ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

စက္ႀကီးတစ္ဆယ္႔သံုးပါး

စက္ႀကီးတစ္ဆယ္႔သံုးပါး

(၁) ေၾသာင္း-တစ္ရာ႔႐ွစ္ကြက္ ဗုဒၶစက္

(၂) တစ္ဆယ္႔ေလးခ်က္ ဓမၼစက္

(၃) တစ္ဆယ္႔႐ွစ္ခ်က္ သံဃစက္

(၄) လေရာင္းဝင္းလွ်က္ ႐ွင္ပေစၥက ဗုဒၶါ ရဟႏၲာစက္

(၅) ျမင္႔မိုရ္ေတာင္ဦး ျမင္႔ေခါင္က်ဴးလွ်က္ မိဘစက္

(၆) ဂုဏ္ေက်းဇူးကို အထူးသိလွ်က္ ဆရာ့စက္

(၇) (ျဗဟၼစုိရ္လက္နက္)ဝရဇိန္​လက္နက္ ျဗဟၼာ့စက္

(၈) မိုးႀကိဳးလက္နက္ သၾကားစက္

(၉) ေလာင္မီးက်လွ်က္ နတ္တို႔စက္

(၁၀) ဘြဲ႔ျဖဴလက္နက္ ဘီလူးစက္

(၁၁) ေတာင္ဟုန္ျပင္းလွ်က္ ဂဠဳန္စက္

(၁၂) အာခံတြင္းက ဝင္းဝင္းေတာက္လွ်က္ နဂါးစက္

(၁၃) သံုးေထာင္သခ်ၤာ ဟိမဝႏၲာ အာဏာစိုးလွ်က္ သီဟစက္ ။

စက္ႀကီးတစ္ဆယ္႔သံုးပါး၊ ရြတ္သံၾကားက၊

ေဘးမ်ားျမင္မႈ၊ မေကာင္းစုတို႔၊

ေဝးကၾကဥ္ေ႐ွာင္၊ ေအာင္ေစတတ္သည္၊

ျမတ္သည္႔ဆရာ ပညာတည္း။

ေၾသာင္း-နေမာ ဗုဒၶါ ႏုဘာေဝန

ေၾသာင္း-နေမာ ဓမၼာ ႏုဘာေဝန

ေၾသာင္း-နေမာ သံဃာ ႏုဘာေဝန

ေၾသာင္း-နေမာ ဒူေရ ဒူေရ ၊ သြား ဟံု ဟံု။

 

  စက္ႀကီး သံုးပါး

                   ေဟာသည္စာက ကသာၿမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဦးသာဇံဆိုသူထံမွေပးပို႔တဲ့ အေမးလႊာျဖစ္ပါတယ္

                   ဆိုစမ္းပါဦး၊ သူ႔အေမးက ဘာတဲ့တုန္း            

                   ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၉၈၅-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ - ၁ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ေပးပို႔လိုက္တဲ့ ဦးသာဇံရဲ႕ အေမးက သူဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့အတိုင္းစက္ႀကီး ၁၃-ပါး မႏၲရားကို ငယ္စဥ္ကစၿပီး ေန႔စဥ္ ရြတ္ဖတ္ ပြားမ်ားခဲ့ပါတယ္တဲ့၊ သို႔ေသာ္လည္းစက္ႀကီး ၁၃-ပါးအနက္ ရတနာသံုးပါးႏွင့္စပ္တဲ့ ေၾသာင္း-တစ္ရာ့ရွစ္ကြက္ဗုဒၶစက္၊ (၂) တစ္ဆယ့္ေလးခ်က္ဓမၼစက္ ၊(၃) တစ္ဆယ့္ရွစ္ခ်က္ သံဃာ့စက္ဆိုတဲ့ စက္သံုးပါးရဲ႕အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားကို နားမလည္ပါဘူးတဲ့၊ဒါေၾကာင့္ သူႏွင့္တကြ သူကဲ့သို႔ နားမလည္ၾကေသးေသာသူမ်ား ရွင္းလင္းစြာ သိသြားေအာင္ ဓမၼဗ်ဴဟာစာေစာင္မွတစ္ဆင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား

                   စက္ႀကီးတစ္ဆယ့္သံုးပါး၊ ရြတ္သံၾကားက၊ေဘးမ်ားျမင္မႈ၊ မေကာင္စုကို၊ ေဝးကၾကဥ္ေရွာင္၊ ေအာင္ေစတက္သည္ ဆိုတဲ့အတိုင္း စက္ႀကီးတစ္ဆယ့္သံုးပါးကိုရြတ္သည္မဆိုထားႏ ွင့္ သူတစ္ပါးရြတ္သံ ၾကား႐ံုႏွင့္ ေဘးဥပါဒ္အႏၲရာယ္မ်ား အေဝးက ကြင္းေရွာင္သြားၾကရတယ္ဆိုေ တာ့ အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ စက္ႀကီး ၁၃-ပါး ကို ရြတ္ဆိုသူ မ်ားျပားပါတယ္၊ စက္ႀကီး ၁၃-ပါးအနက္ ရတနာသံုးပါးႏွင့္စပ္တဲ့ ဤစက္ႀကီး သံုးပါးမွတစ္ပါး က်န္ေသာ စက္မ်ားရဲ႕ အနက္အဓိပၸာယ္ကမခက္လဲလွပါဘူး၊ ရတနာသံုးပါးႏွင့္စပ္တဲ့ ဤစက္သံုးပါးကေတာ့ မေလ့လာဖူးလွ်င္ ခက္သလိုလိုျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဦးသာဇံက ေမးလိုက္တာေနမွာေပါ့

                   မွန္ပါ ဘုရား

                   ေအး - သူေမးလာေတာ့လည္း အေျဖရွာၾကေသးတာေပါ့၊ေၾသာင္း - တစ္ရာ့ရွစ္ကြက္ ဗုဒၶစက္တဲ့၊ သည္စကားရပ္မွာပါဝင္တဲ့ (ေၾသာင္း) ဆိုတာဟာ (ဥံဳ)ဆိုတဲ့တႏၲရဝါဒက ဆင္းသက္လာတာတဲ့ ၊ တႏၲရဝါဒအလိုအားျဖင့္(ဥံဳ) ဆိုတာဟာ ျဗဟၼာ၊ ဗိႆႏိုး၊ သီဝဆိုတဲ့ဘုရားႀကီး သံုးဆူတို႔ကို စကားတစ္ခြန္းတည္းျဖင့္ တမ္းတ ရြတ္ဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္တဲ့၊ဘုရားႀကီးသံုးဆူ အထိမ္းအမွတ္(အ,ဥ,မ) အကၡရာ သံုးပုဒ္ကိုစပ္ၿပီး (ဥံဳ) ျဖစ္လာတယ္လို႔ဆိုၾကတယ္၊ ဥံဳကမွ အသံေျပာင္းၿပီး(ေၾသာင္း) ျဖစ္လာသတဲ့၊ ေၾသာင္းတို႔၊ ဥံဳတို႔ဟာ မူလကဘာသႏၲရ စကားေတြပါပဲ၊ ေနာက္ေတာ့ မိမိတို႔ ျမန္မာဘာသာအတြင္း ဝင္ေရာက္ ေနရာယူၾကျခင္းျဖစ္တယ္၊ဥံဳႏွင့္ေၾသာင္းဟာ ဘာသႏၲရဘဝက ဘုရားႀကီးသံုးပါး အနက္၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းအနက္မ်ား ကို ေဟာတယ္လို႔ဆရာတို႔ မိန္႔ဆိုေတာ္မူၾကတယ္ ၊ ေၾသာင္း - ဥံဳတို႔ကို အနက္ေပးပါလွ်င္-

                   ေၾသာင္း-ရတနာသံုးပါး ထင္ရွားျဖစ္ေစသတည္း၊

                   ေၾသာင္း-ေအာင္စင္စစ္ ျဖစ္ေစသတည္း-

   လို႔ အနက္ေပးသင့္တယ္၊ အခ်ိဳ႕ေသာျမန္မာပေယာဂဆရာဂမ်ားကေတာ့ ေၾသာင္းအစခ်ီလွ်င္ မႏၲရား၊ ဥံဳအစခ်ီလွ်င္ မႏၲန္လို႔ ေျပာဆိုၾကေသးတယ္ကြယ့္

                   မွန္ပါ့ ဘုရား

                   ဥံဳ-ေၾသာင္းတို႔ဟာ ယခု ေျပာဆိုၿပီးတာထက္က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အနက္အဓိပၸာယ္ ရွိခ်င္ရွိလိမ့္ဦးမယ္ေပါ့၊ သို႔ေသာ္လည္း သည္ေနရာမွာေတာ့သည္မွ်ေလာက္ႏွင့္ ရပ္တန္႔ၿပီး တစ္ရာ့ရွစ္ကြက္ ဗုဒၶစက္ဆိုတာကို ေျဖၾကစို႔ရဲ႕

                   မွန္ပါ၊ ေျဖေတာ္မူပါဘုရား

                   တစ္ရာ့ရွစ္ကြက္ ဗုဒၶစက္ဆိုတာကို ေထာက္လိုက္ေတာ့ဘုရားရွင္ရဲ႕ စက္လကၡဏာေတာ္ဟာ တစ္ရာ့ရွစ္ကြက္ရွိတယ္လို႔ ဆိုလိုရင္း ျဖစ္တယ္ကြယ့္

                   ဘယ္လို တစ္ရာ့ရွစ္ကြက္လဲဘုရား၊ မိန္႔ေတာ္မူပါဦး

                   ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ ေျခဖဝါးေတာ္ အျပင္မွာအကန္႔အကြက္အားျဖင့္ ထင္တဲ့ စက္လကၡဏာေပါင္း ၁၀၈-ကြက္ ရွိတယ္ကြယ့္

                   စက္လကၡဏာ ၁၀၈-ကြက္ကိုလည္း ေရတြက္ျပပါဦးဘုရား

                   ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ ေျခဖဝါးေတာ္ဟာ ပတၱျမားေရာင္လိုနီျမန္းေနတဲ့ေျခဖဝါးေတာ္အျပင္မွာ စၾကာမင္းတို႔ရဲ႕ ပံုေတာင္းရတနာ စၾကာသဏၭာန္ ကဲ့သို႔တေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ပတဲ့ တစ္ေထာင္ေသာအကန္႔၊ ေရႊေရာင္အနားကြပ္၊ ျမေရာင္ ပုေတာင္းသဏၭာန္စက္လကၡဏာထင္ေနတယ္၊ ထိုလကၡဏာမွတစ္ပါး ၁၀၈-ကြက္ေသာ အေရးအသား သဏၭာန္မ်ားလည္း ထင္ရွားေနတယ္။

                   တစ္ရာ့ရွစ္ကြက္ေသာစက္လကၡဏာသဏၭာန္မ်ားကေတာ့ - (၁) သတၱိ-လွံမပံု၊(၂) သီရိဝစၦ-က်က္သေရတိုက္ပံု၊ (၃) နႏိၵယာဝ႗-ဇလပ္ပြင့္ပံု၊ (၄) ေသာဝတၱိက-လည္ေရးသံုးဆင့္ပံု၊ (၅) ဝဋံသက-ဦးေဆာက္ပန္းပြင့္ပံု၊ (၆)ဝၯမာန-ထမင္းပြဲပံု၊ (၇) ဘဒၵပီဌ-ေရႊအင္းပ်ဥ္ပံု၊ (၈) အကၤုသ-ခၽြန္းေတာင္းပံု၊ (၉) ပါသာဒ-ျပာသာဒ္ပံု၊ (၁၀)ေတာရဏ-တု႐ိုဏ္တိုင္ပံု၊

(၁၁) ေသတဆတၱ-ထီးျဖဴပံု၊ (၁၂)ခဂၢ-သန္လ်က္ပံု၊ (၁၃) တလဝဏၬ-ထန္းရြက္ယပ္ဝန္းပံု၊ (၁၄) မယူရဟတၳ-ဥေဒါင္းၿမီးစည္းယပ္ပံု၊ (၁၅) စာမရီ ကတၳ-စာမရီသားၿမီးယပ္ပံု၊ (၁၆) ဥဏွီသ-သင္းက်စ္ပံု၊ (၁၇) ပတၱ-သပိတ္ပံု၊ (၁၈) မဏိ-ပတၱျမားပံု၊ (၁၉) သုမနဒါမ-မုေလးပန္းကံုပံု၊ (၂၀) နီလုပၸလ-ၾကာညိဳပန္းပံု၊

(၂၁) ရတၱဳပၸလ-ၾကာနီပန္းပံု၊ (၂၂) ေသာတုပၸလ-ၾကာျဖဴပံု၊ (၂၃) ပဒုမ-ပဒုမၼၾကာပံု၊ (၂၄) ပုဏၰရိက-ပုဏၰရိတ္ၾကာပံု၊ (၂၅) ပုဏၰဃဋ-ေရျပည့္အိုးပံု၊ (၂၆) ပုဏၰပါတိ-ေရျပည့္ဖလားပံု၊ (၂၇) သမုဒၵ-သမုဒၵရာေလးစင္ပံု၊ (၂၈)စကၠဝါဠ-စၾကာဝဠာေတာင္ပံု၊ (၂၉) ေမ႐ု-ျမင္းမိုရ္ေတာင္ပံု၊ (၃၀) သူရိယမ႑လ-ေနစက္ဝန္းပံု၊

(၃၁) စႏၵမ႑လ-လစက္ဝန္းပံု၊ (၃၂) နကၡတၱ-နကၡတ္ ၂၇လံုးပံု၊ (၃၃-၃၄-၃၅-၃၆) စတုမဟာဒီပ-ကၽြန္းႀကီး ေလးကၽြန္းပံု၊ (၃၇)စကၠဝတၱီ-စၾကဝေတးမင္းပံု၊ (၃၈) ဒကိၡဏာဝ႗သခၤ-လက္ယာရစ္ ခ႐ုသင္းပံု၊ (၃၉) သုဝဏၰမစၦယုဂလ-ေရႊငါးၾကင္း႐ုပ္အစံု၊ (၄၉) စကၠာဝုဓ- လက္နက္စၾကာပံု၊

(၄၁-၆၁) သတၱမဟာဂဂၤါ-ျမစ္ႀကီးခုနစ္စင္း, သတၱကုလပဗၺတာ-ေတာင္စဥ္ခုနစ္ထပ္, သတၱမဟာသရ-အိုင္ႀကီးခုနစ္အိုင္ပံု၊ (၆၄) ဓဇပဋာက-တံခြန္, ကုကၠား, မုေလးပြားပံု၊ (၆၅)သုဝဏၰသီဝိကာ-ေရႊထမ္းစင္ပံု၊ (၆၆) သုဝဏၰဝါဠဗီဇနီ-ေရႊသားၿမီးယပ္ပံု(၆၇)ေကာလာသပဗၺတ-ေကလာသ ေငြေတာင္းပံု၊ (၆၈) သီဟရာဇာ-ျခေသၤ့မင္းပံု၊ (၆၉) ဗ်ဂၣရာဇ-က်ားမင္းပံု၊ (၇၀) ဝလာဟကအႆရာဇ-ဝလာဟကျမင္းပ်ံပံု၊

(၇၁) ဥေပါသထဆဒၵႏၲ နာဂရာဇ- ဥေပါသထဆင္မင္း, ဆဒၵန္ဆင္မင္းပံု၊(၇၂) ဗုတုကီနာဂရာဇ-ဗာတုကီနဂါးမင္းပံု၊(၇၃) ဟံသရာဇ-ဟသၤာမင္းပံု၊ (၇၆) သုဝဏၰမကာရ-ေရႊမကာရ္းပံု၊ (၇၇) စတုမုခ-မ်က္ႏွာေလးခုရွိေသာ ျဗဟၼာပံု၊ (၇၈)သုဝဏၰ နာဝါ - ေရႊေလွပံု၊ (၇၉) သဝစၥရေဓႏူ-သားငယ္ႏွင့္တကြ ႏြားမပံု၊ (၈၀)ကိ ံပုရိသာ-ကိႏၷရာဖိုပံု၊

(၈၁) ကိ ံပုရိသီ-ကိႏၷရီမပံု၊ (၈၂)ကရဝိက-ကရဝိတ္ငွက္ပံု၊ (၈၃) မယူရရာဇာ-ဥေဒါင္းမင္းပံု၊ (၈၄) ေကာဥၥရာဇာ-ႀကိဳးၾကာငွက္မင္းပံု၊ (၈၅) စကၠဝကၠရာဇာ- စကၠဝက္ငွင္မင္းပံု၊ (၈၆) ဇီဝကရာဇာ- ဇီဝဇိုးငွက္မင္းပံု၊ (၈၇-၉၂) နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ပံု၊(၉၃-၁၀၈) ႐ူပျဗဟၼာ ၁၆-ထပ္ပံု၊ အားလံုးေရတြက္လိုက္လွ်င္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေျခဖဝါးေတာ္မွာထင္ေနတဲ့ စက္လကၡဏာေတာ္ေပါင္း ၁၀၈-ကြက္ရွိတယ္၊ သည္ စက္လကၡဏာ ၁၀၈-ကြက္ကိုရည္ၿပီး ေၾသာင္း-တစ္ရာ့ရွစ္ကြက္၊ဗုဒၶစက္လို႔ ဆိုတာပဲကြယ့္

                   တစ္ဆယ့္ေလးခ်က္ ဓမၼစက္ကိုလဲ အေျဖေပးပါဦးဆရာေတာ္

                   ၁၄-ခ်က္ ဓမၼစက္ဆိုတာ မဂ္ေလးပါး၊ ဖိုလ္ေလးပါးရယ္၊တရားေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ ေျခာက္ပါးရယ္ အားလံုးေပါင္းလိုက္ေတာ့ (၁၄)ပါး မရဘူးလား

                   ရပါတယ္ ဘုရား

                   အဲသည္ ၁၄-ပါးဟာ ၁၄-ခ်က္ ဓမၼစက္ပါပဲကြယ္

                   တစ္ဆယ့္ရွစ္ခ်က္ သံဃာ့စက္လဲ မိန္႔ေတာ္မူပါဦးဘုရား

                   သံဃာေတာ္ဟာ သမုတိသံဃာ၊ ပရမတၳသံဃာရယ္လို႔ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္ကြယ့္၊ သံဃာေတာ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးမွာ သုပၸဋိပၸႏၷတာ စတဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ေပါင္းကိုးပါးစီ, ကိုးပါးစီရွိၾကတယ္၊ သံဃာႏွစ္မ်ိဳးကို ေပါင္းလုိက္ေတာ့ ဂုဏ္ေတာ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ရွိသလဲကြယ့္

                   ဂုဏ္ေတာ္ႏွစ္မ်ိဳးကို ေပါင္းလို္က္ေတာ့ ၁၈-ပါးရွိပါတယ္ ဘုရား

                   ေအး-အဲသည္ ၁၈-ပါးဟာ တစ္ဆယ့္ရွစ္ခ်က္သံဃာ့စက္ပါပဲကြယ္၊ နားရွင္းၿပီ မဟုတ္လား

                   မွန္ပါ - နားရွင္ပါၿပီ ဘုရား

                   သာဓု - သာဓု - သာဓု

 

***ေကာက္ႏုတ္ခ်က္***

ႏိုင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒါစရိယ၊ ျမန္မာစာၾသဝါဒါစရိယ

အဂၢမဟာသဒၶမေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၲေဒဝိႏၵာဓိပတိ (ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕ - တည္ေတာဆရာေတာ္ႀကီး)

ယေန႔ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာ အေမးအေျဖမ်ား     မွ ေကာက္ႏုတ္ပူေဇာ္ပါသည္။

 

စက္ၾကီး ၁၃-ပါး ဂါထာမႏ ၱန္ေတာ္ရြတ္ဆုိျခင္း၏ အက်ိဳး

စက္ၾကီး (၁၃)ပါး ဂါထာမႏၱန္ေတာ္ကို ေန႔စဥ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔အိမ္၌ က်က္သေရ မဂၤလာ တုိးတက္ ပြားမ်ားေစပါသည္။ က်ေရာက္ဆဲ၊ က်ေရာက္လတၱံ႕ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားလည္း ကင္းေ၀းေစပါသည္။ ထို႔ျပင္ အမိအဘ၊ ဆရာသမားစေသာ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သူတုိ႔ႏွင့္ မကြဲမကြာ အတူတကြ ေနထုိင္ရေသာ အက်ိဳးတုိ႔ကိုလည္း ရရွိေစႏုိင္ပါသည္။

ဤဂါထာ မႏၱန္ေတာ္ကို ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း၊ ေလယာဥ္ခရီးလမ္းတုိ႔ သြားရာလာရာ၌ အထူးသတိျပဳကာ တေလးတစားရြတ္ဆုိ ပြားမ်ားသင့္ပါသည္။ ယင္း ဂါထာ မႏၱန္ေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ ပြားမ်ားသင့္ပါသည္။ ယင္း ဂါထာ မႏၱန္ေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ ပြားမ်ားျပီးေသာအခါ မိမိ ကုိယ္ေစာင့္နတ္ အပါအ၀င္ နတ္တုိ႔အား အမွ်ေပးေ၀ပါ။ လမ္းခရီး၌ အႏၱရာယ္ တစ္စံုတစ္ခုၾကံဳလာသည့္တုိင္ ၎နတ္တုိ႔က မိမိအား ေက်းဇူးတင္ေသာအားျဖင့္ တံု႕ျပန္ကူညီၾကပါလိမ့္မည္။ သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမဆုိသည့္ သေဘာကို စဥ္းစား ဆင္ျခင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Views: 705

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2022   Created by ukkmaung.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service