ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

သာကီဝင္မင္းတို႔၏ဝဋ္ေႂကြး

“သာကီဝင္မင္းတို႔၏ဝဋ္ေႂကြး”


ပေႆနဒီေကာသလမင္းႀကီးသည္ သာကီဝင္မင္းတို႔ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္လို၍ မဟာနာမ္ မင္းႀကီးထံ သာကီဝင္မင္းသမီးတစ္ဦးကို ေတာင္းခံခဲ့ေလသည္။

သာကီဝင္မင္းတို႔သည္ အမ်ိဳးမာန္ အလြန္ႀကီးသည္။ မိမိမ်ိဳးႏြယ္၌ တစ္ပါးေသာမ်ိဳးႏြယ္ျဖင့္ ေသြးေႏွာမွဳကို
အလြန္စက္ဆုပ္ၾကေလသည္။

ပေႆနဒီမင္းႀကီးက သာကီဝင္မင္းသမီးတစ္ဦး ေတာင္းလာေသာအခါ ေကာသလမင္းက စစ္အင္အား  ေတာင့္တင္းၿပီး တန္ခိုးႀကီးေသာမင္းျဖစ္ေန၍ သတို႔သမီး မေပးလွ်င္ မိမိတို႔ကို ႏွိပ္စက္ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ အေျခအေန ရွိေနသည္။
မေပးလွ်င္ မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သာကီႏြယ္စစ္ သတို႔သမီးကိုမေပးဘဲ မဟာနာမ္မင္းႀကီးႏွင္ ့ ကြၽန္မက ေပါက္ဖြားေသာ ဝါသဘခတၱိယမည္ေသာ ကြၽန္မကို သာကီဝင္ သတို႔သမီးအျဖစ္ လိမ္ညာ၍ ပို႔ဆက္ေပးေလသည္။

ေကာသလမင္းႏွင့္ ဝါသဘခတၱိယမင္းသမီးတို႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ၍ ဝိဋဋဴဘ အမည္ရွိေသာ သားတစ္ေယာက္ရခဲ့သည္။ ဝိဋဋဴဘမင္းသားအရြယ္ေရာက္ ၍ အဘိုးအဘြားကို မိခင္ထံ ေမးၿပီး သာကီဝင္မင္းတို႔စံရာ ကပိလဝတ္သို႔ သြား၍ ဘိုးေတာ္မဟာနာမ္မင္းႀကီးကို ရွိခိုးပူေဇာ္ေလသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဝိဋဋဴဘကၽြန္မသားကို ရွိခိုးရမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ ဝိဋဋဴဘထက္ငယ္ေသာ သာကီဝင္မင္းသားအားလံုးကို အရပ္တစ္ပါးသို႔သြားေရာက္ ေရွာင္တိမ္းေနေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝိဋဋဴဘမင္းသားကသာ ဘႀကီး၊ ဦးႀကီး၊ ဦးေလး စသည္ျဖင့္ ရွိခိုးပူေဇာ္ရသည္။
ဝိဋဋဴဘမင္းသားကို ရွိခိုးမည့္သူက တစ္ေယာက္မွ် မရွိေပ။

မင္းသားသည္(၇)ရက္ေနၿပီး သာကီဝင္မင္းတို႔ထံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။ ထိုခဏမွာပင္ေနာက္ပါအေစာင့္တစ္ေယာက္က လက္နက္ ေမ့ေန၍ ျပန္ယူသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြၽန္မတစ္ဦးသည္ လႊတ္ေတာ္၌ ဝိဋဋဴဘမင္းသားထိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာကိုႏြားႏို႔ျဖင့္ေဆးေၾကာေနၿပီး ႏွဳတ္မွလည္း ကြၽန္မသားေနခဲ့ေသာေနရာ ဟု တဗ်စ္ေတာက္ေတာက္ အျပစ္ေျပာေနေလသည္။

ထိုအေၾကာင္းကို ထိုမင္းခ်င္းက ဝိဋဋဴဘထံ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။  ထိုအေၾကာင္းကို ေကာသလမင္းႀကီးပါသိၿပီး ဝါသဘခတၱိယႏွင့္ ဝိဋဋဴဘတို႔ကို ရာထူးမွခ်ထားျခင္း ခံရသည္။ ေနာင္တြင္ ဘုရားရွင္က အမိမ်ိဳး၊ အဘမ်ိဳးတြင္ အဘမ်ိဳးက အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာျပသျဖင့္  ေကာသလမင္းက မူလမိဖုရားအရာ သားေတာ္ အရာေနရာႏွင့္ အေဆာင္ေတာ္မ်ား ျပန္ေပးသည္။ ဝိဋဋဴဘသည္ မိမိသည္ ကြၽန္မသားျဖစ္ရျခင္း၊ မိမိေနရာကို ႏြားႏို႔ျဖင့္ေဆးခံရျခင္း၊ ရာထူးမွ ခ်ထားခံရျခင္းတို႔အတြက္ ေဒါသထြက္ကာ-

“သာကီဝင္ေတြ ငါထိုင္ေသာပ်ဥ္ခ်ပ္ကို ႏို႔ေရျဖင့္ ေဆးၾကပါေစဦး၊ ငါမင္းျဖစ္ပါက သာကီဝင္မင္းတို႔၏ လည္ေခ်ာင္းေသြးျဖင့္ ငါ့ေျခ၊ ငါထိုင္ေသာေနရာကို ေဆးေၾကာမည္” ဟု ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ထားခဲ့ေလသည္။ ဝိဒဋဴဘသည္ မိမိရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ေကာသလမင္း နတ္ရြာစံေသာအခါ ထီးနန္းဆက္ခံရသည္။

ေကာသလမင္းႀကီး၏သားျဖစ္သူ ၀ိဋဋဴဘ နန္းတက္ေသာအခါ သာကီ၀င္မင္းမ်ိဳးတို႔ကို  မ်ိဳးသုဥ္းေအာင္ သတ္ျဖတ္ဖု႔ိ ႀကံရြယ္ၿပီး စစ္တပ္ခ်ီ၍ ကပိလ၀တ္ျပည္သို႔ သြားေလသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကပိလ၀တ္ျပည္နယ္စပ္ရွိ ဇီးပင္ေအာက္တြင္ သီတင္းသံုေနေတာ္မူေလသည္။ အခ်ိန္မွာ နံနက္ဆြမ္းခံၾကြခ်ိန္ျဖစ္၍ ဇီးပင္မွာအရိပ္မေကာင္းသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားအားေနေရာင္ထိုးေနေပသည္။ ၀ိဋဋဴဘစစ္တပ္ႀကီးေရာက္လာသည့္အခါ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ေလသည္။

ထိုအခါ ၀ိဋဋဴဘက သာ၀တၳိျပည္နယ္စပ္၌ အရိပ္ရွိေသာ ေညာင္ပင္ရိပ္ကိုမခိုဘဲ  အရိပ္မရွိသည့္ ဇီးပင္ေအာက္မွာ သီတင္းသံုးရျခင္းအေၾကာင္းကိုေမးေလသည္။ ျမတ္စြာဘုရားက “ေဆြရိပ္ မ်ိဳးရိပ္ဟာ ေအးျမပါတယ္ ” ဟု ေျဖေတာ္မူေလသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ေညာင္ပင္ႀကီးသည္ အရိပ္ေအးျမသည္မွန္ေသာ္လည္း ရန္သူ႔နယ္ေျမမွာရိွေသာေၾကာင့္ မလံုၿခံဳ၊ ဇီးပင္ေလးသည္ အရိပ္မရေသာ္လည္း ေဆြမ်ိဳးတို႔၏ တုိင္းျပည္မွာရွိေသာေၾကာင့္ ေအးျမလံုၿခံဳသည္ကိုရည္ရြယ္၍ “ ေဆြရိပ္ မ်ိဳးရိပ္က ေအးျမသည္ (ဥာတကာနံ ဆာယာ နာမ သီတလာ)” ဟု မိန္႔ေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေပသည္။

၀ိဋဋဴဘလည္း ဘုရားရွင္သည္ သူ၏ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တို႔ကို လာေရာက္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု ယူဆကာ တပ္ဆုတ္သြားခ့ဲေပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ တတိယအႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တို႔ကို ရန္သူ႔ေဘးမွ ကာကြယ္ေပးေတာ္မူခ့ဲေပသည္။ စတုတၳအႀကိမ္ခ်ီတက္လာသည့္အခါမွသာ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တို႔၏ အတိတ္ကံ၀ဋ္ေၾကြးကို ျမင္ေတာ္မူကာ လက္ေလွ်ာ့ခ့ဲျခင္း၊ ဥေပကၡာျပဳေတာ္မူျခင္းျဖစ္

သာကီဝင္မင္းတို႔၏ အတိတ္ဝဋ္ေႂကြးကိုသိ၍ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားရွင္ေသာ္မွ တားဆီး၍ မရႏိုင္ေတာ့ေပ။
ေလသည္။ သာကီဝင္မင္းမ်ိဳးအားလံုး အမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရေလသည္။

 (ဒါဒသကနိပါတ္၊ ဘဒၵသာလဇာတ္)


“အတိတ္မေကာင္းမွဳကံ”

သာကီဝင္မင္းအေပါင္းတို႔သည္ အတိတ္ဘဝတစ္ခု၌ တံငါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ တံငါသည္တို႔သည္ သားငါးမ်ားကို ဖမ္းယူ ေရာင္းခ် စားေသာက္လ်က္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳကာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

တစ္ေန႔တြင္ ရြာသားအားလံုး တိုင္ပင္ညီၫြတ္ၿပီး တစ္ေပါင္းတည္းစုေဝးလ်က္ ျမစ္တစ္ခုသို႔သြားၾကသည္။
ျမစ္ထဲသို႔ ငါးေဆးအဆိပ္တို႔ကို ထည့္ခတ္ၾကၿပီး ငါးတို႔အဆိပ္မိ၍ ေသကုန္ၿပီး ေရေပၚသို႔ေပၚလာေသာအခါ အလြယ္တကူေကာက္ယူ၍ ေစ်း၌ေရာင္းခ်ၾကသည္။

ထိုအဆိပ္ခတ္သတ္ခဲ့ေသာ မေကာင္းမွဳကံ၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ယခုဘဝတြင္ သာကီဝင္မင္းတို႔သည္
ဝိဒဋဴဘမင္း၏ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မွဳကို ခံခဲ့ၾကရေလသည္။

တူေသာဆႏၵ၊ တူေသာေစတနာကို အေျခခံ၍ တူေသာအလုပ္ကို လုပ္ၾကရာတြင္ မေကာင္းေသာ အလုပ္ကို လုပ္မိၾက၍ အတူလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တို႔ဟူေသာ အက်ိဳးဝဋ္ကို ေပးဆပ္ၾကရသည္။
ေကာင္းေသာအလုပ္ကို လုပ္လွ်င္လည္း ေကာင္းေသာအက်ိဳးကို ခံစားရပါသည္။  ဥပမာ-မာဃလုလင္ႏွင့္ အေဖာ္သံုးက်ိပ္၊ လင္းႏို႔သားငါးရာတို႔သည္ တူေသာဆႏၵ၊ တူေသာေစတနာရွိခဲ့ၾက၍ တူေသာေကာင္းက်ိဳးကို ခံစားခဲ့ၾကရေလသည္။

 

 

Views: 68

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Pyaephyoaung is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 4
oplihon posted blog posts
Aug 20
oplihon is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
A Maris updated their profile
Aug 18

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service