ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ရာ၀ယ္….

သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ရာ၀ယ္….

သရဏဂုံတရားေတာ္မ်ား နာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီပုိ႔စ္ေလးကုိ ေရးျဖစ္လုိက္ပါတယ္…… သရဏ ဆုိသည္မွာ
ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ တားဆီး ကာကြယ္ေပးတတ္ေသာ၊ ပယ္ေဖ်ာက္ေပးတတ္ေသာ အရာ/ပုဂၢိဳလ္ ဟု အဓိပၸါယ္ရေပသည္။
ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိသည္မွာ

1. ၀ဋ္ေဘး (ကိေလသာ၀ဋ္၊ ကမၼ၀ဋ္၊ ၀ိပါက၀ဋ္)

2. စိတ္ပူေလာင္မႈ

3. ကုိယ္ဆင္းရဲမႈ

4. ဒုဂၢတိဘုံဆင္းရဲမႈ တုိ႔ကုိ ဆုိလုိသည္။

ထုိ(၄)မ်ဳိးေသာ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈတုိ႕ကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ေပးတတ္ေသာ၊ တားဆီးကာကြယ္ေပးတတ္ေသာ အရာ/ပုဂၢိဳလ္ သည္ သရဏ ျဖစ္ေပ၏။ တနည္းအားျဖင့္ ကိေလသာ စိတ္အပူတုိ႔ကုိ သက္သာ ေလ်ာ့ပါးသြားေစမွသာလ်င္ သရဏ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သရဏ ဆုိသည္မွာ ကုိးကြယ္ရာပင္ျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ (၄)မ်ဳိးေသာ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈ စိတ္ပူေလာင္မႈ တုိ႔ကုိ မသက္သာေစႏုိင္ေသာ၊ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းငွာ မစြမ္းႏုိင္ေသာ အရာတုိ႔သည္ သရဏ မမည္ေပ။ သရဏ မျဖစ္လ်င္ ကုိးကြယ္ရန္မထုိက္၊ ၾကည္ညိဳရန္မထုိက္ေပ။ ကုိးကြယ္ရာ မျဖစ္ေပ။

ဗုဒၶ သည္ သရဏ ျဖစ္၏။ ဓမၼ သည္လည္း သရဏ ျဖစ္၏။ သံဃာ သည္လည္း သရဏ ျဖစ္၏။

ဗုဒၶ သည္ ေဘးဒုကၡမ်ားကုိ တားျမစ္ေပးတတ္၏။ အက်ဳိးစီးပြားမဲ့ကုိ တားဆီးေပးတတ္သည္။ ေကာင္းရာကုိ လမ္းညႊန္ေပး၏။ အက်ဳိးစီးပြားေကာင္းကုိလည္း ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ေဘးဒုကၡမ်ားမျဖစ္ေစရန္ မေကာင္းမႈတုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ရန္၊ မေျပာဆုိရန္၊ မၾကံစည္ဖုိ႔ရန္ ဆုံးမ ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာမ်ားရေစရန္ ေကာင္းမႈတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ ေျပာဆုိ ၾကံစည္ၾကဖုိ႔ရန္လည္းေကာင္း လမ္းညႊန္ေပးေလသည္။
ထုိေၾကာင့္ သရဏ ျဖစ္ေပ၏။

ဓမၼ ဆုိသည္မွာ မဂ္ေလးတန္၊ ဖုိလ္ေလးတန္၊ နိဗၺာန္ ဟူေသာ ေလာကုတၱရာကုိးပါး ႏွင့္ သုတၱန္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာ ဟူေသာ ပဋိကတ္ သုံးပုံတုိ႔ ပင္ျဖစ္ေပ၏။

ထုိဓမၼ သည္ ဘ၀ကႏၱာရခရီးခဲမွ လြန္ေျမာက္ေစသည္၊ ထုတ္ေဆာင္ေပးတတ္သည္။ ဘ၀အခက္အခဲမ်ားကုိ လြန္ေျမာက္ေစတတ္သည္။ ကုိယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈတုိ႔ကုိ သက္သာေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သရဏ ျဖစ္ေပ၏။
သံဃာအား နည္းနည္းေလး လွဴရုံမွ်ျဖင့္ ၾကီးက်ယ္ မ်ားျပားေသာ အက်ဳိးထူးမ်ားကုိ ရေစတတ္သည္။ ျမတ္ေသာ အလွဴကုိ ထုိက္တန္ေတာ္မူျခင္းသည္ အရိယာသံဃာ၏ ဂုဏ္ရည္ ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သံဃာသည္လည္း သရဏ မည္ေပ၏။ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ တြင္ သံဃာသည္ အရိယာသံဃာကုိ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ” (သံဃာကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ ပါ၏) ဟု ဆုိရာ၌ သမုတိသံဃာ (ပုထုဇဥ္ ရဟန္း သံဃာ) မ်ားမွ တဆင့္ အရိယာသံဃာတုိ႔၏ ဂုဏ္ရည္တုိ႔ ကုိ သတိရ အမွတ္ရလ်က္ ရည္မွန္းလ်က္ ရြတ္ဆုိရေပမည္။

ဥပမာ..ေစတီေတာ္၊ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကုိ ရွိခုိးတုိင္း ထုိဆင္းတုေတာ္မွတဆင့္ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ ထြင္းေဖာက္ အာရုံျပဳရပါသည္။ ထုိ႔အတူပါပဲ ပုထုဇဥ္ ရဟန္း သံဃာတုိ႔ကုိ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကဲ့သုိ႔ သေဘာထားလ်က္ အရိယာ ျဖစ္ျပီးေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ ဂုဏ္ရည္ထိေအာင္ ရည္မွန္းလ်က္ ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္ႏိုင္ပါမွ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ စစ္စစ္ကုိ ရေပမည္။ သံဃာကုိ သင္ေပးေနတဲ့ ဆရာပဲလုိ႔ ဆရာ အဆင့္ေလာက္ သတ္မွတ္ရုံမွ်ျဖင့္ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ မျဖစ္ေသးေပ။ သရဏဂုံ စစ္စစ္ ရေအာင္ အရိယာ သံဃာထိေအာင္ ရည္မွန္း ပူေဇာ္ ကုိးကြယ္ရေပမည္။ သရဏဂုံ = သရဏ + ဂမန
သရဏဂုံ ဆုိသည္မွာ သရဏ ႏွင့္ ဂမန ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္၏။ ဂမန ဆုိသည္မွာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသရဏသုံးပါး ဗုဒၶ ဓမၼ သံဃာ ၏ အထက္ပါ အရည္အေသြး ဂုဏ္ရည္မ်ားကုိ အာရုံျပဳျပီး ၾကည္ညိဳေလးျမတ္ေသာ ယုံၾကည္မႈ သဒၶါျဖစ္ဖုိ႔ရန္ လုိေပသည္။ ထုိသဒၶါကုိ အေျခခံလ်င္ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ ထုိ မွန္ကန္ေသာ ယုံၾကည္မႈ သဒၶါ သည္ပင္လ်င္ ဂမန မည္ေပသည္။ ထုိေၾကာင့္ သရဏဂမန(သရဏဂုံ) သည္ ရတနာသုံးပါးအေပၚ ေရာက္ေနေသာ ယုံၾကည္မႈသဒၶါ ႏွင့္ အသိမွန္ (သမၼာဒိ႒ိ) ျဖစ္၏။ လြယ္လြယ္ျဖင့္ တုိတုိဆုိရလ်င္ ကုိးကြယ္ရာအျဖစ္ သိမွတ္ျခင္း ဟုလည္း အဓိပၸါယ္ရေပသည္။ ကုိးကြယ္ရာအျဖစ္ သိမွတ္ရာ၌ ထုိမွန္ကန္ေသာ ယုံၾကည္မႈသဒၶါ သည္ ေရွးဦးစြာ အေရးၾကီးေပသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ မွန္ကန္ေသာ သဒၶါျဖစ္ပါမွ သရဏဂုံတည္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ စစ္စစ္ ျဖစ္ေပေတာ့မည္။

သရဏဂုံ အမ်ဳိးအစား (၂) မ်ဳိးရွိေလသည္။
ေလာကုတၱရာသရဏဂုံ ႏွင့္
ေလာကီသရဏဂုံ
တုိ႔ျဖစ္၏။

ေလာကုတၱရာသရဏဂုံ ဆုိသည္မွာ သစၥာေလးပါးကုိ သိျမင္ျပီးသူ၏ သႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ရတနာသုံးပါးအေပၚ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာစိတ္ျဖစ္၏။ သစၥာသိသူ၏ သရဏဂုံ ျဖစ္သည္။ ေလာကုတၱရာသရဏဂုံသည္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ၊ ညစ္ညဴးျခင္းလည္း မရွိေတာ့ေပ။ မဂ္စိတ္ႏွင့္ အတူတူျဖစ္ေသာ ရတနာသုံးပါးအေပၚ ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္စိတ္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အရိယာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္မွသာလ်င္ ေလာကုတၱရာသရဏဂုံကုိ ရေပမည္။ ပုထုဇဥ္အျဖစ္ႏွင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ မရႏုိင္ေပ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။
ပုထုဇဥ္တုိ႔သႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ရတနာသုံးပါးအေပၚ ယုံၾကည္ အားကုိးမႈ စိတ္သည္ ေလာကီသရဏဂုံျဖစ္၏။ ေလာကီသရဏဂုံႏွင့္ ကိေလသာတုိ႔ကုိ ေခတၱ ခဏမွ် ပယ္ႏုိင္ေလသည္။ တဒဂၤပဟာန္ျဖင့္ ကိေလသာကုိ ပယ္ျခင္းျဖစ္၏။

ေလာကီသရဏဂုံသည္ ညစ္ညဴးတတ္သည္ ပ်က္စီးတတ္ေပသည္။
ရတနာသုံးပါးအေပၚ နားမလည္ျခင္း(အ၀ိဇၨာ)၊ ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ္ရည္တုိ႔ကုိ ဟုတ္မွ ဟုတ္ပါ့မလားဟု သံသယျဖစ္ေနျခင္း (၀ိစိကိစၧာ) တုိ႔သည္ ေလာကီသရဏံဂုံ ညစ္ႏြမ္းတတ္ေပသည္။ တကယ္ နားလည္ျပီး ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္ႏုိင္ပါမွလည္း သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေသာ ေလာကီသရဏဂုံ စစ္စစ္ကုိ ရေပမည္။

ေလာကီသရဏဂုံသည္ ပ်က္စီးတတ္ေပသည္။ ပ်က္စီးရာ၌လည္း အျပစ္ရွိေသာ ပ်က္စီးျခင္း ႏွင့္ အျပစ္မရွိေသာ ပ်က္စီးျခင္းဟု (၂)မ်ဳိးရွိ၏။ အျပစ္ရွိေသာ ပ်က္စီးျခင္းမွာ…ဘာသာေျပာင္း ကုိးကြယ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ သရဏ မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားကုိ လက္ခံခ်င္ေသာ (တဏွာ) ႏွင့္ ထုိ သရဏ မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားကုိ မွန္တယ္ထင္ေသာ (ဒိ႒ိ) ရွိလ်င္ အျပစ္ရွိေသာ ပ်က္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
အျပစ္မရွိေသာ ပ်က္စီးျခင္းမွာေတာ့..ေသဆုံးသြားေသာအခါ ျဖစ္ပါသည္။ ေသေသာအခါ စိတ္မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ေဆာက္တည္ထားေသာ ေလာကီသရဏဂုံ ပ်က္စီးသြားေတာ့သည္။ အျပစ္မရွိေသာ ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ဘာသာျခား ပုဂၢိဳလ္တဦးအား မိမိ၏ ဆရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္ေသာ အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်းဇူးတင္ေသာ အားျဖင့္ လည္းေကာင္း ကန္ေတာ့ လ်င္ ေလာကီသရဏဂုံ မပ်က္စီးႏုိင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ယခုေခတ္ အထက္လူၾကီး ျဖစ္ေနလုိ႔ ေၾကာက္လုိ႔ လက္အုပ္ခ်ီေသာအားျဖင့္လည္း ကုိယ္ေဆာက္တည္ထားေသာ သရဏဂုံ မပ်က္စီးႏုိင္ပါဘူး။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေတာ့ သရဏမဟုတ္ေတာ့အရာတုိ႔ကုိ သဒၶါျဖင့္ ကုိးကြယ္လ်င္ သရဏဂုံ ညစ္ႏြမ္း ပ်က္စီး ပါေတာ့သည္။

သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ရာမွာ..ျမန္မာလုိ အဓိပၸါယ္ျဖင့္လည္း ေဆာက္တည္ႏုိင္ပါသည္…

1. တပည့္ေတာ္၏ အသက္ ႏွင့္ ခႏၶာကုိ ဗုဒၶ ဓမၼ သံဃာ တုိ႔အား လွဴဒါန္းပါ၏။ (ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ေနပါေစ ရတနာ သုံးပါးတုိ႔အေပၚ၌ ထားရွိေသာ ယုံၾကည္မႈ ဆည္းကပ္မႈ သဒၶါကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မစြန္႔ဘူး ဟု အဓိပၸါယ္ရေပသည္။)

2. မွီခုိစရာ အားကုိးစရာ ဆည္းကပ္စရာ အလုပ္အေကြ်းျပဳစရာ ရွိပါက..ရတနာသုံးပါးတုိ႔အတြက္ပဲ ျပဳမည္။

3. လက္အုပ္ခ်ီ အရုိအေသျပဳ ရွိခုိးတဲ့အခါမွာလည္း ရတနာသုံးပါးကုိပဲ ရွိခုိး ကန္ေတာ့ မည္။

4. တပည့္အျဖစ္ ခ်ဥ္းကပ္ ေသာ အခါမွာလည္း ရတနာသုံးပါးထံမွာပဲ တပည့္ခံ ခ်ဥ္းကပ္မည္။ ထုိသုိ႔ ရြတ္ဆုိျခင္းအားျဖင့္လည္း ေလာကီသရဏဂုံကုိ ေဆာက္တည္ရာေရာက္ပါသည္။

အထက္ပါတုိ႔မွာ..သရဏဂုံကုိ ေဆာက္တည္ျခင္းနဲ႔ ပက္သက္ေသာ အေလး အနက္ထားရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သရဏဂုံကုိ စစ္စစ္ကုိ ရၾကေစျခင္းအက်ဳိးငွာ ေရးသားလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

by admin

http://sankooo.iblogger.org

ေအာက္ပါတရားေတာ္မ်ားအား နာၾကားမွတ္သားျပီး ေရးသားထားပါသည္

ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္မ်ား - ေဒါက္တာ သီလာနႏၵာဘိ၀ံသ

သရဏဂုံ(၃)ပါးတရားေတာ္ - ေဒါက္တာအရွင္ဥာဏိႆရ

သရဏဂုံတရားေတာ္ - အရွင္ေကာသလႅ (ဓမၼေစတီ)

Views: 132

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service