ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ေကာလာဟလငါးပါးအေၾကာင္း

ေကာလာဟလငါးပါးအေၾကာင္း

ေကာလဟာလဟူသည္ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ဤသို႔ျဖစ္ေတာ့မည္တဲ့ဟု မျဖစ္မီကၾကိဳတင္၍ သတင္းစကား
တစ္ဦး ႏွစ္ဦးကစ၍ အမ်ားအျပားစုေပါင္းကာ စကားတူ အသံတူ ရုတ္ရုတ္ရက္ရက္ ေျပာဆိုၾကျခင္းမ်ဳိးကို ဆိုလို
ပါသည္။
ဤအရာတြင္ ေနာက္ေနာင္အခါ အမွန္မုခ် ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို မျဖစ္ေပၚမီေဝးလံစြာေသာ အခိ်န္ကာလ
ၾကိဳတင္၍ ေရွးေျပးနိမိတ္အေနျဖင့္ လူအမ်ားစုရံုကာ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ေျပာဆိုၾကျခင္းမ်ဳိးကိုသာ
ေကာလဟာလ ဟူ၍ဆိုလိုသည္၊ထိုထိုျမိဳ႕ရြာစသည့္တို႔၌ ေရာက္တတ္ရာရာ အမွန္လည္းမျဖစ္လာႏိုင္ပါပဲလွ်က္
စၾကာမင္း ေပၚေတာ့မည္တဲ့ အစရွိသည္ျဖင့္အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ရုတ္ရုတ္ရက္ရက္ ေျပာဆိုၾကျခင္းမ်ဳိးကို
ဆိုလိုသည္မဟုတ္။

 

ေလာက၌ ၾကိဳတင္၍ နိမိတ္ေရွ႔ေျပးအေနျဖင့္ ထိုအုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ျခင္း ေကာလဟာလသည္-
(၁) ကပၸေကာလာဟလ
(၂) စကၠဝတၱိေကာလာဟလ
(၃)ဗုဒၶေကာလာဟလ
(၄)မဂၤလေကာလာဟလ
(၅)ေမာေနယ်ေကာလာဟလ-ဟူ၍ငါးမ်ဳိးရွိ၏။ ထိုငါးမ်ဳိးတို႔တြင္

(၁) ကပၸေကာလာဟလ

ကဗၻာၾကီး ပ်က္ေတာ့မည္ဟု အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ျခင္းကို ကပၸေကာလာဟလဟူ၍ေခၚဆို၏။ကဗၻာပ်က္လုနီးလာေသာ
အခါ မပ်က္မီႏွစ္ေပါင္းတသိန္းက ၾကိဳတင္၍ ေလာကဗ်ဴဟာ အမည္ရွိေသာ ကာမာဝစရနတ္တို႔သည္ နိျမန္းေသာအဝတ္တို႔ကို
ဝတ္ဆင္ၾကျပီးလွ်င္ ဆံပင္ကိုဖားယားခ်ကုန္၍ ငိုယိုေသာမ်က္ႏွာမွ မ်က္ရည္တို႔ကို သုတ္ကာသုတ္ကာအလြန္မသက္သာေသာ
အသြင္အျပင္ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ လူတို႔သြားလာရာ ခရီးလမ္းတို႔၌ လွည့္လည္ၾကကုန္လွ်က္---


အခ်င္းတို႔…. ဤႏွစ္မွစ၍ေနာက္ အႏွစ္တသိန္းလြန္ေသာ အခါ၌ ဤကဗၻာေလာကၾကီးသည္ပ်က္စီးေတာ့ေပမည္၊မဟာသမုဒၵရာ
သည္ ခန္းေျခာက္ေတာ့မည္၊မဟာသမုဒၵရာသည္လည္းေျခာက္ခန္းေတာ့မည္၊ပထယီေျမၾကီးသည္၎၊ျမင္းမိုရ္ေတာင္မင္းသည္
၎၊ဤအလံုးစုံတို႔သည္(မီးဖ်က္မည့္ကဗၻာျဖစ္လွ်င္)မီးေလာင္၍ပ်က္စီးကုန္လိမ့္မည္၊(ေရဖ်က္မည့္ကဗၻာျဖစ္လွ်င္)ေရလႊမ္းမိုး၍
ပ်က္စီးကုန္လိမ့္မည္၊(ေလဖ်က္မည့္ကဗၻာျဖစ္လွ်င္)ေလျပင္းေလၾကမ္းတိုက္ခတ္၍ ပ်က္စီးကုန္လိမ့္မည္၊ျမင္းမိုရ္ သမုဒၵရာတို႔၏
တည္ရာ ဤမဟာပထဝီေျမၾကီးမွသည္ ျဗဟၼာ့ျပည္တိုင္ေအာင္ ဤကဗၻာေလာကၾကီး ပ်က္စီးလိမ့္မည္၊

အိုအခ်င္းတို႔…သင္တို႔
သည္ ေမတၱာတရားကိုပြားမ်ားၾကကုန္ေလာ့၊ကရုဏာတရားကိုပြားမ်ားၾကကုန္ေလာ့၊မုဒိတာတရားကိုပြားမ်ားၾကကုန္ေလာ့၊
ဥေပကၡာျဗဟၼစိုရ္ တရားကိုပြားမ်ားၾကကုန္ေလာ့။အမိ အဖတို႔ကို ရိုေသစြာ ျပဳစုလုပ္ေၾကြးၾကကုန္ေလာ့၊သက္ၾကီးသူအို
ရိုေသထိုက္သူတို႔ကို ရိုေသၾကကုန္ေလာ့၊ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔၌ အစဥ္ႏိႈးၾကားၾကကုန္ေလာ့၊မေမ့မေလ်ာ့ၾကကုန္လင့္….
ဟူ၍ အႏွံ႔အျပား လူအေပါင္းတို႔ၾကားသိေလာက္ေအာင္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏၊ဤသို႔ေၾကြးေၾကာ္သည္ကို အေၾကာင္းအစျပဴ၍
ကဗၻာၾကီးပ်က္ေတာ့မည္တဲ့…ကဗၻာၾကီးပ်က္ေတာ့မည္တဲ့ ဟူ၍ လူအမ်ားစုရံုးကာ ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ အုတ္အုတ္က်က္က်က္
ေျပာဆိုၾကျခင္းကို ကပၸေကာလာဟလ ဟူ၍ေခၚဆိုၾကပါသည္။(၂) စကၠဝတၱိေကာလဟလ

လူ႔ျပည္ေလာက၌(အရံကႊ်န္းငယ္ႏွစ္ေထာင္ႏွင့္တကြ ကႊ်န္းၾကီးေလးကႊ်န္း လူ႔ျပည္တဝွန္းလံုးကို သိမ္းက်ဴံး
အစိုးရေသာ စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည္တဲ့ ဟုလူအေပါင္းတို႔ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ျဖစ္ျခင္းကို
စကၠဝတၱိ ေကာလာဟလဟူ၍ ေခၚဆို၏။လူ႔ျပည္ေလာက၌ စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည္ကို ၾကိဳတင္
သိရွိၾကကုန္ေသာ ေလာကပါလ ကာမာဝစရနတ္တို႔သည္ သၾကဝေတးမင္း မျဖစ္ေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္းတရာက
ၾကိဳတင္၍ လူတို႔သြားလာရာခရီးလမ္းမတို႔၌ လွည့္လည္ၾကကုန္လွ်က္…


အခ်င္းတို႔…ဤေန႔မွေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းတရာ ေစ့ေရာက္ေသာအခါ ဤလူ႔ျပည္ေလာက၌ စၾကဝေတးမင္း
ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာ လိမ့္မည္ ဟူ၍ အႏွံ႔အျပား လူအေပါင္းတို႔ ၾကားသိေလာက္ေအာင္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက
ကုန္၏။ဤသို႔ေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္ကို အေၾကာင္းအစျပဳ၍ စၾကဝေတးမင္း ေပၚေတာ့မည္တဲ့…စၾကဝေတးမင္း
ေပၚေတာ့မည္တဲ့ ဟူ၍ လူအမ်ားစုရံုကာ ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ေျပာဆိုျခင္းကို စကၠဝတၱိ
ေကာလာဟလ ဟူ၍ ေခၚဆို၏။

(၃) ဗုဒၶေကာလာဟလ


လူ႔ျပည္ေလာက၌ဘုရားပြင့္ေတာ့မည္တဲ့ဟု လူအေပါင္းတို႔ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ျဖစ္ျခင္းကိုဗုဒၶေကာလာဟလ
ဟူ၍ေခၚဆို၏၊ လူ႔ျပည္ေလာက၌ သဗၺညဴျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ထြန္းေတာ္မႈလာေတာ့မည္ကို ၾကိဳတင္သိရွိၾကကုန္
ေသာ သုဒၶါဝါသျဗဟၼာၾကီးတို႔သည္ ကိုယ္၌ ျဗဟၼာတို႔၏ အဝတ္အစား အဆင္တန္းဆာတို႔ကို ဝတ္ဆင္ၾကကုန္၍
ဦးေခါင္း၌ ျဗဟၼာတို႔၏ မကိုဋ္သရဖူကို ေဆာင္ၾကကုန္ျပီးလွ်င္ ၾကည္လင္ရႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိၾက
လွ်က္ ဘုရားမပြင့္မီ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ကပင္ ၾကိဳတင္၍ လူတို႔သြားလာရာ ခရီးလမ္းမတို႔၌ လွည့္လည္ၾက
ကုန္လ်က္…


အခ်င္းတို႔…ယေန႔မွေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ ေစ့ေရာက္ေသာအခါ ဤလူ႔ျပည္ေလာက၌ သဗၺညဴ
ျမတ္စြာဘုရား ထင္ရွားပြင့္ေပၚေတာ္ မႈလိမ့္မည္ ဟူ၍ အႏွံ႔အျပား လူအေပါင္းတို႔ ၾကားသိေလာက္ေအာင္
ေၾကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏၊ ဤသို႔ ေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္ကို အေၾကာင္းအစုျပဳ၍ ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မႈေတာ့မည္
တဲ့… ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မႈေတာ့မည္တဲ့ ဟူ၍လူအမ်ားစုရံုးကာ ေနရာအႏွ႔ံ အျပား၌ အုတ္အုတ္က်က္က်က္
ေျပာဆိုၾကျခင္းကို ဗုဒၶေကာလာဟလ ဟူ၍ ေခၚဆို၏။


(ဤဗုဒၶေကာလာဟလအရာ၌ ဘုရားမပြင့္မီ အႏွစ္တစ္ေထာင္က ၾကိဳတင္၍ ဗုဒၶေကာလာဟလ ျဖစ္ေပၚလာ
၏ ဟူေသာ စကားကို ပြင့္ေတာ္မႈလတံ့ေသာ ဘုရားရွင္တို႔၏ အသက္တမ္း ေခတ္အားေလွ်ာ္စြာ သာလွ်င္
မိန္႔ဆိုေသာစကားဟူ၍ မွတ္သားရာ၏။ပြင့္ေတာ္မငၾကမည့္ ဘုရားရွင္ဟူသမွ်အတြက္ အသက္တမ္းေခတ္ကို
မငဲ့ဘဲ မ္ိန္႔ဆိုေသာ သာမညစကားဟူ၍ မမွတ္သားရာ။ အေၾကာင္းကိုဆိုေသာ္…အသက္တမ္းရွည္ေသာေခတ္၌
ပြင့္ေတာ္မႈၾကသည္႔ ဒီပကၤရမင္းသား၊ေကာ႑ညမင္းသား၊မဂၤလမင္းသား စသည္တို႔မွာ ဘုရားျဖစ္ရန္ လူ႔ျပည္
သို႔သက္ဆင္း၍ လူအျဖစ္ျဖင့္ မင္း၏စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာကို ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေသာင္းခန္႔ ကိုးေထာင္ခန္႔စသည္
ၾကာျမင့္ေအာင္ ခံစံျပီးမွ ေတာထြက္၍ ဒုကၠရစရိယာ က်င့္ေတာ္မႈၾကကာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မႈၾကကုန္၏၊


ဗုဒၶေကာလာဟလမွာလည္းအစဦးစြာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေပၚျပီးမွ ထိုေကာလဟလအရ စၾကာဝဠာတိုက္ေသာင္း
ရွိနတ္ျဗဟၼာ အေပါင္းတို႔ အေလာင္းေတာ္နတ္သားထံ ခ်ဥ္းကပ္ေတာင္းပန္းၾကျမဲျဖစ္၏။ထိုသို႔ေတာင္းပန္ၾကျမဲ
ျဖစ္၏။ထိုသို႔ေတာင္းပန္၍ အေလာင္းေတာ္နတ္သား၏ဝန္ခံခ်က္ကိုရမွသာ သုဒၶါဝါသ ျဗဟၼာၾကီးတို႔ လူ႔ျပည္
ေလာက၌ ျဖစ္ေပၚျပီးသည့္ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္မက ငါးေထာင္မက ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေသာင္းခန္႔
ကိုးေထာင္ခန္႔ၾကာျမင့္ျပီးမွ သက္ေတာ္ရွည္ ျမတ္စြာဘုရားတို႔ ပြင့္ေတာ္မႈၾကသျဖင့္ ဗုဒၶေကာလာဟလ အတြက္
အႏွစ္တေထာင္ ဆိုေသာစကားကို ဘုရားရွင္တိုင္းအတြက္ မိန္႔ဆိုေသာစကားဟူ၍ မမွတ္ယူဘဲ ေဂါတမျမတ္စြာ
ဘုရားကဲ့သို႔ သက္တမ္းတိုးေတာ္မႈၾကေသာ ဘုရားရွင္တို႔အတြက္သာ မိန္႔ဆိုေသာ စကားဟူ၍ မွတ္သင့္ေပ၏။)

(၄) မဂၤလာေကာလာဟလ


မဂၤလာတရား၏ သေဘာသြား အနက္အဓိပၸါယ္ကို အတိအက်အမွန္အတိုင္း မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကဘဲလ်က္ သူတစ္မ်ဳိး ငါတစ္မ်ဳိး လူအမ်ားစုရံုကာ ဤအရာကို မဂၤလာတရားေခၚ၏၊ဤအရာကို မဂၤလာတရားေခၚ၏ ဟူ၍
မိမိတို႔ထင္ျမင္ရာ ကိုမဂၤလာတရားဟု အသီးသီး ေျပာၾကားၾကကာ မဂၤလာတရားဟူသည္ ဤအရာတဲ့ ဟူ၍
အုတ္အုတ္က်က္က်က္ျဖစ္ျခင္းကို မဂၤလာေကာလာဟလ ဟူ၍ေခၚဆို၏၊ဤလူ႔ျပည္ေလာက၌ မဂၤလာတရား
ေတာ္ကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မႈလိမ့္မည္ကို ၾကိဳတင္သိရွိၾကကုန္ေသာ သုဒၶါဝါသ ျဗဟၼာၾကီးတို႕သည္
မဂၤလာတရားကို လိုလားေတာင့္တၾကသည့္ လူတို႔၏ စိတ္အၾကံကို သိၾကကုန္သျဖင့္ မဂၤလာတရားကို
ျမတ္စြာဘုရား မေဟာၾကားမီ တဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ကပင္ ၾကိဳတင္၍ လူတို႔သြားရာ ခရီးလမ္းမတို႔၌လွည့္လည္ၾကကုန္
လွ်က္…..

အခ်င္းတို႔…ယေန႔မွေနာက္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ ေစံေရာက္ေသာအခါ မဂၤလာတရားကို ျမတ္စြာဘုရား
ေဟာၾကားေတာ္မႈလိမ့္မည္ ဟူ၍ အႏွံ႔အျပား လူအေပါင္းတို႔ၾကားသိေလာက္ေအာင္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏။
ဤသို႔ ေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္ကို အေၾကာင္းအစျပဳ၍ မဂၤလာတရားႏွင့္စပ္၍ လူအမ်ား စုရံုကာ ေနရာအႏွ႔ံအျပား
၌ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ေျပာဆိုၾကျခင္းကို မဂၤလေကာလာဟလ ဟူ၍ေခၚဆိုၾကသည္။

(၅) ေမာေနယ်ေကာလာဟလ


ေမာေနယ်အက်င့္ ပဋိပတ္ႏွင့္စပ္၍ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ျခင္းကို ေမာေနယ်ေကာလာဟလဟူ၍

ေခၚဆိုသည္။ လူ႔ျပည္ေလာက၌ သဗၺညဴျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ထြန္းေတာ္မႈမည္ကို ၾကိဳတင္သိရွိၾကကုန္ေသာ

သုဒၶါဝါသျဗဟၼာၾကီးသည္ ကိုယ္၌ ျဗဟၼာတို႔၏ အဝတ္အစားအဆင္းတန္ဆာတို႔ကို ဝတ္ဆင္ၾကကုန္၍

ဦးေခါင္း၌ ျဗဟၼာတို႔၏ မကိုဋ္သရဖူကို ေဆာင္ၾကကုန္ျပီးလွ်င္ ၾကည္လင္ရြင္လန္း ယမ္းေျမာက္ေသာ

စိတ္ရွိၾကကုန္လ်က္ ဘုရားမပြင့္မီ ႏွစ္ေပါင္းတေထာင္ကပင္ ၾကိဳတင္၍ လူတို႔သြားလာရာ ခရိးလမ္းမတို႔၌

လွည့္လည္ၾကကုန္လ်က္…

 

အခ်င္းတို႔…ယေန႔မွေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းတေထာင္ ေစ့ေရာက္ေသာအခါ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး ျမတ္စြာဘုရား

ထံ ခ်ည္းကပ္၍ ေမာေနယ်အက်င့္ ပဋိပတ္ကို ေမးေလွ်ာက္လိမ့္မည္ ဟူ၍ အႏွံ႔အျပား လူအေပါင္းတို႔ၾကားသိ

ေလာက္ောအင္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏။ဤသို႔ေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္ကို အေၾကာင္းအစျပဳ၍ ေမာေနယ်အက်င့္

ပဋိပတ္ဟူေသာ စကားကို လူအမ်ား စုရံုကာ ေနရာအႏွ႔ံအျပား၌ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ေျပာဆိုကျခင္းကို

ေမာေနယ်ေကာလာဟလ ဟူ၍ေခၚဆို၏။ ဤအေၾကာင္းတို႔သည္ ေကာလာဟလ ငါးမ်ဳိးတို႔တည္း၊

 

Views: 208

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service