ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

အာဠ၀ကဘီလူးကို ေအာင္ေတာ္မူျခင္း Alavaka,Alavaka的吃人惡魔 Alavaka, the Man-eating Demon ,


အာဠ၀ီျပည္ အစိုးရတဲ့ အာဠ၀ကမင္းဟာ သူခိုး ဓျမရန္၊ အတုိက္အခံမင္းတို႔ရဲ႕ ရန္ကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ ရည္ရြယ္ကာ အေလ့အက်င့္ျဖင့္ေစရန္ (၇)ရက္တစ္ႀကိမ္ ေနာက္ပါမ်ာားနဲ႔အတူ သမင္ေတာ့သို့ ေတာလည္ထြက္ၾကပါတယ္။ အာဠ၀ကမင္းဟာ
သမင္တစ္ေကာင္ကို လုိက္ရာ သံုးယူဇနာအေရာက္မွာ ဖမ္းမိၿပီး သမင္ကို ထမ္းကာ
ယူေဆာင္လာခဲ့ရာ တစ္ေနရာမွာ ပေညာင္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ေအာက္ကို ေရာက္သြားပါတယ္။
ဒီပေညာင္ပင္ကို အပိုင္စားရထားတာက အာဠ၀ကဘီလူးပါ။ ဘီလူးက မင္းႀကီးအား
စားရန္လုပ္တဲ့အခါ မင္းႀကီးက “အသင္ဘီလူး….တိုင္းျပည္ကိုျပန္ၿပီး
သင္စားဖို႔အတြက္ တစ္ေန႔ကို လူတစ္ေယာက္က် လြတ္ေပးပါ့မယ္။ ငါ့ကိုေတာ့
လြတ္ပါ” လို႔ေျပာပါ တယ္။
ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဘီလူးက မင္းႀကီးအား တိုင္းျပည္ျပန္ခြင့္ေပးလိုက္တယ္ ၊
နန္းေတာ္ေရာက္ေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အား အေၾကာင္းစံု ျဖစ္ခဲ့ပံု တို႔ကို
တိုင္ပင္ေျပာဆိုရာ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က “ အရွင္မင္းႀကီး ဒီအတြက္ မပူပါနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတာ၀န္ထား၊ အရွင္မင္းႀကီးသာ ေအးခ်မ္းစြာေနပါ” လို႔ေျပာကာ
ေထာင္ထဲက ရာဇ၀တ္သားမ်ားကို တစ္ေန႔ တစ္ေယာက္က်ႏွႈံးျဖင့္ လြတ္ရာ ၾကာေတာ့
ေထာင္ထဲတြင္ ရာဇ၀တ္သား မရွိေတာ့ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္သြားတယ္။
ဒီလိုနဲ႔မရေတာ့တဲ့အခါ ၿမိဳ႕ထဲရွိ လူအိုမ်ားကိုု ပို႔ေစပါတယ္၊
လူအိုမ်ားလည္း ၾကာေတာ့ကုန္သေလာက္နီးပါးျဖစ္ခဲ့ၿပီ၊ အဲဒါနဲ႔ ပက္လက္အရြယ္
ပုခက္တြင္းေန ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ တစ္ေန႔တစ္ေယာက္က် ေပးပို႔ေစပါ တယ္။
မိခင္မ်ားကလည္း မိမိကေလး ဘီလူးရန္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အရပ္တစ္ပါးသို႔
တိမ္းေရွာင္သြားၾကကာ အသက္ႀကီးမွ ျပန္လာခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔
(၁၂)ႏွစ္ၾကာခဲ့တယ္။ ကေလးသူငယ္မ်ားလည္း အာဠ၀ကမင္းသားေလးမွတစ္ပါး ဘယ္သူမွ
မရွိေတာ့ပါ။ ဒါနဲ႔ မင္းႀကီးဟာ သူ႔အသက္ရွင္ဖို႔အေရး သူ႔ရဲ႕
ရင္ေသြးေလးျဖစ္တဲ့ မင္းသားေလးကိုပါ ဘီလူးထံသုိ႔ ပို႔ေစလုိက္ပါတယ္။(ေလာကမွာ
မိမိထက္ခ်စ္တဲ့သူ မရွိ)။တစ္ေန႔မွာ ဘုရားရွင္ဟာ ဗုဒၶစကၡဳျဖင့္ သတၱေလာကႀကီးကို ၾကည့္ေတာ္မူတဲ့အခါ အာဠ၀ကမင္းသားေလးရဲ႕ အနာဂါမိဖိုလ္တည္ ေၾကာင္း ေရွးေကာင္းမႈ၊ အာဠ၀ကဘီလူးရဲ႕ ေသာတာပတၱိမဂ္ဖိုလ္တည္ေၾကာင္း ေရွးေကာင္းမႈ၊ တရားဆံုးတဲ့အခါ ပရိသတ္
(၈၄၀၀၀)အား သစၥာေလးပါး သိျမင္နိုင္ၾကမယ့္ အေရး ျမင္ေတာ္မူပါတယ္။
သို႔ႏွင့္မနက္တြင္ ဘုရားရွင္ဟာ သာ၀တၳိျပည္မွ ယူဇနာ(၃၀)ကြာေ၀းတဲ့
အာဠ၀ကဘီလူးရွိရာ ဘံုဗိမာန္သို႔ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အာဠ၀ကဘီလူးက
သူ႔ဗိမာန္မွာ မရွိပါ။ ဟိမ၀ႏၱာသို႔ ဘီလူးမ်ား အစည္း အေ၀းသုိ႔
သြားေနခုိက္ျဖစ္တယ္။ (တစ္ခ်ဳိ႕အေၾကာင္းမ်ားကို စာအိုင္မွာစိုးတဲ့အတက္
မေဖၚျပေတာ့ၿပီ)
ဘီလူးမ်ားအစည္းအေ၀းတြင္ (အရိယာနတ္) သူငယ္ခ်င္းနွစ္ဦးက ဘုရားရွင္ရဲ႕
တန္ခိုးေတာ္ အာႏုေဘာ္ မည္မွ်ႀကီးပံု အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုၾကရာ
(ပညာမရွိသူကို ပညာနဲ႔စပ္တဲ့စကားကိုး သြားေျပာရင္ မႀကိဳက္ေခ်။) သုိ႔ႏွင့္
ဘီလူးအေရွ႕မွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ဂုဏ္ေတြကို ေျပာဆိုေနတဲ့အတြက္ ဘီလူးက
မႏွစ္သက္တဲ့ အျပင္ ေဒါသအမ်က္ထြက္ကာ “သင္တို႔ဆရာ ဘုရားကပဲ တန္ခိုးႀကီးသလား
၊ ငါကပဲ တန္ခိုးႀကီးသလားဆိုတာ ၾကည့္ၾကေသးတာေပါ့” လို႔ဆိုကာ ယူဇနာ
(၆၀)ပမာဏရွိတဲ့ ေကလာသေတာင္ထိပ္ေပၚ ေျချဖင့္ ေဆာက္နင္းနင္းကား “ အာဠ၀ကဆို
ငါပဲ ကြ” လို႔ ေအာ္လိုက္တဲ့ အသံႀကီးဟာ
ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းလံုးမွာရွိတဲ့ လူအမ်ား အကုန္ၾကားရတယ္လို႔
ဆုိပါတယ္။ဘီလူးရဲ႕ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ ယူဇနာ(၃၀၀၀ -မိုင္ေပါင္း၂၄၀၀၀) အျပန္႔က်ယ္တဲ့ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ႀကီးတစ္ခုလံုး သိမ့္သိမ့္တုန္သြားခဲ့တယ္။ အာဠ၀ကဘီလူးဟာ ဘုရားရွင္အား လက္နက္ႀကီး (၉)မ်ဳိးတို႔ႏွင့္
တိုက္ခုိက္ခဲ့ပါေသာ္လည္း ဘုရားရွင္အား လက္ရွိေနရာမွ အေ၀းထြက္သြားေအာင္
မတတ္နိုင္ပါ။ သို႔ႏွင့္ လက္နက္အမ်ဳိးမ်ဳိး စြဲကိုင္ထားတဲ့
ၿပိတၱာအေပါင္းတို႔ဟာ အဆင္းပံုသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္
ဆင္၊ျမင္း၊ရထား၊ေျခလ်င္စတဲ့ စစ္အဂၤါေလးပါးျဖင့္ ဘုရားရွင္အား
တိုက္ခိုက္ၿပီး အေႏွာက္အယွက္ေပးခဲ့တယ္ ။ မနိုင္တဲ့အဆံုး “ဘယ္သူမွ
မနိုင္တဲ့ ဘဲြ႕ျဖဴပုဆိုး နတ္လက္နက္ႏွင့္ ပစ္ရရင္ေကာင္းမယ္” လို႔ေတြးၿပီး
ဘြဲ႕ျဖဴလက္နက္ကို ကိုင္ကာ ရပ္ေနပါတယ္။
ဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရားရွင္က ဘီလူးအား တရားေဟာဆံုးမမယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေၾကာင့္
တရားနာခ်င္၊ စစ္တုိက္တာကိုၾကည့္ခ်င္ တဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္က
ေကာင္းကင္ေပၚမွာ နတ္ျဗဟၼာမ်ားနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနပါေတာ့တယ္။ ဘီလူးက
ဘယ္လိုပင္တိုက္ ခုိက္ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ေၾကာင့္ ဘယ္လိုမွ
မနိုင္နုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားအား ေမတၱာပ်က္ေအာင္လုပ္မယ္လို႔ ႀကံၿပီး
ေဒါသထြက္ဖြယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာၾကားေသာ္လည္း မနိုင္ခဲ့ေပ။
တစ္ဖန္ “အေမးပုစၦာျပႆနာကိုေမးမယ္ မေျဖနုိင္လို႔ကေတာ့ ေဂါတမေျခကိုကိုင္ၿပီး
ဂဂၤါျဖစ္တဖက္ကမ္းကို လြဲပစ္လိုက္မယ္” လို႔ ေျပာၿပီး ပုစၦာမ်ားေမးပါတယ္။
ပုစၦာက…


  1. ေလာကမွာ ဘယ္အရာဟာ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္သလဲ။
  2. အဘယ္တရားကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ပြားမယ္ဆိုရင္ လူ၊နတ္၊နိဗၺာန္ သံုးတန္ခ်မ္းသာကို ေရာက္နိုင္ပါသလဲ။
  3. အရသာအေပါင္းမွာ ဘယ္အရသာဟာ အခ်ဳိၿမိန္ဆံုး ျဖစ္ပါသလဲ။
  4. အဘယ္တရားနဲ႔ အသက္ရွည္ျခင္းဟာ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ပါသလဲ။ လို႔ ျပႆနာေလးရပ္ကို ေမးပါတယ္။

ဘုရားရွင္ရဲ႕အေျဖက…


  1. ေလာကီေလာကုတ္ႏွစ္ျဖာေသာ သဒၶါတရားဟာ ေလာကမွာ အၿမတ္ဆံုး ျဖစ္တယ္။
  2. ဒါန၊သီလ၊ဘာ၀နာ ဆိုတဲ့ ကုသလကမၼပထတရား (၁၀)ပါးဟာ လူနတ္နိဗၺာန္ သံုးတန္ခ်မ္းသာ ကို ေရာက္နိုင္ပါေပတယ္။
  3. အရသာအေပါင္းမွာ ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာကိုသာ ဆုိတတ္ေသာ သစၥာစကားဟာ အေကာင္းဆံုးအရသာ %

Views: 256

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service