ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ၿပိတၱာ(၁၂)မ်ိဳးႏွင့္ ၿပိတၱာျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းမ်ား

 ၿပိတၱာ(၁၂)မ်ိဳးႏွင့္ ၿပိတၱာျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းမ်ား

 

မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရား စီရင္ေတာ္မူတဲ့ မဟာသုတကာရီ မဃေဒဝလကၤာသစ္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါသတဲ့ဘုရား၊ လကၤာအပိုဒ္ ၄၅၂-မွာ

“ပညာမဲ့ထ၊ ေမာဟဒၶေၾကာင္ ့၊သံဃိကျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသစ္သီးႏွင့္၊ ေက်ာင္းမီးေက်ာင္းေရ၊ သဃၤာ့ေျမကို၊ မထီေလးစား၊ ကိုယ္ပိုင္လားသို႔၊ သုံးစားတက္စြာ၊ လူတကာကား၊ ၿပိတၱာတို႔ထက္၊ ၿပိဳးျပက္အေရာင္၊ ဘုံေဆာင္ေျခြရံ၊ ပတ္ၿခံဝတ္လ်ား၊ ျပည့္စုံျငားလ်က္၊ မစားရတက္၊ အာမစြတ္ဘဲ၊ ငတ္မြတ္စားေရ၊ ခံေနရဘိ၊ တန္ခိုးရွိသည့္၊ မဟိဒၶိက၊ ဤသို႔စ,သား” လို႔

“ေရးထားတဲ့ လကၤာရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို သိခ်င္ပါသတဲ့ဘုရား။”

“သည္လကၤာရဲ႕ အဓိပၸာယ္က ေလာကပညတၱိက်မ္းက လာတဲ့ ၿပိတၱာ ဆယ့္ႏွစ္မ်ိဳး ဆိုတာ ၾကားဖူးတယ္ မဟုတ္လား။”

“အမိန္႔ရွိပါဦး ဘုရား။”

 

ၿပိတၱာ (၁၂)မ်ိဳးဆိုတာ

(၁) ဝႏၲာသၿပိတၱာ - တံေတြး, ႏွပ္ခြၽဲ, အန္ဖတ္စား တတ္ေသာ ၿပိတၱာ

(၂) ကုဏပါသၿပိတၱာ-အေကာင္ပုပ္ကို စားတတ္ ေသာ ၿပိတၱာ

(၃) ဂူထခါဒကၿပိတၱာ - က်င္ႀကီးကို စားတတ္ေသာ ၿပိတၱာ

(၄) အဂၢိဇာလမုခၿပိတၱာ - ခံတြင္းက မီးထြက္ေစ တတ္ေသာ ၿပိတၱာ

(၅) သုစိမုခၿပိတၱာ - ခံတြင္း အပ္နဖားမွ်ေလာက္ ရွိေသာ ၿပိတၱာ

(၆) တဏွာဋၬိကၿပိတၱာ - အစာငတ္, ေရငတ္ျခင္း တဏွာျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံရေသာ ၿပိတၱာ

(၇) သုနိဇၩာမကၿပိတၱာ - မီးေလာင္ငုတ္ႏွင့္ တူေသာၿပိတၱာ

(၈) သတၳဂၤၿပိတၱာ - လက္နက္ႏွင့္တူေသာ ေျခလက္ အဂၤါရွိေသာၿပိတၱာ

(၉) ပဗၺတဂၤၿပိတၱာ - ေတာင္မွ်ေလာက္ ကိုယ္အဂၤါ ရွိေသာၿပိတၱာ

(၁၀) အဇရဂၤၿပိတၱာ - စပါးႀကီးေႁမြႏွင့္တူေသာ ကိုယ္အဂၤါ ရွိေသာ ၿပိတၱာ

(၁၁) ေဝမာနိကၿပိတၱာ - ဘုံဗိမာန္၌ျဖစ္ေသာၿပိတၱာ

(၁၂) မဟိဒၶိကၿပိတၱာ - တန္ခိုးႀကီးမားေသာၿပိတၱာ၊

အားလုံးေပါင္းၿပိတၱာအမ်ိဳးေပါင္း (၁၂) မ်ိဳးရွိသတဲ့

 

သည္ၿပိတၱာ (၁၂) မ်ိဳးထဲက တန္ခိုးႀကီးေသာ မဟိဒၶိက ၿပိတၱာ ျဖစ္လာပုံကို သည္လကၤာက ျပတယ္ကြယ့္”

“မဟိဒၶိကၿပိတၱာက ဘယ္လိုေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာလဲ ဘုရား”

“ေအးကြယ့္ - မဟိဒၶိကၿပိတၱာျဖစ္ပုံတင္ ေျပာလို႔မစုံမလင္ ျဖစ္ေနမွာပဲ၊ အမွန္ေတာ့ မဃေဒဝလကၤာသစ္ ၄၅၁၊ ၁၅၂-ႏွစ္ပိုင္းလုံးေပါင္းေျပာမွ အဓိပၸာယ္ စုံလင္လိမ့္မယ္”

“ေပါင္းၿပီး အမိန္႔ရွိေပးပါဦးဘုရား”

“ခပ္တိုတိုေျပာၾကစို႔ကြယ့္”

 

(၁) ရတနာသုံးပါးကို ျပစ္မွားတဲ့ပုဂၢိဳလ္, သီလရွိတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကို ျပစ္မွားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ မ်ား ဟာ အလြန္အ႐ုပ္ဆိုးၿပီး သူတစ္ပါး စားႂကြင္းစားက်န္ ႏွပ္တံေတြး အန္ဖတ္ကို စားေသာက္ရတဲ့ ဝႏၲာသၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။

(၂) စက္ဆုပ္ဖြယ္အရာဝတၳဳမ်ားကို မ႐ိုမေသ ေပးတတ္တဲ့သူဟာ အေကာင္ပုပ္ကို စားရတဲ့ ကုဏပါသ ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တက္သတဲ့။

(၃) သူေတာ္ေကာင္းမ်ားရဲ႕ အစာထဲ ႐ြံရွာဖြယ္ေတြ ထည့္ေကြၽးတဲ့သူဟာ ဂူထခါဒက ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။

(၄) ပူေလာင္တဲ့အစာမ်ိဳး မ႐ိုမေသေကြၽးခဲ့ဖူးလွ်င္ အဂၢိဇလၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။

(၅) သူတစ္ပါးအလႉ ပိတ္ပင္ခဲ့ဖူးသူဟာ သုစိမုခ ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။

(၆) ဆိုးမိုက္တဲ့စိတ္ျဖင့္ ေရတြင္းေရကန္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ဖူးသူဟာ တဏွာဋၬိက ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္ တတ္သတဲ့။

(၇) သက္ႀကီးသူအိုတို႔ကို မ႐ိုမေသ မေလးမစား ျပက္တိျပက္ေခ်ာ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့သူဟာ သုနိဇၩာမက ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။

(၈) မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားဟာ သတၳဂၤ ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။

(၉) သူတစ္ပါးေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းထားတဲ့ ျပာသာဒ္, ေက်ာင္း, သိမ္ စသည္မ်ားကို မီးတိုက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ဖူး သူဟာ ပဗၺတဂၤ ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။

(၁၀) သူတစ္ပါးကိုေၾကာက္ေအာင္ ေျခာက္လွန္႔ခဲ့ဖူး သူဟာ အဇဂရဂၤ ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။

(၁၁)ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို တစ္ဘက္ကျပဳၿပီး တစ္ဘက္က အက်င့္ပ်က္တဲ့ မိန္းမမ်ားဟာ ေဝ မာနိက ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။

“အခုေျပာခဲ့တာ ၿပိတၱာအမ်ိဳးေပါင္း ၁၁-မ်ိဳး ရွိသြားၿပီေနာ္ ”  “တင္ပါ့ ဘုရား”

 

“သီေပါ ဦးသုခရဲ႕စာမွာပါတဲ့ လကၤာကေတာ့ မဟိဒၶိကၿပိတၱာမ်ိဳးကို ျပသကြယ့္ ၿပိတၱာမ်ိဳးျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ တန္ခိုးႀကီး သလဲ၊ တန္ခိုးႀကီးပါလ်က္ႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ ၿပိတၱာျဖစ္ေနရ သလဲဆိုေတာ့ ကုသိုလ္အကုသိုလ္ ေရာစပ္ေနတဲ့ မိႆကကံေၾကာင့္ျဖစ္တယ္၊

ကုသိုလ္အကုသိုလ္ ေရာေနပုံကို လကၤာမွာ ျပန္ၿပီး ၾကည့္ပါ၊ လကၤာကိုျပန္ၾကည့္ခဲ့လွ်င္ သည္လို ေတြ႕လိမ့္မယ္၊

သည္ပုဂၢိဳလ္ဟာ အစိုးရတဲ့အာဏာလည္းရွိတယ္၊ ဥစၥာပစၥည္းလည္း ေပါမ်ားတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းအာရာ မ္ဗိမာန္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းခဲ့တယ္၊ လႉဒါန္းၿပီး ေက်ာင္းဒကာ ေက်ာင္းအမဆိုတဲ့ဂု ဏ္ႏွင္  ့  ေက်ာင္းပစၥည္းမ်ားကို မတရားသုံးစားခဲ့တယ္တဲ့၊ ဒါေၾကာင့္ သူေသေတာ့ တန္ခိုးႀကီးေသာ ၿပိတၱာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားတယ္ကြယ့္”

 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္။ ။

ႏိုင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒါစရိယ၊ ျမန္မာစာၾသဝါဒါစရိယ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕ - တည္ေတာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

ယေန႔ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာ အေမးအေျဖမ်ား အတြဲ(၁) မွ ေကာက္ႏုတ္ပူေဇာ္ပါသည္။

 

 

ေပတေခၚ ျပိတၱာ-၂၁-မ်ိဳး

၁။ အ႒ိသခၤလိက အရိုးစုျပိတၱာ
၂။ မံသေသသိက အသားတစ္ျပိတၱာ
၃။ မံသပိ႑ အသားစိုင္ျပိတၱာ
၄။ နိစၧဝိပုရိသ အေရခြံမရွိေသာေယာက်ားျပိတၱာ
၅။ အသိေလာမ သံလ်က္အေမြးရွိေသာျပိတၱာ
၆။ သတၱိေလာမ လံွအေမြးရွိေသာျပိတၱာ
၇။ ဥသုေလာမ မ်ွားအေမြးရွိေသာျပိတၱာ
၈။ သူစိေလာမ အပ္အေမြးရွိေသာျပိတၱာ
၉။ ဒုတိယသူစိေလာမ အပ္တို႔သည္ဦးေခါင္းမွဝင္ျပီးခံတြင္းမွ ထြက္ေသာျပိတၱာ
၁၀။ ကုမ႓႑ အိုးစရည္းပမာဏေဝွ႔ေစ့ရွိေသာျပိတၱာ
၁၁။ ဂူထကူပနိမုဂၢ က်င္ၾကီးတြင္း၌နစ္ေသာျပိတၱာ
၁၂။ ဂူထခါဒက မစင္ကိုစားေသာျပိတၱာ
၁၃။ နိစၥဝိတၳိ အေရျပားမရွိေသာမိန္းမျပိတၱာ
၁၄။ ဒုဂၢႏၶ မေကာင္းေသာအနံ႔ရွိေသာျပိတၱာမ
၁၅။ ၾသကိလိနီ မီးက်ီးထင္းပုံ၌အိပ္ရေသာျပိတၱာ
၁၆။ အသီသက ဦးေခါင္းမပါကိုယ္သာပါေသာျပိတၱာ
၁၇။ ဘိကၡဴေပတ သပိတ္ သကၤန္း ဒုကုဋ္တို႔မွ အလ်ွံတညီးညီးတေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ေလာင္ေနေသာ ဘုန္းၾကီးျပိတၱာ
၁၈။ ဘိကၡဴနီေပတ ရဟန္းမျပိတၱာ(ဘုန္းၾကီးျပိတၱာကဲ့သို႔)
၁၉။ သိကၡမာနေပတ သိကၡမာန္ျပိတၱာ(ဘုန္းၾကီးျပိတၱာကဲ႔သို႔)
၂၀။ သာမေဏရေပတ ကိုရင္ျပိတၱာ(ဘုန္းၾကီးျပိတၱာကဲ့သို႔)
၂၁။ သာမေဏရီေပတ ကိုရင္မျပိတၱာ(ဘုန္းၾကီးျပိတၱာကဲ႔သို႔)

[ပါရာဇိကပါဌ္-၁၄၄ နိဒါနဝဂၢပါဌ္-၄၄၆ ဓမၼပဒအ႒ကထာ(ပ)၃၂၀ဇာတကအ႒ကထာ(စ)၁၂၆-၁၂၈ နိဒါနဝဂၢဋီကာ ၅၈-၅၉ ဝိသုဒၶိမဂ္အ႒ကထာ(ဒု)၁၁၂]

ျပိတၱာဖမ္းစားျခင္းေၾကာင့္ရူးေသာလကၡဏာ။ ။


ေပတာနံ သဒိႆတိ သႏၴေရသု ပိ႑ံ သႏၲတၱမာ ဇလမပိစာပသဗ်ဝေတၱာ
မံသိသုတိလ ဂုဠွပါယာသာဘိကာမ တဗ႓ေတၱာ ဘဝတိပိ တုဂၢဟာပိ ဇေ႒ာ။ ။
အၾကင္သူသည္သမန္းျမက္ထုံးစသည္တို႔ျဖင့္ ျပဴလုပ္ထားေသာအခင္းေပါ္တြင္ ေသေသာမိခင္ဖခင္တို႔ကို ထမင္းကိုေပး၏။  ထိုသူသည္ ျငိမ္သက္ေသာစိတ္ျဖင့္ အေပၚရံုပုဆိုးကိုပခုံးေပၚတင္လ်က္  အခင္းေပၚတြ င္  ေရေလာင္း၍ခ်၏ ထိုမွတပါး အသားတို႔ႏွင့္စားလို၏ ႏွမ္းျပစ္ ၾကံသကာခဲကိုလိုလား၏ ၄င္းတို႔ကိုစားလို၏  ထိုသူကို ျပိတၱာစသည္တို႔ ဝင္ပူးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာရူးေသာသူဟူ၍သိအပ္၏။ ။

ေပတမရဏေခၚ ျပိတၱာေသဆုံးပုံ။ ။


တရံေသာအခါ မိလိႏၵမင္းၾကီးသည္ အရွင္နာဂေသနမေထရ္အားေမး၏။

“အရွင္ဘုရား ဘီလူး ျပိတၱာစသည္တို႔ မေသပါသေလာ”

“မင္းၾကီး ေသ၏။”

 “အရွင္ဘုရား ထိုကဲ႔သို႔ေသဆုံးပါလ်င္ ဘီလူး ျပိတၱာတို႔ ခႏၶာကိုယ္ၾကြင္းမရွိပါတကား  ထိုဘီလူး ျပိတၱာတို႔ အေကာင္ပုပ္နံ႔မနံပါတကား။”

 “မင္းၾကီး ဘီလူး ျပိတၱာတို႔ ခႏၶာကိုယ္လည္းရွိ၏။ အေကာင္ပုပ္နံ႔လည္းရွိ၏။ ထိုဘီလူး ျပိတၱာတို႔ေသလ်င္ ခႏၶာကိုယ္သည္ေဖါက္ျပန္၍ ပိုးဟပ္ ပိုးႏွံ ပိန္ေျမွာင္ တက္တူ ပင့္ကူ ပုဇြန္ ကင္း ကင္းေျခမ်ားျဖစ္၍ေသဆုံးၾကေပသည္။ ထိုအေကာင္၏ အပုပ္နံ႔သည္နံသည္သာ။ ။


(မိလိႏၵပဥွာ)

 

 

 

 

Views: 125

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Profile IconCara Lima and Gigi Jenner joined ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
5 hours ago
Gigi Jenner posted a blog post
11 hours ago
Cara Lima posted a blog post
Tuesday
Cara Lima posted a blog post
Monday

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service