ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ေလာကတြင္ အၾကီးမားဆံုး ဆာနာေရာဂါ


ဤဆာနာေရာဂါ ဆိုသည္ကို လူတိုင္းသိရွိမည္မဟုတ္ေပ။ သိသူနည္းေပလိမ့္မည္။ ေလာက၌ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း ဒဏ္ကို မည္သို႔ေသာသတၱ၀ါမွ် ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္စြမ္း မရွိေပ။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ၾက၍ သတၱ၀ါတိုင္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စားေသာက္ေနၾကရ၏။
အစားအေသာက္အတြက္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ၾကိဳးစား အလုပ္လုပ္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တရားအားထုတ္ၾကေသာ
ရဟန္းမ်ားႏွင့္ ေယာဂီမ်ားသည္ပင္ ၀မ္းတြင္း၌
အစအာာဟာရ ကုန္ခမ္း၍ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေသာအခါ စိတ္တည္ၾကည္မႈ သမာဓိကို မရႏိုင္ဘဲ၊ ေခ်ြးျပန္ျခင္း၊
စိတ္ျပန္႔လြင့္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း က်မ္းဂန္မ်ား၌ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ သာမန္လူသားမ်ားဆိုပါက
ေျပာဖြယ္ မရွိျပီ။ ေလာကတြင္ ေခတ္ပ်က္ခိ်န္၊ စစ္ျဖစ္ခ်ိန္မွလြဲ၍ သာမန္အခ်ိန္မ်ားတြင္
ငတ္မြတ္ျပီး ေသေသာ မသာဟူ၍ မၾကားဘူးေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ေလာကလူတို႔သည္ ငတ္မြတ္ျပီး အေသခံမည္ေတာ့
မဟုတ္ေပ။ ဆာလြန္းလွ်င္ ေတာင္းစားေပမည္။ ေတာင္း၍ မရလွ်င္ လုယူေပလိမ့္မည္။ လု၍မွ မရလွ်င္
အတင္းအဓမၼ တိုက္ခိုက္ယူေပလိမ့္မည္သာ။ “ငါ့၀မ္းပူဆာ မေနသာ” “ကိုယ္မခ်ိ အမိေသာ္လည္း သားေတာ္ခဲ”
“ကမၻာမီးေလာင္ သားေတာင္ခ်နင္း” ဟူေသာ ျမန္မာစကားပံုတို႔သည္ အထက္ပါ အယူအဆကို ေထာက္ခံေသာ
စကားပံုမ်ား ျဖစ္ၾကပါ၏။“ေရာဂါ” ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ထိုေရာဂါဆိုသည့္ေ၀ါဟာရကို ……


၁။ ေဒသနာနယ (ဓါတ္ဆရာ) ရႈေထာင့္မွဆိုလွ်င္ ေဒသနာက်မ္းလာ အပူ (ဥဏွ)၊ အေအး (သီတ)၊ ႏွစ္ပါးကို အေၾကာင္းခံ၍ လူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္ကာ မခံသာေအာင္ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ရသည္ကို “ေရာဂါ” ဟူ၍ ေခၚပါ၏။


၂။ ေဘသဇၨနယ (ဗိေႏၶာဆရာ) ရႈေထာင့္မွဆိုလွ်င္ ေဒါသ(အျပစ္) (၃)ပါး (ေလ၊ သည္းေျခ၊ သလိပ္)၊ ဓါတ္(၇)ပါး (ရသ၊ ေသြး၊ အသား၊ အဆီ၊ အရိုး၊ ခ်ဥ္ဆီ၊ သုတ္) ႏွင့္ ေလ (၁၂)ပါး (က်င္ၾကီး၊ က်င္ငယ္၊ နားဖာေခ်း၊
ေျခသည္း၊ လက္သည္း၊ သလိပ္၊ မ်က္ရည္၊ မ်က္ေခ်း၊ ေခြ်း၊ ဆီး၊ သုတ္၊ ခ်ဥ္ဆီ) တို႔၏ ပြါးျခင္း၊
ခန္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆင္းရဲဒုကၡ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို “ေရာဂါ” ဟူ၍ ေခၚပါ၏။


၃။ ေဗဒနကၡတၱနယ (ေဗဒင္ဆရာ) ရႈေထာင့္မွဆိုလွ်င္ ေနႏွင့္လ (၂)ပါး၊ ျဂိဳဟ္ၾကီး (၉)လံုး ႏွင့္ နကၡတ္ (၂၇)လံုးတို႔ ေကာင္းကင္တြင္ လွည့္ပတ္သြားလာေနမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အယာဥ္(၂)ပါး၊ ဥတု(၃)ပါး၊ ရတု(၆)ပါး၊
ႏွင့္ ရာသီ(၁၂)လီတို႔ အေၾကာင္းခံ၍ သတၱေလာကအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ အခံရခက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး
က်ေရာက္ျဖစ္ေပၚျခင္းကို “ေရာဂါ” ဟူ၍ ေခၚပါ၏။


၄။ ၀ိဇၹာဓရနယ (ပေယာဂ ဆရာ) ရႈေထာင့္မွဆိုလွ်င္ ပင္းျခင္း၊ တြဲျခင္း၊ ခဲျခင္း၊ (အစာပင္းတြဲ ခဲျခင္း၊ ေသြးပင္းတြဲ ခဲျခင္း၊ ေလပင္းတြဲ ခဲျခင္း) စသည္တို႔ကို အေၾကာင္းခံကာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း
ေဖါက္ျပန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဆင္းရဲဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာက္ရသည္ကို “ေရာဂါ” ဟူ၍ ေခၚပါ၏။


ထို “ေရာဂါ” ဟူသည့္ေ၀ါဟာရႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလာကသားတို႔၏ အႏႈိင္းမဲ့ အတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ဥပါသကာတစ္ဦးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါသည္။


“ဇိဂစၦာ ပရမာ ေရာဂါ” (ဧကဥပါသက၀တၳဳ၊ ဓမၼ၊႒၊ဒု၊၁၆၉။ဂါထာ၊၁၇၁။)


ဇိဂစၦာ၊ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈသည္။ ပရမာ၊ အၾကီးမားဆံုးေသာ။ ေရာဂါ၊ ဆင္းရဲဒုကၡ


ျဖစ္ေစေသာ ေရာဂါပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ဆိုလိုသည္မွာ ေရာဂါအေပါင္းတို႔တြင္ အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေျခခံ အက်ဆံုးေသာ ေရာဂါသည္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း “ဆာနာ” ေရာဂါပင္ ျဖစ္ပါသည္။


မွန္ပါ၏။ ထို“ဆာနာေရာဂါ”သည္ မည္သည့္လူမ်ိဳး၊ မည္သည့္ဘာသာမဆို ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ သက္ရွိသတၱ၀ါ မွန္သမွ် ေရွာင္လႊဲ၍ မရႏိုင္ေပ။ ေလာကရွိ ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါအားလံုးမွာလည္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် နံက္ ေန႔ ည တစ္ေန႔
(၃)ၾကိမ္ ဆာေလာင္ျခင္းဒဏ္ကို မခံႏိုင္၍ စားသံုးေနၾကရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွား
ရုန္းကန္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရျခင္းမွာလည္း “ငါ့၀မ္းပူဆာ မေနသာ”ေသာထို ဆာနာေရာဂါေၾကာင့္ပင္
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်မက ဆာနာေရာဂါသည္ ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ေဆးပညာအျမင္ျဖင့္ ၾကည့္ပါေစ မဆန္႔က်င္ေၾကာင္း
ေတြ႔ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။


ျခံဳ၍ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္….


၁။ ဓါတ္ေဆးပညာအလိုအားျဖင့္ အပူ (ဥဏွ)၊ အေအး (သီတ) တို႔ မည္သို႔ေဖါက္ျပန္ ေျပာင္းလဲသည္ျဖစ္ေစ၊ မေဖါက္ျပန္ မေျပာင္းလဲသည္ ျဖစ္ပါေစ “ဆာနာေရာဂါ” ကား ရွိေနမည္သာ။


၂။ ဗိေႏၵာေဆးပညာအလိုအားျဖင့္ ေဒါသ၊ ဓါတ္၊ မလတို႔ မည္သို႔ခန္းေျခာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ တိုးပြါးသည္ျဖစ္ပါေစ “ဆာနာေရာဂါ” ကား ရွိေနမည္သာ။


၃။ ေဗဒင္ပညာအလိုအားျဖင့္ ေန၊ လ၊ ျဂိဳဟ္၊ နကၡတ္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဥတု၊ ရတု၊ ရာသီ၊ ၾတင္း၊ န၀င္းတို႔ မည္သို႔ ေကာင္းေသာအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းေသာအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲသည္ျဖစ္ပါေစ “ဆာနာေရာဂါ” ကား ရွိေနမည္သာ။


၄။ ပေယာဂေဆးပညာအလိုအားျဖင့္ အစာ၊ ေသြး၊ ေလတို႔ မည္သို႔ပင္ ပင္း၊ တြဲ၊ ခဲ၍ ေဖါက္ျပန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေဖါက္ျပန္သည္ျဖစ္ပါေစ “ဆာနာေရာဂါ” ကား ရွိေနမည္သာ။


ယခုေခတ္ကာလတြင္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုး ေရာဂါျဖစ္သည့္ ကင္ဆာေရာဂါ၊ ခုခံအား က်ဆင္းသည့္ေရာဂါ (AIDS) စသည့္ေရာဂါၾကီးမ်ားကို ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု သိပၸံပညာရွင္ၾကီးမ်ား၏ ၾကိဳပမ္း အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည့္
ေဆး၀ါးမ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္တိုင္ “ဆာနာေရာဂါ” ကား ရွိေနမည္သာ။ ေလာကၾကီးတြင္ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ား
ရွိေနသ၍ ၊ ဆက္လက္တည္တံ့ေနသ၍ကာလပတ္လံုး ဤ “ဆာနာေရာဂါ” သည္လည္း ဆက္လက္တည္တံ့ကာ ရွိေနဦးမည္သာတည္း။


တကၠသိုလ္ ေမာင္ကိုရင္


Views: 217

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Pyaephyoaung is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 4
oplihon posted blog posts
Aug 20
oplihon is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
A Maris updated their profile
Aug 18

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service