ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

“ကံ ေကာင္းသူ”

“ကံ ေကာင္းသူ”        ´နကၡတ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ဆုိင္းေနတဲ့ လူမုိက္ကုိ ေကာင္းက်ိဳးေတြက ေက်ာ္လြန္သြားတယ္။  ကုိယ္ရွာေဖြေနတဲ့ ေကာင္းက်ိဳးကသာ အက်ိဳးအတြက္ နကၡတ္မည္တယ္။ ေကာင္းကင္က နကၡတ္တာရာ ေတြက ဘာအက်ိဳး ျပီးေစႏုိင္မွာလဲ´။
                                                                                                           ( ဇာတက၊  ဧကက၊၅၊ အတၳကာမ၀ဂၢ၊ ၉၊ နကၡတၱဇာတက)


     ဒီစကားကုိ ျမတ္စြာဘုရားက အာဇီ၀ကတစ္ေယာက္ကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး ေဟာေတာ္မူပါတယ္။ သာ၀တၳီျမိဳံက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကုိ  ဇနပုဒ္က အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက သူ႔သားအတြက္ စကားေၾကာင္းလမ္းျပီး "ဘယ္ေန႔မွာ လာေခၚပါ့မယ္"လုိ႔ ေန႔ကုိ သတ္မွတ္ေပးလုိက္ပါတယ္။


     အဲဒီေန႔ေရာက္ေတာ့ သူ႔အိမ္မွာ ၾကြလာေလ ့ရွိတဲ့  အာဇီ၀က တကၠတြန္းကုိ "အရွင္ဘုရား ၊ ဒီေန႔ တပည့္ေတာ္တုိ႔ မဂၤလာတစ္ခု ျပဳၾကပါမယ္။ နကၡတ္ ေကာင္းပါ သလား"လုိ႔ ေမးပါတယ္။ အဲဒီ တကၠတြန္းက " ဒီ ဒကာဟာ ငါ့ကုိ အရင္မေမးဘဲနဲ႔ ေန႔သတ္ မွတ္ျပီး အခုမွ ငါ့ကုိ လာေမးတယ္၊ ရွိပေစ၊ ငါပညာျပလုိက္မယ္" လုိ႔ စိတ္ဆုိးကာ "ယေန႔ နကၡတ္ မေကာင္းဘူး။ ဒီေန႔ မဂၤလာ မလုပ္နဲ႔ လုပ္ရင္ အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးလိမ့္မယ္ "လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

    အဲဒီအိမ္က လူေတြက အဲဒီတကၠတြန္းကုိ ယုံၾကည္ျပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ေန႔မွာ မဂၤလာပြဲကုိ မသြား ၾကပါဘူး။ ျမိဳ႔ကလူေတြက မဂၤလာ ကိစၥအားလုံး ျပုလုပ္ျပီး သူတုိ႔ မလာေတာ့တာကုိ သိလုိ႔ "သူတုိ႔ပဲ ဒီေန႔ကုိ မဂၤလာပြဲေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတယ္။

    အခုေတာ့ သူတုိ႔ မလာၾကဘူး။ ငါတုိံမွာလည္း ပ်က္စီးမယ့္ အလုပ္ကုိ အမ်ားႀကီးလုပ္ထားတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ ဘာအက်ိဳးရွိမွာလဲ။ ငါတုိ႔ရဲ့ သမီးကုိ အျခားသူအား ေပးမယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ကာ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ မဂၤလာပြဲနဲ႔ အျခားသတုိးသားနဲ႔ ေပးစားလုိက္ပါတယ္"။


    ေနာက္တစ္ေန႔ အမ်ိုးသားဘက္က လူေတြကလာျပီး "ငါတုိ႔အား သတုိ႔သမီးကုိေပးပါ" လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။  အဲဒီအခါမွာ အမ်ိဳးသမီးဘက္က လူေတြက "သင္တုိ႔ဟာ ယုတ္မာတဲ့ လူေတြ ျဖစ္လုိ႔ ေန႔ရက္ သတ္မွတ္ျပီး အထင္ေသးလုိ႔ မလာၾကဘူး။ လာလမ္းနဲ႔ပဲ  ျပန္ၾကေပေတာ့၊ အျခားအမ်ိဳးသားအား သမီးကုိ ေပးလုိက္ျပီ" လို႔ ေျပာကာ ဆဲဆုိ ၾကပါတယ္။  ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စကားမ်ား အျငင္းပြားၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးကုိ မရဘဲ အမ်ိဳးသား ဘက္က ဇနပုဒ္သားေတြဟာ လာလမ္းနဲ့ပဲ ျပန္သြားၾကရပါတယ္။


   အဲဒီအာဇီ၀ တကၠတြန္းေၾကာင့္ အဲဒီလူေတြရဲ့ မဂၤလာကိစၥ ပ်က္သြားရတဲ့အေၾကာင္းဟာ  ရဟန္းေတြရဲ့  အလယ္မွာ  ထင္ရွားပါတယ္။ ရဟန္းေတြက တရားသဘင္မွာ အဲဒီမဂၤလာကိစၥအေၾကာင္း ေျပာကာ  ထုိင္ေန ၾကပါတယ္။ ဘုရားက "ဘာစကားေတြ ေျပာျပီး ထုိင္ေနၾကတာလဲ" လုိ႔ ေမးလုိ႔ အဲဒီ အေၾကာင္းကုိ ေလ််ာက္ထား ျပၾကပါတယ္။ " အခုမွသာ အာဇီ၀က က မဂၤလာ ကိစၥကုိ အႏၱရာယ္ျပဳ ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။


ေရွးကလည္း လုပ္ခဲ့တယ္" လုိ႔ မိန္႔ကာ အတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္းမွာ ဘုရားအေလာင္း ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ပညာရွိျမိဳ႔သားက အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စကားကုိ ေျပာၾကားပါတယ္။


နကၡတ္ေကာင္း၊ အခါေကာင္း၊ အခ်ိန္ေကာင္း၊ ေန႔ရက္ေကာင္း ေတြကုိ ေရြးၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္ မွတ္သားလုိက္နာစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ နကၡတ္ေကာင္း ၊ အခ်ိန္ေကာင္း၊ ေန႔ရက္ေကာင္းက ေကာင္းက်ိဳးကုိ ေပးႏုိင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အလုပ္ေကာင္း၊ အေျပာေကာင္း၊ အႀကံေကာင္း၊ စိတ္ထားေကာင္းေတြရွိရင္ နံနက္ရွိက အဲဒီနံနက္ဟာ ေကာင္းတဲ့ နံနက္ခင္း၊ ေနလယ္ရွိက အဲဒီေန႔လယ္ဟာ ေကာင္းတဲ့ ေန႔လယ္ခင္း၊ ညေနရွိက အဲဒီ ညေနဟာ ေကာင္းတဲ့ ညေနခင္းပါပဲ။


   ေကာင္းက်ိုးေတြကုိ ေကာင္းကင္က နကၡတ္ေတြက မေပးႏုိင္တာကုိ လူေတြဟာမသိဘဲ နားမလည္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။  ကုိယ့္ရဲ႔  အလုပ္ေကာင္း၊ အေျပာေကာင္း၊ အႀကံေကာင္း၊ စိတ္ထားေကာင္း ေတြကပဲ ေကာင္းက်ိဳးေတြကုိ ေပးႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိလည္း နားမလည္ဘဲ ရွိေနၾကပါေသးတယ္။  ေကာင္းက်ိုးေတြရဲ့ အေၾကာင္းမွန္ကုိ မရွာႀကံႏုိင္၊ မသိရွိႏုိင္ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ မသိနားလည္သူေတြက နကၡတ္ေကာင္း၊ အခ်ိန္အခါေကာင္း၊ ေန႔ရက္ေကာင္းကုိ မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၾကပါဘူး။


   အခ်ိန္အခါ၊  ေန႔ရက္၊ နကၡတ္ေကာင္းဖုိ႔ဆုိတာ အလုပ္၊ အေျပာ၊ အႀကံ၊ စိတ္ထားေတြ ေကာင္းရပါတယ္။  ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံဆုိတဲ့ ကံသုံးပါး မေကာင္းရင္ နကၡတ္လည္း မေကာင္း။ အခ်ိန္အခါေန႔ ရက္လည္း မေကာင္းပါဘူး။ ေကာင္းက်ိဳးလည္း မရႏုိင္ပါဘူး။ ေကာင္းက်ိဳးကုိ လုိခ်င္ရင္ ကံေကာင္းဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္။ ကံအေၾကာင္း ေကာင္းရင္ ေကာင္းက်ိဳးေတြကုိရဖုိ႔ ေတာင့္တ ေနစရာေတာင္ မလုိပါဘူး။ သူ႔အလုိလုိ ေရာက္ လာပါလိမ့္မယ္။ ကံေကာင္းသူေတြ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္။

   အားလုံး ကံေကာင္းတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေအာင္ ကုသုိလ္ျဖစ္မည့္ အလုပ္ေကာင္း ၊ အေျပာေကာင္း၊ အႀကံ ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစ။

 
ေမတၱာမ်ားျဖင့္

သာမေဏေက်ာ္

Views: 101

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service