ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဓုတင္(၁၃)ပါး က်င့္ေဆာင္နည္းမ်ား

ဓုတင္(၁၃)ပါး က်င့္ေဆာင္နည္းမ်ား

 

ဓုတင္= ကိေလေသ ဓုေဏာတီတိ ဓုေတာ။
ကိေလသာကို ခါထုတ္ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ ‘ဓုတ’ မည္၏။

-ဓုတႆ အဂၤ ံ= ဓုတဂၤ ံ
ကိေလသာကို ခါထုတ္ဖ်က္ဆီးဖို႔ရာ အေၾကာင္းအဂၤါျဖစ္ေသာ သမာဒါနေစတနာ သည္ ဓုတဂၤ(ဓုတင္) မည္၏။

ဓုတဂၤ = (ဓုတ+အဂၤ) ဓုတင္။
(က) ကိေလသာတို႔ကို- ခါတြက္- ဖ်က္ဆီး-စြန္႔-ပယ္-တတ္ေသာ ရဟန္း၏-အေၾကာင္း-အဂၤါ ``သမာဒါန ေစတနာ``ကို ဓုတင္လို႔ ေခၚပါသည္။
(ခ) ကိေလသာတို႔ကို- ခါတြက္- ဖ်က္ဆီး-စြန္႔-ပယ္-တတ္ေသာ ဉာဏ္ဟူေသာ အေၾကာင္း-အဂၤါ-ရွိေသာ ``သမာဒါန ေစတနာ``ကို ဓုတင္လို႔ ေခၚပါသည္။
(ခ) ကိေလသာတို႔ကို- ခါတြက္- ဖ်က္ဆီး-စြန္႔-ပယ္-တတ္ေသာ အက်င့္၏ အေၾကာင္း-အဂၤါ- ``သမာဒါန ေစတနာ``ကို ဓုတင္လို႔ ေခၚပါသည္ဟူ၍ ဓုတင္ေခၚေၾကာင္း ဓုတင္မည္ျခင္းအ ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိေလ၏။ 

ဓုတင္ဆိုသည္မွာ ကိေလသာအေႏွာင္အဖြဲ႕မွ ခါထြက္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ခါထြက္ျခင္းဆိုသည့္ စကားကလည္း လံု႕လဝီရိယႏွင့္ ေဆာင့္ခါ႐ုန္းထြက္သည့္ သေဘာ၊ သာယာမႈမွန္သမွ်ကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွားသည့္ သေဘာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္၏။

တရားအားထုတ္ေသာ ရဟန္း ရွင္ လူ ေယာဂီတို႔သည္ မာရ္နတ္မင္း၏ တပ္မႀကီး (၁ဝ)တပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္၊ ဤသာသနာေတာ္၌ ထိုမာရ္တပ္မမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၿပီး က်ဆံုးသြား ၾကသူတို႔ အလြန္မ်ားလွသည္။ မာရ္နတ္မင္း၏ တပ္မမ်ားဟူေသာ ကိေလသာ တရားဆိုးတို႔ကို ရင္ဆိုင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ကိေလသာကို ခါတြက္ဖ်က္ဆီးႏိုင္စြမ္းေသာ ဓုတင္(၁၃)ပါး ကို ဘုရားရွင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေပသည္။

-သကၤန္း၌ျဖစ္ေသာ တဏွာေလာဘကို တိစီ၀ရိက္ဓုတင္ ႏွင့္ ပံသုကူဓုတင္ (၂)မ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

-ဆြမ္းႏွင့္စပ္ေသာ တဏွာေလာဘကို ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ စေသာ ဓုတင္(၅)မ်ိဳးျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္၏။

-ေက်ာင္း၊ အိပ္ယာေနရာႏွင့္ စပ္ေသာ တဏွာေလာဘကို အာရညကင္ဓုတင္ စေသာ ဓုတင္ (၅)မ်ိဳးျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္၏။

-ပ်င္းရိျခင္း စေသာ ကိေလသာတို႔ကို နိသဇၨိဓုတင္(၁)မ်ိဳးျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္၏။

ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး ပစၥည္းမ်ားအေပၚ၌ တြယ္တာမႈတဏွာကို ဓုတင္(၁၃)ပါးျဖင့္ ဤသို႔ကာကြယ္ထားေသာေၾကာင္႔ ဘာဝနာလုပ္ငန္းကို အေႏွာက္အယွက္မရွိ ေျဖာင့္တန္းစြာ လုပ္ႏိုင္ေတာ႔၏။

ဤသို႔ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဓုတင္အက်င့္ကို က်င့္သံုးေဆာက္တည္ခဲ့ၾကေသာ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ဓုတင္ကို ဘဝတစ္တာလံုး ေဆာက္တည္ခဲ့ကာ ဓုတင္ဧတဒဂ္ ရေတာ္မူခဲ့ေသာ အရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္တို႔ကို အတုယူကာ အပၸိစၧတာ အလိုနည္းျခင္း၊ သႏၲဳ႒ိတာ ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္း အစရွိကုန္ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုလိုေသာရဟန္းသည္ ဓုတင္အက်င့္ကို က်င့္သံုးေဆာက္တည္ အပ္သည္သာတည္း။ (ဝိသုဒၶိမဂ္၊၁၊၅၉)

မွတ္ခ်က္ ။ ။ သုဓမၼာ၀တီရွင္က်င့္၀တ္`၌ ဓူတင္ ဟု ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဓုတင္ဟု မေခၚဆိုၾကဘဲ၊ ဓူတင္ဟုသာ ႏႈတ္စြဲေနၾကသည္။ 

 

ဓုတင္(၁၃)ပါး။ ။

 

၁။ ပံသကူလိကဂၤ ဓုတင္ (ပံသကူ ဓုတင္)

ပံသကူ ဓုတင ဟူသည္ ပံ့သကူ သကၤန္းကိုသာ ေကာက္ယူကာ ဝတ္႐ံု သံုးေဆာင္ရေသာ အက်င့္ျဖစ္၏။ ပံ့သကူ ဓုတင္ ေဆာက္တည္လိုေသာ ရဟန္းသည္ တစ္စံု တစ္ေယာက္က လွဴဒါန္းေသာ သကၤန္းကို မဝတ္႐ံုရ၊ သူတပါး လႊင့္ပစ္ထားေသာ အဝတ္မ်ားကို ေကာက္ယူ ေလွ်ာ္ဖြပ္ ခ်ဳပ္ဆိုး၍ရေသာ ပံ့သကူ သကၤန္းကိုသာ ဝတ္႐ံုရသည္။

 

ေဆာက္တည္ပံု...
ဂဟပတိဒါန စီရံ ပဋိကၡိပါမိ၊ ပံသကူလိကဂၤ ံ သမာဒိယာမိ။
      ဂဟပတိဒါန စီရံ  ဒါယိကာဒါယိကာမတို႔လွဴဒါန္းေသာ သကၤန္းကို၊ ပဋိကၡိပါမိ ပယ္ပါ၏။  

ပံသုသူလိကဂၤ ံ လမ္းၾကားေစ်း၀၊ သုသာန္စေသာအရပ္တို႔၀ယ္ မစင္ၾကယ္ေသာ ေျမမႈန္႔တို႔၏ အထက္ ျဖန္႔ၾကက္အုပ္လႊမ္း  ေျမမႈန္႔တို႔ျဖင့္ ျပြမ္းေသာသကၤန္းကို ေဆာင္ျခင္းအေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ သမာဒါန ေစတနာကို သမာဒိယာမိ ယူပါ၏(၀ါ)ဆာက္တည္ပါ၏။ 

 

သုသာန္၊ အမွိႈက္ပံုစသည္တို႔တြင္ စြန္႔ပစ္ရာေနရာတို႔မွ ေကာက္ယူ၍ အေဆြးကို ပယ္,ဖြပ္ေလွ်ာ္၍ သကၤန္း ျပဳၿပီးလွ်င္ ဒကာလွဴထားေသာ ယခင္ရွိေနၿပီး သကၤန္းကို ပယ္၍ ပံသုကူသကၤန္းအျဖစ္ သံုးေဆာင္အပ္၏။ ဒကာလွဴေသာ သကၤန္းကို သာယာလက္ခံေသာ ခဏ၌ ဓုတင္ပ်က္၏။ စူဠ၀ါဋီကာ၌ လွဴသူ၏ သဒၶါကို ငဲ့၍ မပယ္ဘဲ သူတစ္ပါးအား ေပးအံ့ဟု ခံယူလွ်င္ ပံသုကူဓုတင္ မပ်က္ဟု ဆို၏ ။ နတ္လွဴ ရဟန္းလွဴ သကၤန္းမ်ား ပံသုကူ ဓုတင္သကၤန္း၌ ပါ၀င္သည္။ ဒါယကာ လွဴဒါန္းေသာ သကၤန္းကို သာယာေသာ ခဏ၌ပင္ ပံ့သကူဓုတင္ ပ်က္ေတာ့၏။ ပ်က္လွ်င္ ျပန္၍ ေဆာက္တည္က်င့္သံုးႏိုင္၏။

 

ဒါယကာ ဒါယိကာမတို႕ေပးလွဴေသာသကၤန္းကိုပယ္၍ ဤပံ့သကူသကၤန္းကို ငါဘုရား ေကာက္ယူ သကဲ့သို႔ သခ်ၤဳိင္း၊ အမိႈက္ပံုစသည္တို႔မွ ရတတ္သမွ်ေသာ အဝတ္တို႔သာ ေကာက္ယူ ခ်ဳပ္ဆိုး ဝတ္ရံုျခင္းေၾကာင့္ အဝတ္သကၤန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သူတပါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမွန္သမွ် ေၾကာင့္ၾကမႈ ကင္းၿငိမ္းသည္။

၂။ တစီရိကဂၤ ဓုတင္ (တိစီရိတ္ ဓုတင္)
တိစီရိတ္ ဓုတင္ ဟူသည္ ၁။ ဒုကုဋ္ ႏွစ္ထပ္သကၤန္းၾကီး၊ ၂။ ကိုယ္႐ံု ဧကသီ၊ ၃။ ခါးဝတ္ သင္းပိုင္ ဟူေသာ သကၤန္းသံုးထည္ကိုသာ ဝတ္႐ံု သံုးေဆာင္ရေသာ အက်င့္ျဖစ္၏။ ထိုသံုးထည္မွ တပါး တျခား သကၤန္းကို မဝတ္႐ံု မသံုးေဆာင္ရ။

 

ေဆာက္တည္ပံု...

စတုတၳကစီ၀ရံ ပဋိကၡိပါမိ၊ ေတစီ၀ရိကဂႍ သမာဒိယာမိ။
    စတုတၳကစီရံ ၀တ္ေလာက္ ႐ုံေလာက္၊ ၄ ထည္ေျမာက္သကၤန္းကို၊ ပဋိကၡိပါမိ ပယ္ပါ၏၊ 

ေတစီရိကဂႍ ၃ ထည္ေသာသကၤန္းကိုသာ ေဆာင္ေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ သမာဒါန ေစတနာကို၊ သမာဓိယာမိ ေကာင္းစြာယူပါ၏၊ ၀ါ- ေဆာက္တည္ပါ၏။

 

ပခံုးတင္စရာ ေခြၽးခံစရာ အံသကိုဋ္ အပုိထားႏိုင္သည္ အိပ္ရာခင္း အံသကုိဋ္ ဤႏွစ္ထည္သည္ တိစီ၀ရိက္ ဓုတင္ကို မပ်က္ေစႏိုင္။ (ဘိကၡဳနီတို႔အား ေရသႏုပ္, ရင္လႊမ္းတဘက္ႏွင့္ပါ ငါးထည္သည္ တိစီ၀ရိက္ မည္၏၊) ဝတ္ေလာက္ ႐ံုေလာက္ ေလးထည္ေျမာက္ သကၤန္းကို သာယာေသာ ခဏ၌ပင္ တိစီဝရိက္ဓုတင္ ပ်က္ေတာ့၏။

 

မိုးေရခံသကၤန္း၊ ကထိန္သကၤန္းစသည္ျဖင့္ ေက်ာင္းေနရဟန္းတို႔အတြက္ အခါအေၾကာင္း အားေလ်ာ္စြာ ခြင့္ျပဳထားရေသာ္လည္း ခါးဝတ္သင္ပိုင္း၊ ကိုယ္ဝတ္သကၤန္းႏွင့္ ကိုယ္ရံုသကၤန္းႀကီး တည္းဟူေသာ သကၤန္းသံုးထည္ကိုသာသံုးေဆာင္ျခင္ေၾကာင့္ ပစၥည္းနည္းပါးသျဖင့္ အေတာင္သာလွ်င္ ဥစၥာရွိေသာငွက္ကဲ့သို႔ သြားလာေနထိုင္မႈ ေပါ့ပါးသည္။

၃။ ပိ႑ပါတိကဂၤ ဓုတင္ (ပိ႑ပါတ္ ဓုတင္)

ပိ႑ပါတ္ ဓုတင္ ဟူသည္ ေန႔စဥ္ ဆြမ္းခံ၍သာ စားေသာ အက်င့္ျဖစ္၏။ ဆြမ္းခံ၍က်င့္ရေသာ ဓုတင္ျဖစ္သည္။ ပိ႑ပါတ္ ဓုတင္ ေဆာက္တည္ေသာ ရဟန္းသည္ ဆြမ္းခံ၍ ရေသာ ဆြမ္းကိုသာ ဘုန္းေပးရ၏။ ပင့္ဖိတ္၍ ကပ္လွဴေသာ သံဃဘတ္ စသည္ကို မဘုဥ္းေပးရ။

 

ေဆာက္တည္ပံု...

အတိေရကလာဘံ ပဋိကၡိပါမိ၊ ပိ႑ပါတိကဂႍ သမာဒိယာမိ။
    အတိေရကလာဘံ  ခံ၍ရေသာ ဆြမ္းမွ အပိုအလြန္ျဖစ္ေသာ လာဘ္ကို၊ ပဋိကၡိပါမိ ပယ္ပါ၏၊ 

ပိ႑ပါတိကဂႍ အေပါင္းအာမိသ၏၊ သပိတ္၌က်ျခင္းကို ရွာေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းကို အဂၤါသမာဒါန ေစတနာကို၊ ၀ါ ဆြမ္းအလို႔ငွါ သြားလာလွည့္လည္ျခင္း အက်င့္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ သမာဒါနေစတနာကို၊ သမာဒိယာမိ ေကာင္းစြာယူပါ၏၊ ၀ါ - ေဆာက္တည္ပါ၏။ 

 

ပင့္၍ လွဴအပ္ေသာဆြမ္း မအပ္ကုန္။ ဆြမ္းေကြၽးရန္ ဒကာတို႔ေက်ာင္း၌ ခ်က္လွဴေသာ ၀ိဟာရပကၠဘတ္လည္း အပ္သည္။ သံဃာထံမွ ယာ၀ကာလိကကင္းေသာ ေဆးစေသာ စာေရးတံ အပ္သည္။ သံဃဘတ္ကို ဥေဒၵသဘတ္ကို အလွဴခံပါ စသည္ျဖင့္ မဆိုဘဲ ဘိကၡာကို ( = ဆြမ္းကို) သံဃာကုန္ အလွဴခံပါဟု ဆို၍ လွဴလွ်င္အပ္၏။ ယခုကာလ ထမင္းျဖင့္ မဖိတ္၊ ဆြမ္းျဖင့္သာ ဖိတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ဤဓုတင္ ပ်က္ႏိုင္ခဲ၏။ ေန႔စဥ္ ေဆာက္တည္သင့္သည္ဟု ဆရာျမတ္တို႔ ဆိုကုန္၏။

 

ဆြမ္းခံ မႂကြျခင္းျဖင့္ ဓုတင္မပ်က္၊ ထမင္းကုိ ခံယူမွ ဓုတင္ပ်က္သည္။ ဆြမ္းခံ ဆြမ္းမွ တပါးေသာ ပင့္ဖိတ္ ကပ္လွဴေသာ သံဃဘတ္ စသည္ကို သာယာေသာ ခဏ၌ပင္ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ ပ်က္ေတာ့၏။

 

ဒါယကာ ဒါယိကာမတို႕ဖိတ္ေၾကြးေသာဆြမ္းကိုပယ္၍မိမိ၏သလံုးျမင္းေခါင္းကို အရင္းတည္ကာ ခံအပ္ေသာဆြမ္းကိုသာစားျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းႏွင့္စပ္ေသာ သူတပါးကိစၥမွ ကင္းၿငိမ္းသည္။

၄။ သပဒါနစာရိကဂၤ ဓုတင္ (သပဒါနာစာရိက ဓုတင္)

သပဒါနာစာရိက ဓုတင ဟူသည္ ရြာတြင္းသို႔ ဆြမ္းခံၾကြရာတြင္ အိမ္စဥ္မေက်ာ္ပဲ ဆြမ္းခံခ်ိန္ က်င့္ရေသာ အက်င့္ျဖစ္၏။ သပဒါနစာရိက ဓုတင္ ေဆာက္တည္ေသာ ရဟန္းသည္ အိမ္စဥ္မေက်ာ္ပဲ အိမ္အစဥ္အတိုင္း ဆြမ္းရပ္ရ၏။ သို႔ေသာ္ ေဘးရန္ရွိေသာ အိမ္၊ လမ္း၊ ရြာ စသည္ကို လည္းေကာင္း၊ ဆြမ္းမရေသာ အိမ္၊ လမ္း၊ ရြာ စသည္ကို လည္းေကာင္း ေက်ာ္သြားႏိုင္၏။ တျခား အရပ္သို႔ ဖဲသြားႏိုင္၏။

 

ေဆာက္တည္ပံု...
ေလာလုပၸစာရံ၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ သပဒါနစာရိကဂၤ ံ သမာဒိယာမိ။
ေလာလုပၸစာရံ၊ ထိုထိုအရပ္၌ ဆြမ္း၊ ဆြမ္းဟင္းလ်ာအေကာင္းကိုသာ ရလတၱံ႕ဟု စုံမက္ေသာ ေလာဘေဇာျဖင့္ ရြာစဥ္အိမ္စဥ္ကိုေက်ာ္၍ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီေသာ ဆြမ္းခံလွည့္ျခင္းကို၊ 

ပဋိကၡိပါမိ၊ ပယ္ပါ၏။ သပဒါနစာရိကဂၤ ံ၊ အိမ္စဥ္ရြာစဥ္ ခရီးစဥ္မျပတ္ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ျခင္း အေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ၊ သမာဒါန ေစတနာကို၊ သမာဒိယာမိ၊ ေဆာက္တည္ပါ၏ (၀ါ)ေကာင္းစြာယူပါ၏။

 

ဤရဟန္းသည္ ေစာေစာ ရြာ၀င္သင့္သည္။ မျပည့္စံုေသာအရပ္ ေဘးရန္ရွိေသာအရပ္ျဖစ္လွ်င္ ပယ္၍ အရပ္တစ္ပါးသို႔ သြားႏိုင္ ဆြမ္းခံႏိုင္လတၱံ႕။ ေက်ာင္း၌ အလွဴလာလွဴသူ ခရီးအၾကား၌ ေတြ႕ဆံုလာသူတို႔သည္သပိတ္ယူ၍ ဆြမ္းလွဴကုန္အံ့၊ အပ္၏။ ခရီးသြားစဥ္လည္း ဆြမ္းခံခ်ိန္ ေရာက္ေသာ္ ရြာကို အိမ္ကုိ ေက်ာ္၍ မသြားအပ္။
ထိုရြာ၌ အစဥ္အတိုင္းဆြမ္းခံ၍ မရေသာ္လည္းေကာင္း, အနည္းငယ္သာ ရေသာ္လည္းေကာင္း
ရြာစဥ္ အိမ္စဥ္ျဖင့္သာ သြားအပ္၏ ။

 

ဆြမ္းခံရာ၌လည္းဆြမ္းရလိမ့္မည္ထင္ေသာအိမ္မ်ားသို႔ကူးေက်ာ္ခံယူျခင္းမျပဳဘဲတ အိမ္မျပတ္ ဆက္စပ္ခံယူျခင္းေၾကာင့္ ရနိုးနိုးျဖင့္ကပ္ညိအပ္ေသာ ေလာလုပၸတဏွာမွ ကင္းစင္သည္။

၅။ ဧကာသနိကဂၤ ဓုတင္ (ဧကာသနိက္ ဓုတင္)

ဧကာသနိက္ ဓုတင ဟူသည္ တစ္ေနရာတည္း တစ္ထိုင္တည္းျဖင့္သာ ဣရိယာပုထ္ မေျပာင္းပဲ စားရေသာ အက်င့္ျဖစ္၏။ ဧကာသနိက္ ဓုတင ေဆာက္တည္ေသာ ရဟန္းသည္ တေန႔လွ်င္ တေနရာတည္း၌သာ တထိုင္တည္းေသာ ဣရိယာပုထ္ျဖင့္ ဆြမ္း ဘုဥ္းေပးရ၏။ ႏွစ္ေနရာ သံုးေနရာ စသည္ျဖင့္ ေနရာအမ်ား၌ မဘုဥ္းေပးရ။

 

ေဆာက္တည္ပံု...

နာနာသနေဘာဇနံ ပဋိကၡိပါမိ၊ ဧကာသနိကဂႍ သမာဒိယာမိ။
    နာနာသနေဘာဇနံ ယာပုိထ္မတည္ လွည့္လည္ ေျပာင္းကူး အထူးထူးေသာ ေနရာ၌ စားျခင္းကို၊ ပဋိကၡိပါမိ ပယ္ပါ၏၊ ဧကသနိကဂႍ ဓိ႒ာန္ေဆာင္စိုက္ ယာပိုထ္မလည္း တစ္ေနရာတည္း၌ စားျခင္းအေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္း အဂၤါ သမာဒါနေစတနာကို၊ သမာဒိယာမိ ေကာင္းစြာယူပါ၏၊ ၀ါ- ေဆာက္တည္ပါ၏။

 

တစ္ေနရာတည္း တစ္ထိုင္တည္းသာ စားရ၏။ ႏွစ္ေနရာ သံုးေနရာ စသည္၌ ဘုဥ္းေပး သံုးေဆာင္လွ်င္ ဧကာသနိက္ဓုတင္ ပ်က္ေတာ့၏။ ဆြမ္းစား၍ မၿပီးေသးမီ ဆရာ- ဥပဇၥ်ာယ္ ႂကြလာသည္ျဖစ္အံ့၊ ထ၍ ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ ျပဳရမည္သာတည္း ။

ဓုတင္မပ်က္ေအာင္ ေနရာကလည္း ေစာင့္ရာ၏ စားျခင္းကလည္း ေစာင့္ရာ၏ ။
စားမၿပီးခင္ မထရ။ စား၍မၿပီးခင္ ထ၍ ၀တ္ျပဳေသာ ဤသူကား ေစာင့္ျခင္းႏွစ္ပါး မရွိေသာေၾကာင့္ ျပန္မစားရ။ ျပန္စားလွ်င္ ဓုတင္ပ်က္၏။ မစားခင္ ထႏိုင္၏ ။

 

ရရွိလာအပ္ေသာဆြမ္းကို တစ္ထိုင္တည္းေသာေနရာ၌သာ သံုးေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ရသာတဏွာႏွင့္ စပ္ေသာ ဆြမ္းစားမႈတြင္ ဣေျႏၵကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာေရာက္သည္။

၆။ ပတၳပိ႑ိကဂၤ ဓုတင္ (ပတၱပိုဏ္ ဓုတင္)

ပတၱပိုဏ္ ဓုတင ဟူသည္ ခြက္တခုတည္း၌သာ စားဖြယ္အားလံုး ထည့္၍ စားေသာ အက်င့္ျဖစ္၏။

ပတၱပိုဏ္ ဓုတင္ ေဆာက္တည္ေသာ ရဟန္းသည္ ခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္ကို တခြက္တည္း တသပိတ္တည္း၌သာ ထည့္၍ စားရသည္။ ႏွစ္ခြက္ သံုးခြက္ စသည္၌ ထည့္၍ မစားရ။ တခြက္တည္း၌ စားဖြယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို တၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ေစ၊ တမ်ိဳးၿပီးမွ တမ်ိဳးျဖစ္ေစ ထည့္၍ စားႏိုင္၏။ ဟင္းရြက္စိမ္းမ်ားကိုမူ လက္ျဖင့္ ကိုင္၍ စားႏိုင္၏။ ဓုတင္ မပ်က္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ျဖင့္ ကိုင္ထားျခင္းမွာ ၾကည့္၍ မေလ်ာ္သျဖင့္ သပိတ္ထဲ၌ ထည့္ထားျခင္းသာလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္၏။

 

ေဆာက္တည္ပံု...

ဒုတိယကဘာဇနံ ပဋိကၡိပါမိ၊ ပတၳပိ႑ိကဂႍ သမာဒိယာမိ။
    ဒုတိယကဘာဇနံ ၂ခုေျမာက္ေသာ ခြက္ကို၊ ပဋိကၡိပါမိ ပယ္ပါ၏၊ 

ပတၳပိ႑ိကဂႍ တစ္ခုတည္း၌သာ ဆြမ္းကို ယူျခင္းအေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ သမာဒါနေစတနာကို၊ သမာဒိယာမိ ေကာင္းစြာယူပါ၏၊ ၀ါ- ေဆာက္တည္ပါ၏။

 

ႏွစ္ခြက္ သံုးခြက္ စသည္၌ ထည့္၍ မစားရ။ တခြက္တည္း၌ စားဖြယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို တၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ေစ၊ တမ်ိဳးၿပီးမွ တမ်ိဳးျဖစ္ေစ ထည့္၍ စားႏိုင္၏။ ဟင္းရြက္စိမ္းမ်ားကိုမူ လက္ျဖင့္ ကိုင္၍ စားႏိုင္၏။ ဓုတင္ မပ်က္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ျဖင့္ ကိုင္ထားျခင္းမွာ ၾကည့္၍ မေလ်ာ္သျဖင့္ သပိတ္ထဲ၌ ထည့္ထားျခင္းသာလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္၏။

 

ဆြမ္းေဘာဇဥ္ယူေသာအခါ ၀မ္းပမာဏခ်င့္၍ သင့္႐ုံထည့္ယူအပ္၏။ စားမကုန္ မျဖစ္ေစလင့္ ။ ဟင္းရြက္စိမ္းကို လက္ျဖင့္ ကိုင္၍စားလွ်င္ အပ္၏။ လက္သည္ ခြက္မဟုတ္ အပ္ေသာ္လည္း သပိတ္၌သာ ထည့္ရ၏။ ဒုတိယ-ခြက္ ပယ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ပါးေသာ သစ္ရြက္ ဇြန္းတို႔ကား ဆားပံု႐ုံမွ် ခြက္အလို႔ငွာ မအပ္။


ဆရာျမတ္တို႔ကား ခံေသာအခါ ခြက္အမ်ား အျပစ္မရွိ၊ စားေသာအခါ တစ္ခြက္တည္းသာ စားရသည္။ ၀မ္းပမာဏသင့္႐ုံ ယူအပ္ေသာေၾကာင့္ ကုိယ္တိုင္ျပင္ထည့္ျခင္းကို 
အျပစ္မဆိုသင့္။ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း၍ အထပ္ထပ္စားလွ်င္ အျပစ္မရွိ ခြက္ကား မေျပာင္းရ ခြက္၌ရွိေသာ အ႐ိုးစပါးလံုးစသည္ကို လက္ျဖင့္ယူ၍ ေထြးခံ၌ေသာ္လည္း မစြန္႔အပ္။
ၾကံစုပ္ေသာအခါ ၾကံဖတ္ကို မမ်ဳိႏိုင္ရကား လက္ျဖင့္ယူ၍ ခြက္၌ စြန္႔အပ္၏။ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ စားခြက္ကို သာယာေသာ ခဏ၌ပင္ ပတၱပိုဏ္ဓုတင္ ပ်က္ေတာ့၏။


ငါးအ႐ိုး စပါးလံုးတို႔ကား ၀ါး၍ မ်ဳိသာလွ်င္ မ်ဳိခ်၊ မမ်ဳိသာလွ်င္ လက္ျဖင့္ယူ၍ ခြက္၌မစြန္႔ရ။
ပါးေစာင္ျဖင့္သာ ေျမ၌လည္းေကာင္း ခြက္၌လည္းေကာင္း စြန္႔ရသည္။ ေဘး၌ ေထြးခံမထားရ ။

အခ်ဳိ႕ကား ခံတြင္းသို႔ေရာက္သမွ် အ႐ိုးစသည္တို႔ကို တစ္ျဖည္းျဖည္း စား၍မ်ဳိခ်ရမည္။ မမ်ဳိမူ၍ ေထြးလွ်င္ ဓုတင္ပ်က္သည္ဟု အတၱကိလမထနည္း အယူသည္းကုန္၏။


အခ်ဳိ႕ကား ခြက္၌ရွိသမွ် အားလံုးေရာနယ္ေမႊမွ ျမတ္သည္ဟု ပညာမဲ့ သဒၶါလြန္ စကားကြၽံကုန္၏။ ေရာေမႊရသည္ဟူေသာ စကားလြန္ တြင္က်ယ္ေသာေၾကာင့္ စက္ဆုပ္၍ မစားႏိုင္သျဖင့္ ဤဓုတင္ကို က်င့္လိုသူ နည္းပါးေခ်၏။ ဘုရားရွင္သည္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း စားျခင္းကိုသာ ႏွစ္သက္ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးသားျဖစ္၏။ ေသခိယ၌ ရြံဖြယ္ျပဳျခင္းကို မ်ားစြာ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူသည္ကို ေထာက္ပါ ။

 

ဆြမ္းစားရာ၌လည္း သပိတ္တည္းဟူေသာ ခြက္တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ သံုးေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ သီးျခားရသာတဏွာကို ပယ္ရွားရာေရာက္သည္။

၇။ ခလုုပစၧာဘတၱိကဂၤ ဓုတင္ (ခလုပစၧာဘတ္ ဓုတင္)

ခလုပစၧာဘတ္ ဓုတင ဟူသည ေတာ္ၿပီဟု ထားျမစ္ၿပီးေနာက္ စားေကာင္းေအာင္ဝိနည္းကံ ျပဳထားေသာ စားဖြယ္ကိုပင္ မစားေတာ့ေသာ အက်င့္ျဖစ္၏။ ခလုပစၧာဘတ္ ဓုတင္ ေဆာက္တည္ေသာ ရဟန္းသည္ ဆြမ္းစားစဥ္ "ေတာ္ၿပီ" ဟု ပယ္ျမစ္ၿပီးေနာက္ စားလိုျပန္၍ အတိရိတ္ဝိနည္းကံ ျပဳထားေသာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ကို မစားရ။

 

ေဆာက္တည္ပံု...

အတိရိတၳေဘာဇနံ ပဋိကၡိပါမိ၊ ခလုပစၧာဘတၳိကဂႍ သမာဒိယာမိ
    အတိရိတၳေဘာဇနံ ဂိလာနပုဂၢိဳလ္ ၀ိနည္းဓုိရ္တို႔၏ ပိုလြန္၍ကင္းက်န္ေသာ ေဘာဇဥ္ကို၊ 

ပဋိကၡိပါမိ ပယ္ပါ၏၊ ခလုပစၧာဘတၱိကဂႍ ပယ္ျမစ္ရာ ကာလ၏ေနာက္မွ ရအပ္ေသာဆြမ္းကို စားေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ သမာဒါနေစတနာကို၊ ၀ါ- ခလုငွက္ပမာ ေနာက္၌ အစာမရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၏အေၾကာင္း အဂၤါ သမာဒါနေစတနာကို၊ သမာဒိယာမိ ေကာင္းစြာယူပါ၏၊ ၀ါ- ေဆာက္တည္ပါ၏။

 

ေဘာဇဥ္စားေနစဥ္ ေရွး႐ႈေဆာင္ေသာ ေဘာဇဥ္ကို တန္ၿပီဟု တားျမစ္ၿပီးေနာက္ ဣရိယာပုထ္တစ္ပါး၌ရေသာ ေဘာဇဥ္ကို အပ္ေသာ၀ိနည္းကံျပဳ၍ေသာ္လည္း မစားအပ္
ေရွးဦးစြာေသာ ဆြမ္းလုတ္၌ ပ၀ါရိတ္သင့္ေသာမည္သည္ မရွိ။ မ်ဳိၿပီးေနာက္ တားျမစ္မွ ပ၀ါရိတ္သင့္သည္။ အတိရိတ္ ဝိနည္းကံ ျပဳထားေသာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ကို စားေသာ ခဏ၌ပင္ ခလုပစၧာဘတ္ဓုတင္ ပ်က္ေတာ့၏။


ထို႔ေၾကာင့္ ဥကၠဌ္သည္ တားျမစ္သည္မွေနာက္ ေနာက္ထပ္ဆြမ္းလုတ္ကို မစားေတာ့၊
ခံတြင္း၌ ရွိသမွ်ကိုသာ စားသည္။ မဇၩဳကား တားျမစ္စဥ္ ခြက္၌ ရိွသမွ်ကိုသာစားသည္ ေနာက္ထပ္မယူ။ မုဒုကား ေနရာမွ မထမခ်င္း ေနာက္ထပ္ ေပးသည္ကိုလည္း စားသည္။

ပ၀ါရိတ္သင့္ၿပီးလွ်င္ ၀ိနည္းကံျဖင့္ အပ္ေအာင္ျပဳ၍ စားေသာခဏ၌ သံုးေယာက္လံုး ဓုတင္ပ်က္၏။ ၀ိနည္းကံမျပဳဘဲ စားလွ်င္ အာပတ္လည္းသင့္၏၊ ဓုတင္လည္း ပ်က္၏။

ဤဓုတင္ကား ပ်က္ခဲ၏ ေန႔စဥ္ ေဆာက္တည္သင့္သည္ ။

 

ဆြမ္းစားဆဲ ေရာက္လာေသာ အာဟာရကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ရသာတဏွာ အခိုးသတ္မႈ ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္ျပီးေစသည္။

၈။ အရညိကဂၤ ဓုတင္ (အာရညကင္ ဓုတင္)

အာရညကင္ ဓုတင ဟူသည ေတာရေက်ာင္း၌ ေနေသာ အက်င့္ျဖစ္၏။

ရြာနီးေက်ာင္းကို ပယ္၍ ေတာ၌ အ႐ုဏ္တက္ေစအပ္၏။ အာရညကင္ ဓုတင္ ( ေတာရဓုတင္ ) ေဆာက္တည္ေသာ ရဟန္းသည္ အနီးဆံုး ရြာႏွင့္ ေလးအတတ္သင္ဆရာ၏ ညႇိဳ႕တင္ထားေသာ ကုလေလးႏွင့္ အျပန္ငါးရာ အနည္းဆံုး ေဝးကြာေသာ ေတာရေက်ာင္း၌ ေနရသည္။ အေၾကာင္းကိစၥ တခုခုျဖင့္ ရြာအတြင္း၌ ေန၍ အ႐ုဏ္မတက္မီ ေတာရေက်ာင္းသို႔ ျပန္လာၿပီးလွ်င္ ေတာရေက်ာင္း၌ပင္ အ႐ုဏ္တက္ေစမူ ဓုတင္ မပ်က္ေပ။

 

ေဆာက္တည္ပံု...

ဂါမႏၱ ေသနာသနံ၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ အာရညိကဂၤ ံ သမာဓိယာမိ၊
ဂါမႏၱေသနာသနံ ဥပစာႏွင့္တကြေသာ ရြာတြင္းေက်ာင္းကို ပဋိကၡိပါမိ၊ ပါယ္ပါ၏။ 

အာရညိကဂၤ ံ ၊ ေတာေက်ာင္း၌သာ ေနျခင္းအေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ၊ သမာဒါန ေစတနာကို သမာဒိယာမိ၊ ေဆာက္တည္ပါ၏။(၀ါ) ေကာင္းစြာယူပါ၏။ 

 

ဤ၌ အာရညကင္ဓုတင္ ေလာက္ေသာ အကြာအေဝးကို "အလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ ေဒသေတာင္တာျဖင့္ ယူလွ်င္ပင္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ ဝိေဝကကို ရေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ ျမန္မာေဒသ၌ အမ်ားသံုးေဆာင္ၾကသည့္ ဟသၤာေတာင္ (=၁၈ လက္မ) သံေတာင္(=၂၄ လက္မ) တုိ႔ျဖင့္ ေလးေတာင္တာကို ကုလေလးတာဟု ယူသင့္သည္" ဟု ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာဝိသုဒၶါရာမ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ပရမတၳ သ႐ူပေဘဒနီက်မ္း၊ ဒုတိယတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၅ ၌ ဆံုးမေတာ္မူသည္ကို မွတ္သားရ၏။

 

 တစ္အိမ္ရွိေသာရြာ၊ အိမ္မ်ားစြာရွိေသာရြာ၊ အရံရွိ/မရွိရြာ၊ လူေနဆဲရြာ၊ လူမေနဆဲရြာတို႔သည္ အယုတ္ဆံုး မိုးေလးလေနလွ်င္ ဂါမမည္၏။ အယုတ္ဆံုးကုလေလးတာ ငါးရာေ၀းေသာေက်ာင္း အေတာင္အားျဖင့္(၂၀၀၀) အနည္းဆံုး ေ၀းကြာေသာ ေက်ာင္းသည္ အာရညကင္ေတာရ-ေက်ာင္း မည္၏။ အရံရွိေသာရြာ တံခါးခံုမွ, အရံမရွိလွ်င္ ပထမခဲတစ္က်မွစ၍ ေက်ာင္းအရံထိ တာအပ္၏။

ရြာသူရြာသားတို႔၏အသံ ၾကားေလာက္ေအာင္ ေက်ာင္းႏွင့္ရြာ နီးကပ္ေသာ္လည္း ေတာင္, ျမစ္စသည္ျခား၍ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ မသြားႏိုင္ခဲ့အံ့၊ ပကတိသြားေနက်ျဖစ္ေသာ လမ္းခရီး ကုန္းလမ္း ေရလမ္းအတိုင္း တာအပ္၏။


ရြာႏွင့္နီးကပ္သျဖင့္ လမ္းေ၀းေအာင္ ထိုထိုလမ္းငယ္တို႔ကို ပိတ္ဆို႔၍ ေတာေက်ာင္း အဂၤါျပည့္စံုေစျခင္းငွာ ၾကိဳးစားလွ်င္ ဓုတဂၤေစာရ-ဓုတင္သူခိုး မည္၏။

 

ေတာေနရဟန္းသည္ ကိုယ္စိတ္ ဆိတ္ၿငိမ္၏ ။ေရာေႏွာသူကင္း၍သန္႔ရွင္း၏။
ဘုရားရွင္ ၀မ္းေျမာက္ေအာင္ တတ္ႏိုင္၏။ ေတာေနရဟန္း၏ ခံစားရေသာ ၀ိေ၀ကသုခကို နတ္သိၾကားတို႔ေသာ္လည္း မခံစားရကုန္။ ရြာေက်ာင္း၌ေနထိုင္မႈကို ပယ္ျခင္း။ ေတာေက်ာင္း၌ ေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းကန္ ပတ္ဝန္က်င္ႏွင့္ စပ္သမွ် ဒုကၡ ကင္းၿငိမ္းသည္။

၉။ ရုကၡမူလိကဂၤ ဓုတင္ (႐ုကၡမူ ဓုတင္)

႐ုကၡမူ ဓုတင္ ဟူသည္ သစ္ပင္ေအာက္၌ ေနထိုင္ကာ က်င့္ရေသာ အက်င့္ျဖစ္၏။ ႐ုကၡမူ ဓုတင္ ေဆာက္တည္ေသာ ရဟန္းသည္ အုတ္ၾကြပ္၊ ေက်ာက္ျပား၊ အဂၤေတ၊ သက္ကယ္၊ သစ္ရြက္ တို႔တင္ တခုခုျဖင့္ မိုးထားေသာ အရိပ္အာဝါသ၌ မေနရ၊ သစ္ပင္ေအာက္၌သာ ေနရသည္။

 

ေဆာက္တည္ပံု...

ဆႏၷံ ၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ ရုကၡမူလိကဂၤ ံ သမာဒိယာမိ။
ဆႏၷံ အမုိးရွိေသာေက်ာင္းကို ပဋိကၡိပါမိ၊ ပယ္ပါ၏။ ရုကၡမူလိကဂၤ ံ ၊ သစ္ပင္ရင္းတည္းဟူေသာ ေက်ာင္းကို ေနျခင္းအေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ၊ သမာဒါန ေစတနာကို၊ သမာဒိယာမိ၊ ေဆာက္တည္ပါ၏ (၀ါ) ေကာင္းစြာယူပါ၏။ 

 

ဓုတင္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ အျမတ္စား၊ အလတ္စား၊ အညံ့စားဟု သံုးမ်ိဳးသံုးစား ရွိသည့္အနက္ အျမတ္စား ပုဂၢိဳလ္မွာ သစ္ပင္ေကာင္း သစ္ပင္သန္႔ မေရြးခ်ယ္ပဲ မည္သည့္ သစ္ပင္ေအာက္၌ မဆို သစ္ရြက္ပံုမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ေျချဖင့္ ဖယ္ရွင္း၍ ေနရသည္။ အလတ္စား ပုဂၢိဳလ္မွာ သစ္ပင္ေအာက္သို႔ ေရာက္လာသူမ်ားကို အရွင္းခိုင္းႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ အညံ့စား ပုဂၢိဳလ္မွာမူ ေက်ာင္းသား သာမေဏတို႔ကို ေခၚ၍ သစ္ရြက္ရွင္း၊ သဲခင္း၊ တံတိုင္းကာ၊ တံခါး တပ္ေစလ်က္ ေနခြင့္ရွိသည္။

 

လူအမ်ားစုေ၀းေသာ ေန႔တို႔၌ ႐ုကၡမူဓုတင္ေဆာင္သူသည္ ေနျမဲ သစ္ပင္ေအာက္၌ လူျမင္ခံမေနမူ၍ ဖံုးကြယ္ရာ အရပ္တစ္ပါး၌ ေနအပ္၏။ အုတ္,ေက်ာက္, သစ္ရြက္, ျမက္, အဂၤေတ ငါးေထြေသာ အမိုးမိုးရာ အရပ္၌ ေနလို ေသာဆႏၵျဖင့္ ၀င္ေနေသာ ခဏ၌ ဓုတင္ပ်က္၏။ အမိုးမိုးထားေသာ အရိပ္အာဝါသတြင္ ေနေသာ ခဏ၌ပင္ ႐ုကၡမူဓုတင္ ပ်က္ေတာ့၏။ ဖ်ာမိုး ပ်ဥ္မိုးတို႔၌လည္းပ်က္၏။ အ၀တ္မိုး၌ မပ်က္ဟုဆို၏ …။

 

သစ္ပင္ရင္းသည္ ဘုရားရွင္၏ ဖြားရာ, ပြင့္ရာ, ဓမၼစၾကာေဟာရာ,နိဗၺာန္စံရာျဖစ္၍ နိဗၺာန္ စံေတာ္မူၿပီးေသာ ဘဘုရားထားေတာ္မူခဲ့ေသာအေမြျဖစ္၏။
၀ိနည္းပါဠိေတာ္၌ ဤ႐ုကၡမူဓုတင္ကို ေဆာင္းေႏြ ရွစ္လသာ ေဆာက္တည္အပ္သည္။ မိုးေလးလ မအပ္ဟုပယ္သည္။ ေက်ာင္းရွိလွ်င္ကား ဤဓုတင္ကို မိုးေလးလလည္း မပယ္ဟု ဆံုးျဖတ္၏ ။

 

သစ္ပင္ရင္း၌ေနထိုင္ျခင္းေျကာင့္ ပံ့သကူအဝတ္သည္အေကာင္းဆံုးေသာ သကၤန္းျဖစ္သကဲ့သို႔ သစ္ပင္ရင္းသည္လည္း အေကာင္းဆံုးေသာေက်ာင္း ျဖစ္သည္။

။ အေဗ႓ာကာသိကဂၤ ဓုတင္ (အေဗ႓ာကာသိက ဓုတင္)

အေဗ႓ာကာသိက ဓုတင ဟူသည္ အမိုး မရွိေသာ ေလဟာျပင္၌ေနေသာ အက်င့္ျဖစ္၏။ အေဗ႓ာကာသိကဓုတင္ ေဆာက္တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဟင္းလင္းျပင္ လြင္တီးေခါင္၌သာ ေနရ၏။ အမိုးရွိေသာ အရိပ္အာဝါသ၌ ျဖစ္ေစ၊ သစ္ပင္ေအာက္၌ ျဖစ္ေစ မဝင္မေနရ။

 

ေဆာက္တည္ပံု...

ဆႏၷဥၥ ရုကၡမူလဥၥ ပဋိကၡိပါမိ၊ အေဗ႓ာကာသိကဂၤ ံ သမာဒိယာမိ။
ဆႏၷဥၥ အမိုးရွိေသာ ေက်ာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ရုကၡမူလဥၥ၊ သစ္ပင္ရင္းတည္းဟူေသာ ေက်ာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ ပယ္ပါ၏။အေဗ႓ာကာသိကဂၤ ံ၊ လြင္တီးေခါင္အရပ္၌ ေနထိုင္ေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ၊ သမာဒါန ေစတနာကို၊ သမာဒိယာမိ၊ 

ေဆာက္တည္ပါ၏ (ဝါ) ေကာင္းစြာယူပါ၏။

 

တရားနာျခင္းငွာ, ဥပုသ္ျပဳျခင္းငွာ ဥပုသ္အိမ္သို႔ ၀င္လွ်င္ အပ္၏။ ၀င္စဥ္ မုိးရြာအံ့၊ မုိးရြာစဥ္ မထြက္မူ၍ မိုးစဲေသာအခါ ထြက္အပ္၏။ တရားေဟာ စာေပပို႔ခ် သင္ယူလို၍ အမိုးတြင္း ၀င္ျခင္းငွာအပ္၏။
ဆြမ္းစားဇရပ္ မီးတင္းကုပ္သို႔၀င္၍ ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ျပဳ ျခင္းငွာအပ္၏။ အမိုးငါးရပ္ႏွင့္ သစ္ပင္ေအာက္သို႔ ၀င္ေသာခဏ၌ ဓုတင္ပ်က္၏။
အဂၤုတၱရနိကာယ္ေဆာင္တို႔ကား အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္ကုိသာ ယူ၏ ထုိေနရာ၌ အာ႐ုံတက္ေအာင္ ေနလွ်င္ ဓုတင္ပ်က္၏ ႐ုကၡမူလည္း ထိုနည္းတူပင္ျဖစ္သည္။

 

အမိုးအရံမွန္သမွ်ကိုပယ္၍ လြင္တီးေခါင္၌ေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေနထိုင္မႈႏွင့္ စပ္သမွ် သံေယာဇဥ္ အမွ်င္ျပတ္ေစသည္။

၁၁။ ေသာသာနကဂၤ ဓုတင္ (သုသာန္ ဓုတင္)

 

သုသာန္ ဓုတင ဟူသည သုသာန္၌ ေနထိုင္ကာ က်င့္ရေသာ အက်င့္ျဖစ္၏။ သုသာန္ ဓုတင္ ေဆာက္တည္ေသာ ရဟန္းသည္ သုသာန္သို႔ ညအခါသြား၍ "သန္းေခါင္ယံပတ္လံုး သုသာန္၌ ေန၍ မိုးေသာက္ယံ၌ သုသာန္မွ ထြက္သင့္သည္" ဟု အဂၤုတၱိဳရ္ေဆာင္မေထရ္မ်ား မိန္႔ၾကား၏။

သုသာန္၌ မ႑ပ္ ေညာင္ေစာင္း ေသာက္ေရ သံုးေရ စသည္ကို ထား၍ စာေပပို႔ခ်ကာ မေနအပ္၊ ေဘးရန္ကို ကာကြယ္ျခင္းငွာ သံဃာ့မေထရ္ႀကီး, ရပ္ရြာလူႀကီး, မင္းႏွင့္စပ္သူတို႔ကို သိေအာင္ေျပာ၍ မေမ့မေလ်ာ့ ေနအပ္၏။

 

ေဆာက္တည္ပံု...

နသုသာနံ၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ ေသာသာနိကဂၤ ံ သမာဒိယာမိ။
နသုသာနံ၊ သာမန္မဟုတ္ေသာ အရပ္ကို၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ ပယ္ပါ၏။ 

ေသာသာနိကဂၤ ံ သုသာန္ေနေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ၊ သမာဒါန ေစတနာကို၊ သမာဒိယာမိ၊ ေဆာက္တည္ပါ၏ (၀ါ) ေကာင္းစြာယူပါ၏။

 

လူတို႔က သုသာန္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လူေသအေလာင္း မခ် မျမႇဳပ္ မဖုတ္ မရွိဳ႕ရေသးလွ်င္ သုသာန္မမည္ေပ။ သူေသေကာင္ျမႇဳပ္ဘူးသည္မွ သုသာန္လကၡဏာ ရွိေသာေၾကာင့္ ျမႇဳပ္ ဘုတ္ မီး႐ႈိ႕ဘူးေသာကာလမွ စ၍ (၁၂)ႏွစ္တိုင္ေအာင္ စြန္႔ထားေသာ္လည္း သုသာန္ မည္သည္သာတည္း။

သုသာန္သို႔ မိမိသြားမည့္ လမ္းတြင္ရွိေသာ သစ္ပင္၊ သစ္ငုတ္၊ ခ်ံဳပုတ္၊ ေတာင္ပို႔ စသည္တို႔ကို ေန႔အခါကပင္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေကာင္းစြာ မွတ္သားထားရမည္။

ဘီလူး စသည္တို႔ ႏွစ္သက္တတ္ေသာ ႏွမ္းေထာင္း၊ ပဲထမင္း၊ ငါး၊ အမဲ၊ ႏို႔ရည္၊ ဆီ၊ တင္လဲ စေသာ ခဲဖြယ္ စားဖြယ္တို႔ကို မမွီဝဲ မသံုးေဆာင္ရေပ။

သုသာန္သို႔ သြားေသာအခါ၌လည္း လမ္းမႀကီးက မသြားဘဲ လမ္း-ေယာင္လမ္းငယ္ျဖင့္ မထင္မရွားသြားအပ္၏။
ေန႔အခါကပင္ ‘ဤကား သစ္ငုတ္ သစ္ပင္ ေတာင္ပို႔ ခ်ဳံပုတ္’ စသည္ကို မွတ္သားထားအပ္၏။
ညအခါ ေၾကာက္ဖြယ္အာ႐ုံ မျဖစ္ႏိုင္။ ဘီလူး ၿပိတၱာ စသည္တို႔ အသံၾကားလွ်င္ ျမင္လွ်င္ ခဲ, လွံတံစသည္တို႔ျဖင့္ မပစ္ခတ္အပ္ကုန္။ ဘီလူးၿပိတၱာတို႔ ႏွစ္သက္ေသာ ဆီေထြး ႏွမ္းေလွာ္ ပဲထမင္း ငါး အမဲ ႏို႔ရည္ ဆီ တင္လဲစေသာ ဖုတ္ေလွာ္ ကင္သင္းသည့္ အစာတို႔ကိုလည္း မစားအပ္။


သုသာန္မွအျပန္ ၿပိတၱာေငြ႕ ထံုျခင္း, ဘုတ္ၿပိတၱာကပ္ပါလာတတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဒကာတို႔၏ အိမ္သို႔ မ၀င္အပ္။ ဆရာျမတ္တို႔ကား ေၾကာက္တတ္လွ်င္ ႏွစ္ပါး သံုးပါးအေဖာ္ႏွင့္ သြားပါ ။ တားထားေသာ က်မ္းမရွိဟု ဆိုကုန္၏ သုသာန္မသြားေသာေန႔ ဓုတင္ပ်က္သည္ ။

 

သုႆန္၌ေနျခင္းေၾကာင့္ တရားအာရံုကမၼ႒ာန္းအရာ၌ အျမင့္ဆံုးေသာ သတိမျပတ္ ရွိေစသည္။ 

၁၂။ယထာသႏၲတိကဂၤ ဓုတင္ (ယထာသႏၲတိ ဓုတင္)

ယထာသႏၲတိ ဓုတင ဟူသည္ မိမိအတြက္ ခ်ထားေပးေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာ၌သာေနေသာ အက်င့္ျဖစ္၏။ ယထာသႏၴတိ ဓုတင္ ေဆာက္တည္ေသာ ရဟန္းသည္ မိမိအား ခ်ထားေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာ၌သာလွ်င္ ေနရ၏။ ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာ၌ မက္ေမာေသာ တဏွာျဖင့္ ခ်ထားေပးသည့္အတိုင္း မေနပဲ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ၌ မေနရေပ။ ေနရာ၌ ေနလိုေသာ တဏွာျဖင့္ ရဟန္းငယ္မ်ားကို ေနရာမွ ထသြားေအာင္ မျပဳလုပ္ရေပ။

 

ေဆာက္တည္ပံု...

ေသနာသနေလာလုပၸံ၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ ယထာသႏၱ တိကဂၤ ံ သမာဒိယာမိ။
ေသနာသနေလာလုပၸံ၊ ေက်ာင္း၌ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီေသာ၊ ေလာလုပၸၸ တဏွာကို၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ ပယ္ပါ၏။ ယထာသႏၱ တိကဂၤ ံ၊ သံဃာသည္ခ်ထားေသာ ေက်ာင္း၌သာ ေနေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ၊ သမာဒါန ေစတနာကို ၊ သမာဒိယာမိ၊ ေဆာက္တည္ပါ၏ (၀ါ) ေကာင္းစြာယူပါ၏။

 

ဤေက်ာင္းသည္ သင့္အားေရာက္သည္ဟု ၫႊန္းခ်လွ်င္ ထိုေက်ာင္းျဖင့္သာ ႏွစ္သက္ရာ၏။ တစ္ပါးေသာ ရဟန္းကို အဖယ္ခိုင္း၍ မေနအပ္။ မိမိ ပုဂၢလိကေက်ာင္းျဖစ္မူ သံဃာၫႊန္းခ်ဖြယ္မရွိ။
မုဒုကား အနာေရာဂါ မရွိဘဲ ေက်ာင္းတစ္ပါးကို ယူျခင္း၊ မဇၩံဳ ကား သြားၾကည့္ျခင္း၊ ဥကၠဌ္ကား နီးသေလာ ေ၀းသေလာ ပူသေလာ ေအးသေလာ စသည္ ေမးျမန္းျခင္းသည္ ေလာလုပၸ မည္၏ ။ ဓုတင္ညစ္ႏြမ္း၏ ။ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ၌ မက္ေမာေသာ တဏွာျဖစ္ကာမွ်ျဖင့္ ယထာသႏၴတိဓုတင္ ပ်က္ေတာ့၏။

 

အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာသံဃာအမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေနထိုင္ရေသာအခါမ်ား၌အိပ္ ရာေနရာ အတြက္ အျခားရဟန္းတစ္ပါးအားထိပါးေနထိုင္မႈကိုပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနေရးအတြက္ အာလယ ကင္းျပတ္မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္မႈမွ ကင္းေစသည္။

၁၃။ ေနသဇၨိကဂၤ ဓုတင္ (နိသဇၨိ ဓုတင္)

နိသဇၨိ ဓုတင္ဟူသည္ မေလ်ာင္းပဲ သြား၊ ရပ္၊ ထိုင္ ဣရိယာပုထ္ျဖင့္သာ ေနေသာ အက်င့္ျဖစ္၏။

ညဥ့္သံုးယံတို႔တြင္ တစ္ယံ ထ၍ စႀကၤ ံသြားအပ္၏။ နိသဇၨိ ဓုတင္ ေဆာက္တည္ေသာ ရဟန္းသည္ သြားျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ ထိုင္ျခင္း ဣရိယာပုထ္ ၃ ပါးျဖင့္သာ ေနရ၏။ ေလ်ာင္းေသာ ဣရိယာပုထ္ျဖင့္ မေနရ၊ ေက်ာခ်၍ လဲေလ်ာင္း အိပ္ေသာ ဣရိယာပုထ္ တစ္ခုသာ မအပ္။

 

ေဆာက္တည္ပံု...

ေသယ်ံ၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ ေနသဇၨိကဂၤ ံ သမာဒိယာမိ။
ေသယ်ံ၊ အိပ္ျခင္း၊ ေလ်ာင္းျခင္းကို ပဋိကၡိပါမိ၊ ပယ္ပါ၏။ ေနသဇၨိကဂၤ ံ၊ ထိုင္ျခင္း ဣရိယပုထ္ျဖင့္ ေနေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ၊ သမာဒါန ေစတနာကို သမာဒိယာမိ၊ ေဆာက္တည္ပါ၏ (၀ါ) ေကာင္းစြာယူပါ၏။

 

ဥကၠဌ္ကား ေနာက္မွီတံကဲပ်ဥ္, ပုဆိုး-အာေယာဂပတ္, အာေယာဂပတ္ျပား သံုးခုမအပ္။
မဇၩံဳကား တစ္ခုခု အပ္၏။ မုဒုကား သံုးမ်ဳိးလံုး အပ္သည္ ။ မွီစရာ ေခါင္းအံုး ေျဖာင့္စင္းစြာ အိပ္၍ မရေသာ ေနာက္မွီအျမင့္ရိွေသာ ပက္လက္ကုလားထိုင္ ေညာင္ေစာင္းမ်ားလည္း အပ္သည္ဟု ဆို၏။ ေလ်ာင္း၍ အိပ္စက္ျခင္းကို ျပဳကာမွ်ႏွင့္ပင္ နိသဇၨိဓုတင္ ပ်က္ေတာ့၏။

 

အထက္ကုိယ္ ေျဖာင့္တန္း တင္ပ်ဥ္ေခြထိုင္ေသာ ရဟန္းသည္ မာရ္နတ္စိတ္ကို ေခ်ာက္ခ်ားေစ၏ ။ အထိုင္ေမြ႕ေသာ ရဟန္းသည္ အိပ္ျခင္း လွိမ့္ျခင္း မွိန္းျခင္းဟူေသာ အာမိသခ်မ္းသာကို စြန္႔ႏိုင္၏ ။ လံု႔လ၀ီရိယ ရွိ၏ ။ သာသနာေတာ္ အင္ၾကင္းေတာကို တင့္တယ္ေစ၏ ။ ေက်ာခင္းေခါင္းခ်၍အိပ္ျခင္းကိုပယ္ျခင္းေၾကာင့္ တရားအာရံုကို ထံုေစျခင္း၌ မကင္းေသာ သတိ ရွိေစသည္။ ကာမဂုဏ္အာမိသကင္းေသာပီတိသုခကို ရႏိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွိသည္ ေနသဇၨိဓုတင္ကို ဖန္ဖန္ မယုတ္ အားထုတ္သင့္လွ၏။ (၀ိသုဒၶိမဂ္အရသာ-၁၁၁)

 

ဓူတင္ က်င့္ေဆာင္ျခင္း အက်ိဳး (၂၈)ပါး။ ။

မိလိႏၵာပဥႇာ ပါဠိေတာ္တြင္ ဓုတင္က်င့္တို႔ ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးတရား (၂၈)ပါးရွိေၾကာင္း ျပဆိုထားေလသည္။ 
(၁) သုဒၶါဇီဝ-အသက္ေမြးစင္ၾကယ္၏၊ 
(၂) သုခ ဖလ-ခ်မ္းသာက်ိဳးရွိ၏၊ 
(၃) အနဝဇၨ-အျပစ္မရွိ၊ 
(၄) န ပရ ဒုကၡာပန-သူတပါးတို႔အားဒုကၡမေပး၊ 
(၅) အ, ဘယ-ေဘးမရွိ၊ 
(၆) အ, သမၼီဠန-သူတပါးကိုမႏွိပ္စက္၊ 
(၇) ဧကႏၲဝၯုိက-အမွန္ၾကီးပြါး၏။ 
(၈) အ, ပရိဟာနိယ-ကုသိုလ္တရားမဆုတ္ယုတ္၊ 
(၉) အ, မာယံ-မာယာစဥ္းလဲျခင္း မရွိ၊ 
(၁၀) အာရကၡာ-ေသျခင္းကို ေစာင့္တတ္၏၊ 
(၁၁) ပတၳိတဒဒ-ေတာင့္တတိုင္းေပး၏၊ 
(၁၂) သဗၺသတၱ ဒမန-သတၱဝါအားလံုးကို ဆံုးမတတ္၏၊ 
(၁၃) သံဝရဟိတ-ေစာင့္စည္းေသာအက်ိဳးရွိ၏၊ 
(၁၄) ပဋိ႐ူပ-ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အက်င့္ျဖစ္၏၊ 
(၁၅) အ, နိႆိတ-ကိေလသာတို႔ မမွီမကပ္ႏိုင္၊ 
(၁၆) ဝိပၸမုတၱ-ကိေလသာမွ လြတ္၏၊ 
(၁၇) ရာဂကၡယ-ရာဂ ကုန္၏၊ 
(၁၈) ေဒါသကၡယ-ေဒါသ ကုန္၏၊ 
(၁၉) ေမာဟကၡယ-ေမာဟ ကုန္၏။ 
(၂၀) မာနဟာန-မာန္တက္မႈကိုပယ္၏၊ 
(၂၁) ကု ဝိတကၠေစၦဒန-မိစၦာဝိတက္ကိုျဖတ္၏၊ 
(၂၂) ကခၤါဝိတရဏ-ယံုမွားသကၤာမွ ကူးေျမာက္၏၊ 
(၂၃) ေကာသဇၨဝိဒၶံသန-အပ်င္းကိုပယ္ေဖ်ာက္၏၊ 
(၂၄) အရတိ ပဟာန- မေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းကိုေဖ်ာက္၏၊ 
(၂၅) ခမန-သည္းခံတတ္၏၊ 
(၂၆) အတုလ-အတုမရွိျမတ္ေသာ အက်င့္တည္း၊ 
(၂၇) အပၸမာဏ-မႏႈိင္းယွဥ္အပ္ေသာဂုဏ္ရွိ၏၊ 
(၂၈) သဗၺဒုကၡကၡယ ဂမန-ဒုကၡကင္းရာနိဗၺာန္သို႔ေရာက္၏။

 

အပၸစၧတာဂုဏ္ ။ ။

ဤ ဓုတင္ အက်င့္တုိ႔ကို စြမ္းႏိုင္သမွ် က်င့္ႀကံလွ်င္ ကိေလသာပါး ကုသိုလ္ပြါး၍ အက်ိဳးမ်ားလွ၏။ သို႔ေသာ္ မိမိ ဓုတင္ေဆာင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားသိေအာင္ လူေတြ႕တိုင္း ေျပာျပလ်က္ က်င့္လွ်င္ကား ဓုတဂၤအပၸိစၧတာ (ဓုတင္၌ အလို ေလာဘနည္းျခင္း) ဂုဏ္ႏွင့္ မဟပ္မိေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓုတင္ေဆာင္သူတိုင္း ေအာက္ပါမေထရ္ ႏွစ္ပါး၏ ဝတၳဳကို အၿမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ ႏွလံုးသြင္းအပ္ေပသည္။

 

ဓုတင္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္သူ ။ ။

သီဟိုဠ္ကၽြန္း (ယခု သီရိလကၤာ) အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း စိတၱလေတာင္ ၌ ညီေနာင္ မေထရ္ ႏွစ္ပါး သီတင္းသံုးလ်က္ ေနၾက၏။ တေန႔ေသာ္ ေနာင္ေတာ္ မေထရ္ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၿပီး၍ ပလုတ္ေဆးေနစဥ္ ညီေတာ္မေထရ္ ေရာက္လာၿပီးလွ်င္ "ႀကံပိုင္း ဘုဥ္းေပးပါဦး ဘုရား" ဟုဆိုကာ ႀကံပိုင္းကို ဆက္ကပ္၏။

ေနာင္ေတာ္ မေထရ္က အလိုမရွိေတာ့ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေသာအခါ "အရွင္ဘုရား ဧကာသနိက္ဓုတင္ ေဆာက္တည္ပါသလား ဘုရား" ဟု ညီေတာ္က ေမး၏။

ထိုအခါ ေနာင္ေတာ္က "ကဲ ႀကံပိုင္းယူခဲ့ပါ" ဟု ဆိုကာ ကပ္လာေသာ ႀကံပိုင္းကို ဘုဥ္းေပး၏။ ေနာက္မွ ဓုတင္ကို ျပန္၍ ေဆာက္တည္၏။

 

ႀကံပိုင္းကို မဘုဥ္းေပးလွ်င္ မိမိ ဧကာသနိက္ဓုတင္ ေဆာက္တည္သည္ကို ညီေတာ္ သိသြားမည္ စိုးသျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ပတ္လံုး ေဆာက္တည္လာေသာ ဓုတင္ကို အပ်က္ခံ၍ ႀကံပိုင္းကို ဘုဥ္းေပးျခင္း ျဖစ္၏။ အလိုနည္းျခင္း = အပၸိစၧတာဂုဏ္ႏွင့္ လြန္စြာ ျပည့္စံုလွသျဖင့္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ေကာင္းလွပါေပသည္။ ( အံ-႒ ၁၊ ၅၉ )

 

ပရိ၀ါသ္ေဆာက္တည္ေသာ ရဟန္း မက်င့္အပ္ေသာ ဓုတင္။ ။

ပရိ၀ါသ္ယူၿပီး ဓုတင္ (၁၃)ပါးကို ေဆာက္တည္ က်င့္သံုးလိုေသာ ရဟန္းသည္ အထက္ပါစူဠ၀ါပါဠိေတာ္အရ အာရညကင္ဓုတင္ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္မေဆာက္တည္ရဟု ေဟာေတာ္မူသည္ ………။

 

စူဠ၀ါအ႒ကထာ၌ အာရညကင္ဓုတင္မေဆာက္တည္ရဟူသည္မွာ ေရာက္လာကုန္ ေရာက္လာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔အား ပရိ၀ါသ္ၾကားျခင္းငွာ ရွက္ေသာေၾကာင့္ မေဆာက္တည္ရဟု ဆိုသည္။ ပင္ကုိက (နဂိုက) ေဆာက္တည္ထားျပီးသူ ရဟန္းျဖစ္လွ်င္ အေဖာ္ရဟန္းကို ေခၚ၍ ေတာ၌ အ႐ုဏ္ကိုတက္ေစရမည္ ဆြမ္းစားေက်ာင္း စသည္၌ ေနရာစြန္၌ ေနရျခင္းျဖင့္ ရွက္၍
ပိ႑ပါတ္ဓုတင္မေဆာက္တည္အပ္။ ပင္ကိုကပင္ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ ေဆာက္တည္ထားသူျဖစ္က တားျမစ္ျခင္းမရွိ က်င့္ေကာင္းသည္ဟု ဖြင့္ဆိုထား-ပါသည္ ။

 

ဓုတင္ႏွင့္ က်င့္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္အသီးသီး။ ။
ရဟန္းတို႔ေဆာက္တည္ႏိုင္ေသာ ဓုတင္ ၁၃ပါး
ဘိကၡဳနီတို႔ ေဆာက္တည္ႏိုင္ေသာ ဓုတင္ ဂ ပါး
သာမေဏတို႔ ေဆာက္တည္ႏိုင္ေသာ ဓုတင္ ၁၂ ပါး
သိကၡမာန္ သာမေဏရီတို႔ ေဆာင္တည္ႏိုင္ေသာ ဓုတင္ ၇ ပါး
လူဥပါသကာ လူဥပါသိကာတို႔ ေဆာက္တည္ႏိုင္ေသာ ဓုတင္ ၂ ပါး

ရဟန္းတို႔သည္ ဓုတင္ ၁၃ ပါးလံုးကို ေဆာက္တည္ႏိုင္ၾကကုန္၏။ 


ဘိကၡဳနီမတို႔သည္ အာရညိကဓုတင္၊ ခလုပစၦာဘတၱိက ဓုတင္တို႔ကို သိကၡာပုဒ္ျဖင့္ တားျမစ္ထားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အေဗၻာကာသိကဓုတင္ ရုကၡမူဓုတင္ သုသာန္ဓုတင္၊ ယင္းတို႔ကို ေဆာက္တည္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း (အာရညိကဓုတင္၊ ခလုပစၦာဘတၱိက ဓုတင္၊ အေဗၻာကာသိကဓုတင္ ရုကၡမူဓုတင္ သုသာန္ဓုတင္၊) ဓုတင္ ၅ ပါးမွ ၾကြင္းေသာ ဓုတင္ ၈-ပါးတို႔ကို ေဆာင္တည္ႏိုင္ၾကကုန္၏။ 


သာမေဏတို႔သည္ တိစီ၀ရိက္ ဓုတင္မွတပါး ၾကြင္း ၁၂ ပါးတို႔ကို ေဆာက္တည္ႏိုင္ၾကကုန္၏။ 
သိကၡမာန္ သာမေဏရီ-တို႔သည္ ဘိကၡဳနီတို႔ေဆာက္တည္ႏိုင္ေသာ ဓုတင္ ၈-ပါးတြင္ တိစီ၀ရိက္ ဓုတင္ကို ခ်န္ ၾကြင္းဓုတင္ ၇-ပါးတို႔ကို ေဆာက္တည္ႏိုင္ၾကကုန္၏။

 

လူပုဂၢဳိလ္မ်ား ေဆာက္တည္ႏိုင္ေသာ ဓုတင္()ပါး ။ ။
လူဥပါသကာ ဥပါသိကာတို႔သည္ ဧကာသနိက္ဓုတင္၊ ပတၱပိုဏ္ဓုတင္ ဤ ဓုတင္ (၂) ပါးတို႔ကို ေဆာက္တည္ႏိုင္ၾကကုန္၏။
မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဓုတင္ေဆာင္လိုေသာ လူဥပါသကာ ဥပါသိကာတို႔သည္ ရိပ္သာ`၌ျဖစ္ေစ၊ ခုႏွစ္ရက္ ရွစ္ရက္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္လျဖစ္ေစ၊ အဓိဌာန္၀င္၍ ဓုတင္ေဆာက္တည္ႏိုင္ေလ၏။


၁။ ဧကာသနိက္ဓုတင္= ေဆာက္တည္ပံု=
နာနာသနေဘာဇနံ ပဋိကၡိပါမိ = အထူးထူး အျပားျပား မ်ားစြာေသာေန(ေနရာအမ်ဳိးမ်ဳိး)၌ စားျခင္းကို ပယ္စြန္႔ပါ၏။
ဧကာသနိကဂၤ ံ သမာဒိယာမိ = တထိုင္တည္း၌သာ စားျခင္း က်င့္၀တ္ရွိေသာ ရဟန္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ သမာဒါန ေစတနာကို ေဆာက္တည္ပါ၏။ 
ျမန္မာလို သက္သက္ရြတ္ဆိုၿပီး ေဆာက္တည္ႏိုင္ပါသည္။ ေဆာက္တည္လိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။
အထူးထူး အျပားျပား မ်ားစြာေသာေန(ေနရာအမ်ဳိးမ်ဳိး)၌ စားျခင္းကို ပယ္စြန္႔ပါ၏။= အထူးထူး အျပားျပား မ်ားစြာေသာေန(ေနရာအမ်ဳိးမ်ဳိး)၌ စားျခင္းကို ပယ္စြန္႔ပါ၏။


၂ ။ပတၱပိ႑ိက(ပတၱပိုဏ္) ဓုတင္ေဆာက္တည္ပံု=
ဒုတိယကဘာဇနံ ပဋိကၡိပါမိ = ၂-ခုေျမာက္ စားခြက္ကို ပယ္စြန္႔ပါ၏။ 
ပတၱပိ႑ိကဂၤ ံ သမာဒိယာမိ = သပိတ္တလံုးတည္း`၌ ရွိသေရြ႕ကိုသာ စားေလ့ရွိေသာ ရဟန္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ သမာဒါန ေစတနာ ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။
ျမန္မာလို သက္သက္ရြတ္ဆိုၿပီး ေဆာက္တည္ႏိုင္ပါသည္။ ေဆာက္တည္လိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။
၂ - ခုေျမာက္ စားခြက္ကို ပယ္စြန္႔ပါ၏။ သပိတ္ (ခြက္) တလံုးတည္း`၌ ရွိသေရြ႕ကိုသာ စားေလ့ရွိေသာ ရဟန္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ သမာဒါန ေစတနာ ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

 

ဓုတင္ေဆာက္တည္လိုသူသည္ ဓုတင္အက်င့္မ်ားကို ေဆာက္တည္ရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိက၊ ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္၌ လည္းေကာင္း၊ မဟာသာ၀ကႀကီးတို႔၏ ထံေတာ္၌လည္းေကာင္း၊ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္၊ အနာဂါမ္၊ သကဒါဂါမ္၊ ေသာတာပန္၊ ပိဋကသုံးပုံေဆာင္၊ ႏွစ္ပုံေဆာင္၊ တစ္ပုံေဆာင္၊ နိကာယ္ငါးရပ္တို႔တြင္ တစ္ပါးပါး ေသာနိကာယ္ေဆာင္၊ အ႒ကထာဆရာတို႔ထံ၌ ေဆာက္တည္အပ္ကုန္၏။ ဓုတင္ေဆာင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ ထိုအရပ္၌မရွိေသာ္ ေစတီရင္ျပင္ကို တံျမက္လွည္း၍ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္လက္အုပ္ခ်ီၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္၌ ဆိုဘိသကဲ့သို႔ ေဆာက္တည္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

ဤကား ဓုတင္(၁၃)ပါး က်င့္သံုး ေဆာက္တည္ပံု နည္းလမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (၀ိသုဒၶိမဂ္၊ အ႒၊ ဓုတဂၤနိေဒၵသ တြင္ အက်ယ္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

အရွင္ဥကၠံသ

သာသနတကၠသီ မဟာဓမၼာစရိယ M.A.(Buddhism)

က်မ္းကိုး။ 
၁။ ဓုတဂၤ၀ိနိစၧယက်မ္း(နဘူးက်င္းေတာရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)
၂။ ဓုတင္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (သျဗဟၼစာရီ- ဓမၼ၀ိနယ)

၃။  ဓုတဂၤနိေဒၵသ၊ ပါ၊ ႒၊ ဝိသုဒၶိမဂ္။

၄။ ဓုတင္ဆိုင္ရာ ဝက္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား။

 

Views: 993

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Pyaephyoaung is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 4
oplihon posted blog posts
Aug 20
oplihon is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
A Maris updated their profile
Aug 18

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service