ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

အခ်စ္လဲမေစာနဲ႕ အျပစ္လဲမေျပာနဲ႕

အခ်စ္လဲမေစာနဲ႕ အျပစ္လဲမေျပာနဲ႕
(ေဟတု - အာရမၼဏ)

အဘိဓမၼာသေဘာ သက္သက္ျဖစ္တဲ့ ပ႒ာန္းပစၥည္း တရားေတြကို မွန္းဆၿပီး အာ႐ံုျပဳႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အ႒ကထာဆရာ အစရွိတဲ့ ေရွးဆရာ ျမတ္မ်ားက ေလာက ဥပမာမ်ားနဲ႔ ခိုင္းႏိႈင္းဖြင့္ျပ ၾကေတာ္မူၾကပါတယ္၊ ဒီလိုခိုင္းႏိႈင္း တာဟာလည္း အႏုမာနသေဘာနဲ႔ မွန္းဆ ၾကည့္ႏိုင္႐ံုေလာက္ ပါပဲ၊ တကယ္ေတာ့ ပရမတၳ သေဘာနဲ႔ ေလာကေဝါဟာရ ပညတ္သေဘာတို႔ဟာ ထပ္တူထပ္မွ် တူညီမႈ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ မွန္းဆၿပီး ခိုင္းႏိႈင္းတယ္ ဆိုရာမွာလဲ ႐ႈျမင္ တဲ့ျမင္ေထာင့္ ကြဲျပားသလို ျမင္ကြင္းကလဲ ေျပာင္းလဲ သြားတာမို႔ ခိုင္းႏိႈင္းမႈမ်ားလဲ ေျပာင္းလဲ သြားပါလိမ့္မယ္။ ျမင္ေထာင့္နဲ႔ ျမင္ကြင္း အလိုက္ ျမင္ရပံုကို ဘယ္လိုပဲ ခိုင္းႏိႈင္းထားထား ဒါဟာ မွန္းဆ ၾကည့္ႏိုင္႐ံုမွ်သာ ျဖစ္တယ္ဆို တာကိုေတာ့ သေဘာေပါက္ ထားရပါလိမ့္မယ္။ ဒါကို အေလးအနက္ ေျပာေန ရတာကေတာ့ တခ်ိဳ႕က ဥပမာကို အေသကိုင္ၿပီး ပရမတၳ သေဘာေတြကို ကိုယ္လိုခ်င္သလို ဆြဲယူတာတို႔ ႀကံစည္ သင့္တဲ့အတိုင္း အတာကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အေတြးလြန္ ၾကတာ တို႔ ႀကံဳရတတ္လို႔ပါ။ 

အခုေျပာမယ္ ေဟတုပစၥည္းနဲ႔ အာရမၼဏ ပစၥည္းတို႔ကိုလဲ တစ္ခုခ်င္း အလိုက္ အ႒ကထာဆရာ ဥပမာေပးခဲ့တာက ေဟတု ပစၥည္းက ေရေသာက္ျမစ္နဲ႔ တူတယ္၊ အာရမၼဏပစၥည္းက ေတာင္ေဝွး ႀကိဳးတန္းနဲ႔ တူတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အာရမၼဏပစၥည္းကို ေတာင္ေဝွး ႀကိဳးတန္းနဲ႔ တူတယ္ဆိုတာက သက္ရွိေလာကရဲ႕ အေျခခံျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္တရားနဲ႔ နာမ္တရား ႏွစ္မ်ိဳးထဲမွာ သိမွတ္ ခံစား ႀကံစည္မႈဆိုတဲ့ နာမ္တရားေတြဟာ သူတို႔ခ်ည္း သက္သက္ျဖစ္ ေပၚႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ ဆိုင္ရာ အာ႐ံုတစ္ခုခုကို အာ႐ံုျပဳၿပီးေတာ့မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ၾကတဲ့ တရားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ပင္ကိုယ္အစြမ္း သတိၲနဲ႔ ထထိုင္ရပ္သြားဆိုတဲ့ ဣရိယာပုထ္ ေလးပါးကို ျပဳႏိုင္စြမ္းမရွိၾကသူ (မသန္မစြမ္းသူ)မ်ားဟာ ေတာင္ေဝွး ႀကိဳးတန္း တစ္ခုခုကို စြဲကိုင္အားျပဳၿပီးမွ ထျခင္း ထိုင္ျခင္း စသည္ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကသလို သိမႈစတဲ့နာမ္ တရားေတြဟာလဲ ဆိုင္ရာအာ႐ံုတစ္ခုခုကို စြဲမွီအားျပဳၿပီးမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ၾကတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အာရမၼဏ ပစၥည္းျဖစ္တဲ့ အာ႐ံုေျခာက္ပါးတို႔ကို ေတာင္ေဝွး ႀကိဳးတန္းနဲ႔ ဥပမာေပးထားတာပါ။

တျခား ျမင္ေထာင့္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ေဟတုပစၥည္း ဘက္ကေန ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေရေသာက္ျမစ္ ေျခာက္သြယ္နဲ႔ပမာတူတဲ့ ဟိတ္ေျခာက္ပါးဆိုတာ နာမ္တရားမ်ားပဲျဖစ္တဲ့အတြက္ အာ႐ံုေျခာက္ပါးထဲက တစ္ပါးပါးကို အာ႐ံုျပဳမွီစြဲၿပီးမွသာျဖစ္ႏိုင္တဲ့ တရား မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဟိတ္ေျခာက္ပါးဟာ သစ္ပင္တို႔ရဲ႕ေရေသာက္ျမစ္နဲ႔ ပမာတူတယ္ဆိုရင္ အာ႐ံုေျခာက္ပါးတို႔ဟာ ေရေသာက္ ျမစ္ရဲ႕တည္မွီရာ ေျမႀကီးအထုနဲ႔ ပမာတူတယ္လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။

အရင္တစ္ပတ္က ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း ေျမႀကီးဟာ ဘယ္အပင္အတြက္ ဘယ္လိုအရသာကိုေပးမယ္ဆိုတဲ့ သီးသန္႔ ရည္မွန္းၿပီးေပးတဲ့ ခြဲတမ္းဆိုတာမရွိဘူး။ အပင္တို႔ကို ေရေသာက္ျမစ္က စုပ္ယူတဲ့ အတိုင္းသာ အရသာကို ရၾကတာ ျဖစ္သလို အာ႐ံုေျခာက္ပါး တို႔ဟာလည္း ဘယ္ပုဂိၢဳလ္အတြက္မွ ကုသိုလ္ျဖစ္ေစç အကုသိုလ္ျဖစ္ေစဆိုတဲ့ ခြဲတမ္းမရွိဘူး။ သတၲဝါတို႔ သႏၱာန္မွာ အႏုသယသေဘာ ပါရမီဓာတ္ခံ သေဘာနဲ႔ ရွိေနတဲ့ ဟိတ္ေျခာက္ပါး ေရေသာက္ျမစ္မ်ားက ဦးေဆာင္ရယူတဲ့အတိုင္းသာ ကုသိုလ္တရား အကုသိုလ္တရားမ်ား ျဖစ္ေပၚၾကရတာပါ။(အကုသိုလ္ ေရေသာက္ျမစ္မ်ားကို အႏုသယ၊ ကုသိုလ္ေရေသာက္ျမစ္မ်ားကို ပါရမီဓာတ္ခံ လို႔ ေျပာဆိုသံုးစြဲရပါတယ္)ဒါေၾကာင့္ အာ႐ံုေျခာက္ပါးတို႔အေပၚမွာ အခ်စ္လဲမေစာနဲဲ႔႔၊ အျပစ္လဲမေျပာနဲဲ႔ဲ႔႔၊ စစ္ေၾကာသံုးသပ္ၿပီး မိမိရည္မွန္း ခ်က္ၿပီး ေျမာက္ေအာင္သာ အသံုးခ် တတ္ၾကပါလို႔ သတိေပးခ်င္ပါတယ္။

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○မ်ိဳးေစ့နဲ႔ ေရေသာက္ျမစ္

အာရမၼဏ ပစၥည္းအေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္မေျပာေသးမွီ ေဟတုပစၥည္းနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး စဥ္းစားစရာေလးေတြကို ထပ္ေျပာ ခ်င္ပါေသးတယ္။

သစ္ပင္တို႔ရဲ႕ အခြံအေခါက္ ပင္စည္ ရြက္ပြင့္ အသီးအေစ့စသည္တို႔မွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အရသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ဟာ ေရေသာက္ျမစ္က တဆင့္ ေျမထဲကေန စုပ္ယူေပးတဲ့ ေျမဆီ ဓာတ္မ်ား ပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ၿပီးတဲ့အခါ အဲဒီအပင္တို႔ရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ ေတြကေကာ အခ်ိဳဓာတ္ကို စုပ္ယူတဲ့ ေရေသာက္ျမစ္၊ အခ်ဥ္ဓာတ္ကို စုပ္ယူတဲ့ ေရေသာက္ျမစ္ စသည္ ဘာျဖစ္လို႔ ကြဲျပားၾကသလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားမိၾကမွာပဲ၊ ၿပီးေတာ့ ဒါဟာ မ်ိဳးေစ့ထဲမွာတည္ရွိေနတဲ့ ဗီဇသတိၲအားေလ်ာ္စြာ ကြဲျပားၾက တာပဲလို႔လဲ သေဘာေပါက္ ၾကမွာပါ။ဒီလိုဆိုရင္ သတၲဝါေတြဟာ အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ေတြၾကတဲ့အခါ တစ္ခ်ိဳ႕က ေလာဘစတဲ့ အကုသိုလ္ ျမစ္ေတြဦးစီးၿပီး အကုသိုလ္ တရားေတြျဖစ္ေအာင္ သံုးသပ္ၾကတာတို႔၊ တဟခ်ိဳ႕က အေလာဘစတဲ့ ေရေသာက္ျမစ္ေတြနဲ႔ ကုသိုလ္ေတြျဖစ္ေအာင္ သံုးသပ္ၾကတာတို႔ဟာလည္း သူတို႔ရဲ႕ ပဋိသေႏၶစိတ္ဆိုတဲ့ ဗီဇမွာ အႏုသယသေဘာ ပါရမီ ဓာတ္ခံသေဘာနဲ႔ပါရွိလာတဲ့ သတိၲ အားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ၾကတယ္ ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီေနရာမွာ အထင္ရွားဆံုး သာဓကအျဖစ္ သာကီဝင္မင္းသားခ်င္း အတူတူျဖစ္တဲ့ ဘုရားအေလာင္း သိဒၶတၳမင္းသားနဲ႔ ေဒဝဒတ္တို႔ရဲ႕ ပဋိသေႏၶ ဗီဇဓာတ္ႏွစ္ခုကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္ဟာ သုေမဓာ သူေဌးသား ဘဝကတည္းက မိမိပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြကို အမ်ားအတြက္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့တယ္၊ ရေသ့အျဖစ္နဲ႔ ဈာန္အဘိညာဥ္ ရရွိၿပီးခ်ိန္မွာ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္နဲ႔ ေနာက္ပါ သံဃာေတာ္ေတ ၾကြလာမယ့္လမ္းကို အမ်ား စုေပါင္း ျပင္ဆင္ ေနခ်ိန္နဲ႔ ႀကံဳေတြ႔တဲ့အခါ ရြံ႕ညြန္ ေတြထူထပ္တဲ့ ဗြက္အိုင္ႀကီးကို သူတစ္ပါးေတြ မျပင္လိုဘဲ ေရွာင္ဖယ္ထားတာ သိလို႔ အဲဒီအခက္ခဲ ဆံုးေနရာကို သူက တာဝန္ယူျပဳျပင္တယ္၊ ဒီလိုျပဳျပင္ရာ မွာလဲ ရရွိထားတဲ့ တန္ခိုး အဘိညာဥ္ကို အသံုးမျပဳဘဲ ပင္ကိုယ္ကာယစြမ္း အားနဲ႔ပဲ ႀကိဳးစားျပင္တယ္၊ ဘုရားရွင္နဲ႔ေနာက္ပါ သံဃာေတာ္ေတြ ျြကလာခ်ိန္မွာ ခႏၶာကိုယ္ တစ္လ်ားစာေလာက္ ရြံ႕ဗြက္ကို ဖို႔လို႔မၿပီးတဲ့အခါ ကိုယ္ကို အလ်ားစင္းၿပီး တံတားခင္းေပးခဲ့တယ္။ နိယတဗ်ာဒိတ္ကို မရမီကတည္းက စြန္႔လႊတ္စိတ္ အနစ္နာခံ စိတ္ထက္သန္ ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။

ဒီပကၤရာ ဘုရားရွင္နဲ႔ေတြ႔လို႔ နိယတဗ်ာဒိတ္ကို ရရွိၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ အထူးေျပာစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ စြန္႔လႊတ္တဲ့ အေလာဘ စိတ္ဓာတ္၊ ခြင့္လႊတ္ သည္းခံႏိုင္စြမ္းတဲ့ အေဒါသ စိတ္ဓာတ္၊ မေတြမေဝ စဥ္းစားသံုးသပ္တဲ့ အေမာဟစိတ္ဓာတ္ေတြ ဘဝစဥ္ဆက္ ပြား မ်ားထံုမႊမ္းခဲ့တာပါ။ေနာက္ဆံုး ဘုရားျဖစ္မယ့္ ဘဝမေရာက္မီ တုသိတာ နတ္ဘံုမွာ ျဖစ္တဲ့အခါ စၾကဝဠာ တစ္ေသာင္းမွာရွိၾကတဲ့ နတ္ျဗဟၼာေတြက “လူနတ္ျဗဟၼာသတၲဝါ အေပါင္းကိုကယ္တင္ဖို႔အတြက္ လူ႔ျပည္မွာပဋိသေႏၶေနၿပီး ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူပါ (ဘုရားျဖစ္ေအာင္ က်င့္ေတာ္မူပါ) သတၲဝါေတြကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါ” လို႔ ဝိုင္းၿပီး ေတာင္းပန္ၾကတယ္။ အေလာင္းေတာ္ နတ္သားက ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္ သင့္မသင့္ အခ်ိန္ကာလ၊ တည္ေနရာကြ်န္း၊ အရပ္ေဒသ၊ ျဖစ္သင့္တဲ့အမ်ိဳးအႏြယ္၊ မယ္ေတာ္ရဲ႕သက္တမ္းဆိုတဲ့ ၾကည့္ျခင္းႀကီး ငါးမ်ိဳးတို႔ကို ၾကည့္ၿပီးအခ်က္အလက္ ျပည့္စံုတာကို သိၿပီးတဲ့အခါ “သတၲဝါေတြ ခ်မ္းသာေစဖို႔ (ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ဖို႔)အတြက္ လူ႔ျပည္ကိုဆင္းၿပီး ပဋိသေႏၶေနေတာ့မယ္၊ ဘုရားျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္မယ္၊ သတၲဝါေတြ ခ်မ္းသာေစရမယ္”ဆိုတဲ့ ေမတၲာစိတ္ အျပည့္နဲ႔ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔ရဲ႕ ေတာင္းပန္စကားကို လက္ခံလိုက္တယ္။ လူ႔ျပည္ရြာဆင္းၿပီး ပဋိသေႏၶေနဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္၊ လက္ရွိရရွိခံစားေနရတဲ့ နတ္စည္းစိမ္ေတြကို ဘာမွထည့္ မတြက္ဘူး၊ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ မစဥ္း စားဘူး၊ စြန္႔လႊတ္တဲ့ အေလာဘစိတ္၊ ခြင့္လႊတ္တဲ့ အေဒါသစိတ္၊ ေမတၲာစိတ္၊ ေလာကအက်ိဳးကို ခ်င့္ခ်ိန္သံုးသပ္တဲ့ အေမာဟစိတ္အျပည့္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး နတ္သက္ကိုစြန္႔ေခြ်ကာ လူျပည္မွာ ပဋိသေႏၶတည္ေနခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒါ ေနာက္ဆံုးဘဝ ဘုရားအေလာင္း သိဒၶတၳ မင္းသားရဲ႕ ပဋိသေႏၶ ဗီဇဓာတ ္ျဖစ္ေပၚလာပံုပါပဲ။

ပဋိသေႏၶကိုျဖစ္ေစတဲ့ ကံေတြအားလံုးဟာ စြန္႔လႊတ္တဲ့အေလာဘ၊ ခြင့္လႊတ္တတ္ ေမတၲာထားတတ္တဲ့ အေဒါသ၊ သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းတဲ့ အေမာဟဆိုတဲ့ အျမတ္စားေရေသာက္ျမစ္သံုးခုအတြက္ ျပည့္စံု လံုေလာက္တဲ့ ပဋိသေႏၶဗီဇဓာတ္ျဖစ္ပါတယ္၊

ဒါေၾကာင့္လဲ ဆိုင္ရာ႒ာနမ်ားကို အမွီျပဳၿပီး ဆိုင္ရာအာ႐ံုတို႔နဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳရတဲ့အခါတိုင္း စြန္႔လႊတ္စရာ၊ ခြင့္လႊတ္စရာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္စရာအျဖစ္နဲ႔သာ စုပ္ယူႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ အာ႐ံုကို အခ်စ္ေစာျခင္းဆိုတဲ့ ကာမသုခလိႅကာ ႏုေယာဂ အစြန္း၊ အာ႐ံုကို အျပစ္ေျပာျခင္းဆိုတဲ့ အတၲကိလမထာ ႏုေယာဂအစြန္းတို႔ကို လြန္ေျမာက္ၿပီး အာ႐ံုတို႔ရဲ႕ သေဘာအမွန္ကို သိျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ မဇၩိမပဋိပဒါ လမ္းမွန္ကိုေတြ႔ရွိ ကာ သဗၺညဳတ ဘုရားရွင္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိေတာ္မူခဲ့တာပါ။သဗၺညဳ ဘုရားရွင္အျဖစ္ ေရာက္ရွိတဲ့အခါမွာေတာ့ ပဋိသေႏၶ ဗီဇဓာတ္မွာ ကတည္းက အေလ့ အထံုရင့္သန္လာခဲ့တဲ့ စြန္႔လႊတ္မႈ အေလာဘေရေသာက္ျမစ္၊ ခြင့္လႊတ္မႈ ေမတၲာဓာတ္အျပည့္ပါတဲ့ အေဒါသ ေရေသာက္ျမစ္၊ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ တရားတို႔ကိုသာမက တရားကို သိႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ေဝေနယ်တို႔ရဲ႕ ပါရမီဓာတ္ခံအလို အဇၩာသယ တို႔ကိုပါ သံုးသပ္ သိျမင္ႏိုင္ စြမ္းရွိတဲ့ အေမာဟ ေရေသာက္ျမစ္တို႔ဟာ အတိုင္းထက္အလြန္ သန္စြမ္းႀကီးမား ေတာ္မူၾကလို႔ ေလာကီအာ႐ံု ကာမဂုဏ္တို႔ကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ဆံုးပုဂိၢဳလ္လဲျဖစ္၊ ေဒဝဒတ္နဲ႔ သားေတာ္ ရာဟုလာ၊ စိၪၥမာနနဲ႔ ယေသာ္ဓရာ၊ ဝိသာခါ ေက်ာင္းအမနဲ႔ မာဂ႑ီသူေဌးသမီးတို႔ အေပၚမွာပင္ ႏွစ္မ်ိဳးမျပား တစ္သားတည္း သေဘာထားႏိုင္တဲ့ မဟာက႐ုဏာသခင္၊ ကြ်တ္ထိုက္တဲ့ ေဝေနယ်တို႔ကို ဆင္ျခင္သိျမင္ရာမွာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ကိုယ္တိုင္ ေခ်ခြ်တ္မွ တရားအသိရမည့္ ေနာက္ဆံုး မ်က္ေမွာက္ဘဝက သုဘဒၵပရဗိုရ္အထိ အျြကင္းအက်န္မရွိ သိႏိုင္စြမ္းတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ျမတ္အျဖစ္နဲ႔ အမ်ားနဲ႔မဆက္ဆံတဲ့ သီးသန္ဉာဏ္ေတာ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့ အသာဓာရဏ ဉာဏ္ေတာ္ရွင္ႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူရတာပါ။ပါရမီျဖည့္စဥ္ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္ကစၿပီး ေနာက္ဆံုး ဘုရားျဖစ္မူတဲ့အထိ ဘုရားရွင္ကို အၿမဲတမ္း ရန္လိုဆန္႔က်င္ခဲ့တဲ့ ရွင္ေဒဝဒတ္ရဲ႕ ဗီဇဓာတ္ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ရြဲကုန္သည္ ဘဝကတည္းက သူတစ္ပါးပစၥည္းကို အေခ်ာင္ရလိုတဲ့ ေလာဘတရား ႀကီးမားခဲ့သူ၊ အမွန္အကန္ လုပ္တဲ့ ဘုရားအေလာင္းေၾကာင့္ သူအေခ်ာင္ရဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ ေရႊခြက္ မရခဲ့တာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဘုရားအေလာင္းကို သံသရာရွည္သေရြ႕ ဘယ္ဘဝမွာမဆို ရန္ၿငိဳးအာဃာတထားခဲ့သူ အမွန္တရားကို လက္မခံႏိုင္သလို အမွန္တရား သိရွိဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ဝင္စားျခင္းမရွိေအာင္ ေမာဟထူခဲ့သူျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း ဘုရား အေလာင္းေတာ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုရတဲ့ ဘဝတိုင္းမွာ ဘုရားအေလာင္းက သူ႔အေပၚဘယ္ ေလာက္ေကာင္းက်ိဳး ျပဳထားထား အၿမဲေက်းဇူး ကန္းတတ္သူ၊ ရက္စက္ခဲ့သူအျဖစ္နဲ႔ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္၊ ေက်းဇူးကန္းမႈ ရက္စက္မႈတို႔ေၾကာင့္ အရွင္လတ္လတ္ ေျမၿမိဳၿပီး အဝီစိငရဲအထိ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ဘဝေတြ အမ်ားႀကီး ႀကံဳခဲ့ေပမယ့္လည္း ဘယ္ေတာ့မွေနာင္တမရဘဲ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မာန္မာန ေတြနဲ႔သာ ဘဝတိုင္းက်င္လည္ခဲ့ၿပီး ဒီကံေတြနဲ႔ ထံုးမႊမ္းထားတဲ့ အႏုသယ ဓာတ္အျပည့္ရွိတဲ့ ဗီဇပဋိသေႏၶနဲ႔ ေနာက္ဆံုးဆံုေတြ႔ရတဲ့ ဘဝမွာ တစ္မ်ိဳးတစ္ႏြယ္တည္း ညီအစ္ကိုဝမ္းကြဲအျဖစ္ လာေရာက္ဆံုေတြ႔ၾကပါတယ္။ရွည္လ်ားလွတဲ့ သံသရာမွာ တစ္ေအာင့္ တစ္ခဏ အားက် ဆည္းပူးခဲ့ဖူးတဲ့ ေလာကီ အဘိညာဥ္ဓာတ္ခံေလးနဲ႔ အဲဒီလို ဘဝမွာျပဳခဲ့ဖူးတဲ့ ကံေကာင္း အေထာက္အပံ့ေၾကာင့္ ဘုရင့္သားေတာ္ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ တျခားသာကီဝင္မင္းသား ငါးဦးတို႔နဲ႔အတူ သာသနာေဘာင္လဲ ေရာက္ခဲ့တယ္။ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ေလာကီအဘိညာဥ္အထိေတာင္ ရရွိပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ခန္႔မွန္းၾကည့္ရတာကေတာ့ ဘဝတစ္ခုခုမွာ ေလာကီ အဘိညာဥ္ အစြမ္းျပတဲ့ မေထရ္တစ္ပါးပါးကို ေတြ႔ဖူးပါလိမ့္မယ္၊ ျမင္ရသူေတြက တအံ့တဩေငးေမာ အားက်ၾကည္ညိဳ ၾကတာကိုလည္း မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါလိမ့္မယ္၊ အမ်ားရဲ႕ အထင္ႀကီးေလးစားမႈကို ခံယူလို တဲ့စိတ္ထားနဲ႔ပဲ အဲဒီမေထရ္ျမတ္ထံမွာခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ရဟန္းတရားနဲ႔ အဘိညာဥ္အေျခခံ သမထ တရားမ်ား ကိုလည္း ပြားမ်ားေလ့လာခဲ့ဖူး ပါလိမ့္မယ္၊ အဲဒီလိုကံေတြရဲ႕ အက်ိဳးေပးခြင့္အရ အခုေနာက္ဆံုး ေတြ႔ရတဲ့ဘဝမွာ မင္းသားလဲျဖစ္ သာသနာ့ေဘာင္လဲေရာက္ ေလာကီ အဘိညာဥ္အထိလဲ အားထုတ္ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ သူေလ့လာဆည္းပူးခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႈမ်ားဟာ လူေတြအထင္ႀကီး ေလးစားျခင္းကိုခံလိုတဲ့ ေလာကီက်ိဳး အတြက္သာ ရည္ရြယ္ခ်က္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကိေလသာ ကင္းရာျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ကို ရည္ရြယ္ခဲ့တာ မဟုတ္လို႔ အျမင့္ဆံုးကို ရည္မွန္းတဲ့ ပါရမီေတာ့မဟုတ္ခဲ့ ပါဘူး။ ေလာဘ ေဒါသစတဲ့ ကိေလသာ ဓာတ္ေတြဟာ ပါရမီစစ္စစ္ဆိုတဲ့ ဓာတ္ေကာင္းနဲ႔ အစားမထိုးႏိုင္ေသးသမွ် ေလာကီက်ိဳး အတြက္ ရည္မွန္းျပဳလုပ္တဲ့ ကုသိုလ္ဆိုတာ ေခြးၿမီးေကာက္ကို စြပ္တဲ့ က်ီေတာက္ေလာက္ပဲ ရွိတာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ ဒီကုသိုလ္ က်ီေတာက္ျဖဳတ္ လိုက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ မူလကအေလ့အလာသန္ခဲ့တဲ့ ေလာဘ ေဒါသ မာန္မာနေတြကလည္း ေထာင္ထလာၿမဲျဖစ္ပါတယ္။

 

ေဒဝဒတ္ဟာ သူရဲ႕ကုသိုလ္ဓာတ္ခံ ရွိသေလာက္ အစြမ္းကုန္ ေလာကီအဘိညာဥ္ကို ရၿပီးလို႔ ကုသိုလ္ကံ က်ည္ေတာက္ျပဳတ္ သြားတဲ့အခါမွာေတာ့ ေခြးၿမီးေကာက္ ပမာျဖစ္တဲ့ ပင္ကိုဓာတ္ခံ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတရားမ်ားဟာ ဇာတိ႐ုပ္ျပလာပါေတာ့တယ္။

 

ဒါေၾကာင့္လဲ ဘုရားရွင္ သာသနာေတာ္ႀကီးနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ၿပီး သာသနာတြင္း သားရဟန္း အျဖစ္ကိုရခဲ့ေပမယ့္ သာသနာတြင္း သားရဟန္း ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ကိေလသာ အာသေဝါကုန္ခန္းတဲ့ ရဟႏၱာအျဖစ္ကို အားမက်ဘဲ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္ႀကီးေတြကို ဒကာ ဒကာမေတြက ေလးစားၾကည္ညိဳပူေဇာ္ၾကတဲ့ လာဘသကၠာရေတြနဲ႔ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈေတြကို အားက်ၿပီးနည္း မ်ိဳးစံုနဲ႔ရဖို႔ ႀကိဳးစား ခဲ့ပါတယ္။ဒါဟာ သူရဲ႕ပဋိသေႏၶ ဗီဇဓာတ္မွာ ကမၻာနဲ႔ခ်ီၿပီး ထံုမႊမ္း တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဓာတ္ခံမ်ားအတိုင္း ဆိုင္ရာ ေရေသာက္ျမစ္ေတြ သန္စြမ္းလာတဲ့သေဘာပါပဲ။

 

အာ႐ံုခ်င္း တူပါလွ်က္ ဗီဇဓာတ္ခံအတိုင္းဆိုင္ရာ ေရေသာက္ ျမစ္ေတြ သန္စြမ္းၿပီး အာ႐ံုတို႔ရဲ႕အရသာကို စုပ္ယူၾကပံုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွင္ေဒဝဒတ္နဲ႔အတူ ရဟန္းျပဳၾကတဲ့ သာကီဝင္မင္းသားတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ပိုၿပီးသိသာတယ္။

သူတို႔ ေျခာက္ဦးလံုးသာသနာ့ေဘာင္ကို တစ္ေန႔တည္း အတူဝင္ေရာက္လာၾကတယ္၊ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဆိုတဲ့ အာ႐ံုေတြ၊ ဘုရားရွင္နဲ႔ အရိယာ အရွင္သူျမတ္တို႔ရဲ႕ တရားဓမၼနဲ႔ ေအးခ်မ္း ေမြ႔ေလွ်ာ္ေနၾကပံုေတြ၊ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၲဝါတို႔က ေလးျမတ္ေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္ၾကပံုေတြစတဲ့ အာ႐ံုေတြကို အားလံုးအတူတူ ေတြ႔ၾကျမင္ၾကတာပါပဲ။အဲဒီအထဲမွာ အရွင္ဘဒိၵယ၊ အရွင္အႏု႐ုဒၶ၊ အရွင္အာနႏၵာ၊ အရွင္ပဂု၊ အရွင္ကိမိလတို႔က ကမၻာေပါင္းတစ္သိန္းေလာက္ စြန္႔လႊတ္တဲ့ အေလာဘဓာတ္၊ ခြင့္လႊတ္သည္းခံတဲ့ အေဒါသဓာတ္၊ အမွားအမွန္ အတုအစစ္ကို ဆန္းစစ္ေဝဖန္ႏိုင္စြမ္းတဲ့ အေမာဟဓာတ္ေတြနဲ႔ ထံုမႊမ္းလာခဲ့တဲ့ ပါရမီရွင္ေတြပီပီ သူတို႔ရဲ႕ဗီဇဓာတ္မွာ အေလာဘ အေဒါသ အေမာဟ ေရေသာက္ျမစ္ေတြ အားေကာင္းတဲ့ သတိၲအျပည့္ ရွိၾကတဲ့အတြက္ သူတို႔ျမင္ေတြ႔ ၾကားသိရသမွ် အာ႐ံုေတြထဲက ဘုရားအစရွိတဲ့ အရိယာ အရွင္ျမတ္တို႔ရဲ႕ ေလာကီအာ႐ံုတို႔ကို မၿငိမတြယ္ စြန္႔ပယ္ႏိုင္ပံုနဲ႔ ဖလသမာပတ္တို႔နဲ႔ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ နိဗၺာန္ကို အာ႐ံုျပဳေတာ္မူႏိုင္ၾကပံုကို စုပ္ယူအားက် အတုယူ ၾကပါတယ္။ဘာမဆို မိမိအတြက္သာၾကည့္ၿပီး ႏွစ္သက္ရာ အာ႐ံုမွန္သမွ်ကို ရတဲ့နည္းနဲ႔အရယူဖို႔၊ မေက်နပ္တဲ့ အရာတိုင္းကို ေဒါသ အာဃာတနဲ႔ တံု႔ျပန္ဖို႔ ဘယ္အရာကိုမွ ေရွ႕ေနာက္တိုင္းထြာ စဥ္းစားေလ့မရွိဘဲ မဆင္မျခင္ စိတ္ထင္တိုင္းျပဳမူဖို႔ အေလ့သန္ခဲ့တဲ့ အရွင္ေဒဝဒတ္ ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဗီဇဓာတ္မွာ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ေရေသာက္ျမစ္ေတြ ထက္သန္အားေကာင္းဖို႔ သတိၲ အျပည့္ရွိသူပီပီ သူေတြ႔ျမင္ရတဲ့ အာ႐ံုေတြထဲက မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ဆိုတဲ့ အာ႐ံုကို လံုးဝစိတ္မဝင္စားဘဲ အေခြ်အရံ ပရိသတ္နဲ႔ လာဘ္လာဘေတြကိုသာ စိတ္ဝင္စားစုပ္ယူ မိလို႔ ေနာက္ဆံုးမွာ သံဃာကိုသင္းခြဲတဲ့ သံဃေဘဒက ကံ၊ ဘုရားကို ေသြးစိမ္း တည္ေအာင္ျပဳတဲ့ ေလာဟိတုပၸါဒက ကံဆိုတဲ့ ပၪၥာနႏၱ ရိယကံႀကီးႏွစ္ခုကို က်ဴးလြန္ၿပီး အရွင္လတ္လတ္ေျမၿမိဳကာ အဝီစီအထိ က်ေရာက္သြားရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လဲ အရွင္ေဒဝဒတ္ဟာ ရဟန္းေတာ္ျဖစ္ပါလွ်က္ အသက္ကိုစြန္႔ရတဲ့အခ်ိန္မွာ “ရဟန္းပီပီ ပ်ံလြန္ေတာ္မူတယ္” လို႔ သံုးခြင့္မရရွာဘဲ နစ္ေတာ္မူတဲ့ ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါးအျဖစ္ ပိဋကတ္ စာေပမွာ ထင္ထင္ရွားရွား မွတ္တမ္းဝင္ သြားရပါ ေတာ့တယ္။

အာရမၼဏပစၥည္းအေၾကာင္း ဆက္လက္ေဆြး ေႏြးပါဦးမယ္။မွတ္ခ်က္။ ။ ေတာင္စြန္း ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္ရဲ့ ပ႒ာန္းပုိ႔ခ်ခ်က္ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ အခန္းဆက္အေနနဲ႔ အလ်င္းသင့္သလုိ ဆက္လက္ ေဖၚျပေပးသြားပါမည္။ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါေၾကာင္း သတင္းပါးအပ္ပါသည္။

ေမတၱာဥယ်ာဥ္

Views: 72

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

joy clark updated their profile
Friday
joy clark posted a blog post
Friday
joy clark is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Friday
ဉာဏ်လင်းမြို့ is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Jun 27

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service