ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ေရႊျမန္မာ ႏွင္႔ သာသနာ

ေရႊျမန္မာ ႏွင္႔ သာသနာ

ေရႊျမန္မာတုိ႔သည္ ဂုဏ္ရွိ/မရွိကုိ ဓမၼျဖင္႔ တုိင္းတာရမည္႔အစား ဓမၼရွိ/မရွိကုိ ဂုဏ္ျဖင္႔ တုိင္းတာေနၾကေပသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင္႔ သူတုိ႔အဆုိအရ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလွ်င္ တရားရွင္- ဟု ဆုိကာသားတစ္ ၀ုိင္းေသာ က်ီးအုပ္ကဲ႔သုိ႔ တရုန္းရုန္းျဖင္႔ ၀ုိင္းအုံေနၾကေပသည္။ဘာေၾကာင္႔ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေနသည္ကုိကား ေရႊျမန္မာတုိ႔ စိတ္မ၀င္စားၾကေပ။

ထုိ႔အျပင္ ေရႊျမန္မာတုိ႔သည္ အေၾကာက္တရား လြန္စြာၾကီးမာၾကေပ၏။ အရိွန္အ၀ါကုိ ေၾကာက္ၾကသည္။ ၾသဇာပါ၀ါကုိ ေၾကာက္ၾကသည္။ 
ထုိသူတုိ႔ မွားလ်င္လည္း မွားမွန္းသိလ်က္ႏွင္႔ မသိဟန္လြဲေနႏုိင္ၾက၏။အပါယ္ေရာက္ေၾကာင္းၾကီး ျဖစ္ပါလ်က္ႏွင္႔ ကုိယ္႔အခ်င္းခ်င္း ကယ္တင္ရန္ စိတ္မကူးမိက်ေခ်။အႏၱရာယ္ကုိ ေတြးေၾကာက္ျပီး ေရငုံႏုတ္ပိတ္ ေနႏုိင္လြန္းၾက၏။

လက္ရွိသာသနာကုိ ျခံဳငုံသုံးသပ္ၾကည္႔ပါလ်င္မူ ေရႊျမန္မာတုိ႔ကုိ အလြန္မတန္ ရင္နာမိ၏။ေရႊျမန္မာတုိ႔သည္ ကုိယ္႔သာသနာကုိ ေစာ္ကားေနလ်င္လည္း ဘာမွမျဖစ္သလုိ ေနတတ္၏။ကုိယ္႔သာသနာကို သူစိမ္းက ေစာ္ကားလ်င္လည္း လက္ပုိက္ၾကည္႔ေနၾက၏။
အခ်င္းခ်င္းက ေစာ္ကားလ်င္လည္း လက္ပုိက္ၾကည္႔ေနၾက၏။ အျပင္လူက ေစာ္ကားလ်င္လည္း နာရေကာင္းမွန္းမသိ၊ 
အတြင္းလူက ေစာ္ကားလ်င္လည္း နာရေကာင္းမွန္း မသိၾကေခ်။

ကုိယ္႔မယား၊ ကုိယ္႔သားထိမွ နာတတ္ၾက၏။ ကုိယ္႔အသား၊ ကုိယ္႔ေသြးထိမွ နာတတ္ၾက၏။သာသနာကုိ ကုိယ္႔မယား ကုိယ္႔ သားေလာက္ေတာင္ တန္ဖုိးမထားတတ္ၾက။ ကုိယ္႔အသား၊ ကုိယ္႔အေသြးေလာက္ေတာင္ တန္ဖုိးမထားတတ္ၾကေပ။ 
မယားမရွိလ်င္ မယားကုိ အစားထုိးလုိ႔ ရႏုိင္၏။သားမရွိလ်င္ သားကုိ အစားထုိးလုိ႔ ရႏုိင္၏။ ကုိယ္႔အသားပဲ႔ပါသြားလ်င္ ကုိယ္႔အသားကို အစားထုိးလုိ႔ ရႏုိင္၏။ ကုိယ္႔အေသြးခန္းေျခာက္သြားလ်င္ ကုိယ္႔အေသြးကို အစားထုိး၍ ရႏုိင္၏။သာသနာဖ်က္ဆီးခံရလ်င္ကား သာသနာကို အစားထုိး၍ မရႏုိင္ေပ။သာသနာပ်က္စီးသြားလ်င္ကား မည္သုိ႔မွ် တတ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာသည္ကား တိတၳိတုိ႔၏ သာသနာကဲ႔သုိ႔ ပရမ္းပတာ ေဆာက္တည္ထားသည္မဟုတ္
“ဥဳံဟယ္ ဖြဟယ္ အပ္ခ်ေလာင္းဟယ္” ျဖင္႔ မန္းမႈတ္၍ တည္ေဆာက္ထားသည္ မဟုတ္၊
တန္ခုိး ဣဒၶိပါဒ္ျဖင္႔ တည္ေဆာက္ထားသည္လည္း မဟုတ္ေခ်။
ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ဘုရားေလာင္းဘ၀မွ စ၍ ေလးအသေခ်ၤႏွင္႔ ကမၻာတစ္သိန္းကာလပတ္လုံး မနားမေနပါရမီျဖည္႔က်င္႔ေတာ္ မူျပီး မွ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္၏။

ထုိသုိ႔ မနားမေန ပါရမီျဖည္႔ဆီးရာ၌ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိလည္း စေတးခဲ႔ရ၏။ 
ေသြးေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း စေတးခဲ႔ရ၏။ 
ေခၽြးေပါင္းမ်ားစြာျဖင္႔လည္း တည္ေဆာက္ခဲ႔ရ၏။ ေျခလက္အဂၤါေပါင္းမ်ားစြာ
မ်က္လုံးေပါင္းမ်ားစြာကုိလည္း စေတးခဲ႔ရ၏။ 
ထုိသုိ႔ အသက္ ေသြး ေခၽြးတုိ႔ျဖင္႔ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္ခဲ႔၍
သာသနာဆုိတာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္၏။

ထုိသုိ႔ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္ခဲ႔ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္သည္ 
တစ္ျခားေသာ တိတၳိတုိ႔၏သာသနာႏွင္႔ လုံး၀ (လုံး၀) မတူပါေပ။
ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာသည္ ကမၻာမွာ အႏွစ္သာရ အရွိဆုံးသာသနာျဖစ္ခဲ႔ပါ၏။ 
ဗုဒၶဘာသာသည္ ေလာက၌ အလိမၼာဆုံး အယဥ္ေက်းဆုံး ဘာသာတစ္ခု
ျဖစ္ခဲ႔ပါ၏။ ဗုဒၶ၏ ဓမၼမ်ားသည္ အစမ္းသပ္ ခံႏုိင္ဆုံး၊ က်င္႔သုံးအပ္ဆုံး၊ ေဆာက္တည္အပ္ဆုံး၊ 
ပြါးမ်ားအပ္ဆုံး၊ အခ်မ္းေျမ႔ဆုံး၊ အာမခံခ်က္ အရွိဆုံး ဓမၼမ်ားျဖစ္ခဲ႔ပါ၏။

ဤကဲ႔သုိ႔ အဖုိးတန္လွေသာသာသနာကုိ အဂၤါေျခလက္ မပ်က္ဆီးေအာင္ ေစာင္႔ေရွာက္သည္ထက္
ပုိ၍ ေစာင္႔ေရွာက္အပ္ပါ၏။ မိမိအသက္တစ္ေခ်ာင္းကို တန္ဖုိးထားသည္ထက္ ပုိ၍တန္ဖုိးထားအပ္ပါ၏။
ထုိ႔ေၾကာင္႔ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ စေတး၍ တည္ေဆာက္ခဲ႔ေသာ အဂၤါေျခလက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ မ်က္လုံးေပါင္းမ်ားစြာကုိ စေတး၍ တည္ေဆာက္ခဲ႔ေသာ ေသြးႏွင္႔ ေခၽြးႏွင္႔ရင္းႏွီး၍ တည္ေဆာက္ခဲ႔ေသာျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာကုိ ေပါ႔ေပါ႔တန္တန္ မေတြးအပ္ေပ။

လြယ္လြယ္ကူကူျဖင္႔ ထူေထာင္ထားေသာသာသနာမဟုတ္ ခက္ခက္ခဲခဲျဖင္႔ တည္ေဆာက္ထားေသာ သာသနာျဖစ္ေပသည္။
ထုိသုိ႔ အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြးတုိ႔ျဖင္႔ ခက္ခက္ခဲခဲ တည္ေဆာက္ထားေသာ သာသနာကုိ အသက္ႏွင္႔လဲ၍ေစာင္႔ေရွာက္အပ္ပါ၏။ 
အသက္တစ္ေခ်ာင္း လက္ေျခေပါင္းကုိ စေတး၍ ေစာင္႔ေရွာက္အပ္ပါ၏။

သုိ႔မွသာ သင္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပီသေပလိမ္႔မည္။
သုိ႔မွာသာ သင္သည္ ဗုဒၶသာ၀က ပီသေပလိမ္႔မည္။
သုိ႔မွာသာ သင္သည္ ဘုရားသားေတာ္ ပီသေပလိမ္႔မည္။


သုိ႔မဟုတ္လ်င္မူ
သင္႔ကို အေပၚယုံဗုဒၶဘာသာ၊
ေရသာခုိ ဗုဒၶသာ၀က၊
နာမည္ခံ ဗုဒၶသားေတာ္၊
အေရျခဳံ သာသနာ႔၀န္ထန္း ႏွင္႔ အခြင္႔ထူးခံ ရွင္ရဟန္း ဟု
ဗုဒၶက ကဲ႔ရဲ႕ေတာ္မူေပလိမ္႔မည္။
ဤအခ်က္ကုိ နက္နက္နဲနဲ သတိခ်ပ္အပ္ပါ၏။

ဘဒၵႏ ၱ၀ိစိတၱာဘိ၀ံသ
(၀ီရသူ - မစုိးရိမ္)

Views: 199

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service