ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္း စာအုပ္မ်ား

ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္း စာအုပ္မ်ား

 

 

  ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္ခန္းစာ ( ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္...

 

 မဂၤလသုတ္ ( မႏ ၱေလး ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ က စီစဥ္သည္။ အေျခ...

  ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္စရာ - ဆရာကိုင္္ (ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုးဘြဲ႕ရဆရာေတာ္ အရွ...

  ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္စရာ - သင္တန္းသားကိုင္္ (ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုးဘြဲ႕ရဆရာေ...

 မႏ ၱေလးၿမိဳ႕၊ ေရတံခြန္ေတာင္ သစၥေဝဒဂူ၊ မိုးကုတ္ဝိပႆနာမဂၢင္ဓမၼရိပ္သာ၊...

 

  ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း ယဥ္ေက်းလိမၼာ ပထမဆင့္ (မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ ေရတံခ...

  ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဒုတိယဆင့္ (မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ ေရတံခြန္ေတာင္ သစၥေဝဒဂူ မိုးကုတ္ဝိပႆနာ မဂၢင္...

  ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း ယဥ္ေက်းလိမၼာ တတိယဆင့္ (မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ ေရတံခြန္ေတာင္ သစၥေဝဒဂူ မိုးကုတ္ဝိပႆနာ မဂၢင္ဓ...

  ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဂုဏ္ထူးဆင့္ တတိယပိုင္း (မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ ေရတံခြန္ေတာင္ သစၥေဝဒဂူ မိုးကုတ္ဝိပႆနာ မဂၢင...

  အေျခခံဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း ယဥ္ေက်းမႈ က်င့္ဝတ္ဘာသာ (ဓမၼဗ်ဴဟာ ...

  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕၊ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈစာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုလိုသူမ်ားအတြက္

 အေျခခံဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း ယဥ္ေက်းမႈ က်င့္ဝတ္ဘာသာ (ဓမၼဗ်ဴဟာ လူ...

  တရားအားထုတ္သူ အဆင့္ ဝိပႆနာ သင္ပုန္းႀကီး ဖတ္စာ (ပထမပိုင္း) Art Of ...

  တရားအားထုတ္သူ အဆင့္ ဝိပႆနာ သင္ပုန္းႀကီး ဖတ္စာ (ဒုတိယပိုင္း) Art O...

  တရားအားထုတ္သူ အဆင့္ ဝိပႆနာ သင္ပုန္းႀကီး ဖတ္စာ (တတိယပိုင္း) Art Of Living Part Three (အရွင္ေခမာနႏၵ (ျဗာဟၼဏ) ရန္ကင္းေတာရ၊ သေျပပင္)

   Vipassana Primary Text Elementary Level Part-1 (Ashin Khemananda...

  အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္ ေလ့က်င့္စဥ္လက္စြဲ ပန္းတိုင္ Grade-3 ဒုတိယတ...

  အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္ ေလ့က်င့္စဥ္လက္စြဲ ပန္းတိုင္ Grade-4 တတိယတန္း စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ (ပန္းတိုင္ စာတည္းအဖြဲ႕)

  အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္ ေလ့က်င့္စဥ္လက္စြဲ ပန္းတိုင္ Grade-5 စတုတၳတန...

  အေျခခံပညာ အလယ္တန္းအဆင့္ ေလ့က်င့္စဥ္လက္စြဲ ပန္းတိုင္ ဆ႒မတန္း စာရိတ...


 အေျခခံပညာ အလယ္တန္းအဆင့္ ေလ့က်င့္စဥ္လက္စြဲ ပန္းတိုင္ သတၱမတန္း စာရိတၱ...

  အေျခခံပညာ အလယ္တန္းအဆင့္ ေလ့က်င့္စဥ္လက္စြဲ ပန္းတိုင္ အ႒မတန္း စာရိတ...

  ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ Dhamma School အေျခခံဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္ခန္းစာအဖြင္...

  ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ Dhamma School အေျခခံဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ သင္ခန္းစာ အပ...

  ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ Dhamma School အေျခခံဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ သင္ခန္းစာ အပ...

   ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ Dhamma School အေျခခံဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ သင္ခန္းစာ ရ...

 ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ Dhamma School အေျခခံဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ သင္ခန္းစာ ရင္ေ...

   ဗုဒၶဘာသာ လူငယ္ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း ယဥ္ေက်းလိမၼာ ကဗ်ာမ်ား (ဓမၼေရာင္ျခ...

  လူငယ္မ်ားအတြက္ အေျခခံဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း (မာဂဓီ (သာစည္))

  ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈက်င့္ဝတ္၊ မဂၤလသုတ္။ ျပည္သူ႕နီတိ၊ ေလာကနီတိ(ေရႊဘုန...

ဗုဒၶဘာသာအေျခခံက်င့္စဥ္ အေမးအေျဖေပါင္းခ်ဳပ္ (ေရႊညာေမာင္ယဥ္စိုး)

  

  ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ မဂၤလာ ပုံျပ တရားေတာ္ (ဦးနႏၵ (ဂုဏ္ထူး) - ဒီေဂ်)

  ရန္ကုန္-ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ေႏြရာသီ ဗုဒၶ ဓမၼႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ားအ...

  အမရပူရၿမိဳ႕ မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာ ဘိဝံသ၏ ရုပ္စုံ ဗုဒၶသာသနာဝ...

  ကေလးတို႕ဖတ္စရာ ဗုဒၶဝင္ကဗ်ာ (ေတာ္ဝင္ႏြယ္စီစဥ္သည္)

  ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ အေျချပဳ ကဗ်ာမ်ား (ေတာ္ဝင္ႏြယ္စီစဥ္သည္)

  ႏိုင္ငံအဝန္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ရင္ႏွစ္သ...

  ကေလးတရားစခန္းမွ ယဥ္ေက်းလိမၼာဆုံးမစာမ်ား (ေမတၱာေရစင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဓ...

 ယဥ္ေက်းလိမၼာ သားငယ္ သမီးငယ္မ်ားအတြက္ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈလက္စြဲ (သစၥာ...

  အေျခခံဗုဒၶ အဘိဓမၼာ (ပထမတြဲ) (ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ပစိ ၦမာရုံေက်ာင္းတိုက္ အရွင္ေခမိႏၵ၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ သာသနဓဇ သိရီပဝရ ဓမၼစရိယ၊ ဝိနယပါဠိပါရဂူ)

  အေျခခံဗုဒၶ အဘိဓမၼာ (ဒုတိယတြဲ) (ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ပစိ ၦမာရုံေက်ာင္းတိုက္ အရွင္ေခမိႏၵ၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ သာသနဓဇသိရီပဝရ ဓမၼစရိယ၊ ဝိနယပါဠိပါရဂူ)

  အေျခခံဗုဒၶ အဘိဓမၼာ (တတိယတြဲ) (ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ပစိ ၦမာရုံေက်ာင္းတိုက္...

  ကေလးမ်ားအတြက္ ၃၈ ပါး မဂၤလာ တရား ပုံျပင္ဇတ္ဝတၳဳမ်ား (နႏၵာမိုးၾကယ္ ...

  ကေလးတို႕အတြက္ ပုံျပ ငါးရာ့ ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္ စကားေျပ ဇတ္ဝတၳဳမ်ား ...

 

  ကေလးတို႕အတြက္ ပုံျပ ငါးရာ့ ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္ စကားေျပ ဇတ္ဝတၳဳမ်ား (တတိယတြဲ) (နႏၵာမိုးၾကယ္ ျပဳစုသည္)

 

  ကေလးတို႕အတြက္ ပုံျပ ငါးရာ့ ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္ စကားေျပ ဇတ္ဝတၳဳမ်ား (စတုတၳတြဲ) (နႏၵာမိုးၾကယ္ ျပဳစုသည္)

 

  ကေလးတို႕အတြက္ ပုံျပ ငါးရာ့ ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္ စကားေျပ ဇတ္ဝတၳဳမ်ား (နဝမတြဲ) (နႏၵာမိုးၾကယ္ ျပဳစုသည္)

 

  ကေလးတို႕အတြက္ ပုံျပ ငါးရာ့ ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္ စကားေျပ ဇတ္ဝတၳဳမ်ား (အတြဲ - ၁၁) (နႏၵာမိုးၾကယ္ ျပဳစုသည္)

 

  ကေလးတို႕အတြက္ ပုံျပ ငါးရာ့ ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္ စကားေျပ ဇတ္ဝတၳဳမ်ား (အတြဲ - ၁၂) (နႏၵာမိုးၾကယ္ ျပဳစုသည္)

 

  ကေလးတို႕အတြက္ ပုံျပ ငါးရာ့ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္ စကားေျပဇတ္ဝတၳဳမ်ား (အ...

 

  သာသနာေရးဝန္ႀကီး႒ာန ေန႕စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားၿပီး...

 

  သာသနာ့ ပ်ိဳးခင္း လူငယ္ယဥ္ေက်းမႈစာေစာင္ (အရွင္ေရဝတ (သာသနာ့ပ်ိဳးခင္း))

 

 

  လူငယ္ယဥ္ေက်းမႈစာေစာင္ အမွတ္-၃ (အရွင္ေရဝတ (သာသနာ့ပ်ိဳးခင္း))

 

   ျမတ္သရဏဂုံ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

 

 

   ျမတ္ဓမၼ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

 

   ျမတ္သံဃာ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

 

  လိမၼာယဥ္ေက်း တို႕ရင္ေသြး (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

 

   ဘဝလမ္းႏွစ္သြယ္ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

 

   ေဆးမကူဘဲၿငိမ္းေအးနည္း (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

 

  သိပၸံနယ္လြန္ ဗုဒၶဘာသာ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

 

  ကုသိုလ္ပန္း ပုံျပ တရားေတာ္ ( ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳမဟာစည္ဓမၼကထိက ႃပြ...

 

    ဒိ႒ိ-တဏွာ ပယ္ခြာေရးတရားေတာ္ ( ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳမဟာစည္ဓမၼကထိက ...

 

    လူ႕က်င့္ဝတ္ ပုံျပတရားေတာ္ ( ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳမဟာစည္ဓမၼကထိက ႃပြ...

 

    ျမတ္ေသာတာပန္ ပုံျပတရားေတာ္ ( ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳမဟာစည္ဓမၼကထိက ႃ...

 

    ဒုစရိုက္အျပစ္ေဘးကင္းလြတ္ေရး ( ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳမဟာစည္ဓမၼကထိက ...

 

    အျမတ္ဆုံးစစ္သည္ႏွင့္ စကားစစ္ပြဲ ပုံျပတရားေတာ္ ( ႏိုင္ငံျခားသာသန...

 

 

  ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ျမတ္ရတနာ ပုံျပတရားေတာ္ (ဦးနႏၵ (ဝိဇၨာ-ဂုဏ္ထူး)၊...

 

  ဘုံဘဝ ပုံျပတရားေတာ္ (ဦးနႏၵ (ဝိဇၨာ-ဂုဏ္ထူး)၊ ဒီေဂ်)

 

  ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူငယ္တိုင္အတြက္ ရုပ္စုံ ဗုဒၶဝင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (လွျမင့္ေ...

 

  ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူငယ္တိုင္အတြက္ ရုပ္စုံ ဗုဒၶဝင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (လွျမင့္ေ...

 

 ဥပုသ္သည္ ဖတ္စရာ (ထြန္းလြင္ - ဘီေအ)

 

 ကံသုံးပါး ဆင္ျခင္ဖြယ္ ဇတ္ဝတၳဳမ်ား (ေမာင္ဆႏၵ (လယ္ေဝး))

 

 ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ သူရဲေကာင္းႏွင့္ အလိမၼာ ပုံျပင္မ်ား (ေအာင္ခင္စိုး)

 

 ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung...

 

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.2  August , 2011

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.3 September , 2011

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.4 October , 2011

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.5 November , 2011

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.6 December , 2011

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.7 January , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.8 February , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.10 April , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.11 June , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.12 July , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.13 August , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.14 September , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.15 October , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.16 November , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.17 December , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.18 January , 2013

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.19 February , 2013

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.20 March , 2013

 

 ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.21 May , 2013

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.22 June , 2013

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.23 July , 2013

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.24 September , 2013

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.25 October , 2013

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.26 November , 2013

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.27 December , 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Views: 995

Reply to This

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service