ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

တစ္လုတ္စားဖူး သူ ့ေက်းဇူး

တစ္လုတ္စားဖူး သူ ့ေက်းဇူး

                                ၾကီးေသာေက်းဇူး ၊ နီးေသာေက်းဇူး

                                ေဝးေသာေက်းဇူး ၊ ေသးေသာေက်းဇူး

                                 ေက်းဇူးမ်ားလပ္ ၊ အရပ္ရပ္ကို

                                 ဆပ္ရေကာင္းမွ် ၊ မသိၾကပဲ

                                 မ်ားလွေသာသူ ၊ ခပ္သိမ္လူတို ့

                                  အပူလႊမး္ျခံဳ ၊ ဒုကၡၾကံဳမွ

                                  ခိုလံွဳခဲ့ဖူး ၊အရိပ္ထူး၏

                                  ေက်းဇူးမ်ားစြာ ၊ အျဖာျဖာကို

                                   စိတ္မွာေတာင့္တ ၊ သတိရ၏

                                   မည္းသည့္ေက်းဇူး ၊ ၾကီးေသးဦးလည္း

                                   မည္သည့္ေက်းဇူး ၊ နီးေဝးဦးလည္း

                                   အထူးသိတတ္ ၊ ေက်းဇူးဆပ္မွ

                                   သူျမတ္ေခၚရ ၊ ၾကီပြားၾက၍

                                  ဘဝခုေနာင္ ၊ခ်မ္းသာေဆာင္လိမ့္။   

                                         

ေက်းဇူးသည္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကဗ်ာအတိုင္း ေက်းဇူးသရုပ္ကို ခြဲပါက …..

                                ၾကီးေသာေက်းဇူး ၊ နီးေသာေက်းဇူး

                                ေဝးေသာေက်းဇူး ၊ ေသးေသာေက်းဇူး …. ဟု ေလးမ်ိဳးခြဲႏိွင္သည္။

 

ထိုတြင္ မိဖႏွင့္အတူေနေသာသားသၼီးတို ့သည္ ၾကီးေသာေက်းဇူး နီးေသာေက်းဇူးရိွသူတို ့ႏွင့္ ေနရသူတို ့ပင္ျဖစ္သည္။ ဆရာႏွင့္အတူေနရေသာ တပည့္တို ့သည္လည္း ထို႔အတူပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ခရီးသြားသူခ်င္းဆံု

ၾကစဥ္ လိုအပ္ေသာကူညီမွဳကိုခံယူၾကရသည္။ ထိုသူ ့အေပၚ၌ရိွေသာေက်းဇူးသည္ ေဝးေသာေက်းဇူးလည္းျဖစ္၏ ၊ ေသးေသာေက်းဇူးလည္းျဖစ္၏။ ဘုရားရွင္က”သူတပါး၏ေက်းဇူးကို သိလည္းသိ ၊ ဆပ္လည္းဆပ္သူသည္ဤေလာက၌အလြန္ရခဲ့၏ “ ဟုေဟာထားသည္။

 

ထိုစကားေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မဃေဒဝ၌လည္း “ေမတၱာေရွးဦး ၊ ျပဳေပးဖူးကို ၊ ေက်းဇူးသိသူ ၊ ကတညဴတည့္ ၊ ထိုသူထက္ပင္ ၊ ေက်းဇူးအင္ကို ၊ထင္ထင္မခၽြတ္ ၊ ေျပာဆိုတတ္က ၊ သူျမတ္မွန္လွ ၊ကတေဝဒီ၊ ဟူတံုျပီရွင့္ “ဟု စပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ေရွးဦးစြာျပဳထားသူအေပၚ ေက်းဇူးတရားကို သိတတ္သူတို ့သည္ ေပးဆပ္ၾကရျမဲျဖစ္သည္။ေဖာ္ ျပခဲ့ေသာေက်းဇူးမ်ားအနက္မည္က့ဲသို ့ေသာေက်းဇူးျဖစ္ပါေစ သူေတာ္ေကာင္းတို ့သည္ အသိအမွတ္ျပဳရျမဲ ၊ ဆပ္ရျမဲျဖစ္သည္။

ငါးစီးရွင္ဘုရင္ေက်ာ္စြာသည္ ငခင္ညိဳအား ပင္လည္ျမိဳ့ကိုစားရေသာစစ္ကိုင္းစား အသခၤယာ ေစာယြန္းကို လုပ္ၾကံရန္ေစခိုင္းလိုက္သည္။ ငခင္ညိဳသည္လည္း ဘုရင္၏ေစခိုင္းခ်က္ တာဝန္ကိုေက်ပြန္ရန္ အသခၤယာ၏ နန္းေတာ္ထဲဝင္ႏိုင္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းပုန္ေအာင္းေနရသည္မွာ သံုးရက္ပင္ရိွျပီ။ ထမင္းလည္းမစားရ၊ေရ လည္းမေသာက္ရႏွင့္ ၊ အလြန္ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ေနသည္။ သံုးရက္ျပည့္မွ နန္းေတာ္တြင္းသို ့ဝင္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူဝင္ေရာက္ခ်ိန္သည္ ညအခါျဖစ္၍နန္းေတာ္တစ္ခုလံုးအိပ္ေမာက်ေနေပျပီ။

ဘုရင္ေစာယြန္းအားလုပ္ၾကံရန္နန္းေတာ္တြင္းသို႔ပုန္းလွ်ိဳးကာသြားရင္းျဖင့္အလြန္ေမႊးၾကိဳင္သည့္စားေတာ္ပြဲကိုေတြ ့လိုက္ရသည္။ စားစရာမ်ားေတြ ့လိုက္သည္ႏွင့္ အစာေရစာျပတ္လပ္မွ ု၊ ငတ္မြတ္မႈွ ေၾကာင့္မထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ မဟာဂီရိနတ္အားတင္ထားေသာေရႊစေလာင္းႏွင့္ထမင္း ၊ အမဲသားမ်ားေတြ႔ရာ အားပါးတရသံုးေဆာင္လိုက္သည္။ ဆာေလာင္ေနသည္ကတစ္ေၾကာင္း ၊ အစာအာဟာရကေကာင္းသည္ကတစ္ေၾကာင္းတို ့ေၾကာင့္ေကာင္း လိုက္သည့္အရသာကား မေမ့ႏိုင္စရာပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ စားေသာက္ျပီး၍ ဆာေလာင္မွ ုလည္းေျပေပ်ာက္ ၊ အားမ်ားလည္းျပည့္ေမာက္လာသည္။

ေစာယြန္း၏အိပ္ေဆာင္အခန္းတြင္းအထိပင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေခ်ျပီ ၊မိွန္ပ်ပ် မီးေရာင္ေအာက္ဝယ္ သလြန္ေညာင္ေစာင္းေပၚ၌ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ စက္ေတာ္ေခၚေနေသာေစာယြန္အား အလြယ္တကူပင္သက္ဖို ့အခြင့္သာေနေလျပီ။ ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာ၏ အေျမွာက္စားခံရမည္။ ဂုဏ္ျပဳခံရမည္။ ဆုေတာ္လာဘ္ေတာ္မ်ားရမည့္အေရးကို အာရံု၌ ေတြ ့ျပီးထင္လာသည္။ ထိုဂုဏ္ျပဳခံဆုေတာ္လာဘ္ေတာ္ႏွင့္ မိသားစုေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေနမည္ စသည့္အေတြးမ်ား အျပင္”တစ္လုတ္စားဖူး ၊ သူ ့ေက်းဇူး”ဟူသည့္ေရွးစကားကို တစ္ဖန္စိတ္အာရံုမွာ ထင္လာျပန္သည္။

ေက်းဇူးရိွသူကို ေက်းမစြပ္ေကာင္းဟုေတြးမိလာျပန္သည္။သ႔ို ႏွင့္ေစာယြန္း၏ ေခါင္းရင္းနား၌ဓားအိမ္မွဓားကို ထုတ္လိုက္သြင္းလိုက္ ျပဳလုပ္ေနသည္မွာ ႏွစ္ၾကိမ္ပင္ရိွခဲ့သည္။ ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာအား အက်ဳိးအေၾကာင္းေျပာျပမည္။ အကယ္၍ ရွင္ဘုရင္ကအမ်က္ေတာ္ရွလို ့ေသရေသာ္မွ တစ္ဘဝသာေသရမည္။ ေက်းဇူးရွင္ကို ျပစ္မွားမိေခ်က သံသရာတစ္ေလ်ာက္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေတာ့မည္၊ ေကာင္းက်ဳိးတရားေတြေသမည္ ဟုေတြးကာ သံလ်က္ကို အျပီးတိုင္သံလ်က္အိမ္၌ သံုးၾကိမ္ေျမာက္ထိုးသြင္းျပီး သက္ေသအျဖစ္ ဘုရင္ေစာယြန္း၏ သံလ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္စီဓားတို ့ကို ယူေဆာင္ကာမိုးမလင္းမီပင္ အင္းဝဘက္အေရာက္လာခဲ့သည္။

ငခင္ညဳိသည္ ငါးစီးရွင္ဘုရင္ေက်ာ္စြာအား ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ေလ်ာက္ထားျပီး သက္ေသအျဖစ္ယူေဆာင္ခဲ့ ေသာ သံလ်က္ႏွင့္ေက်ာက္စီဓားကို ဆက္သလိုက္ျပီး” သူ၏ထမင္းကိုစားမိသည္ျဖစ္၍ မလုပ္ၾကံခဲ့ေၾကာင္း၊ သို ့အတြက္ေၾကာင့္ေပးအပ္ေသာအျပစ္ကို ခံယူမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ေလွ်ာက္ထားလိုက္သည္။ အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီး မားလွသည့္ ဘုရင္ေက်ာ္စြာသည္ “ငခင္ညဳိကား ငါ၏အမွဳေတာ္ကိုထမ္းကာ ငါ၏ထမင္းရိကၡာကိုစားေနသူျဖစ္ သည္၊

တစ္လုတ္စားဖူးသည့္သူ ့ေက်းဇူးကိုသိသူျဖစ္လွ်င္ ငါ့အေပၚမွာလည္း မ်ားျပားလွသည့္ေက်းဇူးကို သိသူ ဆပ္သူျဖစ္ေပလိမ့္မည္”ဟုေအာက္ေမ့ကာအျပစ္ေတာ္မရွဘဲ ဆုေတာ္လာဘ္ေတာ္ပင္ခ်ေတာ္မူသည္။ သူ ့ေက်းဇူးကို သိျခင္းဆပ္ျခင္း၏ရလာဘ္ပင္ျဖစ္သည္။

ေဝးေသာေက်းဇူး၊ ေသးေသာေက်းဇူးကိုဆပ္လိုက္ျခင္းေပတကား။ ေက်းဇူးသိမွဳႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာၾကီး ဆီဇာကိုကလည္း”ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္းဆိုတာ အၾကီးမားဆံုး စြမ္းရည္တစ္ခုျဖစ္ရံုမွ်မက အျခားေသာစြမ္းရည္အားလံုးကိုပါ 

ေမြးဖြားေပးသည့္မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္လည္း တူသည္”ဟုအဆိုျပဳခဲ့သည္။ေက်းဇူးသိတတ္သူအေပါင္းတို ့တြင္စံျပျဖစ္ေသာ ရွင္သာရိပုတၱရာအေၾကာင္းအရာကိုလည္းတင္ျပပါမည္။

ရွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္က်ယ္ျပန္ ့သည္။ မေထရ္ျမတ္ၾကီး ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ျပန္လည္၍ ေဟာထားသည့္ အပါဒါန္၌ဂါထာေပါင္း ( ၂၃၄ ) ပုဒ္ပင္ရိွသည္။ အျခားေသာေနရာမ်ား၌လည္းေဟာခဲ့ေသာတရားေတာ္အမ်ားအျပားရိွသည္။ ရွင္သာရိပုတၱရာကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကိးသည္ ၾကီးေသာေက်းဇူးလည္းျဖစ္၊ ေဝးေသာေက်းဇူး လည္းျဖစ္သည ့္ဆရာရင္းျဖစ္သူ ရွင္အႆဇိရိွရာအရပ္ကို အိပ္ရာဝင္တိုင္းပင္ ဦးေခါင္းျပဳအိပ္ေလ့ရိွသည္။ ထိုသို ့ ဦးေခါင္းျပဳေသာအျခင္းအရာမ်ားကိုၾကည့္၍ အျခားေသာရဟန္းေတာ္မ်ားက”ရွင္သာရိပုတၱရာသည္သာသနာ၌ ေနေသာ္လည္း ျဗာဟၼဏအယူဝါဒကို မစြန္ ့လႊတ္ေသး”ဟုဘုရားရွင္အားေလွ်ာက္ထားၾကသည္။

ဘုရားရွင္က သံဃာ့ပရိတ္သတ္ေရွ ့ေမွာက္၌ေခၚ၍ေမးေသာအခါ မေထရ္ျမတ္ ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ  ”ပညာရိွျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္၏တပည့္ျဖစ္ေသာ အရွင္အႆဇိသည္ တပည့္ေတာ္၏ဆရာရင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆရာရွင္၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ပင္ တရားစစ္သူၾကီးျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊ သာဝကပါရမီဥာဏ္၏အထြက္အထိပ္သို ့ ေရာက္ခဲ့ရပါ ေၾကာင္း၊ ထိုေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ပင္ ဆရာသခင္ေက်းဇူးရွင္ရိွရာအရပ္ကို အာရံုျပဳလ်က္အိပ္ရာဝင္တိုင္းရိွခိုးျပီး ဦးေခါင္းျပဳအိပ္ပါေၾကာင္း” ဟုစသည္ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားလိုက္ေသာအခါ သံဃာေတာ္တို ့သည္ သံသယကင္းရွင္းၾကကာ ေက်းဇူးတရားကိုသိတတ္သူအျဖစ္မွတ္တမ္းမ်ားတင္ၾကကာ အတုယူၾကကုန္၏။

ရွင္သာရိပုတၱရာသည္ ၁၄၈ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း(၈)ရက္ေလာက္တြင္လျပည့္ေန ့၌ပရိနိဗၺာန္စံရေတာ့မည္ကိုဆင္ျခင္မိသည္။ ထိုေၾကာင့္ပင္လဆန္း(၈)ရက္ေန ့သာဝတၳိမွစတင္ကာ မိခင္ၾကီးရိွရာ ဇာတိရပ္ရြာ ရာဇၿဂိဳဟ္သို ့ သြားေရာက္ခဲ့ရာ လျပည့္ေန ့မွေရာက္သည္။ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသးသူလည္းျဖစ္၊ ၾကီးေသာ ေက်းဇူးလည္းျဖစ္၊ နီးေသာေက်းဇူးလည္းျဖစ္သည့္ မိခင္ၾကီးအား ပရိနိဗၺာန္စံဝင္ကာနီးမွေသာတာပတၱိမဂ္ဖိုလ္သို ့ေရာက္ေအာင္ေက်းဇူးကို ေၾကေအာင္ဆပ္သြားႏွိင္ခဲ့သည္။

ဘုရားရွင္သည္ သာဝထၱိျပည္ေဇတဝန္ ေက်ာင္းမွာ သီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္ ယေန ့မည့္သူ ့ကိုေခၽြခၽြတ္ရမည္ကို ဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္ၾကည့္ေတာ္မူေသာအခါေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ပင္ ကပၸိယအျဖစ္ျဖင့္ေနလ်က္ ဆြမ္းက်န္ဟင္းက်န္မ်ားကို သံုးေဆာင္ျပီးေနရေသာရာဓ ပုဏၰားအိုၾကီးကိုျမင္ေတာ္မူသည္။ ရာဓသည္သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေဝယ်ာဝစၥအဝဝကို ေဆာင္ရြက္ကာပင္ပန္းဆင္းရဲလွေသာ လူ ့ဘဝခရီၾကမ္းကို ျဖတ္သန္းေနရသူျဖစ္သည္။ သူသည္ရဟန္းျပဳလိုစိတ္မ်ားတစ္ဖြားဖြား ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ္လည္း အိုမင္းရင့္ေရာ္ေနျပီျဖစ္၍ မည္သည့္ရဟန္းေတာ္ကမွ ရဟန္းျပဳမေပးၾကေပ။

ရာဓႏွင့္ေတြ ့ႏွိင္ရန္ဘုရားက ေက်ာင္းစဥ္လွည့္လည္ေတာ္မူစဥ္ ရာဓက ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ”ရဟန္မ်ားထံမွ ဆြမ္းအာဟာရမွ် ေထာက္ပ့ံမွဳကိုသာရခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မည္သည့္သံဃာေတာ္ကမွ ရဟန္းျပဳမေပးပါေၾကာင္း”ကို ေလွ်ာက္ထားလိုက္သည္။ ဘုရားရွင္သည္ဂႏၶကုဋီတိုက္သို ့ျပန္ၾကြသြားသည္။ ညခ်မ္းအခါ၌ ဘုရားရွင္သည္ သံဃာေတာ္တို ့အားစည္းေဝးေစျပီး ရာဓကပၸိယၾကီးကိုလည္းသံဃာေတာ္တို ့၏ အစြန္အဖ်ား၌ထိုင္ေစကာစည္း ေဝးပဲြကိုစတင္ေတာ္မူလိုက္သည္။

“ရဟန္းတို ့သံဃာ့ပရိတ္သတ္အစြန္၌ထိုင္ေနေသာ ရာဓကပၸိယၾကီး၏ေက်း ဇူးတရားကို ေအာက္ေမ့ႏိွင္၊ သတိရႏွိင္ၾကရဲ့လား” ဟုေမးေတာ္မူလိုက္သည္။တကယ္ေတာ့မည္သည ့္ရဟန္းေတာ္မွ ရာဓ၏ေက်းဇူးႏွင့္မကင္းၾကေပ။ ေန ့စဥ္ေသာက္သံုးေရမ်ားခပ္၊ တံမ်က္စည္းလွည္း၊ သကၤန္းမ်ားေလွ်ာ္ဖြတ္ေပးႏွင့္ေနစဥ္လုပ္ေပးလ်က္ရိွသည္။

ရာဓ၏ေက်းဇူးသည္ နီးေသာေက်းဇူးျဖစ္ေသာ္လည္း ေသးေသာေက်းဇူးျဖစ္၍ သံဃာေတာ္အမ်ားစုသည္မျမင္ႏိုင္ေပ။ တကယ္ေတာ့ေလာကလူသားမ်ားသည္ နီးလည္းနီးမွ၊ ၾကီးလည္းၾကီးမွျမင္တတ္ၾကသည္။

ေဝးေသာေက်းဇူးမ်ား၊ ေသးေသာေက်းဇူးမ်ားကို အမ်ားစုမျမင္ႏိုင္၊ သူေတာ္ေကာင္းၾကီးမ်ားသာျမင္ႏိုင္ၾကသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ပင္ရွင္သာရိပုတၱရာက”တပည့္ေတာ္သည္ရာဓ၏ ေက်းဇူးကိုေအာက္ေမ့ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ရာဇျဂဳိဟ္ျမဳိ့ ၌သီတင္းသံုးစဥ္က ဆြမ္းခံလွည့္လည္ရာ၌ဆြမ္းတစ္ေယာက္မ အလွဴခံဖူးေၾကာင္း၊ ထိုေက်းဇူးကိုေထာက္ထားကာရာဓအား သကၤန္း၊ သပိတ္၊ ပရိကၡရာမ်ား ေပးကာရဟန္းခံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”ကိုေလွ်ာက္ထားလိုက္သည္။

ရာဓပုဏၰားၾကီးသည္ တကယ္ေတာ့ ဇာတိရာဇျဂဳိဟ္ျမဳိ့မွ သာဝတၳိသို ့ေရာက္လာသူျဖစ္သည္။ ရွင္ရာဓသည္ ဉတၱိစတုတၳကမၼဝါစာျဖင့္ ယခုျမတ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္၌ ဦးစြာပထမ သာသနာေတာ္သို ့ဝင္ေရာက္လာသူအျဖစ္ျဖင့္သာသနာေတာ္၌ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။

လက္ရိွကမၻာအရပ္ရပ္ရိွ ေထရဝါဒ သံဃာေတာ္အားလံုးတို ့သည္လည္း ရာဓမွစတင္ခဲ့ေသာ ဉတၱိစတုတၳကမၼဝါစာျဖင့္ပင္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္သို ့ေရာက္ေနၾကပါသည္။

ရာဓအားသကၤန္းစသည္ေပးကာ ရဟန္းခံေပးရံုမွ်မက ရဟန္းျပဳေပးျပီးေနာက္သြားေလရာသို ့ ေခၚေဆာင္ကာ

သာသနာေတာ္၏ ျပဳဖြယ္ကိစၥမ်ားကိုသင္ၾကားေပးသည္။ ရာဓသည္လည္း ဆရာ၏အဆံုးအမၾသဝါဒကိုေျမဝယ္မက် အတိအက်လိုက္နာခဲ့၍သံုးရက္ေလးရက္ျဖင့္ပင္ အရဟတၱဖိုလ္သို ့ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ ဆြမ္းတစ္ေယာက္မ

ေလာင္းခဲ့ဖူးေသာေက်းဇူးကိုေသာ္မွ သကၤန္းပရိကၡရာေပးကာ အရဟတၱဖိုလ္သို ့ေရာက္ေစကာေက်းဇူးကိုတံု ့ဆပ္ေလစြတကား။

တကယ္ေတာ့” တစ္လုတ္စားဖူး၊ သူ ့ေက်းဇူး”ဟူေသာစကားသည္ ရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးအား ဂုဏ္ျပဳေသာစကားပင္ ျဖစ္တန္ေကာင္းေပလိမ့္မည္။

 ဤသို ့သူေတာ္ေကာင္းၾကီးမ်ားသည္ ၾကီးေသာ၊ နီးေသာ၊ ေဝးေသာ၊ ေသးေသာ၊ ေက်းဇူးအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုဆပ္ခဲ့ၾကသည္။ စာသင္တိုင္းရိွ ပဓာနႏွင့္စာခ်တို ့၏ ေက်းဇူးသည္မ်ားလွေခ်သည္တကား။ အျခားအျခားေသာေက်းဇူးရွင္တို ့၏ ေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း ဉာဏ္အားျဖင့္မွန္းဆပါလွ်င္ သိႏိုင္ေလာက္ျပီျဖစ္၍ ေက်းဇူးရွင္တို ့၏ ေက်းဇူးမ်ားကို စြမ္းႏိုင္သ ေလာက္ သူ ့ေက်းဇူးကို တံု ့ဆပ္ၾကရန္လိုအပ္လွေပမည္။

အရွင္ေတဇနိယ (ပဌာန္းအလင္းေရာင္ဆရာေတာ္)

ေသာင္တန္းေက်ာင္းတိုက္ ၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္။

 

 

Views: 321

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Oldloves is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
yesterday
Speech max posted a blog post
Jul 5
Speech max is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Jul 5
commentfedpp814 replied to commentcswlu889's discussion dogecoin daily charts
Jun 27

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service