ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

“မီးေသြးလုိလူ”

“မီးေသြးလုိလူ”…

ဤစကားေလးကုိ ဟိေတာပေဒသ ဆုံးမစာေလ့လာ ဖတ္႐ႈစဥ္က သတိျပဳမိခဲ့၏။
တုိက္တုိင္ဆုိင္ဆုိင္ပင္ ေရႊဥမင္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဆုံးမၾသ၀ါဒ စာအုပ္ေလးတြင္လည္း ဤစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳ၍ ဆုံးမၾသ၀ါဒ ေပးထားသည္ကုိ ဖတ္လုိက္ရ၏။


ဟိေတာပေဒသဆုံးမစာတြင္ လူေတာ္လူေကာင္းႏွင့္ လူဖ်င္းလူမုိက္ ႏွစ္မ်ိဳးအနက္ လူမုိက္သည္ မီးေသြးႏွင့္တူေၾကာင္း ဥပမာေပးထား၏။ မီးေသြးသည္ မီးအပူရွိန္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ပူေလာင္ေနၿပီး မီးၿငိမ္းသြားသည့္အခါတြင္ကား မည္းညစ္ေပက်ံမႈကုိ
ျဖစ္ေစ၏။ မီးရွိသည့္ မီးေသြးသည္ ကုိင္သူကုိ ပူေလာင္ေစၿပီး မီးၿငိမ္းသြားသည့္ မီးေသြးသည္ကား ကုိင္သူ၏လက္ကုိ မည္းညစ္ေစ၏။ ထုိ႔အတူ လူမုိက္သည္ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္မ်ားျဖင့္ ပ်က္စီးတတ္သကဲ့သုိ႔ ေပါင္းေဖာ္သူ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားကုိလည္း မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္မ်ားျဖင့္ ပ်က္စီးေစတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမုိက္သည္ စင္စစ္အားျဖင့္ လူဟုဆုိေသာ္လည္း “တန္ဖုိးမရွိသည့္လူ၊ မီးေသြးလုိလူ”သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္၏။

မွန္၏။ ေလာကတြင္ မီးေသြးလုိလူမ်ား အမ်ားအျပားရွိ၏။ မိမိအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ အမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးမျပဳသည့္ လူမ်ားသည္ ဆုတ္ကပ္ကာလတြင္ တျဖည္းျဖည္း တုိးပြားမ်ားျပားလာ၏။ အသိဉာဏ္ကင္းၿပီး အေၾကာင္းအက်ိဳးမသိ မိမိအတြက္ တစ္ခုတည္းသာ ၾကည့္သူမ်ား၊ မိမိေကာင္းစားမည္ဆုိလွ်င္ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီးေရာ ဆုိသူမ်ား၊
တစ္ဘ၀ တစ္ႏွပ္စာၾကည့္ကာ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳး တမလြန္အက်ိဳးကုိ မၾကည့္သူမ်ား၊ လုပ္ခ်င္တာတစ္ခုပဲသိၿပီး မိမိအက်ိဳးလည္း မရွိ၊ အမ်ားအက်ိဳးလည္း မရွိသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ဇြတ္အတင္းလုပ္ေနသူမ်ား စသူစသူမ်ားသည္ အတၱလည္းမျဖစ္
ပရလည္းမျဖစ္သည့္ မီးေသြးလုိလူမ်ားသာ ျဖစ္ပါ၏။

 

“ေခတ္ကာလက ဖန္တီးေပးလုိက္ေတာ့လည္း လုိက္လုပ္ျဖစ္ေနတာေပါ့”ဟု ေခတ္ကာလကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ မေကာင္းမႈမ်ား လုပ္ျဖစ္ေန၊ “လုပ္သာလုပ္စမ္းပါ၊ ဘာမွပူမေနနဲ႔ ေနာင္ခါလာ ေနာင္ေစ်းေပါ့”ဟု မိမိလုပ္သည့္ မေကာင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ မိမိႏွင့္အတူ အျခားမိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားကုိပါ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ တုိက္တြန္းေနသူမ်ားသည္ စင္စစ္ မီးေသြးလုိလူမ်ားသာ ျဖစ္၏။

ျမန္မာစကားတြင္ “ဆန္ကုန္ေျမေလး”ဟူေသာ စကားရွိ၏။ မေကာင္းသည့္သူ၊ တန္ဖုိးမရွိသည့္သူ၊ မုိက္မဲသည့္သူ စသည့္ သူမ်ားသည္ လူ႔ေလာကတြင္ အသက္ရွင္ေနေသာ္လည္း မိမိအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ၊ အမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးမျပဳသည့္ အျပင္ ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနသျဖင့္ ဆန္သာကုန္ကုန္သြား၊ သူ႔ကုိ ကမၻာေျမႀကီးေပၚမွာ ထားေပးရသျဖင့္ ထမ္းထားရသည့္ ေျမၾကီးသာ ေလးေလးသြားသျဖင့္ ထုိသုိ႔ေသာသူမ်ားသည္ ဆန္ကုန္ၿပီး ေျမၾကီးသာ ေလးလံေစသည့္သူမ်ား
ျဖစ္ေၾကာင္းသုံးႏႈန္း ေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ထုိဆန္ကုန္ေျမေလးမ်ားသည္ မိမိအတြက္လည္း အက်ိဳးမၿပီး အမ်ားအတြက္လည္း အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္ဘက္ကၾကည့္ၾကည့္ အက်ိဳးမဲ့ေစသျဖင့္ ပူလည္းမေကာင္း၊ ေအးလည္းမေကာင္းသည့္
မီးေသြးသဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ လူသာျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္၏။

မိမိအတြက္၊ အမ်ားအတြက္ မည့္သည့္ဘက္မွ အက်ိဳးမရွိေသာ လူမ်ားသည္ မီးေသြးလုိ လူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ဟိေတာပေဒသ အဆုံးအမကုိ ဖတ္ရင္း အတိတ္က မီးေသြးလုိလူအခ်ိဳ႕ကုိ သတိရမိ၏။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ သူမ်ားသည္ မည့္သည့္အခ်ိန္၊
မည္သုိ႔ေသာ သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ေနေစကာမူ မီးေသြးကား မီးေသြးသာ ျဖစ္ေနေပေတာ့၏။
ေနာက္ဆုံး ျမတ္ဗုဒၶကဲ့သုိ႔ အႏႈိင္းမဲ့အရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ေသာ္လည္း အက်ိဳးမၿပီး အခ်ည္းႏွီးျဖင့္ မီးေသြးလုိလူအျဖစ္ ဘ၀နိဂုံးခ်ဳပ္သြားခဲ့သူ
အခ်ိဳ႕ပင္ရွိခဲ့၏။ ဗုဒၶလက္ထက္ရွိ မီးေသြးလုိလူမ်ားတြင္ အထင္ရွားဆုံးသူမွာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေယာက္ဖေတာ္ျဖစ္သည့္ ရွင္ေဒ၀ဒတ္ပင္ျဖစ္၏။ ရွင္ေဒ၀ဒတ္သည္ အမွန္ပင္ မီးေသြးလုိလူ ျဖစ္ခဲ့၏။

 

ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ေတြ႕၊ ဘုရားသာသနာႏွင့္ႀကဳံကာ အျမတ္ဆုံး ရဟန္းဘ၀ကုိ ရေနခဲ့ေသာ္လည္း ရဟန္းတရားကုိ ရေအာင္ အားမထုတ္ခဲ့သည့္အျပင္ သူ႔ကုိအမွီျပဳခဲ့သည့္ အဇာတသတ္ကဲ့သုိ႔ေသာ သူမ်ားကုိပင္ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ႀကီးမ်ား လုပ္ျဖစ္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးခဲ့၏။ ရွင္ေဒ၀ဒတ္၏ အသက္ရွင္ခဲ့မႈသည့္ အက်ိဳးမရွိ အခ်ည္းႏွီး သက္သက္သာ ျဖစ္ခဲ့၏။ မီးေသြးသည္ ပူေနသည့္အခ်ိန္ ကုိင္သူကုိ ပူေလာင္ေစၿပီး၊ ေအးေနသည့္အခ်ိန္ ကုိင္သူကုိ မည္းညစ္ေစသကဲ့သုိ႔ ရွင္ေဒ၀ဒတ္သည္ အသက္ရွင္စဥ္ အခ်ိန္တြင္ မိမိကုိယ္ကုိလည္း မဂ္ဖုိလ္မၿပီး အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးကုိလည္း ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာအက်ိဳးမဲ့ကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ေပ၏။

ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ မီးေသြးလုိလူမ်ားကုိ အမ်ားအျပားေတြ႕ဖူး၏။ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း မေကာင္းသည့္ အကုသုိလ္ ဒုစ႐ုိက္မ်ားကုိ စိတ္၀င္တစား လုပ္ေနမိသကဲ့သုိ႔ သူတစ္ပါးကုိလည္း မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ ဒုစ႐ုိက္မ်ား
လုပ္ျဖစ္ေအာင္ တုိက္တြန္းေပးေနသူမ်ားသည္ စင္စစ္ မီးေသြးလုိလူမ်ားပင္ ျဖစ္၏။ တစ္ခါက တရားပဲြတစ္ခုသုိ႔ၾကြစဥ္ ဘုန္းႀကီးေနာက္ကြယ္တြင္ ေျပာေနၾကေသာ ဒကာေလးႏွစ္ဦး၏ စကားမ်ားကုိ ျပန္လည္ၾကားေယာင္မိပါ၏။ တစ္ေယာက္က
“ကၽြန္ေတာ္ဒီႏုိင္ငံကုိ မေရာက္ခင္က အရက္လည္းမေသာက္တတ္၊ ဖဲလည္းမ႐ုိက္တတ္၊ ေလာင္းကစားလည္း မလုပ္တတ္ဘူး၊ အခု ဒီမွာလာၿပီး ခင္ဗ်ားနဲ႔ေတြ႕မွ ဒါေတြအကုန္ လုပ္တတ္သြားတယ္..”ဟု ေနာက္သလုိ ေျပာင္သလုိ ေျပာ၏။ ထုိအခါ ေနာက္တစ္ေယာက္က “မုဆုိးနားနီးမုဆုိး၊ တံငါနားနီးတံငါ ဆုိသလုိ မင္းလည္းငါနဲ႔နီးေတာ့ ငါ့ဆီက
ပညာေတြ ရသြားတာေပါ့ကြာ..”လုိ႔ ျပန္ေျပာသံကုိလည္း ၾကားလုိက္၏။ ထုိကေလးႏွစ္ေယာက္ ေျပာသံမ်ားသည္ ေနာက္သလုိ ေျပာင္သလုိ အေပ်ာ္သေဘာ ျဖစ္ေသာ္လည္း စာေရးသူ
အေတြးမ်ားကား မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းႏွင့္ မေကာင္းသည့္ အေဆြခင္ပြန္းမ်ား၏ သေဘာမ်ားကုိ သတိတရ ျဖစ္ေစခဲ့၏။

မိမိကုိယ္တုိင္လည္း မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနၿပီး မိတ္ေဆြအေပါင္း အသင္းမ်ားကုိလည္း အပါယ္အထိ လားေစတတ္သည့္ မီးေသြးလိုလူမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ မေကာင္းမႈ၌ အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္သည့္ မိတ္ေဆြတုႏွင့္ မိမိႏွင့္အတူ မိတ္ေဆြအေပါင္း
အသင္းမ်ားကုိလည္း ေကာင္းက်ိဳးကုိ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ မိတ္ေဆြစစ္တုိ႔၏ သေဘာလကၡဏာမ်ားကုိ သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္တြင္ ေဖာ္ျပထား၏။

ထုိသုတ္တြင္
“၁။ ေသရည္ေသရက္ေသာက္ျခင္း၌ အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္ျခင္း၊

၂။ အခါမဲ့ခရီးသြားျခင္း၌
အေပါင္းအေဖာ္ ျဖစ္ျခင္း၊

၃။ ပဲြလမ္းသဘင္ ၾကည့္႐ႈနားေထာင္ျခင္း၌
အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္ျခင္း၊

၄။ ေလာင္းကစားျခင္း၌ အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္ျခင္း။ ဟူေသာ
ဤေလးပါးေသာ အေၾကာင္းတုိ႔ျဖင့္ ပ်က္စီးေၾကာင္း၌ အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္ေသာ
မိတ္ေဆြစစ္မဟုတ္သည့္ မိတ္ေဆြတုကုိ သိအပ္၏။” ဟူ၍လည္းေကာင္း

“၁။ မေကာင္းမႈမွ
တားျမစ္တတ္ျခင္း၊

၂။ ေကာင္းမႈ၌ သက္၀င္ေစရန္ တုိက္တြန္းတတ္ျခင္း၊

၃။ မၾကားဖူးေသာ
တရားစကားကုိ ေျပာၾကားတတ္ျခင္း၊

၄။ နတ္ျပည္ေရာက္ေၾကာင္း ခရီးလမ္းကုိ
ေျပာၾကားတတ္ျခင္းဟူေသာ ဤေလးပါးေသာ အေၾကာင္းတုိ႔ျဖင့္ ခ်မ္းသာအတူ၊
ဆင္းရဲအတူျဖစ္ေသာ ေကာင္းေသာ စိတ္ႏွလုံးရွိသည့္ မိတ္ေဆြစစ္ကုိ သိအပ္၏”
ဟူ၍လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထား၏။

ထုိလကၡဏာမ်ားကုိ ၾကည့္ပါက မိတ္ေဆြတုႏွင့္ မိတ္ေဆြစစ္တုိ႔၏ ကြာျခားခ်က္ကုိ ေကာင္းစြာသိႏုိင္၏။ အထူးသျဖင့္ မိတ္ေဆြတု၏ သေဘာမ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူ႔ေလာကတြင္ ေပါင္းသင္းေနၾကသည့္ လက္ေတြ႕ဘ၀မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေနသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။
စာေရးသူႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ကေလးမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ားသည္ အေပါင္းအသင္းေၾကာင့္ ယခင္က မလုပ္ဖူးသည့္ မလုပ္တတ္သည့္ အလုပ္မ်ားကုိပင္ လုပ္တတ္ေနၾကသည္ကုိ သတိထားမိေန၏။ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိစဥ္က အရက္မေသာက္တတ္၊ ဖဲမ႐ုိက္တတ္သည့္
ကေလးမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ အရက္သမားေလးမ်ား၊ ဖဲသမားေလးမ်ားပင္ ျဖစ္ေနၾက၏။


ထုိကေလးမ်ားသည္ မုဆုိးနားနီးမုဆုိး၊ တံငါနားနီး တံငါဆုိသလုိ အရက္ေသာက္တတ္၊ ဖဲ႐ုိက္တတ္၊ ေလာင္းကစားလုပ္တတ္သည့္ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေပါင္းသင္းမိရာမွ ထုိအတတ္မ်ား တတ္လာခဲ့ၾက၏။ ထုိလူငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းေနထုိင္
ေပ်ာ္ေမြ႕ေနသူမ်ားသည္ ေရွးယခင္ကတည္းပင္ ထုိအလုပ္မ်ားတြင္ က်င္လည္ေနသူမ်ားျဖစ္၏။ ထုိသူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္လည္း မိမိတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အလုပ္မ်ားအေပၚတြင္ ေနာင္တမရ သတိသံေ၀ဂ မျဖစ္ၾကဘဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးျဖင့္ ႐ုန္းမထြန္ႏုိင္
ျဖစ္ေနၾကသည္ကုိ သတိထားမိ၏။ မိမိတုိ႔သည္ မေကာင္းသည့္ အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ေနသည္ကုိ သတိမျပဳမိၾကသည့္အျပင္ အျခားသူမ်ားကုိပါ အတူလုပ္ျဖစ္ၾကရန္ ဆဲြေခၚေနေပေတာ့၏။


မေကာင္းမႈ၌ အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္သည့္ မိတ္ေဆြတုဟူသည္ ၎တုိ႔ကုိ ဆုိရမလုိပင္ ျဖစ္ေနေတာ့၏။ ေသခ်ာသည္မွာ ထုိကဲ့သုိ႔ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္မ်ားတြင္ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သုိ႔ သူတစ္ပါးတုိ႔အားလည္း
အတူပါ၀င္ေစကာ မေကာင္းမႈ၌ အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္သည့္ ထုိသူမ်ားသည္ မိမိအက်ဳိးႏွင့္ သူတစ္ပါးအက်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကုိ ပ်က္ဆီးေစၿပီး ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိသာ ျဖစ္ေစၾကသည့္ မီးေသြးလုိလူမ်ားသာ ျဖစ္ေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္၏။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ မီးေသြးလုိလူသည္လည္း ျပဳျပင္လုိက္မည္ဆုိလွ်င္ ေနာက္က်သည္ဟူ၍ မရွိေပ။ မေကာင္းမႈကုိ မေကာင္းမႈဟုသိၿပီး ျပဳျပင္ႏုိင္လွ်င္ အျပဳေကာင္းျဖစ္ကာ အျပဳေကာင္းလာလွ်င္ အေကာင္းျဖစ္လာမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ “မမွားေသာ ေရွ႕ေန၊ မေသေသာ ေဆးသမား မရွိ” ဟုဆုိသကဲ့သုိ႔ အမွားမလုပ္မိသူ၊ မမွားဖူးသူမည္သည္ မရွိလွေပ။
အမွားကုိ အမွားဟုသိၿပီး အမွန္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည္ဟူေသာ စိတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိသာ ပုိင္ပုိင္ခ်ကာ ျပဳျပင္ၾကရန္သာ လုိအပ္ေပ၏။

 

မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ “ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္ထက္ ေကာင္းေသာအခ်ိန္သည္ မရွိ”ဟူေသာ စကားကုိ
ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ကာ မိမိ၏ မေကာင္းသည့္လုပ္ရပ္ကုိ ယခုခ်က္ခ်င္း ျပဳျပင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏုိင္ျခင္းသည္သာ က်န္ခဲ့သည့္ အတိတ္ကာလႏွင့္ မေရာက္ေသးသည့္ အနာဂတ္ကာလမ်ားထက္ သာလြန္သည့္ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္ပါ၏။
ေသခ်ာသည္မွာ မီးေသြးလုိလူသည္လည္း ပတၱျမားလုိလူ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟူသည့္
အခ်က္ပင္ျဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရခဲလွသည့္ လူ႔ဘ၀ကုိ ရရွိထားသည့္အျပင္ အေကာင္းဆုံးဘ၀ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ လူသားမ်ားသည္ ရရွိထားသည့္ မိမိတုိ႔၏ အေကာင္းဆုံးဘ၀တြင္ တန္ဖုိးရွိသည့္သူမ်ား၊ မိမိအက်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားအက်ိဳး၊ သုိ႔မဟုတ္ မိမိသူတစ္ပါး အက်ိဳးတစ္ခုခုကုိ ထူးခြ်န္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သည့္သူမ်ား မျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိလည္းမေကာင္း၊ သူတစ္ပါးကုိလည္း မေကာင္းျဖစ္ေစသည့္
မီးေသြးလုိလူမ်ိဳးကား မျဖစ္ၾကရန္ အထူးလုိအပ္လွ၏။ အကယ္၍ မိမိသည္ မီးေသြးလုိလူ ျဖစ္ေနခဲ့သည္ရွိေသာ္ မိမိ၏ မေကာင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ႏုိင္လွ်င္ ေနာက္မက်ေသးသျဖင့္ အျမန္ဆုံး ျပဳျပင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္၏။
လက္ရွိအခ်ိန္သည္သာ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ကုိ မိမိလည္းအက်ိဳး မရွိ၊ အမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိႏုိင္သည့္ မီးေသြးလုိလူမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနထုိင္ရင္း မိမိဘ၀ကုိ မိမိလွေအာင္သာ သတိတရား လက္ကုိင္ထားကာ
ျပဳျပင္ေနထုိင္ၾကပါဟု တုိက္တြန္းစကား ပါးလုိက္ပါ၏။ အားလုံး မီးေသြးလိုလူ အျဖစ္မွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ၾကပါေစ…

 

စာေရးသူ အရွင္ဝိစိတၱ(မနာပဒါယီ)

Views: 120

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service