ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ရတနာဝါသေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠံသ၏ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား 華緬三寶寺 如滿師父的弘法事項

ရတနာဝါသေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠံသ၏ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား

華緬三寶寺 如滿師父的弘法事項

က်ံဴးလိ ရတနာဝါသေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးဥကၠံသ ဦးစီး၍ ရတနာဝါသဥပ႒ာကအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ အလွဴခံ ရရွိေငြတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတူပါဝင္ကာ လွဴဒါန္းနိူင္ေသာ နိဗၺာန္ဆုမ်ား။

敬邀各位佛友與華緬三寶寺 如滿師父一起共同參與以下事項隨喜善施護持籌建新寺院。

၁။ ရတနာဝါသေက်ာင္း၊ သိမ္၊ ဘုရား။ (ထိုင္ဝမ္)

 • 華緬三寶寺新建戒堂及佛塔

(၂ဝဝ၉) ခုႏွစ္တြင္桃園市中壢區龍東路445巷19弄38號အိမ္ကို ငွါးရမ္းျပီး ရတနာဝါသ ေက်ာင္း三寶寺ကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ (၉)ႏွစ္ရွိပါျပီ။

從2009年在桃園市中壢區龍東路445巷19弄38號租屋弘法已屆滿九年。

(၂ဝ၁၆)ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ桃園市平鎮區貿中街51號ကို ဝယ္ယူခဲ့ျပီး ယခုအခါ ေျမဖိုးကို အကုန္ ေပးဆပ္ႏိုင္ခဲ့ပါျပီ။ ဆက္လက္ျပီး ေက်ာင္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ ရန္ပံုေငြ စုေဆာင္းျပီးမွသာ စတင္ႏိုင္ပါမည္။ သို႔ပါ၍

ရတနာဝါသေက်ာင္းေဆာင္သစ္အတြက္

于2016年在桃園市平鎮區貿中街51號購買土地,現已付清土地款項。現在要等一至二年的儲蓄後才能開始興建新寺廟。因此,為興建華緬三寶寺各位佛友能布施:

 • ေစတီရင္ျပင္(ၾကမ္းခင္း) တစ္ေပပါတ္လည္အတြက္ အလွဴ ေငြ 9000 NT$ ။

(1) 佛塔磁磚NT$9000/平方呎
(2) ဘုရားေဆာင္(တတိယအထပ္ၾကမ္းခင္း) တစ္ေပပါတ္လည္အတြက္ အလွဴ ေငြ 7000 NT$ ။

(2) 佛寺(第三層磁磚)NT$7000/平方呎
(3) အုတ္၊သဲ၊​ေက်ာက္၊ဘိလပ္ေျမ၊သံေခ်ာင္း စသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ အတြက္ မတည္ေငြ၊တစ္စုလ်ွင္အလွဴ ေငြ 1000 NT$ ။

(3)紅磚, 砂, 石頭, 水泥, 鐵條等NT$1000/份
အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ၊ ဘုရားခန္း၊ ဘုရားစင္၊ သံဃာမ်ားအိပ္ခန္း ၊တံခါး၊ အဲယားကြန္း၊ ဓါတ္ေလွကား အစရိွသည္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ။ ေစတနာရွိသ၍ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

其餘如佛寺, 佛桌, 僧房, 門, 冷氣, 電梯等沒有限額可以隨喜功德。

၂။ ဣစၧာသယ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ ဘုရားဝတၱကေျမ သံပန္းတံတိုင္း၊ မုခ္ဦး။ (ဇီးပင္ကန္ရြာ၊ ေတာင္သာ၊ မႏၱေလး၊ ျမန္မာ)

 • 滿願佛塔 土地, 圍蘺, 正門 (集斌稈村, 東達鎮, 曼德勒(瓦城), 緬甸)

မႏၱေလးတိုင္း၊ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္၊ ဇီးပင္ကန္ရြာႏွင့္ မိုင္ဝက္ ကြာေဝးေသာေနရာတြင္ ဗဟုဇန ဟိတကာရီ တံတားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပံံ့ပိုးေငြမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူ လွဴဒါန္ေသာ အလွဴေငြ မ်ားျဖင့္ (2016)တြင္ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ျပီး၊ ထိုတံတားေဘးတြင္ (2300)ေပရွိေသာ ေျမေနရာတြင္ ဣစၧာသယ ဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီေတာ္ကို ထိုင္ဝမ္ ဒကာ ဒကာမမ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြတို႔ျဖင့္ (6.11.2014)တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့၍ (10.2.2016)ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာက္လုပ္ ျပီးစီးကာ ထီးေတာ္ တင္လွဴခဲ့ပါသည္။

ထိုေစတီေဘးတြင္(2300)ေပ က်ယ္ဝန္းေသာ ဘုရားဝတၱကေျမကို သံပန္းတံတိုင္း ကာရံျခင္း၊ အဝင္တံခါး မုခ္ဦး ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိပါသည္။

于2016年在集斌稈村, 東達鎮, 曼德勒(瓦城) 距離半英里有座巴滬佳那喜塔卡宜橋由政府出資與民眾的善款興建完成。距離此橋的2300英呎處在2014年11月6日來至台灣佛友的善款建了滿願佛塔。于2016年2月10日完成佛塔開光及供塔傘典禮。在佛塔周圍2300英呎直徑佛地正籌備圍蘺及出入正門的施工。

                          

 • သံပန္းတံတိုင္း ကမၸည္းထိုး ၁ခန္း ၅ေသာင္းက်ပ္​။

(1)  圍蘺一面緬幣15,000

(2)  ဘုရားဝတၱကေျမ အဝင္ဝ မုဒ္ဦး တံခါးေပါက္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ။ ေစတနာ ရွိသ၍ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

(2) 佛地出入正門不限額隨喜功德

(3)  အရိပ္ရ သစ္ပင္၊ အလွပန္းပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဴးရန္။

ဣစၧာသယ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စိမ္းလန္းစိုေျပရန္ႏွင့္ ဘုရားဖူး လာေရာက္သူမ်ား စိတ္ရႊင္လန္း ေအးခ်မ္းေစရန္ အရိပ္ရ သစ္ပင္၊ အလွပန္းပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဴးလွ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုအရိပ္ရ သစ္ပင္၊ အလွပန္းပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဴးရန္အတြက္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ။ ေစတနာ ရွိသ၍ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

(3) 在佛塔周圍植樹及種花不限額隨喜功德

၃။ ေရတြင္း ေရကန္ တူးေဖာ္ျပဳျပင္ရန္​။ (ဇီးပင္ကန္ရြာ၊ ရြာဝန္းက်င္၊ ၾကက္တတ္ေတာရြာ၊ ေတာင္သာ၊ မႏၱေလး၊ ျမန္မာ)

(三) 蓄水池建設 (集斌稈村及附近村莊, 東達鎮, 曼德勒(瓦城), 緬甸)

(၁)ဣစၧာသယ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ မဂၤလာကန္၊       

(1) 滿願佛塔 Mingalar 池                

(၂)ဦးရုန္ကန္၊    

(2) U Yon池                                             

 (၃)သီ္္းပင္ဝကန္၊

(3) Thipinva 池                                                      

(၄)ဗထူးကန္ (ေအာက္ကန္)၊   

(4) Bahtoo 池                                      

(၅)ေျမာက္ကုန္းကန္၊ 

(5) Myautkone池                   

(၆)ေက်ာက္တံခါးကန္၊

(6) Kyautakhar 池                                  

(၇)အိုးပံုကန္ တို႔ကို တူးေဖာ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ကန္သင္း(ကန္ေဘာင္)ဆည္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။  

(7) 也有修護Oopone池     

(၈) ဂဲၾကီးေတာင္ကန္တို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ကာ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ တူးေဖာ္ ဆည္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။

(8) 繼續為Gei Kyi Taung池修護  . 

 

အမ်ားေသာက္သံုးရန္အတြက္ အဝီစိ စက္ေရတြင္းကိုလည္း ဇီးပင္ကန္ရြာတြင္    

集斌稈村為村民建設地下飲用水井 

(၁) ဣစၧာသယ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ ေရတြင္း၊  

(1) 滿願佛塔內 水井             

(၂)အေနာက္ေက်ာင္းေရတြင္း၊   

(2) 西院 水井                                    

(၃)ရြာလယ္ အလယ္တန္းေက်ာင္းေရတြင္း၊  

(3) 中村國/高中 水井                        

(၄)ရြာေျမာင္ပိုင္း(ဦးေရႊ) ေရတြင္း၊  

(4) …. U Shwe水井

(၅) ဣစၧာသယ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ၾကီး၏ လမ္းညြန္ ဆိုင္းဘုတ္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာ ၾကက္တက္ေတာရြာ ေရတြင္းတို႔ကို တူးေဖာ္၍ ေရစုပ္စက္၊ အုတ္ေရကန္တို႔ႏွင့္ အတူတကြ လွဴဒါန္းခဲ့ပါျပီ။  

(5) 在滿願佛塔指標附近為附近為水所苦的村民 , 水井已捐抽水機及水池。

(၆) ဇီးပင္ကန္ရြာဦးေက်ာင္း ေရတြင္းႏွင့္

(6) 西院 水井 和

(၇) ဣစၧာသယ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ၾကီး ေရတြင္းတို႔ကို ဆက္လက္ တူးေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုေရတြင္း ေရကန္အလွဴမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ။ ေစတနာရွိသ၍ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

(7) 繼續為滿願佛塔內 水井  挖地下水。諸位佛友不限額可隨喜功德。

၄။ တံတားေဟာင္းကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာင္ျခင္း။ လမ္းခင္း လမ္းျပင္ မီးသြယ္ျခင္း၊ လမ္းမီးတိုင္စိုက္ျခင္း။ (ဇီးပင္ကန္ရြာ၊ ေတာင္သာ၊ မႏၱေလး၊ ျမန္မာ)

(四) 舊橋重新修/養護, 修善馬路, 電線, 路燈 (集斌稈村, 東達鎮, 曼德勒(瓦城), 緬甸)

ဗဟုဇနဟိတကာရီ တံတားကို အမ်ားစုေပါင္းေငြတို႔ျဖင့္ (၉.၂.၂ဝဝ၇)တြင္ ပႏၷက္ခ်၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ (၁၇.၈.၂ဝဝ၇)တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။တည္ေဆာက္ျပီး (၇)ႏွစ္အၾကာတြင္ ေက်ာက္တစ္လံုးဆည္မွ ေရလႊတ္လိုက္ရာမွ ေရတိုက္စားပ်က္စီးသြား၍ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရာတြင္ အမ်ားစုေပါင္းလွဴဒါန္းေငြ (၈ဝ)သိန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ကူညီေငြ (၅ဝဝ)သိန္းတို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာမည္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဇီးပင္ကန္တံတားဟု အမည္သစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

於2007年2月9日開始建蓋巴滬佳那喜塔卡宜橋, 在2007年8月17日完成建橋。建橋後7年因洪水橋埻被侵蝕。第二次建橋由政府出資緬幣5仟萬及來自佛友的緬幣8佰萬建設完成。因此, 政府將此橋重新命名為集斌稈橋。

လမ္းခင္း လမ္းျပင္ မီးသြယ္ျခင္း၊ လမ္းမီးတိုင္စိုက္ျခင္း။ 

修路, 電線, 路燈

ဣစၧာသယ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ လမ္းညြန္ဆိုင္းဘုတ္ရွိရာမွ ဣစၧာသယ ဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး တည္ရွိရာ ေနရာသို႔ မိုင္ဝက္ခန္႔ ရွိျပီး၊ ထိုွဣစၧာသယ ဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီေတာ္ ျမတ္ၾကီးမွသည္ ဇီးပင္ကန္ရြာတိုင္ေအာင္ မိုင္ဝက္ ရွိပါသည္။ ဣစၧာသယ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ လမ္းညြန္ဆိုင္းဘုတ္ရွိရာမွ ဇီးပင္ကန္ရြာအထိ ဆိုလွ်င္ (၁)မိုင္ရွိပါသည္။

ထို(၁)မိုင္ရွည္လွ်ားေသာ သာမန္လွည္းလမ္းကို ကားသြားလာႏိုင္ရန္ လမ္းခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ လမ္းေဘး ေရေျမာင္း တူးေဖာ္ျခင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပံ့ပိုးေငြႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူ လွဴဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္  (၂ဝ၁၇)ခုႏွစ္တြင္ ေဖာက္လုပ္ ျပီးစီးခဲ့ပါျပီ။ ထိုေျမသားလမ္းကို ေက်ာက္လမ္းျဖစ္ေအာင္ ေက်ာက္ခင္းျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအျပင္ မီးမရွိေသာ ဇီးပင္ကန္ရြာႏွင့္ ဣစၧာသယ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးတြင္ မီးရရိွေစရန္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ျဖင့္ မီးသြယ္တန္းႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ လွဴဒါန္းပါမည္။ သို႔ပါ၍   

路口指標到滿願佛塔有半英里, 滿願佛塔到集斌稈村有半英里距離。從滿願佛塔指標到集斌稈村有1英里距離。此1英里長馬車路能夠使一般的車輛駛入在2017拓寬馬路及挖路旁水溝, 由政府及佛的捐款的完成。繼續將此馬路鋪石頭及從滿願佛塔至集斌稈村接電線, 諸位佛友可以不限額隨喜功德。

 • လမ္းခင္းေက်ာက္ၾကမ္း ကားတစ္စီးလွ်င္ (၅)ေသာင္းက်ပ္။

(1) 馬路鋪石頭緬幣50,000/車                  

(2) ကြန္ကရစ္လမ္းမီးတိုင္ (၁)တိုင္၊ ကမၸည္းထိုး ၁သိန္း၅ေသာင္းက်ပ္။

(2) 水泥路燈緬幣150,000/柱                 

(3) လမ္းမီးၾကိဳး။ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ။ ေစတနာရွိသ၍ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

(3) 馬路電線 不限額隨喜功德


၅။ ဓမၼစာေပ တရားစာအုပ္မ်ား ပံုနိွပ္ကာ ဓမၼဒါန လွူဒါန္းျခင္း။ (ထိုင္ဝမ္၊ ျမန္မာ)

(五) 佛法書籍及其他書籍印行 (台灣/緬甸) 

(၁) ရတနာဝါသေက်ာင္း၊ ဘုရားရွိခိုး ဝတ္ရြတ္စဥ္ (ပါဠိ၊ ျမန္မာ၊ တရုတ္၊ အဂၤလိပ္) (ဂ)ၾကိမ္ ဓမၼဒါန လွဴဒါန္းျပီးပါျပီ။    

(1) 華緬三寶寺課誦本 (巴利文/緬文/中文/英文) 第三版已捐

(၂) ပရိတ္ၾကီး(၁၁)သုတ္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ (ပါဠိ၊ ျမန္မာ၊ တရုတ္၊ အဂၤလိပ္) (၂)ၾကိမ္္ ဓမၼဒါန လွဴဒါန္းျပီး။                                                

(2) 11部經(巴利文/緬文/中文/英文) 再版已捐

(၃) အနႏၱဂိုဏ္းဝင္ ထာဝရေမတၱာရွင္ (၃)ၾကိမ္္ ဓမၼဒါန လွဴဒါန္းျပီးပါျပီ။  

(3) 永恆的慈愛 第三版已捐                       

(၄) ဓမၼယၾတာႏွင့္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါးမ်ား (၂)ၾကိမ္္ ဓမၼဒါန လွဴဒါန္းျပီးပါျပီ။   

(4) 短文 再版已捐            

(၅) ပရိတ္ၾကီး(၁၁)သုတ္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ (ပါဠိ၊ ျမန္မာ အသံထြက္) (၅)ၾကိမ္္ ဓမၼဒါန လွဴဒါန္းျပီးပါျပီ။ 

(5) 11部經(巴利文/緬文/中文/英文) 第五版已捐

(၆) ပ႒ာန္း ပစၥယနိေဒၵသ (ပါဠိ၊ ျမန္မာ အသံထြက္) (၅)ၾကိမ္္ ဓမၼဒါန လွဴဒါန္းျပီးပါျပီ။  

(6) 24 緣課誦本 (巴利文/緬文/中文/英文) 第五版已捐      

(၇) ဣစၧာသယ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ သမိုင္းေမာ္ကြန္း။ ဆက္လုပ္ ထုတ္ေဝ၍ ဓမၼဒါန လွဴဒါန္းသြားပါမည္။

(7) 後續 滿願佛塔歷史


၆။ ေရႊကန္ေျမဓမၼစကူးလ္ေက်ာင္း။ (ဇီးပင္ကန္ရြာ၊ ေတာင္သာ၊ မႏၱေလး၊ ျမန္မာ)

(六) Golden Land Dhamma School (集斌稈村, 東達鎮, 曼德勒(瓦城), 緬甸)


မႏၱေလးတိုင္း၊ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္၊ ဇီပင္ကန္ရြာတြင္ “ေရႊကန္ေျမ ဓမၼစကူးေက်ာင္း”ကို (6.12.2015) ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားခဲ့သည္မွာ (၂)ႏွစ္ကာလသို႔တိုင္ခဲ့ေလျပီ။ ေရႊကန္ေျမ ဓမၼစကူး ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း ယခုအခါ (၁၆ဝ)အထိ တက္ေရာက္ ေလ့လာ သင္ယူလွ်က္ ရွိပါသည္။

အမိေျမ၌ ဘာသာျခား အယူဝါဒမ်ား အားမေကာင္းမီ၊ ဗုဒၶဘာသာ အင္အား မယုတ္ေလာ့မီ၊ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ တရားေတာ္ျမတ္မ်ားကို မ်ုဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ ေမာင္မယ္တို႔လက္ထဲသို႔ ၊ ႏွလံုးသားထဲသို႔ အခ်ိန္မီ ထည့္ေပးႏိုင္ရန္၊ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာအတြက္ မရွိမျဖစ္ ေရေသာက္ျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဓမၼစကူး၊ ဘာသာ သာသနာမ်က္လံုးကို ဖြင့္ေပးမည့္ေနရာ ဓမၼစကူးေခၚ ဘာသာေရး တရားသန္တန္းမ်ားကို ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ဝိုင္းဝန္း အားေပးသင့္ၾကပါသည္။

於2015年12月6日成立Golden Land Dhamma School. 學生已有160人。在母國緬甸, 我們必需在歪法尚未滲透萌芽前、正法尚未消失前、有違反戒律的法尚未萌芽前、佛陀所教導的戒律尚未消失前、不守戒律的人們尚未有力量前、遵守戒律的人們尚有力量前,為佛陀所留下的正法及戒律留在新生代的孩子心中、我們應共同來護持佛法學堂。

 

 • ဓမၼစကူးလ္လစဥ္အလွဴ။ (သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ။ ေစတနာရွိသ၍ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။)

(1) 佛法學堂每月功德 (不限額)

(2) ဓမၼစကူးလ္အဟာရဒါန။

(2) 佛法學堂營養功德

  (က) မုန္႔ (၂)ေသာင္းက်ပ္။

 • 零食: 緬幣20,000

  (ခ) ေဖ်ာ္ရည္(၁)ေသာင္း(၅)ေထာင္က်ပ္။

 • 飲料: 緬幣15,000

  (ဂ) ၾကာဇံေၾကာ္(၆)ေသာင္းက်ပ္။

 • 炒米粉: 緬幣60,000

  (ဃ)ၾကာဇံခ်က္(၆)ေသာင္းက်ပ္။

 • 米粉湯: 緬幣60,000

  (င)ေန႔ဆြမ္း ၁သိန္း၁ေသာင္း (ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား(၁၆ဝ)ႏွင့္ ေက်ာင္းရွိ သံဃာ(၅)ပါး၊ ကိုရင္မ်ားအားလံုး)

  (e) 午餐: 緬幣110,000 (含5位僧及沙彌, 160位學生)

(3) ဓမၼစကူးလ္ထာဝရေငြပေဒသာပင္။ (သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ။ ေစတနာရွိသ၍ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။)

(3) 學堂基金 (不限額)

(4) ဓမၼစကူးလ္အခင္းဖ်ာမ်ားလွဴ ဒါန္းရန္။ (တစ္ခ်ပ္ 50 NT$) (အခ်ပ္ 500 လွဴရန္)

(4) 學堂使用草席: NT$50/片 ; 預計捐500片


၇။ ပညာအလင္းစာၾကည့္တိုက္ ေဆာက္လုပ္ရန္။ (ဇီးပင္ကန္ရြာ၊ ေတာင္သာ၊ မႏၱေလး၊ ျမန္မာ)

(七) 建設智庫圖書館 (集斌稈村, 東達鎮, 曼德勒(瓦城), 緬甸)

ပညာသမာ အာဘာ နတၳိ ပညာႏွင့္တူေသာ အလင္းေရာင္ မရွိ။ ပညာေရႊအိုး လူမခိုးႏိုင္။ စသည္တို႔သည္ လူ႔ဘဝတြင္ ပညာအေရးၾကီးပံုကို ဆိုလိုပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇီးပင္ကန္ ရြာသူ ရြာသားမ်ား၊ ဇီးပင္ကန္ရြာ ပတ္ဝန္းက်င္ နယ္သူ နယ္သားမ်ားအထိ အသိညာဏ္ပညာ တိုးတတ္ ပြင့္လင္းေစရန္အတြက္ “ပညာအလင္းစာၾကည့္တိုက္”ကို ဇီးပင္ကန္ရြာဦးေက်ာင္း သိမ္ထဲတြင္ ယာယီဖြင့္လွစ္၍ စာအုပ္အေဟာင္းမ်ား စုေဆာင္းအလွဴခံျခင္း၊ စာအုပ္ အသစ္မ်ား ဝယ္ယူ လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ စာအုပ္ဗီဒို၊ စာအုပ္စင္မ်ားကိုလည္း လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ သိမ္ထဲတြင္ စာၾကည့္တိုက္ေရရွည္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့၍ စာၾကည့္တိုက္ေလးကို သီးသန္႔ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

知識如一絲光線。知識是不會被人偷走的。這是人的一生最重要的。因此, 為集斌稈村民及附近村民能增廣見聞目前在……寺院戒堂暫時開設智庫圖庫書館募集舊書及添購新書及VCD捐贈給圖書館。因在……寺院戒堂內長期開設圖書館已不適合, 因些計畫另尋他處蓋新的圖書館。

(၁)စာအုပ္ စာေပမ်ား။   

(1)書籍                                                        

(၂)စာအုပ္ဗီဒို စာအုပ္စင္မ်ား။      

(2)書籍及VCD書架                                           

(၃) စာၾကည့္တိုက္ အေဆာက္အဦး။ စသည္တို႔ကို သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ။ ေစတနာရွိသ၍ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

(3)以上圖書館建築…不限額投入功德款


၈။ ေမတၱာရွင္ နာေရးလူမႈကူညီမႈ ထာဝရေငြပေဒသာပင္။ (ဇီးပင္ကန္ရြာ၊ ေတာင္သာ၊ မႏၱေလး၊ ျမန္မာ)

(八) 慈愛基金 (集斌稈村, 東達鎮, 曼德勒(瓦城), 緬甸) 

ဇီးပင္ကန္ရြာသူ ရြာသား အမ်ားစုသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾက၏။ ရြာတြင္ ေဆးေပးခန္း မရွိ။ ဆရာဝန္ မရွိ၍ ေရာဂါျဖစ္လွ်င္ ေတာင္သာျမိဳ႕၊ ဝဲေလာင္ျမိဳ႕ေပၚရွိ ေဆးရံုမ်ားကိုသာ အားကိုးၾကရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရး ျဖစ္လာလွ်င္ အခက္အခဲ ေတြ႔ၾကရသည္။ ေငြမတတ္ႏိုင္သူမ်ားသည္ ရြာတြင္ပင္လွ်င္ ေသဆံုးသြားၾကရသည္။

ထိုသို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီႏိုင္ရန္ ဇီးပင္ကန္ရြာတြင္ “ေမတၱာရွင္နာေရး လူမႈ ကူညီမႈ အသင္း”ကို (20.3.2015)ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ ဖြဲ႔စည္ကာ အလွဴေကာက္ခံ ရရွိေငြျဖင့္ second hand ကားေလးတစ္စီးကို ဝယ္ယူ၍ လူမႈကူညီေရးကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ လူနာမ်ားကို လုပ္အားေပးႏိုင္ေသာ ရြာသားမ်ားက ေငြတတ္ႏိုငသူဆို္လွ်င္ ဆီဖိုးယူ၊ ေငြမတတ္ႏိုင္သူမ်ားကို အခမဲ့ျဖင့္ နီးစပ္ရာ ျမိဳ႕ေပၚေဆးရံုသို႔ ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ကူညီႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ဇီးပင္ကန္ရြာအနီး ဝန္းက်င္ အျခားရြာမ်ားမွ အကူအညီေတာင္းခံလာလွ်င္လည္း ထပ္တူ ကူညီခဲ့ၾကပါသည္။ ထို္ေမတၱာရွင္နာေရး လူမႈ ကူညီမႈအသင္း တည္တံ့ေစရန္၊ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ ကူညီႏိုင္ၾကရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ။ ေစတနာရွိသ၍ လွဴဒါန္း ႏိုင္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ထိုင္ဝမ္မွ ဒကာဒကာမမ်ားက ေသမႈ ေသေရးဘက္တြင္လည္း တတ္ႏိုင္သမွ် လွဴဒါန္း လိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္

大部份集斌稈村民是很窮苦。在村莊沒有診所, 沒有醫生, 當村民生病時只能到離村莊很遠的鎮就醫。因此當生重病時碰到很多困難。付不起醫藥費的只能在家等待死亡的到來。因此在2015年3月20日成立慈愛基金將募得的資金購買二手車開始幫助需要幫助的人。有錢出錢, 有力出力, 村民自食其立將病人送醫。有能力的村民酌收油資, 沒能力的村民免費幫助他們運送至最近的鎮上醫院就醫。

 

現在集斌稈村以外附近村民需要也會幫助他們運送就醫。慈愛基金會能永續幫助村民, 各位佛友可以不限額捐功德。

 

續台灣的佛友要求, 他們也希望能幫助喪家。因此,

 

၁။ သုႆာန္သခၤ်ဳိင္းတြင္ သံေဝဂယူ မရဏာႏုႆတိဘာဝနာပြါး ဆုေတာင္း အမွ်ေဝရန္အတြက္ ေနရာ မလံုေလာက္၍ ေနရာ အေဆာက္အဦး တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ရန္၊

 • 在墓園空地擴建為老死誦經, 迴向祈福的建築物。

၂။ လူေသလွ်င္ သံဃာေတာ္မ်ား ပင့္ဖိတ္ကာ ဆြမ္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ၾကြေရာက္လာေသာ တရားနာ ပရိႆတ္မ်ားကို ေကၽြးေမြးဧည့္ခံျခင္း၊ သုႆာန္ သခၤ်ဳိင္းတြင္ သံေဝဂယူ မရဏာႏုႆတိဘာဝနာပြါး ဆုေတာင္း အမွ်ေဝကာ သံဃာေတာ္မ်ားကို သကၤန္း၊ နဝကမၼတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် လွဴဒါန္းရျမဲတည္း။ ထိုသို႔ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ တစ္ဝက္ျဖစ္ေစ၊ အျပည့္အဝျဖစ္ေစ တတ္ႏိုင္သလို ကူညီ လွဴဒါန္းရန္၊

 • 緬甸佛教徒的習俗, 為死去的親友誦經, 祈福, 迴向, 供養僧團午餐及袈裟及送終的親友請客。因此, 幫助留下的窮苦喪家捐一半或全額的費用。

၃။ ထိုင္ဝမ္တြင္ လူေသလွ်င္ လူတိုင္းလူတိုင္း အေခါင္းျဖင့္ထည့္ကာ သျဂိဳဟ္ၾကျမဲတည္း။ ဇီးပင္ကန္ရြာတြင္မူ လူေသလွ်င္ အေခါင္းျဖင့္မထည့္ဘဲ အဝတ္မ်ားပတ္ကာ သျဂိဳဟ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္၍ လူေသလွ်င္ အေခါင္းျဖင့္ သျဂိဳဟ္ႏိုင္ရန္ အေခါင္းအတြက္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ လွဴဒါန္းရန္စီစဥ္ထားပါသည္။ သို႔ပါ၍ ေစတနာရွိသ၍ လွဴဒါန္း ႏိုင္ပါသည္။

 • 在台灣當人死後都會用棺木埋葬或火化。但在集斌稈村因窮困只用布包好再火化。因此, 計劃捐

棺木。諸位佛友可不限額隨喜功德。

 

 

၉။ ေရွးေဟာင္းေစတီမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း။ လွဴဒါန္းျခင္း (ျမန္မာ)

(九)舊佛塔修善(緬甸) 

(၁) ေတာင္မအိုေတာင္၊ ေရွးေဟာင္း ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီ။

(1) 老山舊滿願佛塔

ေတာင္မအိုေတာင္ေပၚရွိ ႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္ ပ်က္စီးလွ်က္ရွိေသာ ေရွးေဟာင္း ဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီေတာ္ကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္တည္ထားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔တည္ထားရာတြင္ ထိုေတာင္မအို ေတာင္သည္ ေရွးအက်ဆံုး အျမင့္ဆံုး အၾကီးဆံုးေတာင္ ျဖစ္သည္။ ထိုေတာင္ေပၚသို႔ ႏြားလွည္းျဖင့္လည္း တတ္လို႔ မရႏိုင္သလို၊ ကားျဖင့္လည္း တတ္၍ မရႏိုင္ေပ။ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးကာ ေျခလ်င္ျဖင့္သာ ေတာင္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇီးပင္ကန္ရြာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရြာမ်ားမွ လုပ္အားဒါနကို အားကိုး၍ ဘုရားတည္ရန္ ပစၥည္းမ်ားကို ေတာင္ေပၚသို႔ လူအားျဖင့္သာ ပို႔ေဆာင္သယ္ယူၾကရပါသည္။ ထီးေတာ္တင္ပြဲကို (၂ဝ.၆.၂ဝ၁၆) တနလၤာေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ထိုေတာင္မအိုေတာင္ ေရွးေဟာင္း ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ ေဘးတြင္ တံခြန္တိုင္၊ ဇရပ္၊ နဂါးရံုဘုရား၊ ေဗာဓိေညာင္ပင္ႏွင့္ ပလႅင္အုတ္ခံု ျဂိဳယ္တိုင္ဘုရားတို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္ ပူေဇာ္ လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။

在老山上有座百年老舊的滿願佛塔, 已修善完成。此佛塔為歷史最悠久, 地理位置最高的山。要到山不要說是車子連牛車也上不去, 只能用雙腳爬上去。因此, 修善老山舊滿願佛塔時, 物資只能用人力搬運上山。于2016年6月20日完成供塔傘典禮。繼續還會在佛塔周圍健圍蘺及涼停。

(၂) ေတာရေက်ာင္း၊ ဘုရားေလးကုန္း၊ ဘိုးဘြားမ်ားေစတီ။

ထီးေတာ္ ျပိဳက်ပ်က္စီးလွ်က္ရွီေသာ ေတာရေက်ာင္း၊ ဘုရားေလးကုန္း၊ ဘိုးဘြားမ်ား ေစတီေတာ္ ကိုလည္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ကာ  ထီးေတာ္တင္ပြဲကို ၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆန္း (၁၅)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။ (24.1.2016)တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 • Tawya 寺, Phayar Lay Gone, Ancient 佛塔

以上三個地方的佛塔因塔傘落下, 已在2016年1月24日重新供塔傘。

 

(၃) ပုဂံဘုရားမ်ား ျပဳျပင္ရန္အလွဴ။

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ျပိဳက်ပ်က္စီးသြားေသာ ပုဂံဘုရားမ်ား ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ေလာကနႏၵာ ေစတီေတာ္အတြက္ (၅)သိန္းက်ပ္၊ ထီးလိုမင္းလိုေစတီေတာ္အတြက္ (၅)သိန္းက်ပ္ လွဴဒါန္း ခဲ့ပါသည္။

 • 修善莆甘佛塔

為修善因大地震垮下來的莆甘佛塔, Lawkananda 佛塔已捐緬幣500,000, Htiilominlo 佛塔已捐緬幣500,000。

 

(၄) ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားအတြက္ ဆင္းတုေတာ္မ်ား လွဴဒါန္းျခင္း။

ဇီးပင္ကန္ရြာသူ၊ ရြာသားတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစၾက္၍ အိမ္တိုင္းတြင္ ဘုရားစင္ ရွိၾကပါ၏။ ထိုဘုရားစင္တြင္ ဘုရားပန္း၊ ေရ၊ ဆြမ္းကပ္ၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္ အိမ္တိုင္း ဘုရားဆင္းတုေတာ္ မရွိၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဇီးပင္ကန္ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား မိမိတို႔အိမ္တြင္ ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ရန္ (၉)လကၼအရြယ္ရွိေသာ (က)မဟာျမတ္မုနိပံု ဆင္းတုေတာ္၊ (ခ)ေအာင္ေတာ္မူဘုရားပံု ဆင္းတုေတာ္ (၃၄၆)ဆူတို႔ကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ဇီးပင္ကန္ရြာသူ ရြာသားမ်ားအျပင္ ရံုးေတာရြာ၊ ၾကက္တတ္ေတာရြာ၊ သပြတ္ပင္တဲရြာ၊ ျမင္းျခံကုန္းရြာ၊ အင္းၾကင္းသာေတာရြာ၊ ခိုစင္ရြာ၊ ေတာင္ရိုးဇလုတ္ရြာမ်ားကိုလည္း လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

 • 讓村民請佛相回家供養

集斌稈村民都是佛教徒, 在家都有佛桌。在佛桌上獻花, 供茶水及供養但不一定每家都有佛相。因此, 村民能在家有佛相頂禮, 已佈施346樽佛相。不僅為集斌稈村民, 也為其他村莊的村民也有佈施佛相。

 

(၁ဝ) ပညာေရး ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတတ္ရန္အလွဴ။ (ဇီးပင္ကန္ရြာ၊ ေတာင္သာ၊ မႏၱေလး၊ ျမန္မာ)

(10) 教育功德款(集斌稈村, 東達鎮, 曼德勒(瓦城), 緬甸)

 ဇီးပင္ကန္ရြာတြင္ ယခင္က မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသာ ရွိပါ၏။ ဆက္လက္၍ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္း ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အမ်ားစုေပါင္း၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ တြဲဖက္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားလွ်က္ ရွိပါသည္။ တြဲဖက္ အလယ္တန္းေက်ာင္းဟူသည္မွာ အစိုးရက တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေသာအဆင့္သို႔ မေရာက္ေသးပါ။ အစိုးရ၏ အကူအညီကိုလည္း ရာႏႈန္းျပည့္ မရေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦး၊ ဆရာမ လစာ စသည္တို႔ကိုလည္း ရြာသူရြာသားမ်ားက စုေပါင္း လွဴဒါန္းကာ တြဲဖက္ အလယ္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ၾကိဳးစားလာၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတြဲဖက္ အလယ္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လိုအပ္ေသာ မ်က္ႏွာက်က္အတြက္လည္းေကာင္း၊ တံတိုင္း အတြက္လည္းေကာင္း၊ စာသင္ခံုအတြက္လည္းေကာင္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ ပါဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

以前在集斌稈村只有小學學校。大家的努力幫助下已開始開設中年級(合作)學校。合作指私人開設目前政府還沒有核準。也沒有得到政府的100%資助。因此, 學校建築, 老師的薪資等由村民集資來成立此合作中學。且已捐款讚助給學校所需要的天花板, 圍牆, 書桌椅等。

 

ထိုသို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေစတနာသဒၶါတရား နည္းမ်ားမဆို ပါဝင္လွဴဒါန္း နိူင္ပါေၾကာင္း နိဗၺာန္အက်ိဴးေမ်ွာ္၍ နိူးေဆာ္အပ္ပါသည္။

種種的弘法事項, 邀請大家隨喜善業, 佈施護持填滿佈施波羅密。

 

သဒၶါၾကည္လင္စြာ ပါဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေသာ အလွဴရွင္အေပါင္း၊ ဒကာ ဒကာမအေပါင္း၊ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ေဘးရန္ကြာ၍ လိုရာဆႏၵ ျပည့္ဝၾကပါေစ။ ေျပာသမွ် ဆိုသမွ်၊ လုပ္သမွ် ကိုင္သမွ်၊ အစစအရာရာ ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။ ဆထက္တိုး၍ လွဴႏိုင္ တန္းႏိုင္ သာသနာျပဳႏိုင္ၾက ပါေစ။ ဒါနပါရမီ၊ သီလပါရမီစေသာ ပါရမီတို႔ကိုလည္း ရင့္သည္ထက္ရင့္ေအာင္၊ ျမင့္သည္ထက္ျမင့္ေအာင္ ျဖည့္က်င့္ႏိုင္ၾကပါေစ။  

祝願佛友闔家平安、健康、快樂、心想事成、法喜充滿、諸事圓滿。願大家功德持續填滿佈施波羅密、戒波羅密等。願以此功德,滅盡諸煩惱;願以此功德,成為涅槃緣;願以此功德,分享諸眾生;願一切眾生,同享此功德。

Views: 284

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

joy clark updated their profile
Friday
joy clark posted a blog post
Friday
joy clark is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Friday
ဉာဏ်လင်းမြို့ is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Jun 27

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service