ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

“နွစ္သစ္မဂၤလာ”


အႏုေမာဒနာ ဂုဏ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္လႊာ
တစ္ႏွစ္တာလံုး ရႊင္ျပံဳးခ်မ္းေျမ႕
တရားျဖင့္ေပ်ာ္ေမြ႕ႏိုင္ၾကပါေစ

ေစတနာရွင္အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵ၀ံသ (ေအာ့ ဘုန္းဘုန္း)၊ ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵသီရိ (စန္း ဘုန္းဘုန္း)၊


ဆရာေတာ္ ဦးပညာေဇာတ (မန္း ဘုန္းဘုန္း)တို႔၏ ဦီးစီးေဆာင္ရြက္ ညႊန္ၾကားမႈ၊


ေစတနာရွင္မ်ား၏ ေစတနာအား၊ ေငြအား၊ လုပ္အားမ်ားျဖင့္ ထိုင္၀မ္ က်ံဳးလိ ရတနာ၀ါသ


ဘုရားေက်ာင္းကို အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားး၍ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါျပီ။


တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ေန႔လည္ (၂း၀၀)နာရီမွ (၃း၀၀)နာရီအထိ တရားေဟာ တရားထိုင္


တရားေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဘာသာေရးျပႆနာမ်ား အေျဖေပးျခင္း၊ ဗုဒၶဓမၼ တရားေတာ္


စာအုပ္မ်ား ရိုက္ႏိွပ္ေ၀ငွ ဓမၼဒါန ျပဳျခင္း၊ (၃)လ တစ္ၾကိမ္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာရိုးရာ


ယဥ္ေက်းမႈ ပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဒကာ ဒကာမမ်ား၏ သာေရး


နာေရး လူမႈေရးမ်ားကို ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စေသာ ဘာသာ သာသနာ တည္တံ့


ျပန္႔ပြါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။


(၂၀၀၉)ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပီးစီးခဲ့သမွ်ေသာ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ား၌ ေနရာ က်ဥ္းက်ဥ္း


ၾကပ္ၾကပ္ျဖင့္ ဧည့္ခံျပဳစုရျခင္းေၾကာင့္ ေျပာ့ကြက္ ဟာကြက္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္


လစ္ဟင္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ပါက ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ေမတၱာပါရမီ ခႏၱီပါရမီေတာ္မ်ားကို အာရံုျပဳ


အတုယူၾကည္ညိဳကာ ေမတၱာအျပည့္ျဖင့္ သည္းခံေက်နပ္ ခြင့္လႊတ္ၾကပါရန္


အထူးပန္ၾကားပါသည္။


ေမတၱာရပ္ခံလႊာ


လူေနမႈစရိတ ္ၾကီးမားလွေသာ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံ၌ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ ျဖစ္ေျမာက္


ေရးမွာ အမွန္တစ္ကယ္ မလြယ္ကူလွပါ။ အခက္ခဲေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ ေစတနာရွင္မ်ား၏


ေစတနာအား၊ ေငြအား၊ လုပ္အားမ်ားျဖင့္ ဤရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္းကို တည္ေထာင္


ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


တည္ေထာင္ေရးထက္ တည္တံ့ေရးက” ပိုမို ခက္ခဲပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္း ဆက္လက္


တည္တံ့ေရးႏွင့္ အထက္ေဖၚျပပါ ဘာသာ သာသနာေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္


ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္မွာလည္း ေစတနာရွင္မ်ား၏ ေစတနာအင္အားကိုပင္ မွီခို


အားထားေနရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္ကကဲ့သို႔ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္တြင္လည္း


တစ္လလွ်င္ တစ္ရာ အလွဴေငြျဖင့္ တစ္လ၊ ႏွစ္လ၊ သံုးလ၊ ေျခာက္လ၊ တစ္ႏွစ္ စသည္


တတ္စြမ္းသမွ် ေစတနာထားျပီး လစဥ္ ဆီးမီး ေရခ်မ္း သစ္သီး ပန္းႏွင့္ ထာ၀ရ


ေငြပေဒသာပင္သို႔ ကုသိုလ္ပါ၀င္ လွဴဒါန္းၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


တစ္လမွာ ေငြတစ္ရာ၊ ေစတနာ ေရွ့ထား။


ဘုရားေက်ာင္းတည္တံ့့ေရး၊ ပံ့ေပးစို႔လား။“ေက်ာင္းဒကာ ေက်ာင္းဒကာမအျဖစ္ ခံယူၾကရန္ တိုက္တြန္းလႊာ”


ယခုလက္ရွိ ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္းကို တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေနရာသည္


ေခတၱ ငွါးရမ္းထားေသာ ေနရာ ျဖစ္ပါ၏။ ဘုရားေက်ာင္းအတြက္ ေနရာငွါးရမ္းျခင္းသည္


သာမန္လူမ်ား အိမ္ငွါးရမ္းသည္ႏွင့္ မတူပါ။ ဘုရားေက်ာင္းျဖစ္၍ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ တူေစရန္


စနစ္တက် ျပင္ဆင္ရပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္စရိတ္မွာလည္း အရမ္း ၾကီးမားလွပါသည္။


ထို႔ျပင္ ဘုရားေက်ာင္းဖြင့္မည္ဆိုလွ်င္ အိမ္ရွင္တိုင္းက လြယ္လြယ္ကူကူ ငွါးခ်င္ၾကသည္


မဟုတ္ပါ။ ဘုရားေက်ာင္းသည္ ေနရာ အတည္တက် မရွိဘဲ၊ ခဏခဏ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း


သည္လည္း မသင့္ေတာ္ပါ။ လာရခက္ခဲျခင္း၊ ရွာရခက္ခဲျခင္းစေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚ


လာႏိုင္ပါ၏။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ ေနရာ (သို႔မဟုတ္) တိုက္ခန္း


၀ယ္ယူျပီး၊ ဘုရားေက်ာင္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ထာ၀ရ တည္တံ့ႏိုင္ပါေသာေၾကာင့္


ကိုယ္ပိုင္ ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ ၀ယ္ယူပူေဇာ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔


တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းမ်ားမဆို ပါ၀င္လွဴဒါန္းျပီး အႏုဂါမိကေရႊအိုး ျမဳပ္ႏွံ၍ ေက်ာင္းဒကာ


ေက်ာင္ဒကာမမ်ားအျဖစ္ ခံယူႏိုင္ၾကေစရန္ ႏွိဳးေဆာ္ တိုင္တြန္းအပ္ပါသည္။ဘုရားေက်ာင္းလွဴျခင္း၏ အက်ိဳးၾကီးျမတ္ပံု။


ေလးမ်ိဳးေသာအလွဴ


သဒၶါကဲခ်ြန္၊ ေက်ာင္းလွဴမြန္ကား


အားခြန္ဗလ၊ အဆင္းလွႏွင့္


သုခခ်မ္းသာ၊ မ်က္စိပါလွ်င္


ေလးျဖာလွဴမ်ိဳး၊ ေမာ္ကြန္းထိုးသည္


အက်ိဳးနိဗၺာန္တိုင္ေအာင္တည္း။ ။နတ္သားေမး၍ ဘုရားေျဖ


၁။ ‘အား’ကို ေပးလိုလွ်င္ ‘ထမင္းစေသာ အာဟာရ’ကို ေပးလွဴရမည္။


၂။ ‘အဆင္းလွ’ကို ေပးလိုလွ်င္ ‘အ၀တ္အထည’္ကို ေပးလွဴရမည္။


၃။ ‘သုခ ခ်မ္းသာ’ကို ေပးလိုလွ်င္ ‘ထီး၊ ဘိနပ္စေသာ ယာဥ္’ကို ေပးလွဴရမည္။


၄။ ‘မ်က္စိ’ကို ေပးလိုလွ်င္ ‘ဆီမီီးစေသာ အလင္းေရာင္’ကို ေပးလွဴရမည္။


၅။ ‘ေလးမ်ိဳးလံုးကို ’ စုေပါင္း၍ ေပးလိုလွ်င္ ‘ေက်ာင္း’ကို ေပးလွဴရမည္။


ေက်ာင္းလွဴျခင္းသည္ အင္အား၊ အဆင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ မ်က္စိ (၄)မ်ိဳးလံုးကို လွဴသည္မည္ပါ၏။ (ကိ`ံဒသုတ္)ကုသိုလ္ အျမဲတိုးပြါးေသာ အလွဴ(၆)မ်ိဳး


l ဘယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၊ ကုသိုလ္တိုး၊ ေနာင္က်ိဳး နတ္ျပည္ ေရာက္ရသနည္း။


l သီးပြင့္ ဥယ်ာဥ္၊ ရိပ္ခိုပင္ႏွင့္၊ ေရခ်မ္းစင္အိုး၊ တံတားထိုးေလာ့၊ ေသာက္ခ်ိဳး တြင္း ကန္၊ ေက်ာင္းေဆာက္ဟန္တည့္၊
ေျခာက္တန္ ပုုဂၢိဳလ္၊ ပြါးကုသိုလ္၊ ထိုထိုနတ္ျပည္ ေရာက္ရသည္။ (၀နေရာပသုတ္)l နတ္သား….


အဘယ္ပုုုဂၢိဳလ္မ်ိဳးသည္ ေန႔ညမျပတ္ ကုသိုလ္တိုးပြါးေန၍ ေသလြန္ေသာအခါ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရသနည္း။?l ျမတ္စြာဘုရား……


၁။သစ္သီးပင္ ပန္းပင္ ဥယ်ာဥ္ အာရာမ္ စိုက္ပ်ိဳး လွဴဒါန္းသူ၊


၂။အရိပ္ခိုစရာ သစ္ပင္ၾကီးမ်ိဳး စိုက္ပ်ိဳး လွဴဒါန္းသူ၊


၃။ေသာက္ေရခ်မ္းစဥ္ တည္ေဆာက္ လွဴဒါန္းသူ၊


၄။လမ္းျပင္ လမ္းေဖာက္ တံတား ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းသူ၊


၅။ေသာက္ေရ၊ ခ်ိဳးေရ၊ သံုးေဆာင္ေရအတြက္ ေရတြင္းေရကန္ တူးေဖာ္ လွဴဒါန္းသူ၊


၆။ ေက်ာင္း ဗိမာန္ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းသူ၊


ဤအလွဴရွင္ပုုုဂၢိဳလ္ (၆)မ်ိဳးတို႔သည္ ေန႔ညမျပတ္ အျမဲတမ္း ကုသိုလ္တိုးပြါးေန၍ ေသလြန္ေသာအခါ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရသည္။ႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္း မဂၤလာအေပါင္းျဖင့္ ရႊင္လန္း က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။


ေဘးရန္ကင္းကြာ သာသနာျပဳႏိုင္ၾကပါေစ။ရတနာ၀ါသဘုရားေက်ာင္း


ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕


Views: 209

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Pyaephyoaung is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 4
oplihon posted blog posts
Aug 20
oplihon is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
A Maris updated their profile
Aug 18

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service