ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ေကာင္းကြက္ကုိရွာေမတၱာ

ေကာင္းကြက္ကုိရွာေမတၱာ

ေမတၱာသည္ သူတစ္ပါးအက်ိဳးစီးပြားကုိ လုိလားတတ္ေသာသေဘာရွိ၏။ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္တတ္၏၊ စိတ္ထဲ၌ ခုိးလုိးခုလု မေက်နပ္မႈ မွန္သမွ်ကို ေျပေပ်ာက္ ေစ၍ ေက်ေက်နပ္နပ္ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ရွိေစ၏။

ေမတၱာျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ အနီးကပ္ဆုံး အလုိအပ္ဆုံး အေၾကာင္းတရားကား သူတစ္ပါး၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္၏၊ ေမတၱာသည္ သူတစ္ပါးအက်ိဳးစီးပြားကုိသာ အာရုံျပဳ၏၊ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကုိ အာရုံစိုက္လြန္းသူအဖုိ႔ ေမတၱာမျဖစ္ႏုိင္၊ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြား အေလးထားသူသည္ ကုိယ္က်ိဳးကုိယ္စီးပြားကုိ လုံး ပမ္းရ၊ ကာကြယ္ႏွင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနသျဖင့္ သူ့က်ိဳးသူ႔စီးပြားအတြက္ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ေတာ့။

ေမတၱာကုိ အခ်စ္ဟုျမန္မာမႈျပဳၾက၏၊ အမွန္က ေမတၱာဟူသည္ ကုိယ္က်ိဳးမဖက္ သူ႔အက်ိဳးသက္သက္ကုိသာ လုိလားတတ္ေသာ သေဘာရွိ၏၊ သူက်ိဳး ကုိယ့္က်ိဳး အျပန္အလွန္ ေမွ်ာ္ကုိးလွ်င္ ေမတၱာမဟုတ္၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း သည္သာျဖစ္၏၊ သူ႔ဘက္က အေျခအေနေကာင္းမွ ေမတၱာထားႏုိင္ျခင္း၊ ေမတၱာတုံ႔ျပန္ ႏုိင္ျခင္းသည္လည္း အမွန္က ေမတၱာမဟုတ္၊ အေရာင္း အ၀ယ္လုပ္ျခင္း သာျဖစ္၏။ ေမတၱာ၌ အယူမရွိ အယူမပါ ၊ အေပးသာရွိ၏။
စာေရးဆရာတုိ႔သည္ စာဖတ္သူကုိ ေပးခ်င္လုိ႔သာ ေရးေနၾကျခင္းျဖစ္၏၊ ၀ါသနာအရဟုလည္း ဆုိႏုိင္၏၊ စာမူခကုိ ေမွ်ာ္လင့္ျ ပီး ေရးေ နၾကသည္မဟုတ္၊ ကုိယ္သိတာ၊ ကုိတတ္တာေလးေတြကုိ ေပးခ်င္လုိ႔ ေ၀ခ်င္လုိ႔ မွ်ခ်င္လုိ႔ အတုိင္းအတာ တစ္ခု အထိ ေကာင္း က်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစခ်င္လုိ႔ ေရးေနျခင္းသာ ျဖစ္၏၊

စိတ္မကုန္ခင္ အထိေတာ့ ေရးေနၾကဦးမည္သာ ျဖစ္၏။ တစ္ခ်ိဳ့ စိတ္ကုန္ေသာ ဆရာ့ဆ၇ာႀကီးေတြ ကေတာ့ မေရးေတာ့ ဘဲ ေဘးထြက္ ထုိင္ေနၾက၏၊ စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္အဖုိ႔ စာေရးေနရေသာ အခ်ိန္သည္ စိတ္အၾကည္လင္ဆုံအခ်ိန္၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ အရွိဆုံး အခ်ိန္ ျဖစ္၏။

ေမတၱာဟူသည္ အစုိဓာတ္ျဖစ္၏၊ အေစးဓာတ္ရွိ၏၊ အေအးဓာတ္ရွိ၏၊ ယင္းအစုိဓာတ္၊ အေစးဓာတ္၊ အေအးဓာတ္ျဖင့္ သက္ရွိသတၱ၀ါ တစ္ဦးဦးအေပၚ ေျမွးယွက္လႊမ္းျခဳံထားမႈကုိ ေမတၱာဟု ေခၚ၏။ ေမတၱာက စူပါဂလူးကဲ့သုိ႔ ကပ္အား အလြန္ေကာင္း၏၊ မည္သူႏွင့္မည္၀ွာေတာ့ အေစးမကပ္ၾက အေစးမကူးၾကဟု ေျပာ ၾက၏၊ ေမတၱာပ်က္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္၏၊ တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး ေမတၱာ မထားႏုိင္ၾက သျဖင့္ အေစးမကပ္၊ အေစးမကူးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

မိသားစု၀င္ေတြ စည္းစည္းလုံးလုံး ရွိရ၏၊ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမေတြ စည္းစည္း လုံးလုံးရွိရ၏၊ ရပ္ရြာ၊ ျမိဳ႔နယ္၊ တုိင္းျပည္ စသည့္ လူ႔အဖြဲ့အစည္းအားလုံး စည္းစည္း လုံးလုံး ရွိရ၏၊ စည္းစည္းလုံးလုံး ရွိဖုိ႔ ေမတၱာအစုိဓာတ္၊ ေမတၱာအေစးဓာတ္ အဓိက လုိအပ္ပါသည္။ စည္းလုံးဟူသည္ ပါးစပ္ႏွင့္ စည္းလုံး၍မရ၊ ေမတၱာႏွင့္သာ စည္းလုံး၍ ရႏုိင္သည္။

စည္းလုံးဖုိ႔အတြက္ ခ်စ္ၾကည္မႈလုိသည္၊ ခ်စ္ၾကည္မႈအတြက္ ညီညြတ္မႈလုိသည္၊ ညီညြတ္ဖုိ႔အတြက္ မွ်တဖုိ႔လုိသည္၊ မွ်တမွ ညီညြတ္မည္၊ ညီညြတ္မွ ခ်စ္ၾကည္မည္၊ ခ်စ္ၾကည္မွ စည္းလုံးမည္၊ မိဘႏွင့္သားသမီး၊ လူႀကီးႏွင့္ လူငယ္အားလုံး မွ်မွ်တတ အသက္ရွင္သန္ၾကဖုိ႔ အေရးတႀကီးလုိအပ္ေၾကာင္း “သမဇိ၀ိတသမၸဒါ”ဟု ဘုရားမိန္႔ ေတာ္မူခဲ့သည္။

ေမတၱာသည္ အလုိအပ္ဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမတၱာသည္ အလြယ္ကူဆုံးျဖစ္ ေသာေၾကာင့္
ျဗဟၼစုိရ္တရားေလးပါး တြင္ ေမတၱာ ကုိ ေရွ႔ဆုံးမွ ထား၍ ေဟာခဲ့သည္၊ ျပႆနာအေထြေထြတုိ႔သည္ ယင္းေမတၱာ မထားႏုိင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္၏၊ ေရွးလူႀကီး သူမတုိ႔ ကေတာ့ ေကာင္းကြက္ကုိရွာ ေမတၱာဟု ဆုိမိန္႔ခဲ့ၾကသည္။

ေလာက၌ အေကာင္းဆုံးပါ ဟူေသာ လူပုဂၢိဳလ္ရွားသလုိ အဆုိးဆုံးပါဟူေသာ လူပုဂၢိဳလ္လည္း ရွိမည္မဟုတ္ေပ၊ လူေကာင္း အမည္ခံပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ အားနည္းခ်က္ ၊ ေပ်ာ့ကြက္၊ ဟာကြက္၊ ညံ့ကြက္၊ ဆုိးကြက္ ရွိႏိုင္သလုိ၊ လူဆုိးဟု သတ္မွတ္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာလည္း တစ္ကြက္ေကာင္းေတာ့ ရွိတတ္ပါသည္။ ေမတၱာဟူသည္ ေကာင္းကြက္ ကုိ ရွာေဖြ၍၊ ရွာႀကံ၍၊ ရႈျမင္၍၊ ေက်နပ္ ၍ ေပ်ာ့ကြက္၊ ဟာကြက္၊ ညံ့ကြက္၊ ဆုိးကြက္တုိ႔ ကုိ ဥေပကၡာျပဳလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ကမၻားေအး ဂႏၶာရုံ တိပိဋကဆရာေတာ္ သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္ ခရီးေ၀းမွ ျပန္လာကာစတုန္းက မွတ္မွတ္ရရ အမိန္႔ရွိခဲ့ဖူးသည္၊ ၀က္လက္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးတိႆ ေရးေသာ လကၤာကုိ ရြတ္ျပျပီး ရွင္းျပသည္၊ လကၤာေလးက “ ခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံ သည္း ညည္းခံ အမွန္လုိအပ္သည္၊ ေက်းဇူးမကင္း ျပစ္မကင္း ခ်င္းခ်င္းရွိတတ္သည္၊ ေက်းဇူးေမွ်ာ္ျမင္ ျပစ္မတင္ ၾကည္လင္ခ်မ္းေျမ့သည္၊ ခ်မ္းသာလုိရာ မ်ားသူငါ
ေမတၱာခႏၱီ ရွိရမည္”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

မိသားစုအခ်င္းခ်င္း၊ ေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္း၊ ညီအစ္ကုိအခ်င္းခ်င္း၊ ေဆြမ်ိဳးအခ်င္း ခ်င္း၊ လုိေဖာ္ကုိင္ဖက္
အခ်င္းခ်င္း၊ ကုိယ့္လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း၊ အေနအထားအမ်ိဳမ်ိဳး၊ အယူ အဆအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္ ဆက္ဆံၾကရာတြင္ တစ္ေဘာတည္း ျဖစ္ဖုိ႔ရာ မလြယ္ကူ၊ စိတ္ေတြ၊ ဆႏၵေတြ၊ အယူအဆေတြ၊ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြ တူညီဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္၊ ထုိအခါ ၀ိေရာဓိေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ရွိလာလိမ့္မည္၊ ၀ိေရာဓိတုိ႔၊ ပဋိပကၡတုိ႔ ဆုိတာ ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္ဟုသာ ႏွလုံးသြင္းရမည္၊ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ အလုပ္ႀကီးတစ္ခု သဖြယ္ အခ်ိန္ေပး၊ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနဖုိ႔ မဟုတ္။

အခ်င္းခ်င္းေတြၾကားမွာ လုိအပ္တာက စိတ္ရွည္၊ ဇြဲသန္၊ သည္းညည္းခံလုိ႔ ဆုိသည့္အတုိင္း စိ္တ္ရွည္ၾကဖုိ႔၊ စိတ္ရွည္ရာမွာလည္း ဇြဲရွိရွိႏွင့္ စိတ္ရွည္ၾကဖုိ႔၊ အခ်င္းခ်င္း သည္းညည္းခံၾကဖုိ႔ အလြန္ပင္ လုိအပ္လွပါသည္၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးလည္း မကင္းၾက၊ အျပစ္လည္းမကင္းၾက၊ သူ႔ေက်းဇူး၊ ကုိယ့္ေက်းဇူး၊ သူ့အျပစ္၊ ကုိယ့္အျပစ္၊ အခ်င္းခ်င္းအေပၚမွာ အျပန္အလွန္ရွိၾကသည္။

စိတ္ရွည္စြာ၊ သည္းခံစြာ၊ နားလည္မႈရွိစြာ၊ သေဘာထားႀကီးစြာ၊ အေျမွာ္အျမင္ ႀကီးစြာျဖင့္ သူ႔ေက်းဇူးေတြကုိ ဆင္ျခင္ပြားမ်ား လ်က္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေသာ သူ႔အျပစ္ ေတြကုိ သူ႔ေက်းဇူးေတြႏွင့္ အစားထုိး ဖုံးကြယ္ေခ်ဖ်က္၍ သည္းခံႏုိင္ၾက၊ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ ၾကလွ်င္ ေလာကႀကီးက ေနသာထုိင္သာ၊ ေနေပ်ာ္ထုိင္ေပ်ာ္ ရွိပါလိမ့္မည္၊ ၾကည္ၾကည္သာသာ၊ ခ်မ္းခ်မ္းေျမ့ေျမ့ ရွိပါလိမ့္မည္၊ မိမိတုိ႔ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနခ်င္ သပဆုိလွ်င္ေတာ့ ေမတၱာခႏၱီရွိမွသာ ျဖစ္မည္။

ကိေလသာေခါင္းပါးေစတတ္ေသာ အက်င့္ကုိ “ ဓုတင္အက်င့္”ဟု ေခၚ၏၊ ဓုတင္ အက်င့္ တစ္ဆယ့္သုံးပါး ရွိ၏။ ထုိအထဲတြင္ ‘ပံသုကူလဓုတင္’ ဟု ရွိသည္၊ ပံသုက ေျမမႈန္႔၊ ကုလက လိမ္းက်ံေနျခင္း၊
ေပက်ံေနျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ထြက္သည္၊ ပံသုကူလ ဓုတင္ေဆာင္ေသာ ရဟန္းသည္ သုသာန္တစ္စ သခၤ ိ်ုင္း၀၊ လမ္းဆုံလမ္းမ လမ္းေလးခြ တုိ႔မွ ေတြ႔ရာ အ၀တ္စုတ္ေတြကုိ ေကာက္ယူျပီး မေကာင္းေသာ အပုိင္းအစ ေလးေတြ ကုိ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ႏွင့္ ဖိနင္းဖဲ့ဆုတ္ပစ္၊ ေကာင္းေသာ အပုိင္းအစေေလး
ေတြကုိ ျဖတ္ေတာက္ယူ၊ တစ္ထြာတစ္မုိက္ရွိ ထုိအစေလးေတြကုိ စပ္ခ်ဳပ္၊ ေဆးဆုိးျပီး ၀တ္ရုံ ရသည္၊ ပံသုကူဓူ တင္ေဆာင္ မေထရ္သည္ အ၀တ္စုတ္ေတြမွ မေကာင္းတာေလး ေတြပယ္ျပီး၊
ေကာင္းတာေလးေတြ ျဖတ္ေတာက္ယူသကဲ့သုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံသည့္ေနရာမွာလည္း မေကာင္းကြက္ေတြကုိ ဖယ္ထားျပီး ေကာင္း ကြက္ေလး ေတြၾကည့္ ကာ ေပါင္းသင္းရမည္ဟု စာကဆုိသည္။

သႏၱဳ႒ီပရမံ ဓနံ- တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ အျမတ္ဆုံးဥစၥာဟု ဘုရားေဟာ သည္၊ ဥစၥာဟူသည္ ခ်မ္းသာဖုိ႔ျဖစ္သည္၊ ေရႊရွိလွ်င္ ခ်မ္းသာသည္၊ ေငြရွိလွ်င္ ခ်မ္းသာ သည္၊ အျခားစည္းစိမ္ဥစၥာရွိလွ်င္လည္း ခ်မ္းသာသည္၊သုိ႔ရာတြင္ ထုိေလာကီေရႊေငြ စည္းစိမ္ဥစၥာတုိ႔က ေပးေသာ ခ်မ္းသာကား ပူစပ္ပူေလာင္ ခ်မ္းသာမ်ိဳး ျဖစ္သည္၊ တကယ့္ ျငိမ္းျငိမ္းေအးေအးႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာ ခ်မ္းသာကေတာ့ တင္းတိမ္ ေရာင့္ရဲႏိုင္မႈ ျဖစ္သည္။

ပညာေတြ၊ ဥစၥာေတြ ရွာရမည္၊ ရသင့္သေလာက္၊ ရႏုိင္သေလာက္၊ ႀကိဳးႀကိဳးစား စားရွာရမည္၊ သုိ႔ေသာ္ ေလာဘေတြ အလြန္႔အလြန္ႀကီးစြာ မေတာ္မတရား ၀ိသမ ေလာဘေတြႏွင့္ မရွာႏွင့္၊ ရုိးရုိးသားသား ႀကိဳးႀကိဳးစားစားႏွင့္ရွာျပီး ရတာႏွင့္၊ ရွိတာႏွင့္ ေက်နပ္ရမည္၊ တင္းတိမ္ရမည္၊ ေရာင့္ရဲရမည္၊ သႏၱဳ႒ီဟူသည္ ထုိအဓိပၸါယ္ ျဖစ္သည္။

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံၾကသည့္ ေနရာမွာလည္း ကုိယ့္အလုိက်ေတာ့ ျဖစ္မည္ မဟုတ္၊ ကုိယ့္စိတ္တုိင္းက်ေတာ့ ျဖစ္မည္မဟုတ္၊ မတူတာေတြခြဲ၊ တူတာေတြတြဲျပီး အလုပ္လုပ္လုိ႔ အလုပ္ျဖစ္လွ်င္ ေက်နပ္ရေတာ့မည္၊ သုိ႔ဆုိလွ်င္ အဆင္ေျပပါသည္၊ ထုိေကာင္းကြက္ေလးေတြကုိ ရွာႀကံ ေရြးခ်ယ္ျပီး ေက်နပ္စြာလက္ခံ၍ အလုပ္လုပ္လွ်င္ အလုပ္ျဖစ္ပါလိမ့္ မည္၊ ေမတၱာဟူ သည္ ေကာင္းကြက္ ကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ ေက်နပ္စြာျဖင့္ ေနတတ္လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။


ဓမၼပီယဆရာေတာ္

Views: 160

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service