ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ပရိကၡရာ ၈-ပါး သိမွတ္ဖြယ္

ပရိကၡရာ ၈-ပါး သိမွတ္ဖြယ္

ပရိကၡရာ ၈-ပါး-

၁။ ပတၱ= သပိတ္
၂။ သင္းပိုင္= ေအာက္ပိုင္း၀တ္ သကၤန္း
၃။ ဧကသီ= အေပၚပိုင္း၀တ္ သကၤန္း
၄။ ဒုကုတ္= ၂-ထပ္ သကၤန္းၾကီး
၅။ ကာယ ဗႏၶန= ခါးပန္းၾကိဳး
၆။ ၀ါသိက= ေခါင္ရိတ္ဓား
၇။ သူစိ= အပ္ အပ္ခ်ီ
၈။ ပရိသာ၀န= ေရစစ္
သပိတ္၊ သပိတ္လြယ္၊ သပိတ္ေျခ ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္း (စူဠဝဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္)(ဝိျမန္ ၄၊ ၂၄၆)
ရဟန္းတို႔ ဤသစ္သားသပိတ္ကို ဖ်က္ဆီးၾကကုန္ေလာ့၊ အစိတ္စိတ္အျ>ြမာျ>ြမာလုပ္၍ ရဟန္းတို႔အားမ်က္စဥ္းႀကိတ္ရန္ ေပးကုန္ေလာ့။
ရဟန္းတို႔ သစ္သားသပိတ္ကို မေဆာင္အပ္၊ ေဆာင္ေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္ သင့္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ေရႊျဖင့္ ၿပီးသည္လည္း ျဖစ္ေသာ ေငြျဖင့္ ၿပီသည္လည္း ျဖစ္ေသာ အေကာင္းအညံ့ ျဖစ္ေသာ သပိတ္တို႔ကို ေဆာင္ကုန္၏။
လူတို႔သည္ 'ကာမဂုဏ္ခံစားသူ လူတို႔ကဲ့သို႔တည္း' ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏။ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ ေရႊသပိတ္ကို မေဆာင္အပ္။ပ။ ေငြသပိတ္ကို မေဆာင္အပ္။ ပတၱျမားသပိတ္ကို မေဆာင္အပ္။ေက်ာက္မ်က္သပိတ္ကို မေဆာင္အပ္ ဖလ္သပိတ္ကို မေဆာင္အပ္။ေၾကးသပိတ္ကိုမေဆာင္အပ္။ စဥ့္သပိတ္ကိုမေဆာင္အပ္။ ခဲမျဖဴသပိတ္ကိုမေဆာင္အပ္။ ခဲပုပ္သပိတ္ကို မေဆာင္အပ္။ ေၾကးနီသပိတ္ကို မေဆာင္အပ္၊ ေဆာင္ေသာရဟန္းအား ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။ ရဟန္းတို႔ သံသပိတ္၊ ေျမသပိတ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ သပိတ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ခြင့္ျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏။)
၂၅၃။ ထိုအခါ သပိတ္ အရင္း 'ေအာက္ဖက္'သည္ ပြန္းခဲ့သျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ သပိတ္ ႏွီးဝန္းကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏။)
ရဟန္းတို႔ ခဲမျဖဴျဖင့္ ၿပီးသည္လည္းျဖစ္ေသာ ခဲပုတ္ျဖင့္ ၿပီးသည္လည္းျဖစ္ေသာ သပိတ္ ႏွီးဝန္းႏွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ခြင့္ျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏။)
ထိုအခါ မ်ားစြာေသာသပိတ္တို႔ကို လြင္တီးေခါင္၌ သပိတ္ေျခမပါဘဲ ထားကုန္၏။ သပိတ္တို႔သည္ ေလေပြခတ္သျဖင့္ လိမ့္၍ကြဲကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ သပိတ္ေျခကို ခြင့္ျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏။)
ရဟန္းတို႔ သပိတ္ထားစရာ အဝက်ယ္ေသာအိုးကို ခြင့္ျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ သပိတ္ထားစရာအိုး၌ သပိတ္သည္ ပြန္းခဲ့ျပန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ သပိတ္အိတ္ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏။)
ပခုံးလြယ္ မရွိသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ ပခုံးလြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕ ႀကိဳးကိုလည္းေကာင္း ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏။)

သင္တုန္းဓား၊ သင္တုန္းေက်ာက္၊ သင္တုန္းအိတ္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္း (စူဠဝဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္) (ဝိျမန္ ၄၊ ၂၇၇)

၂၇၅။ ထိုအခါ ရဟန္းတို႔၏ ဆံပင္တို႔သည္ ရွည္ကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ဆံခ်ျခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္ကုန္သေလာ ဟုေမးေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရား စြမ္းႏိုင္ပါကုန္၏ ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာကို စည္းေဝးေစ၍ ရဟန္းတို႔ကို-
'ရဟန္းတို႔ သင္တုန္းဓား၊ သင္တုန္းေက်ာက္၊ သင္တုန္းအိတ္၊ သင္တုန္ႏွီး ဟူေသာ သင္တုန္း အေဆာက္အဦး အလံုးစံုကို ခြင့္ျပဳ၏' ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)

ေရစစ္၊ ဓမၼက႐ိုဏ္ (ေလစုတ္ေရစစ္)၊ ဖိနပ္အိတ္၊ ေဆးအိတ္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္း (စူဠဝဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္) (ဝိျမန္ ၄၊ ၂၅၄)

၂၅၈။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူသမွ် ေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေဝသာလီျပည္သို႔ ဖဲၾကြေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန္းတို႔သည္ အပ္ကို၄င္း၊ ဓားငယ္ကို၄င္း၊ ေဆးကို၄င္း သပိတ္ျဖင့္ယူ၍ သြားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ ေဆးအိတ္ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ပခံုးလြယ္မရွိ (မပါ)။ပ။
ရဟန္းတို႔ ပခံုးလြယ္စရာကို၄င္း၊ ဖြဲ႕ႀကိဳးကို၄င္း ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ဖိနပ္တို႔ကို ခါးပန္းႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္၍ ရြာသို႔ဆြမ္းခံဝင္၏။ တစ္ေယာက္ေသာ ဥပါသကာသည္ ထိုရဟန္းကို ရွိခိုးသည္ရွိေသာ္ ဖိနပ္တို႔ကို ဦးေခါင္းျဖင့္ တိုက္မိသျဖင့္ ထိုရဟန္းသည္ မ်က္ႏွာမသာျဖစ္၏။ ထိုအခါ ရဟန္းသည္ အရံသို႔သြား၍ ရဟန္းတို႔အား ဤအေၾကာင္းကို ေျပာၾကား၏။ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား အား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဖိနပ္အိတ္ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ပခံုးလြယ္မရွိ (မပါ)။ပ။
ရဟန္းတို႔ ပခံုးလြယ္ကို၄င္း၊ ဖြဲ႕ႀကိဳးကို၄င္း ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ထိုအခါ လမ္းခရီးအၾကား၌ မအပ္ေသာ ေရသည္ ျဖစ္၏၊ ေရစစ္လည္း မပါ။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ ေရစစ္ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အဝတ္ပိုင္းသည္ မလံုေလာက္။ပ။
ရဟန္းတို႔ လွံတံ သံုးေခ်ာင္း၌ ထိုး၍ ျပဳအပ္ေသာ ေရစစ္'ကဋစၧဳပရိႆာဝန'ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု(မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အဝတ္ပိုင္းသည္ မလံုေလာက္။ပ။
ရဟန္းတို႔ဓမၼက႐ိုဏ္'ေလစုတ္ေရစစ္'ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု(မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ရဟန္းတို႔ ေရစစ္မပါေသာ ရဟန္းသည္ ခရီးရွည္ မသြားအပ္၊ သြားေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
ေရစစ္ပုဝါသည္၄င္း၊ ဓမၼက႐ိုဏ္ 'ေလစုတ္ေရစစ္' သည္၄င္း မရွိမူ ႏွစ္ထပ္သကၤန္းစြန္းကိုလည္း 'ဤႏွစ္ထပ္ သကၤန္းျဖင့္ စစ္၍ ေသာက္အံ့'ဟု ေဆာက္တည္ရမည္။

ဓားငယ္၊ အပ္၊ အပ္ဘူး ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္း(စူဠဝဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္) (ဝိျမန္ ၄၊ ၂၅ဝ)

၅၆။ ထိုအခါ ရဟန္းတို႔သည္ လက္ျဖင့္ ဆုပ္၍ ဆုပ္၍ သကၤန္းကိုခ်ဳပ္သျဖင့္ သကၤန္းသည္ အနားမညီ။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ ဓားငယ္ကို၄င္း ၊ ဓားငယ္ရစ္ပတ္ရန္ ဖ်င္ပိုင္း အထည္ၾကမ္းကို၄င္း ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ထိုအခါ သံဃာအား အ႐ိုးတပ္ေသာ ဓားငယ္သည္ ျဖစ္လာ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ အ႐ိုးတပ္ေသာ ဓားငယ္ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ထိုအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ေရႊျဖင့္ၿပီးသည္လည္းျဖစ္ေသာ၊ ေငြျဖင့္ၿပီးသည္လည္း ျဖစ္ေသာ၊ အေကာင္းအညံ့ ျဖစ္ကုန္ေသာ ဓား႐ိုးတို႔ကို ေဆာင္ကုန္၏။ လူတို႔သည္ 'ကာမဂုဏ္ခံစားသူ လူတို႔ကဲ့သို႔တည္း' ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာ ဘုရားအားဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ ဓား႐ိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို မေဆာင္အပ္၊ ေဆာင္ေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္၏၊ ရဟန္းတို႔ အ႐ိုးဓား႐ိုးကို၄င္း၊ အစြယ္ဓား႐ိုးကို၄င္း၊ ဦးခ်ိဳဓားရိုးကို၄င္း၊ က်ဴဓား႐ိုးကို၄င္း၊ ဝါးဓား႐ိုးကို၄င္း၊ သစ္သားဓား႐ိုးကို၄င္း၊ ခ်ိတ္ဓားရိုးကို၄င္း၊ ဖလ္ဓား႐ိုးကို၄င္း၊ ေၾကးသံဓား႐ိုးကို၄င္း၊ ခ႐ုသင္းခ်က္ ဓား႐ိုးကို၄င္း ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ထိုအခါ ရဟန္းတို႔သည္ ၾကက္ေတာင္ျဖင့္၄င္း၊ ဝါးျခမ္းစိတ္ျဖင့္၄င္း သကၤန္းကို ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ သကၤန္းသည္ ခ်ဳပ္ပံုမေကာင္းသျဖင့္၊ ျမတ္စြာ ဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်က္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ အပ္ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု(မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အပ္တို႔သည္ သံေခ်းတက္ကုန္၏။ပ။
ရဟန္းတို႔ အပ္ဗူးကို ခြင့့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဖိနပ္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္း(မဟာဝဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္) (ဝိျမန္ ၃၊ ၂၇၁)

၂၄၅။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို'ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အမ်ိဴးေကာင္းသားတို႔သည္ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေလွ်ာက္ထားကုန္၏၊ မိမိကိုယ္ကို တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ မေဆာင္မၾကားပဲ(ရဟႏၲာျဖစ္ျခင္း၏) အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကား၏။
ထိုသို႔ ျဖစ္သင့္ပါလ်က္ အခ်ိဳ႕ေသာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်ာ္းတုိ႔သည္ရယ္ရႊင္ဖြယ္ျပဳသကဲ့သို႔ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေျပာၾကားကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ေနာက္ကာလ၌ ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အရွင္ေသာဏကို'ေသာဏ သင္သည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕၏၊ ေသာဏသင့္အား လႊားခ်င္းဖိနပ္ကို ခြင့္ျပဳ၏' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ လွည္းအစီးရွစ္ဆယ္၁ တိုက္ရေသာ ေရႊေငြတို႔ကို၄င္း ဆင္တပ္ေပါင္း ခုနစ္တပ္၂ ကို၄င္း စြန္႔၍ လူ႕ေဘာင္မွရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏၊ အရွင္ဘုရွား ထိုသို႔ျဖစ္ပါလ်က္ အကြၽႏု္ပ္သည္ လႊာခ်င္းဖိနပ္ကို အကယ္၍ ေဆာင္ျငားအံ့၊
ထိုအကြၽႏု္ပ္အား 'ေကာဠြိဝိသအမ်ိဳး၌ျဖစ္ေသာ ေသာဏသည္ လွည္းအစီးရွစ္ဆယ္တိုက္ရေသာ ေရႊေငြတို႔ကို၄င္း ဆင္တပ္ေပါင္း ခုနစ္တပ္ကို၄င္း စြန္႔၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏၊ ထိုေသာဏသည္ ယခုအခါ လႊာခ်င္းဖိနပ္တို႔၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာ၏' ဟုေျပာဆိုၾကကုန္လတံၱ႕၊ အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းအေပါင္းအား ခြင့္ျပဳျငားအံ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း သံုးေဆာင္ပါ အံ့ အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းအေပါင္းအား ခြင့္မျပဳျငားအ့ံ အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း မသုံးေဆာင္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏) ။
ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ တရားစကားကိုေဟာေတာ္မူၿပီးလွ်င္ရဟန္းတို႔ကို-
'ရဟန္းတို႔ လႊားခ်င္းဖိနပ္ကို ခြင့္ျပဳ၏၊ ရဟန္းတုိ႔ ႏွစ္လႊာဖိနပ္္ သံုးလႊာဖိနပ္္ အလႊာမ်ားေသာ ဖိနပ္တို႔ကို မေဆာင္အပ္၊ ေဆာင္ေသာရဟန္းအား ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္၏' ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

အညိဳေရာင္ ဖိနပ္စသည္ကိုပယ္ျခင္း

၂၄၆။ ထိုအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ အလံုးစံုညိဳေသာ အဆင္းရွိေသာ ဖိနပ္တို႔ကိုစီးကုန္၏။ပ။ အလံုးစံုဝါေသာ အဆင္းရွိေသာ ဖိနပ္တို႔ကိုစီးကုန္၏။ အလံုးစံုနီေသာ အဆင္းရွိေသာ ဖိနပ္တို႔ကိုစီးကုန္၏။အလံုးစံု ေမာင္းေသာ အဆင္းရွိေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ အလုံးစုံမည္းေသာ အဆင္းရွိေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ အလံုးစံု ကင္းေျခမ်ား ေက်ာက္ကုန္းအဆင္း 'လိေမၼာ္ေရာင္'ရွိ ေသာဖိနပ္တို႔ကိုစီးကုန္၏။အလံုးစံု ဖက္ရြက္ေလ်ာ္ အဆင္းရွိေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။
လူတို႔သည္'ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကို ခံစားေသာလူတို႔ႏွင့္ တူကုန္၏' ဟု ကဲ့ရဲ႕ ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ အလံုးစံုညိဳေသာ အဆင္းရွိေသာဖိနပ္။ အလံုး စံုဝါေသာအဆင္းရွိေသာဖိနပ္္။ အလံုးစံုနီေသာ အဆင္းရွိေသာဖိနပ္၊ အလံုးစံုေမာင္းေသာ အဆင္းရွိေသာဖိနပ္၊ အလံုးစံုမည္းေသာ အဆင္းရွိေသာဖိနပ္၊ အလံုးစံု ကင္းေျခမ်ား ေက်ာက္ကုန္အဆင္း'လိေမၼာ္ေရာင္' ရွိေသာဖိနပ္၊ အလံုးစံု ဖက္ရြက္ေလ်ာ္ အဆင္းရွိေသာဖိနပ္တုိ႔ကို မစီးအပ္၊ စီးေသာရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္ သင့္၏ဟု(မိန္႔ေတာ္မူ၏) ။
ထိုအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ သဲႀကိဳးညိဳတပ္ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ပ။ သဲႀကိဳးဝါတပ္ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ သဲႀကိဳးနီတပ္ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ သဲႀကိဳး ေမာင္း'ေရာင္စံု'တပ္ ဖိနပ္တို႔ကိုစီးကုန္၏။ သဲႀကိဳးမဲတပ္ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ သဲႀကိဳးကင္းေျခမ်ား ေက်ာက္ကုန္းအဆင္း'လိေမၼာ္ေရာင္'တပ္ ဖိနပ္တုိ႔ကိုစီးကုန္ ၏။ သဲႀကိဳးဖက္ရြက္ေလ်ာ္ အဆင္းတပ္ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ လူတို႔သည္'ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကို ခံစားေသာလူတို႔ႏွင့္ တူကုန္၏' ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အ ျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ သဲႀကိဳး ညိဳတပ္ဖိနပ္၊ သဲႀကိဳးဝါတပ္ဖိနပ္၊ သဲႀကိဳးနီတပ္ဖိနပ္၊ သဲႀကိဳးေမာင္းတပ္ဖိနပ္၊ သဲႀကိဳးမည္းတပ္ဖိနပ္၊ သဲႀကိဳးကင္ေျခမ်ား ေက်ာက္ကုန္းအဆင္း'လိေမၼာ္ေရာင္'တပ္ဖိနပ္၊ သဲႀကိဳးဖက္ရြက္ေလ်ာ္ အဆင္းတပ္ဖိနပ္တုိ႔ကို မစီးအပ္၊ စီးေသာရဟန္း ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ထိုအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ဖေနာင့္အဖံုးတပ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ပ။ ေျခသလံုးဖံုးေသာ ဖိနပ္တုိ႔ကို စီးကုန္၏။ ဖမိုးဖေနာင့္ဖံုးေသာ ဖိနပ္တို႔ကိုစီးကုန္၏။ လဲမႈိ႕သြတ္္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကိုစီးကုန္၏။ ခါေတာင္ကဲ့သို႔ ေျပာက္က်ားေသာ သဲႀကိဳးတပ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ ဆိတ္ကုလား ဦးခ်ဳိကဲ့သို႔ သဲႀကိဳးတပ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ ဆိတ္ျမန္မာ ဦးခ်ိဳကဲ့သို႔ သဲႀကိဳးတပ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ ကင္းၿမီးေကာက္ လက္မကဲ့သို႔ သဲႀကိဳးတပ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ ဥေဒါင္းေမြးရင္းတို႔ျဖင့္ ခ်ဳပ္ေသာဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ ဆန္းၾကယ္ေသာဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ လူတို႔သည္'ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကို ခံစားေသာလူတုိ႔ႏွင့္ တူကုန္၏'ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာၾကဆိုကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ ဖေနာင့္ဖံုးတပ္ေသာဘိနပ္။ ေျခသလံုးဖံုးေသာဘိနပ္။ ဖမိုးဖေနာင့္ဖံုးေသာဘိနပ္။လဲမႈိ႕သြတ္္ေသာဖိနပ္၊ ခါေတာင္ကဲ့သို႔ ေျပာက္က်ားေသာ သဲႀကိဳးတပ္ေသာဖိနပ္၊ ဆိတ္ကုလားဦးခ်ိဳကဲ့သို႔ သဲႀကိဳးတပ္ေသာဖိနပ္၊ ဆိတ္ျမန္မာ ဦးခ်ိဳကဲ့သို႔ သဲႀကိဳးတပ္ေသာဖိနပ္၊ ကင္းၿမီးေကာက္လက္မကဲ့သို႔ သဲႀကိဳးတပ္ေသာ ဖိနပ္၊ ဥေဒါင္းေမြးရင္းတို႔ျဖင့္ ခ်ဳပ္ေသာဖိနပ္၊ ဆန္းၾကယ္ေသာ ဘိနပ္တို႔ကို မစီးအပ္၊ စီးေသာရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ထိုအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ျခေသၤ့ေရ အနားပတ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ပ။ က်ားသေရအနားပတ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ သစ္ေရ အနားပတ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ သစ္နက္ေရအနားပတ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ ဖ်ံေရ အနားပတ္ေသာ ဖိနပ္ တို႔ကိုစီးကုန္၏။ ေၾကာင္ေရ အနားပတ္ေသာဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ ရွဥ့္နက္ေရ အနားပတ္ေသာဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ ရွဴးေရအနားပတ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ လူတို႔သည္ 'ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကို ခံစားေသာလူတို႔ႏွင့္ တူကုန္၏'ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ ျခေသၤ့ေရ အနားပတ္ေသာဘိနပ္။က်ားေရ အနားပတ္ေသာဘိနပ္။ သစ္ေရအနားပတ္ေသာဘိနပ္။သစ္နက္ေရ အနားပတ္ေသာ ဖိနပ္၊ ဖ်ံေရအနား ပတ္ေသာဖိနပ္၊ ေၾကာင္ေရအနားပတ္ေသာဖိနပ္၊ ရွဥ့္ေရအနားပတ္ေသာဖိနပ္၊ ရွဴးေရအနားပတ္ေသာဖိနပ္ တို႔ကိုမစီးအပ္၊ စီးေသာရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)

ယပ္ေတာင္၊ ထီး၊ ေရအိုး၊ တံျမက္စီး၊ ေျခသုတ္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္း (စူဠဝဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္) (ဝိျမန္ ၄၊ ၂၇ဝ)

၂၆၉။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘဂၢတိုင္းတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူသေရြ႕ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္အစဥ္အတိုင္း ေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ္ မူလတ္ေသာ္ သာဝတိၴျပည္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၍ ထိုသာဝတိၴျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။
ထိုအခါ မိဂါရသူေဌး၏ အမိသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဝိသာခါသည္ ေရအိုးကို၄င္း၊ ၾကာခ်ပ္သ႑န္ဆူးထေနေသာ ေျခပြတ္ကို၄င္း၊ တံျမက္စည္းကို၄င္း ယူ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံ သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကာ ျမတ္စြာဘုရားအား-
'အရွင္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ေရအိုးကို၄င္း၊ ၾကာခ်ပ္သ႑န္ဆူးထေနေသာ ေျခပြတ္ကို၄င္း တံျမတ္စည္းကို၄င္း ခံယူေတာ္မူပါ၊ ယင္းသို႔ ခံယူျခင္း သည္ အကြၽႏု္ပ္အား ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြားျခင္းငွာ ခ်မ္းသာျခင္းငွာ ျဖစ္ရာပါ၏' ဟု ေလွ်ာက္၏။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေရအိုးကို၄င္း တံျမက္စည္းကို၄င္း ခံယူေတာ္မူ၏၊ ၾကာခ်ပ္သ႑န္ဆူးထေနေသာ ေျခပြတ္ကိုကား ခံယူေတာ္မမူ။
ထိုအခါ မိဂါရသူေဌး၏ အမိသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဝိသာခါသည္ ျမတ္စြာဘုရားက တရားစကားျဖင့္(အက်ိဳးစီးပြားကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစၿပီးျဖစ္ရကား အ႐ိုအေသျပကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ ေနရာမွထ၍ ဖဲသြားေလ၏။
ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ တရားစကားကို ေဟာေတာ္မူ၍ရဟန္းတို႔ကို-
'ရဟန္းတို႔ ေရအိုးကို၄င္း၊ တံျမတ္စည္းကို၄င္း ခြင့္ျပဳ၏၊ ရဟန္းတို႔ ၾကာခ်ပ္သ႑န္ ဆူးထေနေသာေျခပြတ္ကို မသံုးေဆာင္အပ္၊ သံုးေဆာင္ေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္၏။
ရဟန္းတို႔ ေက်ာက္စရစ္ေျခပြက္၊ အိုးျခမ္းေျခပြတ္္၊ ပင္လယ္ေရျမႇဳပ္ေျခပြတ္ ဟူေသာ ေျခပြတ္သံုးမ်ိဳးတို႔ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ထိုအခါ မိဂါရသူေဌး၏ အမိသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဝိသာခါသည္ ေလးေထာင့္ ယပ္ကို၄င္းထန္းရြက္ယပ္ကို၄င္းယူ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခု ေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနကာ ျမတ္စြာဘုရားအား-
'အရွင္ဘုရားျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ေလးေထာင့္ယပ္ကို၄င္း၊ ထန္းရြက္ယပ္ကို၄င္းခံယူေတာ္မူပါ၊ ယင္းသို႔ ခံယူျခင္းသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြားျခင္းငွာခ်မ္းသာျခင္းငွာ ျဖစ္ရာပါ၏' ဟု ေလွ်ာက္၏။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလးေထာင့္ယပ္ကို၄င္း ထန္းရြက္ယပ္ကို၄င္း ခံယူေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားသည္ မိဂါရသူေဌး၏ အမိသဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ဝိသာခါကို တရားစကားျဖင့္ (အက်ိဳးစီးပြားကို)သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို)ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ ရႊင္လန္းေစ၏။ပ။ အ႐ိုအေသျပကာ ဖဲသြားေလ၏။
ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ တရားစကားကို ေဟာေတာ္မူ၍ရဟန္းတို႔ကို-
'ရဟန္းတို႔ ေလးေထာင့္ယပ္ကို၄င္း၊ ထန္းရြက္ယပ္ကို၄င္း ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ထိုအခါ သံဃာအား ျခင္ႏွင္ယပ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ ျခင္နွင္ယပ္ကို ခြင့္ျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
စာမရီ သားၿမီးယပ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ စာမရီသားၿမီးယပ္ကို မေဆာင္အပ္၊ ေဆာင္ေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္၏။
ရဟန္းတို႔ ေလွ်ာ္ျဖင့္ၿပီးေသာယပ္၊ ပန္းရင္းျမက္ျဖင့္ ၿပီးေသာယပ္၊ ဥေဒါင္းၿမီးျဖင့္ ၿပီးေသာယပ္ ဟူေသာ ယပ္သံုးမ်ိဳးတို႔့ကိုခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)
၂၇ဝ။ ထိုအခါ သံဃာအားထီးသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ ထီးကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ရဟန္းတို႔ နာဖ်ားေသာ ရဟန္းအား ထီးကို ေဆာင္ျခင္းငွာ ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ထိုအခါ ရဟန္းတို႔သည္'ျမတ္စြာဘုရားသည္ နာဖ်ားေသာ ရဟန္းအားသာလွ်င္ ထီးကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏။ မနာမဖ်ားေသာ ရဟန္းအားခြင့္မျပဳ ဟု (ႏွလံုးသြင္း၍) အရံတြင္း၌၄င္း၊ အရံဥပစာ၌၄င္း ထီးကိုေဆာင္ျခင္းငွာမအပ္ဟုေတြးေတာမူ 'သံသယကုကၠဳစၥ' ရွိကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ မနာမဖ်ားေသာ ရဟန္းသည္လည္း အရံအတြင္း၌၄င္း အရံဥပစာ၌၄င္း ထီးကို ေဆာင္းျခင္းငွာ ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)

ခါးပန္းႀကိဳး၊ ခါးပန္းသီး ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္း (စူဠဝဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္) (ဝိျမန္ ၄၊ ၂၈ဝ)

၂၇၈။ ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ခါးပန္းႀကိဳးမပါပဲ ရြာသို႔ ဆြမ္းခံဝင္သျဖင့္ လမ္းမ၌ သင္းပိုင္သည္ ေလွ်ာက်၏။ လူတို႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္သျဖင့္ ထိုရဟန္းသည္ မ်က္ႏွာမသာျဖစ္၏။ ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ အရံသို႔သြား၍ ရဟန္းတို႔အား ဤအေၾကာင္းကို ေျပာၾကား၏။ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
၂၇၈။ ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ခါးပန္းႀကိဳးမပါပဲ ရြာသို႔ ဆြမ္းခံဝင္သျဖင့္ လမ္းမ၌ သင္းပိုင္သည္ ေလွ်ာက်၏။ လူတို႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္သျဖင့္ ထိုရဟန္းသည္ မ်က္ႏွာမသာျဖစ္၏။ ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ အရံသို႔သြား၍ ရဟန္းတို႔အား ဤအေၾကာင္းကို ေျပာၾကား၏။ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ ႀကိဳးအမ်ားေပါင္း၍ ျပဳအပ္ေသာ ခါးပန္းႀကိဳး၊ ေရေျမြဦးေခါင္းသဏၭန္ ျပဳအပ္ေသာ ခါးပန္းႀကိဳး၊ မု႐ိုးစည္သဏၭန္ ျပဳအပ္ေသာ ခါးပန္းႀကိဳး၊ ေဆာက္လံုးသဏၭန္ ျပဳအပ္ေသာခါးပန္းႀကိဳး ဟူေသာ အေကာင္းအည့ံ ျဖစ္ကုန္ေသာ ခါးပန္းႀကိဳးတို႔ကို မေဆာင္အပ္၊ ေဆာင္ေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္၏။ ရဟန္းတို႔ ႀကိဳးခါးပန္း၊ ဝက္အူသဏၭန္ျပဳအပ္ေသာ ခါးပန္း ဟူေသာ ခါးပန္းႀကိဳး ႏွစ္မ်ိဳးတို႔ကိုခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ခါးပန္းႀကိဳး၏ အၿမိတ္အဆာတို႔သည္ ေဆြးကုန္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မု႐ိုးစည္သဏၭန္ ျပဳအပ္ေသာ အၿမိတ္အဆာကို၄င္း၊ ေဆာက္လံုးသဏၭန္ ျပဳအပ္ေသာ အၿမိတ္အဆာကို ၄င္းခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ခါးပန္းႀကိဳး၏ အစြန္အနားသည္ ေဆြး၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ အနားလိပ္၍ ခ်ဳပ္ျခင္းကို၄င္း ဖြတ္ၿမီးထိုးခ်ဳပ္ျခင္းကို၄င္း ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ခါးပန္းႀကိဳး၏ ကြင္းစြန္းသည္ ေဆြး၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ခါးပန္းသီးကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ရဟန္းတို႔ အေကာင္း၊ အညံ့ ျဖစ္ေသာ ခါးပန္းသီးတို႔ကို မေဆာင္အပ္၊ ေဆာင္ေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္၏၊ ရဟန္းတို႔ အ႐ိုးခါးပန္းသီးကို၄င္း။ပ။ ခ႐ုသင္းခ်က္ ခါးပန္းသီးကို ၄င္း၊ ခ်ည္ခါးပန္းသီး ကို၄င္း ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

လက္သည္းလွီးဓား၊ လက္သည္းညႇပ္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္း(စူဠဝဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္) (ဝိျမန္ ၄၊ ၂၇၆)

ရဟန္းတို႔ ရွည္လ်ားေသာ လက္သည္း၊ ေျခသည္းတို႔ကို မေဆာင္အပ္ 'မထားအပ္'၊ ေဆာင္ေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဳဋ္ အာပတ္သင့္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ထိုအခါ ရဟန္းတို႔သည္ လက္သည္းျဖင့္လည္း လက္သည္းကို ျဖတ္ကုန္၏၊ ခံတြင္းျဖင့္လည္းလက္သည္းကို ျဖတ္ကုန္၏၊ နံရံ၌လည္း ပြက္တိုက္ကုန္၏၊ လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္းတို႔သည္ နာက်င္ကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ လက္သည္းလွီး ဓားငယ္ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)

မာဂဓီ-သာစည္

ရိကၡရာ႐ွစ္ပါး လႉဒါန္းရေသာအက်ိဳး

ပရိကၡရာ ( ၈ ) ပါး နွင့္ လွဴဒါန္းရေသာ အက်ိဳးမ်ား
--------------------------------------------------

၁။ ဒုကုဋ္နွစ္ထပ္ သကၤန္းႀကီး
၂။ ဧကသီအေပၚရံု ( ကိုယ္ဝတ္ ) သကၤန္း
၃။ သင္းပိုင္ ( ခါးဝတ္ ) သကၤန္း
၄။ ခါးပန္းႀကိဳး
၅။ သင္တုန္းဓား ( သို႔မဟုတ္ ) ပဲခြပ္ 
၆။ သပိတ္
၇။ ေရစစ္
၈။ အပ္နွင့္အပ္ခ်ည္

သကၤန္းလွဴျခင္းအက်ိဳး ( ၈ ) မ်ိဳး
--------------------------------

၁။ အဆင္းလွျခင္း။
၂။ ျမဴအညစ္အေၾကးကင္းျခင္း။
၃။ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္ဝါရွိျခင္း။
၄။ တန္ခိုးအာနုေဘာ္ရွိျခင္း။
၅။ သိမ္ေမြ႕ေသာကိုယ္ရွိျခင္း။
၆။ ျဖဴစင္ေသာအဝတ္ပုဆိုးရွိျခင္း။
၇။ေရႊေသာအဝတ္ပုဆိုးရွိျခင္း။
၈။ နီေသာအဝတ္ပုဆိုးရွိျခင္း။

ခါးပန္းႀကိဳးလွဴျခင္းအက်ိဳးး ( ၆ )မ်ိဳး
-----------------------------------

၁။ စ်ာန္သမာပတ္တို႔၌ မတုန္လႈပ္ျခင္း။
၂။ စ်ာန္သမာပတ္တို႔၌ အေလ႔အက်က္မ်ားျခင္း။
၃။ သား၊ ေျမး၊ ေက်းကြ်န္၊ ပရိသတ္တို႔ မကြဲျပားျခင္း။
၄။ သူတစ္ပါးတို႔ ယံုၾကည္ေလးျမတ္ျခင္း။
၅။ အမႈခပ္သိမ္းတို႔၌ မေမ႔မေလ်ာ႔ေသာ သတိရွိျခင္း။
၆။ ထိပ္လန္႔ျခင္းမွ ကင္းေဝးျခင္း။

သင္တုန္းဓါးလွဴျခင္းအက်ိဳး ( ၅ ) မ်ိဳး
------------------------------------

၁။ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းရျခင္း။
၂။ လံု႔လဝီရိယရွိျခင္း။
၃။ သည္းခံနိုင္ျခင္း။
၄။ ေမတၱာအားႀကီးျခင္း။
၅။ ပညာရွိျခင္း။

သပိတ္လွဴျခင္းအက်ိဳး ( ၁၀ )မ်ိဳး
-------------------------------

၁။ ရတနာမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ၿပီးေသာခြက္ကို ရရွိျခင္း။
၂။ ေဘးဥပါဒ္ မရွိျခင္း။
၃။ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ မရွိျခင္း။
၄။ သူတစ္ပါးတို႔ ရိုေသျခင္း။
၅။ ထမင္း၊ အေဖ်ာ္၊ အိပ္ရာ၊ ေနရာတို႔ကို ရရွိျခင္း။
၆။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ မေပ်ာက္ပ်က္ျခင္း။
၇။ တည္ၾကည္ေသာစိတ္ ရွိျခင္း။
၈။ တရားကို အလိုရွိျခင္း။
၉။ ကိေလသာအားနည္းေခါင္းပါးျခင္း။
၁၀။ အာသေဝါတရားကင္းျခင္း။

ေရစစ္ဓမၼကလွဴျခင္းအက်ိဳး ( ၅ ) မ်ိဳး
---------------------------------

၁။ သူတစ္ပါးထက္သာလြန္၍ အသက္ရွည္ျခင္း။
၂။ ခိုးသူ ရန္သူတို႔ မနွိပ္စက္နိုင္ျခင္း။
၃။ လက္နက္မ်ိဳးတို႔ျဖင့္ မနွိပ္စက္နိုင္ျခင္း။
၄။ အဆိပ္မ်ိဳးတို႔ျဖင့္ မနွိပ္စက္နိုင္ျခင္း။
၅။ အသက္အပိုင္းအျခား မေရာက္သမွ် မေသရျခင္း။

အပ္လွဴျခင္းအက်ိဳး ( ၅ ) မ်ိဳး
-----------------------------

၁။ သူတစ္ပါးတို႔ ရွိခိုးေကာ္ေရာ္မႈကို ခံယူရရွိျခင္း။
၂။ သူတစ္ပါးတို႔၏ ယံုမွားသံသယကို ေဖ်ာက္နိုင္ျခင္း။
၃။ အဆင္းလွျခင္း။
၄။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာရွိျခင္း။
၅။ ျမတ္ေသာပညာရွိျခင္း။

Posted by Words of Buddha

Views: 428

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Mgaye is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 9
Star is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
joy clark updated their profile
Aug 7
joy clark posted a blog post
Aug 7

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service