ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

Share 'ကမၻာ့ အျမင့္ဆံုး အမွတ္တရ ရုပ္တု(၁၅)ခု။ 15 Highest statues in the world 在世界上最高的雕像'

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service