ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

စတုရာရကၡ ကမၼ႒ာန္း၏ အက်ိဳးဂုဏ္အင္ အာနိသင္

“စတုရာရကၡ ကမၼ႒ာန္း၏ အက်ိဳးဂုဏ္အင္ အာနိသင္”

စတုရာရကၡ{ကိုယ္​ေစာင္​့}တရား(၄)ပါး။ ။

၁။ ဗုဒၶါႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္း

ဗုဒၶါႏုႆတိကမၼ႒ာန္းကို အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ပြားမ်ားအားထုတ္ေသာ ေယာဂါဝစရပုဂၢိဳလ္  သူျမတ္သည္ ဘုရားရွင္အေပၚ၌ ႐ိုေသျခင္း တုပ္ဝပ္က်ိဳးႏြံျခင္း ရွိ၏။

သဒၶါေဝပုလႅ = အရိယာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ဘုရားရွင္အေပၚ၌  မတုန္မလႈပ္ သက္ဝင္ယုံၾကည္ျခင္း အေဝစၥပသာဒႏွင့္ တူစြာ သဒၶါတရား ျပန႔္ေျပာေပါမ်ားသည္၏ အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊

ပညာေဝပုလႅ = ပညာတရား ျပန႔္ေျပာေပါမ်ားသည္၏ အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊

ပုညေဝပုလႅ = ကုသိုလ္တရား ျပန႔္ေျပာေပါမ်ားသည္၏ အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း ရရွိႏိုင္၏။

 

ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ပီတိပါေမာဇၨတရားမ်ားျပားျပန႔္ေျပာႏိုင္၏။ ေဘးငယ္ေဘးႀကီး အသြယ္သြယ္ကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္၏။ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို အဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့ပြားမ်ားျခင္း ျဖင့္ ကာယိကဒုကၡ၏ ပိန္းၾကာဖက္၌ က်ေသာေရကဲ့သို႔ ေလွ်ာေျဖ၍ ကာယိကဒုကၡကို သည္းခံျခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္၏။ ဘုရားရွင္ႏွင့္ အတူတကြ ေနထိုင္ ရသည့္ အမွတ္သညာကို ရႏိုင္၏။ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္ကို အဖန္ဖန္ အလီလီ ေအာက္ေမ့ ဆင္ျခင္ေသာ သတိ၏ စြဲေနကိန္းေအာင္း ရာလည္းျဖစ္ေသာ ထို ဗုဒၶါႏုႆတိကမၼ႒ာနိက ေယာဂီသူျမတ္၏ ခႏၶာအိမ္သည္လည္း ေစတိယဃရ = ေစတီအိမ္ကဲ့သို႔ ပူေဇာ္ထိုက္၏၊ ပူေဇာ္ခံထိုက္၏။

ဗုဒၶဘူမိသို႔ စိတ္ဓာတ္သည္ ၫြတ္ကိုင္းရႈိင္း၏။ သီလကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ လြန္က်ဴးအပ္ေသာ ဝတၳဳႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံလတ္ေသာ္ ထိုေယာဂီ သူေတာ္ေကာင္း၏ မ်က္ေမွာက္၌ ဘုရားရွင္ကို ဖူးျမင္ရသကဲ့သို႔ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္တရား ဒုစ႐ိုက္တရားတို႔မွ ေၾကာက္ျခင္း ဩတၱပၸတရားသည္လည္း ေရွးရႈတည္လာ၏။ အထက္ျဖစ္ေသာ မဂ္ဖိုလ္ကို ထြင္းေဖာက္ မသိမျမင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္ သုဂတိဘုံဘဝလွ်င္ လည္းေလ်ာင္းရာ ရွိ၏။

(ဝိသုဒၶိ-၁-၂၀၆။)

 

၂။ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း

ေမတၱာကမၼ႒ာန္းတရားကို ပြားမ်ားအားထုတ္လိုေသာ ပြားမ်ားအားထုတ္ေနေသာ ေယာဂါဝစရပုဂၢိဳလ္သူျမတ္သည္ ေရွးဦးစြာ ပိုင္းျခား၍ ဥပစာရသိမ္ = ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း၌ တည္ရွိေသာ ဘိကၡဳသံဃာ၌ “ဤေက်ာင္းတိုက္၌ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ ခ်မ္းသာၾကပါေစ စိတ္ဆင္းရဲ ကင္းၾကပါေစ” ဤသို႔ စသည္ျဖင့္ ေမတၱာဘာဝနာကို ပြားမ်ားအပ္၏။ ထိုေနာင္ ဥပစာရသိမ္ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း၌ တည္ရွိေနၾကကုန္ေသာ နတ္တို႔၌၊ ထိုေနာင္ ဆြမ္းခံ႐ြာ၌ အစိုးရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မင္း၌၊ ထိုေနာင္ ဆြမ္းဖံ႐ြာေန လူသားအားလုံးတို႔ကို အစျပဳ၍ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔၌ ေမတၱာကို ပြားမ်ားအပ္၏။

ထိုကမၼ႒ာနိက ေယာဂါဝစရပုဂၢိဳလ္သည္ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း၌ တည္ရွိေသာ ဘိကၡဳသံဃာ၌ ပြားေစအပ္ေသာ ေမတၱာျဖင့္ သီတင္းသုံးေဖာ္ သံဃာေတာ္တို႔၏ မိမိအေပၚ၌ ႏူးညံ့ေသာ စိတ္ရွိသည္၏ အျဖစ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ေစသည္ရွိေသာ္ ထိုကမၼ႒ာနိက ေယာဂါဝစရပုဂၢိဳလ္အား ထိုသီတင္းသုံးေဖာ္ ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္ႏွလုံး ခ်မ္းေျမ့ေသာဆက္ဆံျခင္း ရွိလာႏိုင္၏။ တစ္ဖန္ ဥပစာရသိမ္  ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း၌ တည္ရွိေနကုန္ေသာ နတ္တို႔၌ ပြားေစအပ္ေသာ ေမတၱာျဖင့္ မိမိအေပၚ၌ ႏူးညံ့ေအာင္ ျပဳအပ္ေသာ စိတ္ရွိကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းစြာ စီရင္အပ္ေသာ အေစာင့္ အေရွာက္ ရွိလာႏိုင္၏။

ဆြမ္းခံ႐ြာ၌ အစိုးရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မင္းအေပၚ၌ ပြားေစအပ္ေသာ ေမတၱာျဖင့္ မိမိ အေပၚ၌ ႏူးညံ့ေအာင္ျပဳအပ္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ထားရွိၾကကုန္ေသာအစိုးရသူ အုပ္ခ်ဳပ္သူမင္းတို႔သည္ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ ပရိကၡရာ ရွိလာႏိုင္၏။ ထိုဆြမ္းခံ႐ြာ၌ လူသားတို႔အေပၚ၌ ပြားေစအပ္ေသာ ေမတၱာျဖင့္ မိမိအေပၚ၌ ၾကည္လင္ေစအပ္ ၾကည္ညိဳေစအပ္ေသာ စိတ္ ရွိကုန္ေသာ ထို႐ြာေနလူတို႔သည္ မႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ က်င္လည္က်က္စား သြားလာေနထိုင္ရ၏။ အလုံးစုံေသာ သတၱဝါတို႔အေပၚ၌ ပြားေစအပ္ေသာ ေမတၱာျဖင့္ခပ္သိမ္းေသာ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာတို႔၌ အထိအခိုက္ အေႏွာင့္အယွက္ မရွိေသာ က်င္လည္က်က္စား သြားလာေနထိုင္ရျခင္း ရွိႏိုင္၏။

   (ဝိသုဒၶိ-၁-၉၄။)

 

 

၃။ မရဏႆတိ = မရဏာႏုႆတိ

ေသရအံ့ ေသရအံ့ဟု အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ေသာ မရဏႆတိျဖင့္ “ငါသည္ မခြၽတ္ဧကန္ ေသရအံ့” ဟု ႀကံစည္ေအာက္ေမ့ေသာ သူသည္ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပစၥည္း ရွာမွီးျခင္းကို ပယ္စြန႔္၍ အဆင့္ဆင့္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္သို႔ တိုင္ေအာင္ တိုးပြားေသာ ထိတ္လန႔္ျခင္း သံေဝဂ ရွိသည္ျဖစ္၍ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းမွန္က်င့္စဥ္ဟူေသာ သမၼာပဋိပတ္မွ မတြန႔္ဆုတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ ရွိႏိုင္၏။

(ဝိသုဒၶိ-၁-၉၄။)

.

၄။ အသုဘသညာ = အသုဘဘာဝနာ

အသုဘသညာ၌ အဝါးဝစြာ ေလ့လာအပ္ေသာ စိတ္ထားရွိေသာ ေယာဂါဝစရပုဂၢိဳလ္၏ စိတ္ကို လူ၌ျဖစ္ေသာအာ႐ုံတို႔ကို ထားဘိဦး၊ နတ္၌ျဖစ္ကုန္ေသာ အာ႐ုံတို႔ေသာ္မွလည္း ေလာဘ၏ အစြမ္းျဖင့္ ထက္ဝန္းက်င္မွ မဆြဲေဆာင္ႏိုင္ကုန္။

(ဝိသုဒၶိ-၁-၉၄။)

 

 

စတုရာရကၡ{ကိုယ္​ေစာင္​့}တရား (၄)ပါးမွ
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ဗုဒၶါႏုႆတိအေၾကာင္​း သိေကာင္​းစရာ

ကဲ အားလံုး ဒီအပတ္​ တပည္​့ေတာ္​ နည္​းနည္​း ေျပာခ်င္​တဲ့စကားေလးကေတာ့ စူဠဝါအ႒ကထာတို႔ သာရတၳဋီကာတို႔မွာလာရွိတဲ့ စတုရာရကၡတရား(၄)ပါးထဲက (၁)ပါးပါပဲ။ စတုရာရကၡတရား(၄)ပါးဆိုတာ အရွင္​ဘုရားတို႔ သိပါလိမ္​့မယ္​၊ အ႒ကထာဆရာကလည္​း ေျပာထားတယ္​၊ ဝါတြင္​းမွာဆိုရင္​ ဝါဆိုလျပည္​့ေက်ာ္​(၁)ရက္​ေန႔ေလာက္​ကစၿပီး ဆရာေတာ္​ႀကီးမ်ားက တပည္​့ေတြကို စတုရာရကၡတရား(၄)ပါး ကိုယ္​ေစာင္​့တရား(၄)ပါးပြားမ်ားဖို႔ ၾသဝါဒေပးေလ့ရွိတယ္​တဲ့။ အဲဒီထဲက စတုရာရကၡတရား(၄)ပါးဆိုတာ ဗုဒၶါႏုႆတိတို႔ ေမတၱာတို႔ အသုဘ မရဏႆတိဆိုၿပီး အဲဒီေလးမ်ိဳးထဲက တပည္​့ေတာ္​ ဒီေန႔ ဗုဒၶါႏုႆတိအေၾကာင္​းေလး နည္​းနည္​းေလး အရွင္​ဘုရားတို႔ကို ေျပာျပခ်င္​ပါတယ္​။

ဗုဒၶါႏုႆတိဆိုတာ အလတ္​တန္​းအဆင္​့ေလာက္​ဆိုရင္​ပဲ အရွင္​ဘုရားတို႔ သင္​ဖူးၿပီေပါ့။ ဗုဒၶ အႏုႆတိလို႔ပုဒ္​ျဖတ္​ၿပီးေတာ့ ဗုဒၶအရ ဘုရားရွင္​ျဒပ္​ကို မယူဘဲနဲ႔ ဂုဏ္​ေတာ္​ကို ယူရမယ္​လို႔ ဝိသုဒၶိမဂ္​အ႒ကထာမ်ားကလည္​း `ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ဂုဏာ အႏုႆရိတဗၺာ´လို႔ဖြင္​့ထားတယ္​။ အဲဒီေနရာေလးမွာ တစ္​ခါတေလက်လို႔ရွိရင္​ ႏႈတ္​လြန္​မိတတ္​တာေလးကို သတိထားဖို႔ တပည္​့ေတာ္​ သတိေပးခ်င္​တယ္​။ ဗုဒၶါႏုႆတိ ဘုရားရွင္​ရဲ႕ဂုဏ္​ေတာ္​ကို ပြားရမယ္​၊ အဲဒီေလာက္​ေျပာတာကေတာ့ ကိစၥမရွိဘူး၊ တစ္​ခါတေလက်ရင္​ ဘယ္​လိုႏႈတ္​လြန္​မိတတ္​လဲဆိုေတာ့ ဘုရားရွင္​ ပံုေတာ္​ကို မပြားနဲ႔၊ ျဒပ္​ကို မပြားနဲ႔၊ ဂုဏ္​ေတာ္​ကို ပြားရမယ္​လို႔ အဲဒီလို ေျပာမိတတ္​တယ္​။

ဂုဏ္​ေတာ္​ပြားရမယ္​ဆိုတဲ့ စကားေလာက္​တင္​ျပည္​့စုံသြားၿပီ၊ ပံုေတာ္​ကို အာရံု မျပဳနဲ႔လို႔ သြားမေျပာရဘူး။ ဘာျပဳလို႔လဲဆိုေတာ့ ဂုဏ္​ေတာ္​ထဲမွာ ဘုရားရွင္​ရဲ႕ ပံုေတာ္​က ပါဝင္​ၿပီးသားျဖစ္​ေနတယ္​၊ အဲဒါေၾကာင္​့မလို႔ ပံုေတာ္​ကို အာရံု မျပဳနဲ႔ ဂုဏ္​ေတာ္​ကို အာရံုျပဳလို႔သြားေျပာရင္​ စကားက ေရွ႕နဲ႔ ေနာက္​ မညီဘူး အဲဒီအဓိပၸာယ္​သြားျဖစ္​၊ဘုရားဂုဏ္​ေတာ္​(၉)ပါးထဲမွာ ဘဂဝါဂုဏ္​ေတာ္​မွာ ဘုန္​းေတာ္​(၆)ပါးဆိုတာရွိတယ္​၊ ဘုန္​းေတာ္​(၆)ပါးထဲမွာ သိရီဘုန္​းေတာ္​ဆိုတာ ျမတ္​စြာဘုရားရဲ႕လကၡဏာေတာ္​ႀကီး(၃၀)နဲ႔ (၂)ပါး၊ လကၡဏာေတာ္​ငယ္​(၈၀)နဲ႔ျပည္​့စုံတဲ့ပံုေတာ္​ႀကီးပါပဲ၊ အဲဒါကို သိရီဘုန္​းေတာ္​ေခၚတာပဲ။

အဲဒါေၾကာင္​့မလို႔ ဂုဏ္​ေတာ္​ကို အာရံုျပဳရမယ္​ဆိုတဲ့စကားထဲမွာ ပံုေတာ္​လည္​း ပါဝင္​ၿပီးသြားၿပီ။ အဲဒါေၾကာင္​့ ပံုေတာ္​ကို အာရံု မျပဳနဲ႔လို႔ အေျပာ မေစာမိနဲ႔၊ အမွတ္​တမဲ့နဲ႔ ေျပာရင္​ မွားသြားတတ္​တယ္​၊ အဲဒါ သတိေပးတာ။ဒါျဖင္​့ရင္​ ဘုရားရွင္​ရဲ႕ ပံုေတာ္​ျဒပ္​ကို အာရံုျပဳရင္​ ဘယ္​လိုအက်ိဳးေတြရသလဲဆိုေတာ့ အမွန္​အတိုင္​းေျပာရရင္​ ရဟႏၲာျဖစ္​တဲ့အထိ အက်ိဳးရတယ္​။ အဲဒါကို အရွင္​ဘုရားတို႔ တပည္​့ေတာ္​ ေလွ်ာက္​ျပခ်င္​တာ၊ ဘယ္​ပံုဘယ္​နည္​း အက်ိဳးျဖစ္​သလဲဆိုေတာ့ `ကဋအႏၶကာရဝါသီ ဖုႆေဒဝေတၳေရာ´အစရွိသည္​ျဖင္​့ အ႒ကထာမ်ားမွာ ဖြင္​့ထားတယ္​။

အရွင္​(ကဋအႏၶကာရအရပ္​မွာ သီတင္​းသုံးေနထိုင္​ေတာ္​မူတဲ့)ဖုႆေဒဝဆိုတဲ့ မေထရ္​တစ္​ပါးရွိတယ္​၊ အဲဒီအရွင္​ျမတ္​က မနက္​ဆြမ္​းခံမသြားခင္​ ေစတီရင္​ျပင္​မွာ တံျမက္​စည္​းလွည္​းျခင္​းဆိုတဲ့ဝတ္​ကို သူျပဳလုပ္​တယ္​။ ေစတီရင္​ျပင္​ကို သပ္​သပ္​ရပ္​ရပ္​ တံျမက္​စည္​းလွည္​း လွည္​းၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ သဲေလးေတြ ဘာေလးေတြ ျဖဴးလိုက္​ၿပီး ေစတီရင္​ျပင္​က ဒီလိုေျမျပန္​႔ပဲ ေျမျပင္​ပဲျဖစ္​သြားေသးတာ၊ ခုေခတ္​လို အုတ္​ေတြ ေႂကြျပားေတြ ဘာေတြခင္​းထားတာ ဟုတ္​ဟန္​မတူပါဘူး။ ဒါေၾကာင္​့ တံျမက္​စည္​းလွည္​း လွည္​းၿပီးလို႔ရွိရင္​ ပိုၿပီးေတာ့ ၾကည္​ညိဳစရာေကာင္​းေအာင္​ သဲေလးေတြျဖဴး ျဖဴးၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ သူသန္​႔ရွင္​းေရးလုပ္​ထားတဲ့ ေစတီရင္​ျပင္​ေတာ္​ကို ၾကည္​့ၿပီးေတာ့မွ အားနည္​းတဲ့ ပီတိ ပါေမာဇၨ အားနည္​းတဲ့ႏွစ္​သက္​ျခင္​းလို႔ေခၚတဲ့ ပါေမာဇၨေတြ အားႀကီးတဲ့ႏွစ္​သက္​ျခင္​းလို႔ေခၚတဲ့ ပီတိေတြျဖစ္​ ဒါေတြအာရံုျပဳ၊ အဲဒီလိုျဖစ္​ေနတဲ့အခ်ိန္​မွာ မာရ္​နတ္​က လာၿပီ၊ မာရ္​နတ္​က ဘာျဖစ္​လို႔ ပီတိ ပါေမာဇၨျဖစ္​ေနတာကို ဖ်က္​ဆီးရတာလဲဆိုလို႔ရွိရင္​ စိတ္​အစဥ္​အရ ပီတိ ပါမာဇၨေတြ အားေကာင္​းလာလို႔ရွိရင္​ ေနာက္​က သုခတို႔ သမာဓိတို႔ဆိုတာ လာတယ္​။

သမာဓိၿပီးရင္​ `သမာဟိေတာ ယထာဘူတံ ပဇာနာတိ´ဆိုတဲ့အတိုင္​း အမွန္​အတိုင္​းသိတဲ့ ဝိပႆနာဉာဏ္​ေတြလာတယ္​၊ ဝိပႆနာဉာဏ္​ၿပီးရင္​ ဟိုဘက္​က မဂ္​ဉာဏ္​ ဖိုလ္ဉာဏ္​ေတြဆိုတာ ေပၚလာတယ္​။ အဲဒီေတာ့ ဒီအရွင္​ျမတ္​သႏၲာန္​မွာ ပီတိ ပါေမာဇၨျဖစ္​ေနတာကို မာရ္​နတ္​က ဆက္​ၿပီးေတာ့ စိတ္​အစဥ္​ေတြတက္​သြားရင္​ ရဟႏၲာျဖစ္လိမ္​့မယ္​၊ ရဟႏၲာျဖစ္​ရင္​ ငါ့နယ္​ ကာမနယ္​ကေန လြတ္​ေျမာက္​သြားလိမ္​့မယ္​။ ဒါေၾကာင္​့ သူက ရဟႏၲာျဖစ္​မွာကို မလိုလားဘူး စိုးရိမ္​တယ္​။

အဲေတာ့မာရ္​နတ္​က ေမ်ာက္​ညိဳ ေမ်ာက္​ညိဳႀကီးအေယာင္​ေဆာင္​ၿပီးေတာ့ ဖန္​ဆင္​းၿပီးေတာ့ အဲဒီေစတီရင္​ျပင္​ေတာ္​မွာ သူမ်ားက တံျမက္​စည္​းလွည္​းထားတယ္​၊ သန္​႔ရွင္​းေရးလုပ္​ထားတယ္​၊ သူက ေႏွာက္​ေခ်းေတြ ေႏွာက္​ေခ်းေတြေတာင္​းႀကီးနဲ႔ က်ံဳးလာၿပီးေတာ့ အေပၚမွာ ျဖန္​႔ခဲ့တာ။ အဲေတာ့ ဟိုအရွင္​ျမတ္​သႏၲာန္​မွာ ပီတိ ပါေမာဇၨေတြ ေပ်ာက္​သြားတယ္​။ အဲေတာ့အရွင္​ျမတ္​က သူေတာ္​ေကာင္​းပီပီနဲ႔ အဲဒီေစတီရင္​ျပင္​ေတာ္​ကို ထပ္​ၿပီးေတာ့ သန္​႔ရွင္​းေရးလုပ္​ၿပီးေတာ့ ျပန္​သြားတယ္​။ ေနာက္​တစ္​ေန႔က်ျပန္​ေတာ့လည္​း အရွင္​ျမတ္​က သန္​႔ရွင္​း တံျမက္​စည္​းလွည္​း လွည္​းၿပီးေတာ့ သဲႏုေတြျဖဴးၿပီးေတာ့ ဒီလိုပဲ ပီတိ ပါေမာဇၨေတြျဖစ္​ေနတာ၊ ၾကည္​ညိဳေနတာ လက္​အုပ္​ေလးခ်ီၿပီးေတာ့ စိတ္​အစဥ္​ေတြက အဲဒီလိုဝမ္​းေျမာက္​တဲ့ သေဘာတရားေလးျဖစ္​ေနတာကို လာျပန္​ၿပီမာရ္​နတ္​က ဒီေန႔က်ေတာ့ ႏြားအိုႀကီးေယာင္​ေဆာင္​ၿပီးေတာ့ အဲဒီလိုပဲ ေစတီရင္​ျပင္​ေပၚလာၿပီးေတာ့ အကုန္​လံုးေႏွာက္​ေခ်းေတြလိုက္​ပါပစ္​လိုက္​တာ။

အဲဒီမွာ အရွင္​ျမတ္​ ပီတိ ပါေမာဇၨေတြပ်က္​သြားၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္​ သန္​႔ရွင္​းေရးလုပ္​ရတယ္​၊ လုပ္ၿပီး ျပန္​သြား။ တတိယေန႔က်ျပန္​ေတာ့လည္​း ဒီအရွင္​ျမတ္​က တံျမက္​စည္​းလွည္​း သဲေလး ဘာေလးေတြျဖဴး ေရေလး ဘာေလးျဖန္​းၿပီးေတာ့ ပီတိ ပါေမာဇၨျဖစ္​ၿပီး ၾကည္​ညိဳေနတဲ့အခ်ိန္​မွာ ဒီေန႔ေတာ့ မာရ္​နတ္​က အင္​မတန္​ရုပ္​ဆိုးတဲ့ ေျခေထာက္​ႏွစ္​ေခ်ာင္​းခြင္​ေနတဲ့ ေယာက္​်ားေယာင္​ေဆာင္​ၿပီးေတာ့ လာၿပီးေတာ့ အမႈိက္​ေတြႀကဲ ေႏွာက္​ေခ်းေျခာက္​ေတြ ဟိုပစ္​ ဒီပစ္​နဲ႔ ဖ်က္​ဆီးျပန္​။

အဲေတာ့ အရွင္​ျမတ္​က စဥ္​းစားတယ္​၊ သုံးရက္​ေျမာက္​ရွိၿပီ ဖ်က္​ဆီးခံရတာ၊ ဒီ ငါဆြမ္​းခံသြားေနတဲ့ တစ္​ယူဇနာပတ္​လည္​အတြင္​းမွာ ဒီေလာက္​ရုပ္​ဆိုးတဲ့ေယာက္​်ား ငါတစ္​ခါမွလည္​း မျမင္​ဖူးဘူး၊ အဲေတာ့ ဒီပုဂၢိဳလ္​သည္​ မာရ္​နတ္​ပဲျဖစ္​ရလိမ္​့မယ္​လို႔စိတ္​ထဲမွာ စဥ္​းစားမိၿပီးေတာ့ `မာေရာ'သိ တြံ´ - မင္​း မာရ္​နတ္​မလားလို႔ အဲဒီလို ေျခခြင္​ေနတဲ့ေယာက္​်ားကို ေမးလိုက္​ေတာ့ ဟုတ္​ေနတယ္​၊ မာရ္​နတ္​အေယာင္​ေဆာင္​ထားတာ။ အဲေတာ့ `အာမ ဘေႏၲ´ - မွန္​ပါတယ္​၊ တပည္​့ေတာ္​ မာရ္​နတ္​ပါ၊ အဲေတာ့ အရွင္​ျမတ္​က စိတ္​မဆိုးပါဘူး၊ အဲဒါဆိုလို႔ရွိရင္​ မင္​း မာရ္​နတ္​ကို ေျပာေနတာ မင္​း တို႔ရဲ႕ သက္​ေတာ္​ထင္​ရွားဘုရားကို ဖူး'ဖူး ျမင္​ဖူးတယ္​မဟုတ္​ဘူးလား ဖူးျမင္​လိုက္​ရတယ္​မလား၊ ဖူးျမင္​လိုက္​ရပါတယ္​။ အဲဒါဆိုရင္​ ငါတို႔ကေတာ့ သက္​ေတာ္​ထင္​ရွားဘုရားကို မဖူးဘူး'ဘူး။ မျမင္​လိုက္​ရဘူး၊ မင္​း ငါ့ကို သက္​ေတာ္​ထင္​ရွား ဘုရားရဲ႕ပံုေလး ဖန္​ဆင္​းျပပါလို႔ မာရ္​နတ္​ကို အရွင္​ျမတ္​က ေမတၱာဓာတ္​ခံ။

အဲေတာ့မာရ္​နတ္​က အရွင္​ဘုရား တပည္​့ေတာ္​ ဖန္​ဆင္​းႏိုင္​ပါတယ္​၊ သို႔ေသာ္​ ခြၽတ္​စြတ္တူေအာင္​ေတာ့ မရဘူး၊ ဘုရားရွင္ဆိုတာ အတုမရွိတဲ့ဘုရားရွင္​၊ တက္​ႏိုင္​သေလာက္​ေတာ့ တပည္​့ေတာ္​တူေအာင္​ ဖန္​ဆင္​းျပပါ့မယ္​။ အဲဒါနဲ႔ မာရ္​နတ္​က ဘုရားရွင္​ပံုေတာ္​ ဖန္​ဆင္​းျပတယ္​။

ဖန္​ဆင္းျပေတာ့ အရွင္​ျမတ္​က မာရ္​နတ္​ဖန္​ဆင္​းျပတဲ့ဘုရားရွင္​ကို ဖူးလိုက္​ရတဲ့တၿပိဳင္​တည္​း သူ႔သႏၲာန္​မွာ စိတ္​အစဥ္​သိပ္​ၿပီးေတာ့ ဝမ္​းေျမာက္​ ပီတိေတြ ပါေမာဇၨေတြျဖစ္​လာ၊ အဲဒီမွာ အရွင္​ျမတ္​က ဘယ္​လိုစဥ္​းစားလဲဆိုေတာ့ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟေတြျပည္​့နက္​ေနတဲ့ ဘုရားအေယာင္​ေဆာင္​ထားတဲ့ မာရ္​နတ္​ေတာင္​မွ ဒီေလာက္​ၾကည္​ညိဳစရာေကာင္​းေနတာ တို႔ဘုရားမွာ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟစတဲ့ အကုသိုလ္​ကိေလသာေတြ မရွိဘူး၊ အဲဒီလို အကုသိုလ္​ကိေလသာေတြကင္​းေနတဲ့ ဘုရားရွင္​အစစ္​သာဆိုလို႔ရွိရင္​ ဒီထက္​မက ၾကည္​ညိဳစရာေကာင္​းမွာပဲဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီလိုစဥ္​းစားၿပီးေတာ့ စိတ္​ထဲမွာ ပါေမာဇၨေတြ ပီတိေတြျဖစ္​လာတယ္​၊ အဲဒီအရွင္​ျမတ္​ ပါေမာဇၨ ပီတိျဖစ္​တာ ဘာကိုၾကည္​့ၿပီးျဖစ္​တာလဲဆိုေတာ့ မာရ္​နတ္​ဖန္​ဆင္​းျပတဲ့ဘုရားရွင္​ရဲ႕ပံုေတာ္​ကို အာရံုျပဳေနတာ၊ အဲဒီပါေမာဇၨ ပီတိေတြကေနၿပီးေတာ့ စိတ္​အစဥ္​တက္​လာၿပီး ပႆဒၶိ သုခ သမာဓိ ေနာက္​ၿပီးေတာ့ ယထာဘူတဉာဏ္​စသည္​ျဖင္​့ စိတ္​အစဥ္​တက္​ၿပီးေတာ့ အဲဒီေနရာမွာတင္​ ဖုႆေဒဝအရွင္​ျမတ္​ မဂ္​ေလးပါး ဖိုလ္​ေလးပါး ရဟႏၲာျဖစ္​တဲ့အဆင္​့အထိ ရရိွသြားတယ္​။

အဲဒီလိုရဟန္​း မာရ္​နတ္​ဖန္​ဆင္​းျပတဲ့ ဘုရားရွင္​ပံုေတာ္​ကို ၾကည္​ညိဳရင္​းနဲ႔ ရဟႏၲာအဆင္​့ထိ ေရာက္​တဲ့အရွင္​ျမတ္​ရွိဖူးတယ္​၊ အဲဒါဖုႆေဒဝမထရ္​ေခၚတယ္​။ အဲဒီလိုရဟႏၲာလည္​းျဖစ္​သြားေကာ မာရ္​နတ္​က သိလိုက္​ၿပီ သူဖန္​ဆင္​းျပတဲ့ပံုကိုၾကည္​့ၿပီး ရဟႏၲာျဖစ္​သြားတာ၊ သူလွည္​့ပတ္​ခံလိုက္​ရတာ၊ အဲေတာ့ မာရ္​နတ္​က အရွင္​ျမတ္​ကို ျပန္​ၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္​တယ္​၊ `ဝဥၥိေတာ တယာ´ အရွင္​ဘုရား တပည္​့ေတာ္​ကို လွည့္စားလိုက္​တာပဲ။ သူက ရဟႏၲာျဖစ္​မွာစိုးလို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးဖ်က္​ဆီးေနတာ၊ အခု သူပံု သူဖန္​ဆင္​းျပလိုက္​တဲ့ ဘုရားရွင္​ပံုေတာ္​ကို ၾကည္​ညိဳၿပီးေတာ့ အရွင္​ျမတ္​က ရဟႏၲာအဆင္​့ထိ ေရာက္​သြားတယ္​၊ အဲဒါသူက မေက်နပ္​တာ၊ အရွင္​ဘုရား တပည္​့ေတာ္​ကို လွည္​့စားတယ္​ဆို ဟုတ္​လား။

အဲေတာ့ တပည္​့ေတာ္​ ေလွ်ာက္​ထားခ်င္​တာက ဒီေနရာမွာ အဲဒီဖုႆေဒဝအရွင္​ျမတ္​သည္​ ဘုရားရွင္​ မာရ္​နတ္​ကေနဖန္​ဆင္​းျပတဲ့ ဘုရားရွင္​ပံုကို ၾကည္​့ၿပီးေတာ့မွ အဲဒါကိုဖမ္​း အဲဒီပံုေတာ္​ကို ၾကည္​့ၿပီးေတာ့မွ စိတ္​အစဥ္​ေတြတက္​သြားတာ၊ စိတ္​အစဥ္​ေတြတက္​ၿပီးေတာ့မွ ဟိုဘက္​ဝိပႆနာဉာဏ္​ေရာက္​တဲ့အခါကေတာ့ ဝိပႆနာစီးျဖန္​းရမွာေပါ့၊ အဲက်ေတာ့ ပံုေတာ္​စီးျဖန္​းလို႔ မရေတာ့ဘူး။ အဲဒီပံုေတာ္​ကို အာရံုျပဳၿပီးေတာ့မွ စိတၱဝိသုဒၶိအဆင္​့ေလာက္​ေရာက္​တယ္​၊ ဟိုဘက္​ကေန ဝိပႆနာစီးျဖန္​းေတာ့ မဂ္​ေလးပါး, ဖိုလ္​ေလးပါးရသြားတယ္​။ ဒါေၾကာင္​့ ဘုရားရွင္​ပံုေတာ္​ကို အာရံုျပဳတာနဲ႔ အက်ိဳးရွိတယ္​၊ ပံုေတာ္​အာရံုျပဳတာ ဘဂဝါဂုဏ္​ေတာ္​ထဲမွာပါတဲ့အတြက္​ ဗုဒၶါႏုႆတိလည္​းျဖစ္​တယ္​။ အဲဒီလိုအဆင္​့ဆင္​့နဲ႔ ရဟႏၲ့ာအဆင္​့ၿပီးေျမာက္​ျခင္​းဆိုတဲ့ အက်ိဳးရတယ္​ဆိုတာ အရွင္​ဘုရားတို႔ကို ေလွ်ာက္​ျပခ်င္​တာ။

အဲေတာ့ တစ္​ခါတေလ အဲဒီဗုဒၶါႏုႆတိနဲ႔ပက္​သက္​လို႔ ပံုေတာ္​ကို အာရံု မျပဳနဲ႔လို႔ အေဆာတလ်င္​ ေျပာမိတတ္​တယ္​၊ အဲဒါမေျပာမိေအာင္​ သတိထားရမယ္​၊ အဲလိုေျပာမိလို႔ရွိရင္​ စာေပနဲ႔ မညီဘူးေခၚတယ္​။ အဲဒါေၾကာင္​့မို႔ အရွင္​ဘုရားတို႔ ရဟႏၲာျဖစ္​တဲ့အဆင္​့ မေရာက္​ေသာ္​လည္​း ဗုဒၶါႏုႆတိဂုဏ္​ေတာ္​ကို ပြားမ်ားသင္​့တယ္​၊ ပြားမ်ားၾကပါ။ ပြားမ်ားလို႔ရွိရင္​ ဘာျဖစ္​လဲဆိုေတာ့ ေလာေလာဆယ္​ ဘုရားရွင္​ေပၚမွာ ပိုၿပီးေတာ့ ၾကည္​ညိဳတဲ့စိတ္​ျဖစ္​လာတယ္​။ ၾကည္​ညိဳတဲ့စိတ္​ေတြ တိုးလာတဲ့အခါက်ေတာ့ မိမိကို အေၾကာင္​းျပဳၿပီးေတာ့ သာသနာမွာ ညစ္​ႏြမ္​းတဲ့ကိစၥ အက်ည္​းတန္​တဲ့ကိစၥေတြ မလုပ္​ေတာ့ဘူး၊ လုပ္​တဲ့စိတ္​ေတြ ေပ်ာက္​သြားတယ္​။

သာသနာႀကီးပြားတိုးတက္​တဲ့အလုပ္​ေတြပဲ လုပ္​ခ်င္​လာတယ္​၊ လုပ္​ခ်င္​တဲ့စိတ္​ေတြ ေပၚလာတယ္​။ အဲေတာ့အရွင္​ဘုရားတို႔ စာက်က္​တယ္ဆိုတာလည္​း သာသနာႀကီးပြား တိုးတက္​ေအာင္​လုပ္​ေနတာ၊ အဲဒီလိုသေဘာထား။ အဲဒါေၾကာင္​့မလို႔ စာက်က္​ခ်င္​တဲ့စိတ္​ ေပၚလာေအာင္​ သာသနာႀကီးပြား တိုးတက္​ခ်င္​တဲ့စိတ္​ေတြ ျဖစ္​လာေအာင္​ ဗုဒၶါႏုႆတိဂုဏ္​ေတာ္​ကို ပြားမ်ားသင္​့ပါတယ္​၊ ပြားမ်ားၾကပါလို႔ တပည္​့ေတာ္​ တိုက္​တြန္​းရင္​း ယေန႔ၾသဝါဒကထာကို နိဂံုးခ်ဳပ္​ပါတယ္​ဘုရား။

(သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု)

၁၃၈၀-ျပည္​့ႏွစ္​၊ ေတာ္​သလင္​းလဆန္​း(၈)ရက္​၊ {17.9.2018}၊ တနလၤာေန႔

မႏၲေလး၊ မစိုးရိမ္​တိုက္​သစ္​၊ ဓမၼဝိနယရံသီေက်ာင္​း နာယက ဘဒၵႏၲ ပညိႏၵာဘိဝံသ၏ ဓမၼသမၸတၱိေက်ာင္​းေဆာင္​၌ ဘုရားဝတ္​ျပဳၿပီးခ်ိန္​တြင္​ တပည္​့မ်ားအား ေပးေသာၾသဝါဒကထာျဖစ္​ပါသည္​။

 

ဘဒၵႏၲ ပညိႏၵာဘိဝံသ (မစိုးရိမ္​တိုက္​သစ္​)

Crd: တကၠသိုလ္​ လုလင္

 

Views: 329

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2022   Created by ukkmaung.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service