ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

“ဒကိၡဏသာခါ”


“ဒကၡိဏသာခါ ပုံေတာ္”ဟုဆိုလွ်င္ ဉာဏ္ေတာ္နိမ့္နိမ့္၊ လက္်ာလက္ေတာ္ တန္းတန္း၊လည္တိုင္မပါ၊ ၾကာဖက္ေဆာင္း ဆံေတာ္ပုံႏွင့္ မႈိကိုးခ်က္ပါရွိမွ စစ္မွန္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။ထိုအတိုင္း ထုလုပ္ပူေဇာ္၍ အျမတ္တႏိုး ရွိခိုး ကိုးကြယ္ ၾကေလသည္။ သို႔ႏွင့္ ဒကိၡဏသာခါ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔ ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ရာ  ရုပ္ပြားေတာ္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္၍ ေနေပသည္။

အခ်ိဳ႕က “ ဒကၡိဏသာခါ ဘုရားဆိုတာ ဘယ္ကမၻာမွာ ပြင့္တာလဲ ။ ေဂါတမ ဘုရားႏွင့္ ဘယ္သူ အရင္လဲ” ဟုပင္ ေမးေလသည္။ ဤမွ်အထိပင္ သူမ်ား ဒကၡိဏသာခါ ၍သာ ခါလိုက္ရသည္။ ဘာမွန္း ၊ညာမွန္း  မသိသူမ်ားပင္ ရွိေသးသည္ ။ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္ အတြင္းဝယ္ အျခား ကိုးကြယ္ရာ  တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ မွတ္ယူေနမိပါက အကုသိုလ္ ပြားမ်ား စရာပင္ ျဖစ္ေနေခ် ဦးမည္။

ဗုဒၶဘာသာ ဝင္တိုင္း လိုလိုပင္ “ ဒကိၡဏသာခါ ေဗာဓိပင္” ဟုဆိုလွ်င္ သာသနာ ၂၃၆ - ခုႏွစ္ အရွင္မဟိႏၵတို႔ သီဟိုဠ္ကြၽန္းသို႔ သာသနာျပဳ ႂကြသြားၿပီးေနာက္ ဘိကၡဳနီ သာသနာ ဆက္ရန္ ေနာက္ထပ္ လိုက္ပါရေသာ သံဃမိတၱာ ေထရီမ ပင့္ေဆာင္သြားသည့္ သီဟိုဠ္ေရာက္ ေဗာဓိပင္ကို သိရွိၾကသည္။ မဇၩိမတိုင္းႀကီး  ရွင္ဘုရင္ အေသာက မင္းႀကီးသည္ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ သီဟိုဠ္ကြၽန္း၌ စိုက္ပ်ိဳးကိုးကြယ္ရန္ အတြက္ မူလ မဟာေဗာဓိပင္မွ လက္်ာေတာင္ကိုင္းကို ျဖတ္ယူၿပီးလွ်င္ ေရႊဖ်ဥ္အိုးျဖင့္ပ်ိဳးစိုက္ ေ ဆာင္ယူ၍ သီဟိုဠ္ကြၽန္းသို႔ ေရာက္လွ်င္ ခမ္းနားစြာ ႀကိဳဆိုလ်က္ အႏုရာဓၿမိဳ႕ ေတာင္မ်က္ႏွာ ရာဇဝတၱဳ တံခါးမုခ္အရပ္၌ စိုက္ပ်ိဳးသည္။


ထိုေဗာဓိပင္ငယ္မွ အသီး (၅) လုံးပါလာရာ ထို အသီး (၅) လုံးမွ တစ္လုံးလွ်င္ (၈) ပင္စီ ေပါက္ ျပန္သျဖင့္  ေဗာဓိပြား (၄၀)၊ မူလအပင္ႏွင့္ေသာ္ (၄၁) ပင္ေသာ ေဗာဓိပင္မ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေလသည္။ ထိုမူလေဗာဓိပင္ႏွင့္   ပင္ပြားေတာ္ (၄၀) တို႔ကို မဟာ ေဗာဓိပင္ႀကီး၏ “ဒကိၡဏ” မည္ေသာ လက္်ာေတာင္ကိုင္းမွ ျဖစ္ေပၚခဲ့၍ “ ဒကိၡဏသာခါ (ေတာင္ကိုင္း) ေဗာဓိပင္မ်ား” ဟူ၍ ေခၚေလသည္။

 

ထို ေဗာဓိပင္မ်ားမွ အရြက္မ်ား အကိုင္းေျခာက္မ်ားကို အမႈန္႔ႀကိတ္ သရိုးကိုင္၍ လည္းေကာင္း၊ က်ိဳးပဲ့ ျပတ္က်ေသာ အကိုင္းႀကီးမ်ားကို ထုလုပ္၍လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၾကာေညာင္း၍ လဲၿပိဳေျခာက္            ေသြ႔သြားေသာ ေဗာဓိပင္စည္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ ထုလုပ္၍ လည္းေကာင္း ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား  ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ဒကိၡဏသာခါ ဘုရားမ်ားဟု ေခၚရေလသည္။ သို႔ဆိုေသာ္ ဒကိၡဏသာခါ ရုပ္ပြားေတာ္ မ်ား၏
ပင္ရင္း မူလကို သိေလာက္ ေပၿပီ။

❖ယင္း ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားသည္ သီဟိုဠ္ကြၽန္းမွ ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ သီဟိုဠ္ ရုပ္ပြားေတာ္ ပုံမ်ား၊  သီဟိုဠ္ယဥ္ေက်းမႈ အရိပ္မ်ား လႊမ္းမိုးေနမည္ ျဖစ္သည့္အတိုင္း ဤ စာအစတြင္ ေဖာ္ျပသည့္   အတိုင္း ပုံေပၚေနမည္မွာ ယုံမွားဖြယ္ မရွိပါေပ။

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
“ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဒကိၡဏသာခါမ်ား”
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
သီဟိုဠ္ကြၽန္းရွိ ဒကိၡဏသာခါ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားသည္ သီဟိုဠ္ ျမန္မာ သာသနာ ကူးလူးမႈ အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒကိၡဏသာခါ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္၍ လာေတာ့သည္ ။ထိုအေၾကာင္းႏွင့္စပ္၍ သမႏၲစကၡဳဒီပနီမွ ေအာက္ပါ စကားရပ္မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ အပ္ပါသည္။

ရတနာပူရၿမိဳ႕ကို တတိယေျမာက္ တည္ေထာင္ေသာ ေနာ္ေတာ္ ဆင္ျဖဴရွင္ မင္းတရား လက္ထက္ သီဟိုဠ္ေရာက္ သာရလကၤာရ သူျမတ္ ႏူတ္ထြက္ စာတမ္း တြင္လည္း အေစာင့္ အိမ္ေျခ တစ္ရာႏွင့္ သဃၤမိတၱာ ေဆာင္ယူခဲ့သည့္ ေဗာဓိပင္သာ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ေသာ္ အခ်ိဳ႕  ေသေပ်ာက္ ေလ်ာ့ယြင္းသည္ ဆိုေသာ စကားသည္ မွန္မည္ ကဲ့သို႔ ရွိသည္။ ထို ( ေသေပ်ာက္  ေလ်ာ့ယြင္းေသာ) ဒကိၡဏသာခါ ေဗာဓိသားတို႔ကို အခက္မွ စ၍ ျပည္သူတို႔သည္ ဘုရားရုပ္တု ထုလုပ္ကိုးကြယ္ ကုန္သည္၊ ရဟန္း သံဃာတို႔လည္း ျမတ္ထြတ္လွေသာ သစ္ပင္ဟူ၍ ထိုရုပ္ထုကို အျမတ္တႏိုး ကိုးကြယ္ ၾကကုန္သည္ ” (သမႏၲစကၡဳ - ဒု-၁၂ )

ရာဇဝင္တြင္ ထို ဒကိၡဏသာခါ ရုပ္တု ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ရွိေပသည္ ။သကၠရဇ္ ၇၈၈- ခုႏွစ္တြင္ ရတနာပူရ အင္းဝ ေနျပည္ေတာ္၌ နန္းတက္ေတာ္မူေသာ မိုးညႇင္း မင္းတရားႀကီး လက္ထက္တြင္ သီဟိုဠ္မွ ဒကိၡဏသာခါ အႀကီးအငယ္ ဆူေရ သုံးရာေက်ာ္  ေရာက္လာေၾကာင္း၊   မင္းမွဴးမတ္ မွစ၍ ျပည္သူ၊ လူ ရဟန္းတို႔ အျမတ္တႏိုး ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေနာက္ သီဟိုဠ္ကြၽန္းမွ အစဥ္အဆက္ ေရာက္ရွိ လာၾကေသာ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားမွာ ရာဇဝင္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး မွာလည္းေကာင္း၊ ယခု မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အထိ လည္းေကာင္း အစဥ္မျပတ္ခဲ့သျဖင့္  ျမန္မာ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား သီဟိုဠ္ေရာက္၍ သီဟိုဠ္မွလည္း ဒကိၡဏသာခါမွစ၍ ရုပ္ပြားေတာ္ ေပါင္းစုံပ င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ ေနေပေတာ့၏။

သီဟိုဠ္ ေဗာဓိသားကိုလုပ္မွ ဒကၡိဏသာခါ ျဖစ္ေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဗာဓိပင္မ်ားမွ ရရွိေသာ အရြက္၊ အကိုင္း အသားမ်ားကို သရိုးစပ္၍ ျဖစ္ေစ၊ ထုလုပ္၍ ျဖစ္ေစ ကိုးကြယ္လွ်င္ေကာ ဒကိၡဏသာခါ မေခၚရဘူးလားဟု  ေမးလွ်င္လည္း ျဖစ္ပါသည္ ေခၚရပါသည္ဟု ေျဖလိုပါသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ  ေဗာဓိပင္မ်ားသည္ မဇၩိမေဒသမွ ရသည္ထက္ - သီဟိုဠ္မွ ရလာသည္သာ မ်ားသည္။


သီဟိုဠ္ ဒကိၡဏသာခါ ေဗာဓိမ်ိဳး ေဗာဓိပြားမ်ားသာ မ်ား၍ ျမန္မာ ေဗာဓိမ်ားသည္လည္း ဒကိၡဏသာခါ  ေဗာဓိမ်ားဟု ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ အနည္းအပါး မဇၩိမ ေဗာဓိပြါးမ်ား ရွိခ်င္ရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း  ဒကိၡဏသာခါ တြင္က်ယ္ေနၿပီ ျဖစ္၍ ယင္း ေဗာဓိသားမ်ားလည္း အလိုလို ဒကိၡဏသာခါ ျဖစ္လာရမည္မွာ လမ္းရိုးအတိုင္းပင္၊အျခားကြၽန္းသား ၊က့ံေကာ္ စသည္မ်ားလည္း ယခုေခတ္တြင္ ဒကိၡဏသာခါ ပုံထုက ဒကိၡဏသာခါ ျဖစ္လာျပန္ပါ၏။

ဤ၌ ဒကိၡဏသာခါ ဟုဆိုသျဖင့္ လ်ဥ္းပါးစရာ ျဖစ္လာျပန္ပါ၏၊ ဒကိၡဏသာခါ ပုံထုမွ ဒကိၡဏသာခါေလာ  ဟူေသာ ျပႆနာပင္ ျဖစ္၏။

❖အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းရပ္တို႔ကို ဆင္ျခင္၍ ဒကိၡဏသာခါသည္ “ပုံ” ကို ပဓာန ထား၍ ေခၚသည္
မဟုတ္။ “မူလအသား” ကိုသာ ပဓာနထား၍ ေခၚဆိုေၾကာင္း သိႏိုင္ပါ၏ ။

သို႔ေသာ္ အစဥ္အလာ အားျဖင့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ သကၤန္း၊ ပုသိမ္ထီး၊ အင္းဝ သပိတ္ဖုံး ဟူေသာ ရဟန္း ေဝါဟာရ၊ ဘန္ေကာက္လုံခ်ည္၊ မႏၲေလး ပိုးထည္ စေသာ လူသုံး ေဝါဟာရမ်ား ကဲ့သို႔ မူလ  အဆင္အေသြး ပုံစံ နမူနာကို စြဲ၍ ေခၚေနေသာ အတိုင္းပင္ သီဟိုဠ္ ဒကိၡဏ သာခါ ရုပ္ထုပုံသည္ ဤ အတိုင္း ျဖစ္၍ ထင္ရွားေနသျဖင့္ ဤ အတိုင္းထုလုပ္မွ ဒကိၡဏသာခါျဖစ္သည္။မတ္ရပ္ ေလ်ာင္းေတာ္မူႏွင့္ ရိုးရိုး
ျမန္မာ ရုပ္ပြားေတာ္ပုံ ထုလုပ္က ေဗာဓိပင္၏ လက်္ာ ေတာင္ကိုင္းကို ေလာေလာ လတ္လတ္ ယူ၍ ထုလုပ္သည့္တိုင္  ဒကိၡဏသာခါ မဟုတ္သလို ထင္မွတ္ ေနၾကေလသည္။

❖ထို႔ေၾကာင့္ မတ္ရပ္ေတာ္ ဒကိၡဏသာခါ၊ ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဒကိၡဏသာခါ၊ ျမန္မာပုံ ဒကိၡဏသာခါ မ်ားလည္း  ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေဗာဓိကုန္း ေဗာဓိပင္ႀကီးမွ ဒကိၡဏသာခါမ်ား ထုလုပ္ပုံကို ေဖာ္ျပလိုပါ၏။

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
“ေဗာဓိကုန္း ဒကိၡဏသာခါမ်ား”
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ဟံသာဝတီ ေနျပည္ေတာ္ ဓမၼေစတီ မင္းႀကီးသည္ ဥကၠလာပတိုင္း ဒဂုန္ၿမိဳ႕ (ယခု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕) ဆံေတာ္ရွင္ (ေရႊတိဂုံ) ေစတီေတာ္ႀကီး၏ အေနာက္ေျမာက္ ဆံေတာ္ႀကိဳလမ္း (ယခု ဝင္ဒါမီယာ) နေဘးရွိ ကုန္းေတာ္ ေပၚတြင္ သီဟိုဠ္ ဒကိၡဏသာခါ ေဗာဓိပင္မွ ရေသာ မ်ိဳးေစ့ကို စိုက္ပ်ိဳးေတာ္ မူခဲ့သည္။ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၈၃၈ - ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္တြင္ ျဖစ္၏ ။

ထို ေဗာဓိပင္ႀကီးသည္ ၁၂၉၄ ခုႏွစ္ ေတာ္သလင္းလအတြင္းတြင္ မိုးမရြာ ေလမတိုက္ဘဲ ေတာင္ကိုင္းႀကီးသည္ နံနက္ (၃) နာရီတြင္ အလိုလုိ က်ိဴးက် လာေလသည္။ ထိုေနာက္ မၾကာမီ အကိုင္းႀကီးမ်ားပါ ဆက္တိုက္ က်ိဳးက်ေလရာ နံနက္ မိုးလင္းေသာအခါ ပင္စည္ ငုတ္တိုႀကီးသာ က်န္ေလေသာ ဟူ၏ ။

ဤ က်ိဳးက်ေသာ အကိုင္းႀကီးမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ ၿပီးေနာက္ ပင္စည္ ငုတ္တိုႀကီးကို  ေလ့လာၾကရာ  ေျခာက္ေသြ႕ေနသည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ အရင္းမွ လႊျဖင့္ တိုက္၍ လွဲလိုက္ ၾကရ၏ ။ ထို အပင္ရင္းမွ လက္သန္းဖ်ားခန္႔ ေဗာဓိပင္ပ်ိဳ တစ္ပင္ ေပါက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရ၍ ထိုေဗာဓိပင္ပ်ိဳကို မူလ ေနရာမွ  အေရွ႕ဘက္ အေတာင္ ႏွစ္ဆယ္ခန္႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳး ၿပီးလွ်င္ ထို ေဗာဓိပင္ ေနရာတြင္ ေစတီ  တည္ထားလိုက္ၾက၏။ ယခုတိုင္ ထိုေဗာဓိပင္ႏွင့္ ေစတီေတာ္ကို ေဗာဓိကုန္းတြင္ ဖူးေတြ႔ ႏိုင္ေပသည္။

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
“ရပ္ေတာ္မူ ဒကိၡဏသာခါ”
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ထိုက်ိဳးက်သြားေသာ ေဗာဓိကိုင္းမ်ားမွ အသားမ်ားႏွင့္ ပင္စည္ေဗာဓိသားမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္၍ ထိုေက်ာင္းတိုက္ အတြင္းမွာပင္ ပန္းပုဆရာမ်ားစြာ ေခၚယူၿပီးလွ်င္ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားစြာ ထုလုပ္ၾကရာ တစ္ႏွစ္ခန္႔ပင္ ၾကာသည္ဟု ဆိုေပသည္။ ထိုဒကိၡဏသာခါ ရုပ္ပြားေတာ္ေပါင္း မ်ားစြာတြင္ ၃ - ေပ၊ ၄ - ေပ ၊ ၅ ေပ အထိရွိေသာ ရပ္ေတာ္မူ ရုပ္ပြားေတာ္ႀကီး အထိ ပုံေတာ္ေပါင္း မ်ားစြာ ပါရွိေလသည္၊  ထို ထုလုပ္ၿပီးစီးေသာ ဒကိၡဏသာခါ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို (မူလ ေဗာဓိပင္ႀကီး ေနရာ အေရွ႕ဘက္ အေတာင္ ႏွစ္ဆယ္ခန္႔တြင္ ေရႊ႕၍ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ေဗာဓိပင္ပ်ိဳ၏ အေရွ႕ဘက္ အေတာင္ႏွစ္ဆ ယ္ ခန္႔တြင္ပင္ ) ေစတီ  တစ္ဆူတည္၍ ဌာပနာ လိုက္ေလသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ၅ ေပခန္႔ရွိ ဒကိၡဏသာခါ ရပ္ေတာ္မူ ရုပ္ပြားေတာ္ႀကီး ပင္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း ရုပ္ပြားေတာ္မွာ ဒကိၡဏသာခါ ဟူသမွ်တို႔တြင္ အႀကီးဆုံးပင္ ျဖစ္ဟန္ တူေၾကာင္း မွတ္သားရရုံမက-“ဒကၡိဏသာခါ ဟူသည္မွာ - ပုံေတာ္သည္ ပဓာနမဟုတ္။ မူလ အသားသာ ပဓာန ျဖစ္ေၾကာင္း”မွတ္သား သင့္ေပသည္။

ဤ ကား ဒကိၡဏသာခါ ရုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သိမွတ္ၾကည္ညိဳ စရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  ေဆးဘုရား စီရင္နည္း၊ မႈိကိုးခ်က္ ထည့္သြင္းနည္း၊ ဂါထာ မႏၲန္စုပ္နည္း စသည္တို႔ကား ဘုရားၾကည္ညိဳေသာ သမၼာဒိ႒ိ ႏြယ္ဝင္ သူေတာ္စင္တို႔ လုပ္ထုံးမ်ား မဟုတ္၍ ဤ၌ မေဖာ္ျပလိုေတာ့ပါေခ်။ ။-【ဆရာေတာ္ ရေဝထြန္း-ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ】

-【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team of Young Buddhist Association】
(✦“ရုိးသားမႈသည္ တခါတရံ၌ ရွံဳးနိမ့္ေစတတ္၏။ သုိ႔ေသာ္ တစ္သက္လံုးကားလိပ္ျပာလံုေစေတာ့၏။။”✦)

ဒကိၡဏသာခါ ဘုရား စီရင္ ပူေဇာ္နည္း

။ သာသနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ သီလ၊ သိကၡာ၊ သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္း၊ သံဃာမ်ား အခ်ိန္မတန္မီ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ ခဲ့လွ်င္လည္း သာသနာအတြက္အျပင္ သတၲဝါေတြ အတြက္ပါ လြန္စြာ အက်ိဳးယုတ္ပါတယ္။ သို႔ပါေသာ ေၾကာင့္ ယခုအစီအရင္ျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ပူေဇာ္ၿပီး မိမိတို႔ လိုလားေသာအက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳး၊ သာသနာေကာင္းက်ိဳးမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္သန္၍ ဘုရားစီရင္ပူေဇာ္နည္းကို ေရးသား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

မူရင္း ၁၃၁၉ ခု တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၁ရက္၊ မတၲရာ ဆရာေတာ္ဦးတိႆ၏ ေၾကးပုရပိုက္မွ ေဇယ်သိဒၶိဆရာႀကီး ဦးစိုးမင္းမွ ကူးယူခဲ့ၿပီး စီရင္ပူေဇာ္ခဲ့ ေသာ ဒကၡိဏသာခါ ဘုရား႐ုပ္ပြား ေတာ္ စီရင္ပူေဇာ္နည္းႏွင့္ အက်ိဳးအျပစ္မ်ား

ဥာဏ္ေတာ္-တမိုက္။ ၾကာဘက္ေဆာင္း ပလႅင္ခံႏွင့္ ပလႅင္ေအာက္က ေရကန္၊ ခ႐ု၊ ငါးၾကင္း၊  ၾကာပင္ခံႏွင့္ ပံုေတာ္ကို သပၸာယ္ေအာင္ထုလုပ္ၿပီး၊ ဓာတ္ေတာ္ကိုးဆူ၊ လက္ဖြဲ႕ကိုးလံုး၊ ေရႊမိႈကိုးခ်က္၊ ဌာပနာသြင္း၍ ေရမိႈသြင္းရန္ကား –

(၁) ဥဏၰလံုေတာ္

(၂) လက္ဝဲပခံုးစြန္း

(၃) လက်ာ္ပခံုးစြန္း

(၄) လက်ာ္ဒူးစြန္း

(၅) လက်ာ္တံေတာင္ဆစ္

(၆) လက္ဝဲဒူးစြန္း

(၇) လက္ဝဲတံေတာင္ဆစ္

(၈) ရင္ဝေတာ္

(၉) ခါးေတာ္၄င္း

(၁၀) ဌာနေဖာက္၍ ဌာပနာသြင္းေလ။ ၄င္း ေနာက္ ရင္ဝေတာ္မွာ သက္ေတာ္ ၈၀ စမအင္း၊ ခါးမွာဓာတ္ေလးပါးအင္း။ ပလႅင္ေတာ္မွာ သတၲဌာန အင္း။ သစၥာေလးပါးအင္း။ Óာဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး အင္း။ မာန္ငါးပါးအင္း။ ျဖစ္ေတာ္ေပါင္းအင္း။ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူအင္း။ ဣတိပိေသာဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး အင္း။ ဣတိပိေသာ ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာအင္း။ ေဗာဓိ ပကၡိယအင္း။ ႏွစ္ဆယ့္ေလးပစၥည္းအင္း။ ေလာ ကုတၲရာကိုးပါးအင္း။ ဘုရားဆယ္ဆူအင္း။ သမၺဳေဒၶ အင္း။ ဖြားေတာ္မူေသာဂါထာအင္း မွစ၍ ေကာင္း ေသာအင္း၊ ေကာင္းေသာဂါထာတို႔ကို ဌာပနာ သြင္းပါ။

 

ဌာပနာသြင္းရန္အစီအရင္

——————————

အင္းစမတို႔ကို ေၾကးျပားျဖစ္ေစ၊ ေငြျပားျဖစ္ ေစ၊ ေရႊျပားျဖစ္ေစ ေသခ်ာစြာခ်ၿပီး လက္ဖြဲ႕ကဲ့သို႔ လိပ္၍ ဂါထာစုတ္မန္းၿပီးမွ ဌာပနာသြင္းရမည္။ မိႈင္း ကိုင္စကၠဴျဖစ္လွ်င္ ပန္းေပါင္း၊ မင္းေပါင္း၊ ဂမုန္း ေပါင္းကို ဟသၤျပဒါးႏွင့္ေဖ်ာ္၍ အင္းကိုခ်ရမည္။ ၿပီးလွ်င္ ဌာပနာသြင္း၍ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရွိေအာင္ ေရႊ ခ်ၿပီးအေနကဇာတင္၍ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၾကပါေလ။

 

အင္း၊ စမ လက္ဖြဲ႕စီရင္နည္း

————————–

အင္းစမစီရင္ေသာအခါမွာ ေန႔ေကာင္းေန႔ ျမတ္ ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ နကၡတ္ ခါးပတ္ေရြးခ်ယ္ ၍ ဘုရားပြဲ၊ တရားပြဲ၊ သံဃာပြဲ၊ မိဘပြဲ၊ ဆရာပြဲ ျပင္၍ ပန္းဆီမီးေရခ်မ္းကပ္လွဴပူေဇာ္၍ ေကာင္းျမတ္  ေသာ အခင္းအက်င္းျဖင့္ စီရင္ေလ။

စီရင္သူမွာ မိမိကိိုယ္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ျပဳ လုပ္၍ အေမႊးနံ႔သာ လိမ္းက်ံၿပီးမွ စီရင္ပါေလ။

 

အေနကဇာတင္ရန္ အစီအရင္

————————-

လူ၊ ရွင္ရဟန္း၊ ဘုရင္ထီးေဆာင္းမင္းအ ေပါင္းတို႔မွစ၍ ထုလုပ္ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၾကေသာ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရားကို အေနကဇာတင္ေသာအခါ၌ ရက္ ေကာင္း၊ ရက္ျမတ္၊ နကၡတ္ေကာင္းကို ေရြးခ်ယ္၍ ေကာင္းျမတ္ေသာအခင္းအက်င္းမ်ား ခင္းက်င္း၍ ၾကက္လ်ာ၊ ပန္း၊ ေပါက္ေပါက္၊ နံ႔သာေရ ပက္ ဖ်န္းကာ ရတနာသံုးပါးအား ငွက္ေပ်ာပြဲမ်ားႏွင့္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့အေနကဇာတင္ပါ။

 

ကိုးကြယ္ပံုကိုးကြယ္နည္းႏွင့္ အက်ိဳးအျပစ္မ်ား

၁။ တန္ခိုးအာဏာႏွင့္ လာဘ္လာဘ

ဤဒကၡိဏသာခါဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆည္း ကပ္ပူေဇာ္ရေသာ ရဟန္းရွင္လူ ဘုရင္ထီးေဆာင္း မင္းအေပါင္းမွစ၍ အလံုးစံုေသာ သူတို႔အား ေဘး အႏၱရာယ္ကင္းေပ်ာက္၍ ခ်မ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ ေလ၏။ လာဘ္လာဘ ပရိသတ္အေျြခအရံ ေပါမ်ား၍ တန္ခိုးအာဏာႀကီးၿပီး၊ အတိုင္းမသိေသာ ေကာင္း က်ိဳးကိုရေလ၏။ အိမ္မွာ၊ ေက်ာင္းမွာ အၿမဲ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ၾကေလကုန္။

 

၂။ ပေယာဂ၊ အ႐ူး၊ ဘူး၊ အပင္းက်

စုန္း၊ နတ္၊ သရဲ၊ ဖုတ္၊ ၿပိတၲာ၊ ကေဝ၊ ဘီလူးဖမ္းစား၍ ငိုတံုရယ္တံုျဖစ္ၿပီး စိတ္ေနာက္႐ူး သြပ္သူတို႔ကို ပလႅင္ေတာ္ကို ေရသပၸာယ္၍ ゞင္းေရ ကိုတိုက္ေလ။ ကိုယ္တြင္းရွိသမွ် အပင္း၊ ဘူး မက်န္ ေၾကေပ်ာက္က်၏။ စိတ္ႏွလံုးၿငိမ္သက္၍ မေဖာက္ မျပန္ေကာင္း၏။

 

၃။ မ်က္စိျမင္နားၾကား

ထိုဒကၡိဏသာခါဘုရားကို ၄၉ ရက္ေရေတာ္ ကပ္၍ ေရသပၸာယ္ေလ။ ထိုသပၸာယ္ေသာေရကို ေသာက္ပါက မ်က္စိျမင္နားၾကားရေလ၏။

 

၄။ ဇာတာညႇိဳးႏြမ္းအိပ္မက္ဆိုး

ၿဂိဳဟ္စီးဇာတာ၊ ဒသာမေကာင္း၊ သံေဒါင္း နင္းတက္၊ စန္းလဂ္လြန္းျမတ္၊ သက္ခတ္ရွားမီး၊ တသီးနာမ္ႏွိမ္၊ နိမိတ္မေကာင္းေသာ အိပ္မက္ျမင္ မက္ေသာ္ ဆီမီးခုနစ္ခြက္ ပူေဇာ္ကပ္လွဴၿပီး ေကာင္း မြန္ေသာအရာကို ဆုေတာင္း ပထာနာျပဳပါက ဘုန္း က်က္သေရၿဖိဳးၿဖိဳးေဝ၍ ေကာင္းျမတ္မဂၤလာရွိေသာ အိပ္မက္ကို ျမင္မက္လာ၏။

 

၅။ ဘုန္းတန္ခိုးအာဏာႀကီးေစရန္

ဘုန္းရွိန္အာဏာေတဇာႀကီးေစလိုမူ ဆြမ္း ေတာ္၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီးသက္ေစ့ ပူေဇာ္ဆက္ကပ္၍ ဆုေတာင္းပါက တန္ခိုးႀကီးမားၿပီး မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္းတို႔ ခေညာင္းေၾကာက္ရြံ႕ဦးညြတ္ ဝပ္တြား  လာ၏။

 

၆။ ေဝးလံခရီးသြားရန္နည္း

ခရီးေဝးေဝး သြားလိုမူ ေရသပၸာယ္၍ ゞင္းေရ ကို မ်က္ႏွာသစ္ၿပီး သြားပါမူ ေဘးရန္အားလံုးကင္း ေပ်ာက္ကုန္၏။ ရဟန္းရွင္လူ ျမင္ျမင္သမွ် ခ်စ္ျမတ္ ႏိုး၏။ မိမိကို မေကာင္းႀကံေသာ္ ႀကံေသာသူမွာ ေဘးႀကီးျပန္ေရာက္ေစ၏။

 

၇။ ၿမိဳ႕ရြာအိမ္မွာ ေရာဂါကင္းရန္။

ၿမိဳ႕ရြာအိမ္မွာ ေရာဂါဆိုး၊ အနာဆိုးျဖစ္ေပၚ လာေသာ္ ဘုရားကို ေရသပၸါယ္၍ အိမ္ပတ္လည္၊ ၿမိဳ႕ပတ္လည္၊ လွည့္လည္ပက္ဖ်န္းပါေလ။ မေကာင္း ေသာမိစၦာ၊ တေစၦ၊ သရဲ၊ သဘက္၊ ဘီလူးမွစ၍ မေနႏိုင္ေျပးၾကရေလ၏။

 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ဆရာကိုေက်ာ္ဟန္

ဝ၉၂၅၀ဝ၆၃၉၂၂၊ ဝ၉၉၅၅၅၂၁၇၀၇

 

Views: 588

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2022   Created by ukkmaung.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service