ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

December 2013 Blog Posts (30)

ဘ၀ခရီး၀ယ္ ေရြးခ်ယ္ရမယ့္လမ္း

ဘ၀ခရီး၀ယ္ ေရြးခ်ယ္ရမယ့္လမ္းဗုဒၶဘာသာက ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို အေၿခခံထားပါတယ္၊ မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္းတဲ့အ

က်ိဳး ခံရပါတယ္။ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတဲ့အက်ိဳး ခံစားရပါတယ္။ ကိုယ္လုပ္မွ…

Continue

Added by ukkmaung on December 31, 2013 at 12:01pm — No Comments

တခုထည္းေသာ..လြတ္ ေျမာက္ ရာလမ္း

တခုထည္းေသာ..လြတ္ ေျမာက္ ရာလမ္း

၀ိပႆနာ၊ သတိ ပ႒ာန္တရားပြားမ်ားအားထုတ္ ျခင္းသည္ သာတခုထည္းေသာ..လြတ္ ေျမာက္ ရာလမ္းျဖစ္ ပါတယ္။မ်က္စိ၊ နား နွာေခါင္း၊ လ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ တို ့ နဲ ့ လာေရာက္ ေတြ ့ ထိ သမွ်ေသာ..အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ ့၊ အရသာ၊ အေတြ ့ အထိ၊ နဲ…

Continue

Added by ukkmaung on December 30, 2013 at 9:00am — No Comments

သု၀ဏၰသာမဇာတ္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ သိပၸံပညာ

 သု၀ဏၰသာမဇာတ္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ သိပၸံပညာ…

Continue

Added by ukkmaung on December 29, 2013 at 2:30pm — No Comments

ျမင့္ျမတ္သူတုိ႔ရဲ႕အလုပ္ (သုိ႔မဟုတ္) ပါရမီ

“ ျမင့္ျမတ္သူတုိ႔ရဲ႕အလုပ္ (သုိ႔မဟုတ္) ပါရမီ ”ပါရမီဆိုတဲ့ ပါဠိရဲ႕အနက္က ျမင့္ျမတ္သူတို႕ရဲ႕အလုပ္လို႕ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒီပါရမီ(၁၀)ပါးလို႕ ေခၚရတဲ့ ျမင့္ျမတ္သူတို႕ရဲ႕အလုပ္ကို ဘုရားအေလာင္းေတာ္ေတြဟာ ဘုရား…

Continue

Added by ukkmaung on December 28, 2013 at 9:48am — No Comments

"ေလးေသာအရာ ေအာက္က်စၿမဲ""ေလးေသာအရာ…

Continue

Added by ukkmaung on December 27, 2013 at 3:00pm — No Comments

ကာေလန ဓမၼႆဝနံ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ တရားေဆြးေႏြးျခင္း မဂၤလာ

(၃၀) ကာေလန ဓမၼႆဝနံ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ တရားေဆြးေႏြးျခင္း မဂၤလာ

 

သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ တရားေဆြးေႏြးျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါပုံဝတၳဳကုိ သာဓကအျဖစ္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

 

တစ္ခါေသာ္ အမတ္ၾကီး ဘုိးရာဇာႏွင့္ အမတ္ၾကီး…

Continue

Added by ukkmaung on December 26, 2013 at 12:27pm — No Comments

ရက္ရာဇာ, ျပႆဒါး

ရက္ရာဇာ, ျပႆဒါး

ေလာကမွာ ေကာင္းကင္က နကၡတ္ အသြားအလာကုိ…

Continue

Added by ukkmaung on December 25, 2013 at 10:28am — No Comments

ဘယ္အတြက္တာ ေလာင္းအလ်ာ ငရဲက်ရရွာ...?

ဘယ္အတြက္တာ ေလာင္းအလ်ာ ငရဲက်ရရွာ...?

ေမး။ ။ အရွင္ဘုရား---

ဘုရားေလာင္းလ်ာ၊ ဘယ္ေၾကာင္းရာ၊ က်ရွာ…

Continue

Added by ukkmaung on December 24, 2013 at 1:00pm — No Comments

စုိးရိမ္ျခင္းကင္းေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ

စုိးရိမ္ျခင္းကင္းေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ

တစ္ေန႔မွာ သိၾကားမင္းဟာ သရဘဂၤရေသ့ကုိ ေမးခြန္းေတြ လာေမးပါတယ္။ သိၾကားမင္းေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြထဲမွာ…

Continue

Added by ukkmaung on December 23, 2013 at 1:11pm — No Comments

ေဒါသ ႏွင့္ အေဒါသ

 ေဒါသ ႏွင့္ အေဒါသ …

Continue

Added by ukkmaung on December 22, 2013 at 10:00am — No Comments

သမဏာနဥၥဒႆနံ၊ ရဟန္းသူျမတ္တို႔ကို ဖူးေျမာ္ရျခင္း မဂၤလာ

( ၂၉ ) သမဏာနဥၥဒႆနံ၊ ရဟန္းသူျမတ္တို႔ကို ဖူးေျမာ္ရျခင္း မဂၤလာ

ရဟန္းသူျမတ္တို႔ကို ဖူးေျမာ္ရျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါး ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္-ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါပံု၀တၳဳကို သာဓကအျဖစ္…

Continue

Added by ukkmaung on December 21, 2013 at 11:30am — No Comments

မဂၤလာနဲ႔ အိမ္ေထာင္

          …

Continue

Added by ukkmaung on December 20, 2013 at 3:00pm — No Comments

အခ်ိန္မေရြးေသသြားႏုိင္တယ္

" အခ်ိန္မေရြးေသသြားႏုိင္တယ္ "

ေလာကဓံခံႏုိင္ရည္ရွိဖုိ႔နဲ႔ ဘ၀မွာ…

Continue

Added by ukkmaung on December 19, 2013 at 3:09pm — No Comments

လွခ်င္ရင္ ျပင္၊ ေခ်ာခ်င္ရင္ ျပင္

E.11.12

လွခ်င္ရင္ ျပင္၊ ေခ်ာခ်င္ရင္ ျပင္

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ႀကီးေကာင္၀င္လာၿပီဆိုရင္ သိပ္လွခ်င္လာၿပီ။ မွန္ေလးတၾကည့္ၾကည့္နဲ႔။ အဲဒီအရြယ္မွာ မိန္းကေလးလည္း လွခ်င္တယ္။ ေယာက်္ားေလးလည္း လွခ်င္တယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အာ႐ုံကို…

Continue

Added by ukkmaung on December 18, 2013 at 10:00am — No Comments

ဆင္းရဲျခင္း၏ အတိတ္အေၾကာင္း(၃)ပါး

“ ဆင္းရဲျခင္း၏ အတိတ္အေၾကာင္း(၃)ပါး ”ဗုဒၶေဒသနာမ်ား၏ ညႊန္ျပခ်က္အရ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း၏…

Continue

Added by ukkmaung on December 17, 2013 at 12:00pm — No Comments

ေသာဝစၥႆတာစ၊ ဆံုးမလြယ္ျခင္း မဂၤလာ

( ၂၈ ) ေသာဝစၥႆတာစ၊ ဆံုးမလြယ္ျခင္း မဂၤလာ

 

ဆံုးမလြယ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါး ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္-ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါဇာတ္ေတာ္ကို သာဓကအျဖစ္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

 

တစ္ခါေသာ္…

Continue

Added by ukkmaung on December 16, 2013 at 10:30am — No Comments

ကန္ေတာ့ဆြမ္း

ကန္ေတာ့ဆြမ္း…

Continue

Added by ukkmaung on December 15, 2013 at 4:33pm — No Comments

ထာဝရေမတၱာရွင္သို႔ တမ္းခ်င္း (၃)

အေမႏွင့္ေဝးရာ ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳ

ဤသို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ပရိယတ္စာေပမ်ား သင္ယူေနစဥ္ဝယ္ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္္ခ်ိန္တိုင္း အေမရွိရာရြာသို႔ ျပန္လာကာ အေမ့ဆႏၵကို အျမဲ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ေသာ အေမႏွင့္ သားတို႔၏ ဇာတ္လမ္းသည္…

Continue

Added by ukkmaung on December 14, 2013 at 8:00am — No Comments

ပုညႀကိယာ၀တၳဳ (၁၀)ပါး

ပုညႀကိယာ၀တၳဳ (၁၀)ပါး…

Continue

Added by ukkmaung on December 13, 2013 at 10:59am — No Comments

ျဖစ္ ပ်က္ ျမင္တယ္ ဆို တာ

" ျဖစ္ ပ်က္ ျမင္တယ္ ဆို တာ "

ရုပ္…

Continue

Added by ukkmaung on December 12, 2013 at 12:00pm — No Comments

Monthly Archives

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1999

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Members

© 2022   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service