ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ျမတ္ဘုရား၏ စကားေျပာနည္း လမ္းညႊန္

ျမတ္ဘုရား၏ စကားေျပာနည္း လမ္းညႊန္

အဘယမင္းသားအား ျမတ္စြာဘုရားက ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ၾကား၏။ “မင္းသား၊ မဟုတ္မမွန္၊ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္မစပ္၊ သူတစ္ပါးတို႔လဲ မႏွစ္သက္။ ထိုစကားမ်ဳိးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေျပာမဆို။ ဟုတ္မွန္၏။ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ကားမစပ္။ သူတစ္ပါးတို႔လဲ မႏွစ္သက္။ ထုိစကားမ်ဳိးကို ျမတ္စြာဘုရား သည္ မေျပာမဆို။ ဟုတ္မွန္၏။ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္လဲစပ္၏။ သူတစ္ပါးတို႔ကား မႏွစ္သက္။
ထုိစကားမ်ဳိးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာဆို၏။ မဟုတ္မမွန္။ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မစပ္။ သူတစ္ပါးတို႔ကားႏွစ္သက္၏။ ထုိစကားမ်ဳိးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေျပာမဆို။ ဟုတ္မွန္၏။ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္မစပ္။ သူတစ္ပါးတို႔ကား ႏွစ္သက္၏။ ထိုစကားမ်ဳိးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေျပာမဆုိ။ ဟုတ္မွန္၏။ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္၏။ သူတစ္ပါးတို႔လဲ ႏွစ္သက္၏။ ထုိစကားမ်ဳိးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာဆို၏။
(မဇၩိမနိကာယ္၊ မဇၩိမပဏၰာသ၊ အဘယရာဇကုမာရသုတ္)

ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လူတုိ႔သည္ ၾကံေတြးေနၾကသည္။ ျပဳမူလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံဟူေသာ ကံသံုးပါရွိရာတြင္ ဝစီကံမႈသည္ အျပဳအမ်ားဆံုးေသာ ကံျဖစ္ပါသည္။ နံနက္အိပ္ရာမွ ႏိုးထသည္ႏွင့္ ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ တစ္ေန႔တာကာလအတြင္း ေျပာခဲ့ေသာ စကားတို႔ကား မနည္းလွေပ။ ထုိစကားတို႔တြင္ သတိယွဥ္၍ ေျပာခဲ့ေသာ စကားေတြလည္းပါမည္။ လိုအပ္ခ်က္အရ ေျပာေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။ သတိလက္လႊတ္ၿပီးေျပာခဲ့ေသာ စကားေတြလည္းပါမည္။ လုိအပ္ခ်က္အရ ေျပာေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။ တည္တည္ၾကည္ၾကည္ေလးေလးနက္နက္ေျပာေသာ စကားေတြ လည္းပါမည္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ေျပာေသာ စကားေတြလည္းပါမည္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာေသာ စကားေတြလည္းပါမည္။ လိမ္ညာေျပာမိေသာ စကားေတြလည္းပါမည္။ အက်ိဳးစီးပြား ရွိေစေသာ စကားတို႔လည္း ပါမည္။ အက်ိဳးစီးပြား မဲ့ေစေသာ စကားတုိ႔လည္း ပါမည္။ ေမတၱာက႐ုဏာအရင္းခံလ်က္ ေျပာေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။ မနာလို၀န္တိုမႈႏွင့္ မုန္းတီးမႈ အရင္းခံလ်က္ ေျပာေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။
ေလာဘေဒါသ အရင္းခံလ်က္ ေျပာေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။ မုဒိတာအရင္းခံလ်က္ ေျပာေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ေျပာေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။ ႏူးႏူးညံ့ညံ့ ခ်ဳိခ်ဳိသာသာ ေျပာေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။ ႏွလံုးသားမွ လာေသာ ခံစားခ်က္ကို အရင္းခံလ်က္ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာေသာ စကားေတြလည္းပါမည္။ ႏွလံုးသားမွ ျမစ္ဖ်ားခံမလာမူလ်က္၊
ႏႈတ္ဖ်ားတြင္သာေပါ့ေပါ့လွ်ံလွ်ံ ေျပာေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။

စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေျပာေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။ မေကာင္းေသာ စိတ္ေစတန္ျဖင့္ ေျပာေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။ ၾကားရသူတို႔အဖို႔ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ခ်မ္းသာေစေသာ စကားတို႔လည္း ပါမည္။ ၾကားရသူတို႔အဖုိ႔ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း မခ်မ္းေျမ့ ေစေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။ အဂတိတရားေလးပါး ကင္းရွင္းစြာ သစၥာထိုက္ေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။ အဂတိတရား ေလးပါးႏွင့္ ယွဥ္၍ သစၥာပ်က္ယြင္းေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။ ႐ိုးရွင္း ေျဖာင့္မတ္စြာ ေျပာေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။ ပရိယာယ္ ေ၀၀ုစ္ျဖင့္ ေကာက္က်စ္ေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။

တစ္ဖက္သူအေပၚ တန္ဖုိးထားလ်က္ ေလးေလးစားစား ေျပာေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။ တစ္ဖက္သူအေပၚ အေပၚစီးက ႏွိမ့္ႏွိမ့္ခ်ခ် ေမာက္ေမာက္မာမာ ေျပာေသာ စကားေတြလည္း ပါမည္။ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး စိတ္အေထြေထြ ရွိသလို စကားေတြလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိႏိုင္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္မူ လူအမ်ားစုသည္ ကံသံုးပါးအနက္၊ ဝစီကံကို အေရးၾကီးေသာ ကံဟု အသိအမွတ္မျပဳတတ္ၾက။ ဝစီကံႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ေပါ့ေပါ့ဆဆ သေဘာ ထားတတ္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ၾကီး အရွင္ဇနကာဘိဝံသက “ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ သံုးခုအနက္က ၀စီကံဆိုတဲ့ ႏႈတ္ေျပာဟာ မဆင္မျခင္ လႊတ္ခနဲ လႊတ္ခနဲ ထြက္ထြက္သြားတတ္လို႔ သတိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု သတိ ေပးေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားက သုစ႐ိုက္တရား ဆယ္ပါးကို ေဟာၾကားေတာ္မူရာ၌ ကာယသုစ႐ိုက္ႏွင့္ မေနာသုစ႐ိုက္တို႔က သံုးပါးစီသာ ပါ၀င္ၿပီး ၀စီသုစ႐ိုက္က ေလးပါးပါ၀င္သည္။ ထုိ႔အတူ ဒုစ႐ိုက္တရား ဆယ္ပါးကို ေဟာၾကားေတာ္မူရာ၌ ကာယဒုစ႐ိုက္ႏွင့္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔က သံုးပါးစီသာပါ၀င္ၿပီး ၀စီဒုစ႐ိုက္က ေလးပါး ပါ၀င္ပါသည္။

ဤအခ်က္ကို ေလးေလးနက္နက္ သက္၀င္ဆင္ျခင္လ်က္ ၀စီကံမႈကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မျပဳသင့္။ လြယ္လြယ္မျပဳသင့္။ လက္လႊတ္စပယ္ မျပဳသင့္။ ၀စီကံမႈကို အေလးအနက္ ထားလ်က္ သတိယွဥ္၍ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ျပဳသင့္သည္။ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ျပဳသင့္သည္။ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး စိတ္အေထြေထြမွ ေပၚထြက္လာေသာ စကားမ်ား မည္မွ် မ်ားျပားေနေစ အထက္ပါ အဆံုးအမေတာ္အရ ျမတ္စြာဘုရားက စကားေျခာက္မ်ဳိးသာ ခြဲျခားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထုိေျခာက္မ်ဳိးတြင္ ပါ၀င္ေသာ စကား၏ အဂၤါရပ္မ်ားမွာ-
(၁) ဟုတ္မွန္ျခင္း၊
(၂) မဟုတ္မွန္ျခင္း၊
(၃) အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း၊
(၄) အက်ဳိးစီးပြားမဲ့ေစျခင္း၊
(၅) သူတစ္ပါးတို႔ ႏွစ္သက္ျခင္း၊
(၆) သူတစ္ပါးတုိ႔ မႏွစ္သက္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါ၏။

အထက္ပါ အဂၤါရပ္မ်ားတြင္ “ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္ျခင္း” ဟူေသာ အခ်က္ကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ႏွစ္သက္ေတာ္ မူပါသည္။ တန္ဖုိးထားေတာ္မူပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဟူမူ ျမတ္စြာဘုရား ေျပာဆိုေတာ္မူေသာ စကားႏွစ္မ်ဳိးစလံုး၌ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္ျခင္း ဟူေသာ အဂၤါရပ္ပါ၀င္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရား မေျပာမဆို ေတာ္မူေသာ စကားေလးမ်ဳိး စလံုးတြင္ “ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မစပ္ျခင္း” ဟူေသာ အခ်က္ ပါ၀င္ ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ မိမိေျပာလိုက္ေသာ စကားသည္ မိမိႏွင့္သူတစ္ပါး အက်ဳိးရွိေစမည့္ စကားဟုတ္၏၊ မဟုတ္၏ ဟူသည္ကို ႀကိဳတင္ စိစစ္သင့္သည္။ အခ်ဳိ႕စကားတို႔သည္ မိမိေရာ သူတစ္ပါးကိုပါ အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစ၏။ ထုိစကားမ်ဳိးကို ေျပာအပ္ပါ၏။ အခ်ဳိ႕စကားတို႔သည္ မိမိေရာ သူတစ္ပါးကိုပါ အက်ဳိးမဲ့ကို ျဖစ္ထြန္းေစ၏။ ထုိစကားမ်ဳိး မေျပာအပ္ပါ။ အခ်ဳိ႕စကားတို႔သည္ မိမိ၏ အက်ဳိးစီးပြားကို မထိခိုက္ေစေသာ္လည္း သူတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစ၏။ ထုိစကားမ်ဳိးကို မေျပာသင့္ပါ။ ဤသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ႀကီး အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ ႏွလံုးသြင္း လိုက္နာဖြယ္ ေကာင္းလွပါ၏။

ထိုေဆာင္ပုဒ္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါ၏။ ေျပာမည္ႀကံလဲ သင့္စိတ္ထဲ အၿမဲဆင္ျခင္ပါ။ မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသား ဘယ္သူမ်ား ထိမည္လဲ။ ထိခိုက္ႏိုင္ျငား အေျပာမ်ား မမွားေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ေျပာဆဲမွာလဲ သင့္စိတ္ထဲ အၿမဲဆင္ျခင္ပါ။ ေျပာလိုက္ေသာ စကားသည္ ေျပာသူ၏ အက်ဳိးကိုလည္း ျဖစ္ထြန္းေစမည္။ အျခားသူတို႔၏ အက်ဳိးကိုလည္း ျဖစ္ထြန္း ေစမည္ ဆိုလွ်င္ ယင္းစကားသည္ “ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္ေသာ စကား” ျဖစ္သည္။
ျမတ္စြာဘုရားႏွစ္လိုေသာ စကားျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္မူ ႏိႈင္းႏိႈင္းခ်ိန္ခ်ိန္ျဖင့္ ေမတၱာ ေစတနာ က႐ုဏာ မုဒိတာ အရင္းခံလ်က္ ေျပာေသာ စကားတို႔သည္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္ေသာ စကားျဖစ္ပါ၏။ သူတစ္ပါးအက်ဳိးကို လုိလားေသာ ႏွလံုးသားမွ ျဖစ္ဖ်ားခံလာေသာ စကား၌ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္ေသာ ဂုဏ္ရည္ထြန္းပပါ၏။ ထုိ႔ျပင္ အသိဉာဏ္ဆင္ျခင္တံုတရား အရင္းခံလ်က္ ေျပာေသာ စကား၌လည္း အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္ေသာ ဂုဏ္ရည္ တည္ကိန္းပါ၏။ စကားတစ္ခြန္းတြင္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္ေသာ ဂုဏ္အဂၤါျပည့္စံုေစရန္ ေျပာသူ၏
ႏွလံုးသား ျဖဴစင္လွပဖုိ႔ လိုသည္။ ေတြးေခၚဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာ အသိဉာဏ္လည္း ရွိဖို႔လိုသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ “အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္ျခင္း” ဟူေသာ အခ်က္အျပင္ “မွန္ကန္ျခင္း” ကိုလည္း ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္။ ပဇာေၾကာင့္ဟူမူ ျမတ္စြာဘုရား ေျပာေတာ္မူေသာ စကားႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ “ဟုတ္မွန္ျခင္း” ဟူေသာ အခ်က္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။လူသားတို႔ နိစၥဓူ၀ က်င့္သံုး ေဆာက္တည္ရမည့္ “ငါးပါးသီလ” တြင္ မုသားစကားကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ဟူေသာ အခ်က္ ပါ၀င္ေနျခင္းကို ေထာက္႐ႈလ်က္ မွန္ကန္စြာ ေျပာဆိုျခင္းကို ျမတ္စြာဘုရား မည္မွ် အေလးအနက္ သေဘာထားေတာ္မူေၾကာင္း ထင္ထင္ လင္းလင္းသိျမင္ႏိုင္ပါသည္။

စင္စစ္ ၀စီကံဟူသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ ကံအမႈျဖစ္ပါ၏။ လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဆက္ဆံရာတြင္ မွန္တာကို ေျပာဖို႔လိုပါသည္။ မွန္တာကို ေျပာမွ ၾကားနာရသူက မွန္တာကို သိမည္။ မွန္တာကို သိမွလည္း ယင္းအသိအမွန္အေပၚ တည္မီွ၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ ေဆာင္ရြက္ ထုိက္သည္ တို႔ကို အက်ဳိးရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အမွားကို ေျပာလိုက္ေသာ္ ၾကားနာရသူက အမွားေတြကို သိမည္။ အမွားသိ အေပၚ အေျခခံလ်က္ အမွားေတြကို ေဆာင္ရြက္တတ္သည္။ မုသာ၀ါဒမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ အသိမွား အခ်က္အလက္မွားသည္ အက်ဳိးမဲ့ကိုသာ ျဖစ္ေပၚ ေစပါလိမ့္မည္။ ေက်းဇူးရွင္ ကမာၻေအးေတာင္ပုကု ဆရာေတာ္ၾကီးက လိမ္ညာေျပာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ " လိမ္ညာျခင္းသည္ လွည့္ပတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လွည့္ပတ္ရာတြင္ ျဖစ္ဆဲ အေၾကာင္း၊ ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္း၊ ျဖစ္မည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို လွည့္ပတ္တတ္ရာ မည္သည့္အေၾကာင္းျပ၍ လွည့္ပတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ လိမ္ညာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာ လိမ္ညာျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ လိမ္ညာခံရ၍ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား ပ်က္ျပားကာ ေနာင္တႀကီးစြာ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္လာရေသာ ဆင္းရဲသည္ ကမာၻ ေစာင့္ငါးပါးတြင္ မုသာ၀ါဒကံ မလံုၿခံဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ငါတုိ႔ ယံုၾကည္ပါသည္။

”သို႔ျဖစ္၍ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေစ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေစ၊ အမွန္ကိုသာ တည္တည္ၾကည္ၾကည္ ေျပာဆိုသင့္သည္။ မိမိအေၾကာင္းကိုေျပာလွ်င္ အမွန္ေျပာသင့္သလို သူတစ္ပါးအေၾကာင္း ေျပာလွ်င္လည္း အမွန္ကိုသာ ေျပာသင့္သည္။ မိမိက ခ်စ္သူခင္သူ အေၾကာင္းေျပာလွ်င္ အမွန္ကိုသာ ေျပာသလို မိမိက မုန္းတီးသူ အေၾကာင္း ေျပာလွ်င္လည္း အမွန္ကိုသာ ေျပာဆိုသင့္သည္။ ႏွလံုးသား ေျဖာင့္မတ္သူတို႔ကမူ မည္သည့္ကိစၥ၌မဆို အရွိကိုအရွိအတိုင္းသာ ေျပာေလ့ရွိပါသည္။ အမွန္ျဖစ္၊ အမွန္ရွိထက္ ထိမ္ခ်န္၍လည္း မေျပာတတ္၊ ပိုပိုမိုမိုလည္း မေျပာတတ္၊ ဤသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းဇူးရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္မွာ မ်ားစြာ မွတ္သားအပ္ပါ၏။ “လူပဲျဖစ္ျဖစ္ ရဟန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ပကတိ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ဟုတ္သေလာက္သာ ႐ိုးသားစြာ ေျပာေလ့ရွိတယ္။ အပိုအမိုပံုၾကီးခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ ဝါႂကြားေျပာေလ့မရွိပါဘူး။

" မွန္ေသာ စကားကို ဆိုေသာ ႏႈတ္၌ ဂုဏ္သိကၡာတည္ကိန္းသည္ အျခားသူတို႔၏ ယံုၾကည့္မႈကို ရယူႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ မွန္တာကို ေျပာရာတြင္ ေစတနာေကာင္း အရင္းခံဖို႔ လိုပါမည္။ အသိဉာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖုိ႔လဲ လိုပါမည္။
မိမိေျပာေသာ စကားသည္ မွန္ပင္မွန္ေသာ္လည္း ေျပာလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိႏွင့္သူတစ္ပါးတြင္ အက်ဳိးေက်းဇူး တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ ႀကိဳတင္ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ သင့္ပါသည္။ အေၾကာင္းကိစၥ တစ္ရပ္သည္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း ထုိအခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ဳိးမဲ့ကိုသာ ျဖစ္ေစမည္ ဆိုလွ်င္ ထုိစကားမ်ဳိးကို မေျပာသင့္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရာဂါေ၀ဒနာ ကၽြမ္းေနေသာေၾကာင့္ အလြန္ဆံုး ေျခာက္လေလာက္သာ
ေနရေတာ့မည္ ဟူေသာ ဆရာ၀န္၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္စကားကို မွန္ပင္မွန္ေစကာမူ ကာယကံရွင္ လူနာအား ဖြင့္ဟ မေျပာသင့္ေပ။ ထုိစကားမ်ဳိးၾကားရေသာ လူနာအေနျဖင့္ စိတ္ဓာတ္အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္က်ဆင္းကာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေ၀ဒနာကိုပါမက စိတ္ေ၀ဒနာ၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းကိုပါ ခံရေပလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ဆရာ၀န္ ခန္႔မွန္းသည္ထက္ပင္ အသက္ပို၍ တုိဖြယ္ရာသာ ရွိေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က ဟုတ္မွန္၍ သူတစ္ပါး ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မစပ္ေသာ စကားကို ေျပာေတာ္မမူျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ စကားေျခာက္မ်ဳိးအနက္ စကားႏွစ္မ်ဳိးကိုသာ ေျပာဆိုေတာ္မူရာ ယင္းမွာ လူတို႔အတြက္ “ စကားေျပာနည္း လမ္းၫႊန္” ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထုိစကားေျပာနည္း လမ္းၫႊန္အတိုင္း က်င့္သံုးလုိက္နာႏုိင္ေသာ္ ဝစီကံ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈ ျဖစ္ပြားကာ ေကာင္းေသာ ဝစီကံမႈမွ သယ္ေဆာင္လာေသာ လက္ေဆာင္ေကာင္းမ်ား ဘဝတြင္ ဖူးပြင့္ေဝဆာ လာေပလိမ့္မည္။ ။

by ဟင္းေလးအိုး

Views: 141

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service