံုးမသည္။ အဲ့ဒါႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမာင္တစ္မွားသည္။ နည္းလမ္းမက်ဟု ေမာင္ႏွစ္ကထင္သည္။ “ေမာင္တစ္မွားတယ္”ဟု ေမာင္ႏွစ္က ေျပာသည္။ ေမာင္တစ္က စိတ္ဆိုးၿပီး ေမာင္ႏွစ္ကို ဘာမွ်ျပန္မေျပာေသာ္လည္း လက္ေအာက္ငယ္သားကို ပို၍ဆံုးမေလသည္။

 

ေမာင္ႏွစ္က ေမာင္တစ္သည္ သူေျပာတာကို မႀကိဳက္လွ်င္ သူ႕ကိုျပန္ေျပာရမည့္အစား လက္ေအာက္ငယ္သားကို ပိုမိုႏွိပ္စက္ေနတာျမင္ရေတာ့ ေမာင္တစ္၏ပါးကို ရိုက္လိုက္သည္။ ေမာင္တစ္က ပါးရိုက္ခံရတာကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၿပီး တုတ္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ သဲေသာင္ျပင ္ေပၚမွာ....“ငါ့အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းက ငါ့ပါးကို ဒီေန႔ရိုက္ခဲ့တယ္” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ ဒါကို ေမာင္ႏွစ္က ဖတ္ရေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွ်မေျပာဘဲ လုပ္စရာရွိတာကို ဆက္လုပ္ေနခဲ့သည္။

 

တစ္ေန႔မွာ ရြာတစ္ရြာကို အလုပ္သြားလုပ္ဖို႔ ေလွႀကီးႏွင့္ ခရီးထြက္လာခဲ့သည္။ ျမစ္ထဲမွာ ခရီးသြားေနရင္း ေမာင္တစ္ေလွေပၚက ျပဳတ္က်သည္။ လူေတြအားလံုး မ်က္ကလူးဆန္ပ်ာ ျဖစ္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ ေမာင္တစ္ကို ေရထဲဆင္းကယ္ရမွန္းမသိၾကေခ်။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေမာင္ႏွစ္သည္ ေရထဲခုန္ခ်ၿပီး ေမာင္တစ္ကို ကယ္သည္။ ေမာင္ႏွစ္သည္ ေမာင္တစ္ကို ကယ္ၿပီး ကမ္းပါးသို႔ ေခၚသြားသည္။ ေမာင္တစ္လည္း ထူႏိုင္ေထာင္ႏိုင္ျဖစ္သြားသည္။

 

ေမာင္တစ္သည္ ေမာင္ႏွစ္ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း စကားတစ္ခြန္းမွ်မဆိုဘဲ ေလွေပၚတက္သြားသည္။ ေလွေပၚမွ တူႏွင့္ေဆာက္ကိုယူၿပီး ေက်ာက္ေတာင္ေပၚတက္သြားၿပီး ေက်ာက္နံရံမွာ စာေတြထုထြင္းသည္။

“ငါ့အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းက ဒီေန႔ သူ႕အသက္ကိုစြန္႔ၿပီး ငါ့အသက္ကို ကယ္ခဲ့တယ္”

 

ေမာင္ႏွစ္က ေမာင္တစ္ ထြင္းေသာစာကို ဖတ္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းသာသြားသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ထဲမွာ မရွင္းတာေတာ့ ရွိေနေသးသည္။ ေမးရဦးမည္။ ေမာင္ႏွစ္က..“ေမာင္တစ္ေရ ဟိုတစ္ခါ မင္းကိုပါးရိုက္လိုက္တုန္းက သဲေသာင္ေပၚမွာ စာေရးခဲ့တယ္။ အခုတစ္ခါေတာ့ ေက်ာက္နံရံမွာ စာေတြထြင္းခဲ့တယ္။ အဲဒါဘာသေဘာလဲကြာ” လို႔ ေမာင္ႏွစ္က ေမးလိုက္သည္။ ေမာင္တစ္က......“လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ နာၾကည္းတဲ့အခါ သဲေသာင္ျပင္ ေပၚမွာ မွတ္တမ္းတင္တယ္။ ဒါမွ ၾကာၾကာမထင္ဘဲ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္က ကိုယ့္အေပၚ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ေက်းဇူးတရားကိုေတာ့ ေက်ာက္နံရံမွာ ထြင္းထုထားရတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔ မပ်က္စီးႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့” ဟု ရွင္းျပေလသည္။

 

သေဘာကေတာ့ “နာၾကည္းစရာေတြကို ၾကာၾကာမထင္တဲ့ သဲေသာင္ေပၚမွာေရးၿပီး ေက်းဇူးတရားေတြကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မပ်က္စီးႏိုင္တဲ့ ေက်ာက္သားေပၚမွာ မွတ္တမ္းတင္တာပါ” လို႔ ဆိုလိုတာပါပဲ။

“နာၾကည္းစရာ၊ ထုတ္ပစ္ပါ၊ အခါအခါေမ့ပစ္လိုက္”

“ကိုယ့္ေပၚျပဳဖူး၊ သူ႕ေက်းဇူး၊ အထူး သိရမည္”

ေဂ်ာ္ဒန္ပံုျပင္ေလးက အဲ့ဒီအခ်က္ကို ေပးပါသည္။

 

နာၾကည္းစရာဆိုတာ အနာအိုင္းႏွင့္ တူပါသည္။ အနာအိုင္းတို႔မည္သည္ ျဖစ္လာလွ်င္ ခြဲထုတ္ပစ္ရမည္။ ခြဲထုတ္ပစ္ေသာအခါ အသားေကာင္းေတြကိုပါ လွီးထုတ္ပစ္ရသည္။ အနာက်က္သြားေသာအခါ၌လည္း ထင္းစြာေသာ အမာရြတ္ႀကီး က်န္ရစ္သည္။ နာၾကည္းဖြယ္ရာ တို႔ကို အမွတ္အေတးႀကီးစြာထားလွ်င္ မေကာင္းပါ။ အမုန္းသံသရာ ခ်ဲ႕တတ္သည္။

 

ေက်းဇူးတရားကေတာ့ နာၾကည္းစရာႏွင့္ မတူပါ။

မိမိက သူတစ္ပါးအေပၚ ေက်းဇူးတရားေတြ ျပဳခဲ့မိပါက စိတ္မွာ အမွတ္မထားဘဲ ေဖ်ာက္ဖ်က္ရပါမည္။ ပီတိကိုသာ စားရပါမည္။

သူတစ္ပါးက မိမိအေပၚ တင္ရွိေသာ ေက်းဇူးတရားကိုေတာ့ ျပန္ဆပ္ရပါမည္။ ေက်းဇူးတရားကို ျပန္မဆပ္ႏိုင္ေသးလွ်င္ ေက်းဇူးတရားကိုေတာ့ ထုတ္ေဖာ္၀န္ခံေနရေပမည္။ ေက်းဇူးရွင္မ်ားအေပၚ ေက်းဇူးမကန္းဖို႔ အထူးသတိထားေနရေပမည္။

 

လူတခ်ဳိ႕ေက်းဇူးတရား သိပံုမွာ ခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းသည္။ မိဘလက္ထက္က ေက်းဇူးျပန္မဆပ္ႏိုင္၍ သားသမီး လက္ထက္မွာ ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ၾကသည္။

“မင္းမိဘေတြရဲ႕ ေက်းဇူး ငါတို႔မိဘေတြအေပၚမွာ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းဇူးျပန္ဆပ္တာ” ဟု ေက်းဇူးတရားကို သိတတ္ၾကသည္။

 

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ေျပာလိုတာကေတာ့ “နာၾကည္းစာရာရွိလွ်င္ သဲေသာင္ေပၚမွာ ေရးပါ။ ေက်းဇူးတရားေတြရွိလွ်င္ ေက်ာက္နံရံေပၚမွာ ေရးပါ” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

 

အေတြးအျမင္ ေဆာင္းပါးရွင္ ဆရာသန္းၿငိမ္းေအး ရဲ႕ ေဆာင္းပါးေလးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလထုတ္ အေတြးအျမင္ အမွတ္ (၂၃၆) စာအုပ္မွ မူရင္းအတိုင္း ျပန္လည္ ကူးယူမွ်ေ၀ေပးပါသည္။

 

Views: 148

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

joy clark updated their profile
Friday
joy clark posted a blog post
Friday
joy clark is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Friday
ဉာဏ်လင်းမြို့ is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Jun 27

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service