ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

အပါယ္တံခါး မွားမဖြင္႔ေစခ်င္…..


အပါယ္တံခါး မွားမဖြင္႔ေစခ်င္…..

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝေနယ်သတၱဝါအေပါင္းကို ၾကီးမားေသာ မဟာဂရုဏာေတာ္ျမတ္ျဖင့္ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ ကင္းေဝးေစျခင္း အလုိ႔ငွာ ေလးသေခ်ၤနွင့္ကမာၻတသိန္း ပါရမီျဖည့္က်င့္လ်က္ ဘုရားအျဖစ္ကို ရယူေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဒါနပါရမီ၊ သီလပါရမီ၊ နိကၡမပါရမီ၊ ပညာပါရမီ၊ ဝိရိယပါရမီ၊ ခႏၱီပါရမီ၊ သစၥာပါရမီ၊ အဓိ႒ာနပါရမီ၊ ေမတၱာပါရမီ၊ နွင့္ ဥေပကၡာပါရမီ ဟူေသာ ပါရမီဆယ္ပါးကို ဘဝအဆက္ဆက္ အၾကိမ္ၾကိမ္ အလီလီ ျဖည့္က်င့္လ်က္ သတၱဝါမ်ား၏ အက်ိဳးကို အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဥစၥာပစၥည္း၊ သမီးနွင့္သား၊ ဇနီးမယား၊ အဂၤါၾကီးငယ္နွင့္ အသက္ကို စြန္႔ျခင္းတည္းဟူေသာ စြန္႔ျခင္းၾကီး ငါးပါး၊ သတၱဝါအေပါင္း၊ ေဆြမ်ိဳးအေပါင္းနွင့္ ဘုရားအျဖစ္၏ အက်ိဳးငွာ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူေသာ စရိယသုံးပါး၊ ေဒဝပုတၱမာရ္၊ ကိေလသမာရ္၊ ခႏၶမာရ္၊ မစၥဳမာရ္၊ အဘိသခၤါရမာရ္ တည္းဟူေသာ မာရ္ငါးပါး၊ စသည္တုိ႔ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ၊ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါးနွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္ မူခဲ့ေသာ၊ လူ၊နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါ အေပါင္းတုိ႔၏ ဆရာတဆူ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဤမွ် ၾကီးမားလွေသာ ဂုဏ္နွင္႔ ျပီးျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားစစ္တရားမွန္ကို အေျခခံမွစ၍ တဆင့္ျပီး တဆင့္ ေလ႔လာဖတ္ရွဳမွသာလွ်င္ ေနာက္ဆုံးက်င့္ၾကံအားထုတ္မွဳအထိ လမ္းမေခ်ာ္ လမ္းမလြဲေစပဲ ျပီးေျမာက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ ကိုယ္ေတြ႔သည္သာ အဓိကဟု သတ္မွတ္ကာ အေလာတၾကီး က်င့္ၾကံ အားထုတ္မည္ဆိုပါက အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖင့္ လမ္းမွားေရာက္ေစနုိင္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား..
ယေန႔ေခတ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏အေျခခံကိုမွ် နားလည္ျခင္းမရွိေတာ့ပဲ ကိုးကြယ္မွဳအေရာေရာ အေထြးေထြး၊ နားလည္မွဳ ေယာင္ဝါးဝါး၊ ယုံၾကည္မွဳလြဲမွားစြာနွင့္ က်င့္ၾကံမွဳ အမွားမွား အယြင္းယြင္း ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ စာေပဗဟုသုတ အားနည္းျခင္းနွင္႔အတူ၊ ဆရာေကာင္းတုိ႔၏ လမ္းညႊန္မွဳမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ ဟုိလူေျပာလဲ ဟုတ္နိုးနုိး သည္လူေျပာလဲ ေကာင္းနုိးနုိးျဖစ္ေနၾကကာ ကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္ျဖင္႔ ဆုံးျဖတ္နုိင္စြမ္း အားနည္းေနၾကပါသည္။

စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဆုိသည္မွာ….

မိမိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတိုိ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ပါဟု သတ္မွတ္သူတုိင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားနွင္႔တကြ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာအဆုံးအမႏွင့္ ဝိနည္းစည္းကမ္းကို တေသြမတိမ္း လိုက္နာေနေသာ တပည္႔သား သံဃာေတာ္မ်ားကိုပါ ျခြင္းခ်က္မရွိ သံသယကင္းစြာ ယုံၾကည္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ကာလာမသုတ္ႏွင့္ အေယာင္ေဆာင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ဆင္ေျခမ်ား….

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခဲ႔ေသာ ကာလာမသုတၱန္ ေဒသနာေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာကို ယုံၾကည္ေလးစားစြာ ျခြင္းခ်က္မရွိ လုိက္နာေနေသာ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား ေဟာၾကားခဲ႔ျခင္း မဟုတ္ေပ။ အယူဝါဒ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ျဖင္႔ ဝိဝါဒကြဲျပား ျငင္းခုံေနၾကေသာ ကာလာမပုဏၰားမ်ားအား ေဟာၾကားခဲ႔ေသာ တရားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဗုဒၶစာေပ အျပည္႔အစုံ မေပၚေပါက္ေသးေသာ ကာလျဖစ္ျပီး တျခားေသာ အယူဝါဒေရးရာ စာေပမ်ား၏ ကြဲျပားမွဳကို ျငင္းခုံေနၾကေသာေၾကာင္႔ လက္ေတြ႔ လုိက္နာၾကည့္ျပီးမွ ယုံၾကည္ၾကဖို႔ ေဟာၾကားေသာ တရားျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ႔ေသာ ပိဋကတ္္သံုးပံု၊ ဓမၼကၡႏၶာ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္အျပင္ အ႒ကထာ၊ ဋီကာမ်ား အျပည္႔အစုံရွိေနပါသည္။ ထုိတရားမ်ားတြင္ လူ႔ေလာကအတြင္း ေနထိုင္ေနၾကေသာ လူသားတုိ႔အား ၃၈ျဖာ မဂၤလာတရားအစမွသည္ ေသျခင္းတရားတုိ႔ျပီးဆုံးရာ ျမတ္နိဗၺာန္တုိင္ေအာင္ ေဟာၾကားထားေသာ တရားမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေလာကီေကာင္းက်ိဳး အျဖာျဖာအတြက္သာမက ေလာကုတၱ႐ာေကာင္းက်ိဳးအတြက္ပါ ဒါန၏အက်ိဳး၊ ဒါနမရွိျခင္း၏အျပစ္၊ သီလ၏ေကာင္းျခင္း၊ သီလမရွိျခင္း၏ ဆိုးျခင္း၊ ဘာဝနာမွန္ကန္စြာေဆာက္တည္ျခင္း၊ မွားယြင္းျခင္း၏အက်င္႔ စသည္တို႔ကို ျပည့္စုံစြာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ဤမွ် ျပည္႔စုံေအာင္ ေဟာၾကားထားေသာ္လည္း ျမတ္ဗုဒၶ၏ က်င့္စဥ္လမ္းမွန္ကုိ ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္ ျပဳျပင္လိုသူမ်ား အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ က်င္႔စဥ္နည္းလမ္း စည္းကမ္းႏွင္႔ ေသြဖည္လ်က္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေတြ႔ျဖင္႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဥာဏ္ေတာ္ကို ျမင္နုိင္ပါသည္ဟု ကာလာမသုတ္ကို ကိုးကားလ်က္ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကြးေၾကာ္လာၾကပါသည္။ ျမတ္ဘုရား၏ တရားစာေပ ပိဋကတ္မ်ားကို ပစ္ပယ္ျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာကို မယုံၾကည္ရာ ေရာက္ေလေသာေၾကာင္႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟုပင္ သတ္မွတ္၍ မရနုိင္ေပ။

ဝိနည္းစည္းကမ္းသည္ သာသနာ၏ အသက္ေသြးေၾကာ

သာသနာဟူသည္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတည္းဟူေသာ သိကၡာသုံးရပ္ျဖင္႔ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေလေသာေၾကာင္႔ ရဟန္းဝိနည္း၊ လူ႔သီလသည္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ သာသနာ၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ သီလမျမဲ ဝိနည္းစည္းကမ္း မထိန္းသိမ္းနုိင္ပါက သာသနာအေဆာက္အဦး ျပဳိလဲမွဳ လြယ္ကူေစနုိင္ပါသည္။ ဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားကို တခ်ိန္တည္း တခါတည္း သတ္မွတ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပဲ၊ သာသနာကို ပ်က္စီးညွိဳးႏြမ္းေစမည္ဟု ထင္မွတ္ေသာ အခါတိုင္းတြင္ လိုအပ္သလို အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ ကိေလသာတုိးပြားေစမည္ဟု ထင္မွတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားေစနုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။

သစၥာဆုိက္ေအာင္ တရားမ်ားနာယူေသာအခါ...
ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ၏ အေျခခံတရားေတာ္မ်ားကို အရင္ဦးဆုံး နာယူျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အရိယာတုိ႔၏ ဥာဏ္ေတာ္ျဖင္႔ ေဟာၾကားအပ္ေသာ သစၥာတရားေတာ္မ်ားကို အႏုမွ အရင့္သုိ႔ အဆင္႔ဆင္႔ နာယူျခင္းျဖင္႔ မိမိတုိ႔၏ အသိဥာဏ္ကို ရင္႔သန္ေစနုိင္ပါသည္။ ထုိ႔႔ျပင္ အျခားေသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ေဟာၾကားေသာ ဝိနည္း၊ သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္မ်ားကိုပါ နာယူၾကေစလုိပါသည္။ ဆရာေတာ္တစ္ပါးတည္း၏ တရားေတာ္မ်ားကို နာယူျခင္းထက္ ဆရာေတာ္ေပါင္းစုံ၏ တရားေတာ္မ်ားကို နာယူျခင္းသည္ ဗဟုသုတ ပိုမုိ ျပည့္စုံနုိင္သည္႔အျပင္ အသိဥာဏ္ ပညာႏွင့္ လိမ္မာယဥ္ေက်းမွဳကိုပါ ပိုမုိ ရရွိေစနုိင္ပါသည္။ အထူးအားျဖင္႔ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဤဘဝသည္ ေနာက္ဆုံးဘဝ ဟုတ္မဟုတ္ မေရရာေသးပါသျဖင့္ က်န္ရွိေသာ သံသရာခရီးအတြက္ ဒါနရိကၡာ၊ သီလသိကၡာနွင့္ ဘာဝနာက်င့္စဥ္မ်ားကို တတ္အားသမွ် က်င္႔ယူ အျမတ္ထုတ္ယူဖုိ႔ လိုအပ္ေနပါသည္။

အဓိက ဥာဏ္အဂၤါငါးပါး..
တရားဓမၼမ်ားကို စိတ္ဝင္စားမွဳ အမွန္တကယ္ရွိေသာ လူမ်ားအတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ ဥာဏ္အဂၤါငါးပါးမွာ-
၁) ဘုရား တရား သံဃာ အေပၚ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မွဳရွိျခင္း။
၂) ငါးပါးသီလကို ျမဲျမံေအာင္ ေစာင္႔ထိန္းျခင္း။
၃) ကံ-ကံ၏ အက်ိဴးကို ယုံၾကည္မွဳရွိျခင္း။
၄) နာမ္နွင့္ရုပ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိျမင္ျခင္း။
၅) ငါ-ငါ႔ဟာ-ငါပိုင္မဟုတ္သည္ကို ယုံၾကည္ (စူးစမ္း၊ စီစစ္၊ စမ္းသပ္၊ ေဝဖန္၊ ပြားမ်ား) ဥာဏ္ျဖင္႔သိျမင္ျခင္း။ တုိ႔ျဖစ္သည္။

ပစၥည္းစြန္႔ရမွာလား၊ စြဲလန္းမွဳ တဏွာ စြန္႔ရမွာလား….
ပစၥည္းစြန္႔လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ ျပဳလုပ္သည္ မွန္ပါေသာ္လည္း ၊ ထုိပစၥည္းအေပၚ စြဲလမ္းတပ္မက္မွဳ ျငိတြယ္မွဳ တဏွာ ျဖစ္ေနေသးပါက ယင္းသည္ အကုသိုလ္ ျဖစ္သြားနုိင္ပါသည္။ ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္၊ ဓမၼာရုံလွဴဒါန္းေနသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေစကာမူ၊ ငါတည္ခဲ႔ေသာ ဘုရား၊ ေက်ာင္း၊ ဓမၼာရုံမ်ားဟု စြဲလမ္းလ်က္ ေသပြဲဝင္ခဲ႔ပါလွ်င္ အပါယ္ဇာတိ လားရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တကယ္မရွိေသာ ပညတ္ေပၚမူတည္လ်က္ စိတ္၊ေစတသိတ္တြင္ ေပၚေပါက္ေသာ ပရမတ္သေဘာတရားမ်ား၏ မျမဲမွဳကို ပိုင္းျခားသိျပီး ပယ္သတ္နုိင္မွသာလွ်င္ ဘဝဇာတိ ထပ္မံ မရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုသုိလ္နွင့္တရားစခန္း
ကုသုိလ္တရားဟူသည္ မိမိဖက္မွ စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္းမွသာ ရရွိနုိ္င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တရားစခန္းဝင္တုိင္း ကုသုိလ္ရရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ တရားစခန္းဝင္သည္ေျပာ၍ သီလမလုံျခဳံ၊ အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ ဇြဲနွင္႔ၾကိတ္မိွတ္ အေညာင္းခံထုိင္လ်က္၊ အခ်ိန္ေစ႔သည္နွင္႔ ဒုကၡခံျခင္း စိတ္မွ လြတ္ေျမာက္ျပီဟု သေဘာထားကာ၊ သူတပါးမွ လွဴဒါန္းေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို သုံးေဆာင္ေနျခင္းသည္ အဘယ္ကုသုိလ္မွ် ရရွိနုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ကုသုိလ္တရားဟူသည္ ၾကည္လင္ေသာ စိတ္၊ လုံျခဳံေသာ သီလ၊ မွ်တေသာ ဘာဝနာပြားမွဳ၊ ယုံၾကည္ေသာ သဒၶါတရားတုိ႔မွသာလွ်င္ ရရွိနုိင္ပါသည္။

အပါယ္တံခါး မွားမဖြင္႔ေစခ်င္
အပါယ္ပိတ္တရားမ်ား နားမွ နာေနေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႕တြင္မူ ဘုရားတရားမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္၊ တရားအမွားမ်ား ျပသေနျခင္း၊ သီလသိကၡာ၊ဝိနည္းေတာ္မ်ားကို ေလးစားမွဳမရွိျခင္း၊ မိမိနွင္႔မတန္ေသးေသာ စကားမ်ား ေျပာဆုိျခင္း၊ သီလ သမာဓိ ပညာနွင္႔ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ အကာအကြယ္ယူျပီး မိမိလိုရာ ဆြဲယူေျပာဆုိျခင္း၊ မိမိ၏ အသိဥာဏ္ျဖင္႔ မွား၏ မွန္၏ မဆုံးျဖတ္နုိ္င္ေသးပဲ တရားမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေနျခင္း စေသာ အပါယ္တံခါးဖြင္႔ေစေသာ အျပဳအမူမ်ားကို အျမန္ဆုံးအဆုံးသတ္ေစျခင္းျဖင္႔ မိမိတုိ႔ကိုယ္ကို မိမိတို႔ ကယ္တင္သင္႔ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳ ေရးသားလုိက္ရပါသည္။ ။
.

Views: 98

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service